2012. október 23., kedd

Népek Krisztusa Magyarország - 1956 Igaz üzenete a legszebb beszédben


Semmi mást nem kérek október 23-án tőletek, csak annyit, hogy hallgassátok meg egy olyan ember beszédét 1956 Forradalmáról, a hazaszeretetről, akinek szerelme a hazája és hite 1956 szellemisége, annak üzenete! 
Ő nem csak beszél hazafiságról és nemzettudatról, az igazságról, hanem Ő MAGA A HAZASZERETET és 1956 IGAZSÁGA. Nem előre leírva papírforma-ünneplés, hanem szívből szól és a szívhez elér, ha meghallgatod!
Ha ez lenne a minta és a példa, ez az ország sem itt tartana, ahol most.


Ezt kellene tudnia minden magyarnak, ki szívében is magyarnak érzi magát és ebben a hazában képzeli el életét és nemzetét ! Szerintem sehol nem adták le ezt a felvételt.... az a szomorú sejtésem, hogy okkal nem....

Kérlek olvassátok és nézzétek végig, juttassátok el minél több magyarhoz! Fájdalmasan aktuális!
Ezért vettem a fáradságot és begépeltem szóról-szóra, hogy eljusson mindenkihez és megmaradjon az utókornak is! (SBG Buddha - VilagHelyzete)
A neve: Dobossy Antal
Helyszín: Pécel
Időpont: 2000. október 23."Nincs szebb dolog, mint ünnepelni. Meg vagyok győződve arról, hogy aki nem tud ünnepelni, az igazából nem is tud élni. Ünnepelni az annyi, mint élni, szeretni. Az emberiség mindig is szeretett ünnepelni. Ezt kihasználva viszont hányszor, de hányszor ünnepeltettek velünk olyan történelmi eseményeket, amibe ha belegondolunk, inkább kedvünk lett volna sírni, mint ünnepelni. De amikor az embert spontán érzése, lelkülete, értékrendje hozza az ünnepet, az mindig nagyon nagy dolog. És ha ez október 23-án van, az október 23-át ünneplő ünnepen, akkor talán több, mint öröm..., akkor talán több is, mint ünnep, mert az emberiség valahol ezen az októberi napon talált haza. Valami egész furcsa hazába, nemcsak a Földön meghatározható hazába: abban a lelki hazájában, amit évszázadok alatt keresett és amiben mindig, mindig eltévedt. 56 októberében hazatalált! 

Ez a hazatalálásnak is megemlékezése. Eltévedt, félrevezetett emberek 1956 októberén újra emberré tudtak válni ! Emberré váltak egy olyan szörnyű, borzalmas világban, ahol a két világháború több, mint 70 millió áldozata és kínja mellett.
Egy fasizmust is ráhoztak az emberiségre. Csak azért, hogy a nacionalizmus sikamlós, minden oldalról manipulálható gondolatával kiűzzék agyunkból a hazaszeretetet ! A tisztát ! A manipulálhatatlant !

Olyan sötét világban lett ember az ember 1956 októberében, amikor egy kommunizmust is azért találtak ki, hogy az emberre szabott és az ember igényeire szabott szociális gondolatot mindörökre kiverje belőlünk !
A hazug osztályharc !
És később, képzeljük el, "Vasfüggöny mögött" a szabadság édes gondolatát Coca-Cola meg rock zene képviselte.

Ördögi pótcselekvések voltak ezek! Az egész emberiség tönkretételét beprogramozó sátáni praktikák! És 56 októbere egy pillanat alatt romba döntötte mindezt. Amit a Sátán évszázadok óta épített. Ezért nemcsak ünnep, nem is csak hazatalálás,de minden egyes megemlékezéskor újabb és újabb győzelem, ... évszázados csatákat mindörökre lesöprő győzelem. Ettől óriási ez az ünnep. Mert visszaadta az embernek a HAZASZERETET fantasztikus gondolatát. A minden történelmi salaktól meneteset. Mert megalkotta az emberszabású szociális igényeket. És mert megtudta fogalmazni a SZABADSÁG igazi gondolatát.


Ez a hely nem alkalmas, hogy 1956 összes értékét elmondhassam, de ha csak ezt a hármat, amiről szó volt, említem, ki merem jelenteni, hogy minden idők legcsodálatosabb forradalmát ünnepeljük október 23-án !

Ha belegondolok, a Nagy Francia Forradalom mit emelt hatalomba? Az észt. Azt az észt emeli hatalomba, amitől annyit várt az ember, ettől várta a boldogulását ettől várta titkairól lerántani a leplet; ettől várt oly sok megoldást. És valóban ez az ész adott nekünk csodaszép örömteli dolgokat, megkönnyítette a dolgokat, meghosszabbítja az életünket....

De gondoltunk-e arra, hogy ez az ész mennyi szörnyűséget hozott nekünk ? A világháborúkat is ugyanez az ész hozta. Ugyanez az ész hozta a gulágokat, a koncentrációs táborokat! Mennyi hazugságot teremtett nekünk az ész! A szabadságról azt hittük, hogy a gondolat szabad áramlása kell legyen. És lépten-nyomon rájöttünk, hogy a gondolat is becsapott minket!

Az 1956-os forradalom volt az, 1956, ami megtanított minket és EGY EGÉSZ EMBERISÉGET, hogy a SZABADSÁG az kizárólag sokszínű emberi gondolat, az ész és a természet örök automatikáját és ellenőrző szerepét magában rejtő LELKIISMERET harmonikus együttlétében születhet csak meg! Minden más szabadság fél-szabadság, hazug szabadság!
De ez csodára bírja az embereket. Ezt a forradalmat, a lelkiismeret forradalmát ünnepeljük október 23-án. Azt a forradalmat, mely kijelenti, hogy a tőkére nem lehet építkezni, mert a tőke változik, hullámzó és hullámzó alapokra nem építkezhetünk.

Azt a forradalmat ünnepeljük, amelyik kijelenti, hogy aki fiaink és unokáink megmentése érdekében kéri a mi áldozatunkat valami más: új társadalom vagy rendszer felépítéséhez, az félrevezet minket, az nem  mond igazat és hazudik. Mert a meg nem mentett ember, a tönkre tett ember nem tudja megmenteni a fiát ! Mert magunkat kell először megmenteni és akkor meg tudjuk menteni a fiainkat is. Itt kell először boldognak lenni, akkor boldoggá tudjuk tenni az unokáinkat! 

Nem hiszünk a gazdasági türelemben és nem tudunk hinni a statisztikák cinizmusában: ahol én megettem két csirkét és te éhen döglöttél..., és a statisztika azt mondja, hogy fejenként 1-1 csirkét megettünk. És félrevezeti a lelkiismeretet.

NEM HIHETÜNK AZ ÉSZBEN, HA NINCS MELLETTE LELKIISMERET !

Nem hihetünk a kapitalizmusban! Nem hihetjük, hogy a gazdaságot kell megmenteni, sokszor tönkretéve vele az embert ! De igenis hisszük,  hinnünk kell, hogy a megmentett ember az egyedüli, aki helyre tudja tenni a gazdaságot ! Nem hiszünk a prostitúcióban, a türelmi zónákban, ahová nem csak örömlányokat visznek...mi is türelmi zónában vagyunk állandóan ! Lépten-nyomon eladva a lelkünket, eszünket...tőzsdén mérik lassan a húsunkat is! Nem hiszünk a kizsákmányolásban!

De HISZÜNK A SZERELEMBEN, a nép-szerelemben, a saját boldogságunkban, amit meg kell élnünk; az ember győzelmében; az ideológiák és az oly sokszor hallott politikai hazugságok felett, amit az 56-os srácok nyertek meg mindörökre ! Óriási véráldozattal hitelesítve ezt a győzelmet. . 
Elnézést, ha egy kicsit elragadtattam magam! De ez a három kopjafa leleplezése is azt hirdeti, hogy milyen győzelmet hitelesítettek ezek az emberek. Én nagyon összenőttem 1956-al, mert nekem 1956 nagyon sokat adott. Hitem egy jó részét neki köszönhetem, és én tudom, hiszem és vallom, hogy 56-nak küldetése van és az emberi megváltás folyamatának szerves része ! 

Ez a három kopjafa: az apa, az anya és a gyermek. Egy CSALÁDOT jelképez, egy létező családot és benne egy létező SZERETETET ! És ugyanakkor egy átvitt értelemben is érthető családot, amibe ugyanúgy bele kell vinni a szeretetet és ezért mondtam, hogy az egész emberi megváltás szerves része az 56-os forradalom és az a jelkép és az a szellemiség, amit ez a három kopjafa hirdet mától a péceli polgároknak, de az egész világnak is.

Ez a forradalom a mi forradalmunk volt, mienké magyaroké, de tudom, hogy nem ismer határokat és az emberiség közös nagy kincse azóta, amióta éppen tőle való félelmében fogott össze egy egész világ, hogy eltapossa ! De én hiszem és tudom, hogy a magasra emelt 56 kibékít még embereket, népeket s ha kell vallásokat is, mert a lelkiismeret és a szeretet odavalók.

Mi ma ünnepeljük október 23-át, de én tudom, hogy október 23-a valahol a mindennapok ünnepe is egyben. Minden nap velünk van, szomorúságunkban vagy örömünkben, kimondva vagy kimondatlanul, tudatosan vagy tudat alatt, de mindahányszor bennünk emberben egy tiszta és emberi gondolat fogalmazódik meg: igenis vegyük tudomásul, mi mindannyiszor október 23-át ünnepeljük !

Őrizzük meg ezt a tiszta hangot és őrizzük meg mindörökre ezt a csodálatosan szép és az emberi nemet oly magasra emelni tudó ünnepet! " 

Az utolsó segélykérő üzenet: "VILÁG NÉPEI SEGÍTSETEK ! S.O.S.
Mentsetek meg! Isten veletek és velünk...."

SENKI NEM SEGÍTETT...

49 megjegyzés:

 1. Véleményem:
  http://mazsolameseszoba.blogspot.hu/2012/10/1956-c-drama-parhuzamos-tortenelem-szinhaz-szinpadan.html

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ugyancsak Hernádi Tibortól A rendszerváltás igaz története című tanulmányából (nagyjában, egészében ugyanaz lehet, mint amit Te ajánlottál, csak más címmel), ami letölthető a http://tttweb.hu/index.php?rovat=ekonyvek&konyv=175 oldalon, fogom 1956-tal kapcsolatban a lényeget emlékezetemből kiemelni.
   A forradalom kirobbantásának oka egész másként van ebben az írásban meghatározva, mint amit hivatalosan szajkóznak.
   Dióhéjban: Mivel a szovjet csapatok csak a II. világháborút követő osztrák államszerződés megkötéséig tartózkodhattak Magyarországon a párizsi békediktátum szerint, kellett valami okot kreálni, hogy továbbmaradhassanak: emiatt szervezte meg a KGB a forradalmat. Az első összecsapás a Magyar Rádiónál volt. Az ÁVH-sok parancsot kaptak felsőbb helyről, hogy lőjenek a fegyvertelen tömegbe, aztán kisvártatva a rádió előtti téren teherautók jelentek meg fegyverekkel megrakodva, és azokat szétosztották a tüntetők között. Milyen pontos szervezés!
   Nagy Imre csak azt tette, amire a szovjetek utasították (Később a bíróságon elő is adta, hogy ő úgy látja, belőle bűnbakot csináltak). Aláíratták vele a szovjet csapatok kivonulásáról szóló megállapodást, és meg is kezdték a csapatmozgásokat. Ezután Nagy Imre kihírdette a semlegességünket, valószínűleg szovjet utasításra, ezzel megsértve a párizsi békediktátumot, ami odadobta közép-európát a Szovjetunió "befolyási övezetébe", és erre hivatkozva, és a Kádár vezetésével hirtelen megalakult ellenkormány kérésére a szovjetek megálltak a csapatkivonással, további csapatokat küldtek be hazánkba, és leverték a forradalmat. Így biztosították be további megszállásunkat több évtizedre.

   Persze, ez semmit sem von le a szabadságharcosaink dicsőségéből, szellemiségéből és hősiességükből.
   A forradalom elbukásának legalább akkora oka volt a szovjet megszállás, mint a nyugati országok tétlensége. Ök csak a szájukat tépték nyilvánosan, de a háttérben egyetértő üzeneteket küldözgettek a Kremlbe. Legalább annyira szégyellhetik magukat, mint a Szovjetunió. Putyin a rendszerváltás után hivatalosan bocsánatot is kért a forradalom leveréséért. Bezzeg a nyugatiaknak eszük ágában sem volt ezt a gesztust megtenni (és azért sem kértek elnézést, amiért Sztálinnak ezeket az országokat odadobták koncnak a párizsi béketárgyalásokon - sőt, igazából már a teheráni konferencián).

   Törlés
 2. "Ezért vettem a fáradságot és begépeltem szóról-szóra, hogy eljusson mindenkihez és megmaradjon az utókornak is !"
  Hát kösz, igazán nem kellet volna, olyan mintha nem bíznád rá az emberekre, hogy megtudják ítélni a dolgok igazság tartalmát...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ja, pedig azt még feltételezni se lehetne, hiszen az emberek már kezdettől fogva olyan jól átlátnak a szitán, segítség nélkül.
   Bár én nem igazán látom az összefüggést az általad, és SBG Buddha által leírtak között... A youtube videóknak, főleg a fontosabbaknak szokásuk kámforrá válniuk, és tán hallottad azt a mondást: szó elszáll, írás megmarad. Nos, az igazságtartalma semmit nem változott.

   Törlés
  2. KMJ:
   Hát köszönöm szépen, de igazán nem kellett volna kommentelni :D Ezért kár volt koptatni a gombokat. Amúgy meg egyetértek az előttem szólóval, néha a videók csak eltűnnek...

   Törlés
  3. Nos, az a helyzet asd részemről, hogy a hazaszeretetet nem lehet tanítani, de sajnos sok ember elhiszi, hogy a leírt eszmék terjesztése egyenlő a hazaszeretettel, ami veszélyessé fajulhat, amolyan keresztes hadjárattá is változhat akár, ha az embereknek összezavarodik az igazságérzetük és a lelki béke érzetük.

   Törlés
  4. Egyenlőre eléggé éretlenek és önállótlanok az emberek, hajlamosak egymást elnyomni a szeretet nevében eszmékért, meg példaképekért. Vagyis nem csodálom, hogy egyenlőre ismétli önmagát a történelem.

   Törlés
 3. ?????


  HIÁBA....

  Hogy mik vannak?

  -- Eredeti üzenet --Tárgy : Fwd: Fw: Teljes titokban épült meg a
  Balaton alatti Luxusbunker
  Teljes titokban épült meg a Balaton alatti Luxusbunker Több milliárd
  dolláros éjszaka lesz december 21.
  A Wikileaks-en megjelent 5013 oldalas titkos dokumentumból kiderült,
  hogy a NASA Magyarországot választotta a 7 emeletes földalatti
  Luxusbunker megépítésének helyéül.
  A Balaton alatt megépített Luxusbunker bejárata Siófoktól 11km-re
  található és a legnagyobb része a Balaton alatt terül el.
  A földalatti luxusszálló a december 21.-i világvége "eseményre" épült
  meg. A tervek még 2007. nyarán készültek el és 2011. szeptemberében
  teljes titokban adták át, az első befektetők már be is költöztek saját
  lakosztályukba.
  Az épület a legnagyobb erejű földrengésnek is ellen áll valamint
  különleges burkolata mindenféle becsapódást meggától.
  A mintegy 65,000 befogadóképességű épületben található több
  üzlethelyiség, mozi, kaszinó, éttermek, uszoda sőt egyes tervek
  szerint egy kissebb vidámparkot is építettek bele.
  "A világnak vége lesz, de te túlélheted..."
  - Kelly James

  A Maják által megjósolt világvége idén december 21.-én jön el (esőnap
  nincs). A világ minden felén több hatalmas föld alatti bunkert hoztak
  létre ahol a világ politikusait, hírességeit fogják elszállásolni.
  Ezen kívül bárki foglalhat szállást a december 21.-i éjszakára azonban
  mintegy 1,2 milliárd usa dollárt kell érte kifizetni, igaz ezért az
  árért már szeptember 1-től megszállhatunk és minden szolgáltatást
  korlátlanul igénybevehetünk.
  A NASA megerősítette az infórmációt a föld alatti bunkerek létezéséről
  és levelükben elmondták, hogy a Balaton alatti földréteg kifejezetten
  alkalmas volt a bunker megépítésére, azonban mivel kiderült a bunker
  létezése és pontos helye ezért megerősítették a biztonsági
  szolgálatot.
  Szerkesztőségünk megpróbálta megkeresni a bejáratot azonban a
  Siófok-Kiliti határán levő erdős területen a Magyar Honvédség katonái
  utunkat álták és nem engedtek be a területre.
  A NASA megkért minden Magyar államplogárt, hogy ne essenek pánikba, a
  Balatont nyugodtan látogassák a gondosan kivitelezett és megépített
  luxusbunker nem okozott és nem okozhat károkat sem a környezetben sem
  az itt élőkben. És megígérték, hogy minden nap a Balaton aljáról a
  felszínre fognak küldeni egy hatalmas kedvezményt nyújtó kupont
  amelyet a Kuponhalász fog kihalászni és meghirdetni a
  www.kuponhalasz.hu oldalon.
  A www.kuponhalasz.hu munkatársai megerősítették az információt és
  hozzátették, hogy az első kupont már megtalálták és mindenki számára
  közzétették, ingyenesen letölthető kupon formájában.

  ahonnan a cikk származik már törölték az oldalt! lehet nem véletlen. csodálkozom hogy ti erről nem tudtok?!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Az épület a legnagyobb erejű földrengésnek is ellen áll..."

   Ez a marketing szöveg, de amikor a tektonikai lemez reped, az ellen nincs építmény. Bújjanak csak el, felesleges, az Aratáson mindenki részt vesz! :)

   Törlés
 4. http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=mailona&pid=212861

  VálaszTörlés
 5. 1956 értelmezéséből nem lehet kihagyni a Szuezi válságot illetve, hogy mire használta Eisenberger Benjain féle csürhe ezt a mesterségesen kirobbantott és a judeo országvezetés ellen már amúgy is érlelődött szabadságharcot.
  Újra kihasználta nemzetünket a csaló, hazúg ószövetséggi ellen és nemzetünk gyermekeinek vérét ontotta miközben Szkíta-Keresztény nemzeti értelmiséget gyakorlatilag fizikailag is megsemmisítette.

  Ennek szellemében kell értékelni minden, még a jelenlegi hazaárulásokat is.

  Magyarság árulói, idegenszívűek, ÁVÓS kölkök, nemetgyilkosság 2012:
  youtube.com/watch?v=s7FEhtOAkMY

  A Szent Korona tan mindmáig érvényben van, jogszerűen senki sem helyezte hatályon kívül, így annak rendelkezése, hogy a hazaáruló és illegitim vezetés ellen fellépjünk természetesen Isten adta kötelességünk.
  Ez a libatolvajokra éppúgy érvényes, mint a történelem meghamisítóira, zsebibaba-szerződőkre, kettős állampolgár politikusokra. Nem érvényes képviselők!!!

  Isten Áldjon kis Nemzetem!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ja, azok a büdös zsidók. A többi nemzsidó aki velük játszik meg biztos félre van vezetve vagy meg van fenyegetve hogy csinálja, mer ők igazából jó emberek.
   Felejtsük már el a zsidókat

   Törlés
  2. Hát a vezető pozíciókban mind a mai napig mindenféle szervnél legyen az állami vagy privát, a bolygó népességében elfoglalt arányukhoz képest sokszorosan többen vannak mint bármelyik másik rassz. Egyszóval nem minden gonosz ember zsidó, ők csak a főkolomposok. De ők a zsidóságnak csak egy igen szűk rétege, és ugyanolyan kíméletlenek a saját fajtájukkal mint másokkal. (lásd: II. világháború)

   Amiről szerintem itt szó vagyon - mint ellenérzés - az nem antiszemitizmus hanem anti-cionizmus. Jelentős a különbség.

   http://www.youtube.com/watch?v=tgbvt14rUIw

   http://www.youtube.com/watch?v=KxQyXxq7sQY

   Törlés
  3. http://www.youtube.com/watch?v=K_jvXnPG9Xc

   Törlés
  4. Szvsz nem kell nekünk semmilyen anti, amíg azzal is csak őket támogatjuk. Persze jó fegyverük az, hogy a zsidók ellen uszítják a többit, de nekünk nem kell a puska elé beállni.
   Meg kell nézni mi történt azokkal az emberekkel, akik bedőltek a gyűlöletnek, kurucinfo, Fankadeli (hiába hogy nem, de a honlapján elég sok zsidózás van) szkinheadek (aminek köze nincs a magyarsághoz, legalább valami Magyar mozgalom lenne telefröcsögve gyűlölettel) meg körülbelül minden Magyarsággal kapcsolatos youtube videón (Postás Józsi... bocsánat, Imre és hasonló kaliberű underground média személyiségek) megtalálható az az elképesztő gyűlölet, meg zsidózás mindenkivel szemben, aki esetleg nem úgy gondolja hogy Jézus Magyar származású vagy a Magyarok a világ megmentői. Én is megkaptam már nemegyszer, amikor valami épp aktuális ötvenhatos hős beszédére írtam, aki történetesen azzal dicsekedett hogy milyen jól is tették hogy gyilkolták az eztmegazt, hogy nem feltéten olyan követendő példa a mészárlás. Erre én is megkaptam hogy zsidó vagyok, hazaáruló és a szokásos.
   Szóval most úgy áll a helyzet, hogy háromféle magyarkodás létezik: az ősmagyar szkíta-hun irányelvek és hagyomány követői (persze ezek között sok van a következőből), a szkinhedek és gyűlölködők, meg a tömegember akit jobban érdekel a balázs só mint népi hagyatékunk.

   De én még az utóbbit is többre tartom, mint a zsidózó rasszista kopasz pitbullt, hiszen ők, ha még nem is menthetők, de szépen elvannak a foteljükben. A rasszisták pedig hangosak és erőszakosak, az egész világnak megmutatják, hogy ez az igazi magyarság amit ők művelnek.

   Nos, ezért lett kitalálva a zsidózás. Azt pedig, hogy a háttérhatalom nagy része zsidó, hát kétséggel fogadom. El sem vetem, mert a vallásuk megengedte hogy hatalomra törjenek, de azért nem gondolom, hogy reflektálni kell egy népcsoportra, hiszen csak így kapásból nemkevés vezetőt fel tudnék sorolni, akikről nem mondanám meg hogy zsidó. Persze ma már mindenkit zsidózunk bármi bizonyíték nélkül.

   Ezért én azt mondom, felejtsük el a zsidókat, meg úgy mindent ami ellen mi szeretnénk harcolni. Én személy szerint inkább keresek magamnak valami nemes célt, család, szabadság, testvériség, kulturális hagyaték, minthogy bárkit támadjak. Hiszen azzal csak nekik csinálok reklámot, nem?

   Törlés
  5. Illetve hozzátenném, hogy a legtöbb ember aki a legnagyobb márkák termékeit gyártja (nike adidat etc) éhező kisgyermek. A legtöbb fodrász huszas éveiben járó nő. A legtöbb menzán dolgozó ember idős nő. A legtöbb aidses megbetegedést afrikaiak kapják el.
   Ez nem azt jelenti, hogy az összes, csak hogy a legtöbb. És ez nem az a bizonyos nép sikere vagy privilégiuma, hanem egész egyszerűen a körülmények így hozták. Ha a modernizálódás afrikában indult volna el, mi lennénk elnyomva. Ha mi könnyebben kontrollálhatóak és szolgasorsba taszíthatóak lennénk, mi gyártanánk a cipőket (armanit gyártjuk is minimálbérért, de az még mindig jobb) és a többi. A zsidók nem azért lettek hatalmi szerepbe osztva, mert ők ezt akarták minden áron, hanem mert az osztó nekik ilyen lapokat adott. Hiszen az ő vallásuk megengedte a kereskedést, míg másoké nem, és ők pedig éltek ezzel a lehetőséggel.
   Mivel "semmi nincs új dolog a nap alatt", így ha nem a zsidók "lennének" a hatalmon, akkor lenne valaki más. Mert kevés ember van a földön, aki ne vágyná a hatalmat. Még kevesebb, akinek szabad vágynia. Hát a zsidók pont ezek lettek, így éppenséggel ők kapták azt a szerepet.
   De ez még nem jelenti azt, hogy az összes zsidó ilyen meg olyan. És ezt semmilyen népre nem lehet mondani, hogy ilyen meg olyan. Ne is tegyük hát, magunkat ne csapjuk be

   Törlés
  6. Ügyesen megtanultad és felmondtad a leckét, Bálint.
   Osztó? Honnan a bánatból veszel ilyen irgalmatlan hülyeségeket?

   Abban igazad van, hogy a gyűlölködés nem segít senkin, sőt! Viszont legalább annyira végzetes hiba nem szembenézni a nyilvánvalóval és kínlódva kiötleni mindenféle maszatoló legendát és megpróbálni velük megmagyarázni, amit nem lehet.

   Olvass, tájékozódj, kérlek. A net még szabad, hozzájuthatsz szinte mindenhez.
   Ajánlott irodalom: a talmud, valamint azok az elemző írások, amelyek azt taglalják, hogy a zsidó identitás az valójában pusztán vallási vagy nemzetiségi is. Tanulmányozd a kultúrájukat, megéri.
   Mindez nem azt jelenti, hogy feltétlenül ordítva lázadnod kéne neked is, eszemben sincs meggyőzni-győzködni sem téged, sem mást, de talán praktikus, ha a világ történéseiben felismered a szándékot, a tendenciákat.
   A többi a te dolgod.

   Egyébként az, hogy a legtöbb fodrász húszas éveiben járó nő, sokkal durvább csúsztatás, mint kimondani, hogy a Földön már nem létezik olyan ország, amelyben lényegi, de gyakran kizárólagos befolyással bírnak szabadkőműves páholyok, immáron századok óta. Pedig lassan itt tartunk. Irán még kivétel...
   Azt viszont szándékosan, valamiféle agyontorzított liberális ideológia miatt félrenézve nem észrevenni, ignorálni, hogy a szabadkőművesek magasabb szintjein a zsidók nem hogy felül-reprezentáltak, de gyakorlatilag egyedüliek, az maga az önsorsrontó ostobaság.

   Tudod, valójában a zsidók lettek "kitalálva" és nem a zsidózás. Az ilyen dolgokban a történelmen kívül elég sokat segít ám az alapfokú fizika is, a hatás-ellenhatás törvényszerűségeit említve első sorban.

   Megöl a kíváncsiság, vajon hány éves lehetsz, mennyi időd volt rendesen körülnézni, mi is történik ezen a világon.
   (Külön vicces körülmény, hogy rendszeresen látogatod ezt az oldalt, ami legyen gyakran mégoly felszínes is, a cikkeit olvasva azért már le kellett volna szűrődnie pár összefüggésnek, ha máshonnan nem, hát a Rotschild család életét taglalóból.)

   Amúgy az aktuális cikk elvileg rólunk és a hőseinkről szólt, nem a zsidókról. Azonban ha csak ezen a szálon indulsz el, és megvizsgálod, (nyugi, nem kell messze menni) kik hozták létre és kik uralták a bolsevik birodalmat, amely ellen fellázadtunk, már helyben is vagyunk.

   Vedd a bátorságot és olvasd el a kurucon az aktuális háromrészes cikket, ami arról szól, mi vezetett '56-ig, majd ellenőrizd le az ott olvasottakat és vesd össze a hivatalos történelemmel, részletekbe menően.
   Ezek után még mindig nem kell azonosulni a gyűlölködőkkel, de észre kell venni, hogy a gyűlölködés javarészt a kiszolgáltatott, eszköztelen tehetetlenség jellemző vonása, de persze néha önmagában a primitivitás is elég hozzá. Legalább érteni fogod az okát.

   Olvass, és elsőre ne higgy el semmit. Semmi más nem segít rajtad.
   Azért ajánlom ezt a módszert, mert az elég jól tudom, hogy sehová nem vezet, ha sorról sorra cáfolom meg a fenti hozzászólásod, az olvasottság viszont igen.

   Törlés
  7. Kedves H4z4rd, ha nem leszel képes további hozzászólásaidban respektálni az én véleményem és visszavenni ebből a paraszt alfahím viselkedésből, akkor többet ne is írj kérlek. Abból meg legyen már elég, hogy mindenki aki nem a mi nézeteinket vallja agymosott vagy zsidó, zsidóbérenc, fizetett lázító, stb. Hagyjuk végre abba a feltételezéseket, körülbelül erről pofáztam az előtti kommentben, te pedig kezdesz ilyennel.
   Természetesen nem sikerült megértetnem magam, és folytatódott a zsidózás. A szabadkőművesség koránt sincsen beolvadva az egész világba, sőt elég kemény ellenfeleik vannak. Pár napja sikerült olvasnom erről egy tanulmányt, majd előkotrom, ha nyitott vagy rá.
   Sőt, ha egyazon nézeteket vallva szeretnénk kommunikálni, akkor ebben nem vállalok partnerséget. Tisztában kellene lennie mindenkinek azzal, hogy nagy fegyvere a háttérhatalomnak az, hogy olyan hatalmasra puffasztja fel magát mint egy pulyka, de igazából édeskevés az, amit fel tud mutatni.
   A talmud pedig egy olyan könyv, amit a zsidóság ha nem is nagy része, de fele elítél. Vitán felül megosztja a zsidóságot, nem is kicsit. Sőt, gondolnád: vannak zsidók akik Jézust megváltóként tartják? Ha egy írás vagy eszme miatt elíténénk egy népet, akkor kezdjük már a saját házunk táján. Nézzünk csak István Király után a történelmünkre. Hát, nem voltunk túl békések. Vagy, ha már Nimród király népétől származtatjuk magunkat, nézzük már meg, ki volt Nimród. Nem épp szent lélek. A magyarokról ugyanúgy lehetne fröcsögni. Vagy nézzük meg a mai Magyarországot. Zsidózás, talkshow, plázák, gyorséttermek, facebook, és gyűlölet, gyűlölet, gyűlölet. Mindezek tetején, tízezerből ha egy, és még ezis túlzás, aki be meri vallani azt, hogy bizony ez a mi hibánk és nem a zsidóké.
   Illetve köszönöm az aggódást, de az én sorsomat igencsak javítja ha nem reflektálom a gyűlöletemet a zsidókra.
   Az, hogy a zsidók hogyan lettek kitalálva, azt nem tudom elképzelni. A zsidó honfoglalást ismerem, ha arra gondolsz, de a zsidók egyiptomban is zsidók voltak.
   Az alapfogú fizika pedig szinte mindig téved, főleg ha a karma törvényeivel akarjuk egybefűzni.
   A személyem iránti támadással sokra nem fogsz menni, ne is fáraszd magad. Illetve ha megnézed, nem a cikkre írtam hozzászólást, hanem egy másik kommentre.
   Ezen az oldalon pedig igen kevés bizonyíték van felmutatva.
   De ha már zsidózunk orrba-szájba. Drábik János: hazafi. Hazafibb, mint te, én, vagy bárki ezen a fórumon. Magyarsága hatalmas. És... zsidó. Hoppá. Akkor vagy az van, hogy az ő eszméi is zsidók, ergo a magyarság is zsidó, vagy mégsem olyan rossz mindegyik közűlük.
   Nekünk nincsenek hőseink. Gyilkosok nem lesznek hősök, bármilyen célért is gyilkoltak. Ez vitán felüli.
   Arra inkább kíváncsi lennék a kuruccal kapcsolatban, hogy ki irányítja. Hogy ne legyen annyira feltűnő, egyszer kaptak egy dádát aztán elvándoroltak külföldre a szervergépeik. Semmi érdekes dolog nincsen ebben, de azért érdemes olvasgatni azok után a bizonyos szervergépek után. Ahol most tartózkodnak, az nem egy olyan hely, ahol tűrik a zsidózást, mégis ott vannak.
   Szóval kuruczinfo? Köszönöm, nem.
   A gyűlölködés kiváltó okaival persze egyetértek, de sajnos sok értelmiségi is ebbe a hibába esik.

   Törlés
  8. De félreérted a szándékaimat. Ha egy következő személy idejönne, és egyetértene velem, valószínűleg felsorolnám neki az összes embert, akire gondoltam a nemzsidó alatt, és felsorolnám mellé az összes zsidót, akivel találkozgatott addig, amíg termékeny volt. De nem is a vita szítása érdekében írtam, amit írtam, hanem azért, mert mindenki annyira elképesztően biztos az eszméiben, hogy más eszébe sem juthat.

   Ha a személyes véleményemet kellene leírnom: zsidók vezetik a háttérhatalmat azért, mert valakinek kell. De nem a zsidó nép!
   Mi magyarok például azért nem, mert el vagyunk foglalva azzal, hogy mi vagyunk a népek krisztusa és nekünk kell majd megváltanunk az emberiséget. Úgy, ahogy majd minden nemzet el van hasonló önámítással foglalva, és mindegyiknek megvan a szerepe. Nem gyűlölhetünk vagy sajnálhatunk egyet, mert nem a miénk. A sajátunkkal kellene már végre foglalkozni, mert a zsidóság, ha jó, ha nem jó, de annyira el van foglalva mindenki vele, hogy persze hogy megerősödik. Ha mindenki a saját nemzetével foglalatoskodna, balanszba jöhetne mind. De muszáj gyűlölködni meg fröcsögve, mutogatva, üvöltözve másra fogni az összes hibánkat.

   Előre látom hogy megkapom hogy én mennyire fizetett provokátor vagyok

   Törlés
 6. Egy megveszekedett büdös szót sem értettél meg abból, amit írtam. Cserébe az tisztán átjön, hogy kizárólag kulcsszavakra reagálsz, klisék mentén. Kicsit később, ha lesz előttem rendes klaviatúra, rámutatok, maradva mégis az előbb elvetett módszernél.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Miért reagálnék a keretre, a maszlagra?

   Törlés

  2. Nem provokátor vagy, csupán szűklátókörű, aki könnyedén felül féligazságoknak.
   Ráadásul olyan meredek ívben zuhansz bele a saját fogalomzavaraidba, hogy fájdalom nézni.

   "Nekünk nincsenek hőseink. Gyilkosok nem lesznek hősök, bármilyen célért is gyilkoltak. Ez vitán felüli."

   Tudod, mit? Majd ha a karmád engedi, ezt a mondatot mérd bele mondjuk a Corvin-közi srácok arcába, és azokéba, akik puszta kézzel tartóztattak fel tankokat, mit sem törődve az életükkel!
   Ugyanis igen sok hős gyilkos is egyben.

   Nem kell nekünk ide semmiféle gyarmatosító, ha elég olyan van köztünk, mint te.
   Szégyellek.

   Törlés
  3. Ugyan, srácok meg hősök mindig akkor vannak, amikor valakit gyilkolni kell, olyankor mindig máshol vannak, amikor megelőzni kéne azt.

   Bár úgytűnik te is átmentél primitívbe, szóval köszönöm az eszmecserét, és további szép estét.

   Törlés
  4. Igen barátom, teljesen igazad van. Ostoba idióták voltak mind. Még mielőtt egyáltalán tudhattak volna róla, a pesti srácoknak az ávósokat megkerülve fel kellett volna szaladni az elvtársakhoz és megkérni őket szépen, hogy "ne tessenek már behívni az oroszokat, mert akkor itt embereknek esik ám bántódása", -csak hogy megelőzzék a bajt!

   Te tényleg nem érzed, hogy mennyire abszurdak a kinyilatkoztatásaid, mikor legyintve általánosítgatsz, miközben éppen az általánosítás ellen szónokolsz?
   És te nevezel engem primitívnek?
   Ideje volna kilépni a szellemi vákuumból.

   Törlés
  5. Légy oly ember, és nézd csak meg Tűzróka linkjét, hátha...

   Törlés
 7. https://www.youtube.com/watch?v=uRpEWqmhpeE

  VálaszTörlés
 8. Öntsünk tiszta vizet a lavórba!

  Benjamin Freedman Kongresszusi beszéde 1961-ben a tudjuk kikről:
  http://www.youtube.com/watch?v=k_BPPvzUpD4&feature=related

  VálaszTörlés
 9. Mivel a forradalmi változások mögött nyíltan vagy rejtetten, de mindig valamilyen felforgatási szándék áll(t), az 56-os események valóban páratlanok, hiszen itt nem progresszió, hanem regeneráció ment végbe (elmozdulás a társadalmi gyógyulás irányába). A társadalmi fejlődés mítosza mögé bújva évszázadok óta mesterkednek bizonyos erők, hogy ez a gyógyulás ne jöhessen létre. 56 ezt a rejtett törekvést akadályozta meg ideig-óráig. Ezzel persze nemcsak a a SZU orra alá tört borsot, hanem a nyugat sem nézte jó szemmel. A fentiek alapján 1956 tiszta, szellemi értelemben vett "forradalmiság elleni forradalom" volt.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Pontosan. Tökéletes megfogalmazás. Saját vagy idézet?

   Törlés
  2. Saját. Bár hasonlóan fogalmaztak mások (revolutio dextra)

   Törlés
 10. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 11. Szerintem meg inkább manipuláció elleni forradalom volt, ami az ostobaság támogatása szerintem, azért, mert nem igazán válogattak az eszközökben a forradalmárok, és ez ahhoz vezetett, hogy ők is alkalmazták az igazságtalan manipulációt, csak, hogy elérjék gyorsan az anticéljait a rendszernek, hogy megdőljön, mert ugye fogvatartotta őket, vagyis gyógyszerként helytelenül az igazságtalansággal válaszoltak vissza az egyébként is igazságtalan rendszernek, ezzel is plusz jogokat adva az igazságtalan rendszernek, vagyis támogatták. Ezzel nem azt mondom, hogy változtatni kéne a múlton, mert nem kell, egyszerűen (ami nagyon nehéz) le kell mondani némely jogaink mellett való kiállásunkról, ha azt akarjuk, hogy az igazság álljon ki mellettünk, mert próbálok hinni benne, hogy ez fog megmenteni minket.
  Egyébként van egy olyan gyanúm, hogy a maják ezért nem ellenkeztek annyira a hódítók ellen, mert kitörhetett volna egy világháború körülbelül, ha ők maguk nem állnak le.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A hatalom biztosított nekik fegyvereket ávh-s kocsikból és uszította őket '56-ban, ez egy békés felvonulásnak indult eredetileg.
   Illetve ha megnézzük hogy most hol tart az ország, nem nehéz kikövetkeztetni hogy az volt ennek a rendszernek a kezdőlökete.

   Törlés
  2. Mindennapos dolog, hogy a békésen tüntető tömeg diktátorok szobrait döntögeti. Ezt is jól látod. (nem)

   Törlés
  3. Ne forgasd ki a szavaimat kérlek, ennyire ne legyél gyerekes.

   Törlés
  4. H4z4rd én próbáltam értelmesen elmagyarázni, de olyan rohadt ostoba vagy, hogy nem vagy képes felfogni pár egyszerű magyar mondatot bazmeg. Kurvára nehéz megérteni, hogy az ember...bla bla bla, anyádat emlegetem, meg a kampós orrodat et cetera.

   Nem volt türelmem ahhoz, hogy ezt folytassam, meg nem is jött az ihlet, szóval nem erőltettem. A lényeg az, hogy ennyire egyszerű elterelni valakinek a szándékait egy agresszív tombolásba pár jól irányzott támadással.
   Ez történt sok helyen '56-ban, a békésnek induló tüntetők közé bevegyült pár felbujtó, és vírusként terjesztették tovább az erőszakot. Ezek az emberek pedig "srácok" voltak, nem bölcs emberek, akik tisztában lennének azzal, hogy az erőszak hova vezet, így az orruknál fogva megvezették őket.
   Nem nehéz megérteni, ha az ember nem akar belekötni minden mondatomba. De ha meg ez a terved, tényleg nem értem hogy minek szólsz hozzá, nekem nem hiányzik ez.

   Törlés
  5. Szó nincs ilyesmiről, hiszen eddig talán egy olyan mondatod sem volt, ami rendszerben gondolkodva és nézve '56 és a mostani eseményeket, megállna a lábán.
   Hamis dolgokat próbálsz tényként közölni, összefüggéseiktől, okaiktól és következményeiktől megfosztott esemény-töredékekből vonsz le rossz következtetéseket.

   Eszemben sincs vitatkozni veled, hiszen a vitához tények és logikai láncolat szükséges, amit eddig nem sikerült felmutatnod, pusztán bosszant, hogy konkrét hülyeségekkel próbálod butítani a többi olvasót.

   Jelöld meg kérlek a pontos forrást, ahol azt olvastad, hogy az ÁVH kocsijaiból osztottak fegyvert.
   Segítek: az nyilvánvaló, hogy az erőszak kiprovokálása szándékos, hiszen okot kellett kreálni a szovjet csapatok hazánkban tartására.

   Milyen következtetés vonsz le abból, hogy a Sztálin szobrot jóval azelőtt döntötték le, mint hogy az első lövés eldördült a rádiónál?
   Mennyi idővel később sikerült a "csőcseléknek" bejutni a Kilián laktanyába?

   Valamint kérlek, fejtsd ki bővebben azt a kinyilatkoztatásodat is, amely szerint nekünk nincsenek hőseink, hiszen vitán felüli, hogy gyilkosból hős nem válhat, bármi is legyen a célja.
   Hiszed vagy sem, de ezzel a magyarázattal, a cikk eredeti fényében bizony tartozol az olvasóközönségednek, legyen annak bármilyen csekély is a száma.

   Törlés
  6. Senki nem emlegetett fajta-jelleget, senki nem tett utalást a zsidóság egészére, senki nem buzdított gyűlölködésre.

   Fájdalom látni, mennyire nem erősséged a szövegértés, de legalább személyeskedésben nem szorulsz továbbképzésre. Ez is valami.
   Neked nyilván elég is.

   Törlés
  7. Nemtudom ismered-e E. S. Fischer - A magyar forradalom titkos tortenete c. művét. érdemes tanulmányoznod.
   Érdekes, hogy te vádolsz engem a szövegértés hiányával, mégis te kérdezel rá teljesen profán mondataim jelentéstartalmára.
   Nos, azt a gondolatot úgy értettem, ahogy leírtam. Semmi magyaráznivaló, semmi ferdítés nincs abban a mondatban.
   Gyilkos nem lehet hős. Legyen az Batman vagy Petőfi. Ha mégis hősként gondolunk rá, akkor az az egész lényünket jellemzi. Persze lehetnek érdemes mondatai és tettei, de hős nem lehet.
   Gandhi, talán az egyetlen ember ebben a korszakban aki képes volt ezt felfogni, és a forradalmat nem összetéveszteni az eszeveszett vérontással.

   Törlés
  8. Olvastam, de nem nagyon rémlik olyan részlet, amely akár közelítőleg is igazolna bármit abból, amit írtál.
   Csodálatos dolog a nem-cselekvés irányzata, de szerintem igen ritkán életszerű.

   Minden esetre érdemi válaszokat továbbra sem adtál, cserébe rendületlenül maszatolsz egymástól távol eső fogalmakkal, izzadságszagú hasonlítgatásokkal tarkítva. Ismerős ez a retorikai módszer. Iszamlósan demagóg.

   Gondolj hát bármit a lényemről, de az én szememben az az ember, aki önnön sorsával nem törődve megtesz bármit, hogy a hazáját fenyegető vész ellen tegyen, az bizony hős.
   Legyen az egy egyszerű, manipulált pesti srác, Dobó István vagy még sorolhatnám kedvemre...

   Törlés
  9. Akkor kérlek olvasd el mégegyszer, megtalálod a válaszokat.

   Törlés
  10. Mindössze ennyire telik tőled válasz gyanánt?
   Méltatlan volna több szót pazarolni rád.

   Törlés
  11. kmj észak koreában lenne a helyed, ott rájönnél hova vezet az ha az emberek nem lázadnak fel sohasem

   Törlés
  12. "nem a nap hibája, ha a vak az utat nem látja"

   Törlés
 12. Vagyis, úgy fogom föl, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, ahol az igazság kiérdemléssel (türelemmel) szál ránk, és nem kiköveteléssel.

  VálaszTörlés
 13. Az emberek nem egyformák, és ha ezt meg is akarjuk őrizni, akkor tolerancia szinten kell állítani magunkon, ne kényszerítsük egymást olyan helyzetekbe, ahová egyébként eszünk ágában sem lenne kedvünk menni.

  VálaszTörlés
 14. ugyebár 56-ban úgymond jó volt hogy a "csürhe" embereket mészárolt, bezzeg ha most elcsattan egy pofon vagy ha felborul egy kuka, akkor rögtön sírtok

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nehéz dolog összevetni a múlt eseményeit az éppen zajlókkal,
   mert a forradalom lényege, hogy az minden esetben a regnáló hatalommal megy szembe, így minden esetben törvénybe ütköző, több szinten is.
   Rövid távon kizárólag egy nyertes forradalom válhat legitimmé.

   Azt szoktam kérdezni a 2006-os eseményekről a rendőr (és más) ismerőseimet, hogy nekik személy szerint mi volna az a pont, ahol megfontolnák a parancs megtagadását, az átállást a "csürhe" oldalára.
   Gyakorlatilag egybehangzó válaszokat kapok.

   Törlés
 15. Sajo Sándor részlete:
  "Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
  Csak magyar földön és csak magyarul.
  Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,
  Jobb is, ha szárnyam már most porba hull:
  De ezt a lelket itt hagyom örökbe
  S ez ott víjjog majd Kárpát havasán
  És belesírom minden ősi rögbe:
  El innen rablók, - ez az én hazám!"

  VálaszTörlés