2017. június 3., szombat

Bill Gates, az eugenika és a népességcsökkentés összekapcsolódása - "Terroristák biofegyverekkel 30 millió embert is megölhetnek"


A microsoft egykori tulajdonosa, a milliárdos Bill Gates a müncheni biztonsági konferencián mondta, hogy a biofegyvereket használó terroristák által megindított halálos járvány egyetlen év alatt 30 millió embert megölhet.
„A következő járvány egy terrorista számítógép képernyőjéről indulhat meg azzal, hogy pestis vírus vagy hasonló szupervírus szintetikus változatát állítja elő.
"Az ilyen járvány megindítására az elkövetkező 10-15 évben ésszerű esély van" - mondta. 

Ha ő mondja, akkor ezt komolyan kell venni, mert közvetlen információ is lehetnek olyan csoportokról, akik érdekeltek a népességcsökkentésben....
Ahogy Ő maga is beszélt erről évekkel ezelőtt:


Ahhoz, hogy megértsük - már ha egyáltalán ez lehetséges - a Földet irányító erők, az Illuminati gondolkodását és néhány dúsgazdaggá tett irányítójuk mozgatórugóit, felül kell emelkednünk megszokott emberi gondolkodásunkon és akkor összeáll a kép... De előtte:


Sajnos törölniük kellett, de anno az RT News elő merte venni ezt a komoly és húzós témát: a Bill Gates-féle népességcsökkentést. Amit nyugodtan nevezhetünk népirtásnak is.
Ez Bill Gates véleménye azokról az emberekről, akiknek "semmi hasznát nem veszik".

Idősebb Bill Gates, "az eugenika egyik nagyapja, még ma is is elég kemény történet" az USA-ban.

Az ABC több ezer nőről számol be, akiket erőszakkal sterilizáltak és meddővé tettek 1929 és 1974 között az államokban.

A Times írt arról, hogy ifj. Bill Gates milliárdosoknak tartott titkos találkozót, ahol Michael Bloomberg és Soros György jelenlétében kerestek megoldást a "túlnépesedés problémájára"...Vajon miért vásárol Bill Gates több millió dollár értékben Monsanto-részvényeket és  sterilizáló programokat ?
Mi történik azokkal a tudósokkal, akik keresztezik a a genetikai módosításokkal foglalkozó
GMO-küklopsz óriások útját  ....


ÍME:  Igazságkutatás az oknyomozó riporter Anthony Gucciardi segítségével, ....
Hogyan hozta létre a Goldman Sachs az élelmiszer-válságot..... (Frederick Kaufman).....
Genetikai rulett (Jeffrey Smith) és a Nesté elnöke Peter Brabeck-Letmathe....

Ilyen műsorok TOTÁLISAN HIÁNYOZNAK a magyar és a globalista világmédiából !


A Monsanto és a Nestlé szilárdan ugyanabban a csapatban játszanak. A Nestle több mint 1.000.000 USD-t adományozott a Kaliforniában megszülető “GMO-kat tartalmazó ételek felcímkézése mozgalom” elleni harcra és vezérigazgatója azt állította, hogy 15 év alatt senkiben semmilyen kárt nem tett a génmanipulált ételek fogyasztása.


A Nestlé gyakorlatilag átvette a vízellátás irányítását Dél-Afrika, Etiópia és Pakisztán nagy részein, így ezen országok lakói a víz hiányában megbetegszenek és végül meghalnak. Az érintett falvak tiszta víz hozzáférési kérelmei süket fülekre találnak.
A víz egy árucikk, és nem alapvető emberi jog ???

A szegények, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy fizessenek ezeknek a vállalatoknak, a pénz hiánya miatt szomjan fognak halni?
A korábbi elnök-vezérigazgató, most a legnagyobb élelmiszer-gyártó vállalat elnöke a világon: Peter Brabeck-Letmathe véleményét idézem:
“…a föld összes vízkészletét, minden csepp vizet a bolygón privatizálni kell- senki sem kap belőle, ha nem fizet. “   forrás: youtube.com
TELJES CIKK és bővebben erről :

De térjünk rá a lényegre! Honnan jönnek ezek az ideológiák? Kik indították el és miért határozzák meg az életünket még 2017-ben is! 

EMBERISÉG - EUGENIKA - ILLUMINATI

Az Eugenika és népességcsökkentés igaz története
Itt bújik meg a lényeg (Írta: SBG Buddha)

Fogalom: Eugenika - Eugenetika - Fajelmélet - Transzhumanizmus(Az eugenetika az ember öröklődő tulajdonságait a testi és szellemi képességek javításával igyekszik kihasználni. Szerepet játszik a fajelméletben is, a magasabb rendű emberi fajokra és ezek kitenyészthetőségére vonatkozó elképzeléseivel.) 

Most pedig visszatérnék a kiindulóponthoz. Biztosan emlékeztek még a Ridley Scott által rendezett nagyszabású filmhez, a Prometheushoz, ami próbált közelebb vinni az emberiség eredetéhez, de sajnos gagyi eszközökkel tette ezt, így megmaradt egy felejtős sci-fi szintjén... 

Viszont nem minden alapot nélkülöz.....

Ráadásul nem is gondolnátok mennyire összekapcsolódik szó szerint a Prometheus szó és az eugenika.... elég ha ellátogattok erre az oldalukra
1925Prometheus, or Biology and the Advancement of Man (1925) >>>


<<< "Összefüggéseiben, ez egy film az emberiség eredetéről egy közel halhatatlan szuper-fajjal, genetikai 'mérnökökkel', akik azt fontolgatják, hogy genetikailag felülírják a Föld nevű bolygót, amit korábban az ősi történelemben ők népesítettek be velünk."

Miért fontos ez egyáltalán? Megmondom...

Mert ez nagyon sok nyugati titkos társaságnak alapja ma is. Ezernyi tárgyi bizonyítékot találunk arra, hogy a földönkívüli manipulátorok (mindegy, hogy most isteneknek, 'égi atyáknak' nevezzük őket) és az ősök együttesen voltak jelen a bolygón.


Minden ősi kultúra hite, amit közvetítettek, az égből alá szálló istenekről szól (Ezékiel, aztékok, dogonok törzse, sumér civilizáció...stb), akik több ezer éven keresztül látogatták és manipulálták az emberiséget, együtt éltek velünk egy ideig és kitermelték a mai uralkodó osztályt ezen a bolygón." 

Ezeket megvizsgálva mindig ugyanazokat a vérvonalakat fogjuk találni a merovingi dinasztiáktól, európai uralkodó családokig, az angol-szász vezető családokat a mai napig. Ezek mindig megvoltak, hatalmukat évezredeken át megtartották és jelenleg is itt vannak. 
(Elég ha elkezded a kutatómunkát ezen kulcsszavakkal : "Illuminati Bloodlines" ... olyan dolgokra bukkansz, amit el sem hinnél, ha Te magad nem látod...Én ennek csak a felszínét érintem most, de mindegyik eleméről órákig lehetne "mesélni"...- SBG Buddha.)


A.M. Ludovici’s Lysistrata, or Woman’s Future and Future Woman 


"Minden nagy globalista, akit csak veszünk az elmúlt 160 évben, teljesen és minden mértékben megszállottja a tudásnak, hogy földönkívüli idegenek irányítják ezt a bolygót és adják át nekik a rejtett tudást"

pl. Huxley és a Royal Society X-Club, hiszen az igazi tudósok sohasem hitték el az evolúció elméletét, hogy ez valami lassú véletlenszerű kiválasztódás lenne, hanem mindig is tudták, hogy világunkon túli alkotók műve.
Még maga a DNS feltalálója Francis Crick is azt az elméletet terjeszti, hogy az életet "elültették" ezen a bolygón.

Ehhez a Transzhumanizmus legnagyobb mítosza is kapcsolódik.

Darwin, Huxley és Galton hozták ugyanis létre a létező legveszélyesebb és az emberiség kiirtását nyíltan lehetővé tevő elméletet: az EUGENIKÁT (eugenetika)"

Ezen vezetők, uralkodó családok meg vannak róla győződve, hogy ők azok, akik ezt a tudást az idegen fajoktól megkapták és ők, mint kiválasztottak joga, hogy ezt a tudást, hogyan adják tovább és mire használják fel.
Még a sci-fi irodalom is H.G.Wells-től Jules Verne-ig is megszállottja volt ennek.


Sir Julian Huxley: 1954 
"Hiszek a transzhumanizmusban, ha egyszer lesz elegendő ember majd, aki igazán elmondhatja ezt, akkor az emberi fajok egy újfajta létezés küszöbére értek."

Egy kis kitérő, hogy miért érdekes ez ? EZÉRT : 

"A szenátus külügyi bizottságának a meghallgatásán az ugyancsak CFR (Külkapcsolatok Tanácsa) tag James Warburg (a FED létrehozásában kulcsszerepet játszó Paul Warburg fia) kijelentette:
"Világkormányunk lesz akár akarják Önök, akár nem; vagy erőszakkal, vagy az Önök beleegyezésével." 

Az ENSZ létrehozását követően hamarosan létrejöttek az úgynevezett szakosított intézményei. 1945. novemberében már elkészült az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális szervezetének az alapokmánya. Julian Huxley lett az első főigazgató, aki korábban Nagy-Britannia Eugenetikai Társaságának (Eugenics Society) volt az elnöke.
Anno láttátok az Ébresztőfilmben, hogyan alapozta meg az Eugenika kitalálása - amit büszkén tanítanak Darwinhoz kötve az iskolákban is - a fajelméletet és egy magasabb rendű faj igazolását. Az egész eugenista filozófia végül a nácizmus megjelenésében csúcsosodott ki, ahol megpróbáltak kísérletet tenni az Új Világrend felállítására...

Az alábbi képen: Prescott Bush, a Koponya és Csontok titkos társaság jelképe és haditengerészet épület az USA-ban.... 

Huxley ezt írta az UNESCO céljáról:

"Noha igaz, hogy bármely radikális fajnemesítési politika sok évig még nem lesz politikailag és pszichológiailag lehetséges, az UNESCO számára fontos látni, hogy az eugenetika problémáit a legnagyobb körültekintéssel kell kezelnie, hogy a közvélemény számára ezek a ma még elképzelhetetlen kérdések legalább elképzelhetővé váljanak."
Magában az UNESCO Alapokmányában ez olvasható:
"Minthogy a háborúk az emberek tudatában kezdődnek, ezért az emberek tudata az, ahol a béke védelmét létre kell hozni."
Az UNESCO feladata volt olyan világszintű nevelési program elkészítése, amely a világszintű kormányzás céljait szolgálja.

Bertrand Russel, aki az UNESCO egyik fő tanácsadója volt, ezt írta a szervezet lapjában: 
"Minden kormány, amely egy nemzedéken át kézben tartja az irányítást, képes lesz alattvalóinak a biztonságos ellenőrzésére hadseregek és rendőrök nélkül..."
Julian Huxley meg volt róla győződve, hogy a világnak egy központból irányított globális kormányra van szüksége. Az UNESCO-t e folyamat felgyorsítása és e cél elérése fontos eszközének tartotta. A globális tudományos-humanizmust tartotta az UNESCO értékrendszerét kifejező filozófiának. 

Hangsúlyozta, hogy a világkormányzat létrehozásához szükség van politikai integrációra, mert csak így tudja elérni az emberiség a társadalmi fejlődés következő fokozatát. 

Az UNESCO által készített nevelési programok arra törekedtek, hogy a gyerekeket már a legfiatalabb korban is bevonják a tudatosan irányított nevelési folyamatba.


Mi nem elsősorban eugenetikus hódítókkal nézünk farkasszemet, hanem azokkal a globalista technokratákkal, akik itt vannak ezen a bolygón és génmódosítással, vírusokkal, fajok és emberek hibridizálásával, generációk tervezett sterilizálásával, meddővé tételével játszadoznak.

Ilyen például a
Rockefeller Alapítvány működése (mely olyan vakcinákat tervezett 1985-ben kifejleszteni, mellyel a termékenységet hosszú távon befolyásolni lehet), vagy a Bill Gates által létrehozott Rand Corporation génmódosított vetőmagvak és népességcsökkentő vakcinák előállítására..

Bármit is mondunk az Illuminatiról, egy biztos: hihetetlen elképzeléseik és rendkívüli türelmük van, hogy terveiket valóra váltsák. Azt már nem is mondom, hogy idejük sokkal több, mint nekünk halandóknak...... (SBG Buddha - VilagHelyzete.com)
Azoknak, akik mostanában találtak rá a Világ Helyzetére vagy eddig nem hallottak ezekről a dolgokról, javaslom az alábbi videósorozatot megtekintésre:

Linkek az egyes részekre:
1. Túl sok az ember!
2. Jótékony milliárdosok
3. Halál-panel, az ami kell
4. Az eugenika története
5. Mindenki oltasson!
6. Innovációval a nullára
7. A Zöld Álca
8. TE vagy a probléma
9. Mire jó a GMO?
10. Az utolsó szó jogán
11. A Védernyő Vállalat 

EXTRÁK:

12. IBM és a Holokauszt
13. A Denver Repülőtér Titka


Írta, szerkesztette:  
(SBG Buddha - VilagHelyzete.com)
◢ BLOG: VilagHelyzete.com)
◢ Youtube-csatorna: VilagHelyzeteTV

◢ Legnagyobb FB-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
◢ Párhuzamosan futó FB-oldal (az előző törlése esetére) : https://www.facebook.com/VilagHelyzete
◢ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog

◢ Azonnali Alternatív VilagHelyzete hírek: http://alternativhirek.blogspot.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése