2017. június 4., vasárnap

Átfogó tényfeltárás:Coudenhove-Kalergi TERV - Európa iszlamizálása - Eurábia létrehozása


Újraolvasva ezt a 2015. júniusában, azaz pontosan 2 éve írt cikkemet, félelmetes az a hasonlóság, ami a mai eseményekre és folyamatokra beigazolódott. Olyan mintha tegnap írtam volna a londoni, manchesteri merényletek után vagy az európai politikusok nyilatkozatai és a geostartégiai folyamatok értékelésére...
Pedig már akkor is láthatóak voltak a mozaikok.

Mára szinte minden aktuálisabb, mint valaha! Kérlek benneteket, olvassátok újra el és gondolkodjatok!
Az akkori cikk megírása időpontjában még a bevándrolási invázió előtt és annak első epizódjainál jártunk csak..... (SBG Buddha - VilagHelyzete)


Nick Griffin elmondta az EU parlamentben, hogy az európaiak ellenségei, a baloldaliak, globalisták és cionisták célja az európaiak kiirtása saját hazájukban...Ezt a "nem-fehér" bevándorlás és fajkeveredés útján akarják elérni, és folyamatosan hajtják végre gonosz tervüket. Tervük és akcióik fajirtás jellegűek, melyeket le kell állítani és azonnal megszüntetni annak kivitelezését. 

Richard Coudenhove- Kalergi, Bécsi filozófus a 20. század elején. 1922, megalapítja a páneurópai mozgalmat.
Célja egy új világrend USA dominanciával. 1922 bécs, megjelenik Praktischer Idealismus (Meggyőző idealizmus) c. könyve 1925-ben, melyben Európa tönkretételéről ír.

Cél: az őshonos lakosság uralmának megtörése és egy kényszeres fajkeveredésvből kialakított alsóbb rendű rassz betelepítéseKalergi szerint Európa jövendő népe egy eurázsiai-negroid faj, mely küllemében az ősi, egyiptomiakra hasonlítana. 

A Kalergi terv lényege:
Könyvében – melynek címe: “Praktischer Idealismus” – Kalergi rámutat, hogy a jövő Európáját nem az Óvilág honos népei birtokolják majd, hanem egy fajta ember alatti ember, mely a különböző rasszok kényszerített keveredésének az eredménye. Kalergi egyértelművé teszi, hogy Európa népeit sárga mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy identitás, etnikai hovatartozás nélküli gyökértelen és soknemzetiségű sokaság melyen a jövőbeli hatalmi elit könnyűszerrel tudna uralkodni.

Kalergi első lépésben az európai nemzetek önrendelkezési joguktól való megfosztását hirdette, a későbbiekben ezen nemzetek kiirtását tűzte ki célul tömeges bevándorlás és etnikai szeparatista mozgalmak révén.

Ahhoz, hogy Európát egy új vezető réteg akadálytalanul uralhassa, Kalergi egy feketékből, ázsiaiakból és fehérekből álló új, homogén faji keveréknépesség létrehozását hirdette.

De ki lesz ezen a népességen uralkodó új elitréteg? Kalergi erről is felvilágosít minket:
A jövő embere kevertfajú lesz, a mai kor faji csoportjai és társadalmi osztályai lassan, fokozatosan eltűnnek a tér és idő beszűkülése, az előítéletesség megszűnése miatt.
Az eurázsiai-negroid faj a jövő, mely küllemében leginkább az ősi egyiptomiakra hasonlít. Ennek a fajnak a létezése fogja a népek és egyének sokféleségét felváltani. Európa a judaizmus elpusztítása helyett – akarata ellenére –, kiművelte és erőssé tette ezt a népet, a zsidóságot hogy ezen mesterségesen előidézett fejlődési irány során a jövő társadalmi elitjét képezze.
Egyáltalán nem meglepő, hogy az a nép, mely a gettók börtönéből szabadult, vált Európa új szellemi arisztokráciájává. Európa gondoskodása megteremtett tehát egy új, modern arisztokráciát, azokban az időkben, amikor a hagyományos európai, feudális arisztokráciát végleg szétzúzta a zsidó emancipáció. (a Francia Forradalom mészárlásai nyomán)

G. Brock Chisholm a WHO Egészségügyi Világszervezet egykori vezetője a Kalergi-tervről: 

“Amit fontos lenne megtenni az, hogy mindenhol korlátozzuk a születések számát és népszerűsítsük a – rasszok közötti – vegyes házasságokat a célból, hogy létrejöjjön egy globális emberfaj, egy olyan világban, melyet egy központi kormány fog teljes egészében irányítani. ”
"Ahhoz, hogy elérjük a Világkormányt, szükséges kitörölnünk az emberek elméjéből az individulaizmusukat, hűségüket a családi hagyományokhoz, a nemzeti patriotizmusukhoz és vallási meggyőződéseikhez."
Earnest A. Hooton antropológus 1943-ban egy Amerikában megjelent (elképesztő) tanulmányban pedig azt írja, hogy Németországot fizikailag el kell pusztítani és kiradírozni a föld színéről. Ha pedig ez nem megy fegyveresen, hatalmas mennyiségű, más kultúrájú idegenekkel kell elárasztani az országot.
Akkor felhígul a génállomány, etnikai/kulturális feszültségek lesznek, párhuzamos társadalmak alakulnak ki. Lakosságának identitástudata fokozatosan leépül, gyökerei elszáradnak és végül a németek fognak beolvadni a bezúduló idegenek más kultúrájába.


Kalergiről díjjat is elneveztek és nem olyan régen Angela Merkel és Van Rompuy is megkapta a Kalergi Európa-díjat a terv elősegítése miatt.
Habsurg Ottó is a Pan-európa mozgalom elkötelezett híve volt. 


2015-ben a Kalergi-terv már előrehaladott szakaszban volt. 2017-ben pedig már benne élünk és láthatjuk a követlezményeit, sőt nyugat-Európa már el is szenvedi azokat.

Ennek alátámasztására lásd Nicolas Sarkozi, volt francia elnök beszédét 2012-ből. 

Nicolas Sarkozy a Kalergi-terv következményeiről (2012):
„A cél a faji keresztezés kihívásával való szembenézés. A fajkeveredés az a kihívás, amellyel szembe kell néznünk a XXI. században.”

"Ez nem választás, ez kötelesség. Ez parancs. Nem tehetünk másképp. Azt kockáztatjuk, hogy súlyos problémákkal találjuk szembe magunkat.”

„Meg kell változnunk, ezért meg fogunk változni. Megváltoztatunk mindent az üzleti életben, a közigazgatásban, az iskolaügyben, a politikai pártokban, és elkötelezzük magunkat az eredmények iránt.”
„Ha az önkéntesség nem kielégítő a Köztársaság számára, akkor az állam még keményebb eszközökhöz fog nyúlni. A faji keveredés kihívása mindig ismert volt Franciaországban. Amikor Franciaország szembenéz ezzel a kihívással, hű marad történelméhez."

Ha az eddigi bevándorlási invázióról, az iszlám valódi igazságairól szóló cikkek után még mindig vannak kérdéseid, akkor nagy elismeréssel ajánlom Drábik János szerintem egyik legátfogóbb előadását ezekről a kérdésekről. A legtöbb mozaikra választ fogsze kapni! Sajnos ezt a főáramú médiában soha nem fogod így hallani!

Oded Yinon, izraeli katonai szakíró a World Zionist Organization lapjában már az 1980-as évek-ben Irak és Szíria megsemmisítéséről ír, ám a sorok között sokkal többről is szó van. 

Aki ezek után azt képzeli, hogy a mostani folyamatok a háborúk következményei és spontán menekülések, az félelmetesen naiv. Jelenleg ugyanis minden pont úgy zajlik, ahogy Kalergi, Hooton, Jinan, stb. leírták, amiről Sarkozi és a fent idézett Brock Chisholm az Egészségügyi Világszervezet egykori vezetője beszéltek.

Kezdődött az egész "mai" felvonás Irak lerohanásával. És ha vki azt hiszi, hogy ez 2001 miatt volt, hát nagyon téved. Az USA törvényhozása ugyanis már 1999 körül elfogadta a Liberty of Irak nevű törvényt, ami konkrétan Irak lerohanását tartalmazta, tehát semi köze nem volt 2001-hez.

Később pedig a 2001. 9/11 terrortámadással keményvonalas puccs és hatalomátvétel történt az USA-ban. A neokon fegyerlobbi kezében lévő Fehér Házban pontosan tudták, hogy Afganisztán után 7 másik országot fognak megtámadni: Irakot, Szíriát, Líbiát, Libanont, Szudánt, Szomáliát és Iránt.Mindenkinek látnia kell, hogy a (pán)európai integráció valójában csendes népirtás az európai gyökerű népek ellen, tehát nincs más választásunk, csak a forradalmi küzdelem létünkért, családjainkért, minden más alternatíva a nemzethalált jelenti!

A sokféleség, a „diversity”, a multikulturalizmus, a szivárvány-Európa hangsúlyozása azt jelenti, hogy fel kell hígítani vegyes népességgel Európa lakosságát, az anti-rasszizmus pedig nem más, mint a az európai civilizáció elleni támadás kódszava, vagyis maga, a rasszizmus.
Képezd magad! Tájékozódj! Ébredj! 

Másképp soha nem fogod megérteni a világban most zajló folyamatokat. Ráadásul a főáramú média mindent meg is tesz azért, hogy ezek az összefüggések szóba se kerüljenek! (SBG Buddha - VilagHelyzete saját vélemény)

És egy utolsó idézet a végére a Világkormány előszobájához, az Európai Egyesült Államokhoz: 

"Európa nemzeteit el lehet kormányozni a szuperállam irányába anélkül, hogy lakosságuk tudná, mi is zajlik valójában.
Ezt egymást követő lépésekben lehet megtenni, melyek mindegyikét úgy kell álcázni, mintha gazdasági cél lenne, de amelyek majd visszafordíthatatlanul elvezetnek a föderációhoz.
(Jean Monnet)


Coudenhove-Kalergi terv: Lopakodó népirtás Európa népei ellen

A tömeges bevándorlás egy olyan jelenség, melynek kiváltó okait a mai napig ügyesen kendőzi el a multikulturalista propaganda, mely azt – tévesen – elkerülhetetlen történelmi folyamatnak állítja be. Ezen cikk célja az, hogy rámutasson a harmadik világbeli bevándorlás mesterségesen előidézett voltára, melyet sokan a modern világ, a társadalmi “fejlődés” elkerülhetetlen velejárójaként akarnak láttatni, ez a folyamat valójában több évtizedes, tudatos tervezés eredménye, hogy kontinensünk arculata végleg megsemmisüljön.

A Pán-Európai Mozgalom megszületése
Kevesen tudják, hogy az európai integráció egyik fő megindítója ugyanaz a személy volt, aki lerakta az ideológiai alapjait az európai népek ellen folyó csendes népirtásnak. Egy olyan emberről van szó, akinek a létezése ismeretlen a tömegek számára, de az elit az Európai Unió megalapítójának tartja. 
Neve: Richard Coudenhove-Kalergi, akinek az apja egy osztrák diplomata volt: Heinrich Coudenhove-Kalergi, akit rokoni szálak fűztek a Kallergis elnevezésű bizánci császári családhoz, édesanyja a japán származású Mitsu Aoyama volt. Richard Kalergi a háttérből működve, távol a nagyközönség fürkésző tekintetétől, sikeresen győzte meg Európa legfontosabb államfőit az európai integráció tervének végrehajtásáról, mivel személyes ismerőse volt a korabeli európai nemesek és jelentős politikusok mindegyikének és mivel megörökölte a nemesi származású, diplomata édesapjának a politikai kapcsolatait.
1922-ben, Bécsben alapította meg a Pán-Európai Mozgalmat melynek célja egy “Új Világrend” létrehozása volt, melynek vezető államai az Egyesült Államok és a vele szövetséges, föderális államok lennének. E terv szerint a világkormány létrehozásának első lépése az európai integráció megindítása lenne. A kezdeményezés legelső támogatói között voltak olyan cseh politikusok is, mint Tomáš Masaryk és Edvard Beneš, az anyagi alapot a dúsgazdag bankár Max Warburg teremtette meg a 60 000 márka pénzbeli adományával. A Pán-Európai Mozgalmat Ignaz Seipel osztrák kancellár és Ausztria későbbi miniszterelnöke Karl Renner vezette. Később olyan francia politikusok támogatták a mozgalmat, mint Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi.
Az európai fasizmus felemelkedésével a Kalergi tervet törölték és a Pán-Európai Mozgalmat szétverték,  de a második világháború után, hála Kalergi fáradhatatlan és őrült tevékenységének, Winston Churchill és a B'nai B'rith elnevezésű zsidó szervezet támogatásának és olyan neves lapok médiatámogatásának, mint amilyen a New York Times, a tervet végül elfogadja az Egyesült Államok kormánya. Ennek erdeményeképp a CIA végül belekezdett a terv végrehajtásába. 
A Kalergi terv lényege
Könyvében – melynek címe: “Praktischer Idealismus” –  Kalergi rámutat, hogy a jövő Európáját nem az Óvilág honos népei birtokolják majd, hanem egy fajta ember alatti ember, mely a különböző rasszok kényszerített keveredésének az eredménye. Kalergi egyértelművé teszi, hogy Európa népeit sárga mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy identitás, etnikai hovatartozás nélküli gyökértelen és soknemzetiségű sokaság melyen a jövőbeli hatalmi elit könnyűszerrel tudna uralkodni.
Kalergi első lépésben az európai nemzetek önrendelkezési joguktól való megfosztását hirdette, a későbbiekben ezen nemzetek kiirtását tűzte ki célul tömeges bevándorlás és etnikai szeparatista mozgalmak révén.  Ahhoz, hogy Európát egy új vezető réteg akadálytalanul uralhassa, Kalergi egy feketékből, ázsiaiakból és fehérekből álló új, homogén faji keveréknépesség létrehozását hirdette. De ki lesz ezen a népességen uralkodó új elitréteg? Kalergi erről is felvilágosít minket:
A jövő embere kevertfajú lesz, a mai kor faji csoportjai és társadalmi osztályai  lassan, fokozatosan eltűnnek a tér és idő beszűkülése, az előítéletesség megszűnése miatt. Az eurázsiai-negroid faj a jövő, mely küllemében leginkább az ősi egyiptomiakra hasonlít. Ennek a fajnak a létezése fogja a népek és egyének sokféleségét felváltani. Európa a judaizmus elpusztítása helyett – akarata ellenére –, kiművelte és erőssé tette ezt a népet, hogy ezen mesterségesen előidézett fejlődési irány során a jövő társadalmi elitjét képezzék. Egyáltalán nem meglepő, hogy az a nép, mely a gettók börtönéből szabadult, vált Európa új szellemi arisztokráciájává. Európa gondoskodása megteremtett tehát egy új, modern arisztokráciát, azokban az időkben, amikor a hagyományos európai, feudális arisztokráciát végleg szétzúzta a zsidó emancipáció. (a Francia Forradalom mészárlásai nyomán)

Bár Richard Kalergi nevét egyetlen tankönyv sem említi meg, az ő elgondolásai képezik az Európai Unió eszmei alapját. 
A különböző etnikai kisebbségeket előtérbe helyező és védő intézkedések és jogszabályok összessége azzal a céllal született meg, hogy elősegítse az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való keveredését, hogy elpusztítsák identitásunkat, hogy Európa teljes népességét egy fajta keverék, mulatt fajjá homogenizálják. Ezen intézkedéseknek nem humanitárius célja van, hanem az, hogy megvalósítsák az emberiség eddigi legnagyobb népirtását, melyet a kíméletlen multikulturalista rezsim akar elkövetni. Minden második évben kiosztják a Coudenhove-Kalergi Európa díjat azoknak az európaiknak, akik élvonalában álltak ennek a bűnös tervnek a végrehajtásában. A díjat többek közt olyan politikusoknak is megítélték, mint Angela Merkel és Herman van Rompuy. 
A genocídiumra –  azaz népirtásra – való szüntelen uszítás szerves részét képezi az ENSZ felhívásainak, mivel a világszervezet állandó jelleggel bevándorlók millióinak befogadását követeli Európától, hogy enyhítsenek az úgynevezett “demográfiai válságon”. Az ENSZ New York-i kirendeltségének egy 2000 év január havában közzétett jelentése szerint – címe: “Immigration replacement: A solution to declining and aging population” – Európának  2025-ig 159 000 000 bevándorlóra van szüksége.  
Az ember elgondolkozik azon, honnan jöhetnek ezek a számok, melyek azt hivatottak bizonyítani, hogy nekünk X év múlva Y számú bevándorlóra van “szükségünk”. Könnyű belátni, hogy a “demográfiai válságot” bőkezű családtámogatási rendszerrel, családbarát értékrend közvetítésével és a családromboló devianciák hirdetésének a szankcionálásával könnyedén meg lehetne oldani. Nyilvánvaló, hogy az Európán kívüli génállomány beáramlása tönkreteszi népeink genetikai örökségét, a bevándorlásnak hála egyszer megszűnünk létezni, mint egyedi faji és etnikai csoport.   A különböző deszegregációs, multikulturalista és “rasszizmus” ellenes intézkedéseknek az egyedüli célja az, hogy eltorzítsák népünket, hogy olyan ember alatti emberekké váljunk, akiknek nincs nemzeti identitása, saját kultúrája és történelme. Röviden összefoglalva a Kalergi tervben foglaltak alapozzák meg a mindenkori kormányok azon intézkedéseit és jogi szabályozóit, melyek a honos Európai népesség tömeges bevándorlással való megsemmisítését tűzték ki célul. G. Brock Chisholm az Egészségügyi Világszervezet egykori vezetője mesterien elsajátította a Kalergi terv doktrínáját, ez teljesen egyértelmű a hangoztatott álláspontja alapján: “Amit fontos lenne megtenni az, hogy mindenhol korlátozzuk a születések számát és népszerűsítsük a – rasszok közötti – vegyes házasságokat a célból, hogy létrejöjjön egy globális emberfaj, egy olyan világban, melyet egy központi kormány fog teljes egészében irányítani. ”
Végkövetkeztetések
Ha körbenézünk korunk multikulturális társadalmában, nyilvánvalóvá válik, hogy Kalergi terve a végkifejletéhez közeleg, mivel napjainkban Európa összeolvadása zajlik a harmadik világgal. A fősodratú média a félretájékoztatás és a bevándorláspárti álhumanitárius propaganda kettős nyomásával akarja a honos európai embereket szüntelenül a saját örökségük, identitásuk és származásuk megtagadására kényszeríteni.
A dolgozók millióit megnyomorító globális kapitalizmus tányérnyalói szakadatlanul arról akarnak minket győzködni, hogy identitásunk megtagadása egy “nemes”, haladó és humanitárius cselekedet. Napjainkban minden eddiginél fontosabb a rendszer hazugságai ellen küzdeni, hogy felébresszük az európai népek forradalmi küzdőszellemét, hogy kiálljanak nemzeti önrendelkezési és önszerveződési jogukért és felkeljenek a multikultikulturalista elnyomatás ellen! Mindenkinek látnia kell, hogy az európai integráció valójában csendes népirtás az európai gyökerű népek ellen.
Kapcsolódó VilagHelyzete cikkek: 
A 'Harmadik világ' dörömböl Európa kapuján és kéri jussát : Na de vajon kik finanszírozzák a menekültáradatot

Szabadkőműves páholyok szólaltak meg a bevándorlási válságban és leplezték le céljaikat
Részletes cikk a 3 világháború tervéről:
KÖTELEZŐ TUDÁSANYAG: 
Iszlám Állam                                       Róma                                         London

Kapcsolódó korábbi cikkek :
BEVÁNDORLÁS / MIGRÁCIÓ Alternatív Hírek 
BEVÁNDORLÁS / MIGRÁCIÓ VilagHelyzete Cikkek

✔ Párizs iszlamizációja figyelmeztetésül kell szolgáljon egész Európa és Magyarország számára
"Nyitott kapukkal - Az európai nemzetek kierőszakolt öngyilkossága.... "

✔ 
Bevándorlási kérdés igazságai - Afrika csontvázra csupaszítva, kizsigerelve

Hihetetlenül őszinte beszéd a bevándorlási-invázióról az MTA volt elnökétől - Maróth Miklós
Párizs külvárosait már háborús zónává alakították a muzulmán bevándorlók-amit nem mutat a főáramú média
„Franciaországnak vége..." - Almássy Ferenc újságíró a Mélymagyar című műsor vendége
Birmingham utcáin is kezd megjelenni a káosz muszlim vallásháborúk miatt
Kelet-London - Ez már nem a britek földje! Ha nem látnám, nem hinném el....
Multikulti társadalmi felmérés: "Nem akarnak beilleszkedni, ehelyett saját társadalmat építenek"
Soros dollármilliók a "migrációs invázió normaként való elfogadtatására"
A migráns-invázió mögötti igazságokról nyíltan beszél David Icke ebben a videóban (magyar felirattal)(SBG Buddha - VilagHelyzete.com)
◢ BLOG: VilagHelyzete.com)
◢ Youtube-csatorna: VilagHelyzeteTV

◢ Legnagyobb FB-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
◢ Párhuzamosan futó FB-oldal (az előző törlése esetére) : https://www.facebook.com/VilagHelyzete
◢ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog

◢ Azonnali Alternatív VilagHelyzete hírek: http://alternativhirek.blogspot.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése