2012. augusztus 31., péntek

20 ok Irán megtámadása ellen..., de ki valójában a Farkas és ki a Bárány?


Nemrégiben több hírben is részletezték az iráni nukleáris képességekről és célokról alkotott eltérő amerikai és izraeli értékeléseket. Bár úgy tűnhet, hogy az USA nem osztja azt a látszólagos izraeli vágyat, hogy katonailag beavatkozzon Irán ellen, ugyanakkor Obama elnök mindent megtett, hogy megakadályozza az irániakat egy nukleáris fegyver kifejlesztésében. Irán elleni erőfeszítései felülmúlták elődeiét is, és kétség nem fér ahhoz, hogy az ő irányítása nyomán érte Iránt a legtöbb kár. Obama elnök Irán ellen példa nélküli, drákói szankciók bevezetésére mozgósította a világot. Már hatalomra jutásának első hónapjaiban titokban utasította a folyamatosan alkalmazott kiber-fegyverkezés kiterjesztését Irán ellen, és közben gyakran fenyegetőzött katonai erő bevetésével is. (Egyet viszont nem tett - ami pedig "az ősi  terv" része és ki volt adva neki - az nem más, mint Irán megtámadása......SBGBuddha)


Bár úgy gondolom, hogy bármely ország számára idiotizmus volna háborúzni Iránnal, nem zárható ki a lehetősége. Álljon itt 20 ok arra, hogy miért is rossz ötlet egy katonai támadás Irán ellen:

1. Irán a muzulmán világ vezető országa lett a nukleáris leszerelés hirdetésében, és vallásilag elkötelezte magát a tömegpusztító fegyverek ellen. Az Iráni Legfelsőbb Vezető egy Vallási Dekrétumot avagy Fatvát bocsátott ki, ami megtiltja bárminemű tömegpusztító fegyverek termelését és felhalmozását.
2. A NAÜ az elmúlt évtized során több mint 4000 vizsgálati órát követően, gyakran és folyamatosan hangoztatta, hogy nincs bizonyíték az elterelésre vagy nukleáris fegyver építésére utaló tevékenységre az iráni nukleáris tevékenységek közt.


/A teljes beszédet végigolvasva furcsa módon minden szavát igaznak érzed, amikor a világ kizsákmányolóiról, terroristákról, háborúkat indító, országokat elfoglaló hatalomról beszél, akik nyomorba döntik a világ lakosságának 80%-át és az egész világgazdaságot.../

3. Az USA Nemzeti Hírszerzési Becslése (U.S. NIE) fenntartotta azt az álláspontot, hogy Iránnak nincsenek nukleáris fegyverei, és nem hozott olyan döntést, hogy építsen, nincs a nukleáris fegyver birtokába jutás kapujában. A nemzetközi közösség szintén elfogadta ezt a következtetést.

4. Ha az USA megtámadná Iránt, akkor ez visszájára fordítaná a nukleáris felfegyverkezés elleni erőfeszítéseket, és meggyengítené az Atomsorompó Egyezményt (Non-Proliferation Treaty). Mivel az Egyesült Államok ennek az egyezmények tagja, több mint 5000 nukleáris robbanófejjel, a nukleáris fenyegetés ürügyét használva egy nem atomhatalom állam ellen, mint például Irán, rendkívül meggyengítené a hitelességét az Atomsorompó Egyezmények.

5. Amennyiben Izrael egyoldalúan lépne támadásba, úgy az Atomsorompó Egyezményt illetően még katasztrofálisabbak lennének az eredmények, mivel Izrael nem tagja az egyezmények, és így egy atomhatalom támadna meg egy nem atomhatalom egyezmény tagot. Ennek eredményeként az izraeli támadás az egyezményt irrelevánssá tenné, és a nukleáris felfegyverzés elleni erőfeszítések hitelessége szertefoszlana.

* itt meg kell jegyezni azt a groteszk helyzetet, hogy Izrael az, aki nem hajlandó aláírni ezt az egyezményt, sőt ez az ország rendelkezik titkos atomprogrammal és illegális atomfegyverekkel is!

Mégis Ő fenyegeti Iránt, sőt az USA legnagyobb barátja ez az egyértelműen terrorista állam...... Ez  viszont jó sok kérdőjelet vet fel, ami inkább költő kérdés, mert a válaszokat mindenki tudja......(SBGBuddha)


6. Egy támadás feltehetően nem semmisítené meg teljesen az iráni atomprogramot, és nagyobb késedelmet sem szenvedne miatta.

7. Irán kilépne az Atomsorompó Egyezményből, felfüggesztené a tárgyalást a nemzetközi tárgyalópartnerekkel, kihajítaná a felügyelőket minden nukleáris intézményéből, és álcázná nukleáris programját.

8. Egy izraeli vagy amerikai csapás újabb évtizedekre oltaná ki a reményt egy Washington és Teherán közötti újbóli közeledésre.

9. Kétségtelen, hogy bármilyen csapás esetén az összes politikai irányzatot képviselő iráni egy emberként a zászló mögé állna, hogy megvédje a hazáját, annak egységét, identitását, jogait és hogy a biztonsági fenyegetéseknek elejét vegye.

10. Obama elnök azon erőfeszítései, hogy javítsa a kapcsolatokat a muzulmán világgal az Egyesült Államok legfontosabb külpolitikai céljai. Ezt hangsúlyozta a 2009. június 4-i Kairói beszéde, amely egy új kezdetre hívta az USA-t és a muzulmánokat, Bármely Irán elleni csapás újraélesztené az Amerika-ellenességet az iszlám világban, sőt, a világ más pontjain is.

11. Az USA költségvetésére amúgy is nagy terhet rónak az iraki és afganisztáni háborúk. Az USA továbbra is a gazdasági összeomlás pereméről visszakapaszkodóban van, egy harmadik háború elindítása valószerűtlen.12.: A stratégiai fontosságú Hormuzi-szoroson zajló olajszállítás biztonsága veszélybe kerülne, és az olajárak 200-300 dollárig is emelkedhetnének hordónként.

13. Amerika helyzete a közel-keleten már így is több irányból pattanásig feszült. Számos „Amerika párti” arab országban, mint Egyiptom, Tunézia, Jemen, Libanon, a politikai berendezkedés távolodik az USA-tól. Egy Irán elleni támadás esetén ez felgyorsulhatna, és Teherán befolyását növelhetné a térségben.
14. Iránnak messzire ér a keze és nagy befolyása van a Közel-Keleten, amit használna is a katonai csapások esetén. Az iráni hadsereg mind saját eszközeivel, mind ezekkel az eszközökkel élne, hogy a konfliktust gyorsan elterjessze mind a régióban, mind azon túl.

15. Irán az iraki és afganisztáni helyzetet sokkal bonyolultabbá tenné, miközben az amerikai erők elszórtak és kivonás alatt állnak vagy arra törekednek a térségben.

16. Izrael biztonsága az USA számára alapvető fontosságú. Egy izraeli támadás súlyos következményekkel járna mindkét országra nézve: a háborúban részvétel miatti belpolitikai nyomás veszélyeztetné Jeruzsálem és Washington kapcsolatát. Ez a súrlódás akár fel is bonthatná Izrael mindkét párt általi támogatását, a belpolitikai helyzetet tovább bonyolítva, és Izrael biztonságát aláásva ezzel.

17. Izrael így is elszigetelt. Egy Irán elleni háború tovább rontana a helyzeten, még feszültebbé tenné mind azt amerikai mind az izraeli kapcsolatokat a térségben.

18. Amennyiben Izrael mégis egyoldalú katonai lépéseket tenne, az USA-t akkor is cinkosnak tekintenék a támadásban, és erőforrásai, támaszpontjai, személyzete a térségben szintén Iráni válaszcsapások célpontjai lennének.

19. Egy izraeli vagy amerikai támadás drámaian elmélyítené a diplomáciai szakadékot az USA és Oroszország, Kína és az el nem kötelezettek mozgalmának tagjai közt, sőt, talán az európai és regionális szövetségesek között is a széthúzást támogatná, az iraki háborúra emlékeztető módon.

20. A diplomáciai megoldás lehetősége továbbra is adott, de a Nyugat és Izrael nagyobb fokú rugalmassága és realisztikusabb hozzáállása szükséges ehhez. Irán készen áll a nagyfokú együttműködésre, hogy egy igazságos megállapodás születhessen. Ebben a NAÜ-vel való további együttműködés, és az urán dúsítás 5%-ban maximalizálása is benne foglaltatik, hogy a továbbiakban is biztosítsák a nemzetközi közösséget arról, hogy Irán nem épít atombombát.

Cserébe Irán az Atomsorompó Egyezmény szerinti legitim urándúsítási jogainak elismerését várja, ahogyan az más tagállamoknak is kijár, valamint a szankciók fokozatos eltörlését. Ez megfelelő lenne, hogy az USA és más nagyhatalmak is kölcsönösen megaláztatástól mentes megállapodásra juthassanak, és hogy korlátozzák Izraelt és másokat a folyamat kisiklatásában.

Kapcsolódó cikkek:
IRÁNIAK, mi sosem fogjuk bombázni az országotokat, SZERETÜNK TITEKET
Oroszország is a háborúra készül már - Közeleg az "X-Nap" ?

2012. augusztus 29., szerda

Mit látsz meg, ha kinyitod az elméd ? Nemcsak azt, hogyan irányítják a világot.., hanem magadat is!


David Icke ebben a negyed órában rengeteg témát érint, mint pl. a 13 Család egy vérvonalba való tartozását, az irányítás piramiselméletét, a rendőrállam várható kialakulását, eltitkolt találmányokat és a híres Probléma--Reakció--Megoldás rendszert. Mindenkinek alap, aki egy kicsit is szeretné jobban érteni a jelen eseményeit.

"Ki irányítja a hálót ? MINDIG A PÓK IRÁNYÍTJA A HÁLÓT. És a pók egy olyan szinten van, amit sosem látsz."
Nem a politikusok, a Bush vagy Obama család, még csak nem is a Rockefellerek ...ők is csak pókfonalak. 
Az igazi erőt, ami manipulálja az egészet sosem látod, hogyan működik az árnyékban. 

Egy központi irányító politikát folytat, és ezért látod, hogy ugyanazok a dolgok történnek különböző országokban ugyanabban az időben. Ez azért van, mert az utasítások egy központi helyről jönnek. 
Hogy mi a mi szerepünk, akik sok mindről tudunk és olyanokat is látunk összefüggéseiben, amit mások nem? Működhetünk és beszélhetünk olyan szinten és olyan dolgokról, mint például : banki csalások, politikai átverés, manipulált háborúk, manipulált 9/11. 

És kell is, mert tudnunk kell róluk ! De ha csak ennyit teszünk, hogy ezeknek az információját továbbítjuk, akkor egy olyan körciklusban működünk, ami tudja mi a baj, de nem tuja hogyan jusson ki belőle. 
Soha nem fogjuk tudni, hogyan szabadítsuk fel magunkat, ameddig nem értjük meg, hogy kik is vagyunk valójában. 
Hogyan lehetsz szabad, ha azt sem tudod, hogy ki vagy ???
Hogyan lehetsz szabad, ha azt sem tudod, mi a valóság természete, amiben élsz ???DAVID ICKE - OPENING YOUR MIND.

DAVID ICKE - OPENING YOUR MIND

Az emberek tükörképükkel azonosítják általában magukat, nevükkel, munkájukkal, amit csinálnak. Ezek közül egyik sem az, amik valójában vagyunk.
Ezek, csak azok a dolgok, amiket megtapasztalunk.
Meg kell változtatni önazonosság-tudatunkat!
Tudatosság, kiterjedő tudatosság vagyunk.
Te is tudatosság vagy, egy spirituális lény akinek emberi tapasztalásai vannak.
Amikor korlátozott emberi önmagaddal azonosulsz, beleértve nevedet és amit csinálsz, akkor ez az a lencse, amin keresztül látod a világot és magadat. Egy kicsi "én"-nek, egy kicsi "magam"-nak fogod látni: azaz "nincs erőm, hatalmam".
Amikor egyszer csak tudatosan átmozdítod ön-azonosságodat a "VÉGTELEN TUDATOSSÁG VAGYOK EMBERI TAPASZTALÁSSAL", akkor hirtelen minden átváltozik számodra. Ez tulajdonképpen egy energetikai váltás a tudatosságodban. Hiszen a TUDAT is ENERGIA és az ENERGIA is maga a TUDATOSSÁG. Így következik be most egy energetikai, tuatosságbeli váltás sok emberben és a világban.

Amikor megcsinálod ezt a váltást, Te is elkezdesz változni. Olyan dolgokat kezdesz el látni sokkal szélesebb látásmóddal, amiket korábban nem is voltál képes észlelni.


Egy energetikai váltás, ugrás következik be most. Az emberek ráébrednek, kik is ők valójában. Működésben van egy olyan erő, mely segít azoknak az embereknek, akik magukon is szeretnének segíteni.
2:50-től minden szavát építsétek be a tudatotokba, mert a legnagyobb igazság, ami létezik !!!KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:
DAVID ICKE - SZERETET
DAVID ICKE legnagyszerűbb beszéde 1994-ből

További David Icke videók és cikkek az oldalunkon

2012. augusztus 26., vasárnap

EBBEN MINDEN BENNE VAN ! NEM HALLOD, AMIT A BARÁTAID ORDÍTANAK A FÜLEDBE ?!?


EBBEN MINDEN BENNE VAN !!!! ÉBREDJ ! ÉBREDJ ! 
NEM HALLOD, AMIT A BARÁTAID ORDÍTANAK A FÜLEDBE ?!? Muse - Uprising  

2012. augusztus 24., péntek

Jacob Rothschild, John Paulson és Soros György is a pénzügyi katasztrófára játszanak

Ki hajlandó fogadni a világ három leggazdagabb milliárdosával szemben? Jacob Rothschild hozzávetőleg 200 millió dollárt tett az euró összeomlására. John Paulson, milliárdos fedezeti alapkezelő, aki úgy 20 milliárd dollárt tett az amerikai ingatlanpiac összeomlására a pénzügyi válság kezdetén, most az euró zuhanására és az arany árfolyamának emelkedésére játszik. Soros György pedig körülbelül 130 millió dollárral növelte arany portfolióját az előző negyedévben.

Tehát vajon zuhanni fog az euró és emelkedni az arany árfolyama?
Természetesen, amennyiben valóban bekövetkezik a pénzügyi katasztrófa, mindkettőre komoly az esély. Az európai gazdaság egyre gyengébb lábakon áll és minden befektető a biztonságra hajt. A médiában leginkább azt hallani, hogy minden rendben lesz, ugyanakkor a bennfentesek tettei mást üzennek. Abban biztosak lehetünk, hogy Rothschild, Paulson és Soros tudják, mi történik a pénzügyi világban. Legtöbbünkről ez nem mondható el. Az a tény, hogy mindannyian hasonló lépéseket tesznek, már önmagában sokat elárul.
Kezdjük Jacob Rothschilddal. Minden jel arra mutat, hogy valóban az euró zuhanására számít. A CNBC a következőket írta erről:
Tudjuk, hogy az euró háza táján komoly a baj, ha a bankvilág egyik ura, Lord Jacob Rothschild 130 millió fontot tesz az euró összeomlására.
Rendben. Viszont azt már egy ideje tudjuk, hogy az euró drámai mértékben gyengült. 2011 közepén az euró-dollár árfolyam még 1,40 felett volt, most pedig 1,23-nál jár. Létezik, hogy ennél is mélyebbre essen az árfolyam? Amennyiben az eurózóna tényleg összeomlik, nem nehéz elképzelni.

Egy görög csőd esetén, vagy ha Németország kilép a monetáris unióból, illetve egy új valuta jelenik meg a színen, hogy leváltsa az eurót, mindenkit, aki az euró ellen tett zseninek tartanak majd.
Nézzük John Paulson befektetéseit. A Der Spiegel egyik cikke a következőket írta róla:
Az egyik ilyen harcos John Paulson. A fedezeti alapkezelő egyszer több milliárd dollárt keresett azzal, hogy az amerikai ingatlanpiac összeomlására tett. Nem meglepő, hogy a pénzvilág igencsak felfigyelt legújabb húzására, amikor Paulson – akit egyébként igencsak lenéznek az Egyesült Államokban, mert hasznot húz a válságból – bejelentette, hogy az euró összeomlására tesz.
Vajon mire számít ez a két befektető? Egy európai összeomlásra?
A fenti Der Spiegel cikk szerint a két milliárdos nincsen egyedül. A befektetők egyre nagyobb számban készülnek egy ilyen eshetőségre.
A bankok, vállalatok és befektetők egyre inkább ez euró összeomlására készülnek. A bankközi hitelezés volumene esik, az eszközkezelők elkerülik Európát és hihetetlen mennyiségű pénz vándorol jelenleg német ingatlanokba és kötvényekbe. Az euró azért számít viszonylag stabilnak a dollárhoz képest, mert Amerika is komoly adóssággondokkal küzd. Az euróval ellentétben, a dollár esetében legalább szerkezeti problémák nincsenek.
A pénzvilág lassan kezd szembenézni a ténnyel, hogy a világ úszik az adósságban és semmilyen fiat valuta nem jó befektetés.
Amikor a Paulson-hoz és Soroshoz hasonló emberek ilyen mennyiségű pénzt fektetnek aranyba, érdemes komolyan elgondolkozni a globális pénzrendszer állapotáról.
Múlthéten érkeztek hírek, az (amerikai) Értéktőzsde Felügyelethez (SEC) beadott jelentések formájában, hogy Soros György és John Paulson növelte SPDR Gold Trust (a világ legnagyobb tőzsdén kereskedett alapja fizikai aranyra) befektetését.
Mr. Soros 319.550 darabról 884.400-ra növelte részvényeinek számát, Mr. Paulson pedig 4,53 millió részvényt vásárolt, így jelenleg összesen 21,3 millió darab SPDR Gold Trust részvénnyel rendelkezik.
A jelenlegi 156 dolláros árfolyamon Soros György befektetése 88 millió, míg John Paulsoné 700 millió dollárt ér. Ezek nagyon komoly pozíciók.
Arról nem is beszélve, hogy a világ központi bankjai is példanélküli ütemben vásárolnak aranyat. Az Arany Világtanács adatai szerint az elmúlt negyedévben a világ központi bankjai összesen 157,5 tonna aranyat vásároltak. 
Ez a modern pénzügyi történelem legnagyobb központi banki aranyvásárlásának számít. Ez azonban csak a kezdet.
Market Watch szerint arról reppentek fel hírek, hogy Kína több ezer tonna arany vásárlására készül:
Nem megerősített hírek szerint Kína legalább 5-6000 tonna arany vásárlására készül, amit még idén el is kezdene, állítja Kevin Kerr, a Kerr Trading International elnöke.
Ez a mennyiség meghaladja az egy évre vonatkozó teljes globális aranytermelést, mondja Kerr. „Nincs annyi aranyunk, hogy Kína ilyen mennyiséget vehessen, azonkívül ekkora tétel megvásárlásához sok időre van szükség.”
Sokszor tesszük fel a kérdést, hogy mi következik ezután. Ezt persze senki sem tudja biztosan. ........
Bármikor kialakulhat egy újabb válság Európában vagy háború törhet ki a Közel-Keleten. 
Ahogy arról néhány napja írtunk, Jim Rogers szerint „az amerikai elnökválasztás után válik igazán kritikussá a helyzet”. Mások úgy gondolják, hogy ennél is korábban elindulhatnak a dominók.
Az a bizonyos „Lehman Brothers pillanat” nem jött még el, de a szakadék szélén táncolunk. Mark E. Grant a következőket mondta az európai helyzetről:
Mindegy, hogy Görögországot, Spanyolországot, Olaszországot, Portugáliát vagy akár Írországot vesszük alapul, a helyzet egyre romlik. Nincs olyan hely a kontinensen, ahol javulna a helyzet és még Franciaországban és Németországban is érezhető a pénzügyi feszültség. Nem az a kérdés, hogy euró-bear vagy euro-bull piac van-e. A hónapról hónapra érkező adatok aggasztóak.
Egyre többen gondolják, hogy az euró egyszerűen nem vált be és meg vannak számlálva a napjai. Már csak az a kérdés, hogy ki pislog először.
Senki sem akar elsőként kilépni a monetáris unióból. Az is előfordulhat, hogy végül a finnek teszik meg ezt a lépést, ami jól jönne Németországnak, mert így nem őt tekintenék a rosszfiúnak, aki elindítja a lavinát. Ez persze nem azt jelenti, hogy Németország soha nem húzná meg a ravaszt, ha más nem teszi meg. A német közvéleménynek már elege van a gyenge dél-európai testvérek kimentéséből, pedig jelenleg igencsak úgy áll a dolog, hogy folyamatos mentőakciók nélkül az euró szétesik.
Egyre több apró jel mutatja, hogy a németek a kijárat felé araszolnak.
Egy apró érdekesség, hogy a frankfurti nemzetközi repülőtérről eltávolították a korábban ott álló hatalmas euró jelet ábrázoló szobrot.
Csütörtökön eltávolították a hatalmas €  szobrot (ami az Európai Központi Bank előtt állónak a mása) a Frankfurti Nemzetközi Repülőtérről. A hivatalos magyarázat szerint a szobor „műanyag alkatrészei 11 év után elöregedtek és a terminálnak a helyre is szüksége van, ami a szobor lebontásával felszabadul”.
Vajon az € szobor lebontása azt jelzi, hogy Németország készül visszatérni a márkához?
Ez persze "véletlen egybeesés" is lehet, vagy mégis inkább a várható események előszele?
A legtöbb embernek Észak-Amerikában vagy Európában fogalma sincs arról, hogy mire számítson. A lakosság java megelégedne azzal, ha legalább dolgozhatna, és ki tudná fizetni a számláit.
Sajnos sok millió keményen dolgozó ember kénytelen lesz ráébredni a rideg valóságra. 
Az élet milliók számára fog gyökeresen megváltozni.
Mindez azonban nem szükségszerűen rossz, illetve nem kell, hogy az legyen, legalábbis nem minden esetben.
2010 tavaszán, miközben a görög kormány az addigi legkeményebb megszorításokra készült, a 29 éves Aposztolosz Szianosz otthagyta jól fizető weboldaltervezői állását, otthagyta athéni lakását és az egész civilizációt.
A Telaithrion hegy tövében, Evia szigetén Szianosz és három hasonló gondolkodású athéni barátja egy öko-közösséget alapítottak.
Céljuk az volt, hogy százszázalékosan fenntartható módon éljenek, a pénzrendszertől és az ország elektromos hálózatától függetlenül, szabadon.
A csapat együtt alszik a sajátkészítésű jurtákban, megtermelik saját élelmüket, a felesleget pedig a szomszéd faluban elcserélik olyan termékekre, amiket nem tudnak megtermelni.
Ezen érdemes elgondolkozni.
Hasznos lehet megtanulni azokat a képességeket, amik lehetővé teszik, hogy az ember a rendszertől függetlenül is képes legyen túlélni, egy összeomlás esetén.
Mi miért nem tesszük?
Az Egyesült Államokban és Európában egyre több ember él fizetésről fizetésre. Egy komolyabb gazdasági válság esetén esélyük sincs felszínen maradni.
Az USA és sok más ország gazdaságát mesterségesen tartják életben.
Figyeljük a pénz mozgásának sebességét. Egy egészséges gazdaságban a pénzmozgás nagyon gyors. Egy beteg gazdaságra ennek az ellenkezője igaz. Most ez történik. Ez történt a 29-30-as válság idején is. A különbség az, hogy mi még csak a válság elején tartunk. Sőt, a jelen helyzet bőségnek fog tűnni, ahhoz képest, ami a világra vár.
Jacob Rothschild, John Paulson, Soros György és bennfentes társaik készülnek az érkező káoszra.
Te mit teszel? 

Forrás: Idok Jelei / The Economic Collapse

2012. augusztus 22., szerda

Digitális TV elme-kontroll és manipuláció HD-minőségben ! A titkos SSS technológia


Néhány gondolat tőlem, aztán egy cikk....
Gondolkodtál már rajta milyen könnyű dolga lehetne egy adott társadalom, civilizáció vagy netán egész bolygót irányító erőknek, ha sikerülne elérni, hogy az adott közösség lehetőleg azt gondolja, higgye, tegye, amit kell..., ami az Irányítók érdekében leginkább áll.

Sőt az a legjobb, ha nem is gondolkodik semmin azon kívül, ami a maga és családja életben maradásához kell.

Lehetőleg ne kérdőjelezze meg a fennálló gazdasági-társadalmi rendet, ne szervezzen ellenálló mozgalmakat, sőt maradjon nyugton, fogyasszon és szó nélkül járjon a Hatalom által működtetett, a rendszert életben tartó "munkahelynek nevezett" tartópillér bármelyikébe gondolkodás nélkül dolgozni. Természetesen csak éppen annyiért, amennyi a létfenntartáshoz kell és a mindennapi túlélésért folytatott harc lekösse minden energiáját...

Akik ezt meg tudnák tenni, igazán profi munkát végeznének és milyen jó lenne nekik, ha találnának olyan átprogramozó eszközt, ami ezt elérné az embereknél és az egész világot be lehetne kapcsolni ebbe ! Sőt ha senkire nem kellene ráerőszakolni ezt, hanem önként boldogan vinnék haza otthonaikba, állítanák ki a "fő helyre" és naponta csatlakoznának elméjükkel, hogy befogadják a küldött "agyhullámokat".... 


Ennél jobbat a Piramis Csúcsa el sem képzelhetne !
Még szerencse, hogy ilyen nem létezik, igaz? 
Pedig  Neked is van a lakásodban !

2 héttel ezelőtt több milliárd ember nézte az Olimpia eseményeit, de különösen a nyitó és záró ceremóniákat.
Sokan azt sem tudják, mi okozza, hogy levertség, depresszió, tompultság, vagy ingerültség, netán agresszió lett úrrá rajtuk az azt követő napokban, esetleg nehezen jutnak eszükbe szavak....stb.

Tudom, ez már a többségnek összeesküvés-elmélet, ezért akik levélben írtak ezzel kapcsolatos tünetek és tanácsok miatt, nekik válaszoltam..... De a legfontosabbakat mindenkinek tudni kell(ene)....


A mellékhatások egyénenként változnak, de a közös pont az AGY, ami egy szuperszámítógép és ha Te TV-néző  vagy/voltál,akkor jelképesen úgy képzelheted el, mintha rá(d)töltenének egy igen erős "vírust" mely a gondolkodásodat blokkolja, amíg le nem tisztul.... 

A többség magától nem is hagyja, hogy helyreálljon a természetes állapot, mert újra csatlakozni kell rá, így a folyamat nem jobb, csak egyre rosszabb lesz. 


Módosítja gondolataidat és cselekedeteidet is úgy, hogy erről fogalmad sincs. Ez nem sci-fi, hanem kőkemény valóság. 
        

De pár dolgot itt is elmondok még, hátha segít : 
A TV-vel kapcsolatban legjobb amit tehet az ember, hogy minimálisra szűkíti a "vele" töltött időt !
Nem csak azért, mert semmi értelmes nincs már benne, csak szándékos terelés, hazugságok és egy mű-világ.... hanem a fenti veszélyek miatt.
Az Elit gondoskodott róla, hogy ne legyen ez egyszerű és mindenhol bele fogsz botlani: áruházaktól, bárokon, teraszokon keresztül már éttermekben is töltik be a hullámokat, ha nem vagy tudatában ennek.....


A GONDOLKODÁSODAT VESZIK EL!
Az átlagemberek nem ismerik az elme és az agy működését (de katonai programok a II.világháború óta kikutatták már régen, (sőt az Illuminati évezredek óta ismeri .......de ez egy hosszú történet...).
A későbbiekben (kételkedők számára) vázolt technológiával jobb, ha tudod:  

- igenis tudják blokkolni a gondolkodást (sőt az agynak azt a részét, ami az "Ébredéshez" is kell) és
- egyszerűen ráhangolódni attól függően, hogy agresszívvá, depresszióssá, vagy birkává akarnak tenni......
- Használták az Olimpia alatt és rendszeresen előtte és ma is....
- Ahogy a Chemtrail, ez is nemzetek felett álló globális program..... Tudom, rossz felébredni, de NEO-nak sem volt egyszerű, emlékeztek.....


Ezek tökélyre vannak fejlesztve. Te viszont nem teheted meg, hogy ennek áldozatává válj, mint sokan a környezetedben ! Látod rajtuk, megkísérelheted megmagyarázni nekik, de próbáld csak elvenni a távirányítót tőlük, vagy nem engedni bekapcsolni 3 napig.....meglátod, miről beszélek.....

Tanácsok: A szabadba érdemes gyakran kimenni és a hegyekbe !!!! azért mert a HAARP, ami odakint éri az embereket nem működik folyamatosan, pulzálva kapcsolják be....és a magas helyekre, nem ér fel az a tartomány, ami lent érvényesül.... (maradjunk annyiban, hogy tudom)...
Érdemes utánanézni mindezeknek (bár ott sem lesz minden leírva), de aki magát és a családját meg akarja védeni, hogy ne legyenek olyanok, mint a környezetünkben lévő zombi-társadalom.....akkor meg kell tenni néhány lépést......  


De mindenkire rábízom, mit kezd a tudással. Én csak elmondtam..... (SBG Buddha)
Nézzünk akkor egy cikket és beszéljünk a háttérről ! 


Egy RÉGI CIKK korábbi "összeesküvés-elmélet" jóval a digitális adások megjelenése előtti időkből:


Digital TV: Mind Control by the Sound of Silence

Röviden arról van benne szó, hogy a digitális tv-adás, amit oly szenvedélyesen sürgetnek, arra lesz jó, hogy egy bizonyos hangfrekvenciával a HAARP segítségével a tömeget manipulálják. 
A cikkben felvetik azt, ami az Öböl háborúban történt. Vagyis, hogy 75.000 azután másik 125.000 (vagy több) iraki csapat jött ki a mély sivatagi bunkerjeikből, fehér zászlót lengetve és térdre borulva, mielőtt az amerikai csapatok megközelítették őket megcsókolva a fogva tartóik csizmáit vagy a kezeiket, szó szerint. A viselkedésük egyszerü okkal magyarázható: egy olyan technológiának tették ki őket, amitől egyszerre csak engedelmes gyerekek szintjére gyengültek le.
Illuminati — for war and death, environmental disaster, financial collapse

US soldiers wearing PASGT helmets

Standard Issue Mind Control DARPA wants ultrasound-enhanced helmets that allow soldiers to stimulate certain regions of their brains.  

Picture: popsci.comStandard Issue Mind Control - DARPA wants ultrasound-enhanced helmets that allow soldiers to stimulate certain regions of their brains / 
A DARPA is fejleszt olyan sisakokat, melyek a katonák agyi területeit stimulálják és gondolatátvitelt is elősegíthetik nagyobb távolságból........

"Ezt a technológiát készülnek használni, bár egy finomabb verzióban, ehhez, mint a cikk is írja, egy vevőkészülék kell majd. A technológia a HAARP adók egy kombinációját fogja hasznosítani. GWEN tornyok, a mikrohullámú mobiltelefon tornyok segítségével, és hamarosan – JÖN !!! – az elrendelt High Definition Digital TV, ami be fog lépni az otthonodba:..................................
AZÓTA MEG IS ÉRKEZETT A TECHNOLÓGIA ÉS EL IS TERJEDT AZ ÁTALAKÍTÁS

a) kábel, b) műhold, c) HD TV-k, vagy d) a digitális átalakító dobozok, amit mi magunk fogunk kérni és megvásárolni. 


Silent Sound Spread Spectrum a technológia neve (SSS)
The Sound of Silence a hadsereg-hírszerzési kód-szó, amit az elme irányításra használnak. Az 1950-es évek közepén tesztelték, a 70-es évek folyamán tökéletesítették, és a modern amerikai hadsereg által használták a 90-es évek elején, az ellenkezések és figyelmeztetések ellenére, amiket olyan emberek bocsátottak ki, mint például Dwight David Eisenhower.
Ezt az elme-változtató titkolt fegyvert valami alapján a tudatküszöb alatti hordozó technológiának, vagy a Silent Sound Spread Spectrumnak nevezik (SSS). Dr. Oliver Lowery által katonai használatra fejlesztették ki a Georgiai Norcrossban és leírják az US Patentben # 5,159,703 — “Silent Subliminal Presentation System” 1992-es kereskedelmi használatra is szánják.
“Egy csöndes kommunikációs rendszer, amiben a nem hallható tartományba eső (nonaural) szállítókat használnak, a nagyon alacsony (ELF) vagy nagyon magas audio-frekvencia (VHF) tartományban vagy a szomszédos ultrahangos frekvencia spektrumban, a kívánt üzenettel / hatással akusztikailag vagy rezgésileg szándékosan az agyba juttatják, tipikusan a hangszórók, fülhallgató, vagy piezoelektromos jelátalakítók használatán keresztül. A modulált szállítókat közvetlenül, valós időben közvetíthetik, vagy kényelmesen felvehetik mechanikusan, mágnesesen vagy optikai médiákon a hallgatónak.

Ez az eszköz a csend hangja egyszerűen számításba veszi a speciális gondolatok beültetését, érzelmeket, ráadásul a gyanútlan emberi lényekben testi hatásokat is okoz. 1991. március 23-án egy hírkivonatot bocsátottak ki az ITV News Bureau Ltd.-n (London) szolgáltató közleményben „High-Tech Psychological Warfare Arrives in the Middle East.” címmel...
Csak a brit sajtóban jelent meg:
Sikeresen bevetettek egy hihetetlen és nagyon titkos Psy-Ops programot, ami a Silent Sound technikákat hasznosítja. A lehetőség, hogy használják ezt a módszert, akkor történt, amikor Saddam Hussein hadseregeinek a parancsnoki és ellenőrző rendszereit megsemmisítették. Az iraki csapatokat akkor arra kényszerítették, hogy arra használják a kereskedelmi FM rádióállomásokat, hogy folytassák a kódolt parancsokat, amiket a 100 MHz-es frekvencián sugároztak. Az US spy-ops csapat felállította a saját hordozható FM adóját, miközben ugyanazt a frekvenciát használta Al Khafji elhagyott városában.
Ez az amerikai adó legyőzte a helyi iraki állomást. Hazafias és vallásos zenével egyetemben psy-ops „homályos” , megtévesztő és ellentmondó katonai parancsokat és információt közvetített. Egy sokkal erőteljesebb technológia is dolgozott a háttérben. 

Ez a kifinomult elektronikus rendszer arra lett tervezve, hogy közvetlenül a hallgató elméjének beszéljen, belépve az agyhullámokba, kezelve az agy elektro-enkefalogrammikus (EEG) mintáit. Így beültetve mesterségesen a negatív érzelmeket – élénk félelem, aggodalom, kétségbeesés és reménytelenség érzéseit hozták létre az iraki csapatokban.”Bőséges bizonyíték létezik, hogy a bizonyos héttérhatalmi erők azt tervezik, hogy határozottan kiterjesztik ennek a technológiának a kapacitását annyira, hogy körülfogjanak minden embert, minden kontinensen.

Ennek az egyik kulcsa az a HAARP projekt, amivel az ELF és VHF frekvenciákat tudnak sugározni a Föld ionoszférájából szét, különféle GWEN tornyokba, világszerte.

Természetesen hivatalosan tagadják mindezt, miközben azt hajtogatja az irányított hírmédiák beállított hírolvasói által, hogy a GWEN tornyok titkolt napirend nélkül csupán privát cellatelefon-tornyok, és azért bárki, aki másképp gondolkodik, egy elmebeteg összeesküvés elmélet hirdető. A bizonyíték mindazonáltal tiszta és egyértelmű.
Dr. Michael Persinger a pszichológia és neurológia professzora a Laurentian Egyetemnél, Ontario, Kanada.......... Ezzel a témával kapcsolatban dr. Persinger ezt írja:
A halántéklebeny-serkentés felidézheti egy jelenlét érzését, tájékozódási zavart, és perceptuális szabálytalanságokat. Ez képeket aktiválhat, amik elraktározódtak a szubjektív memóriában, köztük azokból a rémálmokból és szörnyekről, amiket általában elnyomnak.

A kortárs neurológia feltételezi olyan alapvető algoritmusoknak a létezését, amik minden idegrendszeri transzdukciót lefordítanak, egy belső agy-specifikus kódra. Direkt stimulálása ezeknek a kódoknak, az emberen belül temporális vagy limbikus kérgekre alkalmazott elektromágneses minták által, olyan energiaszinteket igényelhetnek, amik mind a föld mágneses tevékenységnek és a kortárs kommunikációs hálózatoknak is a tartományán belül vannak."

Kapcsolódó VilagHelyzete Cikkek:

A Csendes Háború Néma Fegyverei

Digitális TV elme-kontroll és manipuláció HD-minőségben ! A titkos SSS technológia

Tudatmódosítás és a 3G - avagy "kapjuk a nyakunkba rendesen"...

Drábik János előadása: A Csendes Háború Néma Fegyverei

A csendes háború néma fegyverei (1979) - Jelentés a Vas-Hegyről - Report from Iron Mountain (1967)

(SBG Buddha - VilagHelyzete.com)

◢ BLOG: VilagHelyzete.com 
◢ Youtube-csatorna: VilagHelyzeteTV
◢ Legnagyobb FB-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
◢ Párhuzamosan futó FB-oldal (az előző törlése esetére) : https://www.facebook.com/VilagHelyzete
◢ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog
◢ Azonnali Alternatív VilagHelyzete hírek: http://alternativhirek.blogspot.com

2012. augusztus 19., vasárnap

Újabb több száz CHEMTRAIL-csík terítette be Magyarországot szombaton ! Miért okoznak rákot szándékosan ?
MIVEL KEZDETTŐL FOGVA KIÁLL A VILÁG HELYZETE A CHEMTRAIL MÉRGEZÉS ELLEN és AZ EMBEREK MELLETT, ezt soha nem lehet szó nélkül hagyni ...... Legutóbb a május 1-i hosszú hétvége előtt volt ennyire intenzív mérgezés! Lehet összefüggés, hogy megint rengeteg ember lesz a szabadban ?..... ez már tényleg összeesküvés (elmélet)...csak éppen sajnos valós !


/Mi a fenét permeteznek ezek ? Teljes film !/
"Why in the World are They Spraying?" Full Length Documentary HD

Nyíregyházán este minimum 12 ismeretlen repülő terítette be CHEMTRAILS vegyi anyagokkal a kék eget !!! Ennyi gép még a legnagyobb forgalom mellett sem szokott egyszerre nálunk jönni, pláne nem úgy, hogy EGYIK SEM KONDENZCSÍKOT húz, hanem VEGYI CSÍKOT!  Már a naplemente is alig látszott át rajtuk.... "

Az ország több pontjáról is kaptam bejelentéseket, hogy Szegedtől, Békéscsabán át, Pécsig...rengeteg helyen tapasztalták ezt napközben. Egyszerűen nem lehet elfogadni és napirendre térni felette, hogy ne tudjanak róla az emberek !
Mert fogalmuk sincs sokaknak, mi is ez, holott a világban tüntetések és petíciók tömkelege szól a CHEMTRAIL kivizsgálásáról (Video).


TÉNYEK:
1. Az utasszállító gépeknek álcázott repülők, nem helyi járatok elsősorban, hanem egy titkos katonai és nemzetek felett álló program része ! (
A Flightradar 24 nem is látja őket a legtöbbször) 
Kifejezetten a permet terítésére szolgálnak !

2. Célja (ez az információ részemre meg van erősítve) : Népességcsökkentés ..... !!!

3. Alumínium, cink, stroncium, bárium van benne, mely 7-10 nap alatt éri el a felszínt, minket. Csapadék esetében hamarabb! Rákot okoz a leggyengébb immunrendszerek esetében már 4-6 hónap alatt !

- A nehézfém raktározódik a szervezetben, amik sehogy sem kerülnek ürítésre. A veséken és a bélrendszeren át nem távoznak belőlünk, nyirokrendszerünk pedig nem győzi, így érthető, hogy elraktározódnak.
- A fémek lerakódnak szerveinkben, a gerincben, valamint az agyban. A nehézfémek a szervezetbe jutáskor szinte azonnal reakcióba kerülnek és vegyületeket hoznak létre.
- Nem belégzéssel jut be a legtöbb nehézfém, hanem az étellel (zöldségek, gyümölcsök, stb...)
-  
 Nagy mennyiségben az alumínium mérgező az idegrendszerre is, mivel megváltoztatja a vér-agy gát működést. Krónikus hatások : anaemia, veseelégtelenség, fejlődési rendellenességek,
potenciális humán carcinogen
motoros és pszichés defektusok


 Nyíregyháza - 2012.08.18.

    Békéscsaba - 2012.08.12.


Korábbi cikkek :
Több tonna CHEMTRAIL anyagot nyomtak ma a nyakunkba ! Nektek is feltűnt ?
Csíkok az égen = vegyi permetezés - CHEMTRAILS

2012. augusztus 18., szombat

Pólusváltás zajlik a Földön és sok emberi elmében is ! A tudatosság fontossága...


Miért éppen a mi életünkben fog bekövetkezni a Korszakváltás? Lesz-e pólusváltás? Milyen változásokat eredményez a génállományunkban és a spirituális evolúciónkban a világváltás? Milyen főbb jellegzetességei vannak a világunkban végbemenő világtársadalmi szintű ébredésnek? Kik lesznek a haszonélvezői, és az esetleges kárvallottjai a küszöbön álló tudati forradalomnak?  Napéjegyenlőség és precesszió

A csillagászok nemrégiben észrevették azt, amit az antik és a történelemelőtti kultúrák papjai mindig is tudtak, tudniillik, hogy a Napunk és vele együtt a Föld egy nagyobb csillagrendszer része. Naprendszerünk egy nagyobb egység, illetve csillagkép része. Ez azért volt fontos felfedezés, mert ezzel érthetővé vált, hogy bolygónk miért végez furcsa spirális mozgásokat. Miközben az asztronómusok más csillagokat kémleltek, észrevették, hogy szoros kapcsolatban, mondhatnók, sorsközösségben állunk velük. Rájöttek, hogy a Föld a Szíriusz-A-val mozog szinkronban. (A Szíriusz valójában kettőscsillag, egyik csillagát A-val, másikat B-vel jelölik.)


A spirituális látók tudni vélik, hogy miként a Szíriusz-A és a Föld végighalad a maga kígyózó útján, evolúciós ciklusokat élünk át. E mélyreható változások részint a biológiai testünkben, részint az auránkban mennek végbe. A szellemünk, illetve a tudatosságunk nem választható el a fizikai testünktől, minthogy az ember test-lélek-szellem hármasságából felépülő, egyedülálló teremtmény. Ahogyan a DNS génjei aktiválódnak, úgy változik a tudatosságunk is. 

A kettő párhuzamosan, sőt oda-vissza hatásban áll egymással.Ehhez azt kell feltételeznünk vagy elfogadnunk, hogy a génjeink nem csupán a biológiai testünk egyes paramétereiért felelősek, hanem számtalan spirituális energiaminta, energiakód őrzői is. Ily módon a testünk génjeiben és egyes sejtjeiben a legfejlettebb szuperszámítógépeket lepipáló memória, illetve információtár rejlik. Amikor gének aktiválódásáról beszélünk, akkor emberi ésszel felfoghatatlan mennyiségű energiának és információnak a tudatosságára is gondolunk. 

Ez olyan egy picit, mintha az ember egy napon arra ébredne, hogy újfajta világban találja magát, megannyi új képességgel és tudással. Hogy ez mennyire nem földtől elrugaszkodott gondolat, emlékeztetnélek, hogy egyszer meg arra ébredtél, hogy egy baba vagy ebben a világban. De ennek az előzményeire most még nem emlékszel vissza!Egy szó, mint száz, a génjeink, a sejtjeink, a testünk, az elektromágneses energiamezőnk, a tudati és lelki fejlődésünk rá van hangolva a kozmoszra, pontosabban a kozmosz egyes részeire. A beavatott papok mindig is tudták asztromágikus tudásuknak köszönhetően, hogy a földnek van egy képzeletbeli tengelye. Ezt jelenleg 23,5 fokos dőlésszögben találjuk. Ez a helyzet cseppet sem változik, mialatt a Föld megkerüli a Napot, mely folyamatot nevezzük egy esztendőnek, amúgy pedig ezt a dőlést az évszakok váltakozásaként észlelhetjük.Ennek a tengelynek a mozgása emberi léptékkel mérve voltaképpen alig észrevehető, mivel 72 évenként egy fokot mozdul el. Ebből matematikai okfejtéssel kikövetkeztethető, hogy 2160 év alatt tesz meg 20 fokot, míg 25920 év alatt 360 fokot, vagyis egy teljes kört. A csillagképek közül most éppen a Szűz és az Oroszlán csillagjegyek között tartózkodunk, ami azt jelenti, hogy az égen a Halaktól a Vízöntő felé haladunk.

A Föld tengelye, vagy az Északi-sark pontja tehát egy kört, helyesebben egy ellipszist ír le. Az teljesen nyilvánvaló, hogy ennek a galaxisnak van egy olyan pontja, amelyik a lehető legközelebb esik a galaxisunk középpontjához, továbbá létezik egy olyan pontja is, amely a legtávolabb helyezkedik el a Tejút centrumától. Mind az egyiptomiak, mind a maják, mind az indiaiak, mind a tibetiek tisztában voltak azzal, hogy amikor a Föld tengelye távolodik a Tejút középpontjától, akkor az ember spirituális értelemben elalszik, tudata tompul és elméje alászáll az anyagba, viszont amint közeledni kezd a középponthoz, fokozatosan felébred. Innen származik az elalvás (holdkóros) és a felébredés (megvilágosodás) doktrínája.
Ehhez nagyon hasonlít az indiai kronológia, amely viszont sokkal nagyobb számokkal dolgozik. Vessünk egy pillantást erre!
A kozmikus ciklusokat a védikus (hindu) irodalom jugáknak nevezi. Négy ilyen korszakot különböztet meg:

  • Krita-(Satya)juga = 4800 istenév, 1 728 000 emberi év
  • Trétá-juga = 3600 istenév, 1 296 000 emberi év
  • Dvápara-juga = 2400 istenév, 864 000 emberi év
  • Kali-juga = 1200 istenév, 432 000 emberi év
Mi jelenleg egy Kali-juga hajnalán élünk. Maga a Kali-juga időszámításunk előtt 3102. február 18-án kezdődött, Krisna halálával. E szerint még javában benne vagyunk a Sötétség Korszakában (a Vaskorban). De most térjünk vissza a precesszióra!

Az ősi feljegyzések szerint létezik két pont – egy a felébredéshez, egy az elalváshoz közel –, amelyik hatalmas változásokat eredményezhet, melyek az emberi tudatban mennek végbe és összefüggésben állnak a bolygók pólusaival.
Drunvalo Melchizedek szerint például a pólusváltás bármikor bekövetkezhet. A szakértő kifejti továbbá, hogy a felébredés mindig a női oldalhoz kapcsolódik, amely visszavezeti a teremtményt a fényre, amit én spirituális tudatosságnak hívok.
Említett spirituális „csatorna” arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövőnk képlékeny, ezért megváltoztatható az emberek gondolatai és érzései által. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy mi magunk teremtjük a valóságunkat, így a sorsunkat magunk írjuk.


Pólusváltások

Minden eddigi pólusváltás gyökeres átalakulást eredményezett a tudatosságunk tekintetében. Feltétlenül meg kell különböztetnünk a tudatosság beszűkülő folyamatait a kitágulóktól. Úgy is mondhatnám, hogy nem mindegy, hogy a tudatosságunk alacsonyabb, illetve csökkenő rezgésszintet, vagy emelkedő, növekvő rezgésszintet eredményez a számunkra.
A kutatások azt mutatják, hogy kb. 12500 évenként bekövetkezik egy pólusváltás, tehát sokkal gyakoribb, mint azt eddig a tudósok gondolták.  Ahogyan a napéjegyenlőségek, úgy a pólusváltások is ciklikusak, azaz visszatérőek. A pólusváltás azt is jelenti, hogy az északi- és a déli pólus helyet cserél. Igazolást nyert a pólusváltások teóriája, amikor radiokarbonos és egyéb módszerekkel kezdték vizsgálni a föld és a jég egyes rétegeit. Ebből nyert bizonyítás az is, hogy a pólusváltás akár egy nap leforgása alatt is végbemehet!

Jelenleg nem tudjuk biztosan, mi váltja ki pontosan a pólusváltást. A modellezések azt mutatják, hogy pólusváltáskor a felszín több mint 3000 km/h, a szél több mint 1500 km/h sebességgel mozog. Nem csoda a felkészületlen emberek és a kiszolgáltatott állatok elpusztultak e világméretű kataklizmák következtében.


Pólusváltás és tudatosság

Az emberi tudat alapvetően olyan, hogy képes hatni az anyagra. A kutatók abban reménykednek, hogy minél több ember válik majd tudatosabbá, amely lehetővé teheti, hogy a bolygónkon zajló természeti folyamatokat – így a pólusváltást is – befolyásoljuk. Azt nem mi döntjük el, hanem a felsőbbrendű akarat, hogy mikor lesz pólusváltás, illetve hogy miként fog lezajlani, azonban a tudati felkészültségünkön erősen múlhat, hogy bennünket személy szerint hogyan fog érinteni a nagy változás. A félelem és az aggodalom beszűkíti a tudatot, míg a remény és a tiszta tudás kitágítja azt. Rajtunk áll, hogy teszünk-e személyes erőfeszítéseket a tudati fejlődésünk érdekében még a nagy változások előtt!