2012. november 22., csütörtök

A világháborúk és Izrael létrejöttének elhallgatott előzményei


Miért van az, hogy közel 100 év elteltével a mai napig sem az I. , sem a II. világháborúval kapcsolatban, sem a versailles-i békeszerződésekről, Trianonról, Izrael és Palesztina létrejöttéről nemhogy nem az igazat, hanem egy szándékosan eltorzított "verziót" hallunk kizárólag..., erőltetnek akadémiailag, illetve agyonhallgatnak beszélgetésekben vagy tabuként kezelnek......?

Mindenfajta állásfoglalás nélkül egy elemzést, kutatást az alábbi beszéd megérdemelne..... A téma kényes mivoltára való tekintettel, mindenkit megkérek, hogy tartózkodjon a gyűlöletkeltő megnyilvánulásoktól, mivel a cikknek valójában az igazságkeresés a célja és semmiképp nem az adott népcsoport célkeresztbe állítása. Ezért a cikk nem több, mint a videóban hallható Freedman-beszéd teljes átirata... (SBG Buddha - VilagHelyzete)Kommentár nélkül BENJAMIN H. FREEDMAN teljes beszéde 1961-ből.

Hogyan és miért kellett az USA-nak belépnie a háborúba, árulásról, a történelem legnagyobb cselszövéséről, mely nemcsak a mai folyamatokat, de Magyarország történelmét is meghatározta.
Egyetlen kérdést tehetünk csak fel józan ésszel:
- hogyan lehetséges, hogy ezen aspektusa a történelemnek soha nem kerül és nem kerülhet szóba száz év elteltével sem ?.................Benjamin Harrison Freedman (NY,1890-1984) Zsidó családban nőtt fel és zsidó vallás szerinti nevelésben részesült. Üzleti karrierje során ő lett a Woodbury Soap Company cég fő tulajdonosa. Tanúja volt és bizonyos fokig közvetlen résztvevője azoknak a politikai és pénzügyi manipulációknak, amelyek elősegítették a kommunizmus hatalomra kerülését és Izrael, mint cionista állam létrehozását, valamint az amerikai politikai élet és tömegtájékoztatás zsidó hegemónia alá kerülését.

Mint a zsidó érdekek képviselője bejárása volt az Egyesült Államok hét elnökéhez. Szakított a judaizmussal, és áttért a katolikus hitre. A zsidó történelemben és kultúrában szerzett jártassága és kutatásai eredményeként arra a meggyőződésre jutott, hogy a zsidókra és a judaizmusra vonatkozó közkeletű elképzelések részben tévesek, és még magukat ezeket a kifejezéseket is el kell utasítani.


"Itt, az Egyesült Államokban a cionisták és hitsorsosaik teljes mértékben ellenőrzik kormányunkat. Számos körülményből adódóan ennek túl sok és túl összetett oka van, s ennek részleteibe nem érdemes most belemennünk. A cionisták és hittestvéreik úgy uralkodnak az Egyesült Államok felett, mintha ennek az országnak abszolút uralkodói lennének.
Mondhatják, hogy ez nagyon túlzó álláspont, de hadd tárjam Önök elé, amíg Önök... - nem így akarom mondani - hadd tárjam önök elé mi történt, amíg Mi aludtunk. Magamat is beleértve. Mindannyian aludtunk. Mi is történt? 1914 volt az az év, amelyben a I. világháború kitört. 1914 volt az az év, amelyben az I. világháború kitört. Itt is van néhány korombeli, aki emlékszik erre. Nos, ezt a háborút egyik oldalról Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország vívta, a másik oldalon Németország, Ausztria-Magyarország és Törökország állt.

Mi történt?

Németország két éven belül megnyerte ezt a háborút. Nem csak névleg, hanem ténylegesen.
A német tengeralattjárók, amelyek meglepték a világot, félresöpörtek minden hajókonvojt az Atlanti-óceánon és Nagy-Britannia ott állt muníció nélkül, ott szembesült azzal, hogy egy heti élelmiszer-tartaléka van és aztán éhezés.
Eközben a francia hadseregben zendülés tört ki. A francia fiatalság virágjának 600.000 emberét vesztették el a Verdun-i csatában a Somme mellett.
Az orosz hadsereg elpártolt. Fogták játékszereiket és hazamentek, nem akartak többé háborúsat játszani. Nem szerették a Cárt. Az olasz hadsereg pedig összeomlott.
Nos, Németország...Egyetlen fegyver sem dördült német földön. Egyetlen ellenséges katona sem lépte át Németország határát. És mégis, Németország békét ajánlott Angliának. Olyan békefeltételeket ajánlott Angliának, amelyet az ügyvédek "Staus Quo Ante Basis"-nak neveznek. Ez azt jelenti: hagyjuk abba a háborút és legyen minden úgy, ahogy a háború előtt volt. Nos, Anglia 1916 nyarán mérlegelte ezt. Komolyan! Nem volt választásuk. Vagy elfogadja ezt a békeajánlatot, amelyet Németország nagylelkűen felajánlott, vagy folytatja a háborút és elveszíti azt.
Mindeközben, a németországi cionisták, akik a kelet-európai cionistákat képviselték, elmentek a brit háborús kormánytanácshoz és, - rövid leszek, mert ez egy hosszú történet, de minden dokumentum a birtokomban van, amely igazolja állításaimat, ha valaki kételkedne abban, hogy mindez, amit állítok lehetséges-e.

A cionisták Londonban elmentek a brit háborús kormánytanácshoz és azt mondták:
- Ide figyeljenek! Még meg tudják nyerni ezt a háborút! Nem kell feladniuk! Nem kell elfogadniuk a németek békeajánlatát! Megtudják nyerni ezt a háborút, ha az USA az Önök szövetségeseként belép a háborúba. 
Az USA ebben az dőben nem állt háborúban. Frissek voltunk, fiatalok, gazdagok és erősek. És ők azt mondták Angliának:
"Garantálni fogjuk Önöknek, hogy az Egyesült Államokat az Önök szövetségeseként háborúba visszük, hogy harcoljon az Önök oldalán, ha Önök nekünk ígérik Palesztinát, miután megnyerik a háborút!"

Más szóval, ezt az ajánlatot tették: Bevonjuk a háborúba az USA-t az Önök szövetségeseként. Ennek az ára Palesztina, miután legyőzték Németországot, Ausztria-Magyarországot és Törökországot, megnyerve a háborút.
Nos, Angliának annyi joga van... Palesztinát... odaígérni bárkinek is, mint az USA-nak odaígérni Írországnak Japánt, bármilyen okból is. Az teljességgel abszurd, hogy az a Nagy-Britannia, akit semmilyen kapcsolat, érdekeltség, jog nem kötött Palesztinához, felajánlhatja azt, mintegy állami érmét, fizetség gyanánt a cionistáknak az USA háborúba rántásáért. Mégis, 1916 októberében ígéretet tettek erre. 1916 október... És röviddel ezután. nem tudom hányan emlékeznek rá az itt ülők közül - az USA, amely szinte teljesen németbarát volt, teljesen németbarát, mert a sajtó teljesen zsidó ellenőrzés alatt volt, bankárok zsidók voltak, a tömegkommunikáció minden médiuma zsidó ellenőrzés alatt állt és ők németbarátok voltak, mert sokan Németországból jöttek és szerették volna, ha Németország megveri a cárt. A zsidók nem szerették a cárt és nem akarták, hogy Oroszország nyerje meg ezt a háborút. Így ezek a német bankárok, - a német zsidók -, mint Kuhn Loeb és más nagy bankok elutasították, hogy akár egy dollárral is támogassák Franciaországot vagy Angliát. Félreálltak és azt mondták: "Egy centet sem, amíg Franciaország és Anglia Oroszország szövetségese!" De öntötték a pénzt Németországba, harcoltak Németországgal Oroszország ellen, próbálták a cári rendszert megdönteni. Nos, ugyanazok a zsidók, amikor lehetőséget láttak Palesztina megszerzésére, elmentek Angliába és megkötötték az említett szerződést. Ekkor minden megváltozott, mint amikor a forgalomirányító lámpa pirosról zöldre vált. Azok az újságok, amelyek németbarátként arról írtak az embereknek, hogy milyen nehézségei vannak Németországnak Nagy-Britannia legyőzésében kereskedelmi és más téren, hirtelen mindannyiuk úgy gondolta, hogy a németek nem jók, útonállók... Akik Hunok!...(..I..) 
Akik vöröskeresztes nővérekre lőnek. Akik csecsemők kezeit vágják le. Ők voltak a rosszak.

Nos, röviddel ezután Wilson úr hadat üzent Németországnak. A londoni cionisták telexeket küldtek az Egyesült Államokba Brandeis bíróhoz: "Menj! Dolgozd meg Wilson elnököt! Megkapjuk Angliától, amit akarunk! Most menj, dolgozd meg Wilson elnököt, hogy az USA hadba lépjen!" 


És így történt. Így lépett be a háborúba az USA. Nem volt ehhez több jogunk, mint ma a Holdon lenni ahelyett, hogy ebben a szobában vagyunk.

Nos, a háború - az I. világháború -, amelyben az USA-nak semmilyen érdeke nem volt, ahhoz, hogy az ő háborúja legyen. Belementünk, belehajszoltak minket. Ha beletek közönséges beszívattak bennünket ebbe a háborúba azért, hogy a világ cionistái megkaphassák Palesztinát. Nos. Ez az, amit az Egyesült Államok népének soha nem mondtak el. Soha nem tudhatták meg, hogy miért léptünk be az I. világháborúba.


Nos, mi történt? Miután beléptünk a háborúba, a cionisták Nagy-Britanniába mentek és azt mondták mi teljesítettük a megállapodás ránk eső részét, szeretnénk egy írást arról, hogy Önök is betartják az ígéretüket és nekünk adják Palesztinát, miután megnyerték a háborút. Mert nem tudták, hogy a háború egy évig vagy még tíz évig fog-e tartani. Így, el kezdtek kidolgozni egy elismervényt. Az elismervény egyfajta levél volt, amely igen rejtélyes nyelven íródott, úgy hogy a világ sokáig nem tudta, miről is van abban szó.
Ezt az írást hívták Balfour-deklarációnak. A Balfour-deklaráció csupán Nagy-Britannia ígérete volt, hogy megfizeti a cionistáknak azt, amit kialkudtak, cserébe azért, hogy ők beléptetik az Egyesült Államokat a háborúba. Nos hát, ez a nagy Balfour-deklaráció, amiről oly sokat hallanak, ugyanolyan hamis, mint a 3 dolláros bankjegy. Nem tudom, hogyan tehetném még érthetőbbé.

Nos, ez volt az, ahol a bajok kezdődtek. Az USA belépett a háborúba. Az USA szétzúzta Németországot. Odamentünk, ez már történelem, tudják mi történt.

Nos, amikor a háború véget ért, a németek elmentek Párizsba, a Párizsi Békekonferenciára 1919-ben, 117 zsidó volt ott, mint a zsidóságot képviselő delegáció Bernard Baruch vezetésével. Én is ott voltam, kell, hogy tudjam.

Lássuk, mi történt? A zsidók, a Békekonferencián, amikor feldarabolták Németországot és felparcellázták Európát azok között a nemzetek között, akik valamilyen címen jogot formáltak Európa bizonyos részeire, a zsidók azt mondták: Mi van a nekünk ígért Palesztinával? És először a németek tudomására hozták a Balfour-deklarációt.

Így a németek ekkor jöttek rá: "Oh! Erre ment ki a játék! Ezért lépett az USA a háborúba." A németek ekkor fogták fel először, hogy vesztettek, szenvedtek az óriási mértékű jóvátétel fizetésétől, amit rájuk kényszerítettek, mert a cionisták Palesztinát akarták, és elvoltak szánva arra, hogy mindenáron megszerezzék. Ez egy másik nagyon érdekes problémát vet fel. Amikor a németek erre rájöttek, természetesen rossz néven vették. Egészen addig a zsidók egyetlen egy országban sem boldogultak jobban, mint Németországban. Ott volt, aki százszor fontosabb volt az iparban és a banküzleteben, mint itt Bernard Baruch. Ott volt Balin úr, aki két nagy gőzhajózási cég tulajdonosa volt. Ott voltak az északnémet Lloydok és a Hamburg-amerikai hajózási társaság. Köszönöm. Ott volt Bleicrödert, a Hohenzoller család bankárja. Ott voltak a hamburgi Wartburgok, a nagy kereskedelmi bankárok, a legnagyobbak a világon. A zsidók nagyon jól boldogultak Németországban. Ez nem kérdés. A németek úgy érezték: "Igen, eladtak bennünket!"

Ez árulás volt, amit leginkább ahhoz tudnék hasonlítani: Tegyük fel az Egyesült Államok háborúban áll a Szovjetunióval és mi győztünk. Ezután azt mondjuk a Szovjetuniónak: "Nos, hagyjuk ezt abba, békeajánlatot teszünk. Felejtsük el az egészet!" És hirtelen Vörös Kína belép a háborúba, mint a Szovjetunió szövetségese. Háborúba lépésük miatt elvesztenénk a háborút. elsöprő vereséget olyan jóvátételi feltételekkel, hogy hasonlót nem is tud az ember elképzelni. Képzeljék el, hogy ezután rájövünk, hogy az országunkban élő kínaiak voltak azok, akikről egész idő alatt azt hittük, hogy lojális állampolgárokként működnek velünk együtt kiderül, hogy ők árultak el minket a Szovjetuniónak és rajtuk keresztül lépett be Vörös Kína ellenünk a háborúba. Hogyan éreznénk ezek után a kínaiakkal szemben az Egyesült Államokban? Nem hiszem, hogy bárki is közülük mutatkozni mert volna az utcákon. Nem volna elég lámpaoszlop, hogy gondoskodjunk róluk. Képzeljék csak el, hogyan éreznénk?

Nos, így éreztek a németek is a zsidók iránt.

"Annyira jók voltunk hozzájuk". 1905-től, amikor az első kommunista forradalom megbukott Oroszországban, a zsidóknak menekülniük kellett Oroszországból, mind Németországba ment, Németország menekültként fogadta őket. Nagyon jól bántak velük és ők eladták a németeket, csőbe húzták őket nem egyébért, minthogy Palesztinát akarták az ő ugynevezett "zsidó nemzeti otthonukat". Most, Nahum Sokolov és a többi nagy vezető, nagy név akikról olvasni lehet ma a cionizmussal kapcsolatban 1919-ben, '20-ban, '21-ben, '22-ben, '23-ban megírták az újságjaikban, tele volt a sajtó az álláspontjukkal, hogy a németek zsidó iránti érzéseinek oka az, hogy a németek rájöttek arra, hogy ezt a nagy vereséget a zsidók közbeavatkozása okozta az USA háborúba léptetésével. Ezt maguk a zsidók is elismerték. Nem arról volt tehát szó, hogy a németek 1919-ben rájöttek arra, hogy egy pohár zsidó vér ízletesebb, mint a Coca-Cola vagy a müncheni sör. 

Nem volt vallásos színezete. Nem volt csupán valláson alapuló ellenérzés velük szemben. Az egész politika volt. Gazdasági. Minden, csak nem vallási. Senki sem törődött azzal Németországban, hogy egy zsidó hazament, lehúzza a rolót és a "Shame Yisroel"-t vagy a "Miatyánkot" mondja-e. Senki sem törődött ezzel jobban Németországban, mint az USA-ban. A Németországban később kifejlődött érzésnek egy dologhoz volt köze: A németek a zsidókat tartották felelősnek elsőprő vereségükért. Az első világháború olyan okokból lett Németországellenes, amiért a németek nem felelősek. Semmiben sem voltak bűnösök. Csak abban, hogy sikeresek voltak. Felépítettek egy nagy flottát, felépítették a világkereskedelmet. Emlékezzenek csak, Németország Napóleon korában, a Francia Forradalom idején, Németország 300 - háromszáz! - kis városállamból, hercegségből, grófságból és hasonlókból állt. 300 kis független politikai egység.
És ezidő alatt, Napóleon és Bismack ideje alatt... egy álammá egyesültek. 50 év eltelte után pedig a világ egyik legerősebb hatalmává vált. Hajóflottájuk a brittekével versenyzett. A világ minden táján kereskedtek, olcsóbban szállítottak versenytársaiknál és jobb termékeket állítottak elő. És mi történt? Mi lett ennek a következménye? Anglia, Franciaország és Oroszország szövetkeztek, hogy "Le kell nyomnunk Németországot!" A világ egy történésze sem tudja az okát annak, ami ezt a három országot arra vezette, hogy Németországot lesöpörjék a politikai térképről.

Nos, mi történt ezek után? Amikor Németország felismerte, hogy a zsidók voltak a felelősek a vereségéért...ezt rossz néven vették. De egyetlen zsidónak még a haja szála sem görbült. Egyetlen egy hajszál sem...
Tansill professzor a Georgetown Egyetem tanára, aki kutathatta a külügyminisztérium valamennyi titkos dokumentumát, írta egyik könyvében, amelyben idézett egy State Department iratból, amelyet Hugo Scoenfelt, egy zsidó írt, akit Cordell Hull küldött Európába, 1933-ban, hogy megvizsgálta az úgynevezett politikai bebörtönzöttek táborait, ő az, aki leírta, hogy nagyon jó állapotban találta őket. Kiváló állapotban voltak és mindenkivel jól bántak. És tele voltak kommunistákkal.

Nos, sokan köztük zsidók voltak, minthogy Európában ebben az időben a kommunisták 98 %-a zsidó volt. Volt még néhány pap és lelkész ott, valamint szakszervezeti vezető, szabadkőműves, valamint mások, akiknek nemzetközi kapcsolataik voltak.


A zsidók titokban akarták tartani ezt a tényt. Nem akarták, hogy a világ megértse, hogy elárulták Németországot és hogy a németek emiatt nehezteltek.A németek megfelelő intézkedéseket hoztak a zsidókkal szemben. Mondhatnám, diszkriminálták őket, ahol csak tudták? Kerülték őket. Ugyan úgy, ahogyan mi tennénk a kínaiakkal, a négerekkel vagy a katolikusokkal ebben az országban, ha elárulnának minket és emiatt vereséget szenvednénk.

Nos... egy idő múlva...a világ zsidói nem tudták mit tegyenek, ezért összehívtak egy találkozót Amszterdamba. A világ minden tájáról érkeztek zsidók erre a találkozóra 1933. júliusában és azt üzenték Németországnak, hogy "Menesszétek Hitlert és helyezzetek vissza minden zsidót a korábbi pozíciójába akár kommunista volt, akár nem. Nem bánhattok így velünk! És mi, a világ zsidói ultimátumot intézünk hozzátok!"

Elképzelhetik mit mondtak nekik erre a németek! Nos, mit tettek ők (zsidók)?

1917-ben pár napig a kommunisták voltak hatalmon Németországban.

Rosa Luxemburg és Karl Liebknecht és egy csoport más zsidó vette át a kormányzást három napra. A császár a háború befejezésekor Hollandiába menekült, mert attól tartott, hogy a kommunisták kerülnek hatalomra Németországban ugyanúgy, mint Oroszországban, és hogy ugyan arra sorsra jut, mint amilyenre a cár jutott. Így tehát biztonsági okokból Hollandiába menekült.

Miután... Miután megszűnt a kommunista veszély Németországban, ez békésen történt, a zsidók még mindig azon fáradoztak, hogy visszaszerezzék előző státuszukat. A németek harcoltak ellenük, ahogy csak tudtak, de anélkül, hogy bárkinek is a haja szála görbült volna.

Hasonlóan harcoltak, mint nálunk a prohibicionisták a szesziparban érdekeltekkel szemben. Senkire nem fogtak pisztolyt. Nos, ily módon harcoltak a zsidók ellen is Németországban.

Ne feledjük, hogy ebben az időben a 80-90 milliós német lakosság mellett csak 460.000 zsidó élt. A német lakosságnak kevesebb, mint 0,5 %-a volt zsidó. Mégis ők tartották ellenőrzésük alatt a sajtót, a gazdaság nagy részét, mert az elértéktelenedett pénzzel - tudják a márka inflálásával - gyakorlatilag mindent felvásároltak.

1933-ban, amikor Németország visszautasította, hogy megadja magát a Zsidók Világkonferenciájának, Amszterdamban felosztották és Samuel Untermyer úr, aki az amerikai küldöttség vezetője és az egész konferencia elnöke volt, visszajött az Egyesült Államokba, a hajóról a Columbia Broadcasting System stúdióiba ment és egy országos rádióbeszédet tartott a következő üzenettel:

"A világ zsidósága Szent Háborút üzen Németországnak!" Szent harcba lépünk a németek ellen. Addig éheztetjük őket, amíg meg nem adják magukat. Világméretű bojkottot kezdeményezünk ellenük, ami tönkre fogja tenni őket, mivel exportfüggőségben vannak.


Tény, hogy Németország élelmiszer-szükségletének kétharmadát külföldről kell behoznia, és csak akkor tud importálni, ha van exportjövedelme munkából. Ha Németország nem tud exportálni, akkor lakossága kétharmadának éheznie kell. Nem lesz több élelmiszer, mint amennyi az egyharmad táplálásához szükséges.
Ebben a nyilatkozatban, ami a kezemben van, és amit a NEW YORK TIMES 1933. augusztus 7-én tett közzé Samuel Untermyer úr arcátlanul azt állította, hogy: " Ez a bojkott a mi eszközünk az önvédelemre, Roosevelt elnök javasolta használatát a Nemzeti Felújítási Hatóságnál, amelynek keretében mindenkit bojkottálni kellett, ha a New Deal által lefektetett szabályokat nem követte, amelyet a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek minősített. Ennek ellenére a világ zsidósága meghirdette a bojkottot Németország ellen. Ami annyira hatékony volt, hogy az egész világon egyetlen üzletben sem lehetett találni Made in Germany feliratú árut.

A Woolworth cég egyik vezetőjétől tudom, hogy több milliárd értékű porcelánt és edényt dobtak a folyóba, mert üzleteiket bojkottálták. Ha bárki is talált egyetlen egy edényt Made in Germany márkajelzéssel, őrséget álltak "Hitler", "Gyilkos" és hasonló feliratú táblákkal. Valahogy úgy, ahogy Délen az ülősztrájkolók foglalják a helyet. Egy R.H. Macy nevű cégnél, melynek tulajdonosa a Strauss család, történetesen zsidók, történt egyszer, hogy egy asszony talált egy harisnyát, amely Chemnitzből származott "Made in Germany" jelzéssel. Nos, ezek történetesen pamutharisnyák voltak és legalább 20 éve ott voltak már. Régóta nézegetem a női lábakat és legalább húsz éve nem látok rajtuk pamutharisnyákat. Láttam, ahogy Macy-t bojkottálták. Emberek százai járkáltak "Gyilkosok", "Hitleristák" feliratokkal az üzlet előtt.

Egészen addig egyetlen zsidónak sem görbült meg egy haja szála sem Németországban. Egy sem szenvedett, nem haltak éhen, nem voltak gyilkosságok, semmi sem volt. Természetesen a németek azt kérdezték: "Kik ezek az emberek, akik bojkottálnak minket, akik munkanélküliséget okoznak, akik miatt gyárak állnak le?" "Kik azok, akik ezt teszik velünk?"

Természetesen nehezteltek emiatt. Természetes, hogy horogkereszteket festettek zsidó üzletekre. Miért menjen be egy német és adja pénzét annak a kereskedőnek, aki részt vesz a bojkottjukban, amelynek célja kiéheztetni Németországot azért, hogy alávesse magát a világ zsidóságának, akik diktálni akarják, hogy ki legyen a miniszterelnök vagy a kancellár. Nos, ez nevetséges. A bojkott folytatódott egy ideig, amikor 1938-ban egy fiatal lengyel zsidó besétált a Párizsi német követségre és ott lelőtte az egyik német hivatalnokot, ami után a németek valóban kezdtek durvábbak lenni a Németországban élő zsidókkal szemben. Innentől fogva kirakatbetörések, utcai zavargások is tapasztalhatóak voltak.

Nos,... akárki is mondja - nem szeretem az "antiszemita" szót -, mert értelmetlen, de önöknek jelenthet valamit, ezért kell használnom. Az egyetlen ok, amiért Németországban bármilyen zsidóellenes érzés volt, hogy felelősek voltak először: az I. világháborúért, másodszor: a világméretű bojkottért és harmadszor, - mint mondottam ők voltak a felelősek az I. világháborúért, a bojkottért - a II. világháborúért is, mert amikor mindez kicsúszott az ellenőrzés alól, elkerülhetetlenné vált, hogy a zsidók és Németország egymásnak feszítsék szavaikat egy háborúban, kiderítve, hogy melyikük éli túl.

Amíg Németországban éltem, felismertem, hogy a németek úgy látták, hogy Európa vagy keresztény lesz vagy kommunista, mert nem létezik köztes állapot. Vagy kereszténység vagy kommunizmus. A németek elhatározták, hogy megpróbálják kereszténynek megtartani, ha lehetséges. Elkezdtek újrafegyverkezni.

Az Egyesült Államok 1933. novemberében elismerte Szovjetuniót.

A Szovjetunió egyre erősebbé vált és Németország megértette, hogy "Hamarosan ránk kerül a sor, hacsak nem vagyunk elég erősek". Ez hasonló ahhoz, amit ma, mi is mondunk: "Hamarosan ránk kerül a sor, hacsak nem vagyunk elég erősek". Kormányunk évi 83-84 milliárd dollárt költ honvédelemre, mondják. Védelem, ki ellen? Védekezés az ellen a 40.000 moszkvai kis zsidó ellen, akik átvették Oroszországot és aztán az ő fondorlatos módjukon ellenőrzésük alá vették a világ számos más országát. Nos,... ami ezt az országot illeti egy harmadik világháború szélére sodródott, amelyből nem kerülhetünk ki győztesen, s ez meghaladja a képzeletemet.A zsidók... Zsidóknak nevezem őket, mert úgy ismertek, hogy "zsidók". Magam nem hívom őket zsidóknak. Úgy hivatkozom rájuk, mint " úgynevezett zsidók", mert én tudom, hogy kik ők.A kelet-európai zsidók, akik 92 %-át teszik ki a magukat zsidóknak vallók közül, eredetileg kazárok voltak. Egy háborúskodó törzs volt, akik mélyen Ázsia szívében éltek. Annyira háborúskodó természetük volt, hogy még Ázsiából is kiüldözték őket Kelet-Európába. L - leegyszerűsítve, hogy ne bonyolódjon bele túlságosan Kelet-Európa történelmébe - létrehoztak egy nagy Kazár birodalmat. 800.000 négyzetmérföld. Oroszország még nem létezett sem számos más ország. A Kazár Királyság volt a legnagyobb egész Európában, olyan nagy és hatalmas, hogy amikor más európai uralkodók háborút viseltek, a kazárok kikölcsönöztek nekik 40.000 katonát, ilyen nagyok és hatalmasok voltak.

Fallosz-imádók voltak. Ez obszcén és nem akarok most belemenni a részletekbe, de ez volt az ö vallásuk, mint ahogy ez volt sok más pogány és barbár vallása az egész világon.
A kazár uralkodó annyira kiábrándult királyságának elfajzása miatt, hogy elhatározta, felveszi az egyik úgymond monoteista hitet, vagy a kereszténységet, vagy az iszlámot, vagy pedig ami ma úgy ismert, mint judaizmus. Ami valójában talmudizmus. Megtáncoltatva az asztalt, elkántálták az "Ecc-pecc kimehetsz"-t és kiválasztották az úgynevezett judaizmust maguknak. Így ez lett ez az államvallás. Elküldték képviselőiket Pumbedita és Sura talmudista iskoláiba és rabbik ezreit hívták meg, zsinagógákat és iskolákat nyitottak, és az emberek így váltak azzá, amit "zsidóknak" hívunk. Nem volt egy sem közülük, akinek valaha is lett volna olyan őse, aki betette a lábát a Szentföldre. Nem csak az Ótestamentum történetében, de egészen vissza az idők kezdetéig egyetlen egy sem közülük! Egyikük sem!
Mégis, ők a keresztényekhez jöttek és arra kértek minket, hogy támogassuk az ő fegyveres felkelésüket Palesztinában, ezt mondva: "Önök segíteni akarják Isten választott népét, hogy visszatérhessen az Ígéret Földjére, ősi otthonába, nemde?" Ez az Önök keresztény kötelessége! Egyik fiunkat odaajándékoztuk Önöknek, mint az Önök Urát és megmentőjét. Most vasárnaponként templomba járnak és térdepelve imádnak egy zsidót, és mi vagyunk a zsidók! De ők pogány kazárok, akik ugyanolyan módon tértek meg, mint ahogyan az írek is áttértek a kereszténységre. Éppen olyan nevetséges a "Szentföld lakóinak" nevezni őket, mintha az 54 millió kínai mohemedánt "araboknak" hívnánk.

54 millió! Mohamed csak időszámításunk után 620-ban halt meg és azóta 54 millió kínai választotta az iszlámot saját vallásának. Gondolják csak meg, hogy Kínában, 2000 mérföldre Arábiától, Mekkától, Mohamed születési helyétől, képzeljék csak el, hogy 54 millió kínai úgy döntene, hogy most már "arabnak" nevezi magát.
Gondoljanak bele!
Miért ne mondhatnánk, hogy ezek holdkórosok? Bárki azt hiszi, hogy 54 millió kínaiból arab lett, az megőrült! Mindössze annyit tettek, hogy áttértek egy vallásos hitre, amely az arábiai Mekkában született. Arábiában...
Ugyanez a helyzet az írekkel. Amikor az írek keresztényekké váltak, senki sem szorította őket az óceánba és senki sem importált a Szentföldre újabb lakókat. Ugyanazok az emberek voltak, csak a kereszténységet fogadták el vallási hitként.
Nos, ezeket a pogány ázsiai türk-finneket, akik a mongoloid fajhoz tartoztak, Kelet-Európába szorították ki Ázsiából. Mivel királyuk fölvette a talmudi vallást, nem volt más választásuk. Ugyanúgy, mint Spanyolországban: Ha a király katolikus volt, mindenki katolikus volt. Ha nem, el kellett hagynia Spanyolországot. Így mindenki úgy élt a földön, mint a fák és a bokrok; a földjéhez tartozott a feudális rendszerben.
Így a kazárok lettek azok, akiket ma zsidóknak nevezünk.
Képzeljék el, milyen ostoba dolog volt a világ keresztény országainak azt mondani: Erőnket és befolyásunkat arra használjuk, hogy visszavezessük Isten kiválasztott népét ősi hazájába, az Ígéret Földjére.


Létezhet-e ennél nagyobb hazugság? Létezhet-e ennél nagyobb hazugság?!

Mivel ők irányítják az újságokat, a hetilapokat, a rádiót, a TV-t, a könyvkiadást, és mivel minisztereik ott vannak a szószékeken és a politikusaik is ugyanazt mondják, ezért természetes, hogy a feketét fehérnek hinnék, ha elégszer hallják. Nem neveznék a feketét feketének többé, elkezdenék fehérnek hívni. És senki sem tehetne ezért önöknek szemrehányást. Nos, ez a történelem egyik legnagyobb hazugsága.
Ez az alapvető oka annak a nyomorúságnak, ami a világot sújtja.
Tudják Önök, hogy mit tesznek a zsidók az Engesztelés Napján, amit Önök olyan szentnek gondolnak? Azokon a napokon...egy voltam közülük...Nem hallomásból tudom. Nem azért vagyok itt, hogy uszítsak, hanem azért, hogy tényekről számoljak be.

Engesztelés Napján, amikor elmész a zsinagógába, elmondod a leges legelső imát - ezt az egyet állva kell elmondani és háromszor elismételve - Egy rövid imát: a Kol Nidre-t.
Ebben egyezséget kötsz a Mindenható Istennel, hogy bármely eskü, fogadalom, vagy kötelezettség, amelyet a következő 12 hónapban teszel, érvénytelen. Bármilyen esküt, fogadalmat teszel, vagy kötelezettséget vállalsz a következő 12 hónapban semmis, érvénytelen! Az eskü ne legyen eskü. A fogadalom ne legyen fogadalom. Az ígéret ne legyen ígéret. Ne legyen semmilyen érvénye. Ne legyen semmilyen következménye. És így tovább. Továbbá a Talmud azt tanítja, hogy bármikor teszel esküt, fogadalmat vagy ígéretet, emlékezz a Kol Nidre imára, amit elmondtál az Engesztelés Napján és mentesít a kötelezettsége alól.

Mennyire számíthatnak Önök az ő hűségükre?
Annyira számíthatnak a lojalitásukra, amennyire a németek számíthattak 1916-ban

Hasonló sorsunk lesz, mint amilyet Németország elszenvedett és hasonló okból."


(SBG Buddha - VilagHelyzete.com)
◢ BLOG: VilagHelyzete.com 

◢ Azonnali Alternatív VilagHelyzete hírek: AlternatívHírek.com
◢ Youtube-csatorna: VilagHelyzeteTV
◢ Legnagyobb FB-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
◢ Párhuzamosan futó FB-oldal (az előző törlése esetére) : https://www.facebook.com/VilagHelyzete
◢ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog

36 megjegyzés:

 1. Ez az igazság! Köszönöm a tudást amit ezzel a nagyszerű cikkel átadtál!

  Rendszeres olvasó!

  VálaszTörlés
 2. Köszönjük Szőnyi Bartalos Máriának is a munkáját, meg a szerzőnek is.
  Egy újabb adalék az igazsághoz.

  VálaszTörlés
 3. Én is nagyon köszönöm ezt a cikket!
  A világtörténelem színpadán sok mindent megvilágít.
  Mindig kíváncsi voltam a "holokauszt" korrekt, valóságtörténetére, előítélet nélkül.
  (Hittem is, meg nem is.Úgy gondoltam, kellett lenni valamennyi valóság alapjának, de nem annyinak, mint amennyit "megakarnak etetni velünk.")
  Megerősítettél ebben! és megadtad a rávonatkozó korrekt indokot is.
  (Nagyon megértem Németországot!, de ugyan akkor sajnálom azokat az embereket, akiknek "politikus fajtársaik" bűnei miatt ártatlanul kellett meghalniuk!
  Sajnos a "múlt" ismétli önmagát a "jelenben" is. Politikusaik ismét beáldozzák a saját hatalomféltésüknek az "ártatlanokat - a népet".)

  Az is egyértelmű, hogy a "vér szerinti zsidók" sokkal kevesebben vannak, mint a "zsidónak mondottak". Itt viszont "megfordult a helyzet" Németországhoz képest, mert a "zsidónak mondott" törekszik a "vér szerinti zsidók" maradékának elpusztítására is, és a világ más nemzeteinek elpusztítására is!

  Ennek az írásnak a fényében úgy érzem, sok múltbéli és jelenlegi esemény is érthetőbbé vált.
  Köszönöm még egyszer.


  VálaszTörlés
 4. " 8"A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt: 9Tudok nyomorúságodról, és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. "

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Jeromos ! Jól vágod ! Ajánlom neked is szíves figyelmedbe a lenti megadott linkeket. Az Igazság odaát van: Jézus ! Isten áldjon !

   Törlés
 5. James Redfield: A tizenkettedik felismerés

  http://www.scribd.com/doc/102524282/James-Redfield-a-Tizenkettedik-Felismeres

  VálaszTörlés
 6. A zsidó állam megalapítása és cionizmus a budapesti születésű Herzl Tivadar fejéből pattant ki.(Heltai Jenő unokatestvére aki író és költő volt)Folyton azon sajnálkozott,h a zsidók világszerte milyen nyomorban és szenvedések között élnek. Emiatt látta szükségesnek az "államuk" létrehozását. Rejtélyes körülmények közt halt meg! Az angliai Rotschildokkal is tárgyalt ez ügyben de azok nem foglalkoztak az ötletével de a halála után igen is foglalkoztatta őket a dolog. A cionistáknak izrael csak azért jó,h a hegemón muszlim térséget folyamatos tűzben és megosztásban tartsák, amit el is értek azt hiszem. Számukra az izraeli lakósok élete sem fontos. A lényeg,h legyen akivel a térséget felügyelni és sakkban tartani. Ha végre kinyílik az emberek szeme,tudata és rádöbbennek az igazságra -mert ki kell derülnie- a sok felhalmozott szemét mögül (ld. tiszaeszlári ügy -ami a miénk- a világháborúk,holokauszt,az emberiség manipulálása, rengeteg rejtélyes haláleset, de akár a palesztinok folyamatos elnyomása) akkor jöhet és kellene is egy új világrend ,na nem az NWO-ra gondolok! :) hanem egy talmud, tóra, mentes világ!Ide, sajnos a biblia is beletartozik.Akkor kezdhetünk beszélni a szeretetről mert lehet, nélkülük is. Ha nem lehet beszélni vmiről az tabu,ha csak egyoldalúan lehet az már diktatúra és akkor oda a szabadság!!!

  Az I. VH előzményeiről és semmisségéről ajánlom még a köv. könyvet (bár nem olvastam végig de jónak tűnik) http://www.magtudin.org/Louis_K_Birinyi_Why_the_Treaty_of_Trianon_is_void.pdf

  köszönöm a cikket én is.

  VálaszTörlés
 7. valahogy nem kerek.nem derült ki,hogy miért nem kapták meg Palesztínát
  nincs folytatása?nagyon jónak tartom a témát.

  VálaszTörlés
 8. Cenzúra! Szánalmas egy nyomorult hely ez is!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az én kommentem is eltűnt. De ne bánkódjunk! Az átkosban megfélemlítéssel rávették az embereket, hogy besúgjanak. Most önként és dalolva dalolunk a hatalomnak a legbizalmasabb véleményünkről vallási, politikai, szexuális stb. hovatartozásunktat illetően. Az ilyen blog oldalak erre lettek létrehozva. Bedobják a témát, és mi pedig rácsapunk mint gyöngytyúk a ...-ra. Már csak mosolygok magunkon.

   Törlés
  2. Ezt a blogot személyes blogként indítottam el, 2011 augusztus körül és hálistennek senki megrendelésére nem készül. Csak mert ezt tisztázni fontos! Főleg, mivel az egész blogot, a hozzá kapcsolódó FB-oldalt is egyedül szerkesztem. Mindenféle anyagi vagy reklámbevételtől mentesen. Általában a saját érdeklődésem, útkeresésem, tudásom, gondolataim tartalmazza, esetleg olyan írásokat, amik rám is hatással vannak és veletek is megosztásra érdemesnek gondolok. Így maximum engem lehet hibáztatni, ha valami nem tetszik.

   Törlés
 9. Kedves SBG Buddha!

  További nagyon sok sikert kívánok ennek blognak az értékes írásaihoz, a szemek nyitogatásához.
  Lehet, hogy mindenki nem ért Veled egyet, úgy látom, időnként kapsz "hideget is és meleget is" de ettől ne csüggedj el, hanem kérlek folytasd tovább.
  Vannak akik ezt
  - butaságból teszik, - ha taníthatók, akkor had tanuljanak és tapasztaljanak ők is. (Tanulni soha nem késő)
  - vannak akik az igazságot szeretnék elhallgattatni, vagy elferdíteni, más irányba terelni, ahogy ezt a történelemmel és egyéb disznóságaikkal is csinálták.
  Az ilyen "emberszerű" lényekkel nem kell törődni.

  Rólam lepereg, ha szándékos hazugságokkal vádolnak. Ugyan akkor a nem szándékos bántást, nézeteltérést korrektül hajlandó vagyok megbeszélni. És ha tényleg tévedtem, még azt is felvállalom és korrigálom.
  Megfigyeltem, hogy aki vádaskodik, az esetek nagy részében a saját "takargatni valóját" vetíti ki másra, másokat okolva saját helyzetéért. Fogalmazhatnám úgy is, hogy "bűntudatra ébred" és ezt "tagadni, titkolni, szőnyeg alá seperni" igyekszik, hogy ne derüljön ki.

  Ezek ellen is, fel a fejjel, csak így tovább, kedves Buddha.

  Szeretettel: Erika

  VálaszTörlés
 10. Ne basztassátok má budhát.

  Inkább örüljetek, hogy összeülhetünk nála, "meghív az otthonába".

  Nem kell félni semmitől, nem kötelező leírni semmit..
  Most mitől féltek? Ez most egy hülye téma ennyi..
  Figyelnek az ügynökök, hát ha nekik csak ennyi az örömük?
  Nem kell foglalkozni a lelkiszegényekkel, mert lesüllyedsz a negatív szintükre
  (az ügynökökre gondolok).:)

  VálaszTörlés
 11. http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_H._Freedman

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  2. Ezzel pontosan mit akarsz mondani? Elég sok dolgot említ az oldal róla.

   Törlés
  3. Pontosan semmit.
   Csak belinkeltem a Wikipedia oldalt.
   Ne keressetek már minden mögött összeesküvést. Beteges.
   Sokkal több a véletlen mint hinnétek.

   Törlés
 12. Az igazság mindenkinek fájdalmas!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Attól, hogy láttál egy videót még nem kell készpénznek venni mindent amit a csávó mond.

   Törlés
  2. Szerinted melyik állítása téves vagy félrevezető?

   Törlés
 13. MINDENKI FIGYELMÉBE AJÁNLOM, MINT KIEGÉSZÍTŐ HELYESBÍTÉST (az eddigi féligazságokra való reagálásként) ! AZ IGAZSÁG CSAK 100%-OS LEHET. A FENT ISMERTETETT CIKK NEM AZ...

  http://churchofgod.hu/content.php?act=satzsina
  http://churchofgod.hu/content.php?act=satzsina2
  http://churchofgod.hu/content.php?act=kommunizmuskapcsolata

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Azt hiszem ideje lenne feladnod. Látod, hogy mennyire beszűkült és menthetetlenül önhitt társaság vagyunk. A Sátán javíthatatlan követői. A háttérhatalom öntudatlan bábjai. A sok tékozló fiú, akiknek esze ágában sincs hazatérni. :))) Szerintem békésebb lenne neked is meg nekünk is. Ha példát veszel mesteredről: neki nem esett nehezére szeretni a gyilkosait, kínzóit, gyűlölőit és megvetőit. Neked a véleménykülönbség tolerálása sem megy még... Persze nem szorulsz a tanácsomra, nem is azért írtam mert szükséget szenvedsz, csak úgy haveri alapon. :)

   Törlés
  2. Köszönöm a tanácsot. Ne vedd a szívedre, talán félreértettél. Pedig a megoldásról nem is írtam, a Szabadítóról. Én csak a korunk mély sötétedésének egyik komplikált és kényes részét akartam megvilágítani, a fent idézett cikkekkel. Igaz, hogy Jézus szerette a bűnösöket (és ma is ezt teszi), de gyűlöli a bűnt. Ő mindent elmondott amit kellett, és nem titkolná el. Én sem.
   Isten adjon világosságot és áldjon meg ! Üdv

   Törlés
 14. KOL NIDRE- Minden fogadalmak…..

  „ Mind a fogadalmak, tilalmak eskük átok alá helyezések, tartózkodások, vezeklések, amit fogadtunk, és amit esküdtünk, és amit átok alá helyeztünk, és amit eltiltottunk szívünktől az engesztelés e napjától az engesztelés napjáig, mely javunkra megint leszen, mindezt megbánjuk már most.
  Mind legyen feloldozva, érvénytelen, nem kötelező, megsemmisítve és felbontva, ne legyenek kötelezők és ne maradjanak érvényben.
  Fogadalmaink ne tekintessenek fogadalmaknak, tilalmaink ne tekintessenek tilalmaknak és esküink ne tekintessenek esküknek.
  És megbocsáttatik Izrael fiai egész községének és az idegennek is, ki köztük tartózkodik, mert az egész néptévedésből tette..
  Oh bocsásd meg ezen nép vétkét nagy kegyelmeddel, amint több ízben elnéző voltál ezen a nép iránt Egyiptomból kezdve mostanáig és ahogy ott meg van mondva:
  És mondá az Örökkévaló:
  Megbocsátottam mi képen kérted”

  VálaszTörlés
 15. ?????????????????????????????????????
  Aki nem érti, segítségül:
  http://caddik.shp.hu/hpc/web.php?a=caddik&o=kol_nidre_minden_fogadalom____aCq
  De hogy jön ez ide ?

  VálaszTörlés
 16. Elkezdődött a végidő!
  Amerika és oroszország is vonogatja csapatait Israel és palesztína köré!
  Amerika zsidók mellett ,Oroszok Irán mellett!
  A következő Kína lessz!

  Mint tudjuk ez nem a Palesztínok ellen,hanem a Zsidók Irán elleni megnyílvánulása!

  Hetekre vagyunk csak egy nagy háborútól!
  :((

  Gábor

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Reméljük nem úgy lessssssssz!
   Tanulj meg helyesen írni.
   LOL

   Törlés
  2. Kedves Gábor. Értem amit írsz és nagyjából egyet is értek(valami biztos lesz), de mivek tudod bizonytani ezeket: "Amerika és oroszország is vonogatja csapatait Israel és palesztína köré! Amerika zsidók mellett ,Oroszok Irán mellett!" ??? Mert ennek semmi nyílvános jele nincs.
   Üdv

   Törlés
  3. A paranoiájával tudja bizonyítani.

   Törlés
 17. Sajnos tele van pontatlanságokkal és hazugságokkal a cikk. Hogy szándékosan-e vagy sem azt nem tudhatom de hát lehet, valaki meggyőződéses és kevésbé illetve megélhetési antiszemita is. Nem hinném, hogy te az utóbbiak közé tartoznál. Például a végén a Kol Nidre az is gusztustalan módon ki van a forgatva a valódi formájából és jelentéséből csak azért(nyilván), hogy a zsidóságot rosszabb színbe tüntesse föl.
  Néha meghallgathatnál másokat is a témában.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Maga az egész szöveg szándékosan kizárólag Benjamin Freedman beszédének átirata. Se több, sem kevesebb. Ebben semmi sem antiszemita (maga a szó is értelmetlen)... És abszolút nem is vagyok az. Sőt minden embert és népcsoportot egyformán tisztelek.

   Törlés
 18. Gyenge, "összeesküvés-fantazmagóriával" terhelt írás. Süket, leegyszerűsítő hablatyolás, felszínes, oktalan utálkozás és a tény-morzsák összefüggéseikből kiragadását követő, prekoncepció szerinti újra"rendezése". (Mit "rendezése", akinek akkora káosz és butaság uralkodik a fejében, mint ennek az írásnak a szerzőjéében, annál nehéz és igazságtalan a rend szó bármely képzését használni.)

  VálaszTörlés
 19. Szokás szerint tartalmaz igzság morzsákat -ez szükséges, hogy hihető leggyen- A lényeg rendesen csőbe húzták a gojókat. Mi egy ország érdeke? Hogy a töbségi lekoság gyarapodjon, boldog leggyen. Ebből az aspektusból nézve melyik ország gyözött? Amerika semiképpen, mert sokszorosára nött az adósága. Nos akkor?

  VálaszTörlés
 20. Ez tény, Benjamin Friedmann 1961- ben az amerikai kongresszus előtt ezt elmondta! Nem véletlenül nem került tananyagba sehol...

  VálaszTörlés
 21. Freedman szavaira elsősorban Orbánéknak kéne figyelemmel lennie. De a mindenkori "Magyar" kormányoknak! A zsidók folyton-folyvást menekülnek. És ahogy kiismerték a befogadókat azonnal munkához is láttak. Ez már annyira nem új, hogy szó szerint sablon, egy jól begyakorolt "szisztéma." (Recept) !!! "Babilon, Egyiptom, Róma, Európa, Amerika... Stb. És mindez idáig nem tudott mit tenni a világ ellenük, annyira hatásos volt a "recept" Végre valahára, akadt egy ember (Putyin) akit az utókor méltán fog Isten inkarnációjának nevezni...aki rájött, hogy mivel nyernek minduntalan. Igen. A PÉNZ nevű Istennel. Kivonták, az adott térségben, háborút generáltak, és az új "KÉPZŐDMÉNYBE" befektették. Tehát, mindig hatalmon maradtak. Nem számít az ideológia!!! (Az alakváltás tehát nem fizikai, mint pl.: a kaméleon, hanem szellemi. Azaz "ideológiátlan" Csak mi közemberek vagyunk félnótások, hogy hiszünk az ideológiákban. Nincs! Fel kéne fognunk, hogy amíg hiszünk az ideológiákban, addig megvezethetőek vagyunk. Nincs MSZP, nincs Bal, és Jobboldal, nincs FIDESZ, KDNP...stb. Csak jól megkülönböztethető "verebek" :-D akiket alkalom adtán egymásnak lehet fordítani. Az "ideológiátlanság" (:-P ) nem jelenti az Istentelenséget. Ellenkezőleg! Oda kéne figyelni Jézus szavaira. ( Szent Szellem ) Az Istenek (igen többes számban) nem a Jóságot adták nekünk, hiszen azzal születünk... az érzés a lélek elidegeníthetetlen tulajdonsága !!! Nem kell hinni vagy nem hinni benne, mert "terem" az univerzum születése által. Bennünk van, úgy mint jó, és úgy mint rossz. (nem egyformák a vonzódásaink, (vágyaink) Ezt kell felismernünk. !!! És ez minden egyes lélek azonossága, és nem különbözősége. Abban vagyunk különbözőek tehát, hogy azonosak vagyunk. A TUDÁST kaptuk az Isteneinktől. Annak a tudását, hogy fel tudjuk fogni, és meg tudjunk különböztetni önmagunkat, és környezetünket. Nincs anyagi világ, és nincs szellemi világ...a kettő egy és ugyan az. Elválaszthatatlan. És ha megértettük ezt, akkor jön az, hogy "érzés" úgy mint "Jóság" (Felfedezem azt, hogy egy növény egy bizonyos betegségre jó hatással van, vagyis gyógyít. Nem kezdek el kereskedni vele, hanem közreadom, és megmutatom, hogy hogyan kell használni, azaz megmutatom a technológiát (a TUDÁST !!!) másoknak is ingyen, bérmentve, ha úgy tetszik szeretetből. Nem sajátítom ki a tudást, (és keresek vele vagyonokat) hanem közreadom, hogy másokkal is azt cselekedjem amit magammal is cselekedtem, és hasznos volt. (Beteljesítem a törvényt.) Végkövetkeztetés.: Nem a tudással, vagy nem tudással van a baj, hanem a lélekkel. Az pedig a kapzsiság, a nyerészkedés, a "büszkeség" a magamutogatás...stb. És mi tette azzá az embert? ... A PÉNZ nevű gonosz Istenség. Tehát mire jött rá Putyin? Hogy meg kell vonni annak a lehetőségét, hogy az arra méltatlan lélek (lelkek) hódolhassanak a pénz nevezetű istenüknek. ... Hogy elzárja azokat a csapokat, forrásokat ahol pénzhez lehet jutni, amiből pénzt lehet csinálni...Egészen közönségesen,: Ha nincs Isten, nincs hódolat. Elhal, megszűnik. Igaz nehezen nyugszik ebbe bele a pénz nevű istenség...de majd rájön...:-P És bocsánat ezért a kirohanásért...de remélem sokan értik, hogy miről beszélek. Köszönöm...

  VálaszTörlés