2013. március 15., péntek

Miért fordult véres szabadságharcba Március 15 - Rothschildok és pénzkibocsátás


Mivel köztudott, hogy az európai (sőt amerikai) forradalmak hátterében mindig kivétel nélkül a Rothschildok által uralt és irányított szabadkőműves elit állt, ezért érdemes megvizsgálnunk vajon a magyar szabadságharc esetében ez másként történt-e. Sajnos a válasz az: hogy NEM.

Természetesen a szabadkőműves Magyar (?) Tudományos Akadémia a történelemhamisítás szokásos eszközeivel ezt a vonalat kitörölte a történelemből és az oktatásból is.

Attól viszont az igazság még igazság, hogy senki nem hiszi el vagy tudja... 
A hazugság pedig mindig hazugság marad, még ha mindenki azt hiszi is vagy úgy tudja.... 


Nézzük meg, mi is történt ! A bécsi Rothschild-ház adósságba kényszerítési kísérletének az elutasítása miatt tört ki a háború 1848 szeptemberében, és alakult át a békés forradalom véres háborúvá.
Már a reformkorban is az volt a magyar társadalom egyik legfontosabb problémája, hogy a magyar pénzügyeket monopóliumként egy bécsi magánbank intézte. Magyarországon nem volt bankhitel. A pénz amiatt áramlott ki az országból, hogy kiszolgálja ezt a bécsi bankot. De kiáramlott a pénz adók, regálék, kölcsönök, a kölcsönök kamatai, vámok, kincstári jegyek és a császári katonaság elszállásolási költségei formájában is.
A bankárok hatalma 1848-2011 - Darvas-Kozma József beszéde 2012 március 15-énAmikor 1848-ban a szabadkőműves Kossuth Lajos lett a pénzügyminiszter, azonnal hozzáfogott az üres államkassza megtöltéséhez, és egy bankjegynyomda felállításához. A gazdasági élet működését biztosító, fedezettel bíró magyar pénzt akart bevezetni.
A bécsi Rothschild-ház irányítása alatt állott Osztrák Nemzeti Bank, az ONB, azonban nem volt hajlandó valódi pénzre beváltani az általa kibocsátott bankjegyeket, és egyidejűleg gyorsított ütemben vonta ki a nemesfém-és ércpénzt külföldre. 


Kossuth felvételi kérelme a szabadkőműves páholyba: 
„A szabadkőművesek Cincinnati 133. sz. páholya érdemes főmesterének, felügyelőinek és testvéreinek.
     Alulírottak alázatos kérelme azt bizonyítja, hogy miután hosszú idő óta kedvező véleménye volt az Önök õsi intézményéről, vágyódik arra, hogy mint tag felvétessék, ha erre érdemesnek találtatik.
     Mivel száműzött, a szabadság ügye miatt nincs állandó lakóhelye; most Cincinnatiban tartózkodik; kora 49 1/2 év; foglalkozása visszaszerezni hazájának, Magyarországnak nemzeti függetlenségét és más nemzetekkel együttműködve megteremteni a polgári és vallásszabadságot Európában.
Cincinnati 1852. febr. 18.
Kossuth Lajos”


Kossuth ezért már 1848. április 19-én rendeletileg tiltotta meg az arany és az ezüst külföldre vitelét. Terve az volt, hogy 5 millió pengő-pénz alapján mintegy tizenkét-és fél millió forintnyi pénztárjegyet bocsát ki. (ahogy ezt már Lincoln vagy Kennedy esetében láthattuk...Szerk.)
A Rothschild érdekeltségű ONB azonban azt akarta, hogy a magyar kormány tőle vegyen fel 12 millió forint hitelpénzt, de azzal a feltétellel, hogy a magyar kormány ismerje el az ONB bankjegykibocsátó monopóliumát Magyarország területén, és fizessen kamatot a Rothschildok által nyújtott hitelpénz után. Kossuth ezt elutasította, és az önálló magyar pénz mellett döntött. A pénzügyekben megmutatkozó kibékíthetetlen ellentét vezetett el a fegyveres konfliktushoz, amelyből végül szabadságharc és függetlenségi háború lett.

A szabadságharc bukását követően az ONB összes kívánsága teljesült. Magyarországon 1873-ban már 482 pénzintézet, 160 különböző biztosító intézet, de csak 164 nagyobb iparvállalat működött. Ezek szinte mind a Rothschild-ház által irányított pénzkartellhez kapcsolódtak valamilyen módon. Az informális pénzkartell működését irányító és végző bankárhatalom a személyi kapcsolatokon, és a gondosan kiépített összefonódásokon keresztül biztosította pénzügyi egyeduralmát. A szabadságharc után az ONB és a mögötte álló nemzetközi pénzkartell erőteljes nyomást gyakorolt a Habsburg uralkodóházra és a kormányzatra, hogy az keményen lépjen fel az önálló magyar pénzt követelő magyar kormánnyal szemben.A kiegyezés után az osztrák-magyar pénzrendszer közösségét biztosították. Magyarország az ONB bankjegy kibocsátási monopóliumát ugyan formálisan nem ismerte el, a tényleges állapot azonban az volt, hogy az ONB által kibocsátott bankjegyek forgalomban voltak ugyanúgy, mint bármely más állam pénzei.
A magyar pénzügyi és gazdasági élet irányítói a XIX. század második felében az ismétlődő válságokat az ONB tudatos pénzügyi manipulációjának tulajdonították. A Magyarországon rendszeresen visszatérő válságok nem termelési anarchia következményei voltak. A rejtőzködő szuperkartell, vagyis a pénzügyeket a háttérből irányító érdekcsoport, idézte elő a válságokat, mégpedig úgy, hogy Magyarország nemzetgazdaságának egészét az ellenőrzése alá vonta, és átvette a többi alkartellnek tekinthető kisebb kartell irányítását is. A szuperkartell a bécsi Rothschild-érdekeltség irányítása alatt álló, bécsi központból szervezett és ellenőrzött termelési és pénzügyi viszonyokat hozott létre. A Monarchia részét képező Magyar Királyságban nem volt a Rothschild-érdekeltségtől független egyetlen jelentős vállalat sem. Magyarország nemzetgazdasága a Rothschild-ház hegemóniája alatt működött. Egyfajta korporációs uralomról beszélhetünk. Az egész ország ipari és kereskedelmi élete egyetlen pénzügyi szervezet láthatatlan, kellően álcázott, de erős akaratának volt alárendelve.


A magyarok sajnos nem tudták, hogy kivel állnak szemben, mert az elrejtőzött az arctalan pénzviszonyokban. A magyar társadalom a király ellen fordult, de az ellenség valójában egy rejtőzködő pénzcsoport volt. Az emberek nem voltak tudatában, hogy a nemzetközi pénzoligarchia létrejöttével a kamatozó hitelpénzrendszer vette át fokozatosan az irányítást. A pénzoligarchia azonban nemcsak kamatszedés formájában fosztogatta az országot, de úgy is, hogy titkos-kartellt hozott létre, és ezzel egész Magyarországot gazdasági függőségbe tudta taszítani. Ez pedig lehetővé tette az értékteremtő munka eredményének egyre növekvő kisajátítását hitelezési és kartellezési technikákkal.

A Rothschild-ház az általa irányított láthatatlan pénzkartell létezését minden lehetséges módon titkolta. Ebben volt a fő ereje. Így történhetett meg, hogy a Monarchián belül egész Magyarország egy zárt vadaskerthez vált hasonlóvá, bekerítve egyetlen pénzcsoport hatalmának láthatatlan, de annál inkább érezhető acélkerítésével. Ebben a körülkerített vadaskertben a kamatgyarmattá vált Magyarországon a vad nem volt más, mint a magyar nép, amely a kerítésig futhatott, de azon túlra már nem juthatott.A Monarchián belül Magyarország csak a külső kényszerek hatására lépett be abba a világháborúba, amelyet - ma már bizonyíthatóan - a szuper gazdag beruházó bankárokból álló nagy hatalmú nemzetközi pénzkartell készített elő és robbantott ki. 

Forrás: 
A teljes tanulmányt és sokkal több részletet találtok még Drábik János kutatásaiban! 
Aranykor hajnalán

Ahogy olvashattátok a modern kori rabszolgatartás és uralom fenntartásának eszköze mindig ugyanaz: a pénzkibocsátás jogának magánkézben tartása és ezáltal adósságalapú pénz létrehozása.
Ez a mai napig így van: aki megkérdőjelezi a magánkézben lévő FED vagy Európai Központi Bank pénzkibocsátási jogát és saját (netán nemesfémfedezettel rendelkező) bankjegykibocsátást szeretne bevezetni - J.F.Kennedyhez hasonlóan az Elit mindig könyörtelenül megsemmisíti.

Mivel ennek a nemzetközi pénzkartellnek a létezése gyakorlatilag a köztudatból ki van tiltva és nevetségessé téve az, aki szóba hozza.... így biztosítva is van, hogy teljesen szabadon és minden kontroll nélkül működhessen nemzetek és államok feletti hatalommal.
Ha netán valaki elég hatalomra és anyagi forrásra tesz szert ahhoz, hogy kísérletet tegyen az Illuminati-pénzrendszere alóli kibújásra (A. Lincoln, J.F. Kennedy, Saddam Hussein, M. Kadhaffi, Hugo Chavez...) hamarosan jobb létre szenderül.... vagy országával együtt elsöpri valami "titokzatos erő" helyreállítva a "demokráciát".... (SBG Buddha) Kapcsolódó VilagHelyzete cikkek: 
Miért fordult véres szabadságharcba Március 15 - Rothschildok és pénzkibocsátás

Kötelező tudás! A magyarság küldetése és történelmünk elhallgatott részei

Szabadkőművesek légvárai - Hihetetlenül FONTOS!

Így teremtettek pénzt a semmiből Kossuthék 1848-49-ben - A pénzkibocsátás jogáért való harc volt a szabadságharc leverésének legfőbb oka?

A pénzről minden igazság ! A Bank Of England tanulmánya elismeri, hogy a semmiből teremtik, amit Te rabszolgaként használsz

Hitler bankárai - avagy a szövetséges háttérhatalom rejtett célja, ami napjainkban is testet ölt

A történelem legnagyobb titka derülhet ki - A BOLSEVIK FORRADALOM OROSZORSZÁGBAN 1917-ben szintén FEDERAL RESERVE PROJEKT VOLT

A világtörténelem legnagyobb átverésével született meg a Rothschild-vagyon

Ébredj rá ! Miért izzik a levegő Magyarország körül... Mi az igazi probléma?
A történelem legnagyobb titka derülhet ki - A FED 2,420,937.4 tonna aranyat lopott össze és irányította a történelmet

22 megjegyzés:

 1. Hehe! Szinkronicitás.

  http://mazsolameseszoba.blogspot.hu/2013/03/a-forradalmak-kora.html

  VálaszTörlés
 2. Nagyon rossz válasznak tartom azt, hogy akkor ne legyen demokrácia. Akkor már inkább ne legyenek azok az emberek, akik fenntartják ezt a rendszert az adósságalapú pénz uralásával. Nem véletlenül arctalanok, ám nem névtelenek!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. a demokráciának már az alapgondolata is rossz.

   Törlés
  2. Ja, ahogy Aaron Russo fogalmazott, a demokrácia az az 51% uralma a 49% fölött. Persze ez a hivatalos verzió, de ennél sokkal szarabb az arány, és nem a többség irányába. Néphatalom, mi? Jó vicc. Mikor tudott a nép bármi komolyban is dönteni?

   Törlés
 3. Mit jelent a demokrácia? Népuralom? Sohasem jelentette a nép uralmát. De ha ezt jelentette akkor még mindig ott van egy kérdés? Melyik nép uralmát jelenti?
  Ha a görög történelmet hitelesen oktatnák, akkor egyértelművé válna mindenki számára, hogy a görögök sohasem akartak demokráciát, sőt évszázadokon keresztül harcoltak ellene.
  Csak egy példa a történelmükből: Solon, kit a demokrácia atyjának tartanak a „deokmrácia" kialakulásának elején betiltotta egész Görögország területén a búzatermelést, azzal az indokkal, hogy majd Ő, mint gabona nagykereskedő ellátja majd az országot búzával. (A monopolkapitalizmus csirája.)
  Ha demokrácia szót elemezzük akkor azt hiszik a legtöbben, hogy a demos,- és ráció kifejezések összetétele. A szó összetétel eredetileg demokracion-demokration volt. Azaz demok-ra CION. CION-bölcseiről meg gondolom mindenki hallott. Ezért van az, hogy kétféle demokrácia értelmezés van. Amikor a liberálisok, szocialisták, kommunisták zöldek azt ordibálják, hogy ami most van nem demokrácia akkor teljesen igazuk van, mert jelenleg nem a cionisták magyarországi (oroszországi)képviselői vannak hatalmon. Ugyan ezért terroristák az oroszok, az arabok, az afgánok stb., azaz mindenki aki ezt CIONista világuralmat nem akarja elfogadni. Ezért mondják a cionisták, hogy az emberiség 95%-a fölösleges.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem azért fölösleges! és azért ne keverje össze a dolgokat NEM demokration volt hanem a Demo=Nép és a kratia =hatalom hellén(Attika-i görög)szavakból ered eredetileg. a többi stimmel....:)a ráció az meg latin szó....:)eszet és értelmet jelent!

   Törlés
 4. Nyugodtan rakhattad volna idézőjelbe a "Magyar" Tudományos Akadémiát, ugyanis 1867 után már nem beszélhetünk Magyar T. A.-ról.

  VálaszTörlés
 5. László kováts
  Ha úgy értettet hogy most nem ők vannak hatalmon,akkor sajnos téved.
  Igen,most nem az (oroszországi) ha nem most már a közvetlen (izraeli) képviselői vannak hatalmon. Vagyis a helyzet még rosszabb lett.Mert elhitették velünk hogy megszabadultunk a megszállóinktól cserébe megkaptuk az addig kinevelt hazaárulókat akik magyarként mutatkoznak külsőleg (bár, most már erre sincs szükségük,mert már egyre több nyíltan vallja hogy kihez tartozik),de a cionista bandát szolgálják.

  VálaszTörlés
 6. (SBG)Buddha
  Nagyon jó cikk.Rövid, tömör, lényegre törő.
  Az utolsó mondatban van a tanulság.Egy ember nem tudja őket félre állítani,ezért kell az összefogás már nemcsak nemzetnek ha nemzeteknek,népeknek.
  A legnagyobb gond az volt az évszázadok alatt,hogy a tömegek igazából sosem látták kik a valós ellenség.Mindig csak a bábjaikat láttuk.De most már rendesen hull le róluk a lepel.
  Most már az is tudható hol élnek ezek a Rothschild fattyak és bandájuk.

  VálaszTörlés
 7. Rég elveszett háború csatáit "vívjuk".
  A 'new world older' nem kívánságműsor, kapod és kész.
  Egy bizonyos idő után az ember elveszíti a hitét az embertársaiban is és rájön, hogy egyedül van, majd saját magában is elveszíti a reményt.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A spirituális ébredés pontosan akkor következik be, mikor az ember felismeri, hogy Magában kell helyreállítania a hitét, ezután embertársaiban is újra tud hinni, mert az ártó szándékúaktól saját Szent Szelleme megvédi.
   Bennem elkezdődött, és sok apró csoda erősíti tovább a folyamatot.
   A kulcs az elinduláshoz: a Szándék ereje. El kellett döntenem, hogy ELég a Rabszolgaságból!
   Szenvedélyesen, dühvel :) , Belső Erővel!
   Köszönöm a CIB banknak :) Ők adták a végső lökést.
   És kösz az összes komcsinak, Gyurcsinak...az egész magyarság, az egész világ felébresztését!
   Visszavonhatatlanul elindult.

   Törlés
  2. Kedves Csabi!
   Szarkasztikus akartam lenni, de nem tudok veled szemben.
   Kérlek ne higgyetek a New Age erőiben.
   Ez a spirituális felfogás rosszabb bármilyen vallásnál.
   Ébredés tényleges van, hiszen dől össze a világ és ezt mindenki saját magán tapasztalhatja. Az emberek ráébrednek, hogy vezetnek minket orrunknál fogva.
   Sajnos nem indult semmi a jó irányba, sőt, egyre rosszabb minden.
   Magadat, ha meg tudod váltani akkor bizonyára Buddha reinkarnációja vagy.
   De ha magadat meg tudtad volna váltani, akkor már kiléptél volna testedből és egyesültél volna a nirvánában. Úgy látom, hogy ez nem sikerült.
   Szent Szellemed nagyon is van, azt nem kétlem, hiszen Istentől jött ez a Szent Szellem, de ott van melletted saját egód amelyik nem engedi, hogy a Szent Szellem utasításait kövesd, hiszen testi ember vagy egyenlőre.
   Az ember nem lehet dühvel senki iránt, mivel a düh rossz tanácsadó, saját magunkon tapasztalhatjuk, miket csinál az ember ha dühös.
   Az irányítók is elnyerik méltó büntetésüket, majd meglátod, de ezt nem a magyar nép fogja véghezvinni, hanem Isten.
   Senki se higgyen önmagában, mint személyes istenben. Néró császár magát kiáltotta ki Istennek, de várj... ja, hogy mégsem volt, mert meghalt!
   A halált senki sem tudja legyőzni, hiszen a bűn zsoldja a halál.

   Törlés
  3. "Az irányítók is elnyerik méltó büntetésüket, majd meglátod, de ezt nem a magyar nép fogja véghezvinni, hanem Isten."

   A kérdés hogy mikor Schwaben, egyáltalán nem biztos, hogy az elkövetkező 50 éven belül lesz az Isteni igazságszolgáltatás.
   Persze kik vagyunk mi, hogy méltatlankodjunk. Így marad a "beletörődés", és az "elfogadás"
   Ironikus, hogy a legtöbb ember a saját kapzsiságának és gyengeségének esik áldozatul, amit az irányítók ki is használnak.

   Törlés
 8. Lehet, hogy ebből később még lesz valami probléma?
  http://kuruc.info/r/2/109466/#ixzz2Nu7VPrsn

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A probléma már régóta megvan.Én nem tudom hogy a magyarságnak mi a küldetése vagy van e egyáltalán.De egy biztos, a koszos cionisták valamiért nagyon félhetnek a magyar néptől vagy ennyire kell nekik a Kárpát-medence.Az élmúlt honapókban folyamatos, nyílt támadás éri az országot minden irányból.Minden féle izraeli jöttmentek szólnak az ország belügyeibe.A hazaáruló,cionszolga kormányunk már térden csúszva kér bocsánatot ezektől, olyanért is amit nem követünk el.

   Törlés
  2. Félreérthetően fogalmaztam: Úgy értem, hogy vajon mi lesz ennek a következménye? Persze azóta érkezett levél a Mo-i zsidó követtől utána Vona jól hazaküldte. Aztán most az amcsi követ nehezményezte a dolgot, de mi lesz ennek a vége?

   Törlés
 9. A demokrácia annyit jelent ,hogy "szabadon" élhetsz és "szabadon" csinálhatsz bármit egy "szabad" országban
  amit "szabad".

  VálaszTörlés
 10. A múlt csak tapasztalat, nem oka kesergésre. Az itt és most adja a jövőt! Tehát: Pozitívan, a múlt minden tapasztalatával felvértezve irány sorsunk beteljesítése, hazánk felemelése.Sírjanak az gyerekek, nők, öregek. Most mi jövünk, senkinek nincs ereje keresztbe tenni.Hogy mennyire lesz arany az új kor, azt most és mi döntjük el.Senki más.A többi nyafogás és felelősség-áthárítás.
  Aki fél menjen haza, bújjon el és várja ki a végét, sajnálni fogja hogy nem vett részt a nemzetünk felemelésében...mindenkinek van kisebb- nagyobb szerepe.Gyerünk, hát!

  VálaszTörlés
 11. Úr Isten, ennyi Baromságot rég olvastam !!! És a hozzászólások , vélemények is a cikk szintjén vannak.Sírva röhögök a félremagyarázott negyed és tized igazságokon. Ez az igazi néphülyítés ám !!!!!!!! Gratulálok.

  VálaszTörlés
 12. Khadafinak is Saddamnak is ezert kellett mennie... aranyfedezetu valutat akartak bevezetni.

  VálaszTörlés
 13. Nemcsak a bankok az emberek is a pénz miatt ölik egymást.Mindenki nézzen magába,vagy lássa a főnökét.Agybeteg állatvilág-pénzimádat.Pusztulást hoz az emberiségre.Meg is érdemlik.

  VálaszTörlés