2012. augusztus 29., szerda

Mit látsz meg, ha kinyitod az elméd ? Nemcsak azt, hogyan irányítják a világot.., hanem magadat is!


David Icke ebben a negyed órában rengeteg témát érint, mint pl. a 13 Család egy vérvonalba való tartozását, az irányítás piramiselméletét, a rendőrállam várható kialakulását, eltitkolt találmányokat és a híres Probléma--Reakció--Megoldás rendszert. Mindenkinek alap, aki egy kicsit is szeretné jobban érteni a jelen eseményeit.

"Ki irányítja a hálót ? MINDIG A PÓK IRÁNYÍTJA A HÁLÓT. És a pók egy olyan szinten van, amit sosem látsz."
Nem a politikusok, a Bush vagy Obama család, még csak nem is a Rockefellerek ...ők is csak pókfonalak. 
Az igazi erőt, ami manipulálja az egészet sosem látod, hogyan működik az árnyékban. 

Egy központi irányító politikát folytat, és ezért látod, hogy ugyanazok a dolgok történnek különböző országokban ugyanabban az időben. Ez azért van, mert az utasítások egy központi helyről jönnek. 
Hogy mi a mi szerepünk, akik sok mindről tudunk és olyanokat is látunk összefüggéseiben, amit mások nem? Működhetünk és beszélhetünk olyan szinten és olyan dolgokról, mint például : banki csalások, politikai átverés, manipulált háborúk, manipulált 9/11. 

És kell is, mert tudnunk kell róluk ! De ha csak ennyit teszünk, hogy ezeknek az információját továbbítjuk, akkor egy olyan körciklusban működünk, ami tudja mi a baj, de nem tuja hogyan jusson ki belőle. 
Soha nem fogjuk tudni, hogyan szabadítsuk fel magunkat, ameddig nem értjük meg, hogy kik is vagyunk valójában. 
Hogyan lehetsz szabad, ha azt sem tudod, hogy ki vagy ???
Hogyan lehetsz szabad, ha azt sem tudod, mi a valóság természete, amiben élsz ???DAVID ICKE - OPENING YOUR MIND.

DAVID ICKE - OPENING YOUR MIND

Az emberek tükörképükkel azonosítják általában magukat, nevükkel, munkájukkal, amit csinálnak. Ezek közül egyik sem az, amik valójában vagyunk.
Ezek, csak azok a dolgok, amiket megtapasztalunk.
Meg kell változtatni önazonosság-tudatunkat!
Tudatosság, kiterjedő tudatosság vagyunk.
Te is tudatosság vagy, egy spirituális lény akinek emberi tapasztalásai vannak.
Amikor korlátozott emberi önmagaddal azonosulsz, beleértve nevedet és amit csinálsz, akkor ez az a lencse, amin keresztül látod a világot és magadat. Egy kicsi "én"-nek, egy kicsi "magam"-nak fogod látni: azaz "nincs erőm, hatalmam".
Amikor egyszer csak tudatosan átmozdítod ön-azonosságodat a "VÉGTELEN TUDATOSSÁG VAGYOK EMBERI TAPASZTALÁSSAL", akkor hirtelen minden átváltozik számodra. Ez tulajdonképpen egy energetikai váltás a tudatosságodban. Hiszen a TUDAT is ENERGIA és az ENERGIA is maga a TUDATOSSÁG. Így következik be most egy energetikai, tuatosságbeli váltás sok emberben és a világban.

Amikor megcsinálod ezt a váltást, Te is elkezdesz változni. Olyan dolgokat kezdesz el látni sokkal szélesebb látásmóddal, amiket korábban nem is voltál képes észlelni.


Egy energetikai váltás, ugrás következik be most. Az emberek ráébrednek, kik is ők valójában. Működésben van egy olyan erő, mely segít azoknak az embereknek, akik magukon is szeretnének segíteni.
2:50-től minden szavát építsétek be a tudatotokba, mert a legnagyobb igazság, ami létezik !!!KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:
DAVID ICKE - SZERETET
DAVID ICKE legnagyszerűbb beszéde 1994-ből

További David Icke videók és cikkek az oldalunkon

37 megjegyzés:

 1. Köszi! Cserébe:

  "...a valódi lényed tulajdonképpen megnevezhetetlen, csak annyit
  tudni róla, hogy feltehetőleg egy nála hatalmasabb szellemi egységnek a része. Végső soron pedig, ha elfogadod ezt, akkor kimondható, hogy a te éned az Istennek a része. Vagy egyfajta „nyúlványa” mely éppen az anyagvilágnak nevezett létsíkon helyezkedik el. Úgy is jellemezhetlek, hogy te egy aprócska kitükröződése vagy az Istennek, akiben ő a fizikai síkon tapasztalatokat szerez. Bár ez rossz megfogalmazás, mert nem az Istennek kell tapasztalatokat szereznie, hiszen előtte az összes létező tapasztalat eleve ismert. Hanem az ő részeinek kell tapasztalatokat szerezniük, mivel eme részek, mert tőle illúziószinten elkülönültek, azaz részben függetlenek, nem ismernek mindent, nem ismerik a Teljességet. Isten a részeiben tehát nem tapasztalatokat szerez, hanem tapasztalatokat teremt. Mégpedig attól függően, hogy mekkora része éli meg magát egy tőle, Forrásától független különböző énnek, egyéniségnek, szerez ez a kis én annyi tapasztalatot, amennyit egyáltalán befogadni bír tudata korlátozott mezőjébe. De most még ne is ebbe bonyolódjunk bele! Egyelőre azt szeretném leszögezni, hogy az Isten részei, a nagyobb és kisebb, önálló és szabad akarattal rendelkező egyéniségek, bár tőle, az ő Lényéből származnak, erről mégis gyakran - illetve fejlődésük egy hosszú szakaszában - megfeledkezhetnek. Éspedig azért feledkeznek meg, mert ők csak azokat a résztapasztalatokat élhetik meg önmagukról, melyekre én-konstrukciójuk minősíti őket. Én-konstrukciójuk meg annak alapján jön létre, hogy az isteni manifesztáció következtében, öntudatra mely világokban ébrednek. Ők valamennyien csakis olyan valakinek élhetik meg magukat, amilyen környezetbe egyéniségekként beleszületnek. Vagyis amilyen létszféra közegéből felvehetik azokat a személyiségüket kiképző lét-gondolatokat, melyek eme létszférára jellemzőek.
  Konkrétabban tehát: ha te ember vagy, azaz a Földre születtél le, nem várhatod el magadtól azt, hogy ne ember legyen belőled abban a szűkebb-tágabb társadalmi környezetben, mely túlvilágról érkező tudatodat fogadta be a maga miliőjébe. Emberi lesz a formád, mert ebben a forma-világban emberi testben kell élned. Emberi lesz a gondolkodásod, az érzelemvilágod, a világképed, mivel emberkörnyezetben ez másként nem is lehet. Emberként elsősorban a fizikai sík, az anyagban való létezés tapasztalatait szerzed meg. És ezenközben, míg itt éled az életedet, eleinte rendkívüli nehézségekbe ütközhet az, amikor valami »magasabb« látás, tudás, valami nem-emberi tudatszint felé törekszel. Holott ez a magasabb valóság a te létednek is a töve, és te, mint szellemi létező, valójában ebből a nem-emberi tudatbirodalomból születtél meg.
  ...

  VálaszTörlés
 2. Emberlétednek keletkezése is magasabb forrásból ered. Mégis a fizikai síkon ezt te elfelejted, erre csak nagyon halványan emlékszel. De mikor már emlékezni akarsz, és meg is ragadsz minden lehetőséget, hogy emlékeid kiélesedése hatására vissza akarjál térni az Istenhez, azaz szellemi gyökeredhez, még akkor sincs túl könnyű dolgod, mivel úgy érzed: valósággal magába zár, bebörtönöz emberi személyiséged, tudatod, egód és főleg is a tested. Ha már arról megvilágosodtál, hogy a végső lényeged az Isten, s léted - ha ezt nem is mindig vetted észre - szorosan összefügg az ő létével, s már azt is megtapasztaltad, hogy tudatod belenyílik az emberszint feletti tudatminőségekbe, s így összeköttetésbe kerülhet Önvalója közegével, természetesen érezni fogod, hogy tudat-tágulási folyamataid következtében szabadabb és boldogabb lehetsz. Ámde a hétköznapjaidban, s amikor elfelejtesz erre koncentrálni, vagyis amikor nem tudatosítod magadban erősen, hogy te nemcsak egy kis emberi lény vagy, hanem a Létben kinyújtózkodva - tudatod tágulása által - gyakorlatilag bármivé, bárkivé lehetsz, akkor mégiscsak mindig újra visszakényszerülsz ember-mivoltod ketrecébe. Mivelhogy továbbra is abban élsz benne, továbbra is függőségben állsz a testeddel és nemcsak azzal, de egész emberi környezeteddel. Azaz, hacsak nem vonulsz félre a világtól remetének, hanem megvilágosodásod után is maradsz megszokott környezetedben, és továbbra is elvégzed földi kötelességeidet, például munkádat vagy azt, hogy gyermekeidet neveld, éppen emiatt nem leszel képes állandóan azzal foglalkozni, hogy minden percedben »felszárnyalj a mennybe«, mert az energiáidat, a koncentráló képességedet továbbra is nagy százalékban a földi lét gyakorta viszontagságos tapasztalatai kötik le. És az Isten tudja ezt. Ahogy azt is tudja, hogy te nem lehetsz másmilyen, csak ilyen. Ha embernek születsz, ember leszel. Legfeljebb tudomásodra juthat az, hogy előfordulnak másfajta létezők is a nagy Mindenségben, legfeljebb megszülethet benned a vágy arra, hogy te is korlátlanabb tudatúvá válhass. és legközelebb lényegednek egy másik megjelenésében egy szabadabb, kötetlenebb, teljesebb létfokozatba kerülhess. Ami persze nem is legközelebb lesz, ezt csak a te időfelfogásodban észleled egy következő életnek. De ebbe most még ne menjünk bele. Lényeg az, hogy benned a vágy megszülethet arra, hogy más lét-színtereken élj másfajta életeket. Csakhogy ezt erőltetni, erőszakosan véghezvinni pedig pláne nem lehet. Azért élsz emberként, mert csúnyán fogalmazva: erre vagy ítélve.

  Hogy ki ítélt erre? Természetesen az Isten. Ő az, aki/ami benned - mint résztudatában - önmaga teljességéről szándékosan megfeledkezett, akkor, amikor téged a többi résztudatától elkülönítve határokkal zárt körbe, s arra jelölt, hogy olyan legyél, amilyen és nem másmilyen. Legalábbis a te nézőpontodból szemlélve ez a megjelenése az egyediségednek, s egyben korlátoltságodnak, így írható le. De mielőtt kígyót-békát kiabálnál az Istenre, itt kell ismételten megjegyeznem, hogy ha a Lét Elsődleges Tudata önmagát ilyen különbözőségekben és korlátozottságokban megjelenő létezőkre nem osztaná fel, akkor viszont nem lehetne neked sem semmiféle éned, egyéni léted. Egyéni léttel, egyéniséggel ugyanis te is. ahogy az összes létező, csak akkor rendelkezhetsz, ha magadat a másoktól és Istentől való különbözőségeidben ismerheted fel. Ha nem válhatsz sem te, sem senki más egyéniséggé, akkor viszont nem tapasztalhatod meg a Létet sem, hiszen akkor te nem vagy semmi és senki, azaz voltaképpen nem is létezel."

  VálaszTörlés
 3. Ez már közelít a lényeghez. De a legfontosabb, hogy mindig te választod meg mikor és hol milyen energia formájában létezz, te választod a kozmikus fejlődésed következő "lépcsőfokát", a Nagy Energia mindössze azért felel, hogy a mindenkori egyensúly minden térben és időben meg legyen.

  VálaszTörlés
 4. Amit írsz, mind igaz. Az ember születésétől fogva arra rendeltetett, hogy felismerje:
  a "korlátozottságokban megjelenő létezők" világa valójában nem rendíti meg a saját belső egyéniségét. Felismeri önmagában a személyt, mely a világgal együttműködik, együtt érez, örül és szomorkodik, és bár az egyénisége már hazatalált - és ez egyfajta kettészakítottsággal is jár - ez nem baj, mivel a személyiség, ha eléggé kiforrott, egyensúlyozza, ezt a hazatalált belső egyéniséget, és a kettő harmóniába kerül egymással :) (Az egyéniséget és a személyiséget sokan sokféleképpen értelmezik, lehet, hogy én is keverem)
  Egyik kedvenc történetem:
  "A sasfiók, akit egy kotlós költött ki, egész életében azt hitte, hogy ő csirke. Kapirgált, rovart keresgélt. Kárált és kotkodácsolt. Csapkodott a szárnyaival és repült egy-két métert. A Sas lassan megöregedett. Egy nap a magasban látott egy nagyszerû madarat, mely méltóságteljesen vitorlázott az erős szelek között. Az öreg Sas ámulva kérdezte: Ki az ott? Az a Sas, a madarak királya – válaszolta a szomszédja. Az ég tartozéka, mi pedig a földhöz tartozunk. – mi csirkék vagyunk. És a Sas csirkeként halt meg, mert csirkének hitte magát.” (Antony de Mello)

  VálaszTörlés
 5. Javaslom, olvassatok/hallgassatok Eckhart Tolle-t. Én nála találtam meg, azt, amiről a cikk szól:
  http://www.youtube.com/watch?v=_-FZKlFhdyc

  VálaszTörlés
 6. Salusa augusztus 17.-i üzenete kissé rövidítve, de a lényeg benne van :)
  "Nincs semmi amit ne lennétek képesek elérni kollektív tudatosságotokkal. De ehhez az kell, hogy összpontosítsatok szándékotokra ha azt akarjátok, hogy az kreatív hatalmatokon keresztül öltsön fizikai formát. Jelenleg kutatjátok, hogy miként lehetne megemelni szintetek, hogy véget vessetek a régi irányító rendszernek. Ez segít felgyorsítani a változásokat és a változás energiáját nem lehet megtagadni. Ez azt jelenti, hogy egy pozitív hozzáállást választottatok és felülkerekedtetek a félelmet sugalló próféciákon amik jövőtökről szólnak. Számos oka van annak amiért az emberek félelemre alapuló következtetéseket vonnak le és a szándékosan terjesztett hamis információk az élen járnak ebben...
  Azt tanácsoljuk hát, hagyjatok figyelmen kívül minden olyan tanácsot ami arról szól, hogy az űrlények megpróbálják átvenni a Föld feletti uralmat, mert erre nem fog sor kerülni. Affelől is nyugodtak lehettek, hogy teljes mértékben tisztában vagyunk a sötét összeesküvők azon terveivel, hogy egy hamis támadást szimuláljanak és mi biztosítani fogjuk azt, hogy tervük megbukjon. Ennyi felhatalmazásunk van és az ilyenfajta támadást akkor is megakadályoznánk, ha igaziról lenne szó...
  A sötét összeesküvők csak egy bizonyos pontig ügyködhetnek ami karmátokat illeti, mielőtt mi megálljt parancsolnánk nekik. Ez fejlett technológiánk révén elég könnyű feladat számunkra anélkül, hogy egy csepp vér is folyna. Már nem fog sokáig kelleni eltűrnetek a sötét összeesküvők ténykedéseit, napjaik meg vannak számlálva...
  Láthatjátok, hogy mindazon ősi próféciák ellenére amik fizikai jellegű katasztrófákat jósoltak ezekre az időkre, nem teljesültek be. Mi képesek vagyunk az ilyen fajta dolgokat irányítani, de bizonyos Földi változásokra sor kell, hogy kerüljön, mert részét képezik a tisztítási folyamatnak. Bármi is történjen tudjátok, hogy mi a színfalak mögött dolgozunk azon, hogy a károk és emberéletek számát minimális szinten tartsuk és mindent megteszünk, hogy előre figyelmeztezhessünk titeket minden nagyobb katasztrófa előtt. Ami vízlelő és tengereitek szennyezését érinti, egészen könnyű feladatot jelent számunkra és szinte semmi idő alatt be lesz fejezve. A Föld szennyeződése az, ami több problémát okoz, de még ez is bőven belefér képességeinkbe. Legyen az bármi kényelmetlenség is amit el kell, hogy viseljetek, az mind rövid életű lesz és tudásunk széles skáláját fogjuk felhasználni arra, hogy szükségleteiket kielégítsük...
  Kedveseink a nyughatatlan Föld és a nyughatatlan lakosság érzi a változó energiákat és ezek borzolják a kedélyeket. Ám ahogy az alacsonyabb energiák fokozatosan átalakulnak, ennek a nyughatatlanságnak is vége lesz és majd azt veszitek észre, hogy magasabb, nyugodtabb energiákat vonzotok be magatokhoz. Sikeresen ki fogjátok magatokat tudni emelni az alacsonyabb energiákból és nincs rá ok, hogy újra bevonzátok őket életetekbe. Minden mögött a Vonzás Törvénye áll és egyébként is már jóval túlhaladtatok azon időkön, hogy folyamatosan alacsonyabb energiákat vonzatok be. Sőt a mostaninál még sosem volt jobb alkalom arra, hogy megemeljétek rezgésszámotokat...
  A lázadások és más erőszakos akciók a hatóságokkal szemben azt mutatják, hogy milyen zavarosak lehetnek a változó idők. Az emberek érzik, hogy társadalmuk összeomlóban van, de nagyon kevesen értik meg, hogy erre sor kell, hogy kerüljön ha előre akartok haladni. A jövő emiatt sivárnak tűnik, holott tele van ígéretekkel amik egy olyan társadalmat fognak megalakítani ,ami a Földön növekvő Fényt és Szeretetet fogja visszatükrözni. Isten gyermekei vagytok, hogyan is lehetne másként amikor teljes mértékben képesek vagytok arra, hogy igazi valótokat ami maga Istenségetek fizikai formába öntsétek. Nem a testetek vagytok, hanem csodálatos Fénylények, akik keresik a visszavezető utat a magasabb dimenziókba, ami igaz otthonotok...
  SaLuSa vagyok a Szíriuszról és azért jöttem, hogy biztosítsalak titeket arról, hogy szeretve vagytok és részei a nagy Fénycsaládnak ami várja visszatértetek."

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jessica és ezt te komolyan elhiszed? O.o

   Törlés
  2. Mi a baj vele ?
   Hiszen csupa pozitívum van benne, semmi olyan, hogy jönnek a hüllők és szőröstül-bőröstül fel akarnak falni :)

   Törlés
  3. Mi a baj vele???
   Csak annyi, hogy hatalmas átverés.

   Törlés
  4. Ami az egyiknek átverés az a másiknak igazság is lehet.

   Az igazság szubjektív.
   http://mazsolameseszoba.blogspot.hu/2012/05/az-igazsag-szubjektivitasarol-haarpolas.html

   Törlés
  5. Ne feledjük el azt a tényt, hogy ez a bizonyos Salusa ígérte azt is hogy felfedik magukat az olimpián:
   http://paranormal.hu/news.php?extend.590
   http://www.galacticmessages.com/blog/2012/07/message-from-salusa-for-30-july-2012/
   Az esemény nem jött el! Mégis ugyan úgy olvassák tovább az üzeneteit, és hisznek benne, mint az előtt. Azért ez elég érdekes. Egyébként hónapok óta ugyan azt üzengetik csak pepitába. De ha évekre megyünk vissza, akkor is találunk sűrűn ismétlődő részeket.

   Törlés
  6. Kérdező, és? Te még ezek után sem érzed, hogy emelkedsz felfelé? :))

   Törlés
  7. "Az igazság szubjektív."

   egy mondatban:

   ez nem így van.

   Törlés
  8. Hm... ez igazán érdekes. Vagyis pozitív hangulatú meg izé...
   Nem először tanálkozom mán ilyesmi szövegekkel. Amiknek valóságtartalmát nem tudom feltétel nélkül elfogadni. Lévén ugye "messziről gyött ember..."
   Viszont ha azt nézem, egyfajta dolgoknak be köll következnie ahhoz, hogy megpené... izé.. megnemesedjünk, akkor mondjuk oké. (Az ilyen apróságokon mint, a változás legtöbbször azzal jár errefelé, hogy fizikailag fájni fogunk, meg megdöglünk meg most nem akadok meg.)

   S egy apróság amin megakadt a szemem:
   "Bármi is történjen tudjátok, hogy mi a színfalak mögött dolgozunk azon, hogy a károk és emberéletek számát minimális szinten tartsuk..."
   Na ez most elszólás? Fordítási hiba? A átvivő csatorna nem vót elég tiszta?
   Vagy mocsok vagyok és szőrszált hasogatok?

   S ha mán itt tartunk. Érdeklődve szemlélném azt a... hát... nevezzük "szerződésnek", ami ezt a csak bizonyos mértékig avatkozom be dolgot leszabályozza. Egyrészről. Merugye a "gonosz" azér nem jó, mer nem tartja be csak a saját szabályait, a többire meg jó magasról... tesz.

   Egy ideje motoszkál a fejemben egy gondolat. Annak idején volt egy "B" vagy "C" kategóriás sorozat (a Mortal Kombat), amiben a jó nagy harcok, meg küzdelmek árán elérte áhított célját. Mindenki tök boldog vót, mán a főmonstert is lenyomták. Aztán gyött a "sötét papság" (akiknek tagjait harmincasával öldökölték a jó harcosai majd minden részben - annyira erőtlen és töltelékalakok vótak) s kb. húsz perc alatt kiírtották a jó minden felcombosodott, meg megdicsőült harcosát és követőiket.
   Kicsit erős befejezése volt a történetnek. (Persze biztos csak a lóvé fogyott el és a rendező nem volt a kreativitása csúcsán.)

   Vagy ez nem egy lehetőség? Vagy csak negatív vagyok?

   Törlés
  9. Jeromos !
   "Az igazság szubjektív." Ez így igaz : mert mindenki csak az igazság egy részét látja, azt is rövidlátó módon, és csak a saját torzított gondolkodásával.
   Mert vannak ugyan szabályok, észlelt, közmegegyezésen alapuló igazságok, melyeket csoportok, egy nép, vagy akár a Föld teljes népessége elfogad, de ennek is kevés köze van az "igazság"-hoz, mivel ugyanúgy a szubjektív emberi látás és gondolkodásmódon alapszik, még ha több millió ember fogadja is el.
   Sőt, megnyugtatlak, még ha bele is tudnál helyezkedni a teljes isteni valódba, akkor sem látnád az igazságot objektív módon :)

   "Te az igazság objektivitását kéred számon. Az általános érvényességet. Kinek a szemében? Az általános ember szemében? Hát van általános ember?
   A kijelentett igazság érvényessége az elfogadástól függ. Elfogadást csakis a szubjektumtól, az emberektől kaphat. Ettől kevésbé igazság? " (Popper Péter)

   Törlés
  10. ""Az igazság szubjektív." Ez így igaz : mert mindenki csak az igazság egy részét látja, azt is rövidlátó módon, és csak a saját torzított gondolkodásával."

   ez nem azt jelenti, hogy az igazság szubjektív.

   igenis vannak objektív módon megállapítható igazságok.

   a Földnek egy holdja van...

   milyen szubjektív igazság szerint lehet másképp?

   és ki az a Popper Péter? csak nem egy szubjektum?

   az ő mondatát, igazságát miért tekinted objektívnek, ha az igazság valójában szubjektív?

   nem érzed az ellentmondást?

   Törlés
  11. Ha ez a kijelentés igaz, hogy "az igazság szubjektív"

   akkor kutya kötelességed elfogadni azt (az én szubjektív igazságomat), hogy ez az állítás nem igaz.

   de vizsgáljuk meg, hogy a világ, a valóság igazolja-e ezt a "világképet".

   ha felszállok a metróra és én szubjetíve azt tartom igazságnak, hogy az megáll az óbudai kis utcámban, akkor az tekinthető (bármilyen) igazságnak?

   ezen elgondolás szerint lehet élni? ugyan már.

   az, hogy a valóság megismerhetősége nem teljes még nem jelenti azt, hogy az igazság szubjektív lenne... mert bárhányan és bármennyi ideig hitték azt, hogy a Föld lapos, attól még az igazság az, hogy nem lapos... tehát az igazság teljesen független a róla alkotott képről.

   Törlés
  12. "a Földnek egy holdja van..."

   Nagyon biztos vagy a "tényeidben" ! No és mi van műholdakkal? :)

   Törlés
  13. ugyan már Mazsola.

   ez igen gyönge.

   Törlés
  14. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  15. Mazsola!

   elolvasta a belinkelt blogbejegyzésedet...

   írtad, hogy régen azt hitték, a Föld lapos... ennek az hamisságát milyen alapon tudod megállapítani, ha az igazság szubjektív? ha szubjektív, akkor akár lapos is lehet. vagy míg azt hitték, lapos, addig lapos volt (addig az a szubjektív igazság volt igaz)?

   barátom, ezt úgy tudod hamisnak mondani, ha ismeretében vagy az objektív igazságnak

   Törlés
  16. Honnan tudod, hogy egy holdunk van? Honnan tudod, hogy a Hold nem-e ugyanúgy műalkotás, mint az emberek által készített műholdak? Honnan tudod, hogy a Hold nem-e mesterséges? Jártál ott? Tudod az összetételét? Láttad a túloldalát? Hogy jelenthetsz ki bármit is teljes meggyőződéssel úgy, hogy az információid ~99%-a MÁSHONNAN származik? Ismereteid nagy részét valaki más alkotta meg, melyekből felépítetted világképedet. Megbizonyosodni vajmi kevés dologról tudsz e "tudás" vonatkozásában, valójában csak elhiszed, azt amit tanultál.

   Lehet, hogy a Galaktikus föderáció üzenetei valamelyik páholyban születnek meg, de ha van olyan ember, aki számára hasznos tanítást tartalmaznak ezen üzenetek, akkor ő ezeket beépíti az életébe, világképébe, tehát innentől a kitaláció valósággá válik számára. Így működik a tömegmanipuláció is.

   Én hiszek benne, hogy az Istentől kapott adományunkkal, társteremtőként gondolatainkkal teremtjük a valóságunkat, ahol a szubjektív valóság aktív része, sőt teremtője az objektív valóságnak. A létező világ a szemlélő függvénye, ezért senki sem moshatja a kezeit, illetve háríthatja el magától a felelősséget azért, hogy a világ ilyen-olyan-amolyan.


   A Föld lapos témája. Az akkoriak számára ez a dolog volt a valóság, a mi számunkra meg jelenleg a gömbölyű alak. Ki tudja tíz, vagy ezer év múlva mit fognak kideríteni a Földről? Mi van ha tényleg egy elnyúlóan lapos entitás gömbölyű részét érzékeljük csupán? Mi van ha az egész fizikai világ illúzió? Miért vagy biztos a tényeidben? Nem érzed, hogy ezzel csak beragasztod magad egy helyre az Út szélén?

   Törlés
  17. Csak hogy már annyira ne legyetek biztosak a kerek föld témában sem:
   http://www.theflatearthsociety.org/wiki/index.php?title=FAQ

   Törlés
  18. Mazsola!

   Látom megy a fogalmak kevergetése.

   Ha már filozofálgatsz, illene tisztában jönnöd néhány filozófiai fogalommal.

   Amit itt szubjektív igazságnak akarsz feltűntetni, az az elégtelen információk okán fennálló tévhit.... magyarán nem igazság.

   A szubjektív igazság pedig mást jelent.

   Lehet, hogy a Holdról, vagy a Föld kerekségéről alkotott elképzeléseim nem jók, de ez csak azt jelenti, nem ismerem az Holdról, a Földről az igazságot... képzetem nem az igazságot fedi, de ettől függetlenül ezen dolgoknak vannak attributumai, amikből elvileg megállapíthatóak tények (nem szubjektív igazságok).

   a szubjektív igazság pedig azt jelenti, hogy igaznak kell tekinteni minden igazságnak nem megfelelő állítást (máris önellentmondásba ütközik a felvetésed, hiszen hogy állapítható meg bármi igazsága, ha az valójában csakis az egyén megítélésén alapszik).

   ezt olyannyira nem igazolja vissza a világ, hogy ezen elv szerint képtelenség élni, ugyanis az élet olyan, hogy igazságként fogadunk el tényeket. ha forr a víz, nem nyúlok bele, mert megéget... hiába az az én szubjektív igazságom, hogy az nem éget meg, attól még fájni fog, ha belenyúlok.

   "Én hiszek benne, hogy az Istentől kapott adományunkkal, társteremtőként gondolatainkkal teremtjük a valóságunkat, "

   nagyon szépen hangzik, de eddig mit teremtettél gondolataiddal?

   ugye a teremtés jelentése: semmiből valami.

   te így vacsorázol?

   gondolsz a vacsorára és az ott is van? materializálódik a gondolat és kacsasültté lesz?

   "ahol a szubjektív valóság aktív része, sőt teremtője az objektív valóságnak."

   nem gondoltál bele túl mélyen... tehát azt mondod, hogy mivel régen a Földet laposnak hitték, ez a "szubjektív igazság" teremtőleg hatott a valóságra, tehát akkor lapos volt a planétánk... vagy ezt hogy kell elképzeljem?

   Törlés
 7. Érdekes, hogy egyre jobban kezd érdekelni ez a dolog. Egyre töbet olvasok utánna dolgoknak...

  VálaszTörlés
 8. Ez mind szép és jó, de nem becsüljük egy kicsit túl az emberségünket? Vagy erre a "felemelkedésre" minden élőlény képes lehet?

  VálaszTörlés
 9. "Jeromos2012. augusztus 30. 18:39

  "Az igazság szubjektív."

  egy mondatban:

  ez nem így van"

  Szerintem meg igen. Látod, szubjektív! :)
  Legalábbis az emberi szinten.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. nem, nem látom, hogy szubjektív lenne... csak a megítélése az.

   az igazság valójában sosem szubjektív.

   Törlés
  2. :o) Ez jó téma! Van a szubjektumtól függetlenül létező valóság/igazság és van a szubjektumok által érzékelt valóság és van a szubjektumok által teremtett valóság. De hogy a Földnek milyen alakja van, azt csak akkor tudom megmondani, ha a saját szememmel tapasztaltam - addig csak mások igazságát fogadhatom/vethetem el. A veszély abban van, ha MÁSOK igazságából áll össze az életem és nincs autentikus válaszom, az egész világképem feltételezéseken alapul.
   Nem emlékszem, melyik filozófus mondta, de van az OBJEKTÍV igazság, melyhez mi, emberek, csak pillanatokra csapódhatunk hozzá. A hétköznapjainkban tehát marad a szubjektív igazságunk, csak törekedhetünk az objektív igazság kifürkészésére.
   Korrekt?

   Törlés
  3. Az a gondolat kísért még, hogy elképzelhető, hogy a mi hétköznapi valóságunk az ÁLTAL létezhet, mert a mi egyes szubjektumunk közmegegyezéssel fenntartja. Tehát ha a kollektív elménk más valóságot lehetségesnek tart és úgy dönt, akkor meg is teremti. Vagyis a valóság több szinten létezik, ami igaz lehet az egyik valóságban, hamisnak bizonyul a másik dimenzióban.
   Pontosan ezért vagyunk mi itt, hogy ezt a fajta paradigmaváltást segítsük elő - a materialista, profitorientált, szakralitást nélkülöző valóságunkat meghaladva egy szeretetközpontú, lelkiséget előtérbe helyező szellemi közösséget alkossunk.
   Van hatalmunk választani, milyen valóságban szeretnénk élni. Ezt kellene már tudomásul venni: nemcsak hogy van választásunk, hanem még FELELŐSSÉGÜNK is van a döntésért (és a nem döntés is döntés - Kierkegaard).

   Törlés
  4. "Nem emlékszem, melyik filozófus mondta, de van az OBJEKTÍV igazság, melyhez mi, emberek, csak pillanatokra csapódhatunk hozzá. A hétköznapjainkban tehát marad a szubjektív igazságunk, csak törekedhetünk az objektív igazság kifürkészésére.
   Korrekt?"

   korrekt.

   lefordítva... az igazság objektív, amit a mi emberi megismerésünk hiányosságai folytán bizonyos esetekben csak hiányosan ismerhetünk meg.

   Törlés
  5. "Az a gondolat kísért még, hogy elképzelhető, hogy a mi hétköznapi valóságunk az ÁLTAL létezhet, mert a mi egyes szubjektumunk közmegegyezéssel fenntartja. Tehát ha a kollektív elménk más valóságot lehetségesnek tart és úgy dönt, akkor meg is teremti."

   hát ezzel megint csak nem lehet egyetérteni.

   komolyan, áruljátok el, eddig milyen igazságokat teremtett a kollektív tévhit?

   Törlés
 10. Szerintem nem harcolni vagy ellenállni kell ennek a valóságnak, amit tapasztalhatunk most, hanem elfogadni a létjogosultságát és egyszerűen továbblépni, minden egyes kis döntésünkkel az általunk megteremtendő valóságot építve kivonni a rendszer fenntartásához szükséges energiát és más célok szolgálatába állítani. Ezért nem helyes hiradót nézni, meg dagonyázni a nyomorúságban, mert mindig előre kell nézni, nem beleragadva a valóság mocsarába. Gyógyíthatatlan idealista vagyok, de másként nem megy.


  Mondok példát, hátha érdekel valakit. Megalázóan nevetséges az illetmény, amit közalkalmazottként keresek. Mit teszek? 1. Nem siránkozok rajta. 2. Kimentem külföldre dolgozni 2 évre és pénzt kerestem. 3. Ha a bevétel kevés, a kiadásokat kell okosan intézni. Vagyis: az albérletünket használt bútorokkal rendeztem be és jobban örültem, mintha drágán vettem volna újat. 4. A valóságom teremtése során januárban még nem tudtam, h mikor és lesz-e saját ingatlanom, DE lehetőségem nyílt egy csodás bőr ülőgarnitúra megvásárlására alkalmi áron. Azzal a MEGGYŐZŐDÉSSEL, h milyen csodásan fog mutatni a majdani nappalinkban, megvettem. Vettem aukción szép festményeket és úgy rendeztem be az albérletet, h közben tudtam, hamarosan a saját házunkat kell, h díszítse majd. Mi történt? Csupán azért néztünk meg egy házat, mert a piacon ez volt az egyetlen, amit megengedhettünk magunknak (panel garzon árfekvés!). Megnéztük, megvettük, berendeztük, csodás lett, boldogok vagyunk.
  Miért történhetett ez meg? Mert hittem a valóságában.
  Ha akarat van, a valóság megteremtődik.
  Sosem gondolom, h nélkülözhetek valaha is, mert bizonyos vagyok abban, h az mindig a valóságom részét fogja képezni, amire valóban szükségem van. Amire nincs szükségem, azt nem tapasztalhatom meg és ezért van egyfajta megingathatatlan belső békém.

  VálaszTörlés
 11. Az ember igazságérzete a saját hit-világára alapul.... ez is egy igazság :D és a szerint is működik....

  VálaszTörlés