2013. április 28., vasárnap

Miért vezet minden tudás THOT-hoz és miért is van "hermetikusan" elzárva - Thoth Smaragdtáblái


„A szellem egyetlen mozdulatában benne van az élet összes törvénye. Egyetlen csepp vízben benne van a végtelen óceán rejtélye.” (Hermes Trismegistus)
A Föld csak látszólag anyagi fogalom, mindenki olyan tér-idő keretek között él, amilyen a tudati megvalósítása...

Korábban (anno) mikor a világ összefüggéseit elkezdtem kutatni, hamarosan első felismerésként megtaláltam a 13 vérvonal, a 13 Család létezését és rejtett működésének szálait, melyek egészen napjainkig meghatározzák a teljes emberiség történelmét. 

Az, hogy ezt a piramist Illuminatinak vagy egy rejtett hatalomnak nevezzük teljesen mindegy.
Egyet bizton tudok állítani, sokan összekeverik és 1776-tól számítják csak létezésüket: az Adam Weishaupt féle bavariai nemességből megalakult Illuminatus Társaság létrehozásától .... Akiket viszont én a piramis csúcsán állóknak látok, ők ennél sokkal ősibbek és nem győzöm árnyaltan fogalmazni, sok mindenben mások, mint az emberek...
Mert a valódi irányítók és a rejtett tudás őrzőiként létező ősi vérvonalak nem száz vagy ezer éve, hanem több ezer, sőt tízezer években mérhető idők óta jelen vannak a bolygónkon. 

Amikor először kapcsolatba kerültem "velük", hamar rá kellett döbbennem két dologra:
- egyrészt tényleg az égvilágon semmit - ha optimista vagyok, akkor úgy fogalmaznék - vajmi keveset tudunk csak a világ működéséről és az azt meghatározó erőkről.
- Másrészt mindig ugyanoda jutunk vissza, az ősi Egyiptom területére, illetve az ott élő civilizáció tudásához. 

A legszomorúbb az egészben, hogy a legtöbb kérdésre a mai napig nem kaptunk választ - vagy azért mert elfogadtuk a legegyszerűbb tálcán kínált válaszokat igazságként, amit a szabadkőműves tudomány igaznak állított be.....Vagy azért mert igényünk sem volt erről többet megtudni.

Alapvető kérdés lenne számunkra (és ezt szó szerint idézem) : "ha tudnátok, hogy kik hozták létre az egyiptomi civilizációt és kiknek a leszármazottai voltak vagy honnan jöttek, akkor sok mindent megérthetnétek...." 


És ez tény ! Ami pedig számomra is sajnálatos - de el kell fogadnom látva a jelenlegi fejlettségi szintet - , hogy a mai napig nem mondják el, és az emberek 99%-ának fogalma sincs, honnan is származik az emberiség. Kik is vagyunk mi valójában?
Miért beszélek én is úgy gyakran, hogy vagyunk "mi" és vannak "ők" ?..... Az, hogy a Darwin-féle eugenista evolúció hazugsága már régen megdőlt - bár soha nem is volt bizonyított - , az édeskevés ahhoz, hogy a valódi igazsághoz közelebb kerüljünk.
Mert nem ok nélkül tartják ezt éppen annyira elzárva előlünk. 
Ha megtudnánk, hogy DNS-szerkezetünk nem véletlenül lett olyan, amilyen.... Hogy élnek köztünk olyan "személyek", akiknek más... Hogy nem minden isteni és még csak nem is bibliai, hanem sokkal prózaibb beavatkozás eredménye... 
Hogy a tobozmirigy és Horusz szeme miért annyira hasonlatos és mennyire nagy erő rejlik benne, ha nem lenne genetikailag és mesterségesen is blokkolva...... Szóval lenne itt még miről mesélni......

Hiszen a mai napig nem tudunk megválaszolni olyan kérdéseket, hogy
- mit jelent az, hogy az istenek együtt éltek bizonyos ideig az emberiséggel.... ?  
Minden ábrázoláson Mezopotámiától az egyiptomi hieroglifákig és festményekig egyértelműen ábrázolva vannak és szerepelnek a leírásokban. (Én nem tudom olvasni a hieroglifákat, de ismerek olyat, aki igen...)
- pl. a sumérok civilizációja miért épül arra, hogy az istenek égi járműveiken leszálltak az emberek közé és átadták tudásukat a kiválasztottaknak (honnan tudtak a Plejádok csillagképről,  amit rendszeresen ábrázoltak egy Nibiru nevű "valamivel" együtt; miért vágtak mérnöki pontossággal átjárókat sziklákba, amik ma már sehová nem vezetnek.....sorolhatnám...)

- miért épültek és mire használták a piramisokat ? (Már most szeretném tisztázni, hogy nem temetkezési helyek voltak, egyetlen sírkamrát nem találtak piramisban....).

Nem beszél ugyanez a "tudomány" :
- az egész Földet behálózó energetikai rendszerekről,
- arról, hogy az egyiptomiak ismerték az elektromos áramot,
- arról, hogy mi a szerepe az obeliszkeknek a piramisok mellett és miért vittek Egyiptomból Párizsba, Londonba, Rómába, Washingtonba és a világ megannyi pontjára belőlük....
- arról, hogy a piramisok nem csak "álltak ott"a fáraók nagyságát hirdetve, hanem működési elvük volt....

Ha mindezeket tudná sok ember, akkor már nem is lenne meglepő, hogy az atlantiszi mágia hogyan befolyásolta modern nagyvárosok felépítését. Amit sem a történelemórákon, sem az építészetben nem tanítanak és mégis rengeteg mindent áthat és meghatároz.....
- hogy miért nem véletlen a mai Párizs tájolása és elrendezése, és miért olyan, mint az egykori Alexandriának ?
- Miért van ott az egyiptomi Ízisz és Ozirisz mindenhol ? Még az eredeti Íziszt jelképező Pharosz-i Világítótorony, mely az irányt mutatja visszaköszön Pharos-Isis = Paris összevonásban....
- miért volt egy régi terv valóra válása a Pei által a Louvre udvarán felépített üvegpiramis ?
- Washington DC utcái miért éppen speciális alakzatban lettek megtervezve a szabadkőműves alapító atyák égisze alatt ? Sőt miért District of Columbia a neve...
Miért ez a sok "kolumbiánus" név Columbia Egyetem, Columbia Pictures, melynek szimbóluma szintén a "fényhozó".....
- A hatalmas George Washington szobra miért hasonlít kísértetiesen Baphomet ábrázolására és miért mutat mindenhol egyik kezével fel, a másikkal lefelé.....?


- Röviden: ők tudtak (és tudnak)  valamit, amit mi nem....

Ennek egy külön blogot indíthatnék, mert órákig tudnám mesélni, csak az átlagembereket ez már nem érdekli sajnos. Ha elég sokan szeretnétek, persze szívesen mesélek róla.....


Előkerül a mágia egyik fontos tétele, amit alkalmaznak ma is:
"As above, so below" (Amint fent úgy lent is)
"Minden, amit a Földön tesznek vagy mondanak, a magasságokból veszi eredetét, ahonnan az összes lényeges tulajdonság szétárad mérték és egyensúly szerint, így semmi sincs, ami nem fentről származik és nem oda tér vissza."

Tudom, már megint sokat beszéltem, de mindig így járok..... :( Végül a hosszúra nyúlt bevezetőm végén, elmondanám az apropót, mert akármerre kutatgatok, mindig előkerül egy entitás - szándékosan nem nevezném személynek, embernek meg semmiképp - THOT vagy THOTH, akinek a tudása meghatározza és összefogja ezt az egészet. (SBG Buddha)Ő volt THOT,
majd "új nevén" Hermes Thrismegistus....


A magyar nyelv ezt az ősi tudást nagyon szépen tartalmazza, hiszen ezen civilizációk leszármazottai kapcsolatban álltak a MAG népével is..... :
Amikor azt mondjuk magyarul, hogy a tudás vagy bármi "hermetikusan el van zárva", akkor sokaknak fogalma sincs róla, hogy pont Hermes, azaz Thoth tudásának elzárására utalunk.
Ha a smaragdtábla írásjeleit megfigyeljük, nekünk magyaroknak rögtön szembe kell, hogy tűnjön rovásírásunk jeleivel való hasonlóság...

Az itt lefordított táblák története furcsának és hihetetlennek tűnhet a modern tudósok számára. Koruk lélegzetelállító: Krisztus előtt 36 000 évvel keletkeztek. 

Szerzőjük Thoth, egy atlantiszi pap-király, aki az ókori Egyiptomban kolóniát alapított miután az anyaország elsüllyedt. Ő építette a gizeh-i Nagy Piramist, amelyet tévedésből Keopsznak tulajdonítanak. (Lásd A Nagy Piramis-t, Doreáltól.) Ebben az épületben testesült meg az ókor nagy bölcsessége, és ide rejtették el az egykori Atlantisz titkos feljegyzéseit és eszközeit.

Thoth körülbelül 6 000 éven keresztül vezette Egyiptom népét i. e. 56 000-től egészen i. e. 50 000-ig. Ez alatt az időszak alatt az ókori barbár nép, akiket Thoth és más atlantisziak vezettek, a civilizáció magas fokát érték el. Thoth halhatatlan volt, ami azt jelenti, hogy legyőzte a halált, és csak akkor távozott a világból, amikor ez szándékában állt, és még akkor sem a halál útján. Hatalmas bölcsessége a különböző Atlantiszból származó népek kolóniáinak urává avatta, ideértve a Dél- és Közép-Amerikában élő egyes népeket is.

Amikor elérkezett az ideje, hogy Egyiptomot elhagyja, Thoth a Nagy Piramist az Amenti termeinek bejárata fölé emelte, és ebben helyezte el feljegyzéseit. Legmagasabb rangú emberei közül őröket jelölt ki ezeknek az őrzésére. Később ezek leszármazottjai lettek a piramis főpapjai, Thothot pedig a bölcsesség Isteneként, a nagy "feljegyzőként" tisztelték mindazok, akik földről való távozása után születtek. A legenda szerint az Amenti termei az alvilág termeivé, az Isten termeivé váltak, amelyeken a léleknek át kellett haladnia a halál után, hogy ítéletben részesüljön.

Későbbi korokban Thoth egója a smaragdtáblákon leírt módon újra emberi testet öltött. Ily módon háromszor inkarnálódott, utolsó inkarnációjában Hermész, "a háromszor születettként" ismerték. Ekkor hagyta hátra azt az írást, amelyet a modern okkultisták Tabula Smaragdina-ként ismernek. Ez tulajdonképpen egy későbbi és jóval szűkre szabottabb bemutatása az ókori misztériumoknak.

Az ebben a könyvben lefordított táblák száma tíz, melyeket Thoth a Nagy Piramisban helyezett el a Piramis papjainak védelme alá. A tíz táblát 13, azaz tizenhárom (!!!) részre osztottuk, hogy jobban lehessen dolgozni velük. Az utolsó két tábla olyan hatalmas és mélyreható dolgokat érint, hogy jelenleg tilos azokat az egész világ tudomására hozni. Mindamellett azokban is amelyekkel itt közre adunk olyan titkok rejlenek, amelyek felbecsülhetetlen értékűek a figyelmes olvasó számára. 
El kell olvasni ezeket, nem egyszer, hanem százszor, mivel csak így bontakozik ki igazi jelentésük. Az egyszeri olvasás által fölfedezhetjük a bennük rejlő szépséget. A behatóbb tanulmányozás a kereső számára a bölcsesség útját mutatja meg.

Letöltés: PDF

Most néhány szót arról, hogy ezek a hatalmas misztériumok több évezredes titkosítás után miért épp az újkor embere számára kerülnek felfedésre.
Krisztus előtt 1300 évvel Egyiptomban, az ókori Khemben, zavargások támadtak és papok utaztak a világ különböző tájaira. A piramis papjai közül néhányan a smaragdtáblákat talizmánként magukkal vitték, hogy ezek segítségével hatalmat gyakorolhassanak a kevésbé fejlett Atlantiszból származó népek főpapjai fölött. 
A legenda szerint a smaragdtáblák birtoklói Thoth-tól kapták a hatalmat.

A smaragdtáblákat birtokló papi csoport Dél-Amerikába ment, ahol egy virágzó nép, a mayák között telepedett le. Az ő hagyományaik őrizték meg legnagyobb mértékben az ősi bölcsességet. A X. században a mayák a Yucatán félszigeten telepednek meg, és a smaragdtáblákat az egyik Nap Isten templom oltára alá helyezik. Miután a spanyolok meghódítják őket, és városaik elnéptelenednek, a templomok kincseire a feledés leple hull.

Tudnunk kell, hogy az egyiptomi Nagy Piramis egykor és ma az a hely, ahol a jelöltek a misztériumokba való beavatást megkapják. Jézus, Salamon, Apolóniusz, és mások is itt válnak beavatottá. A könyv szerzője (összeköttetésben áll a Nagy Fehér Páhollyal, amely a piramis papságán keresztül is kifejti tevékenységét) megkapta az utasításokat, hogy hogyan kerítse elő és hogyan vigye vissza a smaragdtáblákat a Nagy Piramisba. Ez különböző kalandok után, amelyekre itt most nem térünk ki, megtörténik. Mielőtt visszavitte volna a táblákat, engedélyt kapott azok lefordítására, és arra, hogy a táblákra vésett bölcsességről egy másolatot megtartson. Ez 1925-ben történt. Csak most érett meg az idő arra, hogy a táblák tartalma részben megjelenhessen. Tudjuk, hogy sokan megvetéssel nézik majd mindezt. Az igazi tanítvány viszont képes olvasni a sorok között, és igazi bölcsességet nyer. Ha a fény bennünk van, akkor a táblákba vésett fény visszatükröződik majd.

Most néhány szót szólnék a táblák anyagi szerkezetéről. Tizenkét smaragdzöld tábláról van szó, amelyek egy alkímiai transzmutációk során keletkezett anyagból készült. Elkoptathatatlanok, és ellenállóak minden egyéb anyaggal szemben. A táblák atommag szerkezete gyakorlatilag stabil, ami azt jelenti, hogy nem észlelhető semmilyen változás benne. Ez a fizika ionizációs törvényeit meghazudtolja. A táblákon az ókori Atlantisz írásjelei találhatóak, olyan írásjelek, amelyek az összeszedett gondolatok előtt értelmet nyernek, amint az olvasó elméjében a megfelelő rezonáns rezgéseket életre keltik. A táblákat aranyszínű ötvözetből készült abroncsok fogják össze, az összefogó abroncsokat egy ugyanabból az ötvözetből készült pálca tartja össze. Ennyit a külső anyagi megjelenésről. Az itt található bölcsességek az ókori misztériumok alapját képezik. Annak aki figyelmes elmével és nyitott szemmel olvassa a smaragdtáblákat, a bennük rejlő bölcsességek százszorosan feltárulkoznak.

Hiszed vagy sem, olvasd el, és a táblákon található rezgés megelevenít egy választ a lelkedben. 


„Való, tévedéstől mentes, biztos és igaz mindenek felett, hogy ami fent van, a lentihez hasonló, s ami lent van, a fentihez, beteljesítvén az Egyetlen számtalan csodáját. Ahogyan pedig az összes dolog az Egynek elgondolása szerint lett, úgy minden ebből az Egyből vette eredetét egyetlen átváltozás által. Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, s a Föld tartja fenn.

Ő a jelenségek valamennyi megnyilvánulásának nemzője a világ egészében, hiszen a tökéletesség benne rejlik erejében. Ha a Földre vetül, elválasztja annak elemét a Tűztől, a finomat a durvától, s nagy óvatossággal emelkedve onnan lassanként a Mennyekig hatol, majd ismét visszahull a Földre, egyesítve magában a felsőbb és alsóbb dolgok befolyását.

Így lehet tiéd az egész világ világosságának dicsősége, s minden sötétség menekül majd előled. Ebben rejlik valamennyi erő szilárd állhatatossága, mivel minden megfoghatatlant áthat éppúgy, akár a tömörebb állománnyal rendelkezőket. Így lett e világ létrehívva, s ezáltal válnak oly csodás átváltozások elérhetővé, melyeknek elve ugyanez. Azért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világ bölcsességének mindhárom része birtokomban van. Amit a Nap hatásairól mondhattam, befejeztem. Elvégeztetett!”


AZ ATLANTISZI THOTH SMARAGDTÁBLÁI:

I. Smaragdtábla: Az Atlantiszi Thoth története
II. Smaragdtábla: Az Amenti Csarnok termei
III. Smaragdtábla: A bölcsesség kulcsa
IV. Smaragdtábla: A Megszületett Tér
V. Smaragdtábla: Unal lakója
VI. Smaragdtábla: A mágia kulcsa
VII. Smaragdtábla: A hét Úr
VIII. Smaragdtábla: A misztériumok kulcsa
IX. Smaragdtábla: A tértől való szabadulás kulcsa
X. Smaragdtábla: Az idő kulcsa
XI. Smaragdtábla: A fent és a lent kulcsa
XII. Smaragdtábla: Az ok és okozat törvénye és a Prófécia kulcsa
XIII. Smaragdtábla: Élet és Halál kulcsai
XIV. Kiegészítő Smaragdtábla: A Jelképek
XV. Kiegészítő Smaragdtábla: A Titkok Titka

Ez itt csak egy "gagyi" főáramú filmecske, de érdekességnek lehet megér egy egyszeri nézést. A baj csak az, hogy nem az igazat tartalmazza......(SBG Buddha - VilagHelyzete.com
)

◢ BLOG: 
VilagHelyzete.com)
◢ Youtube-csatorna: VilagHelyzeteTV

◢ Legnagyobb FB-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
◢ Párhuzamosan futó FB-oldal (az előző törlése esetére) : https://www.facebook.com/VilagHelyzete
◢ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog
◢ Azonnali Alternatív VilagHelyzete hírek: http://alternativhirek.blogspot.com

2013. április 21., vasárnap

Itt vannak a valódi merénylők? Hétfőig kapott haladékot az amerikai kormányzat, hogy elmondja az igazságot !


A médiában folyik gőzerővel a propaganda - ahogy az előző cikkben írtam és megjelent a Domestic Terrorist kifejezés, a "terroristák köztünk élnek" szlogen pontosan úgy, ahogy várható volt.
A lényeg nem ez lesz.... NEM az a testvérpár, akiről majd bedobnak ezt-azt a médiának. Ebben a fontos a PSY-OP hadviselés a lakosság elméjének és hangulatának trenírozására.

Élőben nézem és hallgatom a Boston környéki TV és rádió adását. Mindenki, aki nyilatkozik, teljesen pozitív véleménnyel van a srácról, tanárai ismerősei.... Példás gyerek, másodéves orvosnak készülő hallgató...stb... Szükségállapot közeli helyzet, ilyet még senki nem látott.....nyilatkozik mindenki.... a teljes tömegközlekedést , TAXI-hálózatot felfüggesztették egész Boston területén, speciális kommandós egységek kutatják át a lakásokat sorban ....természetesen házkutatási parancs már régen nem kell......

Kis túlzással, de nincs a rendőrségnek, FBI-nak vagy a DHS-nek olyan egysége, mely ne lenne ott a helyszínen Watertownban. Az Arsenal Street le van zárva és gyakorlatilag egy "hadsereg" zárta körbe a lakóépületeket.  Tamerlan Tsarnaev halott, lelőtték a rendőrök....Dzokhar menekül.....  Majd este egy csónak alatt infravörös drón kamerával ! megtalálják őt is. Ezek a hivatalos információk....illetve majdnem, hiszen "drone" helyett helikoptert illik mondani a hírekben. 

"Halott ember nem mesél..." - tartja a mondás---- Aki meg tudna, az inkább lenyeli a saját nyelvét.... 

Még egy idézet azért a hivatalos főáramúból, ami jól szimbolizálja ezt az egész mesét.....:

"A torkán és a nyelvén sebesült meg a bostoni robbantások életben maradt feltételezett gyanúsítottja, ezért nem kizárt, hogy nem tud majd beszélni" - közölte vasárnap a CNN hírtelevízió a nyomozati forrásokhoz közel álló, névtelenül nyilatkozó szövetségi illetékesre hivatkozva. 

Ugye ez csak valami vicc ?....vagy létezik ember, aki ezeket a meséket beveszi ??? 
A hivatalos média számára kidobott sztorikkal nem is akarok foglalkozni, mert azt bárki megtalálja és minket nem az érdekel. 
Hanem sokkal inkább az igazság arról, hogy valójában kik tették és miért. 
Biztos észrevették, akik kutatnak, hogy zajlik valami nagyon érdekes folyamat az igazság körül ! Az alternatív média által feltárt információk ugyanis lehet hamarosan elsöprik a hivatalos verziót .... (?) Hiszen az igazság számos eleme a valódi tettesekről hozzáférhető már most is...tényekkel és konkrétumokkal alátámasztva. Glenn Beck hétfőig adott határidőt a kormánynak, hogy az igazat elmondja ! 
Máskülönben robbanni fog az igazság. A videóban minden benne van ! 

"A dolgok közül, amiket az elmúlt 40 évben felfedtem, ez biztos, hogy benne van az első ötben. Az első számú természetesen a World Trade Center elleni támadás valódi elkövetői. A második viszont kétségtelenül ehhez a mostani bostoni merénylethez kapcsolódik."

"És most nagyon-nagyon figyeljetek ide! Amin most keresztülmegyünk, az teljesen meghatározza majd a hitet, amiben a nemzet hinni fog. Ne kövessünk el hibát! Az amit tudok és amit teszek, ezt a történetet a legfontosabbá fogja emelni. Ami most történik az nagyon fontos. Ami az események után történt, az lesz a legmeghatározóbb! ....."

"A működtetett Echelon-rendszernek köszönhetően a kormányzat mindenkit tag-gel. Mindent tudnak az eseményekről előre. Nem fájlokról beszélek. Eseményekről. 

Hadd küldjem el azt a tiszta üzenetet!  Tudjuk ki az a szaudi nemzetiségű férfi! Információink vannak róla. Hétfőig kaptok haladékot, hogy elmondjátok! Mi tudjuk, hogy ez egy nagyon rossz, rossz, rossz ember. 
Tudom, hogy ez most még nem mond semmit, de hétfőn majd fog! 
De  valakinek mond valamit ott Washingtonban...Nem blöffölök és az igazat mondom. "
  

 NÉZZÜK AKKOR A LÉNYEGET ! Megpróbálom elmondani KIK INTÉZTÉK A BOSTONI MERÉNYLETET.... 

Hát nem a két Tsarnaev testvér...

Először egy friss gondolat az események tükrében:  A Kaukázusból származó testvéreket szülei megerősítése szerint is jó ideje figyelte az FBI és kapcsolatba is lépett velük.  Ebből már csak egy ugrás (számomra) és teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy a CIA vagy a szaudi hírszerzés felbérelte őket épüljenek be a wahabista iszlám szélsőségesek közé, akik szaudi pénzekből eléggé terjeszkednek az orosz kaukázusi vidékeken... Ezért is tértek haza valószínűleg.
Aztán vagy hűen szolgálták a hírszerzést vagy esetleg - ahogy előfordult már - annyira beilleszkedtek, hogy szembefordultak a megbízóikkal.....ezt soha nem fogjuk megtudni és a végkifejlet szempontjából ők lényegtelenek. Abban viszont biztos vagyok, most egyetlen mozdulattal beáldozták őket a cél érdekében. Ez egy bevett szokás..... 


1., Szerződéses privát katonai egység a helyszínen
Mit tudunk eddig....  ?  Amiről nem beszélnek, azok a merénylet helyszínén tevékenykedő privát (!) hivatásos zsoldosok (egyforma egyenruhában, hátizsákokkal a hátukon), akik a robbantásig a közvetlen helyszínen tevékenykedtek, majd pillanatokkal a robbantás előtt gyorsan leléptek. Ezután összegyűltek, beszéltek az FBI helyszínen lévő bombakereső egységével és elhagyták a helyszínt. 


Jelszavuk: "Violence does solve problems" - önmagáért beszél. Az erőszak oldja meg a problémákat...

Ők kik lehettek ? Ez itt a fontos ebben az eseményben. Ha nem a legfontosabb.....

A válasz: ők a CRAFT emberei egy privát katonai egység... Oldaluk itt megtekinthető.


Érdekes, hogy totális hajtóvadászat van ennek az információnak a kiirtására!

Az FBI döbbenetes módon feketelistára tette azokat a felvételeket, amelyeken gyanús, valamiféle privát katonai szervezet nehéz hátizsákokkal felszerelkezett emberei láthatóak, akik részt vettek a bostoni maraton alatti gyakorlaton.
Egy másik lehetőség még : 
National Guard Civil Support Teams (CSTs)

Ezen a nagy felbontású képen képen megfigyelhető, mikor az incidens után találkoznak mobil műholdas kommunikációval ellátott autójuk mögött. A helyszínen lévő minden mentésben részt vevő autón látható, hová tartozik, ez az egyetlen jelöletlen különleges jármű, amiből következtetni lehet arra, hogy ez egy fontos (rally point) találkozási pont volt..... (forrás)
- Két emberük jól láthatóan a majdani robbanás helyszínén tartózkodik, aztán néhány másodperccel a detonáció előtt elhagyja a támadás helyszínét és társával együtt az aszfalt közepén telefonálnak. - Az már csak egy apró, de annál nagyobb jelentőségű momentum, hogy az itt balra látható felrobbant hátizsák kísértetiesen  hasonlít a Craft egységnél lévő táskákra...

- Közben harmadik társuk valamilyen detektorral a kezében (valószínűleg sugárzásmérő) csinál valamit.

- Egyikük sem a mentésben segédkezik, hanem jól láthatóan valamit koordinálnak. 

Ha visszagondolunk a nyomozás első fázisára, amikor az FBI kifejezetten a hátizsákos személyek beazonosítására fektette a hangsúlyt, joggal teszik fel a kérdést, miért nem akar tudomást venni senki ezekről az enyhén szólva is bizarrul viselkedő privát egyenruhás emberekről. A választ persze sejtjük.... Tevékenységük viszont meg van örökítve, sőt annyira gyors volt az alternatív média, hogy miután lelkes amatőrök is kiszúrták a fotókon lévő összefüggéseket, hackerek a CBS Twitter accountját megszerezve fel is tették a fotókat és a "60 minutes" c. műsor nevében kiküldték a tweeteket mindenkinek.  
 

 2., Zajlott-e gyakorlat..., avagy mik a tények, amik elhangzottak és mozaikként állnak össze ?Fontos részlet pedig, de még azt sem ismerik el, hogy a maraton alatt bárkik is gyakorlatoztak volna, holott a rendezvényen valóban láttak bombakeresési műveletet, a tetőkön egyenruhás emberek voltak...... 

Személyes dolog, de amikor a merényletet meghallottam, azonnal a DRILL szót kerestem, mert 9/11 óta tudjuk, hogy a FALSE FLAG támadások egyik fontos ismérve az, hogy ugyanabban az időpontban gyakorlat is zajlik, így biztos voltam benne, hogy a "szervezők" most is fedezték a terepet...... Szemtanúk beszámolói szerint bombakereső kutyák voltak a start és a célvonalnál is.


De nézzük, mik a tények ezen a téren ! Az Activist Post-ból több elhangzott híradást kiemeltem ide a VilagHelyzetére:
2013 április 15. reggel a Boston Globe Twitter üzenetében közzé teszi:
"Szolgálati közlemény: Egy ellenőrzött robbantás lesz a szemben lévő könyvtárnál egy percen belül a tűzszerészek tevékenységének részeként."


A Business Insider: "Kettőnél több robbanóeszközt találtak a Boston maraton helyszínén," - "a rendőrség egy harmadik ellenőrzött robbantást fog végezni a Boylston Street 600-as blokkjánál."

Aztán jön a hír a New York Post-tól: 
"A rendőrség is megerősítette a harmadik robbanást a JFK Könyvtárnál Bostonban. A bostoni tűzoltóság tisztviselője egy sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a harmadik bombarobbanás kapcsolódik a maratonon történtekhez. A harmadik bomba robbanásánál nem jelentettek sérüléseket."

Tehát annak ellenére, hogy a rendőrség egy "véletlen" robbantást tervezett a JFK könyvtárnál, a média a robbanó eszközt már úgy mutatta be, mintha az a bostoni bombatámadás egy másik része volna. 


Tehát ha terveztek a gyakorlat részeként valamit a könyvtárnál és abból tudvalévő, hogy tűz is keletkezett és hatósági beavatkozásra volt szükség, ez önmagában is elég tény ahhoz, hogy kérdéseket vessen fel.
- Ha a rendőrség helyezte el a bombát a könyvtárban, és a robbanás összefüggésben áll a bostoni robbantással, ezt nem kellett volna azonnal vizsgálnia a rendőrségnek ?
- Ha nem áll összefüggésben és ott mégis robbant valami úgy, hogy gyakorlat is volt, akkor ez megint gyanús... Vagy később mégis miért zárták ki, hogy összefüggésbe hozható a másik két robbanással ?

Chris Faraone (Boston Phoenix) tweetelte, hogy egy rendőr a maraton célvonala mellett kijelentette: "Vannak más eszközök, amiket szintén megtaláltak és azok nem robbantak fel." - Ezt mi is hallottuk akkor híradásokban, tehát elhangzott.

A Local 15 helyi hírállomásnak Stevenson kijelentette: "A hangosbeszélőkön bejelentéseket tettek, hogy ez csak egy gyakorlat, és nincs semmi ok az aggodalomra. Úgy tűnt, hogy mégis volt fenyegetés, de folyamatosan azt mondták, hogy ez csak egy gyakorlat."

Mike Adams (Natural News) : "Túlságosan korai, hogy mindennel tisztában legyünk. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy az FBI aktívan részt vett robbantási tervek végrehajtásában az Egyesült Államokban, majd azokat az utolsó pillanatban leállította, hogy "elkapják a terroristákat". Ezt a tényt a New York Times hozta nyilvánosságra egyebek között."
3., A szaudi-vonal megint megjelenik

Rögtön az elején kikerült a hír, hogy egy szaudi gyanúsítottat kórházban ápolnak és őrizetbe vettek. Bizonyos információk szerint ezt a fiatal valakit (Abdul Rahman Ali Alharbi) 
már kedden az USA-ból hazaszállították. Érzésem szerint ez a vonal lesz az, ami mögött valódi szálakat fogunk találni.... és kiderül hamarosan egy s más....Mindenesetre kíváncsi vagyok, milyen szaud-arábiai emberre utal Glenn Beck a fenti videóban.
Már csak azért is, mert 9/11 után azonnal amerikai különgépen menekítették haza Szaud-Arábiába a Bush családdal szoros üzleti kapcsolatban álló Bin Laden család tagjait....

A másik egy fotó, ami érdekes lehet, - de itt leszögezem, hogy csak feltételezésről van szó és egyáltalán nem biztos, hogy azonos a két személy ! 
És vannak még fontos és érdekes hasonlóságok, amik szintén biztos a véletlen művei
Ez már csak kommentár nélkül....
 
Vajon ki ez, akit meztelenül vettek őrizetbe azon az éjszakán ?
Ő láthatóan épségben van még ekkor. 2013. április 20., szombat

Kásler Árpád - A HAZA NEM ELADÓ - Tudásanyag és film


Április 21-én a Hősök terén, 11 órai kezdéssel megnyitjuk a rendezvényt. Színes programokkal készülünk, remélhetőleg felejthetetlen élményt nyújtva az ott megjelenőknek.
A gyülekező és a személyes megjelenés – sokaknak nem kis erőfeszítése árán – fő célja az, hogy ott és akkor közös akaratkinyilvánítást tegyünk a jelen helyzetet és a jövőnket illetően, beleértve a jogtalan devizakövetelések valós és hathatós, azonnali megoldását sürgetve.
Ennek egyik legkézenfekvőbb és leghatékonyabb módja a Történelmi Alkotmány helyreállítása és visszatérésünk őseink államformájához, amely több mint ezer éven át védte és oltalmazta a nemzetet.
Az országjárás keretén belül megtartott előadások között, megfeszített munkatempóban forgattuk ezt az ismeretterjesztő filmet. Ennek következtében néhány helyesírási és technikai hiba előfordulhat, ezért mindenkitől elnézést kérünk, de akik részt vettek benne, jómagamat is beleértve, nem egy esetben 40 órát egy huzamban ledolgoztunk, úgy mint utazás, előadás, forgatás, szervezés.
Igyekeztünk tömören belevinni mindazt a nélkülözhetetlen információt, amely szükséges mindenkinek a felzárkózáshoz. Azoknak is útmutatóul szolgálva, akik most találkoznak a mozgalommal és a devizahitelekkel.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az Önök feladata és felelőssége, hogy továbbadják ezt a filmet ismerőseiknek. Kérek mindenkit, hogy legalább egy példányba másolja le DVD formátumban úgy, hogy DVD lejátszón is megnézhető legyen és adják oda olyannak, akinek nincs számítógépe, vagy internet hozzáférése. Az idő rövidsége miatt nem tudom lefedni az országjárásom keretén belül a városok nagy részét. Ha Önök ezt az ismeretterjesztő filmet sokszorosítják és továbbadják ismerőseiknek, azzal a kéréssel, hogy ők is adják tovább, akkor rövid időn belül el lehet jutni százezrekhez, vagy milliókhoz.
Ezt a háborút nem a lőfegyverek fogják eldönteni elsősorban, ez egy információs háború. Ebben Önök kiváló, hazamentő szerepet tölthetnek be. A Haza oltalma mindenkinek a kötelessége, tegyünk meg mindent érte, hogy élhető országban éljünk, biztosítva a jövő nemzedékek számára is az életfeltételeket.
Kásler Árpád

2013. április 16., kedd

Mi áll a merényletek hátterében ? Boston Marathon - Újabb False Flag támadás és Illuminati kártya kijátszva


BREAKING NEWS: 2 hatalmas robbanás történt a Boston Marathon célvonalához közel - Most már biztosan tudható, hogy merénylet, hiszen egy újabb robbanás követte a JFK Könyvtárnál és találtak 2 másik bombát is, amit nem tudtak aktiválni az elkövetők. Rengetegen megsérültek, ketten meghaltak....., közöttük egy 8 éves gyermek. 
Hallgatjuk és olvassuk mindezt a tegnapi éjszaka folyamán.... 

"Esik a tőzsde, fokozott biztonsági intézkedések New Yorkban"....
"A titkosszolgálat lezárta a Fehér Ház előtti járdát Washingtonban, New Yorkban is fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be."

Összeesküvés-elméletet gyártanék, ha azt írnám, hogy tudom, kik és miért tették.


Ezért nem gyártok, hiszen már tavaly nyáron megtettem, amikor leírtam, hogy milyen merényletek és fegyveres támadások fognak elindulni és csúcsosodni az USA-ban. Ezt csak úgy láthatnánk előre jó páran, ha jósok lennénk..... , vagy sikerült összerakni a mozaikokat, amiket bárki láthatna - hiszen a szemünk előtt zajlik.
Nos, gondolom, jósok nem vagyunk, tehát marad a második.....

Ezt már este a FB-oldalon beszéltük (mert ott gyorsabban áramlik az infó), de itt is megosztom : ne legyen igazam, hogy 

- ez lesz az egyik merényletsorozat, amiről már többször írtam korábban, aminek kapcsán majd bevezetik a köztudatba a "DOMESTIC TERRORIST" kifejezést és fogalmat. 


Azaz BÁRKI lehet terrorista! Az egyszerű állampolgár. Akár a szomszédod is, tehát jobb ha nyitva tartod a szemed! Ezért kellenek drónok a levegőbe, ezért kell a fegyvereket elkobozni, a nemzetbiztonságiakat hadsereghez hasonlóvá tenni.... 

Már nem csak más vallású, iszlám és mindenféle egyéb veszély leselkedik mindenkire - amivel jó kis félelmet lehet generálni - hanem a jó öreg "az ellenség keze betette a lábát" szlogen kerül elő, azaz, az ellenség itt él köztünk és bárki lehet az......  

És ha az állampolgár a terrorista - márpedig az lesz + hozzá lesz csapva a "szélsőséges" "vagy extremista", vagy "jobb oldali" jelző... - akkor erre a megoldás már tálcán készen van. Ahogy a nagy könyvben meg van írva....
PROBLEM - REACTION - SOLUTION ... Mindig működik

És természetesen a megoldás: Az alkotmány 2. pontjának eltörlése és közbiztonság helyreállítása érdekében a fegyverek begyűjtése..., biztonsági intézkedések még szigorúbbá tétele, még több megfigyelő kamera, átvilágítás..., TSA-motozás... stb. hiszen ha a meglévő intézkedések ellenére ez előfordulhatott, akkor az eddigi óvintézkedések még mindig nem elegendőek......
(Egy érdekes példa pl. - de nevezhetjük tesztnek is - A teljes mobiltelefonhálózatot lekapcsolták a városban.... Egész Bostonban nem működtek a mobiltelefonok.) < Érdekes, itt a robbanás pillanatában éppen valaki mászik a tetőn...
És nem lepődnék meg, ha pár óra múlva megtudjuk majd azt is, hogy éppen gyakorlatot tartott abban az időpontban valamelyik nemzetbiztonsági szerv, netán pont a terrorelhárítás.... 

Éppen, mint 9/11 esetében.... Keressétek a "DRILL" szót a hírekben... !
Ki fog derülni, hogy volt és az is, hogy vagy előző nap, vagy aznap ott voltak a helyszínen. Hiszen valakiknek el is kellett helyezni a dolgokat úgy, hogy közben mindent térfigyelő kamerák rögzítenek, tehát gyanús tevékenységet civilek észrevétlenül már nem nagyon tudnak kivitelezni.....

Lehet nagyon ki vagyunk már "kupálódva" hamis (False Flag) merényletekből, de mint tudjuk, az ördög nem alszik... És sajnos Ő sohasem....

Tudom, hogy rengeteg furcsaság fog kiderülni ezen merénylet okán is. Az már csak hab a tortán, amire bukkantam, hiszen bármi történik, mindig megnézem a "jó öreg" 80-as évekbeli Illuminati Kártyajátékot:
Érdekes, hogy az ILLUMINATI CARD GAME megint tartalmaz egy olyan lapot, aminek megvalósulását kipipálhatjuk.
Hiába tűnik összeesküvés-elméletnek, tény, hogy megannyi kártya valóra vált ebből az 1980-as években keletkezett kártyajátékból.....
Google: Illuminati Card Game

De ez maradjon csak belemagyarázás, rendben van! Egy fontos dolgot azért ne felejtsünk el: 
"Conspiracy theorist is a derogatory term used against a critical thinking mind." 

- "Összeesküvés-elmélet-hívő egy lekicsinylő kifejezés, amit általában a kritikusan gondolkodó elmék ellen szoktak bedobni" ......  És a tapasztalat az, hogy ezek előbb-utóbb be is igazolódnak.....

David Icke szavai jutnak, megint eszembe, amit pár nappal ezelőtt ebben a videóban fordítottam : 


"Eljön a pont, amikor a szavak között a "szabadság" már csak egy szó lesz a sok közül ... ami mögött semmi tartalom nincs. És most elértük azt a pontot, amikor a RENDSZER annyira korrupt, annyira visszaél, olyan szinten veszi célba az embereket és olyan erőszakos módon, hogy gyakorlatilag semmi veszteni valónk nem maradt már. És ha nem állunk fel most, akkor ez csak ROSSZABB, rosszabb és rosszabb lesz." 


Kapcsolódó bejegyzések:
Nemzetbiztonsági források szerint: "Elkezdődött"...

2013. április 13., szombat

A világ vezetőinek titkos BILDERBERG-találkozója (2013.Jún 6-9: ), amiről a médiában egy szót sem fogsz hallani


A világ összes nagy szervezetének elnöke találkozik majd "titokban" 2013. Június 6 és 9 között. De a hírekben semmit nem fogsz erről hallani. Miért? És hogyan lehetséges ez ? 
Úgy, hogy ők a BILDERBERG -csoport tagjai !

Aki egy kicsit is tájékozottabb a világ eseményeinek dolgában, az tisztában van azzal, mit takar, illetve kiket is jelent a BILDERBERG-CSOPORT elnevezés. 800 évre megy vissza történelmük, az itáliai fekete nemesség idejére. 
Ők az egyik titkos csoportosulás (a CFR - Külkapcsolatok Tanácsa és a Trilaterális Bizottság mellett), mely dönt a világ sorsáról, országokról, nemzetekről, háborúkról, ásványkincsekről....sőt a világ népességének alakításáról is. 
Az ILLUMINATI egyik ága lehet, vagyis a piramis egyik lépcsője, de még messze nem a csúcsa..... 
Részletes és teljesen kimerítő tanulmányokat, kutatási anyagokat találhattok Drábik János írásaiban, hiszen Ő a téma autentikus szakértője

-   A világ leghatalmasabb urai először 1954-ben ültek össze egy titkos tanácskozásra, a hollandiai "Hotel Bilderbergbe". Mi rejtőzik a csoport mögött?
-  A Bilderberg-Csoport a világot irányító globális pénzügyi elit egyik képviselete. A pénzuralmi világrend széleskörű hálózatot működtet. Ezek közül a három legfontosabb, a Külkapcsolatok Tanácsa (Council on Foreign Relations), másodhegedűsként a Bilderberg Csoport, és végül a Trilaterális Bizottság. Tény, hogy a Bilderberg Csoport 56 év alatt nagy tekintélyre tett szert. Mégpedig azért, mert a kiszivárgott információk és tények utólag csaknem mindig igaznak bizonyultak. Onnan lehet tudni, hogy ez az egyébként erősen titkolózó társaság miről tanácskozott, hogy utólag milyen döntések születnek a világ pénzügyi, gazdasági és politikai életét irányító fórumokon. Amit a Bilderberg Csoport zárt ajtók mögött megbeszél, azokból kormánydöntések, a nemzetközi szervezetek, a NAT O, az EU, az ENSZ stb. döntései lesznek.


A Bilderberg csoport vezetők féltitkos csoportosulása, mely évente szervez egy találkozót. 
A mainstream sajtó 20-30 évig a közelébe sem ment a rendezvénynek, csak néhány éve dugta oda a fejét egy pár riporter. A találkozó tartalma szigorúan titkos, hivatalosan semmit sem közölnek a megbeszélt témákról vagy döntésekről. 
Oknyomozó újságírók és az internet megjelenésével már egyre kevésbé tudnak azonban elbújni a nyilvánosság elől. 


Szinte biztosnak tűnő információk szerint a BILDERBERG titkos társaság idei találkozójára Londontól nem messze kerül sor 2013 Június 6 és 9 között a luxus Grove Hotelben

Bárki szeretne szobát foglalni, abban a periódusban és az előtte naptól már ki van bérelve az egész kastély és elérhetetlen "halandók" számára. A birtok teljesen dús növényzettel és erdővel körülvett terület, egy bevezető úttal, ami biztosítja a tiltakozók, újságírók és illetéktelenek távol tartását. A Google Maps jól mutatja.


Az ilyen találkozó törvényellenes a szövetségi LOGAN ACT törvény alapján, mely szigorúan megtiltja, hogy állampolgárok idegen kormányok képviselőivel tárgyaljanak, vagy hatalmas konszernek és döntéshozók találkozzanak titokban, illetve felhatalmazás nélkül. 3 évvel büntethető a törvény alapján. (A Nixon-féle botrányok miatt a cikk végén itt elolvasható)

Nem utolsó sorban a résztvevők magánszemélyként utaznak oda, mégis hivatalos rendőri, hadsereg által biztosított elsőrangú védelmet kapnak az adófizetők pénzéből. A csoport tevékenységéről könyvet is írtak, sőt, 2010-ben Daniel Estulin előadást is tartott az Európai Parlamentben a csoportról. (lent videón) Henry Kissinger, Rockefellerek, Rothschildok, "Nemzeti" bankok elnökei, döntéshozói.... Eric Schmidt, a Google elnök-vezérigazgatója, Craig Mundie J., a Microsoft Corporation vezető kutatási és stratégiai igazgatója. A Barclays bank elnöke, a HSBC elnöke, a Goldman Sachs elnöke, a TD Bank Financial Group vezére, valamint a Citigroup alelnöke. 
A Föld legnagyobb online és közösségi médiájának tulajdonosai érkeznek, ez már önmagában elég lenne, hogy a főáramú hírforrások tudósítsanak, de semmi. Érdekes, nem ? Sokkal több... 

De nem marad figyelem nélkül, hála az alternatív hírforrásoknak és a szabadságot fontosnak tartó aktivistáknak !


Ha csak 1 videót mutatnál ismerőseidnek! EZ AZ! Ebben mindent elmond Daniel Estulin 
KIK MOZGATJÁK A SZÁLAKAT ?
ÍGY ÉPÜL FEL A VILÁG A VALÓSÁGBAN :
(A zoomolható képért klikk ide)Annyira én nem szeretem Jesse Ventura filmjeit, mert túlságosan hatásvadásznak tartom, de akik soha nem hallottak még ezekről a dolgokról, azoknak segíthet tágabb képet kapni összeesküvés-elméleteknek kikiáltott valós dolgokról:A hír forrása: Infowars