2015. február 21., szombat

Hogyan destabilizáljunk bármely kormányzatot - Az erőszakmentes beavatkozás 198 módja a szemed előtt zajlik! (Gene Sharp)


Hogyan destabilizáljuk BÁRMELY nemkívánatos kormányzat, irányító csoport vagy személy működését

Ha szétnézünk a világban, de elég csak szerény kis hazánkban és a közéletben megszólalókat, szervezett eseményeket, kitalált (akár jó..., akár rossz) mozgalmakat, tetten tudjuk érni azokat a momentumokat, amik segítenek eligazodni, hogyan és hol is kell helyén kezelnünk ezeket a "tüneteket".........
És máris sokkal jobban átlátjuk a helyzetet, mint a többi 99%...... (SBG Buddha - VilagHelyzete.com)

Nagy nemzetközi hatása ellenére Dr. Gene Sharp munkássága és az erőszakmentes küzdelem-stratégiája a magyar nyelvterületen jószerivel ismeretlen. A 'From Dictatorship to Democracy' című könyv eddig a világ mintegy 30 nyelvén jelent meg, magyar fordítása viszont nincs.

Dr. Gene Sharp és az általa alapított Albert Einstein Intézet „küldetése az erőszakmentes konfliktuskezelés elméletének és gyakorlatának terjesztése világszerte, kutatásokkal, az eredmények közkinccsé tételével és a konfliktusban élő csoportokkal való kapcsolattartással. 
Nyilvánvaló igazság, hogy a diktátorok nincsenek meg erőforrások nélkül, amit végső soron a nép engedelmessége biztosít. A közvélekedéssel ellentétben tehát a diktatúra van legjobban rászorulva a népre. A feladat ezért az engedelmeskedés megtörése, ami révén a diktatúra összeomlik.

Ehhez azonban meg kell találni a diktatúra gyenge pontjait.

Mivel a diktatúrák belső okokra vezethetőek vissza, (…) a változásnak is belső tényezőkön kell alapulnia. (…) a diktatúrák megdöntésének alapfeltétele a társadalom tagjai önbecsülésének megteremtése, a független társadalmi intézmények létrejötte, amelyeken azután a belső ellenállás szárba szökkenhet.” (…) A diktatúra alóli „felszabadulás esélye egyenlő az emberek önfelszabadító képességével.
A diktátorok és diktatórikus rendszerek erőszakmentes megdöntéséért fáradozók számára „erőszakmentes fegyverek” egész arzenálja áll rendelkezésre.

Az alábbiakban 198-at sorolunk fel ezek közül, három fő kategóriába sorolva őket:

I. erőszakmentes tüntetés és meggyőzés
II. erőszakmentes együtt-nem-működés (a. társadalmi, b.1.+b.2. gazdasági, c. politikai)
III. erőszakmentes intervenció

Mindegyik módszerre találhatók leírások és történelmi példák Gene Sharp „The Politics of Nonviolent Action” c. háromkötetes könyvének második kötetében.
Gene Sharp művei: http://www.amazon.com/Gene-Sharp/e/B001JSC3EI
Intézete: http://www.aeinstein.org/


Fordítói megjegyzés

Gene Sharp módszeréhez a sikeres Gandhitól nyert ihletet. Gene módszere sikerrel alkalmazható vállalati alkalmazottak által, egyetemi diákok által, szülők által az iskolával szemben, ha ezen intézmények visszaélnek hatalmukkal.

Gene egyes módszerei egyén és egyén közötti hatalmi viszonyok kiegyensúlyozására, az erők és egyensúlyok felállítására is alkalmasak felnőtt és felnőtt, fiatalkorú és felnőtt, fiatalkorú és fiatalkorú egyének és csoportok viszonylatában.

Gene Sharp módszerei a vallások közötti, felekezetek közötti és nemzetek közötti viszonylatokban is alkalmazhatók. Módszerének ezekben az esetekben való alkalmazása során azonban rendszerint a műveleteket hatalmi érdekekből más erők eltérítik („hijack”).

Tipikusan ilyen a diákmozgalom, ahogy az szerepel is a 198 pont között, és tipikusan ma már minden tüntetés eltérítésre kerül, bárhol legyen is az. Ugyanúgy térítik el ezeket eredetileg helyes és megbecsülendő céljaiktól, mint mások a repülőgépeket. 


Ezen eltérítő háttérerők nyilvánosságra hozatala és leleplezése e mozgalmak elején és közben ezért kulcsfontosságú, különben láthatatlan kézként térítik el a 198 pont használóit, saját maguk ellen is a 198 pont más pontjait alkalmazva (pl. tüntetésen az álruhás álcivil áltüntetők).

I./III.: Az erőszakmentes tüntetés és meggyőzés módszerei

Formális nyilatkozatok
1. Nyilvános beszéd
2. Elutasításról vagy támogatásról biztosító levél
3. Szervezetek és intézmények nyilatkozatai
4. Közösségi nyilatkozatok aláírásokkal
5. Vádirati és szándéknyilatkozatok
6. Csoportos vagy tömeges petíciók

Széles közönségréteggel folytatott kommunikáció
7. Szlogenek, karikatúrák, szimbólumok
8. Bannerek, poszterek, és egyéb nagy felületen megjelenített kommunikációk
9. Szórólapok, brosúrák és könyvek
10. Újságok és folyóiratok
11. Rádió- és televízió-felvételek
12. Égre vagy a földre rajzolt feliratok

Csoportos képviseletek
13. Küldöttségek
14. Megszégyenítési céllal díjak, elismerések adományozása
15. Csoportos lobbizás
16. Bejárat-torlaszolás
17. Megszégyenítési célú, hamis célú választások (Mock elections)

Nyilvánosság előtt történő szimbolikus cselekedetek
18. Zászlók és szimbolikus színek közszemlére tétele
19. Szimbólumok hordása
20. Imádkozás és imádás
21. Szimbolikus tárgyak kiszállítása
22. Meztelen tüntetések
23. Saját tulajdon rombolása
24. Szimbolikus fények
25. Portrék, ábrázolások közszemlére tétele
26. Festmény mint tüntetési eszköz
27. Új jelek és nevek
28. Szimbolikus hangok
29. Szimbolikus visszakövetelések
30. Durva gesztusok

Egyénekre való nyomásgyakorlás
31. „Vadászat” tisztviselőkre
32. Tisztviselők felbőszítése
33. Fraternizálás (ál-barátkozás, barátkozás színlelése)
34. Virrasztás

Dráma és zene
35. Humoros skiccek és csínytevések
36. Filmszínházi, színházi, színházszerű műsor és koncert
37. Dalok, éneklések

Körmenetek
38. Menetelés
39. Parádé
40. Vallási, vallásos körmenet
41. Zarándoklat
42. Gépjármű-konvoj

Halottak tisztelete
43. Politikusok általi gyász
44. Áltemetések
45. Demonstratív célzatú temetések
46. Megemlékező beszéd temetkezési helyen

Közösségi összejövetelek
47. Elutasító vagy támogató gyűlések
48. Tüntetési céllal összehívott összejövetelek
49. Álruhás tüntetési találkozó
50. Be-tanítások (Teach-ins)

Visszavonulás és megtagadás
51. Terem látványos elhagyása
52. Tüntetőleges csend
53. Kitüntetések visszautasítása vagy visszaadása
54. Tüntetőleges hátat fordítás

II./III.a.: Társadalmi együtt-nem-működés módszerei

Személyek kiközösítése
55. Társadalmi bojkott
56. Szelektív társadalmi bojkott
57. Lüszisztraté mintájú tétlenség (Lysistratic nonaction)
58. Nyilvános kiközösítés
59. Tilalmazás

Társadalmi eseményekkel, szokásokkal, intézményekkel való együtt-nem-működés
60. Társadalmi és sporttevékenységek felfüggesztése
61. Társadalmi ügyek bojkottja
62. Diáktüntetés
63. Társadalmi engedetlenség
64. Visszavonulás társadalmi intézményekből

Visszavonulás a Társadalmi Rendszerből
65. Otthonmaradás
66. Totális személyi együtt-nem-működés
67. Dolgozók kivonulása ("Flight" of workers)
68. Menedék (Sanctuary)
69. Kollektív eltűnés
70. Tüntetőleges emigráció, hedzsra

II./III. b1.: Gazdasági együtt-nem-működés módszerei: Gazdasági Bojkottok

Fogyasztói műveletek
71. Fogyasztói bojkott
72. Bojkottált javak nem-fogyasztása
73. Megszorítások politikája
74. Bérleti díjak kifizetésének késleltetése
75. Bérleti díjak kifizetésének megtagadása
76. Fogyasztók nemzeti bojkottja
77. Fogyasztók nemzetközi bojkottja

Munkások és termelők műveletei
78. Munkások bojkottja
79. Termelők bojkottja

Ipari közvetítők műveletei
80. Szállítók és rakodók bojkottja

Tulajdonosok és menedzsment műveletei
81. Kereskedők bojkottja
82. Ingatlan eladásának vagy bérbeadásának visszautasítása
83. Kizárás
84. Ipari segítségnyújtás visszautasítása
85. Kereskedők „általános” sztrájkja

Tőketulajdonosok és pénzügyi forrásokkal rendelkezők műveletei
86. Bankbetétek visszatartása
87. Díjak, illetékek és értékelések kifizetésének visszautasítása
88. Adósságtörlesztés vagy kamat kifizetésének visszautasítása
89. Tőke és hitel rendelkezésre bocsátásának beszüntetése
90. Bevételek visszautasítása (Revenue refusal)
91. Kormányzati pénz visszautasítása (Refusal of a government’s money)

Kormányzati műveletek
92. Belföldi embargó
93. Kereskedők feketelistára helyezése
94. Nemzetközi eladók embargója
95. Nemzetközi vásárlók embargója
96. Nemzetközi kereskedelmi embargó

II./III. b2.: Gazdasági együtt-nem-működés módszerei: A Sztrájk

Szimbolikus sztrájkok
97. Tüntetőleges sztrájk
98. Azonnali „villámcsapásszerű” munkabeszüntetés (Quickie walkout (lightning strike))

Mezőgazdasági sztrájkok
99. Földművelők sztrájkja
100. Mezőgazdasági dolgozók sztrájkja

Speciális csoportok sztrájkja
101. Kötelező katonai szolgálat megtagadása (Refusal of impressed labor)
102. Végrehajtási szervek dolgozóinak sztrájkja
103. Személyzeti sztrájk
104. Szakmabeliek sztrájkja

Hagyományos ipari sztrájkok
105. Súlyponti sztrájk (szakmabeli tekintélyemberek kollektívája)
106. Iparági sztrájk
107. Szimpátiatüntetés

Korlátozott sztrájkok
108. Részleges sztrájk
109. „Lökhárító” sztrájk (Bumper strike)
110. Munkalassító sztrájk
111. Csak a minimum ellátást teljesítő sztrájk (Working-to-rule strike)
112.„Beteget” jelenteni
113. Lemondás általi sztrájk
114. Korlátolt sztrájk
115. Szelektív sztrájk

Iparágakat összefogó sztrájk
116. Kiterjesztett sztrájk
117. Általános sztrájk

Sztrájkok és gazdasági bojkottok kombinációi
118. Hartal (az indiai függetlenségi mozgalomban alkalmazott mintára)
119. Gazdasági leállás

II./III.c. Politikai együtt-nem-működés módszerei

Autoritás visszautasítása
120. Lojalitás visszatartása vagy megvonása
121. Lakossági támogatás megvonása
122. Ellenállást pártoló irodalom és beszédek

Civilek együtt-nem-működése a Kormányzattal
123. Törvényhozó szervek bojkottja
124. Választások bojkottja
125. Kormányzati alkalmazottak és tisztviselők bojkottja (Boycott of government employment and positions)
126. Kormányzati részlegek, hatóságok és más testületek bojkottja
127. Kivonulás a kormányzati oktatási intézményekből
128. Kormány által támogatott szervezetek bojkottja
129. Végrehajtó hatóságokkal való együttműködés visszautasítása
130. Saját jelzések és helyjelzők eltüntetése
131. Választott tisztviselők el nem ismerése
132. Meglevő intézmények megszüntetésének megtagadása

Civilek alternatívái az engedelmességre
133. Vonakodó vagy lassú teljesítés
134. Közvetlen felügyelet hiányából fakadó engedetlenség
135. Népi engedetlenség (Popular nonobedience)
136. Álruhás engedetlenség
137. Gyülekezés vagy találkozó feloszlatásának visszautasítása
138. Ülősztrájk
139. Hadkötelezettség vagy deportálással való együtt-nem-működés
140. Rejtőzködés, elmenekülés vagy hamis személyazonosság
141. „Illegitim” jogszabályokkal szembeni civil engedetlenség

Kormányzati alkalmazottak műveletei
142. Kormányzati segélyek kiszolgáltatásának szelektív visszautasítása
143. Információk és utasítások átadásának blokkolása
144. Időhúzás és obstrukció
145. Általános adminisztratív együtt-nem-működés
146. Igazságszolgáltatási szervek együtt-nem-működése
147. Szándékosan előidézett hatékonytalanság és szelektív együtt-nem-működés a végrehajtó szervekkel
148. Lázadás

Belföldi Kormányzati Műveletek
149. Jogszabályok kvázi-jogszerű kijátszása és késleltetése
150. Alkotmányos kormányzati egységek együtt-nem-működése

Nemzetközi Kormányzati Műveletek
151. Változtatások a diplomáciai és egyéb képviseletekben
152. Diplomáciai események késleltetése és lemondása
153. Diplomáciai elismerés visszatartása
154. Diplomáciai viszonyok szigorítása
155. Nemzetközi szervezetekből való kivonulás
156. Nemzetközi szervezetekben való tagság megtagadása
157. Nemzetközi szervezetekből való kiutasítás

III./III. Az Erőszakmentes Intervenció Módszerei

Pszichológiai intervenció
158. A természet erőinek való ön-kitettség (Self-exposure to the elements)
159. A böjtölés
a) Morális nyomás elleni böjtölés (Fast of moral pressure)
b) Éhségsztrájk
c) Szatjagraha böjt (Satyagrahic fast)
160. Fordított tárgyalás (Reverse trial)
161. Erőszakmentes zaklatás

Fizikai intervenció
162. Beülés
163. Beállás
164. Behajtás
165. Belépés
166. Beszórás (Mill-in)
167. Beimádkozás (Pray-in)
168. Erőszakmentes rajtaütések
169. Erőszakmentes légi rajtaütések
170. Erőszakmentes invázió
171. Erőszakmentes behatolás
172. Erőszakmentes elzárás
173. Erőszakmentes megszállás

Társadalmi beavatkozás
174. Új társadalmi minták bevezetése
175. Létesítmények túlterhelése
176. Betelepülés (Stall-in)
177. Beszólás (Speak-in)
178. Gerilla színház
179. Alternatív társadalmi intézmények
180. Alternatív kommunikációs rendszerek

Gazdasági beavatkozás
181. Fordított sztrájk (Reverse strike)
182. Ülősztrájk
183. Erőszakmentes földfoglalás
184. Blokádok nyílt megtagadása
185. Politikai indíttatású hamisítás
186. Kizárólagos beszerzések
187. Vagyontárgyak lefoglalása
188. Dömping
189. Szelektív pénzügyi támogatás
190. Alternatív piacok
191. Alternatív közlekedési rendszerek
192. Alternatív gazdasági intézmények

Politikai intervenció
193. Adminisztratív rendszerek túlterhelése
194. Titkosszolgálati ügynökök személyazonosságának felfedése
195. Bebörtönzésre irányuló törekvés
196. „Semleges” jogszabályokkal szembeni civil engedetlenség
197. Együttműködés nélküli hatásgyakorlás (Work-on without collaboration)
198. Kettős szuverenitás és párhuzamos kormányzás

Forrás: Sharp, Gene. The Politics of Nonviolent Action (3 Volumes), Boston: Porter Sargent, 1973. Provided courtesy of the Albert Einstein Institution, Könyvei: http://www.amazon.com/Gene-Sharp/e/B001JSC3EI

Saul Alinsky 12 pontját és műveit nagyon kevesen ismerik, bár egyre többen emlegetik a tájékozottabb ébredő oldalon 1971-ben írt könyvét, a „Szabályok radikálisoknak” címűt. 

Még azok sem ismerik, akik az utcákon ennek iránymutatása szerint akcióban vannak. Pedig a felforgatás legfontosabb kézikönyve! Hillary Clinton is ebből írta diplomáját!

A radikális baloldali gondolkodó 12 szabálya közül már jó néhányat a gyakorlatban is kipróbáltak.

A VilagHelyzete Blogon számtalan cikkben még évekkel ezelőtt beszéltem róla éppen azért, hogy ha oda kerül a sor, mindenki legyen tisztában azzal, mi folyik körülötte a társadalomban és mivel kerül szembe az utcán, amikor fizetett agtitátorok által felhergelt tömeg ront neki bárminek, aminek parancsolták.


Saul Alinsky nem hagyta volna jóvá a mai piszkos hippik és álarcot viselő erőszakos banditák egyvelegét. Arra tanított, hogy „a forradalmároknak nem szabad kérkedniük radikalizmusukkal”. Sőt arra tanította őket, hogy vágják le a hajukat normális hosszúságúra, járjanak öltönyben és szivárogjanak be a rendszer belsejébe.

Márpedig az utóbbiak kezdik elveszíteni a befolyásukat az előbbiekkel szemben. De van egy kivétel. „Ez pedig maga George Soros.”

Alinskytől eltérően Soros fütyül rá, ha az egész rendszer porig ég. Azt hiszi ugyanis, hogy irányítani tudja azt a Főnixet, amely abból kikel. Azonban ezúttal tévedhet. Soros évtizedeken át az anarchia veszett kutyáját pórázon tudta tartani, és neki szolgált.

Csakhogy most a póráz elszakadhat. Ha ez megtörténik, a kutya felboríthatja a dolgok megszokott menetét. A történelem tele van olyan démonalkotókkal, akiket saját kreálmányuk fal fel.
(SBG Buddha - VilagHelyzete)

Kapcsolódó korábbi VilagHelyzete cikkek:


(SBG Buddha - VilagHelyzete.com
JELENLEGI FB-oldal: Facebook.com/VilagHelyzete 
Youtube-csatorna: VilagHelyzeteTV

Facebook által likvidált oldal: VilagHelyzete.com Awakening The World

Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: Alternativhirek.blogspot.com

13 megjegyzés:

 1. Laci, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hogy közzétetted, megérte lefordítanom! Tőke Péter a Leleplező könyvújságban szintén fog róla írni, Drábik is rázoomolt.

  Remélem, a védelmet fogja szolgálni. A rosszfiúk úgyis mindig megkapják ezt luxushotelek konferenciatermeiben jó előre, a kérdés már csak az, a jófiúk tudják-e, mit fognak ellenük használni és megteszik-e időben az ellen-ellenlépéseket, a figyelmeztetést és ennek az anyagnak a terjesztését.

  Vajon Sevasterünk le tudná fordítani a filmet?

  Youtube-ra tömörítve akár csak nemnyilvánosként feltöltve rövid ideig, az automata srt-k kigeneráltathatók az időzítés megkönnyítéséhez.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Amennyire Zbigniew Brzezinski a stratégiai ember, Gene Sharp a taktikai.

   Törlés
 2. RENDKÍVÜL NAGY TÉVEDÉS, erőszak mentesen nem lehet leváltani pl. egy fideszt, erőszak mentesen nem lehet leváltani egy usa elitet, ezeket az erőszak mentes utakat egy csomó őrült végigjárta már, minden bíróságot, minden intézményt, az eredménye NULLA

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Így van. Egy magyar szemle is íródott erről: http://goo.gl/uO39m6​ (PDF, 85kB). Elég sajátságos elképzelése van ennek az Intézetének arról, hogy mi a demokrácia és hol való alkalmazásra. Sajátságos az is, hogy elég sok nyugati hely van, ahol lehetne rendszert jobbítani, azonban e helyekre ő mégsem javasolja a tanításait.

   Törlés
  2. Ugyanakkor ha nem hijack-elik (ami elég ritka), akkor igenis nagyon hatásos módszerek, pl. egy vállalaton belül egy kisebb csoportnak, vagy egy mobbingolt középiskolásnak nagy érték ezekről tudnia. Ez egy fajta erők és egyensúlyok rendszere is, megteremti az esélyt a civil személyeknek az önérvényesítésre (ha nem hijack-elik, nem térítik el beépített emberek a dolgot, de ezek ismeretében már az eltérítés a folyamatában leleplezhető és így kicselezhető, minimum részben).

   Törlés
  3. Az erőszak nem nagy kunszt, de mi lesz utána? Kicsit olyan érzésem van ezzel, mint az egyszeri emberrel, aki elemi indulattal (igazságérzettel) lerombolja a panelházat, de sem tervek, sem nemes építőanyag, se munkáskéz nincs, hogy kastélyt építsen helyette... Maximum egy másik panelházat húzhatna fel, amelyre néhány évtized múlva ugyanaz a sors várna.

   Törlés
  4. "Az erőszak nem nagy kunszt, de mi lesz utána? Kicsit olyan érzésem van ezzel, mint az egyszeri emberrel, aki elemi indulattal (igazságérzettel) lerombolja a panelházat, de sem tervek, sem nemes építőanyag, se munkáskéz nincs, hogy kastélyt építsen helyette... Maximum egy másik panelházat húzhatna fel, amelyre néhány évtized múlva ugyanaz a sors várna."

   a bűnözők ellen mindig kell erőszak, ezt ne keverd össze a tisztességes emberek ellen irányuló helytelen erőszakkal, és ne legyél már olyan fogyatékos hogy nem tudsz különbséget tenni a helytelen és a helyes erőszak között

   Törlés
  5. Én itt egészen másról beszélek. Persze lehet egyfajta cheguevarai, vagy iszlámállamos lendülettel a gazember álelitet eltakarítani, és tegyük fel, hogy ez sikerül is vasárnap estére. Hogyan tovább hétfő reggel? Mi legyen az államforma? Maradjon a régi rendszer, új játékosokkal? Egy olyan rendszer, ami ab ovo az élet korrupciójára épül?

   Restauráljunk valamit? Mit? Hogyan, kik működtessék az új (régi) államot? Szavaztassuk meg? Kivel? Azzal a "néppel", aki képes hősi halált halni a vasárnapi zárva tartás miatt? Aki megfulladna a kereskedelmi televíziók és androidos applikációk nélkül?

   Másik lehetőség, hogy valaki átveszi a hatalmat. Ki? Tíz "túlfeszített lényeglátó" tizenegy irányba indulna. Szent Korona, mint tekintély és jogforrás? Persze a született progresszivista, urbános értelmiség ezt már zsigerből is elutasítja, de ez csak egyik probléma. A "nemzeti" oldalon sincs két olyan szervezet, amely akár csak hasonlóan ítélné meg a Szent Korona ebbéli helyzetét. Hol vannak azok a személyiségek, akik egy ilyen történelmi léptékű fordulatot uralni tudnának? Sehol. Erre utaltam az előző bejegyzéssel.

   Valaki egyszer azt mondta: "Figyeld meg, hogy a kommunisták a kommunizmus megvalósulásának mindig csak az első napját tudják elgondolni. A többit már nem" Azért nem mert a kommunizmus és hasonló utópiák nem működőképes és fenntartható rendszerek. És ez nem csak a kommunizmusra igaz....

   Törlés
  6. te nem tudod hogyan tovább mert a te fejedben nincs semmi ezzel kapcsolatban, de nyugodj meg, sok másik ember pontosan tudja hogy hogyan tovább,a ami világban már pontosan lehet tudni hogy egy-egy területen mi az a rendszer felépítés ami nagyon jól müködik

   Törlés
  7. "sok másik ember pontosan tudja hogy hogyan tovább" - adja Isten, bár erős kétségeim vannak (társadalmi szintekre gondolok). Jelenkorban az is hatalmas teljesítmény, ha valaki saját, belső útján képes előre haladni. Ne legyenek illúzióink.

   Törlés
  8. Elérkezett az idő, hogy mindenki csak a saját belső útjára, hangjára figyelhet. Rendszerben kár gondolkodni , ami kint folyik, az már kőkemény hatalmi játszma. A hivatalos tér-felek sem képesek már látni sem a saját helyzetüket, sem a másik helyzetét. Például:
   http://komlomedia.hu/hir.php?hir=5361#sthash.k15FORFq.dpbs

   Törlés
 3. Az erőszakmentes beavatkozás - és persze a változás - 1-etlen eredményes és lehetséges módja:
  Az egyéni belső rezgés über-dimenzionális szintre való megemelése a szeretetelvűség révén. Ennek megtörténte után - a "kapott" tudással és képességekkel - egy áthatolhatatlan terembura létrehozása a Kárpát medence fölé. Ezután a külső rezgésszint hozzáigazítása következik a már elért belső szint egy bizonyos fokához/mértékéhez. Ezt az "aranykori-éteri" változást már csak a szeretet-orientált és jóakaratú úgymond magyar lélekminőségű emberek képesek abszolválni a terembura alatt. Mivel az országfoglalás, rabszolgatartás, harácsolás, önzés, félelem, gyűlölködés, megbocsátásra való képtelenség stb. alacsony belső rezgésszinttel jár az un. "gonoszak" kénytelenek lesznek minden kézzelfogható valódi értéket hátrahagyva elhagyni Egész-Magyarországot. Békésen de nagyon sürgősen, mert a magasabb rezgés elviselhetetlen a számukra. A terembura alatti "Paradicsomban" ekkor végre jószívűséggel, szeretettel, nyugodtan és békésen elindulhat a tényleg "szebb jövő" és persze annak kisugárzása is a Föld minden szegletébe. A lokálisan magasabb rezgés-intenzitás eközben megvédi az itt-maradtakat az immár kívül-rekedt pártoskodó politikusi-pénzügyi-gazdasági bűnözői "elittől", azok erőszak-szervezeteitől. És persze az újjászerveződő kis- és nagy-antanttól, a masonic-illuminati szektáktól, a cionista-vatikáni-jezsuita-máltais-bilderberges-trilaterális-cfr-es-koponya és csontos-habsburgos háttér6almi szennytől. No meg a nátó, eu, us-rael, su-rael atomfegyvereitől is megvéd a terembura - a terem-búráját neki.

  VálaszTörlés
 4. http://citizengo.org/hu/15303-gyermekeknek-nincs-szukseguk-azonos-nemu-szulokre?sid=MzMyMzE0ODExNzkwNzUw

  VálaszTörlés