2013. október 29., kedd

Mi a tudatosság? "Az igazi önmagad nem egy bábu, amit az élet ide-oda tologat"


Az igazi önmagad nem egy bábu, amit az élet ide-oda tologat. Az igazi önmagad, az egész világegyetem. Képzeld el, hogy milyen lenne elaludni és sohasem felébredni !

Gondolj arra, mi az élet legnagyobb csodája! És ha ezen sokáig elgondolkodsz, valami történni fog. Rájössz többek között, hogy ez egy újabb kérdést vet fel:

Milyen lenne felébredni azután, ha még sohasem aludtál ? Ezt történt, amikor megszülettél. Látod ? Nem lehet tapasztalatod a semmiről.
Mindez Te vagy ! Csak Te tudod ezt bármikor megtapasztalni. Minden benned van és Te is benne vagy mindenben.
Nem kell emlékezned a múltra, ahogyan nem kell gondolkodnod azon, hogyan működik a pajzsmirigyed vagy bármi más. Nem kell tudnod, hogyan süssön a Nap;  egyszerűen teszed a dolgod, ahogy lélegzel.
Hát nem ejt ámulatba, mennyire fantasztikusan összetett dolog vagy... és hogy te csinálod mindezt és hogy sohasem kellett megtanulnod, hogyan csináld ? Ez az ÉLET.
Alan Watts (1915-1973) ismert angol származású filozófus, író, 1938-ben költözött az Egyesült Államokba. Több mint 25 könyvet és cikket írt vallási témákban. Foglalkozott a zen buddhizmussal, egyik legnépszerűbb könyve a "The Way of Zen", az első bestseller buddhista témában. Teológia szakon végzett, egy ideig pap is volt. Az ember tudatosságával a „The New Alchemy" (1958) esszéjében és a „The Joyous Cosmology" (1962) könyvében foglalkozott. Szerinte a buddhizmus inkább lehetne a pszichoterápia eszköze, mint vallás.Az ember egyéni fejlődése szempontjából fontos, hogy a tudatunkat folyamatosan tágítsuk, képesek legyünk kilépni a szokásaink fogságából és abból a realitásból, amiben most élünk, és ami gátol minket a szellemi előrelépésünkben. Ki kell lépni abból a kontextuális realitásból, amely szerint minden dolog fix, egyik dologból következik a másik, és minden minket körülvevő esemény eleve elrendelt.

A lélek számára ezek az ok-okozati szabályok nem léteznek, hiszen


"Az élet nem hallgat a te logikádra; zavartalanul járja a saját útját. Neked kell hallgatnod az életre."
Az ember belső énje, valódi személyisége valójában ezeken túl van, működését ezen határokon túl fejti ki. Valójában a tudatunk a végtelen tér, amely az adott pillanatnak megfelelően megmutatja a választás lehetőségét. Magába foglal mindent és nyitott minden új behatásra. 
A tudatosság elérése


A tudatosság első lépése, hogy ebben a poláris világban megkeressük az egységet. Ehhez először is az ítélkezést kell elfelejteni, és leszűkíteni a dolgokat egy ugyancsak poláris, de mégis alapvetően két egységre: a tudásra és a nemtudásra. Ekkor száműzzük a gondolkodásunkból a jó és a rossz felosztását, hiszen tudjuk, hogy ezek csak a mi megítélésünk termékei. Viszont azzal is tisztában vagyunk, hogy a tudás-nemtudás felosztása objektív. Minden, amit eddig rossznak, hibásnak, helytelennek ítéltünk, azt átértékelhetjük, hogy csak azért olyan amilyen, mert nem volt mögötte tényleges tudás. Nem rosszul csináltam egy dolgot, csak nem volt kellő ismeretem róla. Egy ilyen felismerésből megtanuljuk azt, hogy így nem helyes, és próbálok egy másik alternatívát végigvinni. A nemtudás tehát az információ, illetve a tapasztalat hiányából fakad. A nemtudás alapja a tudatlanság, ami a tudatosság ellentétpárja.

Ha a világban körülnézünk, számtalan öntudatlan embert látunk, akik nincsenek tisztában saját magukkal, környezetük működésével, saját céljaikkal, nem tudják honnan jöttek, és merre tartanak. Nem ismerik a személyiségüket, és hagyják, hogy érzelmeikkel, gondolataikkal azonosulva ezek irányítsák őket, nem pedig fordítva.


A tudatosság pont ennek a viszonyulásnak az ellentétét hordozza magában. Egy tudatos ember nem ítélkezik, csak megfigyel és kijelent, dacára annak, hogy tisztában van a dolgok polaritásával. Tisztában van a tudás-nem tudás kettősségének állapotával, és el is fogadja azt. 
Fix nézőpontok helyett lehetőségek sorozatát látja az életben. Nem, vagy kevésbé hevesen reagál a vele történtekre, azaz érzelmeinek nem rabja, és képes irányítani azokat a saját elgondolásai mentén. Konkrét célkitűzései vannak – azaz a jövője alakítása kapcsán is tudatos. Képes elhelyezni magát a világban. Kapcsolatban van saját testével, érzelmeivel. Képes felülvizsgálni a gondolatait, cselekedeteit, a környezetéhez való viszonyulását. Elfogadó, előítéletmentes és nyitott. Tisztában van képességeivel és hiányosságaival, és folyamatosan alakítja magát. Szeretetteljes és hálával teli. Megelégedett és ugyanakkor nyitott a lehetőségekre.
Döntéseiben három alapelv vezérli: boldog, szenvedésmentes; egészséges élet elérésére törekszik. Tudatának kitágítása céljából kérdéseket tesz fel, és ha érkezik egy válasz, akkor nem ragad le annál, hanem egy megállapítást követően képes lesz nyitni egy újabb kérdés segítségével. Képes túllépni azon a beállítódásán, hogy csak egy válasz létezik, és csak ez lehet a helyes. A világban képes minden olyan lehetőséget felfedezni a maga számára, amire szüksége lehet.

Szív szerinti tudatosság
"A szív útja a bátorság útja. Azt jelenti, hogy bizonytalanságban élünk; azt jelenti, hogy szeretetben és bizalomban élünk; azt jelenti, hogy nekivágunk az ismeretlennek. Magunk mögött hagyjuk a múltat, és engedjük, hogy megérkezzen a jövő."

Mindez azt jelenti, hogy a tudatosság nem az elme szerinti tudatosságot jelenti, hanem a szív, az intuíció szerinti tudatossággal azonos. Vagyis, ha mersz a belső lényeged szerint dönteni az életedben, akkor fogod beteljesíteni azt az életet, amire születtél.


A tudatosság fejlesztésének lépései:
- a régi hátráltató realitástudatunk és a magunkkal kapcsolatos elgondolásaink felismerése, elfogadása; a szükségtelen dolgok elhagyása; és az új információk befogadásának megengedése
- az ítélkezés megszüntetése, megtanulni elengedni
- a tudatosságunk kitágítása kérdések mentén
- hála a meglévő dolgainkért, ugyanakkor újabb célok kitűzése
- az intuíciód erősítése
- a lehetőségek befogadása.


Köszönet a videó fordításáért Sevaster1-nek!
SBG Buddha - VilagHelyzete

◢ BLOG: VilagHelyzete.com
◢ Youtube-csatorna: VilagHelyzeteTV
◢ Legnagyobb FB-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
◢ Párhuzamosan futó FB-oldal (az előző törlése esetére) : https://www.facebook.com/VilagHelyzete
◢ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog
◢ Azonnali Alternatív VilagHelyzete hírek: https://www.AlternativHirek.com

2013. október 26., szombat

Valamit rejtegetnek a világűrben, ami miatt az űrfigyelő rendszereket is leállították !


Ez a telefonos beszélgetés, egy belsős kiszivárogtatóval, nagyon érdekes ! Bár csak hallás után, de lefordítottam nektek, mert sok egyéb, az alternatív forrásokban fellelhető beszámolókkal, lépésekkel egybevág, amit ez a belső ember elmond (aki egy tudós és nem "főállású" kiszivárogtató). Kommentárt nem fűzök hozzá, de ha a fordítással kapcsolatban hiányosság vagy észrevételetek van, jelezzétek nyugodtan ! Hallgassátok meg ! (SBG Buddha - VilagHelyzete.com)

"2012 januárjában áthívtak a Texasban lévő McDonald Observatory-ba, mely a második legnagyobb optikai teleszkóp az USA-ban. Ott találkoztam rögtön érkezés után egy ügynökkel, aki a Homeland Security-hez tartozott. Már kész információkkal várt és egy másik ügynök is megjelent hamarosan. 

Csodálkoztam, hogy jövök én a képbe, mert addig nem is kerültem nemzetbiztonsággal kapcsolatba...tehát ez valami sürgős dolog lehet.  Az obszervatórium fő helyiségébe mentünk, ahol 4-en voltak bent. Itt egy annyira sokkoló dolgot mutattak nekem, ami az addigi egész hitrendszeremet megrengette. Szükségem volt , hogy leüljek egy pillanatra és magamhoz térjek.
Amit láttam, azt saját szavaimmal úgy tudnám elmondani:

Egy hatalmas sötét 3 dimenziós struktúra látható az űrben egy vonalban formációba állva, mely egyenesen a Föld irányába halad.

Azért tudom ezt, mert 3 hónapos intervallumban mutatták meg ezeket a képeket és az irány ebből elég jól feltételezhető. Azaz havonta millió-millió mérfölddel vannak közelebb.

Az volt a feladatom, hogy megértsük, miből áll össze ez a dolog ilyen formációba vagy egyáltalán mik is ezek:

- azaz ember által alkotott; természetes; vagy mesterséges tárgyak..... A NASA által ma rendelkezésre álló tudományos eszközök segítségével azt a tényt állapítottuk meg, hogy nem természetes , valamiféle fém és szén alapú ötvözetből áll. Több ezerszer keményebb szerkezet, mint ami nekünk van ma gyémánt vagy karbon-nano technológia formájában.

Körbeveszi valami erőtér, ami miatt az űr-részecskék nem érik el a felszínét. Olyasmi mint a magnetoszféra a Föld esetében.

Annyira közeli ez a dolog, hogy a teleszkópban jól látszanak a részletek magas felbontásban.  Egy "L"-alakú objektumról van szó ! Azt nem tudjuk, hogy pilóta által vagy más módon irányított-e. Amit tudunk, az az, hogy mozog és nagyon gyorsan mozog.

2013 januárjára 200ezer mérfölddel elhagyta a Marsot, majd teljesen spontán módon eltűnt a teleszkópból.... Mintha valami láthatatlan pajzsot aktivált volna.....egy gombnyomásra. Talán ez a legjobb szó, hogy leírjam. Vakartuk is a fejünket rendesen.
Egy biztos, hogy a kormány részéről komoly érdeklődést mutatnak, mert a nemzetbiztonság folyamatos 24 órás őrizetben és megfigyelés alatt tartott. nem tudtam hazamenni vagy felkelni anélkül, hogy ne figyeltek volna. Nagyon nagy hatalommal bíró emberek tartották rajtam a szemüket....
Érezhető volt, hogy erről szinte senki nem tud és személyesen engem vontak be, hogy kiderítsék mi ez. 
Csak kalkulálni tudjuk, hogy ez a dolog azóta jóval közelebb van hozzánk. Akár szabad szemmel is láthatnánk az éjszakai égbolton... vagy az is lehet, hogy elhagyta a naprendszerünket azóta, nem tudom... Azt sem tudjuk miért jött ide ez a valami. 

Ezek után vártam, hogy keresnek majd újra, de 6 hónapig semmi, ...még egy telefonhívás sem történt irányomba....Egy közeli barátomat hívtam fel, akiben megbízhatok a McDonald Obszervatóriumban és mondta ő is, hogy a Space Monitoring System-et leállították. 
Beleértve a NASA-t is.... ! A barátom rendkívüli módon izgatott volt, amikor beszéltünk és ideges. Kérdeztem, hogy mégis mi a fene folyik itt. 

Azt mondta, hogy azóta az objektum feltűnt újra és a HOLD mögött van a túloldalon. Minden űrfigyelő tevékenységnek a leállítása volt az eszköz, hogy titokban tartsák amennyire lehet.... De tudom, hogy amatőr űrfigyelők is észrevették vagy észrevehetik ezt akár és látható néha hogy "valamik" alakzatba álltak a Hold túlsó oldalán. 
Amikor felnézünk, látható néha, de továbbra sem tudjuk mik azok és mit csinálnak ott vagy mit fognak csinálni. 
Az az igazság, hogy az egészet újra kellene gondolnunk, amit a Holdról tudunk. Tudjuk, hogy van egy fluktuáció a Föld mágneses mezejében és összefügg a Holddal. 

Nagyon érdekes, hogy a NASA-t és z ISS Nemzetközi Űrállomás élő adásait is leállították azóta. Alapvetően rejtegetnek valamit, ez biztos! "Az amerikai űrrepülések, az űrfigyelő rendszerek leállítása mellett (Space Defense System) az is érdekes, a kínai űrkutatás mennyire előtérbe került mostanában. 

Ezen a héten történt furcsa fejlemény az is, hogy kitiltottak 6 kínai tudóst a NASA által Kaliforniában novemberben tartandó konferenciáról, melynek témája a naprendszeren kívüli égitestek lettek volna. Kifejezetten a nemzetiségük és biztonsági megfontolások miatt - jelenti az AFP. 
Amerikai tudósok is felháborodtak a döntésen:
"Több milliárd kilométerre lévő égitestekről szólna a találkozó, aminek semmi nemzetbiztonsági vonatkozása nincs."


Forrás: Disclose.tv (Fordította: SBG Buddha - VilagHelyzete.com)

2013. október 24., csütörtök

Ki gyilkol kit ? Izrael/Palesztina története a legszemléletesebb rajzfilmben


EZ AZ ÉN FÖLDEM ! Avagy Ki gyilkol kit ? - Történelmi útmutató Palesztina / Izrael véráztatta földjéről  


Ez a 3,5 perces videó az egyik legtalálóbb, amit a "Szent Föld" történetéről láttam. Érdemes megnézni és az alul lévő ki-kicsoda jelmagyarázatot is végigböngészni, hiszen nem hosszú! (SBG Buddha - VilagHelyzete.com)


Early Man
Early Man - Korai ember
This generic “cave man” represents the first human settlers in Israel/Canaan/the Levant. Whoever they were.
Ez a barlanglakó testesíti meg az első emberi telepeseket, akik Israel/Kánaán/ Levante (magyarul) területén éltek.
Canaanite

Canaanite - Kánaánita
What did ancient Canaanites look like? I don’t know, so this is based on ancient Sumerian art.
Hogyan is néztek ki az ősi kánaániták, nem tudom, szóval az ősi sumér művészetből indultam ki.
Ancient Egyptian
Egyptian - Egyiptomi
Canaan was located between two huge empires. Egypt controlled it sometimes, and…
Kánaán két hatalmas birodalom között terült el. Egyiptom is kormányozta időnként, és....
Assyrian
Assyrian - Asszírok
….Assyria controlled it other times.
....máskor meg az asszírok
Israelite
Israelite - Izraelita
The “Children of Israel” conquered the shit out of the region, according to bloody and violent Old Testament accounts.
"Izrael gyermekei" még a "sz*rt is ki-vagy meghódították" a régióban.... véres és erőszakos Ótestamentumra hívatkozva....
Babylonian
Babylonian - Babiloni
Then the Baylonians destroyed their temple and took the Hebrews into exile.
Aztán jöttek a babiloniaiak és lerombolták az izraeliták templomát majd a zsidókat száműzték és elkergették a területről.
Macedonian/Alexander
Macedonian/Greek - Makedónok/Görögök
Here comes Alexander the Great, conquering everything!
Majd jön Nagy Sándor, aki aztán meghódít mindent......
Greek
Greek/Macedonian - Görög / Makedón
No sooner did Alexander conquer everything, than his generals divided it up and fought with each other.
Azt követően, hogy Nagy Sándor meghódít minden területet, a hadvezérei felosztják és harcot indítanak egymással.
Ptolmaic
Ptolemaic
Greek descendants of Ptolemy, another of Alexander’s competing generals, ruled Egypt dressed like Egyptian god-kings. (The famous Cleopatra of western mythology and Hollywood was a Ptolemy.)
Ptolemaiosz és Nagy Sándor görög leszármazottai, versengő tábornokai úgy öltöztek, mint az egyiptomi isten-királyok. (A nyugati mitológia és Hollywood híres Kleopátra-alakja is egy ilyen).
Seleucid
Seleucid - Selucidák
More Greek-Macedonian legacies of Alexander.
Nagy Sándor még újabb görög-makedón örökösei

Hebrew Priest
Hebrew Priest - Zsidó Pap
This guy didn’t fight, he just ran the Second Temple re-established by Hebrews in Jerusalem after the Babylonian Exile.
Ez a "fickó" nem harcol, csak vezeti a Második Templom helyreállítását Jeruzsálemben, a Babiloni számüzetést követően.
Maccabee
Maccabee - Makebbeus
Led by Judah “The Hammer” Maccabee, who fought the Seleucids, saved the Temple, and invented Channukah. Until…

Roman
Roman - Római 
….the Romans destroyed the Second Temple and absorbed the region into the Roman Empire…
....amíg a rómaiak újra le nem rombolják a Második Templomot és a régiót be nem olvasztják a Római Birodalomba.
Byzantine
Byzantine - Bizánci
….which split into Eastern and Western Empires. The eastern part was called the Byzantine Empire. I don’t know if “Romans” ever fought “Byzantines” (Eastern Romans) but this is a cartoon.
..... Keleti és Nyugati birodalomra oszlik. A keleti részt hívták Bizánci Birodalomnak.....

Caliph
Arab Caliph - Arab Kalifa
Speaking of cartoon, what did an Arab Caliph look like? This was my best guess.
Crusader
Crusader - Keresztes
After Crusaders went a-killin’ in the name of Jesus Christ, they established Crusader states, most notably the Kingdom of Jerusalem.
Miután a kereszetes hadjáratok Jézus Krisztus nevében jó nagy mészárlást tartottak, létrehozták a keresztes államot, amit Jeruzsálemi Királyság néven ismerünk. 
Egyptian Mamluk
Mamluk of Egypt - Egyiptomi mamluk
Wikipedia sez, “Over time, mamluks became a powerful military caste in various Muslim societies…In places such as Egypt from the Ayyubid dynasty to the time of Muhammad Ali of Egypt, mamluks were considered to be “true lords”, with social status above freeborn Muslims.[7]” And apparently they controlled Palestine for a while.

Muszlim társadalmakban a mamlukok nagyhatalmú katonai kasztot alkottak, "igazi uraknak" számítottak társadalmi ranggal. Felette álltak a született muszlimoknak és egy ideig Palesztinát is kormányozták.


Ottoman TurkOttoman Turk - Ottomán törökök
Did I mention this is a cartoon? Probably no one went to battle looking like this. But big turbans, rich clothing and jewelry seemed to be in vogue among Ottoman Turkish elites, according to paintings I found on the Internet.

Mondtam már, hogy ez csak egy rajzfilm. Szóval, senki nem ment ilyen kinézettel csatába. De nagy turbán, gazdag öltözék és ékszerek eléggé divatban voltak az ottomán török elit köreiben.

Arab
Arab - Arab 
A gross generalization of a generic 19-century “Arab”. - 19.századi arabok

British
British - Britek
The British formed alliances with Arabs, then occupied Palestine. This cartoon is an oversimplification, and uses this British caricature as a stand-in for Europeans in general. 

A britek arabokkal létrehozott szövetsége. Eredménye a MEGSZÁLLT PALESZTINA. 
Palestinian
Palestinian - Palesztin
The British occupied this guy’s land, only to leave it to a vast influx of….
A britek ennek a népnek a földjét foglalták el, majd mikor elhagyták átjátszották.........

European Jew/Zionist
European Jew/Zionist - Európai Zsidó / Cionista
Desperate and traumatized survivors of European pogroms and death camps, Jewish Zionist settlers were ready to fight to the death for a place to call home, but…

Az európai haláltáborok és üldöztetés traumatizált túlélője. A cionista zsidó telepesek halálukig készek harcolni egy helyért, amit otthonuknak nevezhetnek......
Hezbollah
 PLO/Hamas/Hezbollah - Palesztin felszabadító / Hamasz / Hezbollah tag
….so were the people that lived there. Various militarized resistance movements arose in response to Israel: The Palestinian Liberation OrganizationHamas, and Hezbollah.

.... Szóval ők voltak, akik itt éltek..... Számos katonai ellenálló csoport, mely kész "válaszolni" Izraelnek....
State of Israel
State of Israel - Izrael állam 
Backed by “the West,” especially the US, they got lots of weapons and the only sanctioned nukes in the region.

A nyugattal a háta mögött (főként az USA), töméntelen mennyiségű fegyverrel megtámogatva. Az egyetlen a régióban, mely illegális és az ENSZ jogszabályait semmibe vevő nukleáris arzenállal rendelkezik.
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreit nem engedi ellenőrzéseket végezni. MEGTEHETI.....
Terrorállam, kirekesztő és fajgyűlölő Apartheid - rendszer fenntartója a 21. században fasiszta hajlamokkal, módszerekkel és működéssel. Szintén MEGTEHETI ....

 Guerrilla/Freedom Fighter/Terrorist
Guerrilla/Freedom Fighter/Terrorist - Gerilla - Szabadságharcos - Terrorista (csak nézőpont kérdése)
Sometimes people fight in military uniforms, sometimes they don’t. Creeping up alongside are illicit nukes possibly from Iran or elsewhere in the region. Who’s Next?

Néha az emberek katonai egyenruhában harcolnak, néha meg nem....... 

Angel of Death

and finally… - és végül
The Angel of Death - A Halál Angyala

Forrás : Films for Action ( Fordította SBG Buddha - VilagHelyzete.com )

2013. október 10., csütörtök

'Az Egyesült Államok szakított a saját alkotmányával !' - friss interjú a legnagyobb igazságszivárogtatókkal


'Az Egyesült Államok szakított a saját alkotmányával !'

Tegnap este titokban találkoztak az igazságot kiszivárogtató (ún. Whistleblower-ek) Edward Snowden-nel, aki Sam Adams díjat kapott az igazság elmondásáért és a mindenkit érintő totális megfigyelőhálózat leleplezéséért.

Az NSA működése és a kiderült információk mind azt bizonyítják, hogy USA a törvénytelenség útjára lépett, elárulta a saját alkotmányát - mondta a kiszivárogtató Thomas Andrews Drake az RT News műsorában. Érdemes meghallgatni lent a beszélgetést a videóban.

Az irónia az egészben az, hogy Drake is a nemzetbiztonság törvénytelenségének titkait szivárogtatta ki a múltban.

"Eloldozták magukat a saját alkotmányuktól - attól a mechanizmustól, ahogy mindannyian kormányozzuk saját magunkat. És amikor betiltod a valódi törvényt és titkos törvényekkel és azok titkos értelmezéseivel helyettesíted azt, akkor egy teljesen új 'játék' kezdődik. Ez Pandora Szelencéje !"

"Snowdennek el kellett menekülnie az USA-ból ahhoz, hogy a szabadság lehetőségét biztosítani tudja. Nem a terve volt az, hogy itt Oroszországban érjen véget ez a dolog. Az Egyesült Államok volt az, mely bevonta az útlevelét és kitagadta saját állampolgárát az igazság kimondása miatt. Oroszország csak felismerte a nemzetközi törvényeknek megfelelő helyzetet és politikai menedéket nyújtott."
Az egykori CIA-elemző Ray McGovern 'rendkívüli személynek' nevezte Őt, azért amit felvállalt és megteremtette saját maga számára a békét.
"Meg van róla győződve, hogy amit tett, az a helyes. Nem is sajnálja vagy bánja. És bátran nézz szembe azzal, amit a jövő tartogat számára" - mondta McGovern.

Coleen Rowley, egykori FBI ügynök és igazságot kiszivárogtató; Jesselyn Radack USA kormányalkalmazott mind brilliánsnak, okosnak, és elkötelezettnek tartják mindazt, ami elindult és ahogy a zsarnokság kiépülése lelepleződött.


Az igazi terroristák mind az USA beavatkozásai után jelennek meg a világban. Például a tálib és zsoldos (lázadó) csoportok mind az amerikai tevékenységnek árnyékában jönnek és jöttek létre. Különösen 9/11 után elindított háborúkat követően erősödött fel mindez !

A szomorú az egészben, hogy a háborút és a hadieszközöket most saját szülőföldjük és saját állampolgáraik ellen is készek és hajlandóak bevetni. 
Legyen szó akár titkos megfigyelésről és hírszerzésről, akár katonasággá alakított rendőrségről és rögtönítélő bíróságként intézkedő rendőrökről. 
Egy rendőrállam van születőben, mely szocialista eszközökkel kampányol és védi a kapitalista elit érdekeit, de teszi mindezt egyre diktatórikusabb és mások jogait sárba tipró módon. 

Gyakran olyan államokat vádol, hogy veszélyt jelentenek a világ biztonságára, melyek soha egyetlen országot sem támadtak még meg a történelemben (lásd Irán) és teszi ezt egy olyan ország képében és képmutatásával, melynek legfőbb exportcikke maga a HÁBORÚ.
Eközben fegyvereit juttatja el minden célországba, ahol saját érdekeit érvényesíteni akarja.
Ha tervei úgy kívánják, ehhez az ottani rendszert is hajlandó megdönteni, ha kell az USA irreguláris hadseregeként működő Al-Kaida zsoldosokkal, ha kell , akkor bombákkal "viszi a demokráciát"....  (SBG Buddha - VilagHelyzete.com)
És ezt figyeljétek! ENSZ / Agenda 21 dokumentum igazolja, hogy mire készülnek

Egy "kezembe került" dokumentum bizonyítja, hogy mindaz, amit eddig erről írtam, IGAZ: (a dokumentum valódi - leellenőrizték nekem, így garantálom) (SBG Buddha - VilagHelyzete.com)
Tényleg az amerikai állampolgárok lefegyverzésére készül a hatalom és az alkotmány által biztosított szabad fegyverviselés jogának eltörlésére. 

Az ENSZ irattárából van ez a lapocska és most augusztus 5-i dátummal !!!
Az ENSZ és Agenda 21 (Illuminati által működtetett fontos szervezet) felállított egy 'lefegyverzési bizottságot', melynek feladata fegyverelkobzás kidolgozása:


Ahogy olvashatjátok: 

"A civil állampolgárok kezében lévő katonai fegyverek 500 milliós száma nemcsak statikus problémát, hanem igenis dinamikus problémát jelent majd a fegyverelkobzás folyamatában, különösen azokra tekintettel, akik visszautasítják majd lőfegyvereik beszolgáltatását! "

2013. október 5., szombat

Óriásit alkotott Havasi Balázs a "Tavaszi szél" című magyar népdallal ! 3 évig készült a klip


A hollywoodi filmzenék világát idéző zenei tételt komponált Havasi Balázs, amelynek az egyik leghíresebb magyar népdal, a “Tavaszi Szél” a vezető témája. A világzenei tételben Havasi Balázs mellett a magyar népzene olyan szakavatott ismerői képviselik a magyar zenei gyökereket mint Szirtes Edina “Mókus”, Szokolay “Dongó” Balázs, vagy a Magyar Zeneakadémia népzene szakának hallgatói. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a világszínvonalú produkciót az elsők között, -a kanadai magyarság körében pedig elsőként mutathatja be a Kanada Világa – a kanadai magyar szó hírportál.

A magyarság igazi értékeit, történelmünk és jelenünk büszkeségeit mindig is szívügyemnek tekintettem a VilagHelyzete blogon, ezért is tartom fontosnak, hogy minél több emberhez eljussanak az ilyen pozitív és lelkünket melengető hírek is. Lehet, hogy sokan lehurrogják az ilyen érzéseket, de én akkor is biztos vagyok benne, hogy bármelyik igaz magyar embernek a szíve megdobban - bárhol is legyen a világban, ha meghallja ezeket a dallamokat. Legyen Ő éppen Washingtonban, Csíkszeredán vagy valahol messze Sydney-ben. Talán ez az, ami mindannyiunkat összeköt és ez az, amit ez a szimfónia is megragad és átad nekünk ....(SBG Buddha ◄ VilagHelyzete.com ► )
A szimfónia azért is igazán egyedülálló, mert a magyar zenészek mellett ázsiai művészek is feltűnnek, akik autentikus hangszereiken egy ázsiai népdalból adnak ízelítőt. A kompozíció – amelyben szokás szerint a Budafoki Dohnányi Zenekar és Endi is közreműködik (A Hooligans zenekar dobosa -a szerk.) - egyfajta hidat képezhet a magyar és az ázsiai kultúra között, hiszen egyszerre szimbolizálja a népek különbözőségét és a zene egyetemességét.

“Számomra a Tavaszi Szél egy zenei szimbólum. Sosem rejtettem véka alá, hogy minden sikeremet a magyar zeneoktatásnak, és a magyar közönségnek köszönhetem. Meggyőződésem, hogy a Tavaszi Szél egy olyan dallamunk, amely bárhol a világon sláger lehetne. Mindig is vallottam, hogy születhettünk ugyan különböző földrészeken, a szívünk mélyén mégis mindannyian ugyanazt a nyelvet beszéljük, és ez a közös nyelv pedig a zene…” – vallja a zeneszerző.

A különleges világzenei produkcióhoz a videoklip elkészítése közel 3 évet vett igénybe.

A művészek a koncepció szerint egy igazi “gyertya Arénában” álltak a kamerák elé, melyet a stáb pontosan 2013 gyertyából épített meg. A gyertyák meggyújtása közel négy óráig tartott, majd külön kihívást jelentett az egész jelenet leforgatása, mielőtt a gyertyák elégtek volna. “Soha nem fogom elfelejteni, amikor először beültem a gyertyák közé. Amellett hogy a bőrömön éreztem a melegüket, olyan érzés volt, mintha egy ősi szentélyben ültem volna. Úgy tartják, hogy a gyertyaláng a lélek fénye, és engem abban a pillanatban valami mélyen megérintett.” – nyilatkozta a forgatás élményéről HAVASI.

Ez azonban csak egy jelenet – az egész klip elkészítése számos egyéb kihívást is jelentett. Az alkotók (Kriskó László rendező, és Csincsi Zoltán vezető operatőr) látványosan kívánták megjeleníteni a természet ébredését, a tavasz pillanatait, bemutatni Magyarország természeti csodáit, gyönyörű tájakat. 
A stáb a gödöllői Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézetének docensét kérte meg, hogy javasoljon Magyarország területén a videokliphez egy nagy területen elhelyezkedő, romantikus környezetben lévő cseresznyést, amely áprilisban virágzik. A hideg időjárás, majd a hirtelen felmelegedő hőmérséklet miatt csak tippelni lehetett, hogy 2-3 héten belül mikor is borulnak virágba a fák. A stáb így minden nap készenlétben állt a forgatásra, várva a virágzást, míg a megfelelő pillanat el nem érkezett.

Forrás: Kanada Világa

2013. október 2., szerda

A Világbank volt munkatársa leleplezi az Illuminati világuralmi terveit


Karen Hudes a Yale Egyetem jogi karán végzett és több mint 20 évig volt a Világbank jogi osztályának munkatársa. Amikor a bankon belüli korrupció leleplezése miatt elbocsátották, már a szervezet vezető jogtanácsosa volt. Pozíciójának köszönhetően pontosan látta, miként uralkodik a globális elit a világ felett és ezt az információt most nyilvánosságra hozta.

Karen Hudes szerint az elit legfőképpen egy maroknyi, szorosan ellenőrzött pénzintézet és mega-vállalat segítségével uralja bolygónkat. A cél a teljes dominancia, valamint, hogy minden ember és kormány adósságban ússzon. A folyamat részeként a politikusokat hozzászoktatták a kampányaik támogatásaként folyósított hatalmas pénzjuttatásokhoz. Mivel a nagy médiabirodalmak is az elit tulajdonában vannak, a tömegmédia szorosan felügyelt információfolyama nem engedi, hogy az igazság kiderüljön, és az emberek rájöjjenek, hogy valami nagyon nincs rendben a rendszerrel.

Ezúttal senki sem mondhatja, hogy egy összeesküvés-elméleteket gyártó őrültről van szó. Karen Hudes először az amerikai Export Import Bank, majd 1986-tól 2007-ig a Világbank munkatársa volt és több jogi szervezetet alapított. Ma leginkább az elit által a világ vagyonának megszerzéséhez használt korrupt pénzügyi rendszer leleplezésére koncentrál.

A New American-nek adott interjúban kifejtette, hogy az emberek szinte ellenállás nélkül hagyják, hogy az elit egyeduralmat szerezzen a Föld forrásai felett:

A Világbank volt vezető jogtanácsosa, Karen Hudes szerint a globális pénzrendszert korrupt, hataloméhes egyének kis csoportja uralja, akiknek érdekei a magánkézben lévő amerikai Federal Reserve Bank körül forognak. Ez a hálózat a médiát is uralja, így bűntetteiket könnyűszerrel elfedhetik, - magyarázza. Az interjú során elmondta, hogy amikor megpróbálta leleplezni a Világbank körüli problémákat, elbocsátották. Jelenleg, más leleplező informátorokkal közösen eltökélt szándéka, hogy feltárja és felszámolja ezt a korrupciót. Karen biztos a sikerben.

A svájci PLoS ONE csoport által az üzletvilág feletti hatalom központosításáról készült tanulmányt idézve rámutatott, hogy a főleg pénzintézetekből és központi bankokból álló szervezetek kis csoportja hihetetlen hatalommal bír az egész világ felett. „A világ erőforrásait ez a kis csoport birtokolja,” mondja, hozzátéve, hogy „a korrupt hatalomszerzők” a médiát is a markukban tartják. „És hagyják nekik, hogy mindezt megtegyék.”
A tanulmány a világ 43 060 transznacionális vállalatát és az azok közötti tulajdonosi hálózatot vizsgálta. Ennek alapján felállították a globális gazdaság magját alkotó 1318 vállalatot feltüntető „térképet”.
A kutatás megállapította, hogy a csoporton belül 147 vállalat egy szuper-egységet alkot, ami a csoport vagyonának 40%-a felett rendelkezik. Valamennyien tulajdonosai egymás cégei egy részének vagy teljes egészének. Ezek közül a legtöbb bank, a legnagyobb 20 között a Barclays és a Goldman Sachs is szerepel.
Tulajdonképpen a cégek kevesebb, mint 1%-a irányítja az egész hálózat 40%-át,” mondja James Glattfelder, a zürichi Svájci Állami Intézet komplex rendszerelméleti kutatója, a PLoS One folyóiratban hamarosan megjelenő tanulmány társszerzője.
A globális elit persze nem csupán ezeket a mega-vállalatokat irányítja. Hudes szerint a Föld szinte valamennyi országának pénzügyeit irányító, nem a nép által választott, felelősségre soha nem vonható szervezeteket is ők uralják.

A Világbank, az IMF és a Federal Reserve-höz hasonló központi bankok irányítják a világ pénzforgását és kényük kedve szerint állítják elő valutáikat.


Ezeknek az intézményeknek a csúcsán pedig a Nemzetközi Fizetések Bankja, a BIS található, ami nem egyéb, mint a központi bankok központi bankja. Sokan még a létezéséről sem tudnak, pedig igen fontos szervezetről van szó. Egy korábbi cikkben részletesen foglalkoztunk az intézmény történetével:

A világ pénzügyeit egy, a legtöbb ember számára teljesen ismeretlen, rendkívüli hatalommal rendelkező nemzetközi szervezet irányítja. A szervezet, ami tulajdonképpen a központi bankok központi bankja, a Nemzetközi Fizetések Bankja nevet viseli. Központja Svájcban található, de rendelkezik irodákkal Hongkongban és Mexikóvárosban is. Nem tartozik beszámolási kötelezettséggel egyetlen hatóság felé sem, nem fizet adót és minden törvény felett áll. Még a Wikipedia is elismeri, hogy „egyetlen nemzeti kormány felé sem tartozik felelősséggel”.
A II. Világháború alatt még a nácik pénzét mosta tisztára, ma azonban legfőbb feladata a központilag megtervezett globális pénzrendszer irányítása. 58 központi bank tartozik hatáskörébe a világon és sokkal nagyobb beleszólása van egyes országok, például az Egyesült Államok irányításába, mint bármelyik politikusnak a világon.

A központi bankok vezetői kéthavonta összegyűlnek a svájci Bázelben, ahol mindannyiunkat érintő kérdésekről döntenek úgy, hogy az elhangzottakról rajtuk kívül nem igen tud senki. A szervezetet a globális elit alapította, a globális elit javára és a fokozatosan kialakuló globális gazdasági rendszer egyik legfontosabb szereplőjének szánják.
Ez a rendszer nem a véletlen műve és nem is a közelmúltban kezdték kiépítését. Carroll Quigley történelemprofesszor 1966-ban kiadott könyvéből is olvashatunk egy részletet, amiben a szerző az elit által a Nemzetközi Fizetések Bankjának szánt szerepről is ír:

"A pénzügyi kapitalizmus erőinek egy másik messze nyúló célja is volt, ami nem kevesebb, mint létrehozni a pénzügyi hatalom magánkézben lévő globális rendszerét, ami minden ország politikai rendszere és a teljes világgazdaság felett is hatalmat gyakorolhat.
A tervek szerint ezt a rendszert, feudalista módon, a világ központi bankjai közös erővel irányítják majd, magán összejövetelek során hozott titkos megállapodásokon keresztül. Ennek a rendszernek a gerincét a svájci bázeli központú Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) alkotja, ami a világ központi (szintén magánkézen lévő) bankjai tulajdonában lévő magánbank."

Ma pontosan ez a helyzet. Szóval így gondolkodik a globalista Elit....

Egy neo-feudalista rendszerben élünk, ahol az állampolgárok és kormányaik az adósság rabszolgái. A rendszert a központi bankok és a Nemzetközi Fizetések Bankja felügyelik. Irányításuk alatt a világ vagyona szép fokozatosan a globális elit markába vándorol.

Ami a legszomorúbb a helyzetben, hogy mivel az elit irányítja, hogy mit lát, hall és gondol a többség, csak kevesen látják, hogy mi történik valójában.

Az Egyesült Államok csatornáin látható hírek és szórakoztató műsorok 90 százalékát hat óriási társaság felügyeli.

Ez az a rendszer, amit sok korábbi próbálkozáshoz hasonlóan, most Karen Hudes is megpróbál leleplezni. (SBG Buddha - VilagHelyzete.com)

Ezt megerősítő friss VilagHelyzete cikk:

A pók hálója: City Of London - A legtitkosabb bűnszervezet - Nagy-Britannia második birodalma

➽ Kapcsolódó VilagHelyzete.com Cikkek: ➽

A pénzről minden igazság ! A Bank Of England tanulmánya elismeri, hogy a semmiből teremtik, amit Te rabszolgaként használsz

A Federal Reserve kartell és a nyolcak - Akik magántulajdonban birtokolják a világ pénzkibocsátását és a 'rabszolgatartás' teljes kontrollját

Videó: J.F.Kennedy rádióbeszéde, mely az életébe került...

A történelem legnagyobb titka derülhet ki – A FED 2,420,937.4 tonna aranyat lopott össze és irányította a történelmet

A tudatlanság kősziklájára épült globális birodalom

Az átlagember ha ezután a videó után sem érti meg, miért tartunk itt....akkor....

Íme a hírhedt eltitkolt "MNB Műhelytanulmányok", avagy Magyarország adósságcsapdába kényszerítése - Befizetés vagy Ráfizetés az EU - Az 'MNB Műhelytanulmányok' eddig "tabunak számított", de gondoskodunk róla, hogy ne maradjon az!


Forrás: Power Hour / Greg Hunter / The Economic Collapse

(SBG Buddha - VilagHelyzete.com)
◢ BLOG: VilagHelyzete.com 
◢ Youtube-csatorna: VilagHelyzeteTV
◢ Legnagyobb FB-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
◢ Párhuzamosan futó FB-oldal (az előző törlése esetére) : https://www.facebook.com/VilagHelyzete
◢ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog
◢ Azonnali Alternatív VilagHelyzete hírek: http://alternativhirek.blogspot.com