2013. március 9., szombat

Kötelező tudás! A magyarság küldetése és történelmünk elhallgatott részei


Elképesztő, mennyire érvényes, miről ez a réges-régi csángó népdal szól! Annak idején egyértelmű volt, ki az ellenség, ahogy jött ránk karddal-vassal s a rabság is igencsak feltűnt…
De gondolkozzunk: ma, milyen nehéz is megkülönböztetni a szabadságot a rabságtól! Hogy is mondta Orwell? "Ha látni akarja a jövőt, akkor képzeljen el egy olyan csizmát, ami az ember arcát tiporja - örökké."

Lányok a tanyán"Menj el, menj szegény magyar, a kétség partjára, Tekints az ingadozó reménység polcára, S te, aki tűztűl, vastúl nem tudsz megborzadni,
Borzadj, mikor a vég-sors hideg jelt fog adni.

Vezettessed magadat szem-bekötve, vakon,
Elfajult testvéridtől csinált ál-utakon,
Kik őseink hamvait rútúl megtapodták,
Arany szabadságunkat aranyon eladták.

Menj, add egy olyan kézbe, szabadságod fékit,
Mely egyszer úgy betöltse a balsors mértékit,
Hogy megérezd, amit még sokan nem éreznek:
A szabadság s a rabság, miben különböznek!"

MEGNEVEZHETETLENSÉG
"A dolgok kimondhatatlansága elkerülhetetlenül vezet az egész közösség általános értelmi és erkölcsi lezülléséhez." (Bibó István)

Az elmúlt évtized forrongása a magyar szó körül, akarva akaratlanul mindenkihez eljutott. Mára jórészt kialakultak a vélemények, az emberek értékrendjében elfoglalta a helyét a nemzeti hovatartozás fontossága illetve lényegtelensége.
A megnevezhetetlenek nemzetek ellen évszázadok óta tartó háborúja úgy tűnik, épp korunkban akar döntő csapást mérni – azonban a népek önvédelme is működésbe lépett.

Magyarországon nagyon látványos ez a harc, itt az a kérdés, hogy ki lesz a magyar?
Azok, kiknek „csak térkép e táj”, vagy azok, akiknek fontos a magyar lelkiség, kultúra mindennapos megélése.


Örüljünk, de a háborúnak messze nincs vége, az ellenség erős. De ki is az az ellenség? Ez a legfontosabb és a legizgalmasabb kérdés, aminek megválaszolásához ajánlom Bogár László - "Háború" című nagyszerű írását és az alábbi Szaniszló Ferenc Bogár Lászlóval készült 3 részből álló beszélgetését.
Íme néhány részlet az írásból és nézzétek meg feltétlenül a videókat hozzá:


Szaniszló Ferenc - Világ-panoráma Vendég: Bogár László közgazdász


„Magyarország háborúban áll, tudtuk meg a miniszterelnöktől. Az ellenfél az államadósság és a munkanélküliség, illetve az alacsony foglalkoztatás. Hogy háború van, azt régen sejtjük, ám ha egy emberi közösség háborúban áll, akkor két "előzetes létműveletet" mindenképpen végre kell hajtani ahhoz, hogy legyen esélye az életben maradásra.

* Az egyik, hogy beazonosítsa az ellene felhasznált fegyvereket, mert neki is olyan eszközöket kell a saját maga védelmére felhasználnia, amilyeneket vele szembe alkalmaznak.

* A másik, hogy - bármilyen kínos is, de - fel kell tennie a kérdést: ki az, aki ezt a háborút vívja ellene? Az ellenfél és a fegyver összekeverése veszélyes félreértések forrásává válhat.

Éppen ezért a helyzetünk pontos megértése érdekében először azt kell rögzíteni, hogy az államadósság és a munkanélküliség csupán a fegyvereket testesíti meg. (…)
Azt is látnunk kell, hogy az államadósság és a munkanélküliség közös gyökere a hiány, a deficit. A tünetegyüttest tehát úgy kellene újrafogalmaznunk, hogy kiderüljön belőle, a magyarságot ma általános "lét-deficit" jellemzi.

Az anyagi hiányaink, vagyis a keresetekben, a munkalehetőségekben meglévő hiány kapcsolódik össze az államháztartás hiányával, és valójában a családi háztartások fokozódó hiányaival. És miközben egyre szűkösebben, egyre nagyobb hiányoktól sújtottan élünk, tehát "alulfogyasztunk", a minket terhelő adósság folyamatosan nő, azt a látszatot keltve, hogy éppen a folyamatos "túlfogyasztás" a bajaink fő oka.

Ám mindez valójában csak a dráma legjelentéktelenebb része, az anyagi viszonyaink világát sújtó hiányok együttese. Mert ennél is sokkal súlyosabb hiányok növekednek vészjóslón például a népesedés terén is.

Nemcsak egymillió többletmunkahely kellene, hanem legalább egymillióval több gyermek is. Arról meg aztán már beszélni sem lehet, hogy a népesedésünk mennyiségi deficitjénél is súlyosabb a minőségi leromlás. És azért nem szabad erről szólnunk, mert egy magát "politikailag korrekt" beszédnek nevező véleményhatalmi diktatúra betiltotta ezt a diskurzus-teret, rasszizmusnak bélyegezve azt.


Bunyevácz Zsuzsa könyvében a következő idézettel idézi fel a nyugati hozzáállást Trianon idején Magyarországgal és a magyarsággal szemben !

Ahogy közeledik a trianoni rablóbéke évfordulója, egy 1933-ban kiadott, már sárguló lapú könyvet kölcsönözhet a helyi városi könyvtáron keresztül az akit érdekel az első világháborút lezáró békeszerződések történelme. 

A brit diplomata és politikus Sir Harold Nicolson Peacemaking - 1919 azaz Békecsinálás - 1919 címü könyvében a szemtanú friss élményeit, tapasztalatait, érzéseit és véleményeit olvashatjuk. Egy bizonyos fokú tisztelet jár a diplomatának azért, mert nem titkolja érzéseit és előítéleteit.
Magyar-utálata például ebben az idézetben található:
"Megvallom, akkor is és most is ezt a turáni törzset hevesen utálom (angolul: regard it with acute distaste.). Mint rokonaik a törökök ők sokat elpusztítottak, és semmit sem teremtettek. Budapest egy hamis város amelyben nincs őseredeti realitás. A magyarok évszázadokon át elnyomták a nemzetiségeiket. A felszabadulás órája ütött, és jön a megtorlás ".

Háttérhatalom - Holocaust - Bűntudatkeltés a magyarság elleni harcban 


Hasonlóan gigantikus deficit alakult ki az elmúlt 40 év során az egészség-vagyonunkban is, és most mégis sokan úgy vélik, hogy megengedhetetlenül sokat költünk az egészségünkre.

És végül, de egyáltalán nem utolsósorban a legsúlyosabb, javarészt "láthatatlan" deficitek a lelki, erkölcsi, szellemi talapzatunkban jöttek létre. Az önáltató hazugságaink mindent megfojtó hálójába gabalyodva egyre mélyebb erkölcsi deficitben vergődünk. Látható tehát, hogy a nemzet ellen folytatott háborúban deficit-fegyverek egész sorát fordítják ellenünk, ám a döntő kérdés mégis csak az marad, hogy ki?

Kinek a kezében vált/válhatott fegyverré az anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi deficiteknek az az egyre végzetesebb rendszere, amelyek közül a miniszterelnök csak néhányat, és ráadásul mint ellenfelet nevezett meg. De mint láttuk, ezek csupán fegyverek, noha nem tagadom a veszélyességüket. Nekünk azonban nem a fegyverek ellen kellene hadakoznunk, hanem az e fegyverek segítségével életünkre törő erőket kellene előbb néven nevezni, aztán pedig legyőzni. Már feltéve, hogy élve akarunk kikerülni e küzdelemből.

Ezt a harcot (amely akár a "végső" is lehet) egyelőre szinte teljesen kilátástalanná teszi, hogy a magyarság elveszítette azokat a létfontosságú képességeit, készségeit, tudásait, amelyek lehetővé tennék számára, hogy néven nevezze a dolgokat. Ehhez ugyanis, ahogyan a felvilágosodás kulcsfogalmai szóltak, "észre és erényre" volna szükség. Ám a legsúlyosabb deficit éppen e létfontosságú "javak" újratermelési folyamataiban alakult ki.

A magyarságnak és az őt képviselő elitcsoportoknak ma sem érvényes tudása ("ész"), sem becsületes, bátor elszántsága ("erény") nincs ahhoz, hogy tudásából adódó feladatait teljesítse. Nyilván azért, mert - ahogy azt Bibó István írta - a dolgok kimondhatatlansága elkerülhetetlenül vezet az egész közösség általános értelmi és erkölcsi lezülléséhez.

A cserbenhagyott, félrevezetett, kifosztott nép egyre rosszabb döntéseket hoz, és így egyre silányabb eliteknek teszi lehetővé az ország irányítását. Ezek aztán nem szolgálják a szakrális felelősségükre bízott népet, hanem kiszolgáltatják azt. Az így kifosztott nép aztán még rosszabb döntéseket hoz, és így még silányabb elitek jönnek... És hogy kinek szolgáltatja ki népét az egyre züllöttebb gátlástalan, cinikus elit? Hát annak a mindenkori "birodalomnak", amely ezt a háborút vívja ellenünk.

Hiába teszünk tehát bármilyen jó szándékú kísérletet a fegyverek elleni harcra, ha a fegyvereket ellenünk fordító "kéz" továbbra is megnevezhetetlen. Mi több, továbbra is jótevőnk, szövetségesünk, barátunk, felemelkedésünk legfőbb letéteményese.

Csak olyan emberi közösségnek van ugyanis esélye egy ilyen háborúban a megmaradásra, amely képes értelmi és erkölcsi lejtőjén megállni és visszafordulni. Ehhez kellene most erőt gyűjtenünk e háborúban.”

Wass Albert minden szava színtiszta igazság és értékes üzenet azok számára, akik a magyar nemzet részének érzik magukat. Hallgassátok meg ezt a pár mondatot nyitott szívvel!

Wass Albert üzenete a Magyar Nemzethez: 

"Ez a mai nemzedék, ez kapott 50 évi agymosást. Néppé gyúrták a nemzetet! Az üzenetem az, hogy ébredjetek föl magyarok, s legyetek újra nemzet, váljatok nemzetté!
Ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz az országba, hanem hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat tud cselekedni a magyar közösségért."


Talán ebből a pár mondatból is könnyen megérthető, vajon miért támadják az egyik legnagyobb magyar írót az internacionalisták, globalisták és liberálisok... , a hazátlanok.

Vajon miért címkéznek nácinak valakit szélsőbaloldaliak pusztán azért, mert a nemzettudatot erősítette szavaival, illetve kimondta regényeiben az igazat, a kimondhatatlant, megnevezte novelláiban a megnevezhetetleneket.....
1⃣ BLOG: http://www.VilagHelyzete.com
❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD/
2⃣ Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete/ 
3⃣ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog/
4⃣ Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com
⓹  Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV
VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/
➡️ ➡️ ➡️

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉG:
PATREON: https://patreon.com/VilagHelyzete

PAYPAL-támogatási lehetőség: https://www.paypal.me/VilagHelyzete

45 megjegyzés:

 1. A "fegyver"-ről ráismerhetünk, ki van mögötte. A "fegyver" a beszivárgás.
  "Járj úgy mint ők, beszélj úgy miny ők, öltözz úgy mint ők, légy *ők*. Félemlitsd meg, vagy fizesd le őket. Ha kell esküdj hamisan, minden eszköz megengedett. A cél szentesiti az eszközt." Kitaláltad, honnan idéztem?

  A másik idézet Rejtő Jenőtől való: "Ha nem akarod hogy egy csoportban felfedezzenek, olvasd te a névsort"

  Mivel minden csoportot képesek igy szétzülleszteni itt az „összefogásban az erő” elve helyett a „Sok kicsi sokra megy„ elvet kell alkalmazni.

  ***Önálló,önellátó mikroközösségek, melyek egymással kommunikalnak, kereskednek, egymást védik.*** Szerintem ez a jövő.

  Egy új erkölcsi kódex kell, mely kölcsönös tiszteleten alapul, hogy igéreteinket betartjuk, igazat mondunk, nem ártunk annak aki minket nem bántott, megelégszünk annyival amink van.


  VálaszTörlés
 2. 1:
  A magyarság küldetése ugyanaz, mint a bolygóra leszülető összes emberi lényé. Élni. Megtapasztalni a 3 dimenziós fizikai létezést. Részt venni a teremtésben a magunk szintjén. Bármilyen küldetéstudat, amely ettől eltér, akár valós, akár képzeletbeli okokból, csupán tévedés. Bárki bármit mondd is, egy több milliárd éves élőrendszerrel és az ez idő alatt kialakult bolygóméretű ökoszisztémával nem lehet vitatkozni.

  2:
  A magyarság, mint eszme megnevezése, súlyos hiba, mert ezzel minden, az eszmékre, dogmákra jellemző kártevő vonást egy olyan dolog mögé zsúfolnak be, amely arra nem való. A magyarság egy állapot. Hitem szerint a létező állapotok közül az egyik jobbféle, de ettől még csak egy állapot. Eszmének nevezni, vagy dogmákat keríteni köré pedig tévedés, hiba, gonoszság.

  3:
  Minden ember legnagyobb ellensége saját maga. Néven kell neveznünk, hogy minden döntésünkkel, választásunkkal mind a paradicsom, mind a pokol felé léphetünk. Ezek nem misztikus, vagy spirituális dolgok, a leghétköznapibb eseményekre adott reakcióink, a szemléletmódunk, a döntéseink alakítják ki a körülményeinket, illetve azok változását. Én személy szerint is tudom, hogy ez a tudat nagyon, nagyon nehéz, még nehezebb így élni, de hát mindennek ára van.
  A fegyver szintén magunkban keresendő, olyan neveket visel, mint lustaság, vakhit, vagy feltétlen engedelmesség.
  Ezt is néven kell nevezni, igen. El kell viselni a hozzá tartozó felelősségünket. Ahogy pedig írtam, ez tán a legnehezebb dolog a világon.

  4:
  A katonáknak ellenség kell. A háborúhoz harcolni akarók kellenek. Ez egy amolyan "kettőn áll a vásár"-dolog. Abban a pillanatban vége van a háborúnak, mihelyt az emberek abbahagyják a harcot a fegyverekkel.
  Amikor az ember eldönti, hogy cselekvés és felhasználás helyett inkább elkerülni kell a nevezett fegyvereket, gyakorlatilag megáll az ellenség. A semmivel nem lehet harcolni. Márpedig ha nincs ellenség, akkor a katonák előtt nincs semmi sem.

  5:
  Bogár úrnak vannak jó közgazdasági meglátásai, több dologban pedig jobb, mint a mainstream, de, hogy kicsit eleresszem a közmondásos gyeplőt, a jó k.rva anyját jósolgassa itt (már bocs a kifejezésért), ne az én jövőmet. Azt majd megoldom én, bennem kevesebb a félelem és több a bátorság. Ő meg maradjon a közgazdaságnál, az az ő asztala, én abba nem ütöm az orromat.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hát ez első olvasásra egész jól hangzik. De jobban odafigyelve csak egy mézes-mázos libsi szöveg. Elkendőzi a hatalom felelősségét, odapörköl párat a magyar örökségnek és természetesen nagyrészt a kisember kényszer-együttműködésében látja a bajok legfőbb okát. Szerintem is kettőn áll a vásár, mindenkinek van ebben felelőssége; csak pont fordított arányban mint amit sugall az írás. Szerintem.

   Törlés
  2. Nem az a lényege, hogy jól hangozzon. Sőt, mikor az ember elgondolkodik a szavakon, amiket itt olvashat, a legtöbb konzumidióta biorobotnál magasabb szinten álló egyénnél kifejezetten kellemetlen érzéseket generálhat.
   De azért fejtsd ki, hogy melyik része mézes-mázas és/vagy libsi, mert nekem egyik kifejezés sem tűnik annak.
   Fejtsd ki, hogyan pörkölök oda a magyar örökségnek, mert én valahogy pont az ellenkezőjét olvasom.
   Fejtsd ki, hogy hol írok a kisemberek kényszer-együttműködéséről, mint a bajok okozójáról.

   Segítségképpen elmondom, hogy a szavaim lényegét világos alapon sötét betűkkel írtam, mégpedig egyértelmű, majdnem "tőmondatokban fogalmazás" jelleggel. Az eddigi pályafutásod alapján, amit az oldalon tapasztaltam, értelmes embernek tűnsz, szóval nem értem, miért pont nálam kell nekiállnod a fantáziálásnak. Főleg úgy nem, hogy mellőzöm a ködösítést. Majd ezt is fejtsd ki :)
   Nem kötelező, de azért szeretném, mert kíváncsi természetű vagyok.

   Törlés
  3. ui.: Jah, ez kimaradt, bocsánat, fejtsd ki, hogy hol kendőzöm el a hatalom felelősségét!

   Törlés
  4. Most jön az, hogy utána néz a nickneved alapján annak, hogy mikor regisztráltál, mi az érdeklődési köröd, és megkérdezi az előzőleg használt nevedet is, mert Miki az majdnem Maki, tehát ez már egymagában is gyanús,...aztán kezdődik a "pasodoble"...bocs, akarom mondani a "makitánc" :D:D:D:D:D

   Üdvözletem Miki, és kérlek légy türelmes vele, mert nem rossz fiú ő, csak még fel kell nőnie(no offens EK.).

   Törlés
  5. Semmi gond, növögetek szorgalmasan.

   Törlés
  6. Redneck, ebből nagyjából annyi tiszta nekem, hogy válaszok helyett újabb kérdésgenerálásra számíthatok :) A többi részét kicsit homály fedi, bár bevallom, nem vagyok bennfentes sem az oldalon, sem a blogger-közösségben.

   A regisztráció dátuma meg irreveláns, mert nem akkor regisztráltam, hanem egyszerűen a már meglévő gmailos címemmel akkor léptem be elsőként a blogger rendszerébe, alighanem hozzászólni valamihez az oldalon (Ugyanezen a néven. Nagyjából tucatnyi hsz-em lehet itt szerte-széjjel, el lehet olvasni mindet.). Amit már bizonyosan régebb óta követek, mint tavaly február :) Csak hát sokszor tartok energiaminimum-napot, olyankor nem fárasztom magam olyan pótcselekvésekkel, mint a kommentelés vagy a hasonlók :)

   Amúgy a türelmem majdnem végtelen, főleg, hogy bár ritkán beszélek, de azért olvasni tudok, és látom, amit látok :)

   Törlés
  7. Nem kell nagyon elveszni a részletekben. :) Nekem már az is épp elég, hogy ekkora hangsúlyt fektettél rá, hogy magyarázkodj olyan dolgok kapcsán, amiket K2-nek meg rednecknek írtam. :) (Ez Mikinek szól, csak mielőtt bekavarnál... :P) Állandóan túlpörgöd a dolgot...

   A renomémnak itt már úgy is mind1, még egy kis összeesküvés-elmélet csócsálás már igazán nem tesz odébb a helyzeten. Te meg legalább kiélheted a skizofréniád. :)

   Törlés
  8. Figyi Kereső... K2 nicket nem látok a beszélgetésben, Rednecknek meg annyit írtál, hogy növögetsz azért. Lehet, hogy énnekem nem megy elég jól a kombinálás, de hol magyaráztam ezekről hangsúlyosan bármit is? Kérlek kopipasztázd ide a kommentemből, mert tényleg kíváncsi vagyok.

   Valamint emlékeztetnélek:
   "De azért fejtsd ki, hogy melyik része mézes-mázas és/vagy libsi, mert nekem egyik kifejezés sem tűnik annak.
   Fejtsd ki, hogyan pörkölök oda a magyar örökségnek, mert én valahogy pont az ellenkezőjét olvasom.
   Fejtsd ki, hogy hol írok a kisemberek kényszer-együttműködéséről, mint a bajok okozójáról.
   ...nem értem, miért pont nálam kell nekiállnod a fantáziálásnak. Főleg úgy nem, hogy mellőzöm a ködösítést. Majd ezt is fejtsd ki :)
   ...fejtsd ki, hogy hol kendőzöm el a hatalom felelősségét!"

   Ezekre kíváncsi vagyok. Eddig azt látom, hogy hetet-havat össze tudsz hordani, meg, hogy valami okod biztos van rá, hogy mindezt nekem címezve (még ha nem is világos előttem, hogy ezt milyen apropóból teszed, mert az odabökött 'skizofrénia' jelző, már ha valóban nekem címzed, megint csak nem indok erre.

   Szóval kérlek, pár szóban írjál már mindegyik mondatról, amit kiemeltem! Légy szíves! Ha már sikerült olyan dolgokat kiolvasnod a szavaimból, amelyek pont ellentétesek a jelentésükkel (vagy a közelében sincsenek azoknak), legalább a titkot áruld el, hogy hogyan csinálod! Tényleg érdekel.

   Törlés
  9. Here we go! Need popcorn 4 this.
   http://www.youtube.com/watch?v=AvDvTnTGjgQ :D:D:D

   Törlés
  10. a háborúhoz kizárólag csak egy fél kell, nem pedig kettő, a második fél már kényszer helyzetbe van hogy megvédje magát, szóval nagy butaságot írtál

   Törlés
  11. Kedves Miki!

   ad 1.:
   A világ jelenlegi urai az alattvalói és a természet számára csak halált és pusztulást "teremtenek", vagyis nem teremtők, hanem pusztítók. Ha nem akadályozzuk meg ebben, úgy járnak, mint a rákos sejt: elpusztulnak, amint végeznek a gazdatesttel, mert csak élősködésre, pusztításra képesek, értéket és életet teremteni, fenntartani nem.
   A magyarságból még nem halt ki teljesen a népvándorláskori egészséges életösztön és spiritualitás köszönhetően viharos történelmünknek, aminek nagyobbrészt csak szenvedői lehettünk, nem alakítói. A környező népek már sok évszázaddal előttünk letelepedtek, és átformálták a tudatukat a mai abszolút hatalom ősei, megszüntetve bennük a valódi spiritualitást. A "szerencsésebb" sorsú nemzetek (a gyarmatosítók) hosszú évtizedekig élvezhették az úgynevezett fogyasztói társadalom vívmányait rablott vagyonukból, ami minden eddiginél pusztítóbb agylágyító hatású. Ezért kötelessége a magyarságnak és a többi hasonló állapotú nemzetnek (pl. az Irániaknak) megmutatni a helyes utat azok számára, akik már nem láthatják azt, mert vakká tették őket.

   ad 2.:
   A magyarság nem eszme, hanem nemzet, mint ahogy a piros nem illat, hanem szín.
   Azt írod: ...minden, az eszmékre, dogmákra jellemző kártevő vonást...
   Logikádat követve az jön ki, hogy minden eszme és dogma kártevő. Így gondolod? Ezek után furcsa, hogy a hitedről írsz. Mi a Te hited (eszméd, dogmád)? Nevezd meg, hogy megtudjuk, kikhez tartozol!
   Azt írod: ...A magyarság állapot...
   Az állapotok változhatnak, mint például az ébrenlét és az alvás. A magyarság az embereknek egy veleszületett tulajdonsága, ami nem változtatható meg, akárcsak a bőrszín, ezért azt nem lehet állapotnak tekintheti. Attól, hogy valaki lemond az állampolgárságáról és másik országba költözik, még magyar marad, ha akarja, ha nem. Attól, hogy valaki Izraeli állampolgárságot szerez, még nem fogják a zsidók (vagy inkább a kazárok?) maguk közül valónak tekinteni, ha nem annak született... és annak megfelelően is fognak majd bánni vele.
   Az a Te tévedésed (hibád, gonoszságod?), hogy azt hiszed, a magyarságot valaki eszmének nevezte. Rajtad kivül ki állította, hogy eszme? Idézd!

   ad 3.:
   Minden ember megtalálja életében azt a fő tevékenységet, amiből megél (Ő és a családja), és az kinek több, kinek kevesebb részét veszi el a napjából. Többek között ezért sem lehet mindenkitől megkövetelni, hogy járatos legyen a politológiában, hogy felismerje, ha hazudik Neki a politika, a TV, ha be akarja csapni a bankárja. Viszont joggal elvárná, hogy - mint ahogy Ő is becsületesen dolgozik - mások is azt tegyék: ne hazudjon a TV, a politikus, ne csapja be a bankár. Nem lehet a péket, a tűzoltót, a földművest azért hibáztatni, ha nem lát át a globálnyikok demokrácia feliratú szitáján, és oda ikszel, ahova sugallják Neki a hangok a tévéből. Akik viszont átlátnak a szitán, azoknak kutyakötelességük szólni a "gyengébben látóknak", hogy vigyázz, ez nem is szita, hanem kelepce! Elsősorban azok hibásak, akik ezeket a gonoszságokat kitalálják, és végrehajtatják. Másodsorban azok, akik véghezviszik önként és dalolva vagy kényszerből. Harmadsorban azok, akiknek foglalkozásukból adódóan ezt kötelességük lenne megakadályozni, de nem teszik hanyagságból, kényszerből vagy félelemből (Ha fél, mondjon le a posztjáról!). Negyedrészt azok, akik az igazi bűnösök helyett az egyszerű, jószándékú emberekre próbálják rákenni a felelősséget, akár naivitásból, tévedésből, vagy megbízásból teszik azt.

   ad 4.:
   A legjobb feltételezés, hogy naívságból írtad, amit, a legrosszabb, hogy megbízásból. Gondolom, mindenki látott már természetfilmet: mi történik a bivallyal, miután abbahagyja a védekezést az oroszlánnal szemben? Megeszik reggelire. Mi történik, ha összefog a bivalycsorda? Elmenekülnek az oroszlánok, miután kaptak pár döfést.

   ad 5.:
   És Te mihez értesz? És Te mibe ütötted bele az orrod? Szerinted mit ér a Te egyéni bátorságod az "oroszlánokkal" szemben?
   Lehet, hogy Te már meg is oldottad fejben a jövőnket, csak nem árulod el nekünk, hogy még egy kicsit izguljunk?

   Törlés
  12. Kedves Redneck!

   Csak neked :D

   Kedves Csaba barát!

   Tévedsz, a háborúhoz két fél kell. Amiről te beszélsz, az a népirtás.

   Kedves György!

   1
   Ebben a kérdésben nem értünk egyet. Mielőtt félreértenéd, nem abban, hogy a jelenlegi civilizációnk a pusztulás felé halad, mert azt látja mindenki, akinek van rá szeme. Abban nem értek egyet veled, hogy az úgynevezett helyes utat bárkinek is kötelezően mutogatni kellene. Az életet élni kell. Akit érdekel, az úgyis rájön a dolgokra, akit meg nem, az aligha van úgy bútorozva agyilag, hogy felfogná, mi a tét. Ez ugyan sajnálatos, de elegendő körülnézni a világban.

   2
   Rosszul fogalmaztam, vagyis inkább hiányosan. Nem maga a magyarság az, ami eszme. A nemzeti öntudat, a nemzeti érzelem az, ami ma egy eszme. Ez itt nálunk a magyarság, mert ugyebár Magyarországon élünk, magyarként :)
   "Logikádat követve az jön ki, hogy minden eszme és dogma kártevő. Így gondolod? Ezek után furcsa, hogy a hitedről írsz. Mi a Te hited (eszméd, dogmád)? Nevezd meg, hogy megtudjuk, kikhez tartozol!"
   Téves a következtetésed, valószínűleg a mondatomban lévő vessző, mint írásjel zavart meg. A hangsúlyozás sokat számít. Én azt írtam, egészen pontosan, hogy minden kártevő dolog, amely egy eszmére jellemző lehet, így szépen "besorol" a magyarság mögé. Pedig semmi keresnivalója nincs ott valójában.
   Mindettől függetlenül az eszmék és a dogmák többsége kártevő, mert egy olyan egyszerű dologra épülnek, hogy vagyunk mi, meg vannak ők, és ők alattunk állnak, mert nem a mi eszmék/dogmánk szerint élnek. Ennél pusztítóbb dolgot keveset tudnék megnevezni az emberiség történelmében...

   A hitemre vagy kíváncsi? Azt írtam, nem pedig eszmét meg dogmát, hiába zárójelezed. A "hitem szerint" kifejezés a magyar nyelvben azt takarja, hogy meggyőződésem szerint. Ez elég elterjedt szófordulat. Ha a vallásomra vagy kíváncsi, olyan nincsen. Megnevezés kell? Az, amit látsz, hogy gondolkodó magyar ember vagyok, az nem elég? Többet tőlem nem kaphatsz, mert a skatulyákat messzire kerülöm.

   "Azt írod: ...A magyarság állapot...
   Az állapotok változhatnak, mint például az ébrenlét és az alvás."
   A magyarság változhat. Valaki magyarnak születik, aztán, hogy adjak kicsit a sztereotípiáknak, egész életében úgy gürcöl a pénzért, mint a zsidók, közben meg hagyja, hogy a környezete olyan igénytelen legyen, mint a cigányoké. Igen, a magyarság egy állampolgárság, egy nemzetiség, egy származás. Emellett a magyarság egy állapot is, amihez fel lehet nőni, vagy meg lehet változni, mikor az ember úgy dönt, hogy méltatlanul viselkedik. A kettőnk véleménye nem zárja ki egymást, csak legfeljebb meg sem fordult a fejedben, hogy más ember máshogy láthatja ugyanazt a dolgot, és az ugyanúgy igaz is lehet.

   Törlés
  13. 3
   Ettől függetlenül mindig, minden ember dönthet. Így vagy úgy, a döntései pedig elhozzák a következményeket is.

   4
   A legjobb feltételezés, hogy elgondolkodtam a dolgon, és hogy, hogy nem, de mivel a világ sokszínű, és az ember is sokszínű, hát bizony más meglátásaim lettek, mint neked. Ez nem ördöngős dolog, csak manapság szokatlan, megértem, ha nehezen emészted meg, és rögtön megbízást kiáltasz (bár azért ez vicces, el kell ismerned), vagy naívságot (amivel azt akarod mondani, hogy rosszul látom a dolgokat, csak udvariasságból nem így mondod).
   A természetfilmes példád pedig nem illik ide. Ugyanis a bivaly nincsen döntési helyzetben, míg az ember igen.
   A két feltételezés, amit írtál, igen, az a rosszabbak közül való. De még egyszerűbb, ha feltételezés helyett inkább kérdezel. Akkor nem kell fantáziálásra fordítani az időt.

   5
   Én csak ahhoz értek, hogy suszter maradjon a kaptafánál. Ha valaki közgazdász, akkor foglalkozzon azzal, ne mások jövőjét jósolgassa. Ha jósolgatni akar, akkor meg ne úgy adja el magát, hogy amúgy nagytudású közgazdász.
   Az én egyéni bátorságomnak meg semmi köze az oroszlánokhoz. Sokkal több köze van a magammal való szembenézésben. Sokat segít, ha az ember valamiért bátor, nem pedig valami ellen.
   Bár nyilván most csalódsz, de én miért oldanám meg a te jövődet? Mi közöm nekem ahhoz? Az a te dolgod, a te felelősséged. A enyém meg a sajátom. Úgyhogy nem kell izgulni.

   ui.: az a c-betű véletlen került oda, bocs

   Törlés
  14. Kedves Miki!

   Ad 1.:

   Mivel a médiumokból ömlik a hazugság, a szenny, a tömeg meg ezt fogyasztja, így egy idő után ezt természetesnek veszi. Ez ellen pedig, aki tud, az tegyen! A többséget nem lehet visszatéríteni a helyes útra, de a változáshoz elég egy kritikus tömeg megléte, mint az atombombánál. Nem értem, miért zavar az téged, ha nemcsak a lakájmédia szajkózásaival van tele az éter. A helyes útra való áttéréshez nyújt segítséget többek között Bogár László munkássága. Ő maga is a központi közigazgatásban dolgozott még a gengszterváltás előtt, és látva a rabló privatizáció eseményeit jellemfejlődésen ment át, és azóta hirdeti az igazságot, ahelyett, hogy a hazaárulók csapatában maradt volna. Ahogy a kereskedelmi médiának sikerült a rendszerváltáskori lelkes, hazafias közönségét csipszzabáló, négyévente ikszelgetős zombivá változtatnia, jellemrombolnia, ugyanúgy megvan a lehetőség rá, hogy közérthető igazmondással a jellemeket korábbi minőségükre visszaállítsuk. A rossz helyzetbe beletörődés biztosan nem tud változtatni a dolgon. Csak azt a csatát lehet megnyerni, amelyben részt veszünk.

   Ad 2.:

   Szerintem még mindig kevered a kategóriákat: a magyarság nem életmód, hanem a fogantatáskor örökre meghatározott egyik tulajdonsága az embernek. A legtöbb nemzethez nem tartozik sztereotip életmód. Ez alól kivételek pl. a cigányság és a zsidóság. A zsidók többsége viszont nem gürcöl, hanem élősködik az őt befogadó, gürcölő egyéb nemzeteken.
   Amikor a magyarság állapotairól beszélsz, akkor az inkább a személy életmódmádváltása, jellemfejlődése, ami független attól, hogy valaki magyar-e vagy nem.

   Ad 4.:
   Azt írod "a bivaly nincsen döntési helyzetben, míg az ember igen."
   Ha megtámadnak, akkor három dolgot tehetsz: megdermedsz, elmenekülsz vagy felveszed a harcot. Te a megdermedést választod, én a harcot.

   Ad 5.:
   Itt egy link egy jövőkutatási (NEM ugyanaz, mint a jósda) konferenciáról: http://www.jovokutatas.hu/konferencia-2006.html
   Az egyik fő programpont: hazánk legfontosabb társadalmi-gazdasági problémáinak elemzése és megvitatása a globális kihívások szemszögéből.
   Tehát a jövőkutatás egyik legfontosabb részterülete kifejezetten közgazdaságtani. Jelen videókból pedig kiderül, hogy a pénz feltatálásától kezdve a közgazdaság a történelem alakulásában talán még az eszméknél is fontosabb szerepet játszott. Ezért teljesen érthetetlen számomra, hogy mi nem tetszik Bogár László témaválasztásán, és hogy abban miért nem tartod kompetensnek. Egyébként ezekről a dolgokról már több könyve is jelent meg pl. a Kairosz kiadónál.

   Azt írod: "Az én egyéni bátorságomnak meg semmi köze az oroszlánokhoz. Sokkal több köze van a magammal való szembenézésben"
   Ezek szerint Te bátran szembe mersz nézni magaddal. Kíváncsi vagyok, hogy az önhipnózisoddal milyen külső problémákat tudsz megszüntetni.
   Te abban bízol, hogy az összes problémádat magad, egyedül meg tudod oldani. Gondolom, az önhipnózisod fog segíteni ebben.
   Én inkább a többiekkel összefogás híve vagyok. Majd meglátjuk, melyikünk lesz eredményesebb.
   Egy közhellyel zárom soraimat: Jobb félni, mint megijedni. A bátorság az, ha a félelmeinken úrrá tudunk lenni, és cselekvőképesek tudunk maradni. Aki nem fél veszélyes helyzetben, az nem bátor, hanem vakmerő. A vakmerők halálozási statisztikája sokkal rosszabb, mint a bátraké, mert óvatlanok, a bátrak pedig óvatosak.

   A c betű el van boronálva.

   Törlés
  15. nah, megint lecsapott a c betű, elszállt a hozzászólásom (igaz, még csak a fele volt meg), majd este pótlom

   Törlés
  16. Kedves György!

   1
   Nincs nekem bajom Bogár úr munkásságával, vagy személyével. Van, hogy figyelemmel követem, mert gondolkodásra készteti az embert, márpedig gondolkodva lehet igazán tanulni. A baj ott van, hogy keveri a szezon a fazonnal. A közgazdasági dolgokhoz odabiggyeszti az egészségügyi, oktatási majdnem-összeesküvés-elméleteket, így sok ember szemében még az is hiteltelen lesz, amit amúgy jól mond. Márpedig ha tényleg az alvók szemét akarja felnyitni, akkor gondosan meg kell válogatni a szavakat, mert a másik oldal nagy profi, nehéz lefőzni.
   A jövőkutatásnak valóban komoly területe a közgazdaságtan. De mikor a görcsös ellenségkeresés meg a hihetetlennek tűnő történetek között említi a gazdasági visszásságokat, akkor az elsőre, és a másodikra is legyint az ember. Egyik a másikat teszi hiteltelenné. Ezzel saját maga alatt vágja a fát. Na erre mondtam, hogy óvatosan a jóslásokkal.

   Sehol sem írtam, hogy zavar a tájékoztatás, sőt, örülök neki, mert ahogy a természet sokszínű, úgy az ember is, és ebből kifolyólag a nézetek is. Ez így helyes. Azonban ahogy janesz elek kommentelő a maga bárdolatlan módján kijelentette, sok beszédnek sok az alja. A tettek többet érnek. A tettek mellett nehéz elmenni szótlanul, míg a csipsz-zabáló zombik agyáig sokszor el sem jut a beszéd. Hiszen mindenki beszél, miért figyelnének oda bárkire is. Cselekvőből jóval kevesebb van, na arra már felkapja az ember a fejét.

   2
   Nem keverem én, csak más oldalról látjuk a dolgot. Márpedig ez egy olyan dolog, hogy nem két oldala van, mint az érmének, hanem sokkal több. Neked változtahatatlan örökség, nekem dinamikus állapot. Mindkettő igaz, és egyik sem gátja a másiknak. De jó, hogy az életmódról, jellemről írsz, mert így talán jobban ki tudom fejezni a következő hasonlattal, amit látok.
   Ha mondjuk maholnap varázsütésre eltűnne minden veleszületett etnikai jellemző, minden nemzeti eszme, de tényleg minden, szerte a világon, az ember akkor is ember maradna. Az igaz ember igaz, a gaz meg gaz. Ezért mondom azt, hogy nem a nemzeti eszme a fontos, hanem az ember, aki mögötte van. Ha rongy, a legdicsőbb vérvonal, a legősibb származás, a legértékesebb örökség sem emeli fel valójában a mentális mocsokból. Ha viszont igaz, sosem gátolhatja mondjuk a nem-magyarság.

   Törlés
  17. 4 (ami 3, de sebaj)
   Az, hogy én máshogy harcolok, az nem azt jelenti, hogy a dermedést választom. Csak ahogy emberből is sokféle van, úgy harcból is.

   5
   "Ezek szerint Te bátran szembe mersz nézni magaddal. Kíváncsi vagyok, hogy az önhipnózisoddal milyen külső problémákat tudsz megszüntetni."
   Ez a két mondat ellentétes egymással.
   Azt hiszem, az már nyilvánvaló, hogy az efféle misztikus lózungokat nem sokra tartom. Jelesül az önhipnózist. Ezért is nem írtam ilyent sehol. A magunkkal való szembenézés nem önhipnózis, inkább az ellentéte. Nem elaltatja az embert, hanem felrázza. Ahhoz, hogy elismerjem, a sorsomért, annak alakulásáért, az életem folyásáért magam is felelős vagyok, sőt, a nagyobb rész az enyém, bátorságot kíván. Merész dolog beismerni, hogy nem a születésem, nem a labancok/komcsik/globalisták, nem a kormány, a multik, a nagyszülők, szülők a felelősek minden rosszért és bajért. Kicsit mindenkinek benne van a keze, ez természetes, ezt tagadni ostobaságra vallana. De ahogy írtam, a szabad akarat, a döntési képesség, avagy a jónak és rossznak tudása azzal jár, hogy magunk is felelősek vagyunk magunkért, mégpedig nagyobb részben. Ez a bátorság. Meg, hogy az ember mihez kezd a kialakult szituációban.

   Lehet, hogy majd annak idején, az elmúlás után nem sokkal az interplanetáris karmaügyi hivatal bizottsága előtt állok, vagy esetleg az ítélet napjáig szunnyadok, és a hívószóra ad vissza a föld a többi halottjával együtt. Nem tudhatjuk előre. Lehet, hogy teljesen más vár majd. De egy biztos. Valaki valahol számot fog vetni, és akkor csak magam leszek ott, és csak magamra mutogathatok majd. Emelt fővel pedig kevesebbet kell magyarázkodni.

   Van az a mondás, hogy "Ahogy fent, úgy lent, ahogy kint, úgy bent." Itt jön be az, hogy az önhipnózis nem a külső problémákra való, hanem a belső vívódásokra, már ha valaki igényli. El lehet lenni nélküle is jól.
   A külső problémákat az ember megoldja, nem hipnotizálja. Ha megoldani nem tudja, akkor alkalmazkodik, vagy elkerüli.
   Sőt, sok probléma nem is probléma igazából, csak egy feladat. Nem abban bízok, hogy egyedül képes vagyok a világon mindent megoldani. Abban bízok, hogy képes vagyok megpróbálni, és ahol nem elég az eszköz, amit kaptam a teremtéstől, ott majd jön segítség. A végén pedig így vagy úgy, de teljesítem a feladatot. A bátorság nem csak a félelmek legyőzése, hanem a kétségeké is.

   Törlés
  18. Alapvetően Mikivel tudok egyetérteni, hiszen azzal, hogy reagálsz - ellenállsz, a saját energiádat adod a folyamathoz, részévé válsz. A megoldás csak a rendszeren (dobozon) kívül, magasabb perspektívából oldható meg.
   Bogár úr hasznos meglátásokat szajkóz, de még nem jutott át a falon és szerintem se kellene negatív jóslatokkal bombázni a kedves hallgatóit, hanem reményt adni nekik. Szóval bennem is felmerült már, h mégis bérenc, aki az utolsó pillanatban könnyen zsákutcába hajtja az érdeklődőket.
   Magyarnak születve a nyelv ajándékát kapjuk és a géneket, ami kiváló felszerelés a nagy útra, ami végén MAGYAR-rá lehet válni. Ennek semmi köze az állampolgársághoz, sokkal inkább a nép(mesei) hagyományokhoz.

   Törlés
  19. Ajánlom megtekintésre a KOCKA címú filmet, három részes, ha jól emléxem.

   Törlés
  20. Miki,
   "...az elmúlás után nem sokkal az interplanetáris karmaügyi hivatal bizottsága előtt állok, vagy esetleg az ítélet napjáig szunnyadok,......." :)
   Csak még annyit, mert hogy én is kíváncsi természetű vagyok. Ez egy libsi? vagy egy skatulya elkerülő fogalmazás volt? Esetleg is is.

   redneck

   Törlés
  21. Redneck,
   nem biztos, hogy jól értem a kérdést, de válaszolok, aztán majd megírod, ha nem elég :)
   Ez egy olyan megfogalmazás, amelyből (a használt szavakból, és azok elsődleges jelentéséből) látszik, hogy szerintem vagy ez fog történni, vagy az, vagy valami teljesen más. Elkerülésről nincs benne szó, sőt, a nézetem van benne, amely szerint elkerülhetetlen a számadás a maga idejében. Ahogy folytatódik a gondolatmenetem, kiviláglik, hogy a magam megmérettetése az igazi lényeg, nem az, hogy mit tettek a labancok, komcsik, globalisták és a többiek. Mit tettem én.

   Valamint az az egyszerű tény látszik, hogy bár sokan hisznek ezt vagy azt, biztosat senki sem tud ezekről a dolgokról. Legfeljebb érez vagy hisz, de az meg magánügy.

   Törlés
  22. Miki,
   Nem nem, nem kell tovább ragozni, így már számomra is érthető, csak tudod, én egy kicsit lassúbb felfogású vagyok az átlagnál, ráadásul időnként értelmezési zavaraim is vannak. Elnézésedet kérem, de hidd el, hogy igyekszem.
   Kész ennyi volt, pofám alapállásban.(bakker, ezt jól be égtem!)

   Köszi Miki

   Törlés
  23. Keves Miki!

   Ad 1.:
   Azt írod: "A közgazdasági dolgokhoz odabiggyeszti az egészségügyi, oktatási majdnem-összeesküvés-elméleteket, így sok ember szemében még az is hiteltelen lesz, amit amúgy jól mond."
   Március 18.-án lesz a Duna televízióban 20:41 A hatalom cinizmusa (magyar dokumentumf. 2. rész
   "A film 1992-től napjainkig követi végig Papp Lajos világhírű szívsebész professzor szakmai útját. A szívsebész professzor 18 éven át videóra rögzített orvosi, gyógyítói portréján keresztül a mindenkori magyar tehetség helyzetét ismerhetjük meg."
   Így kínálja a filmet a média. Valójában a nyugati civilizáció halottkultúrájával ismerkedhetünk meg, ahol az a jó, ha a beteg minél előbb elpatkol, mert már úgy sem tud GDP-t termelni. Amelyik orvos pedig megpróbál a halálozási rátán enyhíteni, az a hatalom ellenségévé válik. Ez pedig az a konklúzió, amit én vontam le belőle, nem kell hozzá szívspecialistának lenni, hogy ezt a néző érzékelje (így talán elfogadhatjuk, hogy Bogár László is átlátja ezt, noha nem orvosi a doktori címe)
   A rendező Jelenczki István, aki a 4 részes: Háború a nemzet ellen című dokumentumfilm-sorozatot is alkotta a rablóprivatizációról (azt is vetítették a Duna tévén, de csak ott). Szerencsére ezeket gyári DVD-én be lehet szerezni (persze, nem a multiknál). Ezekben nem az összeesküvés-elméleteket, hanem a gyakorlatot lehet nyomon követni szemtanúk elmondásai alapján. Te meg csak a médiumokból beléd ivódott mantrát szajkózod Pavlov-reflexszerűen. Van még mit tisztítgatnod magadban!
   Sorold fel pontosan, hogy miket tartasz hihetetlennek Bogár úr előadásában, és én keresek rá Neked bizonyítékokat a NET-en! Te meg keress majd azt tagadókat, de nem lesz elég, ha valaki azt gagyogja, hogy ez összeesküvés-elmélet, hanem cáfolja meg ellenbizonyítékokkal!
   A sok beszédnek sok az alja formula janesz elek-re is vonatkozik: Ő pláne nem tett semmi hasznosat. Sokkolja a hír, hogy a nappalijában lévő TV-je hülyére veszi, hogy a konyhában lévő rádiója hazudik neki, hogy az asztalon lévő újságja félrevezeti, és rajtunk tölti ki a bosszúját, akik ezt közöltük vele.
   Az igazi, nagyszerű tettek mellett pont a média megy el. Vagy meg sem említik, hogy történt valami, vagy törtrészére kicsinyítik, mint a március 9-i Kásler Árpád vezette felvonulást.

   Ad 4. (szerinted 3):
   Szerintem az bizony 4, de sebaj! A lényeg, hogy kiderült, mégiscsak fel akarod venni a harcot.

   Ad 5.:
   Nekem úgy tűnik, hogy Te csak a helyes, alapos önismeretet tekinted bátorságnak. A wikiszótár szerint: "Lelki erő, életerő, amely szükséges az életben felmerülő, céljaink elérésével szemben álló akadályok legyőzéséhez. A bátorság kitartást és becsületességet jelent saját magunkkal és céljainkkal kapcsolatban, amely kell igazunk megvédéséhez is. A bátorság szembenézés a veszélyekkel és azok leküzdése." Tehát részben az, de nem egészben.
   Azt írod: "A külső problémákat az ember megoldja, nem hipnotizálja" Felhívnám a figyelmed erre a filmgyűjteményre: http://pirospirula.blogspot.hu/2012/05/hollywoodo-media-magia-es-manipulacio.html
   Ez részletesen bemutatja annak gyakorlatát, hogy hipnotizálnak minket kívülről a reklámokkal. Vagyis, akik e mögött állnak, azok hipnózissal oldják meg az ő külső problémáikat, amik mi vagyunk.

   Azt írod: "...és ahol nem elég az eszköz, amit kaptam a teremtéstől, ott majd jön segítség" Ha olyanokat nyilatkozgatsz, mint itt legelőször, akkor nem tudom, kinek lesz majd kedve segíteni rajtad. Egyrészt azok várhatnak segítséget, akik már másokon is segítettek, másrészt olyanok, akik valamilyen véd- és dacszövetségnek a tagjai. Az, hogy otthon bátran szembenézegetünk önmagunkkal, még nem elég a külső segítséghez. A segítő közösségek fejlesztéséhez pedig pont az olyan éles elméjű emberek munkássága a legalkalmasabb, mint Bogár Lászlóé. Március 10-én a Magyarok Szövetsége Debrecenben szervezett konferenciát, amin Ő is fellépett, nagy megelégedésemre (és nem először voltam előadásán): http://mszhajdubihar.info/hirek/megyei-hirek/222-utban-az-aranykor-fele

   Törlés
  24. Redneck:

   Nem égtél be, és a lassú felfogással sincs semmi gond (legfeljebb annyi, hogy dolgozz a gyorsításán :) ). Én is igyekszem egyértelműen és szabatosan fogalmazni, de emberből vagyok, és az igyekezetem néha kevésnek bizonyul. Szerencsére azért van a szánk (billentyűzetünk), hogy ha valami nem tiszta, kérdezzünk, és aztán tisztuljon a kép. Szóval no para.

   György:

   A hatalom cinizmusát meglesem (kösz a tippet!), a Háború... címűt már láttam többször is, valamint pirospirulát is követem :)
   Ugyan már írtam, hogy a helyén kezelem a különböző médiumok információit, valamint szűrni is tudok közöttük (egyre jobban megy, ahogy az ember belejön), azért a pavlovot udvariatlanság volt részedről idekeverni. Bár tény, feketén fehéren ezt nem írtam még le: én tudom, hogy ezek (Bogár úr információi) legtöbbje nem légből kapott "összeesküvés-elmélet", hanem bizony rendelkeznek valós alapokkal (ti. nem zörög a haraszt...). Azt viszont írtam, hogy a biorobot zombik fejében ezek bizony mégis azok. Nem én találtam ki, kérdezz meg néhány tetszőleges járókelőt, valószínűleg el fognak küldeni melegebb éghajlatra. Mert nekik hihetetlen. Nekem nem, mert ha a teljes képet nem is látom, és a teljes igazságot sosem fogom tudni, azért ha az ember messzebb lép egyet, jobban rálát a "pókhálóra". Szóval a kereséssel ne fáradj, engem nem kell meggyőzni.

   Én a bátorságot egy komplex jellemvonásnak tekintem, amelynek a belépőszintje az, hogy valaki önmagával szembe tud nézni. Lehet cifrázni, meg csűrni-csavarni, de ha valaki önmagát nem tudja helyretenni, akkor mit akar az életben változtatni? Sokan mondhatják magukat bátornak, hogy ezt vagy azt megtesznek, így vagy úgy viselkednek. Ha közben belülről egy meghasonlott, önmagában kételkedő lélek bújik meg félve, akkor az nem bátorság, csak annak a látszata. Máz, ha úgy jobban tetszik. El lehet kezdeni a jellemfejlődést így is, izomból, de szerintem jobb az én módszerem, vagyis pontosítok, nekem jobban bejött ez. Másnak nem biztos. Ez pedig nem azt jelenti, hogy bármely módszer rossz lenne, csupán azt, hogy több út is van.

   A segítségről meg annyit, hogy bár régóta vagyok ilyen, és nem is titkolom, mindig sok segítséget kaptam, sok téren. Én is adok, ahol tudok. "Hol nagy a szükség, közel a segítség." "Kérjetek, és megadatik néktek." Szerintem ez a két mondás nem is igényel több magyarázatot.

   Úgyhogy egyszerűen arról van szó, hogy két különböző módon látjuk a dolgokat, és ez nem úgy működik, hogy "aki nem velünk van, az ellenünk". Ez úgy működik, hogy ahány ember, annyiféle látásmód. De ez megint csak nem baj :) A világ sokszínű.

   Törlés
  25. Kedves Miki és Mindenki!

   Az általam megélt és említett Bogár László előadását feltette a Kerecsen TV a honlapjára mp4 formátumban:
   http://kerecsen.tv/2013-03-20/bogar-laszlo-gazdagito-gazdasagot/
   Érdemes a konferencia többi előadását is meghallgatni, március 14-től teszik fel folyamatosan:
   http://kerecsen.tv/2013/03/

   Törlés
 3. ... s házakban laktok melyet nem ti építettetek, s eszitek fának gyümölcsét melyet nem ti ültettetek Mózes

  VálaszTörlés
 4. Kérdés!
  http://karpatinfo.net/kulfold/2012/03/15/bizom-abban-hogy-nem-csal-meg-petofi

  http://www.librarius.hu/publicisztika/344-ba-publicisztika/2112-eddig-84-millioba-keruelt-morvainak-a-petfi-legenda

  "http://www.librarius.hu/publicisztika/344-ba-publicisztika/2112-eddig-84-millioba-keruelt-morvainak-a-petfi-legenda"

  5 hónap eltelt azóta. Mi történt?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezek az aktuális fejlemények. Az amerikai DNS vizsgálatról nincs szó bennük:

   http://kuruc.info/r/2/108479/

   http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/1146-megvannak-petofi-hamvai-bovitett-pontositott-szoeveg

   http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/1123-petofiert-morvai-ferenc-23-ev-utan-tudta-meg-hogy-foregesze-az-akademianak-dolgozott

   Törlés
 5. megoldás lehetne hogy a rendszeren belül második rendszert csinálnak az emberek, saját iskolát, saját érték felfogást, eszerint szűrni az alkalmazottakat stb., nem kell hogy hivatalos legyen, csak egymás közt megegyezés szerint, szabad időben, a kormányok ez ellen semmit sem tudnának tenni

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Csaba Barát,
   Remélem ezt csak valami rossz viccnek szántad és nem komolyan gondolod,.....vagy igen?

   redneck

   Törlés
  2. Ugyan ezt kérdezhetném tőled is...

   Törlés
  3. bár egyre kevesebbet foglalkozok az oldallal, de azért azt szeretném megjegyezni, hogy inkább olyan leszek aki nyitott a világra és elfogadja azokat a tényeket, hogy szabad akarat, és ennek köszönhetően szép színes világban élhetünk, másrészt, hogy vannak olyan dolgok amiket nem tudok/nem tudhatok és kb soha nem is fogok tudni...mintsem, hogy csak azért jövök fel, hogy elkezdjek anyázni és szétoltsak bárkit is, mert neki ehhez volt kedve...neked fáj, hogy ők erről beszélnek? árt ez neked vagy a környezetednek bármit? én tényleg empatikus vagyok, mostanában meg még inkább, illetve humánus is, de követve a gondolatmenetedet akkor téged és a hozzád hasonló gyökereket kellene elsőnek tarkón baszni egy hatalmas nagy péklapáttal, hiszen a hatalmas nagy ego nem engedi meg, hogy bármit is elfogadjon az egyén ami rajta kívül áll...csak az ilyen agyoniskolázott kreténeknek (hozzá teszem, hogy én szeretlek, mint embert, hisz lelked van és egy csodálatos teremtés vagy mint bárki más, csak az a fránya arrogancia) köszönhetjük, hogy a jelenlegi világ így néz ki ahogy...az ego és a pénz tett tönkre mindent...még annyit a végére hozzátűznék, hogy érdemes lenne egy ici picit elgondolkodni, hogy mi van akkor hogyha rengeteg dolog igaz ami pl ezen az oldalon is olvasható...tiszta sor van benne kacsa is, de okos ügyes szemfüles ember akinek jönnek a sugallatok az kiszűri a dezinformációt...majd ha tudsz értelmes normális emberként megnyilvánulni akkor már érteni fogod miről beszélek...csak sajnos a legvalószínűbb, hogy a butaság és az ehhez társuló hatalmas nagy ego nem engedi meg, hogy belásd....bazzeg lehet tévedtem és lehet nem nekem van igazam és talán megosztani kellene amit gondolok érzek, ahelyett, hogy ráerőltetném az akaratom és ilyen szánalmas trágár szavakkal dobálózok, miközben annyi közöm van a témához,témákhoz,spiritualizmushoz etc., mint SP-nek a csajozáshoz....:D

   Törlés
  4. A janesz elek minek ordít? Fába szorult talán? Fájhat neki minden.

   Törlés
 6. Mi magyarok "buták vagyunk, nem kicsit hanem nagyon"
  hagyjuk csak had vergődjünk, a többi úgy is kimegy ebből a már
  nem is országból.
  aki megteheti ki megy, és kint röhög az egész itteni bajon,
  aki nem, az meg vergődik és megdöglik, mert itt "LE SEM SZARják
  A Problémáját." Ez agyarország.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. És Te teszel valamit a problémád ellen? Ha nem, akkor kitől várod, hogy megoldja? A szomszédtól? Szerintem aki kimegy, az inkább kínjában röhög.
   Kásler Árpádnak volt egy problémája. Úgy tűnt, meg tudja oldani, ezért alapított egy szervezetet, hogy másoknak is segítsen ebben. Végső megoldást "demokratikus" úton nem talált, ezért most összefog a hasonló problémákkal küzdőkkel, és most ott tart, hogy több ezer emberrel együtt alkotmányozó nemzetgyűlést kezdett el szervezni: http://kaslerarpad.hu/
   Ő nem csak nyavalyog, hanem cselekszik.
   A ragadozóknak az az ideális zsákmány, aki nem is védekezik.

   Törlés
 7. Megnem erősíttett információk szerint, ha így haladunk ahogy, az ország
  hamarosan csődbe megy, nem kel már sokat várni erre, ha nem lesznek
  lépések. Vagy felvetődik a kérdés. Direkt ezt akarják csinálni?!

  VálaszTörlés
 8. egyébként meg ufók léteznek, én is az vagyok. :DD

  VálaszTörlés
 9. Meg van a pápa . Se nem fekete , se nem Péter .
  Bebuktak a jóslatok.

  VálaszTörlés
 10. Ilyen janesz elekek ellen nincs valamilyen plugin a blogspoton? Mert wordpressre van, tudod szűrni a spammereket, meg a nem kívánt kommenteket (gondolom kulcsszavakkal).

  VálaszTörlés
 11. De, ha jobban belegondoltok, akkor ez a pusztulási folyamat belevezet minket egy úgynevezett segélykiáltás folyamatba, amikor a világ közösen egy megmentőért kiált!
  Csak az itt a nagy probléma, hogy ez a megmentő tényleg el fog jönni és sokan bedőlnek majd neki!
  A megmentő viszont nem az üdvösség miatt fogja megmenteni a világot, hanem azért, mert ő a világi ügyek küldöttje lesz!
  Megjobbítja a világot, tejjel-mézzel folyó életet ígér majd és be is váltja.
  Mindenki tökéletesen boldog lesz, és belépünk a híres aranykorszakba, ahol magát a megmentőt fogjuk isteníteni. Az aranykorszak be is fog következni, ahogyan ezt a híres világi nagymesterek és szabadon kőműveskedő Balogh Béla szerű emberek hirdetik.
  Ez egy állapot lesz ami ugyanis három és fél évig fog tartani, ez lesz a földi boldogság legjava,de utána sajnos az "aranykorszaknak" vége fog szakadni, amikor pedig jön az agyagkor újra.
  Az agyagkor viszont nem a földi embereknek tesz jót, hanem a lelki embereknek.
  Akkor a sok földi gondolkodású ember akik az aranykorba lépnek, meleg fürdőcskét fognak venni barátjukkal a megmentővel.
  Akik viszont a lelki utat választották, azok pedig meg kapják méltó helyüket, ami nem a melegkés fürdőben lesz, hanem a Világ Világossága Országában.

  VálaszTörlés
 12. A prés hatására nő a rezonancia, (ez finomfizika) s nekünk erre van szükségünk a kilépéshez. Jól halad minden, a Teremtés erői nekünk dolgoznak most.

  VálaszTörlés
 13. Meg az idömert is kar volt,
  de ha mar itt vagyok,bizonyara 40 evi tanulas utan meg tanulhatnak, föleg halgatni,
  ki beszel nyilatkozik, odafigyelve mellyebben atgondolva latjuk hogy kivel allunk szemben,,
  A sok fergessevel van baja a föld bolygon elö emberisegnek,
  most itt ki meg hogy fest vagy koppogat ide vagy beszelget oda dolgokat mivel okossagaban kifejti a sok faszszag nagyon jo, haboruzz es vedd meg magad,
  vagy eppen legy birka, rovatolva nem lettem okosabb csak dühösebb.
  Az emberiseget a sok mocskos telhetetlen semmi nem eleg kapzsi elit vagy eppen vezetö reteg iranyittja, a sok ccsiccska meg jol el belölle es bologat is,
  oda szarik hol eszik, a masik ember nyomora gondja nem erdekli,
  es hagyja szepen hogy mergekkel etesse magat, majd csak kipusztul,
  fogy az eletkepes spermaja vagy az erett peteje, nem esik teherbe,
  a rohadek faj meg bologat hozza, alakitja a jövöt az elet vonalat, vagy eppen
  agymossak a sok hülyet, bologato birkat,,
  De
  nem oldunk mi meg semmit, kell örülni ha tull eljük a sok fergese alltal forgalmazott
  mergek kerülesevel jobb hosszabb eletet csinalva tudhatunk hosszabb eletet.
  Ki meg haboruzik annyak meg abbol van a baj, hogy nem tudja magat megvedeni
  nem rendeklezik olyan technikaval letezni, hogy ha ellene lepnek, vagy lepni akarnak,
  akkor a tamado felnek tisztaban kell lenni, hogy ott olyant kap hogy
  kidöglik bele, vagy mind megölik a sok csicskajat, de ez ki adja iranyitja a gyilkokat
  azt nem erdekli ki hol mikor döglik ki vagy eppen, ölik ki,
  A tudas hatalom, es a magasabb szintü fegyverkezes is,
  a sajat megvedesed erdekeben, ha nem akkor le gyarmatosittanak, az orszagod elveszik,
  ki mergeznek, birka lettel, veged van, a tull eles erdekeben, lepned kell,
  minek a sorolasa felesleges,,
  A kapirgalas csak a felszint erinti,
  es egy ket odapottyantot kaki is ra kerül, a sok fergessetöl,
  tudott mire valo es ertendö a kijelentes,,
  Az ufokkal kapcsolatban meg itt van ez ebböl lehet tanulni, vagy
  eppen ez alapja ra kereseni miröl is van itt szo,,
  http://www.youtube.com/watch?v=Ta1P5Q0UnBQ&noredirect=1
  A fenti vilag urai igen csak bele szarnak a földnek nevezett bolygon
  elök helyzetebe,
  a sok fenti sorolasokba is,,
  Mellyebben arra kellene a valsz, kik fizetik a teveket, kinek milyen
  penzeböl leteznek valamint adnak müsorokat,
  MIVEL AZ IDÖM ELVESZIK;;

  VálaszTörlés