2014. december 20., szombat

2015 az Illuminati éve lesz ? Madonna Illuminati himnusza - Világpolitikában a folyamat láthatóan halad tovább ...


"A mindent látó szem figyel téged. Ő az igazság és a fény.
Mindenki aki benne van fényesen ragyog, mint az Illuminati" 

Madonna új 2015-ös száma elég nyíltan és feltűnően átlátva a dolgokat beszél arról, amit már egy ideje mi is mindannyian látunk:
Az Illuminati zeneipar fontos alakjairól, főbb pilléreket megemlítve a vatikáni pápaság és a brit trón "személyében"; az eredetük egyik fontos állomását Egyiptomot kiemelve; divat, tömegmanipuláció, mágia és a szabadkőműves alapító atyák szerepe. Új világrend és a mindent látó szem figyel ma éjjel. Mindenki, aki benne van a "partyban" úgy fog fényesen ragyogni, mint az Illuminati....

Biztos mindenki emlékszik még Madonna NFL SuperBowl döntő félidei showjában előadott rendkívül okkult és tagadhatatlan Illuminati produkcióra. Természetesen semmi meglepő nincs ebben, hiszen az olimpiáktól a megakoncertekig az ilyen hatalmas energiákat megmozgató eseményeket mindig kivétel nélkül felhasználják !It’s not Jay Z and Beyonce                                         Ez nem Jay Z és Beyonce
It’s not Nicki or Lil Wayne 
                                          Ez nem Nicki vagy Lil Wayne
It’s not Oprah and Obama                                          Ez nem Oprah és Obama
The Pope or Rihanna                                                  A pápa vagy Rihanna
Queen Elizabeth or Kanye                                          Erzsébet királynő, vagy Kanye
It’s not pentagrams or witchcraft                               Nem pentagrammák vagy boszorkányság 
It’s not trying to s-stack for cash                               Nem dollár-ezrek készpénzben
Black magic or Gaga                                                 Nem fekete mágia vagy Gaga
Gucci or Prada                                                           Gucci vagy Prada
Riding on a golden cat                                              Arany macskán lovagolva

[Chorus]
The all-seeing eye is watching tonight                     A mindent látó szem figyel ma éjjel
That’s what it is                                                       Ami valójában
Truth and light                                                         Igazság és fény
The all-seeing eye is watching tonight                      A mindent látó szem figyel ma éjjel
Nothing to hide                                                          Nincs mit rejtegetni
Secrets inside                                                            A titok belül van
It’s like everybody in this party, shining like Illuminati   Ebben a partyban mindenki olyan fényesen ragyog, mint az Illuminati
It’s like everybody in this party, shining like Illuminati   Ebben a partyban mindenki olyan fényesen ragyog, mint az Illuminati

It’s the enlightenment that started it all                         A megvilágosodással kezdődött minden
The founding fathers wrote it down on the wall            Az alapító atyák leírták a falra
And now the media’s misleading us all                        És most a média félrevezet mindannyiunkat
To right and to wrong                                                   Mi az igaz is mi a hamis
It’s time to dance and turn this dark into something    Itt az idő táncolni és ezt a sötétet megfordítani
So let the fire burn, this music is bumping                   Úgyhogy lángoljon a tűz, a zene dübörög
We’re gonna live forever, love never dies                    Örökké fogunk élni, a szeretet sosem hal meg
It starts tonight                                                             Ma éjjel kezdődik

Rihanna don’t know the new world order                    Rihanna nem ismeri az új világrendet
It’s not platinum encrypted corners                          
It’s not Isis or the phoenix, cameras of Egypt             Nem Ízisz vagy a Főnix, kamrák Egyiptomban
Don’t make it into something sordid                            Ne tedd valami mocskossá
It’s not Steve Jobs or Bill Gates                                  Nem Steve Jobsról vagy Bill Gatesről van szó
It’s not the who you love United States                       Nem is olyanról, akit szeretsz Egyesült Államok
It’s not beaver or the braun                                         Nem a p*** vagy a barna
Clinton or Obam’                                                         (Hillary) Clinton vagy Obama 
Or anyone you love to hate                                         Vagy bárki olyanról, akit szeretnél utálni......


Az Illuminati zeneipar szimbólumairól, üzeneteiről és a legfontosabb jellemvonásairól már számos cikket mutattam nektek a VilagHelyzetén és főleg a FB-oldalon képek, videók formájában. 
Ezért most csak néhány olyan újabb illusztrációt szeretnék mellékelni, ahol ismertebb emberek hívják fel a valójában "VAK" közönség figyelmét. Rájuk szokták mondani a beavatottak : 

"Néztek, de valójában nem látjátok, ami a szemetek elé van rakva.... "

Nagy igazság és tényleg így van......Akár a történelem meghamisított eseményeit, akár a világpolitika összefüggéseit, akár az emberiség valós származását és a valódi Irányítókat illetően.....
Elképesztően érdekes dolgok és összefüggések vannak a háttérben. Az ember már-már azért nem is tud vagy mer beszélni mindenről, mert úgysem hinnék el.
A 'kognitív disszonancia' uralja még a magukat értelmiséginek tartó emberek elméjét szinte teljes mértékben. Naponta szembesülök vele és próbáljátok ki ti is ......


 
A "keleti csillag rendjének" szimbóluma (Order of the Eastern Star).
A szabadkőművesség női rendje.


Paul Mooney beszél arról, az Illuminati zeneipar sztárjait néző emberek azt hiszik, hogy az állandóan visszatérő "mindent látó szem", sátánvilla, 666 jeleinek mutogatása videó-klipekben pusztán ártalmatlan dolog ........ Messze nem az......


Ez az egyik kedvenc összeállításom, mely rengeteg hollywoodi filmből emel ki "nem véletlenül odatett" utalásokat

Kapcsolódó korábbi cikkek:

102 megjegyzés:

 1. Az utolsó versszakban az alábbi sorhoz nincs fordítás írva:
  It’s not platinum encrypted corners

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen, ezt azért hagytam ki, mert nem tudtam pontosan lefordítani vagy kötni konkrét ismereteimhez.
   Szó szerint értem, de az átvitt értelmét sajnos nem...... Hátha valaki tudja majd és segít.....

   Törlés
  2. Kedves SBG Buddha!

   Szerintem ez egy bankjegyhamisítás elleni technikai eljárásra utal. A dollár sarkába belenyomott újfajta fémcsík lehet.

   "Since late 1996, old U.S. $100 FRB notes issued by the Federal Reserve Bank are being exchanged for new $100 FRS issued by the Federal Reserve System. These new notes have scanable magnetic platinum encryption on the plastic strips embedded inside the bills."

   https://gold-forum.kitco.com/archive/index.php?t-108761.html

   Törlés
  3. "It’s the enlightenment that started it all." Ebben a mondatban van a lényeg. Félreérthetetlenül bepozícionálja ezzel magát. Persze nem tudható, hogy ezen a szón a "felvilágosodást", vagy a "megvilágosodást" ért-e. (az angol mindkettőre ugyanazt használja). Ha az előbbit, akkor a jelenkori elsötétüléshez vezető "szellemi kibicsaklásra" utalhat, ha az utóbbit, akkor egy rendkívül homályos hátterű rítus is lehet.

   Megjegyzendő, hogy a tradícionális tanok nem nagyon forszíroznak "világosodásokat", inkább a felébredésre, magamra találásra, helyreállításra, gyógyulásra, üdvözülésre helyezik a hangsúlyt. A világosodás inkább egy spirituális szintáttörést jelent, ami állhat erősen "luciferi vezéreltség" alatt is.

   Törlés
  4. Az Urban Dictionary szerint:

   "It’s not beaver or the braun" = nem p... vagy f... :-)

   Törlés
  5. Érdekes, hogy az ego-t Luciferrel azonosítod. Meg hogy az ego-t Isten alkotta volna ? Nem is tudom. Fogjuk fel inkább a saját teremtményünknek, melyet a földi környezetünk létgondolataiból, és a karma-hozományunkból építettünk fel. Az ego egyfajta határterület szubjektum és objektum, végesség -végtelenség, korlátozottság - korlátlanság, elkülönültség- teljesség, stb. között. Még Jézusnak is megvolt eme földi, emberi személyisége, sűrítettsége.
   Hogy az illuminati a világot vezetné (félre) :) , félrevezetni mindenki csak saját magát tudja. Hogy az emberiség ébredését hivatottak indukálni ? Lehet hogy rosszul látok, de eddig én csak szenvedtetést és a kábulatba taszítást láttam.De a valódi ébresztő után nem kívánom senkinek, hogy ama "ellenpont"-ként ismerje fel magát mikor átvilágítja a Való Igazság, a Való Illuminátor.

   Törlés
  6. Visszajár a +1 Hulivuli :-) A dolgot nehezíti, hogy minél magasabb szintű valóságokkal kapcsolódik össze a kereső, annál markánsabban jelentkeznek a paradoxonok. Egyik legfőbb paradoxon az a kijelentés, mely szerint Isten végtelenül különbözik a világtól, ugyanakkor teljesen azonos is vele. Ha nem így lenne, akkor tételezni kellene egy "ellenteremtőt", egy "negatív" istent, egy ellenlábast, amely rajta kívüle lenne. Ekkor viszont Isten már nem lehetne Isten.

   A rossz elsődleges oka a részleges nézőpont kialakulása. Egy olyan individuális nézőponté amely az isteni teljességet először kettősségként kezdte látni, majd sokaságként, ezután az isteni princípiumtól függetlenül létezőként, végül pedig Istent teljesen figyelmen kívül hagyóan, egy anyaghalmazként. Ez az individuum végső, szellemileg kihullott, megfagyott állapota az ego. Ebből következik, hogy bármiféle rossz és gonosz csak egy Istenen belüli részleges értés, látás következménye lehet. A rossz lényegében nem más, mint feltételekhez kötött, viszonylagos igazság, Istené viszont magában álló és abszolút Igazság. Tehát kizárólag Isten igazsága lehet abszolút értelemben jó és igaz. Illetve azé, aki ehhez az igazsághoz csatlakozik. (Az a szem amellyel Istent látom, ugyanaz, amellyel Isten lát engem - Eckhart mester)

   Ebből a helyzetből való kiutat a Fényhozó mutatja meg. Ha jól tudom a korai keresztény szektáknál bukkant fel először a hamis és az igaz fényhozó fogalma. Figyelemre méltó, hogy ők Krisztust Lucifer Verus-ként (Igaz Fényhozó), míg ellenlábasát Lucifer Falsusként (Hamis Fényhozó) aposztrofálták. Lucifer Verus alakja azonban fokozatosan kikopott a keresztény dogmatikából, a megmaradt Lucifer Falsust pedig egyszerűen Luciferként említik. Az igazi Fényhozó az individuumot az eredeti állapotáig vezeti vissza, míg a hamis legfeljebb valamely csábító részlegességig, azt végső állapotként felmutatva.

   A visszaút három fő fokozata (tetszőleges számú fokozat lehetséges): a helyreállított ember (helyes dualitás)* >> a helyreállított kozmosz (helyes egység) >> felébredés, abszolúció, theózis (integráció a Teljességbe)


   * ezért fontos, hogy az ember megértse külvilágát (is), mert ezáltal saját differenciálódását, a világról való helyes leválást, végső soron a helyes kettősséget valósíthatja meg. Ha nem veszek tudomást a külvilágról, abból angolosan igyekszek távozni, semmit sem segítek magamon. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nekem azt kivülről, tevőlegesen kellene egyre inkább formálnom, mert az úgy sem fog menni.

   Törlés
  7. Ezt jól kifejtetted :)
   Még annyit tennék hozzá (gyakorlati szinten) ami lerágott csont, és amit mindenki tud, hogy a világra jövő gyermek az első időszakban még nem érzékeli környezetét, sem az anyját önmagától különbözőnek.Nincs elhatárolódása, azt érzékeli, hogy ő a Teljesség, a Mindenség, aki mindenütt és mindenben Van.Ő még tökéletesen azonos vagyok-tudatával, elsődleges lét-gondolatával. Aztán ezen a Teljességén belüli részként alakul ki, alakitja ki sajátos egyéniségét.Hogy aztán mit kezd ezzel az egyéniséggel, az a szabad akarat függvénye.

   Törlés
  8. Nagyon egyetértek a fent elhangzottakkal, sok „baj” forrása a negatív pólus rossznak értelmezése, és az azzal való folyamatos harc szükségességének hangoztatása.
   Isten akkor nem a legnagyobb hatalmasság lenne, mert lám van egy negatív erő, ami ellenlábasaként vele szembenálló hatalom? Így valójában Istent egy tehetetlen valakivé silányítjuk. Isten az abszolút jóság, folyamos harcban állna a rosszaság szellemével, aki megfertőzte az Ő jó és teremtett szép világát?
   Eléggé gyermekded felfogás, és aki ebben hisz, valójában a nem létező harc öntudatlan áldozatává fog válni.
   Valódi kiindulópont a Tejlesesség kell, hogy legyen, mert a világ csakis két ellentétes pólusra szakadás által jöhetett létre.
   Amennyiben nem akarunk a tagadás igenlőjévé válni, és az igenlés tagadójává, akkor bizony ezt a két pólust a helyén és együtt kell tudni kezelni.
   A rosszat a legnagyobb balgaság megszüntetés által legyőzni, hisz az állandóan jelenlevő pólus, ráadásul a mozgás koordinátora a világban.
   Ha önmagunk és a világ egysége felé akarunk haladni, akkor a negatív nem biztos, hogy ellenség és a sötétség, sem sötétség, hanem valójában a hordozó felülete a fény előhívásának (Lucifer Verus) és a két látszólagos ellentét újból egésszé válhat a Teljességben.

   Törlés
  9. A csak pozitiv érzelmek generálása, pozitiv gondolkodás egy nagy, egoból jövő ezoterikus faszság, mondhatnám: az emberi önzés csúcsa :) Harmóniára erővel nem lehet jutni. Világunk polarizált, ahol minden megtapasztalható, és a "minden"-nek az ellenkezője is. Sikerorientált világban élünk, ahol az az ember a sikeres, aki nem küszködik, nem szenved, pozitivan tud gondolkodni, élete simán megy, nem él meg válságokat.Csakhogy a spirituális valóságban éppen ellenkezőleg van.Nem az előbbiek a sikeres emberek, hanem azok, akik nehéz sorsúak, legalábbis magasabbról nézve.A teljes tudatúak azért boldogok, azért élnek állandó üdvözültségben, mert eleve nem választják szét a Mindenség jelenségeit jóra és rosszra, ugyanis ráébredtek arra, hogy az éppen jó mögött ott van a rossz lehetősége, és fordítva.
   "mert boldogok a lelki és fizikai értelemben szegények, akik igazságtalanságot szenvednek el, akik sírnak, akiket üldöznek de mégis béketűrők és szelídek." (8 boldogság)
   A teljes tudatosság lényege, az élet teljességének az elfogadása, komplexen látása.

   Carl Jungnak vagy egy idézete, mindenkinek a fejébe kellene vésni !!!

   „Sikerei és eredményei bárkinek lehetnek a világon,
   de abból lélektanilag semmit nem tanul, minthogy
   azok megerősítik tévedéseiben. Ellenben a kudarcok
   fölöttébb értékes tapasztalatok, hiszen azok nyomán
   nem csupán valami valódibb igazsághoz nyitnak
   utat, hanem rákényszerítenek felfogásunk és
   módszerünk megváltoztatására.”

   Törlés
  10. Pozitív gondolkodás, pozitív rezgések generálása valójában az élet dualitásának a tagadása, egy csapda, a „negatív” pólusra ráhúzott ragacsos semmire nem jó émelyítő szirup, amibe csak beleragadni és belefulladni lehet.
   A negatív pólust nem lehet és nem is kell legyőzni, megszüntetni, hanem uralni kell. Valójában nincs is olyan sötét erő, amitől kívül menekülni kell és belül önmagunkban, pedig annak ellenállni és onnan kiirtani.
   Kudarcok, belehalások, szenvedések, a legfontosabb tapasztalatok, mégis a többség kerülendőnek tartja, nincs divatja a nemes küzdelmeknek, csak a habkönnyű sikereknek.
   Csupán érzelmi megkülönböztetésen alapuló pozitív világnézet, egy óriási önbecsapás, hamis szeretetrezgés sehova nem vezet, csak egy szentimentális lila ködbe. A pozitív és negatív érzelmek csupán az ego megvadult lovai és az embert dobálják ide-oda, mint egy tudatosság nélküli rongybabát.
   Az érzelmek nem arra valók, hogy azoknak átadjuk magunkat és pláne abból mindig csak a kellemeseket választani, hanem mindkét érzelmi pólust szellemileg uralni, a megvadult, száguldó lovakat, szellemi és gondolati akaratunk alá helyezni.
   Ugyanúgy mint a világban, önmagunkban is a dualitás kettősségén kell túllépni, azokat uralva felülemelkedni és nem ez egyiket a másik ellenében tagadni.

   Törlés
  11. Sokkal jobban megfogalmaztad. Én nem éppen jó pillanatomban írtam.
   De rossz pillanatokban érzem, hogy csak a maximális tudatosság segít, nem szabad hárítani, jelen kell maradni, és mindent elengedni.Nekem sokat segít ebben a jóga.

   Törlés
  12. András, ne viccelj már, most komolyan, valaki megkérdőjelezte itt, a Te bejárt utad értékét, azokat a változásokat amit képes voltál véghezvinni? :))
   Azzal meg érdemes tisztában lenni, hogy valamiben való bizonyosság és meggyőződés mindig a tapasztalóból fakad. Valaki bizonyossága nem bizonyítható, de nem is cáfolható, mert az szubjektív, mindig alanyi tapasztalás, alanyi megélés következménye.
   Bizonyosságnak, feltétlennek és erősnek kell lennie, nem sérülhet attól, hogy Hulivuli vagy én vagy bárki más mit mond, azzal a Te bizonyosságod a Tied, és nem lesz kevesebb mások által. Bizonyosság valamiben, mások által soha el nem vehető és mások által nem megkérdőjelezhető, mert azt nem mások fogják, hanem maga az alany felülírni a tapasztatok segítségével
   Az ember tartson ki szilárdan a meggyőződései mellett, amíg úgy érzi, azok őt támogatják, a többiek véleménye meg peregjen le róla, oldal látogatásával sem kell ezért felhagyni, hisz mindenütt ellentmondásokat tapasztalunk a világban és onnan sem tudunk, azok miatt egyszerűen kiszaladni.:))

   Törlés
 2. Tisztelt szerkesztő!

  Ha ezoterikus oldalról közelítem meg ezt a hírt, sokkal inkább érzem hogy félelemkeltésről van szó, mint valós tudatosság emelő információról.
  Elismerem hogy az ilyen információkra is szükség van, de a vannak - főleg a mostani orosz-amerikai konfliktusra utalva sokkal inkább hírt érdemlő gondolatok, melyről mindenki hallgat.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az orosz - amerikai konfliktusról is igyekszem beszámolni, de az az igazság, hogy a rövidebb és aktuális híreknek a Vilaghelyzete FB-oldalán szoktam nagyobb teret szentelni, ott számos cikk, tudósítás is teret kap. Minden cikket és információt célszerű a maga helyén kezelni és mozaikként beilleszteni.- Nincs benne semmi félelemkeltő szándék, mindig csak az információk és mozaikok megosztása a célom.

   Össze tudom és tudnám állítani az egészet egy nagyon hosszú blogbejegyzéssé vagy akár könyvvé is, de azt mindenki úgyis csak az én verziómként és igazságomként tudná kezelni, soha nem objektívan és soha nem a sajátjaként, ezért hagyom meg mindig önálló gondolkodásra az olvasóknak. Természetesen nagyon sok embernek, akik személyes kapcsolatban állnak velem, vagy netán írni szoktak, nekik meg szoktam válaszolni.

   Érdekes módon, egy ilyen egyszerű és csak egy jelenségről szimplán beszámoló bejegyzést is lehet akár félelemkeltőnek, akár szemfelnyitónak, akár egy tiszta mozaiknak tekinteni. Ki-ki hová tudja beilleszteni az ismeretei közé. Teljes bizonyossággal állítom, hogy sok olvasó, aki életében most hall először az Illuminati létezéséről, elképzelni sem tudja esetleg, hogy miért vannak ott ezek a szimbólumok mindenhol és most lát egy ilyet, talán ők most kezdenek el majd önállóan is kutatni és felnyitni a saját és mások szemét......

   Nagyon nehéz mindent egyszerre tálcán kínálni és nem is szabad..... Már ha csak azt az egy szót nézem, amit leírtál: "ezoterikusan" - már erről is ezerféleképpen és félreértve indulna vita sokak között, hiszen mindaz, ami a Madonna képen is megjelenik, "Amint Fent úgy Lent is...." Baphomet lénye és tiszetelete, az ún. Devil Worship, Eliphas Levi és A teozófiai társulat, Mme Blavatsky és millió dolog előkerülne, amiről sajnos mindenkinek csak pici morzsái vannak. Ahhoz, hogy mindezt egybe tudjuk rakni tényleg rengeteg kutatásra, főleg érdeklődésre és belső megerősítésre is van szüksége....

   Ekkor lehet arra válaszolni, hogyan is függ össze a háttérhatalom erői által működtetett földi élet, a világpolitika és az Illuminati zeneipar....Hollywood és az Új Világrend...... Izrael léte és a majd felálló jeruzsálemi Új Salamon Temploma..... Az ISIS és az iszlám-keresztény ellentét szítása.....Az Oroszország és EU-USA szembenállás kiélezésével....... Tehát szó szerint minden mindennel összefügg....... Így mondhatom, hogy egyik sem fontosabb, vagy kevésbé fontos a másiknál......
   De ez persze csak az én véleményem, az én igazságom...... Van egy "olyan érzésem", hogy sokkal hamarabb fog összeállni ezer mozaik, mint azt bárki gondolná.....
   Természetesen még olyankor is ezer és ezer ember lesz, aki nem látja majd át a dolgokat és azt fogja mondani, nincs itt semmi összefüggés, pláne összeesküvés.... Nem azért történnek ezek az események, mert azt bárkik eltervezték volna nagyon gondosan.....

   Nem mondom, hogy néha nem "gebednek" bele, hogy összehozzák a terveiket, de hogy ezen dolgoznak most is, efelől nincs kétségem..... Mivel számukra sem a pénz, sem az idő-tényező nem számít, így mindig akkor kerül a helyére egy-egy puzzle, amikor a feltételek adottak. Nem dicsőítem őket, csak egyszerűen így van....

   Törlés
  2. Akkor ne adjunk nekik lehetőséget a megvalósításhoz :)

   Törlés
 3. Egyiptomot nem a zsidók hanem a magyarok ősei alapították. Az ősi egyiptomi, csakúgy mint az ősi mezopotámiai mágikus jelképek is tehát végső soron magyar eredetűek. A szabadkőművesség, az illumináti és egyéb zsidók uralta szekták csak kisajátították maguknak ezeket ismerve ezen jelképek univerzális mágikus erejét. Egyrészt azért hogy a jelképek nekik "dolgozzanak", másrészt azért hogy a gyűlöletes tevékenységükkel mások számára le is járassák azokat. Az emberek ma már szinte gyűlölik ezeket a jelképeket mert az eszement 6alommal, annak is a legförtelmesebb szektáival azonosítják. Gondoljunk csak arra hogyan próbálkozik ezzel a cionista zsidóság manapság is éppen Magyarországon. Amikor is a Turult, a Nyilas csillagképet /a magyarság tulajdonképpeni "Nyilas" eredetét/, az Árpád sávos zászlót járatná le az un. "magyar nyilasokkal", vagy éppen magát a Szent Koronát micisapkásítja. Ha a tömegek nem ismerik fel ezen jelképek "jóságát" nyilván nem is hatnak rájuk jótékonyan. A 6almi oldal nem véletlen helyezi a Hórusz-szemet, az EGY/séges/ szemet, a penta5gramot, a mer6kabát, a ménórát, a kecskét, a baglyot, a C-ion-ból/666-ból Si-ion-ra/141414-re való jutást/metamorfózist stb. - az emberiség elleni tevékenysége által - minduntalan negatív kontextusba. Hadd gyűlölje a tudatlan massza a mindent látó saját 3. szemét/apofízisét vagy a 3 szem alkotta 3szöget/stilizált piramist. Csakúgy mint az 5szög-es beavatást a feltámadásra/újjászületésre vagy a 6szöges 2ős3szög/piramist mely egymásba hatolva az égi-földi egyesülés/megtermékenyítés jelképe. Nehogy már tudjon a tömeg arról hogy a mén óra/táltos óra 1+6 ága meg - minden materiális és spirituális "energia" forrását - a Tejutat jelképezi az 1 centrumot és a 6 spirálkart. Ahogyan a Nap a "nappali fény" és a sólyom a nappali madár a Hold az "éjszakai fény" a bagoly pedig az éjjeli madár a természetes 2ősségnek megfelelően. Az emberekkel jóságos Enki állata a kecske és neje Ninhurszag állata pedig a bagoly. Akkor kinek is árt ez a két jelképes állat - nyilván senkinek. A halál egyébként is ugyanEGY az élettel. Ahogyan vannak a Földön az életüket haló emberek ugyanúgy vannak a halálukat élők is. A halál szónak rejtett jelentése is van a fizikai "halál"-jelntésén túl: hal-ál/ál-hal/ál-Halak-korszakbeli ember vagyis már Vízöntő ember. Aki persze ezt nem tudja, csak néz és nem lát semmit azt meg lehet félemlíteni a mindenféle illuminátusi ügyeskedésekkel. És persze az anyagi C-ionos/666-os "pokoli" világban is lehet tartani mindenfajta remény nélkül a 141414-es Si-ionos-odásra. Pedig éppen a totál szén-ionos-alapú 666-os szintről lehet mintegy trambulinról főnix-madarasan/magyarosan feltámadni a 999-ességre ahonnan már csak egy lépés a négy9-es/9999-es színtiszta arany/kori/ ember.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. kérlek keress meg közösségi oldalak egyikén amit/ha használsz vagy írj e-mailt az elérhetőségeiddel és felkereslek én! köszönöm

   Törlés
  2. Az illuminátus, a szabadkőművesség meg a többiek - bár látszatra 6almon vannak - mégsem irányítanak semmit a Földön. Ők egyfajta szerepjátékosok akik a megvezetésért, megtévesztésért, az emberek "anyagban" való megtartásáért felelősek. Ezt a "játékot" persze anyagi 6alomban messzemenően szabadjára engedve űzik, másként nem is lenne hiteles. Mindezek ellenére akármit nem tehetnek meg és ez azért látszik is. Ha ugyanis csak rajtuk múlna már ők maguk sem léteznének nem hogy az "ellenfeleik", az emberiség vagy éppen maga a Föld. Szóval az illumináti is a Teremtés "pórázán" nyújtózkodik - ameddig az a bizonyos póráz engedi.
   Felmerülhet a kérdés hogy akkor ki is az az Úr/Nő/ aki a pórázt fogja, aki itt irányítja - a szokásos precessziós végkifejlet/tabula rasa felé tereli - a dolgokat. Hogy ki az illető azt nem tudni, de hogy rejtve itt van a Földön az illúzióban - méghozzá megtestesülve - az teljesen nyilvánvaló. Tehát van A /Nap/rendszerúr/nő/-Világkirály/nő/ aki mindenért felelős ebben a csillagrendszerben. Az Orion kar ezen szekcióját irányító úgymond Regionális Teremtő egy elsődleges avatárjáról - Földön kivetült szellem-tudati megtestesüléséről - van szó. A Tu/l/rul, a Te/l/j/es/út/ról jött madar - a skorpió lényegű nyilas/kentaur/centaur/10-es úr/nő/ - szokás szerint a Napból szálla alá. Az egyiptomi királysírok falfreskóin, Szenenmut un. "titkos" sírjának ábrázolásain illetve a mezopotámiai pecséthenger-lenyomatokon számtalan utalás is van minderre.
   kerecsenisandor@freemail.hu

   Törlés
  3. Én 03.06-án születtem egy 33-as számú épületbe. A keresztnevem 6 betűből áll. Szóval szerintem számomra a 6 és a 3 csakis szerencsét hozhat :D.

   Törlés
 4. Buddha Laci!

  "Ki az okozója a jelenlegi hidegháborúnak és gazdasági hadviselésnek ?
  USA és a NATO
  Oroszország
  Nézd meg az eredményeket ! Szavazok"

  Hianyolom a 3. valasztasi lehetoseget. Valamiert te is nagyon erolteted ezt a mainstream szerinti geopolitikai felallast. Mar reg gyanus vagy nekem :)

  VálaszTörlés
 5. Mikor összeállítottam, akkor az a fő szándék mozgatott, hogy kíváncsi vagyok vajon a magyar emberek mennyire látják egyik vagy másik oldalt a probléma fő forrásának. Mert ugyebár a média elég erősen egy irányból közelíti meg ezt a problémát. Sokszor bosszant ez az objektivitástól mentes félretájékoztatás.

  A másik ok, hogy néha benézek a totálisan ezt erősítő és alátámasztó nyugatpárti atlantista globalista , sőt izraeli oldalakra, mint az ATV, 444, és társai és az ott kommentelőkre is kíváncsi vagyok (tudom ez már a mazochista-kategória) Na ilyenkor annyira de annyira zavar a sötétség, hogy azt látom, van egy széles réteg, aki soha de soha nem is lesz sem kíváncsi sem nyitott az igazság keresésére.....

  Szóval ezért egyszerűsítettem le ennyire a kérdést ! De azért az nem semmi, hogy egy ekkora pár százas nézőszámból merítve is mennyire kristálytisztán ellentétes vélemény jön le ( 98% Vs. 2% ) a főáramúban erőltetett verzióhoz képest......

  Természetesen a témát ki lehet és érdemes is részeire boncolni..... Bennem is ott volt, hogy a harmadik és legkézenfekvőbb opció, hogy valójában nem Oroszország és nem az USA vagy az Európai Unió, hanem a mögöttük álló és az államokat csak eszközként használó Háttérhatalom Irányítói okozzák a konfliktust. Pontosan úgy, ahogy el van tervezve.

  Így viszont nem látszódott volna tisztán, hogyan látják a VilagHelyzetét látogató és világpolitika iránt érdeklődő olvasók.....

  Tervezem gyakrabban kikérni az olvasók véleményét, így bármikor nyugodtan javasolhattok kérdéseket és opciókat is hozzá. Tanulságos ha mi magunk is szembesülünk néha azzal, mit látnak vagy nem látnak embertársaink.... :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az eredményt meg sem néztem, de amit mondasz az csak az oldal olvasóira érvényes. Sokan többször is leadhatták szavazatukat. Tehát a felmérés nem reprezentatív. Képzelj el egy hasonló felmérést az ATV-n.
   Szerintem 98% vs. 2% lenne az amcsik javára. Ezt nevezik megosztásnak. Mondjuk egy ilyen istentelen világot nem nehéz megosztani.
   Köszönöm válaszod.


   redneck

   Törlés
  2. Azt még tegyük hozzá, hogy ha az "utca" (plázák) emberét is megkérdeznéd, akkor valami hasonló eredmény születne:

   USA és NATO: 0,9%
   Oroszország: 2,1%
   Nem tudom: 97%

   Mindenkinek áldott Karácsonyt. Sol Invictus ünnepén győzedelmeskedjen hamisságaink és kishitűségünk fölött lelkünk legyőzhetetlen Napja, a Krisztus.

   Törlés
  3. Es vajon ki fogja megaldani ezt a karacsonyt ami eredetileg a legnagyobb pogany vallasos kultusz a Nap imadasanak kultusza, a Mithras-kultusz volt? Mert hogy Isten nem, az egészen biztos. Az igaz keresztyének megtagadjak azt az eretnek tanítast, ami azonosítja Jézus Krisztust a napisten - Sol istenével. A jol ismert Nap - ünnepet Natalis Invicti [ A Legyozhetetlen Nap Születése] a pogany vilagban ünnepelték dec. 25. - én. Jézus Krisztusnak ehhez a naphoz semmi köze nincs, mar csak azért sem, mert nem december honapban született. Ezt a pogany ünnepet a katolikus egyhaz formalta at keresztyén ünneppé. Kr. u. a 3. évszazadig a keresztyén egyhazban nem ünnepelték a karacsonyt, ez a szokas csak a 4. évszazadban kezdett elterjedni a hazug és csalo rom. kat. egyhaznak köszönhetoen. Sajnos, ezt az ünnepet még a reformacio sem tudta megtisztítani babiloni elemeitol.

   (Nagy kár, hogy B.Laci csak két valasztasi lehetoséget hagyott annak véleményezésére, hogy "Ki az okozója a jelenlegi hidegháborúnak és gazdasági hadviselésnek ?", mert ha pl. harmadikként a hattérhatalmi elitet is feltüntette volna, az okosabbja biztosan azt jelölte volna meg okozoként.)

   Törlés
  4. Mindezt én is ismerem, kedves Ria! (és sok egyéb "köztes" interpertációt is). Legyen áldott Karácsonyod hited szerint.

   Törlés
  5. Ne bosszants ezzel az "aldott karacsonyt" kivanassal viator! :) Most mondom el, hogy mi van, erre te jössz ilyenekkel.

   Törlés

  6. Ha esetleg erre jarsz Redneck mostanaban: szeretném kifejezni minden elismerésemet, amiért ellene mentél azoknak a sok hazugsagoknak ami az IJ-n folyik, gondolok itt többek között a C.S. Lewis-rol folytatott vitara, aki egyértelmuen okkultista volt, vagy a Noé ügyre, amit Idaval folytatsz. Minkét esetben (de a többire nézve is, ami az elmult napok Theaval és Idaval valo vitaitok soran felmerült) teljesen igazat adok neked.
   Na de: nagyon jol van ez igy, hiszen: " Mert szükség, hogy szakadasok is legyenek köztetek, hogy a kiprobaltak nyilvanvalokka legyenek ti köztetek" (1Kor 11: 19).

   Most legalabb te is megtudod, hogy milyen érzés ok nélkül letiltottnak lenni. :)

   Törlés
  7. Szia Ria!
   Letiltottnak lenni? Akkor jutok be oda amikor csak akarok, és ez ellen Teréz anya nem sok mindet tehet. A hajára kenheti a moderálását. Max kitörli a már megjelent hozzászólást, ha rájön hogy én vagyok. És ezt a Mucho Macho nick-el már közhírre is tettem :)
   Egyébként jelzem, hogy már kezd nagyon elegem lenni abból a sok pszeudokeresztényből.
   Amúgy köszi az együttérzést. Jól eset.

   Isten áldjon

   Törlés
  8. Szivesen. :) Na jo, jo, de meddig tudod ezt is csinalni, hogy minden egyes hsz-odhoz uj nick-et veszel? Lattam, hogy a legujabb a "Mucho Macho" nick, de miért irtad Teréz anyanak azt, hogy "Kedves tőled Thea,…de tényleg" ? A végén még komolyan veszi, amilyen buta és amennyire nem érti soha az ironiat, vagy a szarkazmust... Egyébként én is torkig vagyok mar azzal a sok mocsokkal, hazugsagokkal és sorozatos istenkaromlassal, ami ott megy.

   Aldjon az Ur téged is, és ha birod még cérnaval, akkor csak igy tovabb. :)

   Törlés
  9. A Napot, a Fényt nem az Isten teremtette?
   Miért baj szeretni a Napot, lokális rendszerünk életfenntartóját?
   Miért bálványimádat a Nap szeretete...?

   Fura...

   Törlés
  10. Iam Christe Sol Iustitiae - Mi Krisztusunk az Igazság napja. (laudes himnusza, hajnali imádság)

   Törlés
  11. Ki mondott olyat, hogy a Napot nem lehet szeretni, mint a földnek életet ado égitestet?

   Isten tiltja barmiféle teremtmény imadatat, vallasos tiszteletbe valo részesitését:

   ”Isten ugyanis haragjat nyilatkoztatja ki a mennybol az emberek minden hitetlensege es gonoszsaga ellen,azok ellen,akik gonoszsagukkal feltartoztatjak az igazsagot.Mert ami megismerheto az Istenbol,az nyilvanvalo elottuk,mivel Isten nyilvanvalova tette szamukra.Ami ugyanis nem lathato belole:az o orok hatalma es istensége,az a vilag teremtesetol fogva alkotasainak ertelmes vizsgalata reven meglathato.Ennelfogva nincs mentséguk, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsoitették vagy aldottak Istenként, hanem hiabavalosagokra jutottak gondolkodasukban, es értetlen szivük elsötétedett. Akik azt allitottak magukrol, hogy bölcsek, azok bolondda lettek, és a hallhatatlan Isten dicsoségét felcserélték emberek es madarak, négylabuak es csuszomaszok képével. Ezért kiszolgaltatta oket az Isten szivük vagyai altal a tisztatalansagnak, hogy meggyalazzak egymas testét. Akik az Isten igazsagat hazugsaggal cserélték fel, azok a TEREMTMENYT IMADTAK es szolgaltak a Teremto helyett, aki aldott mindörökké. Amen.
   Ezert Isten gyalazatos szenvedélyeknek szolgaltatta ki oket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanugy a férfiak is elhagytak a női nemmel valo természetes érintkezést, és egymas irant gerjedtek fel kivansagukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük mélto jutalmat önmagukban. Es mivel nem méltattak Istent arra, hogy megtartsak ismeretükben, Isten kiszolgaltatta oket az erkölcsi itéletre képtelen gondolkodasnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissaggal, gonoszsaggal, rosszindulattal; besugok, ragalmazok, istengyulolok, gogosek, dicsekvok, talalekonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kiméletlenek, szószegők, szeretetlenek es irgalmatlanok. Ok ugyan megismerték Istennek azt az elhatarozasat, hogy akik ilyeneket cselekszenek, meltók a halalra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket muvelnek. Ezért nincs mentséged, te itélkező ember, mert amikor mas felett itélkezel, magadat itéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, mikozben itélkezel!” (Ujszovetség, Roma 1:18-32; 2:1).

   Nyomjatok itt a süket sodert mindannyian, de az eszetekben nem jutott, hogy raszoljatok Csaba Barat-ra, amiért elmebetegnek mond egy olyan embertarsat, akinek mindössze annyi a "bune", hogy merészel Istenben és az Ő Fiaban hinni. Ezért mocskolni kell a masik embert? Az ilyeneket mas blogokon leszoktak tiltani, ti meg siman elmentek az ilyen mellett.

   A megmérettetésben tehat - fajdalom -, de tul könnyünek talaltattatok!

   Törlés
  12. Ria
   Magadba kellene nézned. Mert aki úgy harcol mint te, az uralkodni akar. Így csak lejáratod a kereszténységet.

   Törlés
  13. Értem ne így tedd, mert így az ellenkező hatást fogod kiváltani. Hatás ellenhatás. Kard által...

   Törlés
  14. Isten parancsa, hogy igy tegyem, O bizott meg ezzel a methoddal!

   Törlés
  15. Nos, ha így hiszed akkor nincs mit tennem. Uzsgyi! :D

   Törlés
  16. A te valóságodban TE vagy az úr. Azt teszel amit a szíved diktál és te viseled majd a felelősséget a tetteidért.

   Törlés
  17. "Nos, ha így hiszed akkor nincs mit tennem. Uzsgyi! :D "

   :D

   Az én valosagomban nem én vagyok az ur, hanem az, akit én Uramnak valasztottam, ebbol következoen, nem aszerint cselekszem ahogy a szivem diktalja, hanem ahogyan a bennem élo Krisztus diktalja.

   Törlés
  18. Ria,
   Mielőtt még nagyon belelendülnél ebbe a beszélgetésben klikkelj "Ra" a nickjére.

   Törlés
  19. Kicsit elvont leszek. A te valóságodat csak te látod, én nem. Az én valóságomat csak én látom és te nem.

   Törlés
  20. Köszi Redneck, ezt megtettem mar par héttel ezelott, amikor szintén dolgom volt nyuzgaval, igy tudom, jol, kivel allok szemben. :)

   Törlés
  21. Valós személy vagyok bébi. Nincs alteregóm. Én kimondom amit gondolok és nem vagyok kitiltva sehonnan. Engem szeret az Illuminati. :D

   Törlés
  22. Mi ker. hivok minden ember valosagat latjuk nem csak a sajatunkat, mivel ismerjük az emberi belso tulajdonsagait, aminek az eredete EGY... egy tobol fakad. Az mas lapra tartozik, hogy ki milyen szellemnek engedi at magat: Isten Szellemének, vagy a Satan szellemének. Ezen dol el minden!

   Törlés
  23. Hova tűntek az ékezeteid. Ria? :D

   Törlés
  24. Ezt a mazlistat...! Te kimondod amit gondolsz, mégsem vagy le elmebetegezve.

   Sok szerencsét az illuminati szereto tarsasagaban.

   Törlés
  25. Ekezeteim mar régota nincsenek... elfujta a szél. :)

   Törlés
  26. Csak annyit tennék hozzád, hogy ha be tudod tartani a 10 parancsolatot, akkor kinyalom a segged fényes nappal a Blaha Lujza téren. :D

   Törlés
  27. Nem engedném meg hogy hozzam érj.

   Krisztus töltötte be a törvényt helyettünk, mert tudta jol, hogy ember ezt képtelen megtenni. Ez a megvaltas lényege.

   Törlés
  28. Teljesen mindegy hogy miben hiszel. Mindenképp az Illuminati céljait erősíted. :D
   Ezt sosem fogod megérteni. :D

   Törlés
  29. Ezt éppenséggel te erosited! Ezt meg te nem érted mar most.

   Törlés
  30. Kommunikációtok egy bizonyos elvárt színvonal alá süllyedt, talán valaki abba hagyhatná, akkor győzedelmeskedhetne az már végre, akinek egy kicsit kisebb egoja :)))

   Törlés
  31. Nem érted hogy a hited által vezetnek? Ezért nem értheted mert hiszel. Mondom, sosem fogod megérteni. :)

   Törlés
  32. Nekem igy a jo! Ezennel befejeztem.

   Bye.

   Törlés
  33. Te meg ne pofazz bele allandoan masok dolgaba Ildi, törödj a magad dolgaval. Téged senki nem kérdezett. Vagy latsz te itt olyat?

   Törlés
  34. Csak még annyit tennék hozzá. Remélem a jövő világában nem lesznek háborúk, éhezés, nélkülözés és az emberek nem fognak acsarkodni egymás ellen. Olyan rossz cél ez?

   Törlés
  35. Jézus és Jehova sem ellenezné az ilyen világot. :) Vagy igen?

   Törlés
  36. "Te meg ne pofazz..." Ezt Krisztus mondja benned, vagy ....

   Törlés
  37. Nem hiszek Krisztus elvtársban, ezért le van ... :)

   Törlés
  38. „Te meg ne pofazz bele allandoan masok dolgaba Ildi, törödj a magad dolgaval. Téged senki nem kérdezett. Vagy latsz te itt olyat?”
   Ria drága, akkor elnézésedet kérem a másodszori közbeszólásomért is, de az ismétlés a tudás anyja....
   :))
   Ahhoz, hogy jó szándékod szerint valóban eredményesen tudj segíteni az embereken, sok minden kell, elsősorban megfelelő hangvétel, szeretet, tisztelet, megértés az iránt, akin épp segíteni szándékozol. Jézus a legnagyobb tanító, példát mutatott az egész világnak szelídségével, megértésével, de oda is csapott, amikor kellett, de soha nem hadakozott feleslegesen, te se tedd ezt, mert a segítő szándékod nem fog tudni így teljesülni.
   A vallások általában mondhatni kicsikét kisajátítják, birtokolják maguknak Istent. A vallásos emberek, akik megtértek és úgy érzik megtalálták Istent, jó szándékúan, de gyakran nagy vehemenciával próbálnak másokat is Őfelé terelni. A prédikálás fontos dolog, hisz a különféle vallásokban van mindenféle fenyegetés és dádá, mindenféle sötét, pokoli helyekről, ahol örökkön örökké szenvedhet az, aki Istentelenül élt, nyilván szép dolog ettől megmenteni másokat. Viszont arról soha nem szabad elfeledkezni, maga az egész létezés, a teremtett világ benne mindennel és mindenkivel, nem is létezhet leválasztva Istentől, ennek következtében Ő mindenkié, és minden az Övé.
   Aki Isten követének érzi magát, az csodálatos elhívatás lehet, és ehhez méltóan kell megpróbálni kommunikálni…
   Szívből kívánok neked az utadhoz sok szépséget, jó egészséget, hitet, erőt és kitartást, hogy elvezessen téged ahhoz a megvalósuláshoz, amire vágysz! :)

   Törlés
  39. Ria drága :)), ha már naptár szerint Krisztus születését ünnepeljük a napokban, ennek fényében akár lehetne egy szép párbeszéd is köztünk, de nyilván esélyesebb lesz a monológ.
   Elnézésed kérem akkor, hogy kérés nélkül újfent megszólítalak, és hogy lustaságból kifolyólag nem fárasztom magam bizonyos gondolatok újbóli megfogalmazásával, így ismétlem magam.
   Miért akarod mindenáron kívül bebizonyítani, hogy igazi híve vagy Krisztusnak, hogy Te vagy a „szép” és mi az oka, hogy ez sehogyan sem megy? Hiába rángatod és osztod ki itt az embereket, azok nem tudnak mást megmutatni, csak azt a bizonytalanságot, amit belül érzel, hogy nem vagy elég „szép”, ők pontosan azt fogják csak megmutatni Neked, hogy Te épp milyennek látod magad.

   Tudatszint Volumen remek meglátásaira írtam, de tán ide is passzolhat:
   Az emberek, ahogy rátalálnak egy adott „lelki’ útra, úgy érzik azáltal már meg is érkeztek annak megvalósításához.
   A lelki folyamatban magát „megérkezettnek” vélő a fotelen kívül még két nagy gödörbe is landolhat, az egyik, önmagával szembeni helyes lelki ítélőképesség teljes hiánya, másik önmaga végső lelki céljának a zavarossága.
   Önmagunk valódi lelki helyzetét rendkívül nehéz felmérni, mert az bizonyos tudatfelettiséget feltételez, elfogulatlanul megítélni reálisan azt az állapot amiben az ember van, bizonyára kevesebb lelkiségét fennen hirdető önimádó lenne.
   Másik probléma, hogy végső „lelki” céljukat a legtöbben meg se tudják fogalmazni, igazából azt se tudják hova is akarnak eljutni, vagy maximum szentimentális és szeretetrezgős ködös célokat képesek maguknak meghatározni vagy önálló gondolkodástól mentes, vallásos dogmák fénymásolói.
   Talán még soha nem volt ennyi magát „lelki” úton Isten felé haladónak valló, valójában gödörbe lefele csúszó ember.

   Önmagunk Krisztusi igazságért harcot kell vívni, nem adatik könnyen, de ez nem egy a „ki az erősebb játék”, mert azt a harcot soha nem másokkal vívjuk, csakis önmagunkkal.
   Ezek a harcok mondhatni segítő határhelyzetek, amikor lehetőség van a belső megvalósítás kinti megnyilvánítására, önmagunkkal való igazi szembesülésre.
   Ria, bizonyos értelemben valójában nincs rajtad kívül semmi, ha bosszankodsz mások miatt, önmagadra vagy bosszús, ha „sebet” ütsz másokon önmagadat vágod meg, ha a másikat megveted, lenézed, megbántod és megkérdőjelezed az ő igazságát - mindezt csakis magaddal teszed.
   „Szeress másokat, mint tenmagadat” meg lehetne úgy is fogalmazni „szeress másokat, mert te magad vagy az a másik” ha ez nem így lenne, nem is találkoznál vele össze ezen a felületen sem.
   Jézus maga volt a megtestesült igazság, a Te, az én, Nyuzga és Mindannyiunk legbelső Krisztusi igazságát jött el megmutatni számunkra, és úgy lehetünk méltóak Krisztusi megvalósításra, ha másokban tiszteljük ennek a belső igazság létrejöttének legalább a lehetőségét.

   :))

   Törlés
  40. "Te meg ne pofazz bele allandoan masok dolgaba Ildi"

   A Krisztus-i szeretet megnyílvánulása ilyenkor Karácsonykor különösen erős. Jobban teszed Ildi ha elrakod ezt a kis csomagot, ki tudja mikor jutsz ilyenhez legközelebb... :)

   Törlés
  41. 444-en olvassátok mr Los Pollos Hermanos megjegyzéseit. Jómagam volnék. Próbálok észérvekkel hatni az agymosott birkákra, és néha sikerül is. Viszont a 444 és az index szerkesztői együttműködnek az amerikai titkosszolgálatokkal. Ők mindig elfogják árulni a magyar nemzetet.

   Törlés
  42. Mazsola!
   "A Napot, a Fényt nem az Isten teremtette?
   Miért baj szeretni a Napot, lokális rendszerünk életfenntartóját?"

   Nos, a nap az csak egy csillagfajta. Nem tudni, hogy AZ a nap azonos-e avval, amit ma az égen látsz.
   Hm?
   Emlékszel a Black Hole Sun című számra a Soundgarden-től?
   Szerintem ez AZ a nap, amelyik fekete lyukként elszív minden életet, minden energiát ebből a világrészből. A magyar népmesékből is ismerjük, ő a kis gömböc.

   "Miért baj szeretni a Napot, lokális rendszerünk életfenntartóját?"

   Talán az a nap, ami a logókon van, egy MÁSIK rendszer fenntartója...

   (A mienk csak elem a Mátrixban...)

   Törlés
 6. http://index.hu/tudomany/til/2014/12/24/karacsonyra_jezus_nem_karacsonykor_szuletett/index.hu/tudomany/til/2014/12/24/karacsonyra_jezus_nem_karacsonykor_szuletett/

  Mintha kiskanállal adagolnak a hamis istenségek ünnepének igazságát a zombiknak. Van egy olyan érzésem, hogy idővel lesz még ebből hamis istenség hivatalos ünnepe is. Amíg ez az egész csakis a materiális örömökről szól, ki a fenét fog érdekelni, hogy hivatalosan minek nevezik azt,..."ünnepelünk és kész". Fejben már most sem Jézus születését ünneplik az emberek, hanem az ajándékozási adok-kapok, a pihenés, az ivás-zabálás örömét.
  I refuse to follow!  VálaszTörlés
  Válaszok

  1. En sem vagyok hajlando követni...! Na de nem baj, ünnepeljenek csak a hitetlenek, az ateistak, és mindazok, akik tagadjak, hogy Jézus Krisztus Isten Fia. Igy kell ezt csinalni! :)

   Törlés
  2. az isten és jézus képzelgésedet elmebetegségnek hívják

   Törlés
  3. Gyüjtögesd csak a jo pontjaidat Csaba... Valaki az ilyen beszolasaidat jegyzi, tudod-e? Nemsokara az is pontosan kiderül, hogy kettönk közü melyikünk is az elmebeteg.

   Törlés
  4. Ria, az kétségtelen, hogy jó szándék vezet Téged, az hogy segíts az embereken.
   Miért akarod mindenáron kívül bebizonyítani, hogy igazi híve vagy Krisztusnak, hogy Te vagy a „szép” és mi az oka, hogy ez sehogyan sem megy? Hiába rángatod és osztod ki itt az embereket, azok nem tudnak mást megmutatni, csak azt a bizonytalanságot, amit belül érzel, hogy nem vagy elég „szép”, ők pontosan azt fogják csak megmutatni Neked, hogy Te épp milyennek látod magad.
   Kérdés, segítséget jelent-e egy olyan önmeghatározást kiépíteni, ami azon alapul, hogy magamat minduntalan mások hiányosságaihoz, értéktelenségéhez mérem, valójában azzal csak létrehozok egy olyan hamis viszonyrendszert önmagam és a többi ember között, ami engem álszent módon föléjük emel, ez nem igazi önmeghatározás, pláne nem igazi segítség sem magamnak, sem másoknak.
   Az, hogy valójában tudunk-e segíteni másokon és mindenáron kell-e, az elég összetett kérdés, de ha valakinek ez az életbeli elhivatottságának a szándéka, ahhoz előbb nyilván meg kellene „mentenie” önmagát.
   Önmagunk Krisztusi igazságért harcot kell vívni, nem adatik könnyen, de ez nem egy a „ki az erősebb játék”, mert azt a harcot soha nem másokkal vívjuk, csakis önmagunkkal.
   Minden jót és szépet Neked a Krisztusi úton! :)

   Törlés
  5. "A transzcendenciához való legitim viszonynak ősidők óta két alapformáját ismeri az ember: a szakralitást és a spiritualitást. S bár e két alapforma legitim – vagyis mindkettő összhangban van azzal, amit a transzcendencia puszta ténye megkövetel az embertől –, korántsem egyenértékűek. Értékrendbeli különbségük valójában abból fakad, hogy míg az előbbi kivétel nélkül mindenkire vonatkozó kollektív kötelezettség, addig az utóbbi egy szűk – elhivatottsága alapján meghatározható – csoport tagjai számára megnyíló individuális lehetőség." - Buji Ferenc

   A szakralitás - jellegéből adódóan - következetesen elhatárolja magát minden egyéb vallásos úttól, pogánynak, démoninak tartva minden más szakrális formát, vallási hagyományt. Azt kell mondani, hogy ebben teljesen igaza van. Abban a keretrendszerben, amelyben a vallásos alapvetések, kötelezettségek, rítusok helyet kapnak, szó szerint üdv- és életveszélyes lenne minden idegen szakrális elem "beengedése". Tehát helyes magatartás az ortodox hitvédelem, mert nemcsak a valóban eltévelyítő és démoni befolyásokat tartja távol magától, hanem idegen vallások elemeit is, amelyek a saját közegben méregként, démoniként hatnának. Bármiféle keveredés lényegében az adott forma felhígulásához és eltorzulásához vezetne, szellemiségének iránya önnön ellentétébe fordulna. Ez a szinkretizmus igazi veszélye.

   A szakrális, exoterikus, vallási formák fő jellemzői a dualizmus (van Isten és vagyok én, közöttük begyógyíthatatlan távolság - semita attitűd). Vallásos törekvésem célja, ennek az elválasztottságot az eredeti távolságra csökkentsem és annak egy örökkön tartó, beédesített tartalmat adjak. Egy el nem múló földi boldogság égi szintre finomítva. A szakralitás az Isten ember viszonyt "fent és lent" kettőssel ragadja meg, a spirituális viszont a "Bent és kint" relációban tételezi ugyanezt.

   A spirituális (nem spiritiszta!) attitűd Hamvassal szólva a hagyományhoz valő hűség. A hagyomány visszaadja az embernek igazi Önmagát, míg a vallás az alávetettségből fakadó szenvedést enyhíti, és megvéd a további süllyedéstől. Az emberek sosem voltak egyformák. Ezért voltak a fényesebb kultúrák hierarchikusak. A KÖZÖSSÉGNEK KÖTELEZŐ volt a vallásos buzgalom, az erényes élet, az EGYÉNNEK viszont (ezen túlmenően) AJÁNLOTT volt a befelé vezető, spirituális út. A vallásosság ontológiai maximuma az eredeti ember helyreállítása (salus - gyógyulás), a spirituális hagyományé viszont az UNIO MYSTICA. A keresztre már nem a közösség megy, hanem az egyén, az individuum. ...

   Törlés
  6. ... A keresztény spirituális hagyomány a misztikában testesült meg. A misztikus út három fázisa via purgativa, via illuminativa és a via unitiva, azaz a tisztulás, a megvilágosodás, és az Istennel való egyesülés útja. Ezen az úton már nem konfliktusokként tapasztalja a vallásos utak - olykor szélsőségesen különböző - eltéréseit, hanem egy közös, isteni szálra felfűzve. Ezért is lehetségese az, hogy a nagy keresztény misztikusok megtapasztalásai szinte 100%-os azonosságokat mutatnak például a jóga útján járók tapasztalataival, annak dacára, hogy formai és praxeológiai szempontból óriási különbség van a két út között. Meister Eckhart Krisztus (belső) útján haladt, mégis olyan tapasztalásokon ment keresztül, amelyet például a buddhizmus mahámudra irányzatának bölcseletében is megtalálunk.

   Szakrális szempontból Mithrász és Krisztus közötti bármiféle párhuzam tilos, spirituális szempontból viszont teljesen helyénvaló. Azok az külső tényezők, amelyek a történeti hellyel és idővel vannak összefüggésben (például mikor született Jézus), eszkatológiai szempontból teljesen közömbösek. Természetesen volt vallási jelentősége annak, hogy az első századokban az arisztokratikus Mithrász-kultusz (misztikus hagyomány) és az akkor még jobbára plebejus arcot felmutató kereszténység közötti feszültséget valahogy oldani igyekeztek. Ennek egyik kézenfekvőnek ígérkező megoldása a két irányzat bizonyos módú és fokú "egymásra tolása" volt. De ez a megfeleltetés magasabb szinten, más okból és más szemszögből egészen más jelentőséget nyer.

   Egy szónak is száz a vége: mind a szakrális, mind a spirituális megközelítésnek helye van a világban, és igen előremutató belső eredményeket képesek felmutatni a korszellem bomlasztó hatásával szemben.

   Törlés
  7. Nagyon tetszett ez a leírás Viator, köszi!

   Szerintem valahogy a két irányzat, a szakrális (van Ő és vagyok én) és a spirituális (én vagyok Ő) egyesítésével lehet előrébb jutni, mert mivel az Istenben való létezés nem egyenlő a Vele való azonossággal. Vadhajtásnak (sőt "sátáni" cselnek) érzem, amikor valaki kijelenti, hogy mivel bennem él, és ugyanúgy (az Ő képmására, hasonlatosságára) épülök fel, akkor én vagyok az Isten. És természetesen hibásnak érzem a rajtam kívül álló Istenképet is.
   A kettő egyesítése a dualitásból (tök mindegy hogy fent és lent, vagy kint és bent) való kilépés kapuja.

   Törlés
  8. Tökéletes meglátás. Mindenkinek szívből ajánlom, hogy fontolja meg Mazsola fenti sorait, és mélyüljön el azok tartalmában, mert a kereső számára ez a legfontosabb kérdés, amivel egyáltalán szembesülhet.
   Nagyszerű mondatok. Köszönöm.

   Törlés
  9. "Egy szónak is száz a vége:" Nagyszerű! :-) "Száz szónak is egy a vége" - természetesen. Elnézést.

   Törlés
 7. "Azt, ami lent volt, elfogadta lentinek, s megelégedett azzal, hogy a Fent fényében a Lent dolgait kiemelje a puszta funkcionalitás embertelen – egyszerre állatias és gépies – világából."
  "Ez az út azonban befelé, az individuális alanyi középpont felé és azon is túl vezet (mint láttuk, kifelé egyáltalán nem is vezet út Istenhez), mert a spiritualitás nem a "lent" és a "fent", hanem a "kint" és a "bent" kategóriáiban gondolkozik: ami a szakralitás számára lent van, az a spiritualitás számára kint, és ami a szakralitás számára fent van, az a spiritualitás számára bent."

  "Azt, ami lent volt, elfogadta lentinek, s megelégedett azzal, hogy a Fent fényében a Lent dolgait kiemelje a puszta funkcionalitás embertelen – egyszerre állatias és gépies – világából."
  "Ez az út azonban befelé, az individuális alanyi középpont felé és azon is túl vezet (mint láttuk, kifelé egyáltalán nem is vezet út Istenhez), mert a spiritualitás nem a "lent" és a "fent", hanem a "kint" és a "bent" kategóriáiban gondolkozik: ami a szakralitás számára lent van, az a spiritualitás számára kint, és ami a szakralitás számára fent van, az a spiritualitás számára bent."

  http://www.bujiferenc.hu/download/buji2/buji2_01.pdf

  ui: Jókat nevetek mostanában mikor emberektől azt hallom, hogy ők már a jó vágányon haladnak és, hogy megtalálták Istent. Istent megtalálni semmi több számukra, mint egy kényelmes fotel.
  Nos, én teljesen bizonyos vagyok abban, hogy aki azt állítja, hogy már sínen van, az tulajdonképpen a dolog lényegét még csak nem is érintette és nagyon könnyen elképzelhető, hogy tulajdonképpeni degenerálódását emelkedésként éli meg.
  Csak ismételni tudom Nietzschét. "Isten halott és mi öltük meg." Én ezt egy véletlen elgépelés nyomán továbbfejlesztettem. Íme a tételem: "Isten halott és mi ölték meg." Talán így még jobb: "Isten halott és mi öltem meg, de mégis a legbecsületesebb és legőszintébb és egyben leglényeglátóbb megállapítás kétségtelenül ez: "Isten halott és én öltem meg."

  Vallásos érzületű, kényelmes fotelban ülő tulajdonképpeni materialisták kíméljenek!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. T.V. :) nagyon egyetértek, az emberek, ahogy rátalálnak egy adott „lelki’ útra, úgy érzik azáltal már meg is érkeztek annak megvalósításához.
   A lelki folyamatban magát „megérkezettnek” vélő a fotelen kívül még két nagy gödörbe is landolhat, az egyik, önmagával szembeni helyes lelki ítélőképesség teljes hiánya, másik önmaga végső lelki céljának a zavarossága.
   Önmagunk valódi lelki helyzetét rendkívül nehéz felmérni, mert az bizonyos tudatfelettiséget feltételez, elfogulatlanul megítélni reálisan azt az állapot amiben az ember van, bizonyára kevesebb lelkiségét fennen hirdető önimádó lenne.
   Másik probléma, hogy végső „lelki” céljukat a legtöbben meg se tudják fogalmazni, igazából azt se tudják hova is akarnak eljutni, vagy maximum szentimentális és szeretetrezgős ködös célokat képesek maguknak meghatározni vagy önálló gondolkodástól mentes, vallásos dogmák fénymásolói.
   Talán még soha nem volt ennyi magát „lelki” úton Isten felé haladónak valló, valójában gödörbe lefele csúszó ember.

   Törlés
 8. És ha már ilyenkor mindenki buzgón Istent kezdi el keresni, akkor előbb próbáljon meg a saját háza táján rendet rakni, főleg annak fényében, hogy Isten háza és az én házam tulajdonképpen fedi egymást. Ahogy a blog írója is írja: "Egy öninterjú sosem árt..."
  https://atyafipeca.wordpress.com/2014/12/23/hamvas-bela-interview/

  VálaszTörlés
 9. A vallással szinte tökéletesen ellehet fedni a valóságot. Addig amíg az emberek keresgélik Istent, addig sem csinálnak mást. Lefoglalják magukat a szent írások értelmezésével. Többnyire nem szólnak bele a politikába. Elüldögélnek a templomba és nem mennek tüntetni, mert majd az Isten mindent megold. Nem szeretném ha felvilágosult emberek milliárdja felébrednének a vallásos álmukból és törni-zúzni kezdenének, hogy átvágták őket :D

  VálaszTörlés
 10. Ez a link hozzátartozik a fórum bejegyzéséhez:
  "Pi" zenébe rejtve
  http://www.titoktan.hu/_raktar/titok_zeneben/pi.htm

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jobb is, ha a proletariátus otthon marad és nem megy tüntetni, mert még nagyobb bajt csinálna, ami van.
   Tüntetni egyébként a gyengék szoktat. A leánylelkek, aki menten összefossák magukat, ha valamiért kemény áldozatot kell hozniuk.
   A felvilágosult ember és a vallásos ember üti egymást. Nem tudom értelmezni. Már csak azért sem, mert a felvilágosult emberek tulajdonképpen elsötétített emberek és amit progressziónak hazudnak nekünk az regresszió. Isten egyébként előbb volt, mint modernizmus.

   Törlés
  2. Felvilágosult=felébredt. Vannak akik vallásos álmot alusznak. Vannak akiket a politikai mesékkel altatnak és vannak akiket a Média tart tartós álomba. Így már tudod kódolni. Nem minden vallás lehet igaz vallás. Elméletileg csak egy igaz vallás lehet.

   Törlés
  3. Lehet hogy rossz felé járkálok, de kevés igazán Felvilágosult=felébredt emberrel találkoztam életemben.
   Annál több sötét egoista majommal, akik csak a saját megváltásukkal törődtek és csak azért hittek Istenben, mert féltették a seggüket a haláltól. :)

   Törlés
  4. Csak a vallásos ember ébredhet fel. Kérdés mit nevezünk vallásnak. Ugye. :-)

   Törlés
  5. Miért a PI-hez irkálunk? :D

   Törlés
  6. "Kérdés mit nevezünk vallásnak. Ugye."

   Persze. Lényegében az életünk nagy része vallás. Hiszen nagyon sok dologról nem győződhetünk meg személyesen. Így nagyon sok dolog csak hit és semmi más. :)

   Törlés
  7. HIT=Személyes valóság. :)

   Törlés
  8. "Elméletileg csak egy igaz vallás lehet."

   Mi van akkor ha az a nép már kihalt, amelyik tudta az igaz vallást. ? :D

   Törlés
  9. Te mar kihaltal. :))

   Az igaz vallast kizarolag csak a keresztyének Bibliaja tartalmazza. A vilagegyetem egyetlen könyve sem annyira idoszeru, mint a Biblia. A Biblia üzenete minden kornak szol. Igéjének idoszerusége maradando; van egy idotlen dimenzioja. Luther Marton mondta egyszer errol az egyedülallo könyvrol: "A Biblia nem antik, nem is modern, a Biblia örök." Isten Igéje e sajatos jellege miatt mindig egyforman idoszeru marad.

   Törlés
  10. A Bibliát emberek írták. Ennyi. Hazudós emberek.. :)

   Törlés
  11. Kedves Ria!
   Volna egy kérdésem, ha megengeded. Honnan tudhatja valaki, hogy valóban Krisztus vezeti, nem pedig valami kísértő? Miről ismerhető fel egy esetleges csapda. Hiszen Buddhát is megkísértette Mara, pedig már felébredés közeli állapotban volt. Tudjuk, hogy nagy a tülekedés az üdvözülni vágyó lelkekért. Ezt komolyan kérdezem.

   Törlés
  12. "Az igaz vallást kizárólag csak a keresztyének Bibliája tartalmazza."
   De jó nekik! :-)

   Törlés
  13. Neked még megengedem Viator, igen. :) A kérdésedre valaszolva, mindjart egy igerésszel kezdeném:
   "Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere.
   János 3:2 Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: "Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az Isten."
   Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát."
   Nikodémus ezt kérdezte tőle: "Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?"
   Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
   Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.
   Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.
   A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született" (Ujszöv. Janos evang. 3:1-8).
   Amikor ez a Krisztusban (de csakis Krisztusban) ujonnan születés (nem ujra leszületés és az ehhez hasonlo okkult tanitasok, mint pl. reinkarnacio stb.) megtörtént egy ember életében éspedig felülrol (Istentol), onnantol az Ur Jézus kezd el munkalkodni a bensejében, (ami nem jelenti azt, hogy abban a pillanatban az ember szenté valik és soha többé nem követ el kisseb nagyobb vétkeket vagy hibakat, de jelenti azt, hogy ezekkel a vétkeivel, barmikor Isten elé jarulhat, aki - Jézus Krisztusra nézve - megbocsajtja azokat).
   Es miutan ez az ujonnan születés megtörtént, az egyuttal azt is jelenti, hogy ez az ember gazdat cserélt... a régi gazdaja (a Satan) mar nem uralja a szellemét, mert mar lélekben és szellemben is az uj gazdajahoz (Jézus Krisztushoz) tartozik , igy a régi gazda, barmennyire is probalkozik, nem tud sugdosni a fülébe [ugy, mint ahogy tudott pl. Iskariotes Judasnak, hogy arulja el Jézust ( Janos evang.13:2). ]
   Ezenkivül, csak két példat emlitenék most a sok közül: "Es monda Jézus......."En vagyok a jo pasztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim...... az én juhaim halljak az én szomat, és én ismerem oket, és követnek engem... " (Janos evang. 10: 14 és 27. versek).

   "Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól: Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik hét magánál is gonoszabb lelket; bemennek, és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is." (Maté evang. 12:43-45).
   Itt eloszor, arrol van szo, hogy mivel a juhok (az ujonnan született hivok) ismerik pasztoruk hangjat, ezért nem hallgatnak a farkas (Satan) hangjara, igy nem csalhatja meg oket hamis tanitasokkal, hamis allitasokkal. Masodszor, ahol a gonosz szellemek gazdatlanul talaljak a hazat (az emberi lelket, akinek igazi gazdaja a Teremto) oda bemennek, és hazugsagokkal megtévesztik oket, de nemcsak hogy megtévesztik, hanem démonizaltakka is lesznek: --> "utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél."
   Igy tehat: amikor a gonosz szellemek, miutan üresen talaljak a hazat, mert nem Isten foglalta el mélto helyét ott (az emberi szivben), a gonosz szellemek tartanak jogot annak elfoglalasara. (Jézus egész földi müködését itt egy démonuzés képében talaljuk összefoglalva.)
   Egy mondatban tehat: Az az igaz hivo (vannak hamisak is), aki Isten Szent Szellemével van betöltekezve a Krisztusban valo ujonnan születése altal, azt semmiféle kisérto nem kisértheti, nem csalhatja meg, mivel Isten védelme alatt all. Isten őrzi őt.
   Ennyit tudnék valaszolni a fenti kérdésedre Viator, de ezt is csak azért, mert komolyan kérdezted :) (ami kérdésedet bocs, de csak ma lattam meg). -->

   Törlés
  14. --> Na és ha mar igy szoba elegyedtem veled :) kicsit bovebben kifejteném az elozoekben feltett kérdésedre adott "Igen!!!!!!!!! " valaszomat szintén egy igeszakasszal felelve arra:
   "Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgálóleány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó (gonosz)lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott: "Ezek az emberek a Magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek!" Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a (gonosz) léleknek: "Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle!" És az még abban az órában kiment belőle." (Apostolok cselekedetei 16:16-18).
   Itt tehat lathatod, hogy egy hivonek meg van engedve (akar nem a legfinomabb hangon is), hogy raripakodjon az olyanra, akiben tisztatalan szellem lakozik. Ha erre azt kérdeznéd, hogy Ildiben is ezt fedeztem-e fel, akkor a valaszom: Igen. Az ui. sehol nincs megparancsolva, hogy az emberekben lévo tisztatalan szellemeket is szeretnünk kell nekünk, hivoknek.
   Végezetül: Amikor az elmult - itt a VH-n - eltöltött időm alatt az evangélium üzenetét igyekeztem szeretetben, türelemmel, megértéssel stb. hirdetni , de mégis ezek ellenkezojével lettem vadolva,(foleg Ildi részérol) akkor e kijelentésemmel: "Te meg ne pofazz bele allandoan masok dolgaba Ildi..." megakartam mutatni, hogy miként nyilvanultam volna meg akkor, ha valoban nem lett volna bennem szeretet. Korabban ehhez mégcsak hasonlot sem lathatott tolem senki, ezért ugy gondoltam, hogy akkor most: "Nesztek itt van!".
   Szia

   Törlés
  15. Sok dolgot mondtak már rólam, de olyan megállapításban nem volt még részem, hogy Gonosz lélek lakozik bennem, be kell vallanom ez inkább, szórakoztat, mint bármiféle felháborodást keltene.:))
   Nem gondolom, hogy ezen meggyőződésed, hitedet nekem felül kellene írni, de korántsem biztos, hogy csak én cipelem magammal az Ördögöt, hisz az igét buzgón híretetőnek, ahogy Neked is, a legfontosabb szakmabéli kapaszkodója a Gonosz, mi dolgod is lenne nélküle, így hivatalból bizony Veled is ott van. :))
   Viccet félretéve, valójában a tiltakozás helyett, inkább rácsodálkozom arra, milyen eszközei vannak egy magát jó kereszténynek hirdető valakinek, önmaga durvaságának tisztára mosására, nehogy folt maradjon a látszat keresztényi szeretet, hab tiszta fehér lepedőjén.
   A legjobb tisztítószert választottad, hogy a fehér szép fehér maradjon: bibliai idézeteket és gonosz lelket kiáltva. Nyílván mások majd szabadon eldöntik, eltüntethetőek azok a durva sáros cipőnyomok, amivel itt és más oldalakon is Krisztus nevében, újból és újból belegyalogolsz önmagadról hirdetett makulátlan hívő benyomásba.
   Szíved joga bármit feltételezni, nem gondolom hogy meg akarlak győzni ellenkezőjéről, hisz én nem vagyok sem jó keresztény, sem jó hívő, sem rossz, sem jó ember, csupán lelki értelemben törekvő, bárki bármit szabadon gondolhat, így Te is Ria, nem mások jó vagy rossz véleménye határoz meg engem.

   Kívánok Neked sok erőt, és kitartást, rendíthetetlenséget ahhoz a megélésedhez, ahogy fentebb írod is, hogy hirdeted az evangélium üzenetét szeretetben, türelemmel, megértéssel, és hogy valóban oda érkezz meg, ahova megérkezni szeretnél.
   :)

   Törlés
 11. És ez volt már? Cyberháború grafikusan és online:

  http://map.ipviking.com/

  VálaszTörlés
 12. https://www.youtube.com/watch?v=wFf_aundd48

  VálaszTörlés
 13. Elmondom mi lesz. Kína, Oroszország, India, Irán, Brazília, és Szíria létrehozzák az Új Világrend alternatíváját. Egy valóban igazságos és produktív társadalmat. Európában a nacionalisták fellázadnak és átveszik a hatalmat. Németország és Franciaország újra független nemzetállam lesz, és nem szolgálják ki a továbbiakban az USA-t és Izraelt. Az oroszokkal és Kínával pedig hosszútávú békeszerződést kötnek. Az USA szövetségesek nélkül marad és végső elkeseredésében atomháborút indít. A Föld népességének egy része sajnos meghal. A többiek pedig nem vállalnak annyi gyereket, hogy megelőzzék a Föld túlnépesedését. 2050-re a Föld népessége a felére csökken. Amerikában az emberek fellázadnak és leváltják a Rothschild-Rockefeller klán uralmát. Amerika újra szabad ország lesz és békét kötnek az oroszokkal és a kínaiakkal. 2100-ra a Föld népessége csupán 500 millió lesz, de ezek az emberek szabadon és jól fognak élni. A modern technológiát arra használják fel hogy helyrehozzák az atomháború okozta károkat. Az életben maradt emberek harmónikus és boldog életet fognak élni. Nem lesz több háború, nem lesz több éhínség. Ezután az emberiség meghódítja a világűrt és városokat létesít más bolygókon. Európának, Amerikának, Oroszországnak, és Kínának is lesz saját független hadserege, de csupán védelmi okokból. Nem háborúznak egymással. Az emberiség egy decentralizált virtuális pénzemet fog használni, mely mögött arany fedezet lesz. Nem lesz semmilyen központi bank. Senki nem fog senki felett uralkodni. Az emberek az egymás közötti rivalizálást online játékokban és sportokban élik ki, de nem fogják egymást halomra ölni.

  VálaszTörlés
 14. http://www.hidfo.net.ru/2014/12/27/ketezer-amerikai-zsoldos-erkezett-magyarorszagra

  VálaszTörlés
 15. Tiszteletem az oldal minden látogatójának.
  Számomra az élet egyszerű.
  Meg kell találnom önmagamat. Ezt pedig úgy tehetem meg, ha tudom, honnan jöttem. Tudom azt, hogy nem az evolúció pottyantott ide, hanem aki halhatatlan és örökké-való, Ő teremtett meg engem az Ő szeretetében.
  Mindannyiunkra igaz ez. Egy Isten van, aki annyira szeretett bennünket, hogy tévelygéseinkben utánunk jött, és elküldte az Ő fiát. Ez a tiszta kereszténység lényege, ami Isten igéjében van leírva. Nem nekem kell elnyernem Isten kegyét, hanem Ő keres meg, és én eldönthetem, hogy elfogadom-e, vagy sem.
  Minden vallás Isten kegyét keresi. Ezért válik üzletivé és kirekesztővé.
  Minden vallás áldozni akar, jót tenni, hogy így biztosítsa a jutalmat. Az igazi istenkapcsolat lényege azonban nem ez, hanem a hála. Ha megértem, hogy Isten szeret, és annyira értékes vagyok, hogy az Ő fiát adja értem, akkor hálából odaszánom neki az életemet. Nem leszek hibátlan, de fejlődhetek az ő szeretetében. Számomra ez a tiszta bibliai tanítás lényege. Isten ítélete sem a büntetésről szól csupán, hanem a vizsgálatról. Honnan hova jutottam. Ezért mondja: "a ti útjaitok alapján ítéllek meg benneteket".
  Ha az élet törvényeit követem, azaz: békében vagyok Istennel, önmagammal és amennyiben rajtam áll másokkal is, akkor élhetek. Ha nem, akkor nem. Számomra ilyen egyszerű.
  Gondolataimat nem vitairatnak szánom. Ez az én hitem. Én meggyőzni senkit sem tudok, s nem is akarok. Hiszem, hogy Krisztus a világosság, és ő ígérete alapján győzni fog. Mert győzött, amikor önmagát adta a világért. Ezért hiteles. Mert önmagát adta értem.
  A TEREMTŐ áldjon benneteket.

  VálaszTörlés