2017. június 19., hétfő

Pontosan a terv szerint: Európában a háború és a káosz ezennel elkezdődött - "A Szemet szemért elv az egész emberiséget vakká teszi!"


"A 'szemet szemért' elv az egész világot vakká teszi!" (Mahatma Gandhi) 

Nagyon fontos mozzanat történt tegnap az eltervezett folyamatban.
Ahogy 2015-ben is leírtam nektek: a cél mindenképp Európa bevándorlókkal elárasztása mellett a helyi lakosság és nemzetek szembefordítása az ellenük támadást indító szélsőséges iszlamistákkal szemben, majd eljutni abba a fázisba, ahol abizonytalanság, félelem és az agresszió átcsap egy olyan határon, amikor már ellenség és célpont lesz mindenki:

- Az iszlám-hívő, (pláne iszlamista) számára minden kafír, gyaúr kutya, akinek a megtérítése vagy megölése Mohamed-diktálta kötelessége
- A nem muszlim számára minden muzulmán, szakállas, fejkendős, nikábos, hidzsábos, turbános...stb ember..., akire úgy tekintünk majd egy idő után, mint a Falidzsában vagy Moszulban szolgálatot teljesító katona, azaz nem tudhatjuk mi rejtőzik a lepel alatt (robbanómellény vagy semmi)...ezért először lövünk, aztán kérdezünk...


A pokol elszabadulni látszik.... De ahogy írtam, mindig is az volt a cél, hogy különböző népcsoportok egymás elleni támadásai, utcai harcok elszaporodjanak...
A káosz létrehozása először...

Aztán jöhet az 'Ordo Ab Chao'...

A Londonban muszlimok közé hajtó fehér férfi jelképe annak, ami Európára vár. Nem évtizedeken, hanem néhány esztendőn belül. Az iszlamista terrorizmusra megérkezett a válasz, és mostantól egyre gyakrabban hallhatunk majd ilyesmiről. Biztosak lehetünk abban, hogy mindkét oldalon lesznek emberek, akik találnak ürügyet a leszámolásra, ellencsapásra.

Már az is csoda, hogy eddig nem jöttek a válaszcsapások, hogy nem torolták meg az iszlamista erőszakot a mindenre elszánt európaiak. A rossz hír, hogy az erőszak spiráljából egyelőre nincs kiszállás. A háború elkezdődött, még akkor is, ha sokan azt hiszik, háborúzni csak egymással szemben álló hadseregek szoktak.
Ezt írtam 2015-ben: 
Hogyan fognak viselkedni egymással Európa utcáin törökök és kurdok, siíták és szunniták, pakisztániak, afgánok és szírek..... az afrikai kontinensről érkezőket nem is említve....

És hogyan fog viselkedni egy teljesen eltérő , viszont vallási fanatizmusban vergődő civilizáció egy szélsőségesen engedékeny, liberálisan ostoba vagy ostobán liberális zsidó-keresztény gyökerű, saját értékeit is feladó Európával szemben..... ???!!!
Az erőszak spiráljának a lényege, hogy minden érintett, legyen az magánember vagy közösség, lépésenként hágja át a saját erkölcsi normáit, és a végén, a mindennapos erőszak árnyékában már mindenki egyformán áldozat.
A mostani nyugat-európai konfliktusban, akárcsak hajdan Észak-Írországban, a hatalmas többség eredendően semleges, nem fogna fegyvert, nem támogatná egyik vagy másik gyilkos társaságot, de az erőszak spirálja végül sokukat bedarálja.

Amikor személyesen megtámadják, vagy felrobbantják, lelövik a szeretteit, feldúlják az otthonát, betörnek a templomába, akkor a polgári lakosság egyre több tagja segítséget nyújt az „övéinek” „azok” ellen.

Az erőszak egyre szélesebb körben terjed, és bár gyakorlóinak köre számban soha nem múlja felül a hallgató többségét, mégis bőven elegendőek lesznek ahhoz, hogy félelmet keltsenek és tartósítsák a társadalomban a háborús pszichózist.


A háború a szó szoros értelmében vett háború. 

Veszélybe kerülnek a békés, mindennapi élet színterei, bárhol robbanhatnak bombák (és robbannak is), az emberek félnek tömegrendezvényekre járni, a turizmus visszaesik, az önkormányzatiság elsorvad, az államhatalom megszűnik bizonyos lakónegyedekben.

Egy-egy nagyváros militáns részei tovább gettósodnak, virágzik az erőszakos szubkultúra. Ráadásul a terroristák (és fehér szélsőségesek) utánpótlása soha nem apad el, hiszen követendő példává emelkednek a helyi társadalomban. Lassan az erőszak is intézményesül: a pancserek eltűnnek, az elkövetők profi gyilkosokká válnak, egyre jobb fegyverekkel, egyre pontosabb és szigorúbb központi ellenőrzéssel. A 21. századi hírközlési forradalom minden vívmánya rendelkezésükre áll:


Ma már benne vagyunk a menekültekkel elindított "háború" 
1. első fázisában, amikor százezrek érkeznek majd a kontinensre és kérnek bebocsátást.... Nagyon sok közöttük az életerős fiatal férfi, akik észrevétlenül és a parancsnak megfelelően vegyülnek el a szerencsétlen menekültek és földönfutók között...... Rengeteg köztük részben zsoldos, részben fanatikus iszlamista harcos.......  

Szóval amikor írom ezeket a sorokat, akkor már elindult
2. az a második fázis, amit én csak nyár végére és ősz elejére gondoltam beindulni. 
Nem hittem, hogy ennyire hamar akcióba is lépnek. 

Ez a fázis arról fog szólni, ami a mai híreket is meghatározta:
 
Konkrét támadások lesznek európai célpontok vagy közkedvelt turista látványosságok ellen, hogy az európaiak és kőkeményen megérezzék azt a fenyegetettséget, amit az iszlamisták szeretnének elérni...

3. A harmadik fázist ne akarja senki látni, mert az már nagyon durva összecsapásokról, etnikai zavargásokról és harcokról fog szólni Európa multi-kulti, bevándorlóktól sűrűn lakott vagy azóta elözönlött városaiban.....
Az USA-ban így néz ki egy etnikai jellegű lázongás >>>
Ez vár Európára is ! 

A cél Európa térdre kényszerítése és egy olyan állapot elérése, amelyben az állampolgárok kérik majd olyan intézkedések bevezetését, amiket "egy borzalmas eseménysorozat" nélkül nem lehetne megtenni.... 
Ti már ismeritek, mert sokat beszéltem róla:

PROBLEM - REACTION - SOLUTION 

Hamarosan az eddig józan és nyugodt európaiak is utcára vonulnak, illetve szembe kerülnek majd az itt élő muzulmánokkal, hiszen eljön az a pillanat, amikor a lefejezések, terrortámadások és vallási-faji alappú attrocitások miatt mindenki gyanús lesz, aki szakállas, turbános vagy csadort visel.....

A valóságban már észre sem veszik az átlagemberek, amikor egy létrehozott problémára, eseményre (PROBLEM)... éppen maguk az emberek követelik ki a kormánytól, szervezetektől ...stb azt a fajta fellépést, reakciót, megszorítást, korlátozást, intézkedéseket (REACTION), ami már elsődlegesen mint terv régen létezett és célul jelölték ki, hogy bevezetése megtörténjen.
Magyarul a megoldást tálcán kínálják a tömegek számára (SOLUTION) . 
Mégpedig azt a megoldást és további lépéseket, amit az emberek soha el sem fogadtak volna (sőt még képzeletükben sem gondolták, hogy ilyen bekövetkezik) vagy amelynek bevezetése óriási akadályba ütközött volna a tömegek részéről, HA azon első esemény, vagy probléma létrehozása nem történt volna meg..... (!!!)

Nevezzük ezt a hégeli dialektika szerint Tézis-Antitézis-Szintézis elméletének is, ami mindezt az eljárást kiegészíti: 

Azaz, ha ugyanazok tartják kezükben magát a tézist és antitézist, vagyis mindkét oldalt (pl. bal és jobb, demokraták-republikánusok, bolsevikok-nácik....., diktátorok és forradalmárok....stb) akkor abból minden körülmény között olyan SZINTÉZIS jöhet kizárólag létre, ami a "szálakat irányítók" terveinek megfelel és azok szerint történik...


A tömegek mindig kivétel nélkül "megeszik" és el is fogadják az ilyenfajta tálcán kínált rendszereket és megoldásokat....
Az emberi tényező időnként bekavarhat a terveknek, de azok akkor is mindig ugyanabba az irányba mennek tovább...Így lesz a szándékosan előidézett KÁOSZBÓL, az a fajta REND, amelyet elterveztek. Vagy ha akarják, akkor bármikor létre lehet hozni káoszt is a VilagHelyzete számos cikkében vázolt eljárásokkal és módszerekkel.... "ORDO AB CHAO"...mint tudjuk....

Jelenleg is efelé tartunk és ugyanazt éljük meg most is.....
A jövőben pedig mindennél sokkal drasztikusabban érezni is fogjuk....


Viszont továbbra is igaz Noam Chomsky bölcs megfogalmazása: 


"Az átlag népesség egyáltalán nem tudja, mi történik. És még csak azt sem tudja, hogy nem tud róla!"Ezt a háborút kiszámítható rendőrségi fellépéssel, elkésett titkosszolgálati reagálással, a hadsereg kivezénylésével nem lehet felszámolni. Ha nem akarjuk a hadsereget az utcákra vezényelni és szó szerinti háborút vívni, akkor ezt a háborút csakis politikai eszközökkel lehet felszámolni.

Jelenleg két területen folyik a küzdelem: a sajtóban és a parlamentekben. Mivel sajnos mindkét színtéren többségében azok ülnek, akik ezeknek a terveknek (tudatosan vagy tudatlanul) kiszolgálói (lásd EU-parlament, vagy főáramú média), így általában a moralizálás szintjén és konkrét intézkedések hiányában fog végbemenni mindez. Sok vérrel és áldozattal...
A médiában a befogadáspártiak és a bevándorlás ellenzői egyaránt a jövőt építik:

KI KI a SAJÁT JÖVŐJÉT.
amit az európai emberek többsége gondol vagy nem gondol iszlámról, bevándorlásról, terrorizmusról, annak döntő szerepe lesz a továbbiakban. A nemzeti parlamentekben pedig az a kérdés, hogy a nemzetállami Európa hívei, vagy a bevándorláspártiak képviselnek több választót, eldöntve ezzel azt a kérdést is, hogy az európaiak az életet vagy a halált választják?

A háború tehát a mi lelkünkben is folyik, a vírust mi is megkaptuk. Vagy már régóta hordozzuk, csak késett a diagnózis? Bármi is a válasz, háború van, és ezt muszáj megértenünk, mert különben újabb tévhitekbe ringatjuk magunkat.

Kapcsolódó VilagHelyzete cikkek: 
Részletes cikk a 3 világháború tervéről:
KÖTELEZŐ TUDÁSANYAG: 
Iszlám Állam                                       Róma                                         London

Kapcsolódó korábbi cikkek :
BEVÁNDORLÁS / MIGRÁCIÓ Alternatív Hírek 
BEVÁNDORLÁS / MIGRÁCIÓ VilagHelyzete Cikkek

✔ Párizs iszlamizációja figyelmeztetésül kell szolgáljon egész Európa és Magyarország számára
"Nyitott kapukkal - Az európai nemzetek kierőszakolt öngyilkossága.... "

✔ 
Bevándorlási kérdés igazságai - Afrika csontvázra csupaszítva, kizsigerelve

✔ Az Iszlám Állam félmillió "bevándorló" küldésével fenyegette meg Európát februárban! Megérkeztek!
✔ 
Szabadkőműves páholyok szólaltak meg a bevándorlási válságban és leplezték le céljaikat
Hihetetlenül őszinte beszéd a bevándorlási-invázióról az MTA volt elnökétől - Maróth Miklós
Párizs külvárosait már háborús zónává alakították a muzulmán bevándorlók-amit nem mutat a főáramú média
„Franciaországnak vége..." - Almássy Ferenc újságíró a Mélymagyar című műsor vendége
Birmingham utcáin is kezd megjelenni a káosz muszlim vallásháborúk miatt
Kelet-London - Ez már nem a britek földje! Ha nem látnám, nem hinném el....
Multikulti társadalmi felmérés: "Nem akarnak beilleszkedni, ehelyett saját társadalmat építenek"
Soros dollármilliók a "migrációs invázió normaként való elfogadtatására"
A migráns-invázió mögötti igazságokról nyíltan beszél David Icke ebben a videóban (magyar felirattal)


(SBG Buddha - VilagHelyzete.com)
◢ BLOG: VilagHelyzete.com)
◢ Youtube-csatorna: VilagHelyzeteTV

◢ Legnagyobb FB-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
◢ Párhuzamosan futó FB-oldal (az előző törlése esetére) : https://www.facebook.com/VilagHelyzete
◢ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog

◢ Azonnali Alternatív VilagHelyzete hírek: http://alternativhirek.blogspot.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése