2012. április 6., péntek

PROMETHEUS - Ridley Scott új mega-eposza több lesz, mint Sci-Fi

KICSERÉLTEM AZ ELŐZETEST és az ALEX JONES VIDEÓT IS MAGYAR FELIRATTAL RENDELKEZŐRE !

PROMETHEUS - Az egyik legjobban várt sci-fi a filmtörténelemben. A minőség garantált, hisz Ridley Scott rendező nagyszabású vállalkozásáról van szó, ami önmagáért beszél. Mint filmkedvelő, természetesen én is nagyon várom. Kérlek, a belefektetett rengeteg munkát tartsátok tiszteletben azzal, hogy a VilagHelyzete blogot, mint forrást mindig megjelölitek, ha másoljátok. Köszönöm! (Írta, fordította, szerkesztette: O. László)

A következő cikkem lehet ismét sok lesz egyeseknek, ők nyugodtan nézzék meg a filmelőzetest, aztán menjenek békével.

Akik maradnak, azoknak lefordítottam Alex Jones gondolatait, melyekkel vitatkozni nem tudok, mivel történelmi tényeket tartalmaznak.
Az ő videója található lentebb és szolgáltatta az ihletet, hogy egy rövidke iromány helyett mégis egy tartalmasabb elemzés született. Kezdjük hát az előzetessel: 

Szóval várjuk ezt a PROMETHEUS filmet, de sokakkal egyetemben most nem (csak) a film-élmény miatt.

Az ok: valószínűleg az Illuminati által irányított filmipar egy nagyon fontos mozaikját fogjuk megkapni és saját szemmel látni, ahogy elültetnek információkat milliónyi elmében.


Nagyon sok, a misztikus "tudományok" területébe tartozó tudásanyag került bele ugyanis a filmbe. Akik olvastak már földönkívüli idegenekről, ősi és letűnt civilizációkról, Nazca-vonalakról és az emberiség eredetéről...., kutatókról, akik nem fogadták el a dogmává és a globális felmelegedéshez hasonló "vallássá" emelt, lyukakkal teli Darwin-evolúció elméletet, röviden a "majmos-sztorit" (bocs...én csak így szoktam hívni...Szerk.) ők nem fognak meglepődni, hiszen ezen kutatók jelentették ebben a kutatásban a kezdetet még a 80-as években - pl. Erich von Daniken.

Mára a tudásanyag jóval meghaladta a feldolgozható mennyiséget és nagyon sok eddig rejtett információ (képek, videók, kutatások, titkos kísérletek) kerültek elő. (Tudom, ezek valóságtartalma és megbízhatósága mindig megkérdőjelezhető, de ha már 1%-uk igaz, akkor is megéri a gondolkodást).

(Az emberi faj eltitkolt történelme, ha még nem láttad volna) 

Rengeteg bizonyíték utal rá (amit ősi idegenek, rejtélyek, titokzatos ősi civilizációk néven szoktunk emlegetni), hogy egész származásunk földönkívüli. Már rég nem arról a történelemről van szó, amit nekünk beadtak a majmokkal, meg, hogy pár 10ezer éve itt még ősemberek mászkáltak.
Tehették is akár, de a lényeg az ezt megelőző civilizációk :  ezen társadalmak elképesztően rengeteget tudtak a csillagokról, hiszen onnan jöttünk mi is. A hüllők és kígyók ábrázolása uralkodóként sem véletlen..... Képesek lehettek utazni akár térben, akár időben.

Teljesen elképzelhetőnek tartom sok kutató véleményét, ezért a saját álláspontom is a következő: (....ez saját tudásanyagra, kutatásokra - pl. David Icke - és Stewart Swerdlow által küldött információkra épül..Szerk) A lényeg: (alapvető információk tőlem)
Az idegenek 800ezer évvel ezelőtt jöttek a Földre és hozták létre a civilizáció ősét. Atlantis és Lemuria volt az első. Atlantison humanoidok, Lemurián főleg reptiliánok éltek. A kettő hibridizációs keverékéből jött létre, illetve hozták létre a mai ember ősét. Mindenkiben van reptilián gén, csak kevés, az igazi reptiliánokban kb. 50-50%  jelenleg, ezért ők sokkal többre képesek.( alakváltásra, hologramos álcázásra).stb. Jelenleg 3-4 millió itt él közöttünk, szinte mindegyik vérvonala vezető szerepben van és irányít a mai napig...

A sumérok tudták, a maják, egyiptomiak tudták, csak csak a mai civilizációnk előtt maradt eddig rejtve. Na tudom, most ezektől kifeküdtél teljesen. Nem baj, hogy nem hiszed el. Ez a fajta tudás nemsokára összeáll majd rengeteg ember számára, csak most még nehéz elfogadni. De hát "a Föld is lapos volt egykor". ...

Ez szinte tabu témának számít, mert aki ilyenekről beszél, tuti stikkesnek gondolják. De vállalom és ha David Icke, Stewart Swerdlow a társaim ebben... még büszke is vagyok rá, mert kutatásaikat egyre több bizonyíték támasztja alá.

A csillagközi utazás pedig egyáltalán nem úgy megy, ahogy elképzeli a többség. 5-6 fényévre elutazni semmi! Jelenleg az általunk csillagkapuként nevezett dolog is (valójában nem az, de így könnyebb) létezik és működik. A Hold mellett 1, a Marsnál 2 ilyen van. A mi világunkból is voltak már emberek náluk (az alfa Centauri és zeta Retikuli rendszerben, de pl. a Plejádokban is nagyon sok lakott világ létezik.)

Ez már az a kategória, ahol egyesek besokkalnak, hiszen annyira földhözragadtan élnek az emberek. Régen ez a tudás természetes volt. Őseink tudása az indiánoknál, a suméroknál, egyiptomban mind tartalmazta ezeket. Peruban is. Itt pl. Olyan orvosi műszerek vannak kőszerű anyagból, amit a jelenlegi technológia tudásunkkal nem tudnánk kifaragni, mert szétporlad!
Annyit mondok érdemes még utánanézni dolgoknak. Az ősi tudás, ún. bizonyítékok, ma már sok minden elérhető a suméroktól az anunnaki és nephelim történetekig szintén.

Tehát jöjjön akkor ALEX JONES és a PROMETHEUS:
"Prometheus nem csak egy film, hanem felfedése annak az ősi eljárásnak, mely alapja lett az Illuminati titokzatos vallásának. Kik is voltak az igazi istenek." 

Alex Jones egy korai forgatókönyvet kapott még a bemutatás előtt jóval, ezért állítja a következőket: "Összefüggéseiben, ez egy film az emberiség eredetéről egy közel halhatatlan szuper-fajjal, genetikai 'mérnökökkel', akik azt fontolgatják, hogy genetikailag felülírják a Föld nevű bolygót, amit korábban az ősi történelemben ők népesítettek be velünk."

"Ez nagyon sok nyugati titkos társaságnak alapja ma is. Ezernyi tárgyi bizonyítékot találunk arra, hogy a földönkívüli manipulátorok és az ősök együttesen voltak jelen a bolygón. Minden ősi kultúra hite, amit közvetítettek, az égből alá szálló istenekről szól  (Ezékiel, aztékok, dogonok törzse, sumérok és anunnakik...stb), akik több ezer éven keresztül látogatták és manipulálták az emberiséget és kitermelték a mai uralkodó osztályt ezen a bolygón." 


Ezeket megvizsgálva mindig ugyanazokat a vérvonalakat fogjuk találni a merovingi dinasztiáktól, európai uralkodó családokig, az angol-szász vezető családokat a mai napig. Ezek mindig megvoltak, hatalmukat évezredeken át megtartották és jelenleg is itt vannak. Ezek tények. (Elég ha elkezded a kutatómunkát ezen kulcsszavakkal : "Illuminati Bloodlines" ... olyan dolgokat fogsz találni, amit el sem hinnél, ha Te magad nem látod...Én ennek csak a felszínét érintem most, de mindegyik eleméről órákig lehetne "mesélni"...Szerk.)

"Minden nagy globalista, akit csak veszünk az elmúlt 160 évben, teljesen és minden mértékben megszállottja a tudásnak, hogy földönkívüli idegenek irányítják ezt a bolygót és adják át nekik a rejtett tudást" pl. Huxley és a Royal Society X-Club, hiszen az igazi tudósok sohasem hitték el az evolúció elméletét, hogy ez valami lassú véletlenszerű kiválasztódás lenne, hanem mindig is tudták, hogy világunkon túli alkotók műve.

Még maga a DNS feltalálója Francis Crick is azt az elméletet terjeszti, hogy az életet "elültették" ezen a bolygón. Ehhez a Transzhumanizmus legnagyobb mítosza is kapcsolódik. Darwin, Huxley és Dalton hozták ugyanis létre a létező legveszélyesebb és az emberiség kiírtását nyíltan lehetővé tevő elméletet: az EUGENIKÁT (eugenetika)" Ezen vezetők, uralkodó családok meg vannak róla győződve, hogy ők azok, akik ezt a tudást az idegen fajoktól megkapták (és kapják) és ők, mint kiválasztottak joga, hogy ezt a tudást, hogyan adják tovább és mire használják fel. Még a sci-fi irodalom is H.G.Wells-től Jules Verne-től is megszállottja volt ennek. (Az Eugenika története Bill és Ted videó)

Sir Julian Huxley: 1954 "Hiszek a transzhumanizmusban, ha egyszer lesz elegendő ember majd, aki igazán elmondhatja ezt, akkor az emberi fajok egy újfajta létezés küszöbére értek."

Egy kis kitérő, hogy miért érdekes ez ? EZÉRT : 


 "A szenátus külügyi bizottságának a meghallgatásán az ugyancsak CFR tag James Warburg (a FED létrehozásában kulcsszerepet játszó Paul Warburg fia) kijelentette:
"Világkormányunk lesz akár akarják Önök, akár nem, vagy erőszakkal, vagy az Önök beleegyezésével."

Az ENSZ létrehozását követően hamarosan létrejöttek az úgynevezett szakosított intézményei. 1945. novemberében már elkészült az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális szervezetének az alapokmánya. Julian Huxley lett az első főigazgató, aki korábban Nagy-Britannia Eugenetikai Társaságának (Eugenics Society) volt az elnöke.
(Az eugenetika az ember öröklődő tulajdonságait a testi és szellemi képességek javításával igyekszik kihasználni. Szerepet játszik a fajelméletben is, a magasabb rendű emberi fajokra és ezek kitenyészthetőségére vonatkozó elképzeléseivel.)


Huxley ezt írta az UNESCO céljáról:
"Noha igaz, hogy bármely radikális fajnemesítési politika sok évig még nem lesz politikailag és pszichológiailag lehetséges, az UNESCO számára fontos látni, hogy az eugenetika problémáit a legnagyobb körültekintéssel kell kezelnie, hogy a közvélemény számára ezek a ma még elképzelhetetlen kérdések legalább elképzelhetővé váljanak."

Magában az UNESCO Alapokmányában ez olvasható:
"Minthogy a háborúk az emberek tudatában kezdődnek, ezért az emberek tudata az, ahol a béke védelmét létre kell hozni." Az UNESCO feladata volt olyan világszintű nevelési program elkészítése, amely a világszintű kormányzás céljait szolgálja.

Bertrand Russel, aki az UNESCO egyik fő tanácsadója volt, ezt írta a szervezet lapjában: "Minden kormány, amely egy nemzedéken át kézben tartja az irányítást, képes lesz alattvalóinak a biztonságos ellenőrzésére hadseregek és rendőrök nélkül..."
Julian Huxley meg volt róla győződve, hogy a világnak egy központból irányított globális kormányra van szüksége. Az UNESCO-t e folyamat felgyorsítása és e cél elérése fontos eszközének tartotta. A globális tudományos-humanizmust tartotta az UNESCO értékrendszerét kifejező filozófiának.
Hangsúlyozta, hogy a világkormányzat létrehozásához szükség van politikai integrációra, mert csak így tudja elérni az emberiség a társadalmi fejlődés következő fokozatát. Az UNESCO által készített nevelési programok arra törekedtek, hogy a gyerekeket már a legfiatalabb korban is bevonják a tudatosan irányított nevelési folyamatba.


Visszatérve az Alex Jones üzenethez:
"A LÉNYEG: A teljes PROMETHEUS film az ILLUMINATI titkos vallására épül: hogy egy szuper-emberré válhassanak. Prométheusz, aki ellopta az emberiség számára a tüzet, a tudást, mellyel az embereket az istenek szintjére szerette volna emelni, ezért azok megbüntetik őt....
Az Illuminati abban hisz, hogy ők lopták el a tüzet és ők az igazi géniuszok az istenek jóvoltából. Ezáltal az ember olyan erőket szabadít fel, melyek pusztítóvá válhatnak és szükségszerűen válnak is." (ahogy napjainkban is látjuk)

Mi nem elsősorban egy földönkívüli genetikus hódítókkal nézünk farkasszemet, hanem azokkal a globalista technokratákkal, akik itt vannak ezen a bolygón és génmódosítással, vírusokkal, fajok és emberek hibridizálásával, generációk tervezett sterilizálásával, meddővé tételével játszadoznak.
Ilyen például a Rockefeller Alapítvány működése (mely olyan vakcinákat tervezett 1985-ben kifejleszteni, mellyel a termékenységet hosszú távon befolyásolni lehet), vagy a Bill Gates által létrehozott Rand Corporation génmódosított vetőmagvak és népességcsökkentő vakcinák előállítására..


Bármit is mondtok az Illuminatiról, egy biztos: hihetetlen elképzeléseik és rendkívüli türelmük van, hogy terveiket valóra váltsák. Mi egyet tehetünk...terjesztjük az információt, hogy egyként állhassunk majd ki, amikor megnyílik az a nagyon kicsiny "lehetőség-ablak" számunkra, hogy szembeszálljunk velük."

43 megjegyzés:

 1. Szerintem ezek nem is emberek.

  http://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/images/john_d_rockefeller4.jpg

  Ez a példány például hogy néz már ki? És hogy tudnak ilyen kinézettel így átbaszni minket?

  VálaszTörlés
 2. Csak egy apró részlet a fenti linkből: "Hogyha komolyan tenni akarunk valamit a gonosz ügyében, nem csak egy negatív-feszültség-játszma formájában, akkor látnunk kell, hogy nem, mint fizikai megnyilvánulással kell foglalkozni a gonosszal, hanem arról van szó, hogy az ilyen megnyilvánulások forrása tér szintű alapelvekben van, amik időtlen lehetőségként léteznek. Ez egy alapelv, hogy a gonosz valóságos, és mindig bennünk van. Ha nem tanuljuk meg a Földön, hogyan bánjunk vele, akkor még a mennyben is meg leszünk fertőzve." T.Golas

  VálaszTörlés
 3. Minden teremtést másként lát,
  s velem szemben él az igazság.
  Kéz a kézben elvesztem egykor,
  hisz mindenfelé ugyanarra van.

  VálaszTörlés
 4. Hogy őszinte legyek, nekem ez még mindig nagyon sci-fi és rettentő nehezen emésztem. Főképp azért mert hatalmas ellentmondást érzek benne. A cikket elméletileg az érti meg igazán, aki elvonatkoztat a materialista világtól, mégis ez a megfogalmazás szerintem a maga tudományos-fantasztikus lényével nekem túl földi és túl emberi O.o
  Továbbá ha egy alap teremtéselméletből indulok ki, miszerint a mindenség maga egy tudatos entitás (nevezzük Istennek), akkor minden teremtménye (nyúlványa vagy megtestesülése) lényegében ugyanazt az "életutat" járja be. Gondolok itt a több földi életet átölelő tapasztalásra, tanulásra és végül az isteni mivoltunkkal való egyesülésre. A lényege mindnek az, hogy egyek vagyunk. Ez a cikk viszont számomra teljesen átformálja (mondhatnám kifordítja) az Isten és a teremtés fogalmát. Nekem például Buddha tanításai (példaképp ragadtam ki pont ezt) sokkal életszerűbbek, és nem csak hogy logikusabbnak hatnak, de az eddigi tapasztalataim alapján sokkal közelebb juttattak a saját szubjektív valóságképemhez. Nem akarom azt mondani, hogy az itt leírtak baromságok és nyilván nem feltétlenül zárják ki egymást a többi elmélettel, de nekem valahogy mégsem beilleszthető a kirakósba... Üdv Pacal

  VálaszTörlés
 5. Ajánló:

  Ősi földönkívüliek 1. rész
  http://www.youtube.com/watch?v=b7yizsTzLw0

  Ősi földönkívüliek 2. rész
  http://www.youtube.com/watch?v=KJiUCdwslyc&feature=relmfu

  Ösi földönkívüliek 3. rész
  http://www.youtube.com/watch?v=nH1zqLz8dYQ


  Pacal, jól haladsz a kirakóssal. Egyetértek. A "Minden Egy" elve alapból kizárja a teremtésen kívüli, vagy annak ártani tudó létezőket. Nincs felesleges teremtmény, mindenkire szükség van, habár sokszor érezhetjük úgy, hogy tudunk egymásnak ártani, de ez valójában még sincs így. :)

  VálaszTörlés
 6. Nagyjából minden igazságkereső végigmegy nagyjából ugyanazokon a fázisokon. Tisztelem SBG Buddha útkeresési törekvéseit, de ha már ilyen becenevet választott magának, akkor tanulhatna is abból. :)

  A szenzációkeltés helyett próbáljunk meg a harmóniára, a megértésre, és a nagyobb összefüggések megtalálására törekedni, mert ez célravezetőbb, mint az ellenségkeresés.

  Tényleg érdemes átrágnia magát a Rejtett Kéz beszélgetéseken minden idáig eljutott kedves útkeresőnek, pl. itt elkezdhető:

  http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2012/03/az-aratas-1-resz.html

  http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2012/03/az-aratas-21-resz.html

  http://mr-moto-velorex.blogspot.com/2012/04/az-aratas-22-resz.html

  VálaszTörlés
 7. Szomorú sors vár rájuk, mikor rá jönnek hogy nem ők kakálták a spanyol viaszt.!
  Vagy talán, már rá jöttek.???
  :)))

  VálaszTörlés
 8. @Mazsola! Igen keresem az utat és az igazságot főleg. László vagyok egyébként, az Awakening The World csoport alapítója, kilétem sem titok ezáltal.
  Buddhának természetesen nem tartom magamat vagyis minden ami létezik Buddha.
  SBG pedig Siker-Boldogság-Gazdagság, első blogom rövidítéséből maradt meg.

  A szenzációkeltés nem célom, ebben az esetben főleg nem. Néha eszköznek használható, hogy általuk még hasznosabb és eddig tabunak tartott infók kerüljenek közelebb olyanokhoz, akik soha nem hallottak ilyenről vagy csípőből elutasítanak minden, a hagyományos világképbe be nem illeszkedő dolgot.

  Ellenségkeresés viszont egyáltalán nem szerepelt a cikkben Tények illetve összefüggések egy olyan megközelítésben, amik Alex Jones-tól lettek lefordítva és saját tudással kiegészítve.

  A Rejtett kéz beszélgetések érdekesek, és megismerésre én is ajánlom őket. Az is a mozaik egy darabkája.

  A Világ Helyzetével pedig egy olyan oldalát szeretném a valóságnak megmutatni, ami foglalkoztat sokakat, beszélgetünk róla ("legalábbis" a csoportban és társaságban, illetve a neten) és az ezen való eszmecsere ártani nem tud, gazdagítani és elgondolkodtatni viszont igen. Hiszen egy nagy puzzle az egész....

  Továbbra is köszönöm az építő jellegű kommenteket és javaslom mindenkinek a jobb oldalon lévő FB-oldalt, ahol sokkal gyakrabban és sokkal több minden kerül fel. Ott is érdemes hozzászólni, vitázni.... <3

  VálaszTörlés
 9. A sokat szidott illuminátusok katalizátor szerepét töltik be a bolygón. Javaslom figyelmesen elolvasni a "Rejtett kéz" című írást.Szakaszokban van lefordítva.https://www.facebook.com/note.php?note_id=326940207329499 Rögtön érthetőbb lesz minden. Az emberekből fröcsög a gyűlölet. Folyton az elnyomás ellen akarnak küzdeni, harcolni, hogy a békét megteremtsék. Harcal nem lehet szeretethez jutni. Csak a belső béke hozhatja meg a külső békét.

  VálaszTörlés
 10. Mazsola
  Nem tudom mi az a rejtett kéz vagy mi a túró, de nem is érdekel az sem hogy ki irányít, rejtett kéz vagy épen a jó anyukája.
  Az a lényeg hogy VÉGÜK kezestől anyukástól, földön kívüli belüli lényestöl gamó.
  Csak még nem fogták fel.
  Most mindannyiunk ideje következik, és ebbe benne vannak ők is csak épp más fajta szerep körbe már persze ha el fogadják, ha nem akkor pucolnak. /ki halnak/
  Nekik is el kell fogadni a változást.
  Game over. /vagy éppen csak most kezdődik igazán/

  VálaszTörlés
 11. Sziasztok!

  Hiszem, mert tapasztalom, hogy nem stimmel a világgal valami. Olyan elkeseredetten keresgélem az okokat és miérteket, hogy még egészen meredek összeesküvés-elméleteket is szoktam tanulmányozni. Az, hogy az emberiség által megtermelt javak nagyon jelentős hányada egy egészen kis csoport már így is őrületes gazdagságát növeli, felháborító, de simán magyarázható emberi hitványsággal, nem kell érte idegen fajokat okolni. Jól eshet idegen lényeket utálni, de mi magunk is pont eléggé szemetek vagyunk egymással, mindenki valaki más kontójára akar jól járni, vagy ingyen élni. Ha nem is mindenki ilyen, a hatalmat általában ilyen emberek szeretik gyakorolni, és gyakorolják is, még demokratikusnak tűnő rendszerben is.

  Azt nem értem, hogy ha földönkívüli manipulátorok ezer évek óta teljhatalmat gyakorolnak rajtunk mindenféle vérvonalaikon keresztül, akkor miért várták meg ezt a kort, a kommunikáció korát a végjátékkal? Akár száz évvel ezelőtt egy technokrata (még a mai emberiségnél is fejlettebb) társulat simán világkormányt alakíthatott volna, szinte ellenállás nélkül. Most meg minden leleplezés órák alatt eljut a bolygón mindenhová, mindenki tudja hogy néznek ki, hogy gyíkok, hüllők, óriások, meg minden.

  Erre van valami érvetek?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szia, jó kérdést tettél fel, én nem tudom az igazságot csak kapizsgálom , de, az első gondolatom hogy a lélek meg törés vagy edzése lehetett lehet a cél.
   Hogy aztán miért? Hmm, talán mert az univerzum következő lépcső fokához szükség lesz majd az emberiség tudására bölcsességére és erejére, vagy ilyesmi.
   De téleg nem tudom, de egy biztos minden okkal történik.
   /vagy legalábbis szeretném hinni, hogy egy szer valóban az univerzum fénye leszünk/

   Törlés
  2. A legtöbb probléma az emberi butaságból és a kikerülhetetlen rendszerhibából adódik. Például az irányítók 99%-a hatalmas gazdagságba születik bele. Emiatt vagy túlságosan el vannak kényeztetve vagy egyszerűen képtelenek tisztán látni a világot, mert sohasem mennek keresztül valódi problémákon.

   Törlés
 12. A háttérhatalom szerintem is valós és létező dolog, de én is csatlakozom miszerint, természetesen ennek mi emberek vagyunk az okozói. De persze ez is a fejlődés folyamatának egy fázisa úgymond. Meg kell tapasztalnunk a "rosszat", és ebből tanulva (vagy ehhez viszonyítva) kell törekednünk a "jóra", ahelyett hogy másokra mutogatunk.
  Az összeesküvés elméletek egyébként engem is foglalkoztatnak, és sokukban találhat az ember érdekes és megfontolandó gondolatokat, de szerintem ugyanúgy mint bármelyik feltevést vagy elméletet, ezeket sem szabad (vagy nem érdemes) készpénznek venni. Hiszen ez is csak a fentebb emlegetett hatalmas kirakós egy része, amit mindenkinek magában kell összeillesztgetni, hogy megközelítőleg teljes képet kaphasson a világról. A lényeg, hogy merjük használni az eszünket és önállóan is gondolkodni, hiszen a megismerés önmagunkban kezdődik véleményem szerint.
  brian, szerintem az általad említett digitális kommunikáció kora abban van a segítségükre, hogy a hatalmas információ áradatban az emberek hajlamosak kicsit megzavarodni, és pont ez a rengeteg irányzat oszt meg minket. Épp ezért próbálok mindenkit arra sarkallni, hogy próbáljunk észrevenni azokat a lényeges és alapvető igazságokat, amik összecsengenek a különböző teóriákban, és ne a részletekben vesszünk el. "Oszd meg és uralkodj"... mi magunk tesszük önként a bárd alá a fejünket azzal, hogy hamarabb vesszük észre a másikban a különbséget, mint a hasonlóságot. Ez az anyagi világ egyik legnagyobb csapdája számomra.
  Haolin, én is javasolnám, hogy olvasd el a Rejtett Kéz beszélgetéseket, egészen érdekes gondolatokat fogalmaz meg, és ha nem is értesz egyet vele, biztos vagyok benne, hogy a hasznodra válik, hiszen érdemes ezt a nézőpontot is figyelembe venni. Ha csak egy mondaton is eltöprengsz kicsit, már megérte! :)

  VálaszTörlés
 13. http://www.sziszego.abbcenter.com/?id=113812&cim=1#

  http://www.scribd.com/doc/24716485/Aryana-Havah-Inuaki-a-bennem-el%C5%91-reptilian-Egy-foldonkivuli-leny-vallomasai

  http://www.scribd.com/doc/26206881/Aryana-Havah-INUAKI-2-konyv-Zamolxtol-egy-uj-korszak-fele

  BUDHA KERLEK TEDD EZEKET KI A FOOLDALRA HOGY MINDENKINEK OSZEALJON A KEP' AZ IGAZSAG'' AZ IDO KOZEL VAN''

  VálaszTörlés
 14. Üdv!
  Nem mondom hogy semmivel nem értek egyet, de azért érdemes figyelni a szentírásra,
  mégha a mesék izgalmasabbak is...:

  2Tim 4:3 Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját
  kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük;
  2Tim 4:4 És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez oda fordulnak.
  2Tim 4:5 De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd,
  szolgálatodat teljesen betöltsd.

  VálaszTörlés
 15. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 16. Érdemes elolvasni hidd el. :)
  http://ufo-sirius.blogspot.com/2012/02/kozeledik-kozzetetel.html

  VálaszTörlés
 17. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 18. Csak annyit fűznék hozzá a "PROMETHEUS - Ridley Scott új mega-eposza több lesz, mint Sci-Fi" című íráshoz, hogy köszönöm Neked László a nagy munkát. Nyilván mindent nem tudunk biztosan, ezért vannak feltételezések is, de körvonalakban ez a lényeg. NAGYON IS EZ A LÉNYEG....

  VálaszTörlés
 19. http://www.youtube.com/watch?v=YdldABYWHEY

  Ismét egy kis manipulálás.
  Szánalmas, hogy már egy 5-6 éves gyerek szintjén kezelnek minket....
  Bár lehet, hogy az USA-ban olyan szinten vannak.
  Mi a céljuk Afrikával vajon? Nem értem, mert elvileg már rájöttek, hogy a háború nem elég hatékony a népességcsökkentésre...

  VálaszTörlés
 20. Úgy látom, alaposan félre vagytok vezetve az Igazság megértésével kapcsolatban saját elmétek által, az anyag sűrű erdejébe gyalogoltok egyre mélyebben minden gondolatotokkal. Mazsola, te melyik páholy tagja vagy?:) Természetesen kérdésem költői, nem érdekel melyik "kiválasztott" csoport tagja vagy, de hogy valamelyiknek a tagja vagy, abban biztos vagyok.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  2. Ha Mazsola még a paholytagsagig nem is notte fel magat,de az biztos,hogy kemenyen benne van az okkultizmusban,hiszen az ezoteriat vallja.Az sem veletlen,hogy a"Rejtett kéz"nevu demon uzenetét ajanlgatja itt mindenkinek elolvasasra.
   Az "Enock konyve"-t javasolnam elolvasni mindazoknak,akiket erdekel,hogy az illuminati vérvonal honnan is ered.Csak ezt a cimet kell beirni a Google-ba.Angol nyelven is megtalalhato.

   Törlés
 21. Érdemes lenne a Mátrix trilógiát is újra szemügyre venni... A reptilianoknak is megvan a maguk hősi eposza. Már a forgatása is érdekes( http://www.youtube.com/watch?v=JwR_Hay8ruw ), meg az analógiák. Vagy elhisszük, hogy Hollywood őszintén tágítja a tudatunkat egy jó kis sci-fivel? Föld alatt élő lények, harcban a mátrixal...no, kik ők? A mátrix egyik értelmezése, a szerető világmindenség, ill. Inuaki üzenetéből kivehető, a másik értelmezés a filmbeli, amivel a kitaszított hüllők szemben állnak. Talán nem is földi a történet, hanem egy korábbi helyszín. Megvan a maguk igazsága, és logikája a mindenségtől eltávolodva, ezt tálalják, talán csak maguknak. Érdemes lenne valakinek kibontani, sok mindenre gondolhatunk, pl.: a gépek városa vakon mennyországi ragyogás, Smith = Krisztusi tudat???

  VálaszTörlés
 22. Mindenki azt teremti meg, amit elképzelhetőnek tart. Akár virtuálisan, akár valóságban.
  Szervesen részt véve, vagy csak tudatlanul kivetítve.
  Csak foglalkozz vele...

  Száll a pitypang...

  VálaszTörlés
 23. Hunbulcsu írtad, hogy "Mazsola, te melyik páholy tagja vagy?:) "

  Egyiké sem.
  Miből gondoltad egyáltalán?

  VálaszTörlés
 24. Amúgy a cikk teljes mértékben igaz. Sajnos részesei vagyunk annak a propagandának, amit a mostani Fidesz kormány folytat, hogy elnyomja az igazságot. A cikk írója teljes mértékben jól látja a helyzetet és tisztába van azzal, hogy csak a kommunizmus tükrözi híven a megfelelő igazságtartalmat, amit a mostani kormány minden eszközzel leplez. Schmitt Pál is ennek a hazugságnak az áldozata. Ő nem tudta, hogy az idegenek írták helyette ezt a doktorit. Ha a sorok között olvassuk, a Reptiliánok bújtatottan benne vannak a sporttörténeti leírásokba. Az újkori olimpiák leírása teljes mértékben megegyezik az időszámításunk előtt kb. 600.000 évvel ezelőtti történésekkel, amikor a futás igazában az időutazásnak egy formája volt. Bizonyíték erre Óhatpusztakócson 1976-ban talált föld alatti barlangjáratban lévő üvegbúra, amiben egy idegen anyagot találtak, aminek kristályszerkezete leginkább a Sumér ásatásokon talált agyagedények törmelékeiben találtak. Sajnos az FBI már szövetkezett a FIDESZ-KDNP elnyomó szövetséggel, aminek még a háttérbe George W. Bush az irányítója. Obama csak egy báb, akinek az őseit kb. 250 éve küldték ide és sokan azt hiszik, hogy Afrikából, de valójában az Antarktiszról jöttek mindenféle nyom nélkül. Én rendületlenül biztatom a szerkesztőt, hogy írjon még az igazságról, mert nagyon kevesen tudják, hogy mi is történik körülöttünk. Csak így tovább...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem tudom ezt most mire vélni :) Ha szarkasztikusan értetted, akkor jó, mert megmosolyogtam! :D

   Törlés
  2. Ha meg komolyan, akkor ott súlyos gondok vannak. :)

   Törlés
 25. Mazsola,miből gondoltam? Abból, hogy kék az ég. Rendben.

  Azt gondoljátok, ilyen egyszerű átlátni a mátrixon? Azt gondoljátok, hogy ez a háttérben futó program ilyen egyszerű lenne? Azt hiszitek ez az igazság? Azt hiszitek, ha ez igaz, akik létrehozták és működtetik, ennyire ostobák lennének? Azt hiszitek, a dolgokban csak ennyi "csavar" van? Azt hiszitek, az elme képes megismerni az igazságot? Azt hiszitek, az illúzió ilyen gyenge lenne, hogy ily könnyen felismerhető?

  Azt hiszitek, egohizlaló spekulációkkal közelebb lehet kerülni a valóság megértéséhez és ez által a megoldást meglátva a világ megváltható a szenvedéstől? Szerényebben, sokkal szerényebben és mélyebben, Hamvas Béla írja egyhelyütt: ez még mindig az anyag, nem a lélek. Az sokkal finomabb, mélyebb. Önerőből nem tudsz kikerülni a mátrixból, mert mindig egy újabb lepel kerül szemed elé, amiről azt hiszed, ez már a kívül, holott még mindig csak belül vagy, és nem kerültél kívülebb, hanem ellenkezőleg, bévülebb kerültél, egyre jobban belegabalyodsz a háló szemeibe. Az elménk, ha jól használjuk, a legjobb barátunk lehet, de lehet a legnagyobb ellenségünk is. A mátrixot te szövöd, azzal, hogy gondolsz rá, próbálod megérteni, átlátni. Értsd meg, ez a teremtés. A démonok pedig mosolyognak, a tökéletesen programozott rabszolga önmagát építi, javítja, ha pedig valami eset folytán felismerné helyzetét, azonnal aktiválódik az önmegsemmisítő progi, és a körbezárult.

  Alázatosan, nem alázkodva, kérj segítséget a Teremtőtől, hogy vezessen ki ebből a helyzetből, és Ő kivezet, megfogja kezed és követned kell, tiszta szívvel, őszintén, szeretettel, bizalommal. Elméd minden pillanatban rajta tartsd, Ő legyen figyelmed középpontjában, és akkor az illúzió elpárolog. Minden más út beljebb visz a sűrű és sötét anyagi erdőbe, ahonnan sok-sok életen keresztül sem tudsz majd kikeveredni. Jól gondold meg mit gondolsz, mibe adod elméd idegenergiáit, mert az lesz a valóságod ebben a világban.

  Messze mentél otthonodtól, ez a világ folyamatosan rugdos, hogy ráébresszen, ez nem az otthonod; ez a dolga, így segít visszatérni a boldogság dimenziójába.
  Messze mész, készülj az útra, lélekben, készülj a lelki útra, mert lélek vagy.

  http://www.youtube.com/watch?v=H4IZsG7R8Is&feature=related

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Te is tudod, hogy ez nem válasz. Nem szeretem, amikor megvádolnak olyasmivel, ami tudom, hogy nem igaz, és rajtam kívül senki nem tudhatja, hogy mi az igazság ebben a kérdésben.

   A többivel egyetértek én is keresem a kiutat.

   Törlés
  2. Nos hát, legyen.
   A kifinomult, intelligens stílusod és tájékozottságod, a szóhasználatod, véleményed milyensége számomra nagyon hasonlít egy spirituális magyar emberre, aki egy kiváló jellemű személyiség. Egyébként még mindig azt gondolom, hogy nem tévedek. És azt is tudom, hogy vannak jó páholyok, nem csak vakoló páholyok. A megérzéseim nem szoktak csalni, érzékeny műszerrel rendelkezem "gyárilag", de persze ez nem jelent 100%-os biztosságot.

   Törlés
  3. Nos, most az egyszer cserben hagytak a megérzéseid. :)
   Nem kell ahhoz semmilyen páholytagnak lenni, hogy az ember képes legyen fogadni az Élet Információs Sztrádájáról érkező híreket és tudásanyagot. Nem kell más ehhez csupán nyitottság, és kitárt szív.
   Egyébként én is vallóm, hogy a "rossz" háttérerők mellett természetesen léteznek és tevékenykednek "jó" erők is, csakhogy fel ne boruljon az egyensúly (amikor meg borulni látszik, annak is oka van.). A "rossz" erők látványosak, folyamatosan dolgoznak az illúzió fenntartásáért, a "jó" erők viszont búvópatakként működnek, és a legváratlanabb helyeken bukkannak fel, de hatalmuk semmivel sem kisebb.

   Egy nagyon kedves ismerősöm írta ezt egyszer, Te biztosan érteni fogod:

   "A fű alatt, a szőnyeg alatt, sokszor a legporosabb sarokban vannak egyelőre eldugva azok, akiknek rangjuk itt nincs, ám hatalmuk annál több, miközben az emberek az öklüket rázzák vagy épp hajbókolnak a zoknibáboknak, s nem is gondolnak arra, lehet, hogy a szomszédtól kéne képletesen összef..-ni a gatyót, ha tudná, ki is ő valójában, ehelyett rugdossa ezerrel, mert egyelőre ezt még megteheti, hisz ez már csak ilyen játék - semmi sem az, aminek elsőre hinné az ember."

   Úgyhogy lóf.sz a páholyokba, a Krisztus tudat immár a hétköznapi "kisemberek" szívén keresztül kezdi kifejteni a hatását, ahogy egyébként az jövendölve vagyon. Legalábbis én is így látom. :)

   Törlés
 26. http://www.youtube.com/watch?v=1cwxwZ8cisA&feature=related

  VálaszTörlés
 27. minden a kollektíva érdekében történik, amíg a kollektíva nem ébred fel, addig elnyomók lesznek... az univerzum ezen szegmensébe valakiknek el kellett vállalni a feladatot, hogy szar világot teremtenek, hogy a lelkek a testekből felébredjenek... ezért butítottak le az embert, tenyésztették ki, olyan módon, hogy nem minden dns-e aktív, az agya 10-12%-át használja, etc... ha még jobban fejlettebbek lennénk testileg, még inkább azonosulnánk vele és az anyagi világgal... de az itteni tudat-lelkeknek most nem így kell fejlődni... az ébredéshez ajánlom mindenkinek például tolle - a most hatalma című hangoskönyvet vagy könyvet, pár pillanatra a gyakorlatokkal sikerülhet bárkinek

  VálaszTörlés
 28. Itt nagyon sok érdekes dologról lehet tájékozódni és minden tiszteletem az alapítóé...De ha itt minden csak illúzió,amit elménkkel teremtünk és valóban egy békés fényes világot szeretnénk,akkor nem lenne jobb,ha mindannyian a szeretetre összpontosítanánk...és nem adnánk energiát a figyelmünkkel-félelmünkkel-dühünkkel ezeknek a negatív csoportoknak,történéseknek?
  Háborúval,küzdelemmel nem lehet nyerni...itt az nyer,aki nem akar nyerni,mert rájön valójában az ellenség nem is létezik.

  Szerintem ez az ébredés: rájönni az egyetlen igazságra... azzal,hogy ezekről a dolgokról beszélünk,azzal történik vagy változik valami? Szerintem semmi. Ellenkezőleg...energiát adunk nekik.

  Ha szabadok szeretnénk lenni,akkor arra az igazságra kellene összpontosítani,hogy azok vagyunk,mindig is azok voltunk, csak elfeledtették velünk... emlékezzünk a szeretet igazságára és ne vesszünk el az elmék által teremtett világok hálójában.

  Csak így "nyerhetünk"

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Így van. Nincs olyan, hogy "mások". Csak MI vagyunk, az lesz, amire a "többség" vágyik.

   Törlés
  2. az ország emiatt van mélyponton, vagyis mert az emberek nem harcolnak az állam és semmi ellen, de ha sok embernek ez a hite, így már máris világosabb számomra miért vagyunk mindig szarban

   Törlés
 29. kizárólag háborúval és küzdelemmel lehet nyerni valamit, vagyis pont fordítva mint ahogy az ezoterikus vezetők megtévesztettek téged

  VálaszTörlés