2012. augusztus 15., szerda

Ahol véget ér a valóság...ott kezdődik a hit ?... Az viszont kioltja a logikát....


Nagyon érdekes beszélgetések és hozzászólások alakultak az elmúlt néhány bejegyzés kapcsán. Mindez engem is egy hosszabb cikkre és kutakodásra buzdított. Elég sokat dolgoztam vele, míg összegyűjtöttem és létrejött ez a bejegyzés, ezért mielőtt egyből neki estek engem vagy másokat kritizálni, olvassátok is végig és hagyjátok leülepedni, mert húzós lehet egyesek számára a téma. Célom egy vita lezárása. Tudom, hogy kemény dió lesz...

A sok száz "kommentből" kedvem lett volna szerkeszteni egy összeállítást, hogy újra lássuk magunkat, de nem tettem, mert vissza lehet olvasni. Természetesen kinek-kinek vérmérséklete vagy nyitottsága befolyásolta a színvonalat...ahogy Józsi bácsi barátunk mondaná: "Mindenki a saját szintjén nyomorog...." 

Egy tényező viszont állandóan visszatér, ami csapdába ejt mindenkit:
Ami új, amivel nem találkoztunk még és nem tudjuk beilleszteni a meglévő világképünkbe/meggyőződéseinkbe, ott mindig előjön az a bizonyos fegyver:

A HIT + Isten + Jézus Krisztus. 

Önmagában a hittel semmi baj nincs,... a konfliktus ott jön létre mikor valaki mindent ezzel próbál megmagyarázni, igazolni ...
Ez az egyik oldal, a másik pedig, hogy minden másfajta energiákban hívő, netán földönkívüli eredetünket hirdető vagy a ősi civilizációk máig ható szerepét alátámasztó emberek az Antikrisztus és Sátán szolgái, akik az ezoterikus New Age maszlagba bele vannak keveredve. Nagyjából sarkítva így látszik a helyzet kívülről. 

Jó tanács: Ezt feloldani lehetetlen, ezért a legcélszerűbb dolog tudatosan átengedni és nem leragadni benne ! 

A hittel nyilván nem lehet vitatkozni és láthatóan abba a tévedésbe ejti érvként használóját, hogy akkor egyértelműen neki van igaza és győzelem..., mert nem létezik semmi, amivel ki tudnának fogni az ő hitén és a sok hitetlen pedig elkárhozik majd..... Nem is kell meggyőzni, hiszen a világ eseményeit, az Univerzum titkait vagy a idegen civilizációk létét innen megközelíteni pont olyan, mint amikor ősi kincseket, titkokat kereső főhős sűrű pókhálókkal teli alagútba kerül és minél inkább kapálódzik, annál jobban beleragad......

Természetesen a Krisztusi Szeretet és a Példamutatás örök érték, ez vitathatatlan.

Miért hozakodok ezzel elő? Mert megérthetitek, hogy minden relatív és az igazság keresésében nem egy járható út létezik kizárólag. Az út a lényeg és a tanulás, elménk megnyitása, rejtett képességeink, látásmódunk felszínre hozása....

Ha elég részletesen tanulmányozzuk a templomos lovagok történetét, a titkos társaságok, páholyok működését, a Vatikán és az Illuminati mai napig ható befolyását, akkor rájövünk, hogy mindegyik elem összefügg és van egy közös pont:
Olyan tudás birtoklása vagy kisajátítása évszázadokra/évezredekre, melyek felszínre kerülése alapjaiban rengetné meg az eddigi világrendet, de legfőképp az uralmukat, amit fondorlatos módon hazugságokkal, elferdítésekkel (kihagyásokkal, hozzátoldásokkal), gyilkosságokkal igyekeztek megtartani.
Ennek ugyanúgy része a jelenlegi társadalmi-gazdasági rendszer, a vallások különösen kiemelve a katolikus vallást a Bibliával, de a politikai,vallási,államszerveződések látszólag szemben álló oldalainak mozgatása is......

Az Evangéliumokban lévő ellentmondások a Jézus Krisztusról szóló mítosz


Például : Az Újtestamentum 4 könyvében a feltámadással kapcsolatos ellentmondások már évszázadok óta foglalkoztatják a kutatókat. Ugyanis sem a keresztre feszítés, sem az utána történtek nem egyeznek a 4 evangélium elbeszéléseiben. Külön érdekesnek tartanak még egy  pápai kijelentést, ami dokumentálva van:

a Medici-családból származó X. LEÓ Pápa (1513-1521) nagy hatalmú ember volt, nagy szövetségesekkel, és egy olyan egyház élén állt mely abban az időben minden és mindenki felett uralkodott. Kijelentése rövid, egyszerű, de rendkívül különös a római katolikus egyház fejétől:


"Jó szolgálatot tett nekünk ez a mítosz Krisztusról."
(X. Leó Pápa)A bejegyzés hátralévő részét ÚJ-TESTAMENTUMBÓL, EVANGÉLIUMOKBÓL  és KUTATÓKTÓL VETT PÉLDÁVAL ILLUSZTRÁLOM, HOGY LÁSSÁTOK, MIÉRT MEDDŐ VITA MINDENBE BELEKEVERNI, ERRE HIVATKOZNI ÉS MIÉRT VISZ FÉLRE MINDEN ÉRTELMES, LOGIKUS, ÚJÍTÓ GONDOLKODÁST.....
Ha elolvassátok remélem megértitek, miért nem szabad egymásra erőltetnünk a hitünket, meggyőződésünket, mert sokszor az sem egyértelmű, amit annak hiszünk !
Remélem ezzel lezárhatjuk, hogy minden kérdést vallási viták zsákutcájába tereljünk....

Az alábbi sorok mind kutatásokból származnak, mely az evangéliumok, gnosztikus evangéliumok és a templomos lovagok által őrzött tudáshoz és az egyik „Nagy Titok-hoz” is kapcsolódnak. 

A forrást csak később jelölöm meg szándékosan, mert nagyon sok ide látogató ember még mindig nem képes elvonatkoztatni attól, hogy ki mondja és berögződések, hitrendszerek olyan erősen akadályozzák az új dolgok befogadását, hogy 150-200 kommentből álló hitviták alakulnak ki, aminek a vége mindig ugyanaz: 
ki miben téved és hogyan nem képes megérteni az egy és igaz utat, ami ez és ez......

Teljesen tipikus és érthető, hiszen évezredeken keresztül gátolta az igazi ősi tudáshoz való hozzáférést a vallásokkal /egyházakkal/ és természetesen politikával fémjelezhető manipuláció. 
Viszont az öntudatra ébredés, az Awakening folyamat és a Világ Helyzete oldal is ezen manipulációkon szeretne túllépni és hozzáférést biztosítani az ősi tudáshoz, mely elménkben rejlik és később lehívható lesz, ha nem akadályozzuk.....
Mindenki abban hisz, amiben csak szeretne és senki nem fog pokolra kerülni, mert esetleg az ő hite más. Ezt tisztelni kell és mivel ennek az oldalnak egyáltalán nem célja és nem is alkalmas vallásokkal kapcsolatos viták lefolytatására, én szeretném ha a nyitottság és tudatosság párban jellemezne mindannyiunkat ! 

Annak viszont kifejezetten örülök, hogy sikerült mostanra egy olyan nagy méretű gondolkodó közösséget kialakítani a blog/oldal segítésgével, mely kezdete lehet valamiféle értelmes és tényleg nem a média által elvarázsolt, hanem sokkal igényesebb olvasóközönségnek.
A lényeg számomra, hogy a GONDOLKODÁST fejlesszük ! Empátia – Tolerancia – Széleskörű ÚJ tudás a cél és ennek megosztása egymással. Ráébredni az igazságra a valóságra az élet minden aspektusában : gazdaságtól a vallásokig, háttérhatalmi Illuminatitól az ősi civilizációk rejtett tudásáig.

Mert minden mindennel összefügg ! Azt hiszem, ezt már sokan érzékelitek.


Részlet egy műből:
"Milyen hatással lenne a kereszténységre az, ha megtalálnák Krisztus csontjait vagy azokat az iratokat, melyek az igazságot tartalmazzák ? 

Az egész vallás arra épül, hogy Krisztus meghalt a keresztfán, feltámadt, és az égbe ment.
Erre mindig azt mondják : „- Mindez hit kérdése !”

Egy pillanatra vonjuk ki ezt az elemet az egyenletünkből! A hit ugyanis kioltja a logikát is.

NÉZZÜK A KUTATÁSOKAT !
— A történettudomány egységes abban a kérdésben, hogy az Újtestamentum, abban a formájában, ahogyan ma ismerjük, a Krisztus után következő négy évszázad alatt alakult ilyenné, elsősorban azért, hogy egyetemessé tegye és elterjessze az akkoriban felemelkedő keresztény gondolatot. Végtére is maga a katolikus szó is azt jelenti: Egyetemes. A négy evangéliumot tartalmazza, Mátéét, Márkét Lukácsét és Jánosét. Ez a Bibliának az a része, amely Jézus Krisztusról szól.

Az ókorban, nem úgy, mint ma, a politika és a vallás egyetlen egységet alkotott. Ahogy a pogányság hanyatlott, a judaizmus meg magába fordult, az emberek valami újat kezdtek keresni. Jézus követői, akik egyszerűen zsidók voltak, csak más szemszögből nézték a világot, elkezdték a maguk értelmezését kiolvasni a Szentírásból. De pontosan ugyanígy tettek Karpokratész követői, meg az esszénusok, meg a naaszénusok, meg a gnosztikusok, meg még több száz más, szintén feltörekvő szekta tagjai is. Annak, hogy a katolikus változat maradt fönn, a többi meg csak botladozott, az volt a fő oka, hogy a hitét egyetemesen tudta elterjeszteni. A Szentírásba annyi felsőbb parancsot és ellentmondást nem tűrő utasítást foglaltak, hogy végül senki sem kérdőjelezhette meg azok igazságát és érvényességét anélkül, hogy eretneknek ne bélyegezték volna.

Pedig az Újtestamentummal igen sok probléma van.

Ha egy Jézus nevű ember valóban létezett, akkor az Újtestamentum krónikásai vajon honnan és hogyan szerezhették ismereteiket az életéről? Vegyük csak a nyelvi kérdést. Az Ótestamentumot héberül írták. Az Újat görögül. A többi forrásmunka, ha volt egyáltalán, arámi nyelven lehetett... 
Vagy ott van a források kérdése. Máté és Lukács is ír Krisztus megkísértéséről a pusztában. De akkor, amikor ez megtörtént, Jézus egyedül volt. Vagy Jézus imája a Getsemáné-kertben. Lukács szerint ezt akkor mondta, amikor kőhajításnyira eltávolodott Pétertől, Jakabtól és Jánostól. Amikor Jézus visszatért, tanítványait alva találta, és rögtön ezután letartóztatták, majd keresztre feszítették. Abszolúte semmiféle említés nem történik arról, hogy Jézus valaha is akár egy szót is szólt volna a kertbéli imájáról vagy a pusztában történt megkísértéséről. Mégis minden részletéről tudunk. Honnan?... 
Mindegyik evangélium beszámol arról, hogy a tanítványok elmenekültek, amikor Jézust letartóztatták, vagyis egyikük sem volt jelen, mégis részletes leírást kapunk a keresztre feszítés minden mozzanatáról mind a négy evangéliumban.
Honnan származnak ezek a részletes értesülések? Mindaz, amit a római katonák tettek? Amit Pilátus és tett? Honnan tudhattak ezek bármelyikéről is az evangéliumok írói? A hívek azt mondanák, hogy az információkkal egy isteni sugallat látta el őket. De a négy evangélium, ezek állítólag Isten Szavai, sokkal több helyen mondanak ellent egymásnak, mint ahányszor egyeznek.
A korai keresztények azt gondolták, hogy Jézus hamarosan visszatér, és vége lesz a világnak, ezért nem látták szükségét annak, hogy bármit is leírjanak. De ötven évvel később, amikor a Megváltó még mindig nem tért vissza, fontossá vált, hogy megörökítsék Jézus életét. Ekkortájt született az első evangélium, Márké. Máté és Lukács könyve néhány évvel később íródott, a 80-as években. Jánosé még később, az első évszázad végén, talán ezért különbözik oly sok mindenben a másik háromtól.

Tudtátok, hogy a keresztre feszítés eljárásában, nem keresztre szegezték, hanem kötözték az áldozatot?

— A keresztre feszítés idegen volt a zsidóktól. Ők megkövezték, megégették, lefejezték vagy megfojtották azt, akit halálra ítéltek. A mózesi törvények csak azt engedték meg, hogy egy már kivégzett bűnöző holttestét szögezzék fára, mégpedig kiegészítő büntetésként.
A zsidók számára ugyan idegen volt, de a rómaiaknál egészen mindennapos kivégzési mód volt a keresztre feszítés. Krisztus előtt 4-ben Varrus több mint kétezer embert feszíttetett meg. Krisztus után 66-ban Florus csaknem négyezret. Titus 70 körül naponta ötszázat. Mégis mindössze egyetlenegy csontváz került elő. Mégpedig 1968-ban, Jeruzsálemtől északra. A csontok az első évszázadból valók voltak, ami nagyon sok embert felizgatott. De a halott nem Jézus volt. Mindezt az osszáriumára írtakból tudjuk, őt is felkötözték a keresztre, nem felszögezték.

A magyarázat pedig egyszerű: Jézus idejében a temetés nagy tisztesség volt. Nem volt annál borzalmasabb, mint a testedet a dögevő madaraknak, és más vadállatoknak otthagyni. A rómaiaknál mindhárom legrettentőbb büntetésében, az elégetésben, a vadállatok elé vetésben, és a keresztre feszítésben volt egy közös vonás: nem maradt test amit el lehetett volna temetni. A keresztre feszítetteket általában addig hagyták lógni a fán, amíg  a keselyűk csupaszra takarították a csontjaikat. Ami még ezután is megmaradt, azt egy közös sírba hányták. Mégis, mind a négy evangélium azt írja, hogy Jézus a kilencedik órában, délután háromkor halt meg, azután levették és eltemették. 

— A kereszthalál lényege a hosszú szenvedés volt - Minél tovább függ valaki, annál nehezebben tud lélegezni. Végül a fej előrebukik, és az oxigénhiány végez az illetővel. 
— A keresztre feszítés nyilvános megalázás volt. Ezért a hatóságok nem akarták, hogy az elítéltek túl hamar kiszenvedjenek. A haláltusa elnyújtása érdekében egy fadarabot helyeztek az elítélt dereka tájára, hogy az rátámaszkodhasson, vagy egy másikat a sarka alá, hogy ráállhasson. A kereszten függő így meg tudta támasztani magát és lélegezhetett. Többnapnyi kínlódás után, ha az elítélt még mindig nem készült el az erejével, a halál felgyorsítása érdekében a katonák eltörték a lábait. Így már nem tudta tartani magát és a halál viszonylag hamar bekövetkezett.

Egy keresztre feszített halála beszennyezhette volna a zsidó Szombatot. Így a zsidók még az éj beállta előtt le akarták venni Jézus és a vele együtt elítélt két bűnös testét a keresztről. Pilátus ezért elrendelte a két lator lábainak eltörését. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el. Ezt írja evangéliumában János. A római katonák miért nem törték el ennek ellenére is a lábát, csak hogy teljesen biztosak legyenek abban, hogy meghalt? Ehelyett, mondja János, lándzsát döftek az oldalába, ahonnan vér és víz folyt ki. De Máté, Márk, és Lukács nem említ semmi ilyesmit. 

— Itt válik a történet különösen bonyolulttá. Jézust halálra ítélik, alig néhány órával a zsidó Szombat előtt. Mégis keresztre feszítésre ítélik, ami az egyik leglassabban ölő kivégzési mód. Hogyan gondolhatja azt bárki is, hogy meg fog halni még naplemente előtt, vagyis a Szombat kezdetéig? Márk evangéliuma még azt is megemlíti, hogy Pilátus is elcsodálkozott Jézus gyors kiszenvedésén és meg is kérdezte az egyik centuriót, hogy minden rendben történt-e.

— De hát Jézust megkínozták, mielőtt felszögezték a keresztre, nem?
— Jézus erős ember volt, a legszebb férfikorban. Hozzá volt szokva, hogy nagy távolságokat gyalogoljon, a hőségben. Valóban, elszenvedte a megkorbácsolást. A Szabályzat szerint 39 ütést kellett kapnia. Azonban az evangéliumokban sehol sem írják azt, hogy ténylegesen ennyi ütést mértek volna rá. És a kínzások után még elég jó erőben volt ahhoz, hogy határozott, erőteljes hangon szóljon a vádlóihoz.


4 EGYMÁSNAK ELLENTMONDÓ EVANGÉLIUM
Már több ezer könyvet írtak az evangéliumokban talált változatokról, de ezek a következetlenségek és önellentmondások kezdettől fogva ott voltak, csak akkoriban nem ébredtek ennek tudatára, mert a négy evangélium ritkán volt egy helyen, egy kézben. Ehelyett egyénileg terjesztették őket a kereszténységen belül, és az egyik helyen az egyik változat hatásosabb volt, mint a másik. Ami elég jól megmagyarázza a jelentős különbségeket. És nagyon fontos, hogy az evangéliumokkal az volt a fő cél, hogy megmutassák: Jézus az Ótestamentum által megjövendölt Messiás volt. Nem az volt a cél, hogy egy cáfolhatatlan életrajzot írjanak.

János evangéliuma rengeteg olyan dolgot említ, amikről a másik három, az úgynevezett szinoptikus evangéliumok egyetlen szót sem szólnak. Jánosnál a hangvétel is egészen más. Az üzenet kifinomultabb. Jánosé olyan, mintha egy egészen más tanúságtétel lenne.
De a legkonkrétabb belső ellentmondások sora Mátéval és Lukáccsal kezdődik. Csak ők ketten írnak bármit is Jézus származásáról és születéséről, de még ebben is ellentmondanak egymásnak.
* Máté szerint Jézus nemesi származású volt, Dávid király leszármazottja, aki tehát a trónra is igényt tarthat.
Lukács egyetért a Dávidhoz fűződő kapcsolattal, de egy sokkal alacsonyabb rangú, nem nemesi osztályt jelöl meg.
* Márk egészen más oldalról közelít, és egy szegény ács képét rajzolja elénk... Jézus születését kétféleképpen, eltérő perspektívából ábrázolják.
* Lukács szerint pásztorok keresték fel az újszülöttet, Máté viszont bölcseknek nevezi őket.
* Lukács azt írja: a szent család Názáretben élt és Betlehembe utaztak, amikor egy jászolban született a kis Jézus.
* Máté szerint a jómódú család Betlehemben lakott, ahol Jézus nem egy jászolban, hanem egy házban született meg...


Azonban a legzavaróbb ellentmondások a keresztre feszítés történetében vannak.
Az evangéliumok még a dátumban sem tudnak megegyezni.
* János azt mondja, a zsidó húsvét előtti napon történt, a másik három azt, hogy egy nappal utána.
* Lukács Jézust jámbornak, béketűrőnek ábrázolja. Egy báránynak.

* Máté másként vélekedik, szerinte Jézus nem békét jött hozni, hanem kardot!
* Még a Megváltó utolsó szavait is különbözőképpen idézik:
* Máté és Márk szerint ezek voltak: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?"
* Lukács azt mondja: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!"
* János még rövidebben idézi: „Bevégeztetett !


Milliók számára az evangéliumok nem egyszerűen szóbeli hagyományok olyan radikális zsidókról, akik egy új vallást akartak létrehozni, megpróbálták megtartani a híveket, és ennek érdekében hol hozzátettek, hol elvettek a történetekből, ahogy éppen szükségesnek látszott....
Nem. Az evangéliumok Isten Szavai. És a feltámadás a kulcskérdés. A korai keresztények tulajdonképpen csak olyan zsidók voltak, akik egy új irányba indultak el. Mert az ő Uruk elküldte a fiát, hogy az értük meghaljon, aztán feltámadjon, és felszálljon a mennyekbe. Ez különböztette meg őket a többi feltörekvő vallástól.

De a feltámadás története is tele van ellentmondásokkal.
Mindegyik evangélium másként meséli, hogy ki ment el a sírhoz, mit talált ott, sőt még akörül is teljes a homály, hogy ez a hét mely napjára esett.
Ami pedig Jézus feltámadása utáni megjelenését illeti, ott szinte egyetlen közös pont sincs a négy beszámolóban...
Hát nem azt gondolnák, hogy Isten legalább általában lenne következetes, amikor megnyilvánul a szavain keresztül? 


És a gnosztikus evangéliumokat sem felejthetjük el

Nag-Hammadi tekercsek >>> 
A Nílus felső folyásánál találták azokat 1945-ben. Hét beduin földmunkás ásás közben bukkant egy emberi csontvázra és egy lepecsételt urnára. Azt hívén, hogy talán arany van benne, széttörték az urnát, és tizenhárom, bőrbe csomagolt ősrégi kéziratot találtak. Ezek még nem könyvek voltak, de már egészen könyvszerűek. A gondosan írt, szakadozott szélű szövegeket mind ősi kopt nyelven írták, valószínűleg azok a szerzetesek, akik a 4. században a közeli coenobita kolostorban éltek. A kódexek 46 őskeresztény kéziratot tartalmaztak, amelyeknek tartalma valószínűleg a 2. században keletkezhetett, magukat a kódexeket pedig a 4. században írhatták. A kéziratok közül néhány elveszett, némelyiket gyújtósnak használtak, de azok, amelyek 1947-ben a helyi múzeumba kerültek, megmaradtak.A 4. században Athanasius, Alexandria püspöke írt egy levelet, amit Egyiptom minden templomába elküldtek. Ebben kijelentette, hogy csakis az a 27 könyv, amit a nem sokkal korábban Újtestamentumként összeállított mű tartalmaz, csakis ezek tekinthetők Szentírásnak.
Minden egyéb eretnek könyvet meg kell semmisíteni. Az urnában talált 46 kézirat közül egyik sem volt az Újszövetségben. Így a Szent Pachomius alapította kopt rendhez tartozó szerzetesek úgy döntöttek, hogy nem elégetik a tizenhárom kódexet, hanem inkább elrejtik.
Talán úgy gondolták, hogy kivárnak egy fordulatot az egyház vezetésében. Természetesen nem következett be fordulat. Ehelyett a római kereszténység felvirágzott. De a kódexek, hála az Égnek, megmaradtak. Ezek a gnosztikus evangéliumok, amelyekről tudomásunk van. 
Az egyikben, pl. Péterében, az van leírva, hogy mit láttak volt, ismét meglátának három embert a sírtól jönni, kik közül kettő vívé a harmadikat.

A gnosztikus evangéliumok rendkívüli szövegek. Sok tudós mostanában azt mondja, hogy Tamás evangéliuma, amely szintén ezek között található, talán a leginkább megközelíti azt, ahogyan Krisztus valójában beszélt. A korai keresztények rettegtek a gnosztikusoktól. Az elnevezés a görög gnószisz szóból ered, ami ismeretet, tudást jelent. A gnosztikusok tehát egyszerűen a tudás birtokában lévő emberek voltak, de a kereszténység törekvő katolikus változata végül kiszorított minden gnosztíkus ismeretet és tanítást. 


A templomos hitvallásban van egy gnosztikus elem, az ismereteket a rendtestvérek fokozatosan szerzik meg, és csak a Rend legrangosabbjai tudnak mindent. Ám ennek a tudásnak már senki sincs birtokában, mióta, az 1307-es Tisztogatáskor és Jacques De Molay Nagymester kivégzésével elveszett a Nagy Örökség. Az ezután következő Nagymesterek közül senki sem fért hozzá a Rend archívumához. Az már más kérdés, hogy a templomosok és a vérvonalakhoz tartozó családok a mai napig őrzik ezt a tudást.....

A keresztények évszázadokon át azt mondták, hogy a zsidók nem ismerték fel a Messiást, amikor az eljött, és Isten ezért hozta létre az Új Izraelt a keresztény egyház formájában, hogy az átvegye a Zsidó Izrael helyét.

„Vére rajtunk és fiainkon" — idézet, amit Máté írt arról, ahogyan a zsidók elfogadták bűnösségüket. Ezt a mondatot használták kétezer éven át ürügyül ahhoz, hogy igazolják zsidók megölését. Hát mit várhat egy nép egy istentől, ha egyszer elutasította az Ő fiát Messiásként? Azok a szavak, amiket egy evangéliumíró írt le valamilyen okból, a gyilkosok csatakiáltásává vált.

— Így hát végül a keresztények megkülönböztették magukat a többiektől.

  A Biblia felét nevezték Ótestamentumnak, a másikat Újtestamentumnak. Az egyik a zsidóké, a másik a keresztényeké.
Az Ótestamentumban Izrael tizenkét törzsét az Újban felváltotta a tizenkét apostol. A pogány és a zsidó hiteket beolvasztották és megváltoztatták. Az Újtestamentum írásai által Jézus beteljesítette az Ótestamentum jövendöléseit, ezzel bizonyítva messiási voltát. 
Tökéletesen összeválogatott válogatás. Megfelelő üzenet a célközösségre szabva. "

Kapcsolódó KÖNYVAJÁNLAT: Steve Berry - Templomosok

A templomos lovagok valaha olyan tudás birtokában voltak, amellyel még magát a római pápát is markukban tartották. A Nagymester felügyelete alatt a lovagrend tagjai a hétpecsétes titkot akár életük árán is megőrizték, hiszen ha kitudódott volna, alapjaiban rengethette volna meg a keresztény vallást és a világrendet.

Mindezeket a példákat azért gyűjtöttem össze, hogy lássátok nem könnyű az igazságot kutatni és valahol mindig a sorok között rejlik.
....Szeretettel.....SBG Buddha.....


(SBG Buddha - VilagHelyzete.com)
◢ BLOG: VilagHelyzete.com 

◢ Azonnali Alternatív VilagHelyzete hírek: AlternatívHírek.com
◢ Youtube-csatorna: VilagHelyzeteTV
◢ Legnagyobb FB-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
◢ Párhuzamosan futó FB-oldal (az előző törlése esetére) : https://www.facebook.com/VilagHelyzete
◢ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog

166 megjegyzés:

 1. Nem tudom megállni, hogy ne szóljak hozzá még egyszer ehhez az oldalhoz. SBG Buddha szerint mindegyik vallás jó, sok úton el lehet jutni a mennybe. Ezzel szemben Jézus szerint csak EGY úton lehet eljutni az Atyához: Ő általa. Ráadásul azt is mondta, hogy "szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt."

  Buddha itt hosszasan fejtegeti a kereszténység rejtélyeit, de arról is írhatna, hogy miért olyan életbevágóan fontos tudni, hogy hogyan írták az evangéliumokat, hogy Jézus egészen pontosan hogyan halt meg stb...

  Buddha mit gondol, miért hagy minket Jézus bizonytalanságban az élete részletkérdéseit illetően? Nyilván meg lenne a hatalma hozzá, hogy elárulja ezeket a dolgokat nekünk.

  Szerintem az az életbevágóan fontos, hogy mik a konkrét gyakorlati teendők, amik által a lehető leggyorsabban ledolgozhatjuk az adósságunkat, és visszajuthatunk a mennybe.
  Ehhez pedig bőven van segítségünk: a Tízparancsolat, a négy evangélium útmutatása(tehát ami a teendőkre vonatkozik), a hét boldogság, a hét főbűn, a hét erény, Jézus példabeszédei, és még sok egyéb. Meglátásom szerint ez már több, mint elégséges, hogy az ember ráléphessen a keskeny ösvényre, és megtalálja a szűk kaput.

  Csak hát ezzel az a baj, hogy ezek nagyon uncsi dolgok. Mennyivel izgalmasabb Ashtar kapitányról fantáziálgatni, találgatni, hogy vajon legközelebb mit határoz a Fény Galaktikus Szövetsége, meg a reptiliánokról vitatkozni, meg terveket szövögetni az Illuminati ellen stb...

  Még egy gondolat: Sok ember fantáziáját rendkívül izgatja a lehetőség, hogy egyesek valami rendkívüli tudást rejtegethetnek.
  Ha valaki ilyen tudás birtokába jut, az nyilván világgá kürtöli, mert nem valószínű, hogy Jézus engedné, hogy átlagos, vagy még rosszabb emberek jussanak ilyen titkokhoz. Azonkívül Jézus hogy kérhetne tőlünk bármit is, ha el se mondja, hogy mit kéne csinálnunk? Szerintem amit eddig tudunk, az bőven elegendő, egyelőre még az is messze van, hogy az emberek azt alkalmazzák a gyakorlatban, amit eddig megtanulhattak.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A 10 parancsolat az egyiptomi Holtak Könyvének 125. litániájából lett átvéve...Erről ennyit. Másrészt ha már a papok meg egy egyház akarja eldönteni, hogy mi a jó vagy a rossz azt hívják úgy, hogy manipuláció és uralkodni vágyás a tömegek felett. Továbbá olyan sem létezik, hogy eredendő bűn. Miért nem lehet már elszakadni ezektől a hülyeségektől? Nincs olyan, hogy bűn, csak olyan van, hogy ok és okozat. A tetteid és annak következményei.

   Törlés
  2. "A 10 parancsolat az egyiptomi Holtak Könyvének 125. litániájából lett átvéve..."
   Ez az ostoba plágiumvád rendkívűl primitív.
   Ez kb. arra hasonlít, mint amikor egy kutató előszőr ír le egy új állatfajt, amit addig sosem láttak, aztán egy másik kutató is találkozik az állattal, ő is ugyanígy leírja, hogy néz ki, mekkora, milyen színű, stb.
   Őt sem vádoljuk azzal, hogy az első kutatótól vette át az adatokat. Hanem mert a saját szemével ugyanazt látta, így természetszerűen ugyanígy írja le. Az Igazság már csak ilyen, többen, több úton ugyanoda "lyukadhatnak" ki. Ennyit a primitív plágiumvádról.

   Törlés
  3. viszont ha az egyiptomi holtak konyveben megtalalhatoaz a tiz parancsolat akkor valoszinu hogy MOzes merithetett belole! mivel mindenki jol tudja hogy Mozes fopapi rangot toltott be egyiptomban es a kivonulasanak egyetlen oka az emberoles volt!

   Törlés
  4. Sblog ez nem plágiumvád ez tény. Így szerepel benne:
   "Nem öltem.", "Nem loptam." stb...Innen lett átvéve a Holtak Könyvéből és lett átalakítva úgy, hogy "Ne lopj.", "Ne ölj!" stb. Látom te is egy vak fanatikus vagy, ezért meg sem próbálok vitatkozni veled. Ennyit a tudatlanságodról.

   Aztán itt van Mózes plagizált története. Születése után egy kosárba teszik, és egy folyó kegyeire bízzák, hogy elkerülje a gyermekgyilkosságot. Egy uralkodó lánya megtalálja, és hercegként neveli fel.

   Ez egy i.e. 2250-re tehető mítoszból lett átemelve, az Akkádi Szargon születéséből. Ő szintén kosárban, folyón leúsztatva menekült meg a gyermekgyilkosság elől. Akki találja meg és neveli fel, ő egy uralkodó egyik felesége.

   Mózest a törvényhozóként ismerjük, a Tízparancsolat elhozójának. Az Istentől eredő törvények próféta általi átadása azonban szintén régi történet. Mózes csak egy a törvényhozók hosszú sorában.

   Indiában Manou volt a nagy törvényhozó. Krétán Mínosz hozta le Dicta hegyéről Zeusz törvényeit, míg Egyiptomban Mises volt, aki kőtáblákon hozta el Isten törvényeit. Manou, Mínosz, Mises, Mózes.

   Keresztelés, halál utáni élet, végítélet, szűz általi szülés, feltámadás, keresztre feszítés, szövetség, körülmetélés, megváltó, áldozás, özönvíz, Húsvét, Karácsony, újbóli eljövetel, és még sok más, mind megfelel az egyiptomi vallás elméleteinek, bőven a kereszténység születése előtt.

   Jusztin mártír, az egyik legelső kereszténység-kutató és védelmező szerint: "Amikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus, a tanítónk testi egyesülés nélkül fogant, keresztre feszíttetett, meghalt, majd feltámadt és mennybe ment, akkor semmit sem állítunk másképp, mint ahogyan azt a Jupiter fiainak követői tették." Másik művében azt írja: "Szűz szülte őt. Fogadjátok el úgy, ahogy Perzeuszt is!"

   Továbbá létezik bárminemű nem-bibliai történelmi feljegyzés egy Jézusról, Mária fiáról, aki keresztül-kasul utazgat 12 követőjével, és csodákat tesz? Számos történetíró élt a Mediterrániumban Jézus élete idején. Hányan dokumentáltak róla?

   Egyikük sem. Ugyanakkor, hogy igazságosak legyünk, említsük meg, hogy Jézus védelmezői már utaltak ennek ellenkezőjére is. Négy történészt szoktak említeni, hogy igazolják Jézus létezését. Az első három az ifjabb Pliny, Suetonius és Tacitus.

   Ők csak néhány mondatot szentelnek neki, de csak Krisztusként hivatkoznak rá, ami nem egy név, hanem egy cím. Jelentése: a Felkent.

   A negyediket Josephus-nak hívták, és munkásságáról már több száz éve bebizonyosodott, hogy hamisítvány. Sajnos sokan még ma is hitelesnek tudják.

   Törlés
  5. Mózes Tízparancsolata azért olyan érdekesen "ismert",mert az Alkotónk belekódolta a szellemünkbe,amikor megalkotott,így ezek az Istentől eredő egyetemes parancsok azoknak is benne van a "lelkükben",akik semmilyen vallást nem ismernek,nem tanultak,nem gyakorolnak.
   A mózesi parancsolat "csupán" annyiban különbözik a "lelki"-től,hogy kimondja:Nem lesznek idegen isteneid;nem fogsz mást istenként tisztelni,csak azt,aki a Vagyok,az Örökkévaló,aki akkor a Hóreben tűzben,mennydörgésben jelent meg,de a nép alakot nem látott(nehogy megint bálványt készítsen).
   Ennyire egyszerű a kérdés arra,mi volt előbb:a tyúk vagy a tojás?

   Törlés
  6. Jézus tanainak több mint 90%-a nem került bele a bibliába, és a maradéknak is átfogalmazták az értelmét.Az egész nyugati kereszténység rossz irányba ment el, értelmetlen,haszontalan dogmák motyogása nem vezet a megvilágosodáshoz.

   Törlés
 2. Kovács István:) Buddha azért írta ezt a cikket, mert látja, hogy a szellemi, spirituális
  témák, a hozzászólásoknál elmennek a vallás irányába. Félre ne érts nem az istennel és fiával... van bajunk tiszteljük nagyon, csak ugyanúgy, mint az igazi valójában megtörtént történelmet, úgy színezték, ahogyan az érdekük volt. Tehát a gonosz "emberek" kik uralkodni akarnak a jólelkű emberek felett felhasználták a vallást arra, hogy mindet rá fogjanak, és irányítsák a tömeget. Keresztesháborúk... Nekem szívem jogom abban hinni amiben akarok, neked is mindenkinek is! De a teremtő nem kéri azt a fiaitól, hogy egy keresztesháborúval megölje a pogányokat, akkor minden indián, inka... nép pogány, mert nem ismeri a 10 parancsolatot... Pedig e népek szellemileg igen csak fejlettek!
  Ők ismerik a lelket, a mennybemenetelt is, csak máshogy hívják.
  Figyelj, itt a példa és kérlek gondold át igazán:
  http://socioecohistory.wordpress.com/2011/10/27/vatican-dedicated-to-luciferian-world-government/
  A pápa miért is mutatja az ördögvillát????? Na látod, azért mert az irányító emberek erre használják a vallást, a tömeget irányítani, miért mert erősen hisz benne...
  http://pirospirula.blogspot.hu/2011/10/nem-tetszik-rendszer-de-legalabb-szint.html
  Mióta van fejjel lefelé a kereszt???? Testvéreim nagyon elvakultan hisztek a vallásban, ez önmagában egy jó irány a lelketeknek, csak farkasok vezetnek titeket, ne a földi helytartókat a teremtőre hallgassatok, a lelketekre, abban van isten, ez az ő ajándéka!:)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Mióta van fejjel lefelé a kereszt????

   http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_of_St._Peter
   http://www.mostholyfamilymonastery.com/JP2_Pictures_Miscellaneous/upsidedowncrosscolorsmall.jpg

   Törlés
  2. zplus:) Nem akarok egyikőtökkel sem vitázni, nem ez a célom, de ezeket a szimbólumokat, az emberek mindennapi életébe becsempészik az illumináltak...
   Én úgy érzem ha pl. a nemzeti zászlónk egységes piros-fehér-zöld, akkor nekem fura bármilyen szentre hivatkozunk, hogy fejjel lefelé van. Beszélgettem egyszer egy nagyon művelt lelkésszel, aki azt mondta a biblia neki szent benne van minden csak meg kell keresni ez alapján gondolkozik, és él. DE. Azt is mondta amikor a világ irányításáról kérdeztem, mi a véleménye, hogy fejétől bűzlik a hal, az pedig a Vatikánnál kellene keresni... Nagyon tetszett nekem annak ellenére, hogy a biblia neki az iránytű az életében, tudja, és elfogadja az igazságot a Vatikánról, és a vallás eltorzításáról napjainkban. Mivel én nem így gondolkozok, élek a bibliát szorosan követve, olvasva, máshogy látom, rögtön észreveszem ha ránézek a pápára olyan gonosz az arca. Szóval ha pl. egy imát kérek az elhunyt rokonomért az egy ezres... Az a legdurvább hogy a feleségemnek nem egy olyan rokona van mama... aki inkább vasárnap odadobja a perselybe a pénzt, minthogy az unokának adná. Akkor a hitemért fizetni kell, előadásra megyek? Kérlek benneteket ne legyetek indulatosak, ha igaz hitetek van nem sértettek senkit, nem veszekedünk a témán, megbeszéljük. Egy olyan erős védelmi mechanizmus alakult ki az ilyen típusú emberekben rögtön visszatámad, meg se hallgat, idéz a bibliából... Annyira csak ebben hisztek, nem érzitek a segítő kezet mely megpróbálja az igazi életet elétek tárni, megmutatja, az istent, aki valójában a teremtő, nem parancsolatok betartására, szolgának teremtett minket, hanem a lelki fejlődésünket segíti elő a földi élettel, érettek legyünk egy magasabb létre.:)

   Törlés
  3. Én vallásosnak tartom magam, de nem vagyok az a templomba járó tipus.... meg vagyok keresztelve (református vagyok), konfirmáltam, tényleg a magam módján próbálom tartani a hitem, de ehhez én nem érzem annak szükségét, hogy vki közvetítsen vagy alkalom adtán elmagyarázza nekem, hogy a biblia egy adott passzusa mit jelent. Nem tartom magam agyoniskolázottnak, de talán el tudom dönteni néhány sor, fejezet vagy könyv elolvasása után, hogy nekem mit jelent... Ami mégis kiverte nálam a biztosítékot, hogy mikor elvettem a feleségem (aki a kedvemért hittanra járt és megkeresztelkedett!), Áfás számlát kaptam az esketésöl!!!!! Na itt szakadt el nálam valami - a vallás lelki részével még mindig élek, de a templomosdit és a lelkészek / papok társaságát, ha lehet kerülöm...

   Törlés
  4. Religious Luciferian symbols
   http://www.whale.to/c/churches_ill.html

   Törlés
 3. Nem látok túl sok ellentmondást megmondom őszintén. Ha több úton el lehet jutni a Krisztusi tudathoz, akkor nem értem miért akadnánk fenn ismét a tálalás formáin. Ahogy a cikkben említetted mindenki mát látott a sorokban, és ez így is van rendjén. A Biblia szerintem borzasztóan mély szimbolikával rendelkezik, és pont ez a próba. Van aki készpénznek veszi a sorokat, van aki már mögöttes tartalmat sejt, és van aki rájön, hogy minden történet (függetlenül attól, hogy valóban megtörtént-e) a bennünk lévő vívódásról és tapasztaláson alapuló tanulásról szól.
  Úgy tudnám leírni mint egy álom. Ott sem igazán lényeges, hogy épp hogyan kerültünk egy bizonyos helyre, nem azon gondolkodunk, ki sütötte a sütit, amit épp falatozunk (természetesen csak kiragadtam egy példát a formák végtelen kombinációjából), hanem sokkal lényegesebb hangsúlyt kapnak a benyomások és a tapasztalások, hiszen a forma a tudatalattinkból épül fel.
  Egyébként magát az életet is így tudom elképzelni. Harcolhatunk a csúnya gonosz háttérhatalom ellen, de egészen addig esélyünk sincs, amíg rá nem jövünk, hogy a bennünk lévő gyengeségek éltetik őket. Mindenkiben van önzőség, becsvágy, és szerintem kevesen utasítanánk vissza a hatalom gyűrűjét. Amíg ezek bennünk élnek, addig elnyomó rendszer lesz, és se fegyver, se sztrájk, se lázongás nem fog segíteni a helyzeten. A világot MI teremtjük! Üdv, Pacal

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Egyébként magát az életet is így tudom elképzelni. Harcolhatunk a csúnya gonosz háttérhatalom ellen, de egészen addig esélyünk sincs, amíg rá nem jövünk, hogy a bennünk lévő gyengeségek éltetik őket. Mindenkiben van önzőség, becsvágy, és szerintem kevesen utasítanánk vissza a hatalom gyűrűjét. Amíg ezek bennünk élnek, addig elnyomó rendszer lesz, és se fegyver, se sztrájk, se lázongás nem fog segíteni a helyzeten"

   Nagyon szép összefoglalás. De addig mig túl nem jutunk ezen, hiába is mutogatunk akárkire, legyen az keresztény, zsiráf, gyik, KeleMan..

   És még valami..: NINCS KOLLEKTIV BŰNÖSSÉG! - ezt kellene felfogni.
   Angyalok és démonok. Ezen a szinten mindenhol vannak Jók és Gonoszok.

   Törlés
  2. Csatlakozom,valahol itt van az igazság.

   Törlés
  3. Pacal ez nagyon szép volt! Hozzám is ez áll a legközelebb.

   Törlés
 4. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 5. "A tudatos embernek az van, ami Van, nem az, amit elhitetnek vele." ezt az idézetet szeretem. Személy szerint én nem Hiszek semmiben. Azt tudom, amit megtapasztalok. Jó dolog a hit, hittem én is Istenben, meg Jézusban... s lehet, h léteznek is, az is lehet, hogy olyan Formában mint ahogy a kereszténység Képzeli, de lehet, hogy nem. Még sosem jött velem szembe egy Isten, vagy Jézus, és mondta, hogy "Szevasz! Jézus vagyok!" de reptilián se. De még videón se. Na mindegy, amire ki akartam lyukadni, hogy személy szerint én azért nem hiszek, mert ugyan jó volt, hogy volt mibe kapaszkodni, hisz, ha az ember így él, akkor Biztos... hogy a mennybe jut. De rájöttem, hogy a valóságot sosem fogom tudni megélni, ha hiszek, mert akkor a saját hitem (és nem csak vallásról beszélek) fogja megváltoztatni a valóságot, amit felfogok. Persze, nem mondom, hogy ez a jó út, vagy, hogy a kereszténység hülyeség... Még az is lehet, hogy meghalok és kiderül, hogy a pokolra jutok, mert nem hittem xy-ban. Akkor majd kezdek valamit a problémával. De addig, amit most látok, hogy a média tele van olyan dolgokkal, amik pszihológiailag vizsgálva igencsak rossz irányba lökdösik a "bárányokat", hogy sok ember sajnos nem lát a saját koponyájának belső falán túl (tisztelet a kivételnek) stb, stb... Na de, az enyém is hosszú lett, ezért bocsánat :) Köszi annak, aki végigolvasta!

  VálaszTörlés
 6. Bocsi Buddha de szerintem a cikk címe téves.
  Szerintem ahol végetér a hit, mert a megtapasztalás által tudássá vált, ott kezdődik az igaz valóság.

  VálaszTörlés
 7. Sziasztok..Végig olvastam a kommenteket, igaza van Buddha-nak..minden út (egy idő után) ugyanoda vezet..ha tetszik, ha nem...a kérdés, csak az, hogy mennyi időnek kell eltelnie, ahhoz, hogy egyénileg mi is apró lépésenként fejlődjünk.
  Régóta érdekel a Biblia..és foglalkozom az apokrif irásokkal, sok az ellentmondás valóban,de találtam benne logikát. A véleményem szerint az Ótestamentum nem más, mint egy könyv, melyben leirják, hogyan lehet együtt élnünk embereknek..a minimális higiéniai feltételeket betartva..egy bizonyos társadalmi rendben..mert mint tudjuk, rendben könnyebb rendet tartani, mint rendetlenségben.
  Kezembe került egy könyv..Allan Cardek irta,1925-ös második kiadás..én mindenkinek csak ajánlani tudnám.
  http://hu.scribd.com/doc/49596569/Allan-Kardec-Szellemek-konyve
  Véleményem szerint..nincs menny vagy pokol..mindenkinek van sötét oldala..a saját félelmeink kivetülése..a reinkarnációban viszont semmi logikátlant nem találtam.
  Kicsit terjedelmes a könyv, de érdemes elolvasni.

  VálaszTörlés
 8. Borzasztó ahogy Buddha szét szedi a Bibliát... Minden szó ki lett forgatva teljes mértékben.Éljetek a 10 parancsolat szerint és nem lesz gond, szeressétek egy mást, imádkozzatok.A parancsolatok nem azért lettek adva hogy vki uralkodhasson rajtunk, hanem miattunk.Saját magunk miatt, hogy esélyünk legyen az örök életre.Sajnos a Pokolt mint helyet kevesen hiszik el, viccnek gondolják vagy egyáltalán nem is foglalkoznak vele.Pedig létezik: www.metropolita.hu itt vannak beszámolók.Jézust lehet h nem látjuk a szemünkkel de ő mindig velünk van.... a szabad akaratunk miatt nem látjuk h eldönthessük hisszük őt vagy nem...Egyébként hisztek benne vagy nem, parancsai szerint éltek vagy nem ő nagyon szeret titeket és mindenkire vár egytől egyig türelmesen.A bűnt utálja de a bűnöst szereti....Keressétek őt

  VálaszTörlés
 9. Minden VALLÁS, HITRENDSZER, SZEKTA, GYÜLEKEZET, SZERVEZET a Háttérhatalom manipulációs eszközei.

  Attól még senki nem fog pokolra jutni, ha esetleg ezek valamelyikének tagja vagy nem tagja, a pénzszerzés élteti, mások sértegetése, kihasználása...

  A belső hangunkra figyeljünk, és ne azt feszegessük, hogy melyik evangélium mond igazat vagy melyik hithez, valláshoz kellene tartoznunk. Nem a Tízparancsolat vagy a Biblia fogja megmondani nekünk hogyan éljünk. Az utóbbiban vannak támpontok, melyek helyesek, de azt is mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy él velük vagy sem. Isten nem az a "személy", akinek sokan gondolják, és nemcsak azok, akik nap mint nap ide látogatnak.
  Ő nem parancsol, nem utasít, nem kényszerít, nem vár el semmit, nem ítélkezik, Ő csak megfigyel. Hozzánk szól (már aki meghallja), megosztja velünk azt, amit tapasztalt és látott és ránk bízza, hogy melyik utat választjuk: az igazság útját (mely hozzá vezet) vagy a hamisság útját (mely ebben a 3. dimenziós valóságban tart).

  Nem nekem kell hinni, nem rám kell hallgatni, nem is másra, hanem a saját belső hangotokra.

  Üdv, Atlantis753

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Üdv. Atlantis:)
   Nagyon szépen összefoglaltad:) "Hozzánk szól (már aki meghallja), megosztja velünk azt, amit tapasztalt és látott és ránk bízza, hogy melyik utat választjuk: az igazság útját (mely hozzá vezet) vagy a hamisság útját (mely ebben a 3. dimenziós valóságban tart)." =>Nagyon sok ember mikor cselekszik valami rosszat ezt a belső hangot akaratával elnyomja, pedig szól neki időben, de ő megpróbálja legyőzni.
   Aztán ez a hang újra megszólal "nem kellet volna" , nem veszi észre a segítséget,
   a belső hangot csak gondolatoknak hiszi. Pedig meg lett neki mutatva az út, de ő letér az útról, szabad akaratából teszi ő választotta, ezt mindaddig megismétli, mire megtanulja, és rájön, rá kellet volna hallgatnia.:)

   Törlés
  2. nem mindegyik, a legtöbb magától is félre vezeti az embereket, anélkül hogy tudnák hogy mit tesznek

   Törlés
  3. Kedves Csaba Barát!

   Ha hagyod magad félrevezetni, az kinek a választása volt? Nem pedig hiba, mert egy-egy rossz élethelyzet nem a hibán múlt, hanem a nem megfelelő választáson.
   Tehát, ha félrevezetnek Téged, azt mondod, hogy "ők a hibásak, ők mondták azt, hogy ezt csináljam! Én nem tehetek róla". Kinek a választása volt, hogy elfogadd, hogy rájuk hallgass, ha nem a Tiéd? Nem Te választottad? A háttérhatalom és az általuk tevékenykedő szervezetek (vallás, politika, egészségügy, média) nem irányítanak minket, hanem a tudatunkat befolyásolják, manipulálják.

   Ezzel nem azt akartam mondani neked, hogy rávezettek Téged egy olyan útra, melyre Te nem is akartál rálépni, csupán elmagyaráztam egy példával hogyan is működik ez. Természetesen nem kötekedni akartam ezzel, kérlek ne is vedd annak.   Tudom könnyebb a másikat okolni, minthogy először önmagunkban keressük meg a "hibát", sokkal egyszerűbb másra fogni, hogy "ő okozta, ő mondta". Igen ő mondta, és ez azt jelenti, azt az utat kell választanunk, amin ő halad, csak azért, mert azt mondta?

   Nem véletlenül hangsúlyozom szinte minden egyes hozzászólásomban, hogy próbáljunk meg a saját hangunkra, belső hangunkra figyelni, mert az agyunk, sosem fogja megmondani az igazat, ő félrevezet.
   Az egyik barátomnak elmeséltem magammal kapcsolatban egy esetet, amikor is majdnem leestem a lépcsőről úgy, hogy az nagyon rosszul végződött volna. Amikor megcsúsztam a lépcsőn, abban a pillanatban, az agyam leforgatott nekem egy kisfilmet, hogyan fogom végezni mire a lépcső aljára érek. De a lelkem, az a szellem (belső hang is egyben), átvette az irányítást a testem fölött, a kezem önálló életre kelt és megkapaszkodott a korlátban. Az ijedtségen kívül nagyobb bajom nem lett. Biztosra veszem, hogy mindenkinek volt hasonló élménye, amit nem tud a mai napig sem megmagyarázni, hogyan sikerült kisebb bajokkal megúsznia.

   Ők (már nem nevezem nevükön őket) pont ezt a lélekjelenlétet, belső hangot akarják elnyomni bennünk mindenféle marhasággal, így elszakítva a Forrástól, amelyből vagyunk.

   Jézus is azt mondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Kövessetek engem!" Ezzel nem azt mondta, hogy váljunk a híveivé, imádjuk őt, hanem legyünk olyanok mint ő, sőt legyünk idővel nagyobbak nála, mert képesek vagyunk rá. Isten beszélt belőle, amikor azt mondta. Pont azért küldte Jézust ide, hogy erre emlékeztessen, kik vagyunk mi valójában és milyen képességeink vannak.

   Én ennek az igazságnak a megismerésén járok minden nap, mondhatnám úgyis az igazság útját járom. Valóban az igazi és szeretettel teli élethelyzeteket tapasztalom meg. Ha ellenállásba ütközök, egyszerűen megváltoztatom az adott helyzet energiáit. Hogyan? A negatívat felcserélem pozitívra. Tehát tudatosan egy pozitív valóságot teremtek meg az életemben úgy, hogy a negatív energiákat átalakítom pozitívra. Tudom, mert mindig ezt tapasztalom.


   Szép napot mindenkinek!

   Atlantis753

   Törlés
  4. például gyerek korban nem látod át a dolgot és sok mindent simán elhiszel, és azok a felnőttek is könnyen elhisznek mindent akik nem találkoztak még igazán nagy pofonokkal

   Törlés
 10. Üdvöz!

  Rágcsálta egy ideig a fejemet a gondolat, hogy csak beledumálok már eme fórumba is. Tehát...
  Lehet én nem vagyok az itt megszólamló fickók többségéhez mérten okos, meg mívelt vallási és spirituális kérdésekben, ám a blog olvasgatása felvetett bennem pár kérdést. Mégpedig:
  1. A vallásos és megtért, meg elragadtatott arcoknak mért olyan bonyolult feldolgozni azt a tényt, hogy többeknek nem megy le a torkán (mán erőltetés nélkül, vagy még úgy se) az a történetvezetés, amit a Egyház hangoztatott az elmúlt századokban?
  2. Mi ez a mindkét oldal (a hívők s a spirituális vonal képviselői közötti) folyamatos szájkarate? Úgyértem mi abban a jó, hogy megpróbálja a egyik oldal rátukmálni az elméleteit elveit a másikra?
  Oké. Az ember ilyen izgága, meg feszültséget kereső/keltő élőlény. De ez biztos csak azért van mer' kíváncsi fajzat s felmerül a fejében a gondolat, hogy mihóhért keres éppen itten?

  Viszont az nem megy a fejembe, hogy a hívők mért akarnak minden áron megmenteni mindenkit - ha kéri az illető ha nem? Oké. Szolidárisak meg izé, és nem szeretnék ha embertársaik megpörkölődnének a pokloknak tüzében. De ha mán oly sokszor felemlegették a szabad akaratot ilyen-olyan érveléseik során, akkor talán nem kéne - a ő szemszögükből tudatlan, meg gyökér, meg eltévelyedett, meg... stb. népeknek eme tulajdonságát/képességét hagyni kibontakozni?
  Eza... pokol dolog is, fura egy érvelési módszer. Mert teszem azt, nekem az nem jelent semmit, nem bírja a agyam befogadni a felvázolt léptéket - megmég nem is hiszem el, hogy van ilyen hely. De legalább riogatnak vele. Nagy dolog. De télleg.
  Ám ha a pokolt, nem mint helyszínt, hanem mint Istentől való teljes elszakadást nézem, akkor is van szabad akaratom (mán állítólag) s szívem joga úgy éldegélni, hogy eme útvonalat járom be. S Isten majd idővel megbocsájt (merhogy ugye jó), vagy megfényesedem és visszatérek kebelére. Idővel. Vagy nem.
  Node... legyen belőlem ennyi elég elsőre.

  VálaszTörlés
 11. egy rakás hazugság amit kivétel nélkül emberek találtak ki

  VálaszTörlés
 12. Quedra:)
  "Mi ez a mindkét oldal (a hívők s a spirituális vonal képviselői közötti) folyamatos szájkarate? Úgyértem mi abban a jó, hogy megpróbálja a egyik oldal rátukmálni az elméleteit elveit a másikra?
  Oké. Az ember ilyen izgága, meg feszültséget kereső/keltő élőlény. De ez biztos csak azért van mer' kíváncsi fajzat s felmerül a fejében a gondolat, hogy mihóhért keres éppen itten?"=>

  Látod ezt a gondlatot? "Nem nekem kell hinni, nem rám kell hallgatni, nem is másra, hanem a saját belső hangotokra. "=> Én érzem, nem tudom, hanem belül érzem, amikor ezt elolvasom, nem akar rám erőltetni semmit, én döntök, megfogadom tanítását vagy nem(szabad akarat). Ha mégegyszer átolvasom rájövök, mire is akar megtanítani? Várjunk csak hmm gondolkozok, mit üzen? Szóval azt tanítja meg nekem üzenetével, ahogy élek, amit teszek, előtte figyeljek befelé, mit mond az én lelkem, jót cselekszek ezzel, ha úgy érzem, s hallom, hogy jót akkor nem magamban beszélek, valójában a teremtő szól hozzám, segít, tetteimmel el jussak hozzá.:) <=Na ezt keresed te itt.:)

  VálaszTörlés
 13. Abban az esetben,ha mindegyik evangélium szó szerint megegyezne,akkor nem lenne értelme négyszer megírni ugyanazt.Nem?
  Aztán ha figyelmesen olvasunk,észrevehetjük,hogy kiegészítik egymást,mint a puzzle úgy illeszkednek egymáshoz.
  Meg aztán ha teljesen szóról szóra megegyeznének,akkor azt mondhatnák az emberek,hogy az írók összebeszéltek.A hiteles tanuk nem attól igazán hitelesek,mert ugyanúgy láttak egy eseményt,hanem mert különböző szemszögből látták,de a történeteik összeilleszthetőek.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Magyarázd meg a hülyeséget :DD Ezaz :DD Ezt szoktam bírni...

   Törlés
 14. Sziasztok,
  Nemrég kezdtem olvasgatni ezt a blogot. Megmondom őszintén, számomra nem logikus ez az egész reptiliántól származás, meg az, hogy majd világkormányt alakít az "elit". Ezt megtehették volna 1000 éve, amikor sokkal nagyobb hatalmuk volt az emberek felett, sokkal könnyebben tudták irányítani őket.

  Na de mindegy, most az egész vallásosdival kapcsolatban osztanám meg a véleményem. Épp tegnap írtam egy elég hosszú bejegyzést a blogomra erről, de most csak a lényeget osztanám meg: A lényeg, hogy emberként éljünk. Ennyi. Jézus szeretetet és megbocsájtást tanított, így sosem értettem, hogy sok magát kereszténynek nevező ember hogyan mondhat olyanokat, hogy csakis az xy (saját vallásán) valláson/felekezeten keresztül juthatunk a "mennybe". Nem tudom mit képzel magáról az ilyen "keresztény". Egy buddhista, hindu, zsidó, ateista automatikusan megy a pokolba, csak mert máshogy fogta fel az egészet? Még akkor is, ha amúgy nem ártott senkinek, jó emberként élt? Ez szembemegy Jézus tanaival, ami elméletileg a kereszténység fő mondanivalója kéne, hogy legyen. Számomra csak az emberség számít, és ha Isten tényleg szerető, elfogadó, és igazságos, akkor számára is.
  Az meg régen rossz, ha valaki csak azért próbál "jó" ember lenni, mert fél a pokolbakerüléstől, vagy egyéb büntetéstől. Azért kell embernek lenni, mert emberek vagyunk, és kész.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Mélykő:) David Icke elmondta, hogy a hüllők az általuk létrehozott hibridek
   segítségével irányítják világunkat, már jelen voltak a fáraók idejében is, a hibridek voltak a fáraók. A filmekben elénk van tárva az igazság=> Battleship
   hüllők megtámadják, majd megpróbálják leigázni a földet...

   Törlés
  2. Igen!
   A "hüllők" azok a gonosznak mondott angyalok(bukott szellemi lények),akik az ádámi fajt teljesen leuralták,most is ezt teszik.De Jézus -az Isten Fia emberként(második Ádámként) legyőzte ama régi Kígyót és a vele levőket(a hüllőket),így aztán VANNAK olyanok,akiket nem tud uralni ez a lény.Mert ugye abban mindenki 1-et ért,hogy a gondolkodás szintjén kezdődik a leuralás?!
   Ezért mondta,kiáltotta,parancsolta,javasolta Bemerítő János után Jézus,Pál,Péter és ma is azok,akik követői a Feltámadottnak,hogy
   "Változtassátok meg a gondolkodásmódotokat"!

   Törlés
  3. 1. “Adamu” is the name in Sumerian mythology for the first man, created by “Enki”, the creator god and inventor of civilization. Adam is Hebrew for “man”, and adamah is a Hebrew word signifying dust and earth, and in Aramaic signifying blood. Havva — Hebrew for “Eve” — in Hebrew signifies life.

   2. Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. yſa pur eſ chomuv uogmuc. Menyi miloſtben terumteve eleve miv iſemucut ***adamut.*** (lö Prototype..)

   3. nyelvészet: ős-etimonok (Azt találták hogy a magyar nyelv a legtöbb - 68 % - ős-etimont...)

   *****
   technikai tudás (minek nevezzem-haszna nincs sok, de tudom.. :D)
   a Fárajó is megmondta..:
   http://www.youtube.com/watch?v=Q9vukuiLBaE

   Hüllő agy: Anunnaki örökség (Heni leforditotta egyik fórumon-köszi Neki)
   http://www.youtube.com/watch?v=AXyp9p1UDPg

   És nem zöldek, csak a szemük fura néha.
   (D.I. után szabadon: az emberiség kb.5 százaléka tartalmazza nagyobb mértékben azokat a géneket- van aki nem is tud róla.. ettől még lehetnek-hangsúlyozom lehetnek JÓ emberek.. ne itélj..)
   Vannak népcsoportok, ahol több van belőlük (utálják is a népcsoportot érte mint a ..), de mindenhol megtalálhatóak fajra, nemre, bőrszinre, vallásra tekintet nélkül. van aki "látja" őket (mint They live, csak szemüveg nélkül).

   Törlés
  4. Mélykő nagyon egyet tudok veled érteni. Én sem értem ha valalaki nem keresztény visszont egész életét jó emberként probálja leélni akkor az a pokolba kerül?

   Törlés
 15. Elég ördögi egy írás... hurrá, nincs Krisztus! Akkor viszont mindenki tegye azt, amit jónak lát! Nem tartozunk felelősséggel sem az Istennek, sem magunknak, sem másnak.... Akkor ne dumáljunk egymásnak semmiről.... akkor ha feldühítesz, meg is ölhetlek.... hiszen csupán egy értelmetlen evolúciós folyamat köztes termékei vagyunk.... HURRÁ, JÖHET A TELJES KÁOSZ!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Krisztus tudat létezik, csak Jézus nem. Mint írtam ok és okozat létezik. Ha megölsz valakit talán nem ebben az életben de a következőben biztos megkapod érte a büntetést. Tudom, hogy nektek fanatikusoknak az igazság kiderülése akár öngyilkossághoz is vezethet, hogy nincs Jézuska aki megment, hogy nem létezik az amivel kimosták az agyatokat.

   Törlés
  2. Mi az ,hogy "Krisztus-tudat"??
   Krisztus nélküli tudat?
   Jézus nélkül lehet élni,de a halál után(azaz a testből kiköltözött lélek,szellem) nincs Jézus nélkül élet,mivel Sátán semmisíti meg a hozzá tartozó lelket.
   Az miféle HIT,hogy a "következő élet"?Ez NEM videójáték!

   Törlés
  3. Kedves johnyd-1!

   Egyetértek ok okozat létezik.A hibáért fizetni kell.Ha van reinkarnáció,akkor ezen az oldalon miért foglalkozunk azzal,hogy elnyomják az emberiséget.Miért nem fogadjuk csak úgy simán el azt,hogy előző életünkben elkövetett hibáinkért így fizetünk?

   Törlés
  4. Eszter!

   jó a kérdés...

   magam is kiváncsi vagyok a válaszokra.

   továbbra arra is, hogy történik a növény-létből való kilépés, majd az állat hogy tud életeken át emberré nemesedni.

   Törlés
  5. Kedves Eszter!

   Ez a reinkarnáció lényege: ha előző életedben rosszul cselekedtél, az előjön a következőben és addig ismétlődik minden életed során, míg nem tanulsz a hibáidból.
   Igen, el kell szenvednie jelen életében mindenkinek, amit előző életében okozott, de ezt tanulságként kell felfognia, nem pedig Isten kegyetlen tréfájának. Ha erre rájön az ember, hogy azért lett súlyos beteg/szenvedett többször balesetet/átverték, megalázták, mert valamelyik életében rosszul döntött, cselekedett, akkor igyekeznie kell, hogy a jelen életében ne kövesse el ugyanazokat. Csak így fejlődhet az ember egy magasabb dimenzióba. Míg nem így cselekszik, addig marad itt, és mindenki a saját szintjén nyomorog.

   Törlés
  6. Jól mondod Atlantis753, ez lenne a lényege az egész vitának (meg a megoldása is).

   Szívből ajánlom mindenkinek a Végső valóság c. könyvet (bár gondolom a többsége azoknak, akik ezt az oldalt látogatják, már ismerik), érdemes elolvasni, sok minden megérthető belőle a jelen témával kapcsolatban is.

   Törlés
  7. továbbra is fenáll a kérdés, hogy nemesednek az élőlények az emberi létig?

   egy növény milyen módon tud jól, avagy rosszul cselekedni?


   ugyanakkor elmagyarázhatná nekem valaki, mi az a "magasabb dimenzió"... egy - az eddigi három - irányra merőleges negyedik (ötödik, hatodik, stb.) irány?

   vagy csak dobálózunk homályos fogalmakkal?

   Törlés
  8. http://egeszsegsuli.ewk.hu/feltolt/balogh-bela---a-vegso-valosag.pdf

   Törlés
  9. Jeromosnak
   Carl Sagan-nek jo elmeletei vannak sztem
   4th dimension
   http://www.youtube.com/watch?v=UnURElCzGc0
   10 dimensions by Rob Bryanton
   http://www.youtube.com/watch?v=aCQx9U6awFw
   Sacred geometry:
   http://www.youtube.com/watch?v=rx31y1KKK3E
   http://www.youtube.com/watch?v=Zyw3RhmRlsQ&feature=plcp

   Vandor neked irtam linkeket az "igazi disclosure..." cikkben

   Törlés
  10. Jó kérdés, hogy mi a "Krisztus tudat". A New Age vallás egyik gyakran említett motívuma, Jézus Krisztusról valami ilyesmit vélekednek:

   "3. Jézus Krisztus. A New Age egy fontos és gyakran említett motívuma a "Krisztus Tudat". Vagyis számukra Krisztus nem feltétlenül egy konkrét személy, hanem egy ideális tudatállapot, amit a megfelelő szellemi gyakorlatok elvégzésével bárki elérhet. Így a bibliai Jézus Krisztus csupán egy olyan ember, illetve egy olyan szellemi mester volt, aki eljutott arra a bizonyos tudatállapotra, ahogy egyébként tette azt más, hasonlóan nagy tanítómester is, mint Buddha, Krishna, Mohamed, stb. A New Age-ben Jézus története alaposan át van dolgozva, és ki van egészítve bizonyos motívumokkal, így azt tartják, hogy ő hosszú éveket töltött Indiában és Tibetben. Ez egyféle tanulmányút volt, ahol megismerkedett a hindu bölcsességekkel és az olyan korábbi mesterek tanaival, mint Buddha. Az így elsajátított bölcsességek és tanulmányok által emelkedett fel a "Krisztus tudat" állapotára. Bailey a "Lodge of Masters" (Mesterek Páholya) című munkájában leírja, hogy személyes szellemi mestere Djwahl Kuhl egy sikertelen, kudarcba fulladt tanítóként vázolja Jézust, akinek tanítványait a fanatizmus jellemzi, s aki eljutott ugyan a felemelkedés 5-ik fokozatára, de vissza lett helyezve a 4-ik fokozatra. A keresztények által várt visszatérő Krisztus nem más, mint Maitreya, a Nagy Tanítómester."
   Forrás: http://churchofgod.hu/content.php?act=new-age

   Törlés
 16. Valóban ördögi írás ez.S azt látom,hogy sokan azt hiszik,hogy majd az ember eldönti,hogy mi a jó.A jóság az relatív.S ebből aztán adódik a káosz.Mindenki a saját törvénye szerint él,de amit megenged a kultúrája azt megteheti.
  Ez a film egy másik vallást mutat be.Ezt is meg lehet nézni,és tájékozódni:
  http://www.youtube.com/watch?v=EUMK1gHOS9o

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Olyan butaságokat írtok:)=> "Valóban ördögi írás ez.S azt látom,hogy sokan azt hiszik,hogy majd az ember eldönti,hogy mi a jó.A jóság az relatív.S ebből aztán adódik a káosz.Mindenki a saját törvénye szerint él,de amit megenged a kultúrája azt megteheti."

   Itt egy jó példa: Daniel Quinn "A civilizáción túl" (Beyond Civilization) címû könyve=>
   "Egyszer volt, hol nem volt, egy bizonyos bolygón kifejlõdött az élet, mely rengetegféle szociális szervezõdést hozott létre, csoportokat, falkákat, hordákat, nyájakat, rajokat és így tovább. Egy faj, melynek egyedei különösen intelligensek voltak, kifejlesztettek egy egyedi szociális szervezõdést, amit úgy nevezünk: törzs. A törzsi életforma évmilliókon át jól mûködött, mígnem egy nap úgy döntöttek, hogy kísérletet tesznek egy újfajta szociális szervezõdéssel, a civilizációval, ami a törzsi berendezkedéssel ellentétben hierarchikus felépítésû volt.

   Nemsokára a hierarchia tetején lévõk hatalmas luxusban éltek, élvezhették a tökéletes kényelemet és mindenbõl az elérhetõ legjobbat. Alattuk egy nagyobb réteg meglehetõsen jól élt, nem volt mire panaszkodniuk. Viszont a tömegek, akik a hierarchia alján kaptak helyet, a legkevésbé se szerették ezt az egészet. Úgy éltek és dolgoztak, akár a málhás állatok, az életben maradásért küzdve.

   - Ez nem mûködik – mondták a tömegek – A törzsi élet jobb volt. Vissza kellene térnünk hozzá.
   - De a hierarchia vezetõi azt mondták nekik – Azt a primitív életet örökre magunk mögött hagytuk. Nem térhetünk vissza.
   - Ha nem mehetünk vissza – mondták a tömegek – akkor menjünk elõre, valami jobb felé.
   - Az nem lehetséges – mondták az uralkodók – mert semmi más nem lehetséges. Semmi nem létezhet a civilizáción túl. A civilizáció egy végleges, felülmúlhatatlan találmány.
   - De hát egyik találmány se felülmúlhatatlan. A gõzmotort felülmúlta a benzinmotor. A rádiót felülmúlta a televízió. A számológépet felülmúlta a számítógép. Miért pont a civilizáció lenne más?
   - Nem tudjuk miért más – mondták az uralkodók – egyszerûen csak az.

   De a tömegek ezt nem hitték el – és én sem."
   Na kinek is jobb??:) Egy egyszerű törzsi életben mindenki megy a másiknak segíteni felépíteni a házát, közben egy kis itókát isznak, becsípnek és röhögve dolgoznak, egymásért... :)Hol a káosz?:) Ne féljetek.:)

   Törlés
  2. Mikor és hol történt ez?

   Törlés
  3. Ha érdekel:)
   http://greenr.blog.hu/2011/02/19/daniel_quinn_a_civilizacion_tul_beyond_civilization_magyar_forditas

   Törlés
  4. Mikor és hol? Csillagösvényen c. film.

   Törlés
 17. Tudod,Buddha,azért gusztustalan ez a cikked,mert azzal kezdted,hogy a hit egyéni,ne is avatkozzunk bele.Aztán fogtad magad és nekiestél a bibliai hitnek.
  Nemcsak arról van szó-ha már ennek nekimentél-hogy elég sok valótlant állítottál,hanem maga az elv a gonosz.
  Na most én sokkal többet tudnék írni a buddhizmus,reinkarnáció és egyéb hitelvi dolgokról,talán még gúny tárgyává is tehetném mindezeket-de egyszer sem tettem mást a fejcsóváláson kívül;és igyekeztem a TÉNYeket kiszűrni a blogodból.
  Mivel ez a tied,te alapítottad-és ezt többször is kijelentetted-így jogod van törölni is megjegyzéseket(bár embereket gyalázó és ocsmány beszédeket leíró hozzászólásokat lazán bent tartottál).
  Bocsáss meg,de azt kell írjam:Nagyon szűk látókörű ez az írásod és nagyon rossz húzás volt ez a részedről!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Sajnálatos, hogy te így látod, de hidd el egy nap majd rájössz az igazságra, hogy mennyire álomvilágban élsz hála ennek a kereszténységnek nevezett tudat manipulációnak.

   Törlés
  2. Nyilván,egyre nagyobbra nyitom a szemem,hogy lássak-de ez az írás éppenséggel NEM a szellemi tudásom gyarapította,hanem felháborodást amiatt,ahogy a keresztény BIBLIAI hit ellen felléptek!

   Törlés
  3. Maximálisan egyet értek...Felesleges volt ezt a Biblia gyalázó cikket megírni, mert úgy sem lesz 1et értés viszont arra nagyon jó h egymást marják az emberek ocsmány módon.Ha javasolhatnám az egészet le kéne venni innen kedves Buddha!!!!

   Törlés
  4. Unknown! Tudod mi az, hogy ébredés? Ha tudod, hogy hogyan vezetnek meg. Az nem elég ha tudod, hogy megvezetnek, mert ha nem ismered a módszereket, nem tudsz védekezni. Ébresztő!
   A magyaroknak volt egy olyan ősvallása, ami az eredeti kereszténységet is túlszárnyalta, sokat lehet róla olvasni. Aztán jött Gézánk meg Istvánunk, és szépen behozták nyugati térítőkkel ezt a zsidó-kereszténységet, majd kaptunk sok-sok szentet, hogy büszkék lehessünk rájuk..

   Feljebb írtad a következőt: "..ki akkor a Hóreben tűzben,mennydörgésben jelent meg,de a nép alakot nem látott.." Szerinted az ókorban mennyire voltak technikailag fejlettek az emberek? Hogy írtak volna le egy űrhajó leszállást? Valahogy így.
   Egy másik érdekesség a sok közül a frigyláda. Nekem is küldhetne valaki egy adó-vevőt, amivel magával "az Úr"-ral tudok beszélgetni..

   http://www.2000ad.uz.ua/ Le tudsz tölteni innen egy könyvet, a címe: "A Biblia — ami a kulisszák mögött van I-II"
   Nem kell komolyan venni, nem kell elhinni, csak olvasd el. Érdekes dolgokat találhatsz benne, ráadásul nem is tűnnek túl nagy balgaságnak. Néha érződik, hogy a szerzőnek erősen szüksége volt a fantáziájára, viszont az olyan dolgok, mint pl. az űrhajók, egyenesen adják magukat.

   Törlés
  5. Hogyis, hogyis?... mondjuk így:
   Csak hogy kötözködjek picinyt (mer az jó).
   Unknown itten talán elsikkadtál egy apróság mellett, amit mán mintha sokan és sokszor megjegyeztek vóna errefelé. A cikkíró fickó nem a Könyv szellemiségét piszkálta meg, hanem a betűhalmazát, amiben azért akadnak ám következetlenségek, meg ellentmondások. (Ezeket persze betudhassuk az iromány nem mai voltának és azoknak a megbízhatatlan másoló szerzeteseknek... ugye.)

   Az én olvasatomban azért senki nem vette el tőled a hited, meg a tapasztalásod, meg a... Mi több a blogírót se akarom megvédelmezni (mer nem vagyok lovagból, meg nem is ösmerem), van annak szája (vagyis jelen esetbe keze) oszt majd ha érzi a késztetést kardot von saját igazáért. Vagy nem.
   Csupán miközben forgatta a említett könyvet... vagyis izé... Könyvet (hogy ne sértődjön senki) feltűntek neki kissé visszás dolgok, amiket nem vett be a gyomra. Ennyi. Nem több.
   S mostan gyöjjön a szigorúan magánvéleményem: a hóhért nem érdekli, ki miben hisz vagy nem hisz, ha úgy jó neki, s míg nem akarja másra tukmálni a igazát. Ha meg valaki belekezd ebbe a játékba ne csodálkozzon, ha olyan helyen is megbökik, ami megingatja kissé, vagy felháborítja.

   De, eszmét cserélni, meg szájkaratézni jó. Mer elveri vele az ember a időt, meg még néha olyan információt is tanál, amit későbben felhasználhat.

   Törlés
  6. Unknow...valóban nem teljes Buddha erről a témáról szóló cikke..mert estétől reggelig lehetne beszélgetni..egyetlen dolgot meg tudsz nekem magyarázni...hogyha bemértek izotopos vizsgálattal apokrifnek nevezett irásokat...olyan nehéz lett volna kibőviteni a Bibliát és melléfűzni, hogy nicsak előkerült még egy :)
   egyébként véleményem szerint nincs gonosz....csak gonoszság, ami a kellő tudatlansággal együtt jár, mert ha szereted magad..feltételezem, mindenkor úgy döntesz, hogy neked jó legyen..na de ha megtudnád..felfognád..hogy te és én egyek vagyunk...akkor már másnak sem akarnál rosszat...e képen fejlődünk..

   Törlés
  7. Unknown:)
   "Nyilván,egyre nagyobbra nyitom a szemem,hogy lássak-de ez az írás éppenséggel NEM a szellemi tudásom gyarapította,hanem felháborodást amiatt,ahogy a keresztény BIBLIAI hit ellen felléptek!" Abban hisztek amiben szeretnétek, senki nem akar erről letéríteni, csak egy másik teljesen más szemszögből megmutatni a teremtést, életet, lelket... Kérdem én ha olyan szegény öreg ember lennék ki magányosan él, semmilyen segítség nélkül, nincs pénzem befizetni az egyházadót, de hiszek a teremtőben, egész életemet jó emberként éltem le, nem érdemlem meg hogy eltemesse testemet?? Arra hivatkozva nincs befizetve az egyházadó. Nem akarok semmilyen vitába belemenni, nem sértésnek szánom, csak azt nem értem nektek miért természetes az hogy fizetni kell mindenért, még a végtisztességemért is, de ha nincs pénzem, a hivatal ingyen eltemet...
   Az a baj ti csak a biblia szűk keretei között vagytok hajlandóak gondolkozni,
   én nem gondolom hogy ettől rossz emberek lennétek, sőt inkább elszenvedői, egy fondorlatos csalásnak. De ha ezt elolvasátok mit csináltok? Rögtön jönnek nekem az idézetek a bibliából... Mi a szomurú igazságot tárjuk elétek, de ti olyan elvakultan hisztek a papoknak, hogy amit ő mond az szent. A hitgyüli mire épül a vallásra. Hogy is van? Add ide a fizetésed 30%-át nekünk... Itt az élő példa előtettek, de nem érzitek meg ki az ki kihasznál titeket, azok nem mi vagyunk.
   Nekünk nem kell a pénzetek, mi barátkozni ,segíteni, tanulni egymástól, jövünk ide. A gondolataink, az eddigi tapaszatalatokból, életünkből, lelkünkből valók ,nem egy könyvből.

   Én a szívem szerint élek, azt teszem amit úgy érzem meg kell tennem, a lelkem szavára figyelek minden döntésemnél, nem hagyom elmémnek, a szokásoknak.., hogy átvegye az irányítást.:)

   Törlés
  8. Nem tudom, miről beszélsz Mr Braveheart, és speciel életemben nem voltam egyetlen egyháznak sem tagja (!!! - nem véletlenül), mégis két évtizede éve él a hitem, mindenféle vallásos betegség nélkül.

   Egyet kérdeznék: ha annyira kamu ez a Krisztus sztori, a háttérhatalom és a kedves "ébredezők" miért azt a Krisztust támadják szüntelenül, aki tulajdonképpen a MI érdekünkben cselekedett MINDENT?

   Lásd pénzváltók (uzsorás bankárok??) kiebrudalása a templomból, farizeusokkal és írástudókkal szembeszállás, stb...
   Pl (az eredeti) Buddha mit tett ugyanezek érdekében? Nagy lótúrót sem. Beült egy fa alá és hülyére agyalgatta magát.

   Remek példakép!

   Kb olyan ez, mintha a Bayern München állandóan a Téglás VSE ellen tuningolná magát edzéseken, holott nem ellenfél egyáltalán. Na bumm...

   SGB Buddha meg lapít ismét, mint szar a fűben. Ehhez nagyon ért! :)
   Ha már az egekig lapátolta a szart, legalább illene néha megnyikkanni.

   Törlés
  9. Egyébként ez a remekül demagóg SGB Buddha nevezetű ember hetente változtatja az ideológiáit, nemegyszer paranoiás rohamokba torkollottak már az írásai, vagy éppen össze-vissza írkál mindenféle dolgot, amik hiteltelenek és pár nap múlva törli, vagy éppen nem valósulnak meg. Ennyit a munkásságáról! ;)
   Miért nem erről írt egy ilyen hosszas cikket?? Ha már az ellentmondások ennyire piszkálják kicsiny csőrét?
   Ja és utána kullog sok-sok hasonmása, lelkes követője, akik büszkén ordítják bele a világba a marxista-ateista világnézeteiket, egyszóval büszke kommunisták (anélkül, hogy tudnának róla), de ha eljön a nagy népirtás, elsőként mennek bele a vasárnapi levesbe hozzávalóként, de sebaj, next level - next life.. az majd mindent megold.
   Jó kis vallás ez az ostobizmus.

   Törlés
  10. krumplihamozo:) Nem értettem egyikőtökre sem, csak a példa kedvéért írtam le,
   de lehet mindegy, mert úgysem akarják a hívők megnézni a "másik világot"....
   Még mindig nem értitek, nem Istent, vagy Jézust mutatjuk be nektek rosszként,
   hanem a valódi világot, mi most is megy, de nektek mindegy eljön a vasárnap elmentek templomba, és dobjátok a 200-ast a perselybe, legyen,
   fizessétek az egyházadót... A lelketek egyenlőre a lelkészeké, bár ti azt érzitek
   istené, nem az isten szavára hallgatok, hanem a nagy könyvet bújjátok, mit is kell tegyek, ja a könyv szerint ezt... Én inkább a 200-ast egy koldusnak adom, még ha el is issza... Leírhatom én százszor is oda kanyarodtok vissza, hogy a nagy könyvben így meg úgy van, legyen éljetek a könyvetek parancsai szerint, én felszabadítom a lelkem, és megnézem a végtelent...:)

   Törlés
  11. Remek dolog ám a csigázás. De mint sokmindennek ennek is vagyon következménye.
   Tehát had irányítok pilácsot egy megjegyzésedre krumplihamozo. Ha a fickó aki a blogot szerkesztgeti unalmas idejében, tutira meg tudná mondani az elkövetkezendő eseményeket (amiknek ilyen-olyan mértékű valószínűsítéséről időnként itten megnyilatkozik), akkor mán rég szobort állítottak volna neki, mint tévedhetetlen jósnak, vagy valamilyen testvériséget alapított volna elég combos varázslóként. ;)

   Viszont a köpködés, meg kommenistázás egy igen jó vitamódszer. (Monnyuk innet mán nincs messze a zsidózás, nácizás, meg sátánistázás, deugye... hopp... az antiszemitázás majnem lemaradt.) Csak ritkán nyeli be a vitapartner. S igazából nem is igen simul bele a Keresztényi "szeressük egymást" útmutatásba.
   Ám ha azt nézem kommenteidnek volt egy haszna. Megint megbizonyosodtam róla, hogy ahol témává avanzsál a vallás ottan hamarost megjelennek a politikai utalgatások is. Köszönet.

   Törlés
 18. Minden vallás a félrevezetés, a lelken keresztűl történő irányítás eszköze. A leghatákonyabb pszichológiai fegyver.

  Jézus (II. Juba) Indiában, Kasmír tartományban, Srinagar városában van eltemetve.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Miklós nevezetű meg vagy 75.000 van Pesten eltemetve :D

   Törlés
  2. Alekszander Petrovics meg Szibériában balalajkázott.. :D

   Törlés
 19. Tök hülyeség ez a vita ! Van egy univerzális törvény, és ha e szerint élsz, mindegy mit hiszel : "Ne tedd másnak, amit magadnak nem kívánsz.."

  Ehhez kapcsolódóan : A legtöbb ember azért nem kapja meg, amit akar, mert maga sem tudja, mit akar - ergo ezért kell leélnie sok-sok életet, mire rájön, hogy az a sok-sok kontrollálatlan tudatalatti vágya és kívánsága egy nagy illúzióköd. És akkor megnyílik az Igaz iránt, ahogy Illés próféta, Buddha, meg a többi szent, bárhogy is hívják.
  Addig kár a gőzért :)

  VálaszTörlés
 20. a tizet közben lecserélték, nem hallottatok róla? frissités volt..

  János 13:34-35
  Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Errõl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok..

  Én is titeket.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Erről valahogy mindenki elfeledkezett, ahogy azt észrevettem.

   Törlés
 21. Szia Unknown!Utoljara meg ez is osszejott,hogy hozzad is szolhatok par szot,amivel az itteni hsz-aimat a mai nappal be is fejeztem.
  Valoban olyan nagyon gusztustalan es undorito amit ez az Buddha csinal,hogy az ember gyomra felfordul tole.Persze nem veletlen ez sem,hiszen ez a szerencsetlen lélek nincs is tudataban annak,hogy a fenti cikket(is)a Satan irattatta meg vele,tele hazugsaggal,hamis gonosz indittatasu informaciokkal es vegtelen tudatlansaggal ami az igazsagot illeti.Mindent mindennel osszemosva,a katolicizmusrol az gondolva,hogy az egyenlo az igaz keresztyenseggel(holott mar ezerszer elmondtuk nekik,hogy az egy hazug vallas a papajukkal az élen)es még egy csomo satani ivadekoktol osszegyujtott hazug allitasokkal es belemagyarazasokkal.Mert ugyebar,az ordog nem mutatkozik be nyiltan,nem mondja:"En vagyok az ordog,Isten ellensége,es azert jottem,hogy Ot rossz szinben tuntessem fel es teged tonkre tegyelek".Nem,ez nem lenne kigyoszeru eljaras;es valojaban megis ezt teszi azaltal,hogy kerdeseket tamaszt a teremtmeny gondolatvilagaban,azokat megtevesztve es megcsalatva:"Csakugyan azt mondta az Isten?".A Satan leginkabb akkor orjong duhében,amikor a pokolrol beszelunk a hitetleneknek,mert annak tényét szeretné titokban tartani elottuk.Netan még megtérne azok kozul valaki,akik addig nem hittek es azzal elveszitene egy rabszolgajat.

  A hitetlenek azt mondogatjak,hogy nem hallgatunk a papokra meg senki emberfiara,hanem a belso hangunkra,mert az a tuti,megis Buddha azt irta meg a cikkeben,amit emberek velemenyeibol,allitasaibol tortenelem kutatok szandekosan elferditett irasaibol allitott ossze.Akkor most mi is van? Es az ot majmolok ugy isszak gondolkodas nelkul ezeket,mint a vizet.

  Nem sok ido mar,es Jezus elviszi a foldrol az ovéit az elragadtataskor,akkor lesz itt nagy csodalkozas.Persze a hitetlen vilagnak az lesz majd beadagolva,hogy az UFO-k vittek el bennunket.

  Na mindegy,mi tovabbra is halat adunk az Urnak,hogy megismertette velunk az Igazsagot,nemsokara odafont talalkozunk.
  A békesség Istene legyen veled.Amen.
  Udv,Ria.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. hát sok minden nem jött be ami az oldalon van de Buddhának csak egy bűne van nem bírja lenyelni már tovább a sok millió emberáldozatot követelő egyházi tanításokat

   Törlés
 22. Kedves Buddha, a suszter maradjon meg a kaptafánál. Egy hirtelen összeollózott és már sokak által sokszor felasznált, s sokak által sokszor megcáfolt "érv"-sorozat nem tesz valakit a keresztény vallás szakértõjévé, de fõként nem a keresztény HIT szakértõjévé.

  Persze az nem a te hibád, hogy az oldalat – annak igen nyilvánvalóan újpogány jellege ellenére – jónéhány keresztény ember is látogatja. Mert a háttérhatalmi tevékenységeket illetõen, s fõként magyar nyelven bizony kevés olyan hely van, ahol kutakodhat az ember.

  De a keresztény hívõk és a nemkeresztény, netán New-Age-s, netán újpogány, gnosztikus, ateista mittuménmimás emberek más szemszögbõl értelmezik a világelit mûködését és fõként céljait.

  Az igazság az, hogy az igaz bibliai kereszténység (s nem a sokat hivatozott intézményesített nagyegyházak) szempontból az oldalad a háttérhatalmi terv részét képzi, mert az õ céljaikat szolgálja. Ez a cél pedig a végsõ ellenség az igaz kereszténység elhiteltelenítése, majd elpusztítása. Azzal senki nem tár fel semmit, hogy tudassa, vannak háttérhatalmi elit emberek, akik nagyon rossz bácsik és sok rosszat csinálnak. A végcéljaikat kell feltárni, az pedig elárul mindent, elkülönítve a valós tényfeltárókat a dezinformátoroktól és jobb esetben az amatõt buzgómócsingoktól.

  Valaki itt azt mondta, hogy filmekben az igazság. No ez aztán jó példa. Az egész filmipar a háttérhatalmi elit kezében van, az iparág az õ propagandagépezetük és ott is mindig van jó oldal, meg rossz. Csak elmosódik kissé a dolog. A "jó" földönkívüliek és a “rossz” földönkívüliek között, a “jó” ügyek és a "rossz” ügyek között. A formula ugyen egyszerû, meg kell fordítani a szerepeket: amit hollywood jóként mutat, az valójában a gonosz, s amit gonosznak, az valójában a jó. Mert itt tuladjonképpen egy gigászi, az embert meghaladó küzdelem zajlik, olyan szellemi erõk között, amelyek egyike az emberiség elpusztításáért, a másika a megmentéséért harcol. A buta embert meg ráveszeik arra, hogy azokat segítse, akik el akarják pusztítani. És ezt egyes egyedül a kereszténység fedi fel. És aki “jónak” mutatkozik, de keresztény ellenes, nos tudjuk…

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Az igazság az, hogy az igaz bibliai kereszténység"
   Antenor.
   Sajnos, az igazság az,( ahogy azt Unknown az előző cikk alatt bebizonyította), hogy a bibliahívők képtelenek az igazság és a hazugság megkülönböztetésére.

   Törlés
 23. "Nem véletlenül mondták a bölcsek, Pantha rhei, azaz minden változik. Igaz ez mindenre, csak egyedül Istenre, az Egészre nem. Ő az állandóság, a különböző erők Egyensúlya, a kezdettelen-végtelen Örök Harmónia."
  " a Szentmag „földi” vetülete, a lüktető, sugárzó Istenszem. A Szentmag az Isten, a mindenség, az egyed szíve, szeme, vére, sőt mi több Ő az univerzumok központja, míg más relációban az anyagi világ csúcsa."

  / A magvallás titkai III. Három az Isten
  Szerző: B. Kántor János /
  http://magyarmegmaradasert.hu/szerzok/a-c/b-kantor-janos/item/2061-a-magvall%C3%A1s-titkai-iii-h%C3%A1rom-az-isten

  Jézus pont annyira isteni, mint a portörlő kendőm. Nem több és nem kevesebb, mint ami a lényéből ered. Isten ilyen egyszerű, bármit is látunk benne. Akárhonnan nézzük magunk.

  )..én is

  VálaszTörlés
 24. IITim.3:1Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.2Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,3Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.4Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.5Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét.

  Teljesen itt élünk +

  VálaszTörlés
 25. http://www.youtube.com/watch?v=ZFdmEu73j54

  VálaszTörlés
 26. Mát. 24,23
  Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek. Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.


  Itt a sokaság azt harsogja hogy bent van, a belső szobákban.... meg a pusztaságban meg lehet találni Krisztust...önmegváltás, meditálás....böjtölés-önkinzás által...zarándok utakon...stb....az univerzumban

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A 40 napot a pusztában minek neveznéd?

   Törlés
  2. ummacdan: ez a kommentátor nevezetű jóember eleve úgy beszél, mint egy elmebeteg, szóval hiteles. köszi, meggyőztél.

   Törlés
 27. Ezt az oldalt sajnos nem látogatom többet a jövőben..... köszönöm, ennyi volt....

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezzel én is így vagyok...Az utóbbi írások kuka, nem tudom mi történt kedves Buddha

   Törlés
  2. Az oldallal semmi baj.
   Az ítélet a fejekben van.
   A fejekkel semmi baj.
   Az ítélet csak egy másik fejben van.

   Törlés
 28. Balazs Szemann:)
  "Ezt az oldalt sajnos nem látogatom többet a jövőben..... köszönöm, ennyi volt...."
  Most mond meg nekem őszintén, miért jöttél ide?
  Tanulni, barátkozni, hátha olvasol valami érdekeset...?
  Ilyen hamar feladjátok? Miért is testvéreim?
  Nekem a testvéreim vagytok mindannyian, bárhol is jártok életetek megértéséban.:) Bennem nincs harag, és csalódottság, megértem, tisztelem a szabad akaratotokat!:)
  De kérdem én, ha ti ennyire hibátlanok vagytok, önzetlenek, miért sértegetitek azt, aki az életéből órákat szán rátok ismeretlenekre?
  Lehetne a párjával is nem? Aztán neki mindegy lenne mit is tudtok az igazi életből?
  Érzem mit gondoltok el se kell mondjátok...
  Mi az általunk tapasztalt dolgokat adnánk át önzetleül felétek, de ti az atyai kezet félrelökitek, egy könyvre hivatkozva...
  Nekem mindegy, mindenkinek saját magának kell gondoskodnia, a saját lelkéről.:)Ez a ti döntésetek, ám legyen.:)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Mindenki a testvéred? Szabadkőműves vagy? Az gáz, mert én meg barátomnak nevezlek, de akkor mostantól nekem is testvérnek kell majd, h szólítsalak. XD

   Mindenki tesó! Egyébként én azért járogatok ide mert kíváncsi vagyok. Egyébként Buddha kitérhetne valami komolyabbra is. Mondjuk folytassa a felvilágosítást. Érdekel ő hogyan folytatja, mert ezzel most félbeszakadt. Várható volt, h nagy viták lesznek és még lesz! Vallásos emberekkel nem lehet bírni. Sokan fanatikusak, ezeknek 1 szó is elég, h megöljék egymást vagy bárkit aki gondolkodik vagy ellentmond nekik. XD

   Maradjunk abban, h leírtam már egyszer mi a vallás. Braveheart barátom vagy testvérem, légy olyan kedves és idézd fel eme írásom. Ha megtalálod. Csak azért mert figyeltelek és látom nagyon szeretsz idézgetni. :-)

   Törlés
  2. Jani ne gonoszkodj:)
   Nézzük meg a tested, van benne millió sejt, ezek egyek, vetítsük ki egy nagyobb képre, a föld a tested, az emberek a sejtek, akkor testvérek?:) Igen! Nem azért mert egy az fizikai anyjuk, a teremtő által egyek...
   "Ez egyébként nem düh kitörésből jött mert röhögve írtam... mindegy."
   A harag rossz tanácsadó.:) "Egyébként Buddha kitérhetne valami komolyabbra is."
   Nyugi a türelem rózsát terem.:) Hogy a jobb ha meg kell hámozz magadnak valamit, vagy eléd teszik a bolti, hámozott mű csemegét...:) Lasagne:):)

   Törlés
  3. Braveheart testvérem, rossz a világ szemléleted ami a testvériséget érinti. Az emberiség azért testvér egymással mert közös ősöktől van mindenki. Nem csak az emberiség, hanem minden élőlény ezen a bolygón! Egy hűséges kutya ugyan úgy a testvéred mint a falból előmászó csótány. Érted? A génjeik közösek a tiéddel is.
   Szóval testvérem, az élet csodálatosabb mint ahogyan azt te felvázoltad, ne felejtsed, sejtek benned szintén közös ősöktől erednek, közös genomjuk van. Szóval testvérem, minden létforma a testvérünk!

   Törlés
 29. Igaz, hogy az előző bejegyzésben azt írtam, hogy részemről a teológia lezárva, de ez annyira kikivánkozik belőlem, hogy muszáj leírnom.
  Párom aki római katolikusnak vallja magát, azonban fantasztikus módon nyílt gondolkodású mondta majd az alább leírt egy-két mondatot, miután beszélgettünk a nyomorgós kommentekről. A mennyről és a pokolról mondott -számomra- egy nagyon hatalmas gondolatot.
  "Szóval ha helyesen élsz, és teljesíted azt amiért ezen a világon élsz, akkor a mennybe kerülsz, vagyis egy magasabb tudatszintbe, ahol egy másik megtapasztalás vár rád és így feljebb jutsz. Azonban ha ez nem sikerül, vagyis nem teljesíted a feladatod, rosszul, bűnösen éled az életed, akkor a pokolra jutsz, vagyis ugyanott maradsz, ahol eddig is voltál, és újra meg kell próbálnod mígnem el nem jutsz a mennybe.
  Tulajdonképpen nagy párhuzamot látok a buddhizmus és kereszténység között csak más köntösben.
  Aki pedig azt hangoztatja, hogy mindenki pokolra jut, aki nem valamelyik vallás tagja, az biztosan jehova. :)" nem pontos az idézet, de a mondanivaló igen. Hozzáteszem teljes mértékig hisz Istenben, példamutató életet él.
  Mindezt még Atlantis kommentje előtt írtuk, aholis ő kb ugyanezeket írta le.
  Az a baj, hogy a pokol és a menny szavakat nagyon elcsépelték az évszázadok folyamán, sok negatív energiával töltötték fel és jelentésük majdhogynem odaveszett. (mint ahogy manapság történik a szeretlek szavunkkal...)

  Aki pedig válaszolni kíván a bejegyzésemre, kérem ne tegye Bibliai idézetekkel, és támadó, lekezelő mondatokkal, miszerint álszent és hitetlen vagyok én vagy a párom, esetleg a sátán szolgája és a pokol tüzében fogunk elégni. Ha pedig mégsem tudja megállni, hogy leírja, válaszolni úgysem fogok.
  Köszönöm, teológia lezárva.
  Amúgy pedig nagyon jó mindegyik cikk Buddha, gondolat beindító, nem felháborító. És ahogy írtam egyik-másik mondatomban, van amit felhasználok a kis kobakomban, van amit elutasítok. Szintúgy igaz ez a kommentekre is.
  Csak így tovább Mindenki, és gondolkodásra fel!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nekem erről a menyről és pokolról tudod mi jut eszembe? A lazannya! Kifejtem, csak kérdés lesz e aki megérti.

   Már régóta nem ettem lazannyat, de nem a boltit meg egyéb rágalmas változatát. Nem! Házi lazannyat! Ugye már régóta nyomja a lelkemet a hiánya, elég nehéz és egyre nehezebb. Addig nem tudok 1 magasabb nyugodalmasabb lelki állapotba kerülni amíg nem ízlelhetem meg a házi lazannyat újra. Nélküle csak itt nyomorgok lelki szegényként. A megváltást 1 úton érhetem el, ha megteremtem a házi tésztáját, amit csak a gyúrófa által érhetek el. Ó igen, a megváltóm a gyúrófa! És itt kezdődik az én tragédián... Nincsen gyúrófa!

   Próbáltam költői lenni, bár, ezt az írást nem sokan fogja értékelni, hát még megérteni. Hátha nem hiába írtam...

   Törlés
  2. Valóban értéktelen. Köszönjük. :)

   Törlés
  3. Én köszönöm! Most már értem mért halott a költészet és az irodalom! Menjél, hámozzá krumplit!

   Törlés
  4. Ez egyébként nem düh kitörésből jött mert röhögve írtam... mindegy. Várjatok: Hahahahahahahahahaha...

   Törlés
  5. Sparhelt! Köszönöm, amit írsz, mert sokakat megerősít tudom. Minden EGY és összefügg és sokkal több minden van, amit lehet tudni és megtalálni a valóságról, világunk működéséről.

   Egy valami viszont nagyon jól látszik. Nem hiába őrizték a Templomos Lovagok a mai napig a tudást és csak beavatottak ismerhetik meg fokozatosan. Egyedül a Nagymester tud mindent, még a helyettese a Sénéchal sem.

   És nemhiába tartja elzárva az Illuminati a tudást az embertől. Egyszerűen képtelen vele megbirkózni, használni sem tudná, se befogadni.
   Saját példán látható, hogy nincs rá felkészülve.....

   Rengeteg minden van, amit személyesen én sem tudok például elmondani, vagy átadni, hiába kaptam meg, mert hiába van frekvencia, ha nincs vevő, mely dekódolni tudja....
   10-ből 1 nyitott és várja, mert már Ő is tudja....
   2 talán utánanéz máshol is és elgondolkodik, hogy ez lehet tényleg így van....
   3 csak heccből és fogást keres rajta, azért olvassa.
   2 biztos a Sátán művének tartja,
   2 egyből lehetetlen hülyeségnek kiálltja ki és azokat is, akik egyetértenek...

   Fel nem adom, mert mindig van egy néhány új és újabb megerősítés, hogy sokaknak segít és olyan dolgok vannak, amiről se nem tanítottak sehol, de még álmodni sem mertünk....
   Lehet, hogy itt osztom meg, lehet, hogy személyesen.....de attól még érdemesnek találom, mert addig sem TV-t néz, hanem gondolkodik és tesz valami többet az ember magáért és ezáltal másokért is..... Köszönöm Neked és Nektek, akikre vonatkozik......

   Törlés
  6. Ezt a "minden EGY" hol is hallottam legutóbb? őőő... New Age vallás????

   Ha már itt tartunk, mikor lesz írás a New Age-ről? Az újpogányság New Age vallás alapítóiról és terveiről? (pl.: http://churchofgod.hu/content.php?act=new-age2) A Luciferi tudat beavatásról, a jóga és hinduista felfogás terjesztéséről nyugaton (http://www.youtube.com/watch?v=EUMK1gHOS9o&feature=player_embedded ), céljaikról a kereszténységgel, az ENSZ szerepéről ebbe, a nemzetszocializmus és a New Age kapcsolatáról (mennyire is elfogadja, kis előpróbának tartják a New Age prominens személyei amit Hitler csinált, ugye) Szóval valahogy az ilyen témák nem kerülne elő.

   Törlés

 30. Kedves Barátaim, kedves cikkíró.
  Ez a cikk tényleg baklövés, ahogy azt sokan elmondták. Persze nagyon helyes, hogy kikerült, de akiknek ez szól azok rég bezárkóztak a megtért vidámvasárnapos/templomos életbe, és sajnos megkövéredett szívöket elzárták, szájokkal kevélyen szólanak hogy az övék az alfa vallás.

  Ilyen családban nöttem fel szerencsére, így megláttam hogy mennyire kétélű fegyver is ez a keresztyénség.
  Nagyanyám mondotta volt nem is olyan rég, hogy igazából ő katolikus, de templomba nem jár mert látja hogy az asszonyok bemennek és imádkoznak és mindent megígérnek egy szakállas felhőn ülő bácsinak, de mire kiérnek, megy a pletyka egymás háta mögött mintha mise (höhö) történt volna. Néha látom hogy milyen emberek járnak templomba, és rájövök hogy a rendszer semmit nem változott. Annyira bűnösök amennyire akarnak, bemennek és leadják a bűneiket, aztán folytatják tovább.
  Az intuícióm mindig is erős volt, Dániában mindig érzem a bűzt és amióta az eszemet tudom rettegek a templomoktól. Amilyen energiák odabent vannak, felemésztik az ember lelkét.

  Alátámasztani nem tudom, mivel én olyan hitet élek, hogy amit meg kell tanulnom, azt úgyis belémvési az élet és így nem jártam utána, de hallottam már hogy egy apokrif krisztusi tanítás szerint minden vallás egyenlően életrevaló, mivel mind ugyanabból a forrásból jön.
  Persze aki nyitott szemmel jár, az ezt észre is veszi, hiszen az akkádoktól elkezdve az indiánokon és a hunokon át a buddhizmusig bezárólag ugyanazokon az alappilléreken áll.

  Mellesleg az is vicces, hogy pont a keresztények nem adnak lehetőséget az ufó-összeesküvéseknek, pedig a bibliában minden le van erről írva. Még az is hogy hol élnek.

  Az hogy itt lucifer ott ré, vagy hogy az egyik nép a naphoz a másik nép istenhez imádkozik (amiért persze a keresztyének egyből bálványt kiáltanak, tipikus...) az nyilvánvalóan ugyanaz, csak más néven, és emiatt gyilkolják egymást a vallások. Mert én a lányodat nem az első, hanem a második keresztnevén hívtam.

  Nem pont idevágólag, de ma este jöttem rá hogy mennyire egyszerű is az apokalipszis. Mint ahogy sokan hangoztatják a napkitörést, a revelációban pedig lucifer, a fényhozó, a napisten taszítja uralma alá a földet de olyan kevés helyen látom ezt összekapcsolva. Pedig annyira logikus, nem? A fényhozó, aki a fényt hozza az nem maga a nap? És a napkitörés, amit sokan csicseregnek nem lesz olyan hatalmas, hogy évekre hazavághatja az emberiség életvitelét? Szerintem ez érdekes.

  Szóval apám-anyám keresztény, nem katolikus hanem a hitgyülis fajta. Borsódzik a hátam attól a zsidóimádástól ami az atv-n szokott menni btw, no offense természetesen. De! Biztos vagyok benne hogy ez a fajta kereszténység egy fokkal közelebb van a forráshoz, mint a katolicizmus.

  Szó ami szó az ószövetségi történetek nagyrésze olyan legenda, amit átvettek más hagyományokból. Az újszövetségi Jézusról pedig valószínűleg egy jóságos J.Jonah Jameson írt történeteket, annyira fel lettek szépítve az eredetihez képest... szóval érdemes Hamvas Béla pár művét tanulmányozni ezzel kapcsolatban.
  De amit biztosra állítanék, Jézus nem volt isten fia. Jézus egy ember volt, mint bárki más csak épp többet értett meg. De erről egy filmben (egyébként a filmekben hihetetlenül sok információ van elrejtve azoknak, akik keresik. azok a mai világ jelenései), az őslakóban szó van. Azt a szöveget érdemes akár kézpénznek is venni, hisz nagyon jól összefoglalja a dolgokat. De aki nem engedheti meg magának, annak nemsokára feltöltöm a jelenetet.

  Szóval igazából csak egyszerűen nem értem, hogy a keresztények miért élnek még mindig az ókeresztény hagyomány szerint, miközben Jézus nevével dobálóznak, ill. miért hiszik hogy az ő vallásuk jobb mint másé.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Táborszki Bálint:) Nagyon jól látod ezt a részét!:)=> "de akiknek ez szól azok rég bezárkóztak a megtért vidámvasárnapos/templomos életbe, és sajnos megkövéredett szívöket elzárták, szájokkal kevélyen szólanak hogy az övék az alfa vallás. " Megpróbáltuk
   kinyitni szívük kapuját, engedjék be az újat, csak gondolják át, döntsenek megérzéseik szerint, de inkább bezárják a kaput, elnyomják a megérzéseiket...
   "Biztos vagyok benne hogy ez a fajta kereszténység egy fokkal közelebb van a forráshoz, mint a katolicizmus. " => Melyik forráshoz?
   Amelyikre én kapcsolódom, az nem kér pénzt, élet erőt ad,
   nem vesz el semmit tőlem...:)

   Törlés
  2. +1
   Pont ezen filóztam már napok óta, hogy az a baj az egyházzal és a benne foglalt beszűkült vallással, hogy nem tartotta a lépést a korral. Ha mindezt megtette volna, akkor szerintem 2 lehetőség lett volna:
   1. a lépést tartva továbbra is mindenki bárány marad, és már a kornak megfelelően, de sokkal több hívővel, ámbár ugyanúgy beszűkülve éli az életét
   2. A lépést tartva a korral fejlesztik önmagukat, elképzelhetően gondolkodnak, és ezáltal fejlődik az egyházuk a vallásuk, ami persze az alap tanokat/tanításokat megtartja, mert ugye az egyetemleges, és így még többen képesek a hittel tovább lépni, magasabbra szárnyalni
   Jó pár éve mindig feltűnik a gondolataim között, amit régebben nem értettem:
   Boldogok a szegények!
   és
   Boldogok a heringek! :DDD csak hogy az egom is had örüljön :)

   Törlés
  3. Hm... lehet valami a fejemben, hogy ennyire "ráizgultam" az itteni megnyilatkozásokra. (Ez tuti vissza fog hatni valami mód. Ehh...) :D

   Bálint uram nem mond ám olyan nagy botorságokat. Mi több, még egyet is értek vele. S a felemlegetett templomos részt magam is tapasztaltam ifjabb éveimben, mikor meghívódtam egy esküvőre. Azóta még a környéküket is kerülöm. Mán a templomoknak. (Jujj... most majd gyön, hogy megjelölt a Sátán és... jajjderosszlesz nekem.)
   Ámde... vallásos arcokat rávezetni olyan dolgokra, amik nincsenek benne a Könyvben, vagy annak magyarázásában, vagy nem mondotta a tiszteletes? Ez fura dolog tényleg. De igazából nem is számít. Ha nekik úgy jó. Ugye.

   Sparhelt:
   Ha kissé kopottas történeti tudásom nem téved a 2. pontodra vót mán példa. Asszem a protestánsok megjelenése, ami kissé kirúgta a lábát a középkori katolicizmusnak európában. S ezért ugye a fickót, aki ezt elkezdte nem kedvelték túlzottan akkoriban itt-ott.

   Az úgy van, hogy: "Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa."
   De a heringek is bódogok. Monnyuk azér a konzervheringekkel kapcsolatban nem vagyok meggyőződve... de lehetséges az is. ;)

   Törlés
  4. "Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa" Mit jelent ez pontosan? Mit értett itt Jézus a "lelki szegénység" alatt?
   Az ember mindig mérlegel, mindig megfontol. Aki nem tud mérlegelni önhibáján kívül, pl. szellemileg beteg, az nem ura a cselekedetének. Az ő elbírálása más mint az épelméjűeké. => Ezt nem én írtam, de elég jó példa.
   Mivel a lelkem bezártam a kis világomba, félek, mit gondolnak a többiek, ezt szabad? Nem ezt nem szokás, nem szabad...
   Hmm de ez még jobb. Ez se az én gondolatom de jó:
   A Hegyi Beszéd, azaz Jézus katedrája arra tanít, hogy nekünk Isten előtt kell megállnunk. Ettől kezdve már nem az a kérdés, hogy mit szólnak hozzám az emberek, hanem, hogy mit szól hozzám Isten? =>Mit szól hozzám isten? Mikor szól?
   Akkor amikor döntésem előtt figyelek a belső hangomra, na akkor ő szól hozzám, nem egy ember, manipulál.:)

   Törlés
 31. "amint a mennyben, úgy a földön is" érdekes hogy ezt még mindig hangoztatják, amikor például a szentháromsággal felrúgták ezt a szabályt, és az anya, ami például a magyar ősvallás része volt eszerűen eltűnt

  VálaszTörlés
 32. Krumlihámozó ! Unknown..... És mindenki
  Ugye nem várod el, hogy kezdjek el magyarázkodni valamiről, amihez nem is kell és nem is lehet hozzáfűzni semmit. Illetve ezernyi tanulmányt és igazolást az egyik és ezernyit a másik oldalról.....De minek?
  Másrészt nem gondolod, hogy itt ülök és azt várom, mikor reagálhatok valami jót egy hozzászólásra.....
  A szavaid nem rólam szólnak, egyedül csak rólad. Mindig...
  Azért tűnik Neked úgy, hogy "ez az ember hetente változtatja az ideológiáját", mert pont ezzel nem tudsz mit kezdeni, hogy újabb valóság, újabb tudások nyílnak meg azáltal, hogy emberek tömegei spirituálisan vagy az érdeklődésük és nyitottságuk miatt egyre inkább megismerik illetve törekszenek arra, hogy megismerjék a világot !
  Eckhart Tolle-tól a Buddhizmuson, Jézus tanításaitól az univerzális Szeretet erejéig.... és magának ennek a csodálatos világnak a felépítését, akkor rájön az ember, hogy tévhitek tartják fogságban az emberiséget, akik csodákra lennének képesek, ha öntudatára Ébrednének ennek. Az, hogy "Isten országa Bennetek lakozik" a legnagyobb igazság....
  Spirituális lények vagyunk és nem tudhatjuk, hogy egyszer vagy netán ezerszer születünk a világra. Pont ezért csodálatos. Nincs egyetlen igaz út.....
  Élt Buddha, Jézus, Mohammed ,de előttük 6000 sőt 30ezer évvel is éltek emberek...sőt mások is....
  Nem a kárhozat gyermeke senki, aki nem imádta, vagy hitt bennük, ...csak egyszerűen úgy élt szeretetben, emberként...lehet, hogy nem is hallott soha Szentnek kikiáltott könyvekről és olvasni sem tudott. Csak úgy élt.
  Önnön saját magának a tudatára ébred és megjelenik az igény, hogy a tudatossági szinted meghaladja addigi programozásodat, meggyőződéseidet, másoktól kapott hitrendszeredet, akkor hirtelen kinyílik a világ és MINDEN, de minden lehetőség, elképzelés belefér.

  Nézzétek meg, kik szólnak itt hozzátok is a legnagyobb szeretettel és toleranciával ! Azok, akik nem akarnak semmit a másikra kényszeríteni. Nyitottak, tudatosak, érdeklődők. Pont ők nem zárják el az elméjüket azért mert egyszer valaki lefektette, hogy mi lehetséges és mi nem. Illetve ha ezt teszed, ez lesz... Ha meg nem teszed, akkor ez....
  Így működik a manipuláció. Én csak erre szerettem volna felhívni a figyelmeteket már nem tudom hányadik cikkben. És nézzétek meg kik kiálltanak Sátánt és támadva érzik magukat..... Hogyan lehetséges ez ??? Költői kérdés ....
  Hiszen, ha tudatos lenne, mondhatnék én bármit, nem lehetne rá hatással, hiszen tudatosan kezeli, amit olvas, lát, hall.....

  VálaszTörlés
 33. Minden új dolog csak azoknak okoz problémát, akik egyszerűen nem tudják beilleszteni az Ő egy és Igaz Utas elképzelésükbe. De engedjék már meg ezt a többieknek ! Könyörgöm...
  Hiszen én miért is lennék kevesebb vagy több, ha a társam nem ismeri el vagy nem hisz abban, amiben én. Ő kevesebb ettől és elátkozott pokolfajzattá válik rögtön ?
  Olvassátok vissza a kommenteket ! Ez nem egy vallási oldal, de az igazság keresése közben óhatatlanul előjöhetnek létezésünkkel kapcsolatos témák, legyen szó az emberiség eredetéről, vagy a Háttérhatalom működéséről, vagy a földönkívüliekről és ha állandóan mindig mindenbe a Biblia bele van keverve, sehová nem fogunk,fogtok jutni. Vagyis sokan szeretnének, de ki vannak kiáltva az Antikrisztus által megtévesztetteknek, én pedig a Sátán gyermekének. Pontosan úgy, mintha 1314-et írnánk, amikor március 18-án Jacques De Molay-t a Pápa és Fülöp összejátszásával elégették, a Templomosok tudását pedig örökre visszatették a rejtekhelyre.

  Nos,...... mert már belefáradtam a magyarázkodásba. ....fejezzük be a felesleges hitvitákat, ezért készült el a cikk, hogy megmutassa, mekkora zsákutca ebbe belemenni.
  Engem pedig azért szidtok, amit az egyik legnagyobb vallásokat, ereklyéket, Bibliát, misztériumokat kutató regényíró (Steve Berry) összegyűjtött.
  Két hatalmas idézőjel közé van betéve szándékosan. De láthatóan ezzel sem bírtak megbirkózni sokan, mert gátolva vannak.
  Én szeretem őket és sokan mások is, akik itt próbáltak nektek magyarázkodni, de ne tegyük, mert semmiről nem kell egymást meggyőzni ! Én magam egyébként római katolikus is vagyok, Istenben is hiszek és a krisztusi szeretetben és mégis képes vagyok nem elzárkózni egy újfajta tudatosságtól.
  A világ csodálatos, vannak benne rejtett összefüggések és irányító erők is, ezeket megismerni is az élet része. Engedtessék már meg ez mindenkinek.....

  Első pillanattól mindig ugyanazt kérem, kölcsönös, tisztelet és szeretet egymás iránt.
  Ez lenne minden összefogás alapja, mert anno erre (is) hoztam létre az oldalt. Az előítéletek megszüntetésére és az Újfajta Tudás megosztására, átadására...

  A magyar nyelv az ősi titok hordozója :
  A SZER-etet...a GYŰL..ölet ....mint tudjuk és a FÉL-elem nem jó csak az EGY EGÉSZ !
  Én az EGÉSZ megismerésére törekszem....

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Sátán! XD

   Buddha! Hát nem érted, h akármit hozol létre, akármennyit írsz, mindenkit nem fogsz tudni megváltoztatni. Neked is fel kéne ismerned eme igazságot! Értem, h mért csinálod, de neked is meg kell értened, h mindig lesznek "zsákutcák". Nézd meg mit írtam fentebb a lazannya-ról. Nem sokan fogják fel, h egyszerű bolondozással mit akartam kifejezni. Pont ide illik. A gyúrófa az 1 képesség is, 1 emberi képességet takar, ami hiányzik a földi emberből. Még ennyi idő elteltével is, a földi emberiség fele még mindig egy jól nevelt háziállat. 2 dolgot soha nem lett volna szabad megtanítani a földi majom-emebreknek, a hadviselést és a vallás fogalmát. Azt hiszem már késő ezen bánkódni...

   Buddha, inkább folytasd a nagy felfedést, ha rám hallgatsz. Béke veled!

   Törlés
  2. Értelek én ! Most tényleg! Mindenkit nem tudok megváltoztatni, igazából nem is akarok. Minden úgy jó, ahogy van...és mindenki ott tart, ahol tartania kell éppen.

   Folytatni fogom a nagy felfedést, nem kétség és a keresést is, aztán amit találok és főleg, amit kapok vagy "átadnak", azt megosztom az arra vevőnek mutatkozó elmékkel....Ítélkezés nélkül, hiszen ez a lényeg....

   Béke Veled is.... :)

   Törlés
 34. Nekem ez a cikk nem adott semmit.

  Úgy gondolom, az elvakultakat ilyen tényekkel nem lehet meggyőzni. Válaszként adnak egy halom linket, bibliai idézeteket, és ráfogják, hogy a sátán íratta ezt veled.

  Mivel nyitott vagyok egy újfajta gondolkodásra, így már sejtettem, hogy az elmúlt 2000 évben, a sok fordítás után, bőven volt lehetősége az egyháznak ízlésének megfelelően kiegészítenie a bibliát.

  Hiányolom továbbá, hogy az írás a lényegi kérdéseket elmulasztja feltenni:
  - Hogy lehet hogy az egyház a szeretetről beszél, miközben a félelemre épít?
  - Isten haragszik az emberre, mert az elfordult tőle. Miért haragszik rá, hiszen ő teremtette, ergo azt a képességet is ő adta, hogy elfordulhassunk tőle?
  - A Biblia nem beszél arról, hogy hol voltunk a születésünk előtt. Akkor én miért vagyok felelős, Ádám és Éva tettéért. Másként megfogalmazva, miért „születtem bűnben?”
  - Igazságos-e az, hogy 80 év földi cselekedet alapján dől el, hogy örök szenvedés, vagy örök jó lét vár majd rám?
  - Az előző kérdésben említett ítéleten később miért nem lehet változtatni?


  Jelenleg úgy gondolom, hogy a kérdéseimre nincsen válasz, mivel Isten teljesen másként működik. De ha valakinek van válasza, azt nagyon szívesen elolvasom!

  És még egy bónusz kérdés: Most az egyház, hogy áll a nőkhöz??

  VálaszTörlés
 35. Isten a létezés alapja, nem tárgyiasítható.

  Nem haragszik senkire, mert a harag egy tulajdonság, de csak egy tárgynak (egy behatárolható objektumnak) van tulajdonsága. A létezés megelőzi a tárgyat, mivelhogy a tárgyak csak a létezésben tudnak előjönni, felbukkanni.

  Istenben (a létben) jelenünk meg mi, az egyház (az összes dogmájával), Jézus, Buddha, a "szürkék", a vitáink, a gondolataink, az érzéseink, minden ami az univerzumban létező, látható és nem látható. A létezés alapja, a "hogy most egyáltalán bármi is van" alapja.

  (én vélemény, nem tukmál, nem akar vitázni :DDDD )

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ja és még valami...

   Mit adhatunk mi, halandó porhüvelyek ennek a létezésnek? :)
   Van egyáltalán szüksége bármire, amikor mindent magába foglal és nincsen rajta kívül?
   Nem nekünk lenne inkább fontos megtalálnunk "születésünk" forrását?

   Törlés
 36. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 37. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 38. Nagyon jó a cikk. Hogy miért? Mert mindenkiben felvet nagyon sok kérdést és reagálásra, gondolkodásra készteti az idejárókat. Remélem hogy az a sok kérdés amit feltesznek az nem marad megválaszolatlanul a fejükben, hanem mindenki elkezd kutakodni egy kicsit. (Ne várjatok választ egy másik személytől, mert ezekre a kérdésekre mindenkinek magának kell megtalálni a választ)
  Még mindig álmélkodom, hogy sokan azt hiszik hogy Buddha az univerzális igazat szólja és a cél az, hogy mindenkit a "saját szektájába" gyűjtsön.
  Én ezt a blogot egy gondolat-magtárnak látom és én egyáltalán nem érzem úgy hogy belém akarna erőszakolni bármit is.
  Szerintem csak azok érzik magukat támadva akik eddig valamiben 100%-osan meg voltak győződve és idekeveredve valami teljesen mást olvasnak és akkor pattan a biztosíték.
  Szóval kedves fórumozó társak, ne érezzétek magatokat támadva. Amivel nem értetek egyet azzal ne is foglalkozzatok. Viszont ha a gondolat-mag nem hagy nyugton, akkor nézzetek utána máshol is. Ilyen egyszerű :)

  [A fenti sorok szintén nem univerzális igazságok, csak a saját véleményem megfogalmazása.]

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm Greg! Így pontosan elmondtad, ahogy én gondolom, örülök, hogy sokan ezt is látják és érzik. Az Ébredés folyamatának nagyon fontos eleme ez. Ne várjátok, hogy én vagy bárki megmondjam a nagy és végleges igazságot: a Tutit és akkor minden oké lesz. Én segítek, vezetgetek, gondolatokat, lehetőségeket adok át....de az úton mindenkinek magának kell végigmenni !
   És az igazság Bennetek fog kialakulni.... És az egy nagyon jó érzés lesz, majd meglátjátok és mégsem fogjátok tudni, kitől vagy mitől alakult ki.....egyszerűen csak ott lesz. És akkor megtörténik az, aminek meg kell történnie....hozzákapcsolódtok valami Forráshoz és jönnek az egybeesések, szinkronicitások, tudatalatti üzenetek.....a tudás és még a megfelelő személyek is megjelennek.... Ne zárjátok el magatokat ettől !

   Törlés
 39. Azért annyit megjegyeznék érdekességképp, hogy Galilea neve, ahol Jézus született, annyit tesz mint Galil Hag Goyim (Josephus Flavius ókori zsidó történetíró is leírta), vagyis jelentése = nem zsidók földje.

  Ajánlanám Pap Gábor művészettörténész előadását pl. Giovanni Medici-vel kapcsolatban.
  Youtube-on megtalálható: Pap Gábor - Bakócz Tamás címmel. Ill. Szántai Lajos János jelenések könyve c. előadásait és a Pártus Jézus c. előadását is, csak hogy teljes legyen a kép. Aztán pedig mindenki eldöntheti, hogy mi áll közelebb a valósághoz számára.

  VálaszTörlés
 40. (mielőtt törölnéd – olvasd végig és megérted, hogy miért így kezdem – fontos volt így kezdenem)

  Kedvem volna úgy kezdeni a hozzászólásomat, hogy - mekkora gyökerek vagytok.
  Inkább így, - ismerd meg önmagad.

  Aki tényleg eljutott közületek arra, pontra, hogy az érzékelés, és annak feldolgozási folyamata, mechanizmusa, válaszai, ego-tudat-lélek- és még valami -, amit én eddig megfigyelőnek hívtam, hívok, választ ad a hüllő agy gyökre. Asztrológiából tanultam az a kis meg nagy ego, 21 éves életkor, és a többi.

  (Akár a Darvin-i, akár a teremtés felöl kezdjük, az élet a vízből lépet ki a szárazföldre, mert kellet egy leves ahol kifőhetett az élet. Úgy, mint most, valamilyen vizes közegben történik a magzatfejlődés, tojás, stb..
  Mivel nem vagyok időutazó, erre megcáfolhatatlan bizonyítékot nem adhatok. Nem a hit rendszeréből és a mostani tanítási dogmákból tettem ezt a kijelentés, csak a logika és tapasztalat, érzékelésemre támaszkodom. Ezért mondom, ismerd meg önmagad. Icke elmondott valamit a hüllőről. Oké. Ha logikusan megvizsgáljuk az élet a víz elemből lépet ki a szárazföldre.
  Ergo, ma ezt hüllőnek mondanánk. Hüllő agy gyöknek, törzsnek kell lennie minden fejlett agy alap kiinduló alapjának, pontjának. Mint a magzatfejlődésében is látható. Az élet a kitudja hány ilyen olyan cén korszakban a hüllők időszaka. )

  Pár évvel ezelőtt az ego játékát szerettem volna elnyomni, „a te nem én vagy”. De mindig maradt valami, ez az a kis gyök-törzs, ezek össze vannak drótozva a nagy ego-val. Mikor, arra koncentrálva aludtam el, hogy ezt a kis gyökeret, üssük agyon, szorítsuk el (tudat-lélek segítségével), több napos tarkófájás volt az eredménye mindig.
  Ezért még egyszer, ismerd meg önmagad. Ha eddig valaki nem jutott el magától ezidáig, akkor, ha ilyen helyeket, oldalakat olvasva sincs egy önnálló gondolata, mit akar? Várja a megvált(ót)ást? De addig is vitatkozik? Alkudozik? De tenni nem. Lusta, gondolkodni, analizálni, amit ma felépítettem, azt holnap akár egy pillanat véget lerombolni képtelen, sztázis kamrában úszkáló tudatát, ego-ját dédelgeti. Csak a fotel, kaja, nő adag szentháromságomat fel ne keljen adni.
  Pl. Asimov az alapítványban mindent leír. Marha vastag könyvek, nem lusta embereknek való, tudom. Amikor először végig rágtam magam rajta, csak egy regény volt, ma már térkép.
  Végén még a hold is belekeveredik, lásd Icke. Jobb, mint a Mátrix film. Jobban üt, mint, Philp K. Dick, aki tényleg az érzékelés, tudat, valóságról tudna adni segítséget, a kényelmet feladó elmének, értékes útmutatást, felismeréseket. (Egy film róla itt http://www.youtube.com/watch?v=c60xXhC6JrM).

  Inkább járnátok nyitott szemmel, elmével, tudattal. Jutnátok el felismerésekig, akár ilyen oldalról (site), és ha azt kell holnap kidobni, mert tudni azt, hogy amiért ezt megteszed, és amit „kidobsz” az-az utad egyik állomásán felvett információ, ami segített egy újabb felismerés eléréséhez, és már nincs szükség rá. Ha viszont beleragadsz, akkor nem fogsz tudni előre jutni. És akik elsuhannak melletted, azokat hülyézed, gyalázod, kötekszel. Ahogy mondja a bölcs, óvakodj azoktól, akik azt mondják, megtaláltam az igazságot. Azok, viszont akik az utat járják, keresik, az előző sorok szerint élnek, cselekednek. Velük előrébb jutok, elolvasom, meghallgatom őket, de nem állok le velük vitatkozni, mint ahogy erre az írásomra érkező hsz-ket se fogom kommentelni.

  Az elején úgy kezdetem, mekkora gyökerek vagytok. Ez egy tibeti „programozásból” vett módszer. Ahol a tanító felteszi a kérdést, és egy nagyot tapsol a tanítvány füle mellet. Azért, hogy az a kérdésre és a válaszba is egy hirtelen, kizökkentet, ösztönös választ adjon, és amit hall, mond, jobban rögzödjön.

  Mint a reklámban Galla M..
  -Tehéntögy!!
  -Ezt azért mondtam, hogy idefigyeljenek.

  VálaszTörlés
 41. Mazsola:) Rágtalak meg.:)
  "Jézus Krisztus általában példabeszédekben adta közzé tanításait, melyeknek valódi értelmét csak azok értették meg, akik átláttak a példa külszíni jelentéstartalmán." => Nagyon jó kis cikk, csak beleolvastam, de már az eleje
  mindent elmond!:) Tehát tisztelt hívők itt van, nem bemagolni kell a bibliát, és
  a többi embert támadni, mert az nem úgy van leírva... Az a baj szó szerint vesztek mindent, nem értitek annak igazi üzenetét.:) És ha a cikket elolvasván, még mindig dühödtek vagytok, támadásnak vélitek a dolgot, akkor még sajnos nem vagytok érettek egy galaktikus gondolkozásra, csak a föld+menny+pokol van az életfelfogásotokban... Ez a ti szabad akaratotok, ti döntöttök mit kezdtek vele.:)

  VálaszTörlés
 42. Kedves SBG Buddha!
  Minden tiszteletem a tiéd türelmedért, kitartásodért a "felvilágosító" munkáddal kapcsolatban!A bejegyzéseid gondolkodásra és kutakodásra késztetik azt, aki képes erre...Mármint másképpen gondolkozni, mint ahogy azt az ego szeretné.Igaz az ősi mondás, nem a tanítónak szükséges leereszkedni a tanítványhoz, hanem a tanítványnak kell megtanulni felemelkedni a tanítóhoz.Már aki akar tanulni...Vagy egyáltalán meg szeretné érteni, miért is van itt.Amikor megérkezünk ide, a Föld nevű iskolába,születésünkkor elfedik a sorsprogramunkat azért,hogy emberi lényként az elménk tapasztalatai által az igaz énünk,a szellemünk "fényesedjen".Van aki felismeri ezt és tovább halad, van aki még nem tart itt.Ez van.Amikor olvasom a kommenteket ez jut eszembe:elengedem a problémát...
  "Tanulni de nem gondolkodni hiábavaló fáradozás,gondolkodni de nem tanulni értelmetlen cselekedet"mondta Konfucius
  Szép napot minden gondolkodónak! Üdv:Iman

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm neked! Minden így van, ahogy írod. Türelem, meg kitartás meg azért van,mert nem sietek sehová. Csak létezem és megélem a létezésem, illetve azt, amiért ide leszülettem. Most nekem itt kell lennem. Hogy meddig azt nem tudom, de mindaddig teszem, amit az intuícióm, benső énem sugall...

   Én is megyek egy úton, néha odacsapódnak hasonló útitársak, van aki előttem megy az úton, van aki mögöttem, néhányan oldalról dobálnak minket és olyanok is, akik az út mentén a porban életuntan kapirgálnak..... Én nem vagyok egyik sem és közben mindegyik egyszerre..... Egy mindennel !

   Törlés
 43. T. Bálint! Óriási respect neked az Őslakós kommented miatt! Ez és az ilyenek lendítenek előre, nem a pokolbajuttatós, beszűkült hittérítők.

  VálaszTörlés
 44. Buddha barátunk ebből a könyvből szedi a fenti "igazságait":

  http://hu.scribd.com/doc/100620308/Steve-Berry-Cotton-Malone-1-A-templomosok-oroksege

  ez tulajdonképpen egy krimi, egy fikció.

  Biblia kontra Steve Berry, Dan Brown Mester nagy tanítványa.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Valóban, erre a könyvre nem nagyon szabad alapozni, mint ahogy Brown műveire sem, mert az alapinfokat rossz helyről szerezte. Viszont van sok minden más, maga a Biblia is, ahol ellenmondások tömkelege található a vallási dogmákhoz viszonyítva is. Kezdjük a legelején, aztán be is fejezem: a kígyó azt mondja, ha esznek a fáról, azon a napon meghalnak. Ettek a fáról, és láss csodát, nem haltak meg. Éltek vagy 900 évig. Aztán éltek utána még nagyon sokan nagyon sokáig (ami az akkori légköri és egyéb viszonyokhoz képest teljesen normális volt), majd az Úr 120 évre csökkentette az emberek max. életkorát. De azért Noé rátett egy lapáttal, mert ezután 950 évesen halt meg. Na mindegy, így kezdésnek nem rossz.

   És ezenkívül a cikkben említett ellentmondások mellett sem szabad csak úgy elsiklani és a szőnyeg alá söpörni, elvégre egy "igazságkutató" csoport próbálunk lenni, akkor ne legyenek már tabuk. A vallás mindig is egy kényes dolog volt, de ha valami úgy van, ahogy van, akkor azt hiába védelmezzük ameddig bírjuk, attól az még úgy lesz. Lásd: a Bibliát is módosították, ellentmondásokkal tűzdelt, stb. Védik sokan, de hiába, mert ki fog derülni az igazság vele kapcsolatban.

   Törlés
  2. Nem a kígyó mondta ezt, hanem az "Úr"

   "És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
   De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz."

   Az "Úr" hazudott a Biblia szerint.

   :)

   Törlés
  3. Igen, azt akartam mondani én is :D
   A lényegen nem változtat, vagyis igen, a hazugság elkövetője maga az, aki kiadja a parancsot, hogy ne hazudjunk..

   Törlés
  4. "azon a napon, mikor esztek a fának gyümölcséböl, meghaltok bizony"

   ne haragudjatok már, de ti egy többezer éves héber szöveget próbáltok értelmezni 21. századi magyar nyelvi logikával.

   árgus szemekkel figyelitek, mi az az apróság, amibe bele lehet csimpaszkodni, majd lógtok rajta napokig.

   ettek a gyümölcsből? ettek... azóta meghalunk? igen, kivétel nélkül.

   Törlés
  5. "azóta meghalunk? igen, kivétel nélkül." miért, előttük ki nem halt meg? ja, előttük nem volt senki :D

   sajnos túl sok apróság van, amibe bele lehetne csimpaszkodni.. ha a Biblia meg a zsidó-kereszténység lenne az igazság, az egyetlen igaz vallás, akkor néhány apróság se nagyon férne bele, nem hogy ennyi. és a cikkben említett ellentmondásokat se söpörjük szőnyeg alá, bár így már sok lesz az apróságokból..

   Törlés
  6. Csakhogy érdeklődjek (finoman, és még véletlen sem támadólag) ezekszerint Jeromos te bírod a héber nyelvet, mint olyat, s még a kétezer esztendővel ezelőtti gondolkodásminta is megy? Másképpen magyarázd már el nekem (tudatlan baromnak), aki itten lakozik a XXI. századi Magyarhonban, hogy a hozzászólásodnak miféle értelme vót?

   Már azonkívül, hogy megállapítottuk segedelmeddel, hogy időnként megdögölünk, mer az Úr aszonta.

   (Nem teljesen idevágó megjegyzésem az: anno, ha emlékezetem nem csal sokadik próbálkozásra is csak a Könyv kb. 10. lapjáig jutottam, mielőtt leszabályzott az agyam. Valahogy nem tudtam feldolgozni a Mindenható fura cselekedeteit. Mindenható, de rejtezni lehet előle, szabad akaratot ad, de ha nem azt csinálják, amit akar büntet, stb...
   Ismét megjegyzem; bizonyára bennem van a hiba, de a Könyv által lefestett Istenkép nem kompatibilis velem. Bocsi.)

   br23: Azért az mellett sikerült elmenned, hogy ha csak a zsidó-kereszténység vóna az egy és oszthatatlan vallás, akkor a.) fel sem merülne bennünk semmiféle megkérdőjelezhetősége a tanoknak, d.) ha meg mégis mán rég el lettünk volna tüzelve eretnekség miatt. Ugye. ;)

   Törlés
  7. "Csakhogy érdeklődjek (finoman, és még véletlen sem támadólag) ezekszerint Jeromos te bírod a héber nyelvet, mint olyat,"

   nem, csak veszem a fáradságot, és megnézem... ugye a nagy megvilágosodásban, meg szkepcitizmusban nem eszem meg azonnal, amit Buddha felfirkál.

   " s még a kétezer esztendővel ezelőtti gondolkodásminta is megy? "

   szintén nem, de ha már kritizálunk valamit, akkor minimum elvárás, hogy megpróbálom nem csak egy szemszögből megvizsgálni.

   "Másképpen magyarázd már el nekem (tudatlan baromnak), aki itten lakozik a XXI. századi Magyarhonban, hogy a hozzászólásodnak miféle értelme vót?"

   kérlekalásan az, hogy egy ókori szövegről a kor és nyelv ismerete nélkül messzemenő következtetéseket levonni nem éppen célravezető eljárás.... hamár az igazság megismerése a cél.

   "(Nem teljesen idevágó megjegyzésem az: anno, ha emlékezetem nem csal sokadik próbálkozásra is csak a Könyv kb. 10. lapjáig jutottam, mielőtt leszabályzott az agyam. Valahogy nem tudtam feldolgozni a Mindenható fura cselekedeteit. Mindenható, de rejtezni lehet előle, szabad akaratot ad, de ha nem azt csinálják, amit akar büntet, stb...
   Ismét megjegyzem; bizonyára bennem van a hiba, de a Könyv által lefestett Istenkép nem kompatibilis velem. Bocsi.)"

   magánügy.

   Törlés
  8. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  9. "Mindenható, de rejtezni lehet előle"

   ha valamit nem értek, hallgatok, kérdezek, vagy megpróbálom megérteni

   "szabad akaratot ad, de ha nem azt csinálják, amit akar büntet, stb... "

   nem bűntetés, hanem következmény... akkor csorbulna a szabad akarat, ha nem lett volna tettüknek következménye.

   választottak, az lett amit akartak... ha választásuk ellenére nem az történt volna, ami, akkor hol a szabad akarat?

   ugye ebbe nem gondoltál bele túl mélyen?

   Törlés
  10. Jeromos:
   Oké. Mivel jelenleg mentálisan zokninak érzem magam, nem kezdek bele a kigyelmeddel való vég nélkülinek tűnő szájkaratéjozásba. Mivel igen nagy esélyét látom, a Könyv értelmezésében, magyarázgatásában alulmaradnék (bár ugye ez nem verseny), hisz eme témát elledég csak érintőlegesen piszkáltam meg. Jelenleg pedig nem érzem a leküzdhetetlen késztetést, hogy belemélyedjek. S nem egészen okos dolog olyasmiről vitázni, amihez a ember gyereke nem ért. (Vagy legalábbis nem bír annyi információval, amennyivel már elérheti, azt higgyék ért hozzá.) Ezt elismerem. Legyen neked boldogságod, hited által és felkészültséged által ismét győzelmet arattál egy gyaur kutyán. ;)

   Mindazonáltal csak nem bírom kihagyni... azért válaszaiddal csak sikerült öngólt lőnöd. Úgyértem, érvelésileg.

   "hogy egy ókori szövegről a kor és nyelv ismerete nélkül messzemenő következtetéseket levonni nem éppen célravezető eljárás.... hamár az igazság megismerése a cél."

   Ugye, hogy ugye?
   Gondolok itt azon apróságra, hogy a Könyv - mint olyan - kétezer év környéki korral megáldott szöveg.
   Mi több, ha nagyon mocsok akarnék lenni azt mondanám: pár száz évvel ezelőtt eme gondolatmenetedért igen szépen megpirított volna a Egyház. :D

   Törlés
  11. mivel is lőttem öngólt? milyen messzemenő következtetést vontam le?

   "Mi több, ha nagyon mocsok akarnék lenni azt mondanám: pár száz évvel ezelőtt eme gondolatmenetedért igen szépen megpirított volna a Egyház. :D"

   félműveltségedet még a modoroskodásod sem feledteti.

   Törlés
 45. Itt van az Őslakó jelenet, amiről beszéltem. Mindenkinek hatványozottan, nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon ajánlom nem csak ezt, hanem az egész filmet.
  http://www.youtube.com/watch?v=ePv56IZoh-4

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem jó a link, le van tiltva....

   Törlés
  2. Ez gyors volt, mindjárt feltöltöm egy másik tárhelyre.

   Törlés
  3. Táborszki Bálint köszi az ajánlást, megnéztem a filmet... Abszolút életszerű, ahogyan lefesti a vallásokat, Jézust, a kereszténység kialakulását! Tényleg nagyon jó film, aki teheti nézze meg!

   Törlés
 46. A nagy testvér beleszólt a tecsőbe, itt egy másik forrás
  https://vimeo.com/47661070

  VálaszTörlés
 47. Köszönöm a cikket, pont most kezdtem el a könyvet pár napja újraolvasni...
  Erre itt is most idéznek belőle...
  Nekem ez a Hiram-kucs című könyvet idézi és én abban is ugyanezeket találtam !
  Tökéletes nézőpontváltást segítő és látókörbővítő mű...és felszínre hozza bennünk működő gondolati sablonokat.

  Mindenki úgy dolgozza fel, ahogy szeretné!

  Köszönöm Buddha :)

  VálaszTörlés
 48. Látom még mindig rajta vagytok az ellentétek keresésén pedig nincsenek vagy ha ti találtok azt gyermeki hittel könnyen meg lehet magyarázni.A cikkhez kapcsolódóan miért van az,hogy mindig a Keresztényeket kell rossznak feltüntetni,üldözni,megölni?? Pedig Jézus sose tanított másra csak a szeretetre mégis gyűlölnek minket.Talán azért mert Sátán el akarja fordítani a figyelmet az egy igaz hitről? A válasz IGEN de ti is rájöttök majd :)

  VálaszTörlés
 49. EMLÉK BÁZAKERETTYÉRŐL

  vallás:
  agnosztikus
  ateista
  Buddhista
  katolikus
  keresztény
  hindu
  zsidó
  muszlim
  egyéb
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  nemzet:
  ázsiai
  bangladesi
  fekete
  latin
  indiai
  közel-kelet
  amerikai indián
  csendesóceáni
  pakisztáni
  sri lankai
  fehér
  OLVASTAM MA 2012. AUGUSZTUS 17-ÉN EGY INTERNET PORTÁLON....
  EZ KÉREM A TIPIKUS OSZD MEG ÉS URALKODJ ELVEN FOGALMAZODOTT MEG! UGYE ÉRTED ? - BIZONY ÉRTED ÍROM!
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a fentiek ellenében mondom - írom, hogy egyek vagyunk - EMBEREK!
  VAN CSALÁD - AMIBŐL EGY NEMZET KELETKEZETT!
  VAN TUDÁS - VAN HIT BENNE - A TÖBBI RÁERŐSZAKOLT VALLÁS - VALLANI A RENDŐRSÉGEN KELL - VAGY KI KÉNYSZERÍTVE VAGY MEGGYŐZVE!
  MI EMBEREK EGY FAJ VAGYUNK - ezért! EGYMÁS KÖZT SZAPORODUNK - EGY POPULÁCIÓ - CSALÁDONKÉNT AMELYIK A MÚLÁS ÉS SZÜLETÉS CIKLUSÁBAN NÖVEKSZIK - KI-KI ALAPON - A KISS PL. TÖBB MILLIÓ
  MEG A TÖBBI CSALÁD - STB. DE TUDNI KELL A CSALÁDOK KÉPEZIK AZT A KÉPZELETET, HOGY NEM EGYEK VAGYUNK HOLOTT AZ EGYHEZ TARTOZUNK...
  NEM ÉRTED? PEDIG KÉNE MERT ÉRTED IS ÍROM!
  MATEK SZERINT 1+1= 2 AZT HISSZÜK - DE TUDJUK, HOGY NEM ANNYI MÁR MI...
  A MI AZ KI? AZ AZ EMBER!

  szer-e-tett-el:

  id. Kiss László
  Bázakerettye. 2012. augusztus, .....
  utóirat:
  AMIKOR EGY BŰNÖZŐ RÉTEG MAGÁHOZ RAGADJA A HATALMAT ÉS AZT ÁLLAMI SZINTRE EMELI AKKOR MÁR NAGY A BAJ! AKKOR MÉG NAGYOBB HA AZ AZ EGÉSZ FÖLDRE KIAKARJA TERJESZTENI!

  UGYE ÉRTED? MENTSD MEG A FÖLDET A BÖLCSŐDET AHOL SZÜLETTÉL - MERT NEKIK SEMMI SEM DRÁGA!
  AJÁNDÉK KATÁNAK:

  SZEMEMBEN

  Szememben a nap tüze ég, ha rád gondolok és örökké,
  A hold fátyla halovány és elenyésző, a rég múlt éles fényében.

  Mert volt és van ott túl a lesz, felragyog neked, mint mindenkinek,
  A fény – a fény melyet látók és megtapasztalsz, ha kinyitod a szemed.

  Oly méla bús és szívedbe markol, már az akarat, mely magával ragad,
  Ne hidd már, ha nem tudd e szent akarat, átível mindent e glóbusz felett.

  Úralma nem hatalma az teremtője minden igaz felett, szememben a könny,
  Mikor ezt mondom neked, ne uraljál, ha nem hassál rá , már végre. SZENT AKARAT!

  A vég eljön egyszer itt a Földön, a nap utolsó hunyorításával, búcsút intve.
  Fáj – tudom – nekem IS , hisz én teremtettelek , de egyszer elmúlók.

  Elmúlunk mind örökre – és feltámadunk egy új közegben – mert emberek vagyunk,
  Vagyunk és leszünk, mind örökké, mert a mindenség része vagyunk a magnak.

  Magnak amiből mindig az következő van a lélek útján, KEL ÉS ÉL!
  Hiába minden, minden áldozat, mert az csak ál és nem halad? Stop „verem a számítógép billentyűket – rég- EN - az anyagba az ék jeleket -------------------------------ROVÓM FEL NEKED! MOST!

  KELT MERT AZ ÉLET ÉLNI AKAR: Bázakerettye 2012-07-29 id. Kiss László
  KATA NEKED ÉS CSALÁDODNAK SZER-E-TETTEL:-
  Finom volt KEVE szüli napi tortája, habár a koleszterin SZINTRE vigyáznom kell - de AZÉRT - jó éreztem magam köztetek
  2012.AUGUSZTUS, …..  id. kiss lászló

  VálaszTörlés
 50. tru3: biztos azért... :-) Egyèbként meg kutya nem bántja a keresztényeket. Söt itt szerintem a többség keresztény (értékrendben gondolkozik), mégha nem is hisz szó szerint pokolban, mennyben vagy Sátánban. Hidd el, több dologban egyezünk, mint különbözünk! Egyetemes szeretettel: Gábor

  VálaszTörlés
 51. Tisztelt id. Kiss László! Szabad megtudakolni, hogy ez miröl és kinek szól?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves HegyenVolgyon!

   Aki kíváncsi az hamar megöregszik" de kérdésedre válaszolok, habár nem szoktam, mert érthetően írok... mindenkinek és senkinek - arról szól amiről... A SZER-E-TETT-RŐL.. A LEGNAGYOBB ELEM A SZER-----ELEM! MERT AZ ALKOT-TEREMT-ÉPÍT- MEG STB.
   persze az ért-elem - és a tűr-elem meg a FEJ-ED-ELEM IS SZÜKSÉGELTETIK HOZZÁ - MEG STB

   érted? Értened kellene mert ÉRTED is írom...

   szer-e-tett

   spari:::::::::
   ui: "...hegyen - völgyön zakatol a vonat...." akinek szól az ÉRTI!

   Törlés
  2. "mert érthetően írok" akkor én vagyok retard

   Törlés
  3. Kedves László!

   Legnagyobb tisztelettel jegyzem meg, hogy az eddigiek alapján az értelmesen írás nem a legerősebb erényed.
   Valójában előző kérdésem csak Bázakerettye említése miattbtettem fel, van egy barátom, aki onnan választott feleséget. Egyszer én is voltam ott, nagyon szép, megkapó két kis falu.

   tiszt-e-lett :-)

   Törlés
 52. Most verte ki nálam a biztosítékot ez a honlap. Sátán tudja a dolgát, jól csinálja. De veszíteni fog !!! Ha hiszed ha nem Kedves Buddha. Jézus Krisztus nemsokára visszajön, és megítéli a világot, legyőzi az antikrisztust. Csak azt nem értem, hogy akkor minek ellenállni ennek az egész rendszernek, minek ezt a honlapot csinálni ?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Azért létezik ez a honlap, hogy ha esetleg 0,000001% esély is van rá hogy a föld helyett valami másik bolygóra menjen rendet tenni Jézus urad, legyen B terv.
   A naivitás mellékhatásai a sorozatos csalódás, az időtlen várakozás és a halál

   Törlés
  2. 0,000001% esélyben hinni nem naivitás?

   Törlés
  3. Nem, azt hívják realizmusnak. A naivitás az, amikor egy beígért eseményt annyira vársz, hogy teret sem adsz annak a gondolatnak hogy esetleg más történjen.

   Törlés
  4. Teljesen nyilvánvaló, hogy a "nullagészegymilliomod" csak az abszurditás érzékeltetésére hivatott túlzás volt.
   Naivitás abban hinni, hogy "Jézus Krisztus nemsokára visszajön, és megítéli a világot, legyőzi az antikrisztust". És persze mindehhez elgé hátradőlni és hinni.

   Törlés
  5. az hagyván, hogy engem megsértettél - de az Urat hagyjad - Jézus nem ment el - igen? de TE - nem érzed, az a te bajod...

   szer-e-tet-tel
   spari:::::::::

   Törlés
 53. hát sok minden nem jött be ami az oldalon van de Buddhának csak egy bűne van nem bírja lenyelni már tovább a sok millió emberáldozatot követelő egyházi tanításokat

  VálaszTörlés
 54. Valamit hozzátennék. Annak ellenére hogy kedvelem az oldalt. Egy másik gnosztikus irat a Pistis Sophia szerint a sátánt nem szabad elpusztítani mert akkor vége a világnak. Hiszen része az EGY-nek. Pontosan leírja a keletkezésének az okát és a megoldást is.Gyűlölni a sátánt veszélyes mert visszakapjuk kamatostul. Szeresd jóvá a gonoszt- mint ahogy Máni mondta , és ahogy kiirtották őket. A másik amit megemlítenék az egy XVIII-ik századi csíki pálos remete akitől megkérdezték hogyan tett csodát. Azt felelte: minekután rendet tett saját magában ez a rend kiáradt belőle és a világ rendje helyreállt. És ezen eszmeiség maximálisan kisejlik ezen blog készítőjétől. Foglalkozzunk a saját belső rendünk helyreállításán , és ne keressük a hibát másokban.

  VálaszTörlés
 55. Kérek szépen mindenkit, olvassa el!

  http://rejtelyekszigete.blogger.hu/2012/07/18/teremto-anunnakik

  http://rejtelyekszigete.blogger.hu/2012/07/19/teremto-anunnakik-2-resz-ozonvizek-es-haboruk

  Akkor is olvassátok el, ha már ismeritek.
  Van itt valaki, aki ismeri már a történetet, és rájött valamire belőle? Valamire, ami mindig is ott volt valahogy előttünk, de mégsem tudtuk megfogni, mégsem tudtunk rájönni, csak annyit éreztünk, hogy valami nincs rendben, valami van.
  És végül rájövünk, hogy rettentő durván becsaptak minket, kegyetlenül. S nem csak pár száz, vagy pár ezer éve...

  VálaszTörlés
 56. Ami biztos, valóban: Minden, mindennel összefügg!!!

  VálaszTörlés
 57. Alap dolgok maradtak ki a cikkből, az irritáció része így jobban működik, mint az, hogy tanítson az embereknek... Szívesen segítek... Üdvözlettel ...

  VálaszTörlés
 58. Ez egy végtelen és parttalan vita! Ráadásul már a vitaindító- aki átlátszó trükkel úgy kezdi mondókáját, hogy le akarja zárni a vitát, egy elfogult materialista ! az a lényeg, hogy keresztény vallást is be akarja kebelezni az inperáló idegenszívűség és eszközként akarja felhasználni egy elözönlő poluláció, hogy befolyását még jobban kiterjessze. ! Szerintem a megimerésnek vannak útjai, eszközei, módszerei! A tudás megszerzése bizonyos határokon túl egyre inkább átlépi a logikát és az ismereteket, az ismert lehetőségeket és egyre inkább a fantázia világába ér el! VAgyis a megismárés hagyomágyos érzékeléses és kikövetkeztetéses módja használhatatlanná válik! És akkor jőn a HIT! A Hit a megismerés legfelsőbb módja! Az Istenbe vetett hit pedig a mindenség megismerésére való vágy és törekvés! Persze, az egy meg egy is a megismerés útja! És aki itt tart MÉG, na annak aztán magyarázhatod Rudolf zsenialítását, vagy prímekről alkotott sejtést! És mint a vízpára egyetlen atomját sem lehet maradék nélkül összehasonlítani nagyság vonatkozásában a tengerrel, hát valahogy az összes tudományág törpesége sem érzékelhető a Hit nevű útkeresés,tudásgyűjtés, megismerés, megtapasztalás végtelenségéhez mérten! Kedves vitatkozók hát csak ennyit az okoskálásokhoz ! Addig is Isten megáldjon benneteket! -Figler Csaba-

  VálaszTörlés
 59. Nem bírom ki,hogy ne szóljak hozzá.:)
  Egy valódi,megtért keresztény azért akarja meggyőzni az ateistát mert nem akarja,hogy a pokolra kerüljön és ott szenvedjen örökké,mert szeretetet érez embertársai iránt.Sajnos van olyan (nem is kevés)aki enyhén túlzásba esik és vitába kezd,holott a tanításokban benne van,hogy nem szabad erőltetni a másikra.Elmondod a másiknak és ha nem hiszi el vagy vitába akar szállni veled akkor hagyni kell és imádkozni érte.Mikor látod,hogy a másik szidja Jézust vagy elutasítja akkor az pokolian fáj az igaz,de ki kell bírni,hogy ne veszekedj vele.Sajnos a keresztes hadjáratok meg az olyan hívek akik kényszeríteni akarják a másikra a hitet azok miatt utálják sokan Jézust,az a szomorú,hogy kereszténynek mondják magukat,közben meg rá akarják a másikra kényszeríteni a hitet.Ha valaki nehéz helyzetben lesz vagy épp halálán lesz átértékeli az életét és odafordul Istenhez (általában),saját maga kell,hogy rájöjjön nem pedig a másik kényszerítésével.Ha most kiállok és azt mondom,hogy Jézus nem sokára el fog jönni mert már 3 éve kommunikál velünk akkor még a magukat keresztényeknek mondók sem hiszik el (tisztelet a kivételnek) pedig ez is a tanításokban van.Ezért kérem azokat akik nem hisznek Jézusban,hogy ne úgy ítéljék el a hitet,hogy a keresztes hadjárattal jönnek,vagy pedig azokkal akik kényszerrel akarják az embereket megtéríteni,nekem ez fáj a legjobban,amikor ezzel hasonlítanak össze minket keresztényeket,holott ez a vallás egy csodálatos dolog.Ami az emberek segítéséről,táplálásáról szól,lelki és fizikai értelemben.Nem veszitek észre,hogy az egyház nagy része már nem foglalkozik az emberek lelkével?Nem a feladatukat végzik.Akkor meg miért jöttök mindig azzal,hogy mert a papok ilyenek meg az a híres hadjárat meg az egyház..? Ha értenétek a tanításokat akkor nem hasonlítanátok össze (főleg nem szidnátok Istent) azokkal akik valójában nem is keresztények csak annak mondják magukat.

  VálaszTörlés
 60. Miért nem meri senki (Buddha sem) kimondani azt, hogy a római egyháznak nevezett csürhének a világon semmi köze a kereszténységhez??? Akik a Nagy Szent Könyvet összeszerkesztették, azok nem akarták, hogy az emberek hitre, vagy igazságra jussanak. Nagy pont. Ha esetleg nem égett volna le Nehémiás könyvtára, vagy az alexandriai, és bejárásunk lehetne a Vatikán gyűjteményébe, akkor talán többet tudhatnánk. Sajnos még a mormonok könyve is elég hiteltelen, különösen ami a véges-végig névtelenségbe burkolt "Járed fivérét" illeti. Valamennyi Biblia-fordítás a latin nyelvű Vulgatára alapul. Ám a birtoklása évszázadokon át főbenjáró bűn volt, tehát biztosra vehetjük, hogy belső használatra készült, kicsit sem publikus műről van szó. A Vulgata akkor íródott (héberből és ógörögből), amikor a latin még egy szűk csoport nyelvének számított (a hiedelemmel ellentétben a görög volt a világnyelv és a hun!). A latin és különböző változatai valószínűleg egy jól sikerült "eszperantó". (És a szlávnak sincsenek ősi gyökerei.) Ami pedig a világ vallásait illeti, azok egyedül az emberiség megosztására, ellenséggé formálására szolgálnak és kevés közük van az ősi valláshoz, amit az inkvizíció gyökerestől kiirtott. Végül: Jézus szülei Egyiptomban éltek, onnan tértek haza a nagy népszámlálásra. Jézus Betlehemben született, amikor éppen útban voltak Názáret felé. Később itt is nevelkedett, majd visszatért Egyiptomba. A karácsony nevű ünnepnek semmi köze Jézushoz, népszámlálást soha nem tartottak télen!

  VálaszTörlés
 61. Meggyözödésem, hogy a civilizált lakosság 100 %-a totálisan elme manipulált zombiállapotban él, és a generációk újra és újraprogramozzák az utánuk következöket. Az ember éppúgy fogan, fejlödik, születik, cseperedik, öregszik, betegszik és hal meg, mint az összes melegvérü emlösállat. Az egyetlen különbség, amit én látok, a magasabb intelligencia (ez alól igen sok kivétel van..), tanulékonyság és idomithatóság. Az ember ivadéka tudatlanul, a beszéd képessége nélkül, az életben maradáshoz szükséges testi és értelmi képességek totális hiányával születik. Minden egyes szó és abból formált gondolat, amellyel rendelkezünk: tanult, kivülröl szerzett.A család, közvetlen környezet, iskola, személyes tapasztalat a születéstöl kezdve programoz bennünket, mignem kialakul a hamis személyiség. Igy lettem én magyar, református, jobboldali, törvénytisztelö, kedves és jó ember. Minthogy minden ember kisebb vagy nagyobb mértékben eltérö programozást kapott/szerzett, igy a programozott álszemélyiségek száma pont annyi, ahány ember van. Ezek az álszemélyiségek valóságosnak hiszik magukat és a programozott tudásukat, és azok védelmében még ölni is képesek. A vallás, történelem, és hasonló "ismeretek" teljesen önkényesen lettek összeállitva, és mindig az emberiség irányitóinak céljait szolgálják. Értelmetlen tehát ezekre még csak szót is fecsérelni! Azzal kéne foglalkozni, ami itt és most van, létezik, szembetünö: például a tény, hogy az ember úgy lett genetikailag módositva, hogy a természetben életképtelen. Ugyanolyan nyomorult, pont mint egy szörtelen macska vagy egy aprócska öleb. Ha ránézek egy csecsemöre, akkor nem azt gondolom, hogy milyen édes, hanem végtelen szánalmat érzek iránta, mert éveken át tehetetlen, kiszolgáltatott, életképtelen, védekezésre képtelen állapotban leledzik. Az elméje egy üres cd lemez, amelyre az emberi sors nyomorúsága kérlelhetetlen kegyetlenséggel rá lesz vésve. Vajon kik és miért tenyésztik az emberiséget? Van esély egyáltalán a szabadulásra?

  VálaszTörlés
 62. Ha már a hitet, a logikát és az ellentmondásosságot egy cikkbe hoztad, hadd elemezzem írásodat e szempontok alapján.

  írod: "Mert megérthetitek, hogy minden relatív"

  ha ezt elfogadjuk, akkor a logika megy a kukába, ugyanis a világ nagy része nem relatív (persze, vannak relatív dolgok, hogy finom-e a finomfözelék, vagy hogy jó film-e a Gagyi.mami 2 - illetve ezek sem relatívak, mert mindkettőre a válasz a határozott nem:), no de félretéve a viccet... a logika bizony objektív megállapítható dolgok mentén működik. Hány holdja van a Marsnak? lehet-e azt mondani, hogy a Mars holdjainak száma szubjektív? ha vásárolsz egy 1000 Ft-os árut és a pénztáros azt mondja, hogy a 10000 ft-ból nem jár vissza semmi, mert az az ő szubjektív igazsága, hogy az ezer egyenlő a tízezerrel, azt te elfogadod? ugye nem. arról már nem is beszélve, hogy a "minden relatív" kijelentésedet objektív igazságként kell kezelned, és akkor már logikai csapdába zuhantál, mert már egyvalamiről kiderült, hogy nem szubjektív, tehát a "minden szubjektív" nem lehet igaz.

  továbbmegyek: ez a szemlélet megengedi az én szubjektív igazságomat is, hogy van objektív igazság, ami ugyancsak logikai ellentmondás.

  de gondolkodjunk tovább... ha minden szubjektív, akkor valójában nincs is igazság, akkor Igazság sincs. ez indirekt istentagadás.

  de vizsgáljuk meg a hit és a tudás viszonyát.

  a tudás sokkal alantasabb a hitnél. a tudás mások által felismert (vagy épp felismerni vélt) dolgok önző, öncélú birtoklása. a hit a nem tudott dolgok feltárásának a kényszere. az egyik statikus, a másik nem.

  folytassam?

  VálaszTörlés