2020. március 20., péntek

PROBLEM - REACTION - SOLUTION - A manipuláció alapképlete mindig működik! Globálisan is!


PROBLEM - REACTION - SOLUTION
Ez a három tényező irányítja mindig az eseményeket és ez a manipulálás alapvető képlete! Kivétel nélkül mindig győz a hagyományosan gondolkodó és kizárólag a médiát figyelő embereken. (Akik érteni szeretnék mélyebben és soha nem hallottak erről, javaslom a VilagHelyzete.com régebbi cikkeit vagy David Icke videóit..., hiszen gyakorlatilag az oldal indulásakor ezeknek a tudásanyagoknak a tisztázásával kezdtem a világ eseményeinek bemutatását.)A közhangulat befolyásolására és a tömeg véleményének formálására is szolgál...
❗ PROBLEM - REACTION - SOLUTION röviden:❗

A valóságban már észre sem veszik az átlagemberek, amikor egy létrehozott problémára, eseményre (PROBLEM)... éppen maguk az emberek követelik ki a kormánytól, szervezetektől ...stb azt a fajta fellépést, reakciót, megszorítást, korlátozást, intézkedéseket (REACTION), ami már elsődlegesen mint terv régen létezett és célul jelölték ki, hogy a bevezetése megtörténjen.

Magyarul a megoldást tálcán kínálják a tömegek számára (SOLUTION) .
Mégpedig azt a megoldást és további lépéseket, amit az emberek soha el sem fogadtak volna (sőt még képzeletükben sem gondolták, hogy ilyen bekövetkezik) a létrehozott PROBLÉMA nélkül vagy amelynek bevezetése óriási akadályba ütközött volna a tömegek részéről, HA azon első esemény, vagy probléma létrehozása nem történt volna meg.....Ha például azt szeretném, hogy a polgárok mondjanak le a szabad fegyverviselés jogáról vagy arról, hogy házkutatás nélkül bárkihez be lehessen törni vagy bírósági végzés nélkül bármelyik polgárt határozatlan ideig fogva lehessen tartani mindenféle társadalmi ellenállás nélkül, ehhez elég fontos lépés, hogy a széles tömegek véleményét a médián és filmeken keresztül nagy dózisban arra programozzák, hogy ez mennyire indokolt és helyes eljárás és már a végén alig marad bárki, aki a döntések helyességét vagy jogtipró voltát egyáltalán megkérdőjelezné!

Pontosan így működik és sok esetben így segíti is a média-manipuláció a háttérhatalmi tervek valóra váltását...

▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂
A hatásai a következőek: 
1. A tömeg jelentős többsége meg sem kérdőjelezi már saját szabadságának és jogainak felszámolását.

2. Aki megkérdőjelezi, azt maga a jól trenírozott manipulált többség bélyegzi meg és taszítja ki magából, sőt sokszor követeli megbüntetését, holott a vak többség érdekeiért is harcol az a "szerencsétlen"....

3. Ha kirekesztéssel, nevetségessé tétellel, vagy megbélyegzéssel nem megy, akkor a rendszer szó szerinti erejét felhasználva egyszerűen likvidálja, táborokba (FEMA), intézetekbe (pszichiátria) vagy terrorizmus általános fogalma mögé beszorítva egyszerűen börtönbe bezárva tarthatja a renitens elemeket.
Szóval van alapja és van hatása is az ilyen fajta predikítv programozásnak és médián keresztüli felkészítésnek....
▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂
❗ TÉZIS - ANTITÉZIS - SZINTÉZIS❗
Nevezzük sokszor ezt a hégeli dialektika szerint Tézis-Antitézis-Szintézis elméletének is, ami ezt az eljárást kiegészíti: 

Azaz, ha ugyanazok tartják kezükben magát a tézist és antitézist, vagyis mindkét oldalt (pl. bal és jobb, demokraták-republikánusok, bolsevikok-nácik....., diktátorok és forradalmárok....stb) akkor abból minden körülmény között olyan SZINTÉZIS jöhet kizárólag létre, ami a "szálakat irányítók" terveinek megfelel és azok szerint történik...
▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂
A tömegek mindig kivétel nélkül "megeszik" és el is fogadják az ilyenfajta tálcán kínált rendszereket és megoldásokat....
Az emberi tényező időnként bekavarhat a terveknek, de azok akkor is mindig ugyanabba az irányba mennek tovább...  Esetleges időbeli csúszás következhet be például (ahogy láttuk Szíria bombázása, Észak-Afrika felbomlasztása, vagy Ukrajna szétszakítása terén. Most direkt három olyat mondtam, amiről jóval hamarabb írtam már itt, minthogy megindult volna a folyamat.)

Így lesz a szándékosan előidézett KÁOSZBÓL, az a fajta REND, amelyet elterveztek. Vagy ha akarják, akkor bármikor létre lehet hozni káoszt is a VilagHelyzete számos cikkében vázolt eljárásokkal és módszerekkel.... "ORDO AB CHAO" ...mint tudjuk....

Remélem nem fogalmaztam túl bonyolultan és sokak számára világossá vált, hogyan is működik leegyszerűsített verzióban a manipuláció, a médián és a valóságon keresztüli befolyásolás, társadalomformálás.
De nyugodtan nevezhetem MANIPULÁCIÓNAK is.... (SBG Buddha saját véleményem írtam...VilagHelyzete.com)

❗ PROBLEM - REACTION - SOLUTION részletesebben:❗ 
Lényege:
1. PROBLEM: A hatalom és a rendszer irányítói maguk okoznak egy problémát, konfliktust, katasztrófát, terrortámadást, válságot...stb (pl. Lusitania elsüllyesztése, Pearl Harbor, Tonkin-incidens a Vietnami háború ürügyeként, mely soha nem történt meg..., iraki tömegpusztító fegyverek..., vírusok elszabaítása, tömegjárványok kirobbantása... stb.)

2. REACTION: A rendszertől a tömegek elvárják, hogy tegyen valamit, ez a reagálás mindig előre el van tervezve
(lásd. Szeptember 11 után azonnal be is jelentette Bush Irak és Afganisztán megtámadását - anélkül, hogy bármi vizsgálat elkezdődött volna)

3 . SOLUTION: A rendszertől az emberek megoldást várnak a helyzetre, amikor is az irányítók előállnak azokkal a kártyákkal (a kezdettől meglévő forgatókönyvvel), amiket a fenti 2 epizód nélkül az emberek nem fogadtak volna el soha és ellenállásba ütközött volna.

Így viszont a birkaként terelt polgárok már maguk kérik a szigorításokat és a jóval korábban eltervezett, de immáron tálcán kínált MEGOLDÁST önként fogadják el és bármit eltűrnek!
(pl. a fenti példát folytatva akár Szükségállapot vagy totális megfigyelés bevezetése, a szabad mozgás korlátozása. 9/11 után a Patriot Act törvény bevezetése (házkutatás nélkül a hírszerzés bárki lakásába bemehet akár a távollétemben is, bárkit őrizetbe vehet terrorizmus gyanújával és fogságban tarthat, lehallgathat, vallathat...stb....ez működik is...nézz utána).


A Kérdés csak az, mi lesz a mi következő 9/11-ünk...
Vagy mire ezt elolvasod, lehet már a szemed előtt zajlik?
(Írta és szerkesztette: SBG Buddha - VilagHelyzete)
(SBG Buddha - VilagHelyzete.com)
◢ BLOG: VilagHelyzete.com 
◢ Azonnali Alternatív VilagHelyzete hírek: AlternatívHírek.com
◢ Youtube-csatorna: VilagHelyzeteTV
◢ Legnagyobb FB-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
◢ Párhuzamosan futó FB-oldal (az előző törlése esetére) : https://www.facebook.com/VilagHelyzete
◢ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése