2012. szeptember 2., vasárnap

A Nyugat elbukta az Irán lejáratására tett kísérletet, sőt hatalmas keleti Tömb jött létre (NAM)


MEGBUKOTT A NYUGAT IRÁNNAL SZEMBEN....SŐT !

A hírekben nem igen hallottam róla, pedig egész héten zajlott egy, az egész világ sorsát meghatározó konferencia Iránban, Teheránban. Azért is jelentős, mert ez nem a nyugati szövetségesek protokoll találkozója volt, hanem iszonyatos befolyással is bíró, a cionista, nyugati hatalmakkal szövetségbe NEM tartozó államok konferenciája India, Pakisztán, Irán, Venezuela, Kuba és rengeteg ország részvételével !!! Döntöttek, mi legyen Izrael és a Palesztin állam sorsa, viszony az angol-szász birodalommal és Irán folyamatos cionista zsarolásával. 120 ország tagja ennek a NAM - Non Aligned Movement /El Nem Kötelezettek Mozgalma/ szövetségnek. Elég fontos lenne szerintem, hogy a nap híre legyen ! Gondolom én...persze....

Idén Irán látja el a vendéglátó szerepet az El Nem Kötelezettek Mozgalma csúcstalálkozóján, ami így a korábbi találkozókhoz képest lényegesen korábban a figyelem középpontjába került. Az önmagukat hivatalosan egyik nagy hatalmi blokk mellett sem elkötelezettként nyilvántartó nemzetek augusztus 26-tól 31-ig Teheránban tartják 16-ik csúcstalálkozójukat. A rendezvény témakörei a világban jelenleg zajló geopolitikai átrendeződés köré csoportosulnak. 

Ez egyben a legtöbb kérdést felvető rendezvénynek is látszik, annál fogva, hogy egy olyan ország szolgál a találkozó helyeként, ami a fejlettnek mondott nyugati gazdaságokkal szemben jelenleg vívja ki térségi nagyhatalmi pozícióját (gazdasági téren is). Ha a találkozó sikerrel zárul, az több téren is paradigmaváltással járhat, de mindenféleképpen súlyos kijelentéseket fog maga után vonni olyan országoktól, mint például Észak-Korea, Azerbajdzsán és Irán, melyek jelenleg a nemzetközi diplomácia terén válaszút előtt állnak, és miközben saját függetlenségért minden eszközzel fellépnek, az erő felmutatása mellett igyekszenek is pozitív képet felmutatni a nagyhatalmak számára, beilleszkedni és helyet szorítani maguknak a jelenlegi nagyhatalmak közé.

Az ENSZ főtitkára, Ban Ki Moon is részt vesz az eseményen, ami találgatásokat vont magával annak kapcsán, hogy a találkozók során az iráni atomprogram ügyében is paktum születhet, miközben az Irán elleni szankciókat támogató államok újra erőre kaptak. India, mint a El Nem Kötelezettek Mozgalmának szellemi atyja, szintén felszólal ebben a kérdésben.
Ahmadinejad the NAM summit
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad the NAM Summit, August. 30, 2012.
A záróbeszédében az iráni elnök a szervezet országait egy új vezetésre kérte a világ irányításában, melynek alapja a Szabadság, az Igazság és a Baráti együttműködés kell, hogy legyen !

Az El Nem Kötelezettek Mozgalmához (a későbbiekben NAM - Non Aligned Movement) 120 harmadik világ béli ország tartozik
, melyek a nemzetközi szervezeten keresztül együtt a fejlődő országok gazdasági és kulturális érdekképviseletét látják el. A NAM létrejötte 29 ázsiai és afrikai ország 1955-ös találkozójához köthető, melyek közös nevezőt állapítottak meg a gyarmatosítási folyamattal és a Nyugat befolyásával kapcsolatban. Az 1961-es találkozó meghatározta a NAM tagság feltételeit. Ez az egyezmény kimondta, hogy csak az az ország válhat tagállammá, amelynek a nyugati országokkal szemben semmiféle szövetségi viszonya nem áll fenn, és a nagyhatalmakkal semmilyen védelmi egyezményekben nem vesz részt. 

A NAM ezen az úton akarta biztosítani, hogy tagállamai a hidegháborús felek eszközeivé váljanak, és egyben elkülönítette magát mind a nyugati, mind pedig a szovjet blokktól. A NAM tagállamok első csúcstalálkozója 1961-ben az akkori Jugoszláviában (Belgrádban) Tito indítványozására lett megszervezve, a találkozón 25 állam képviseltette magát, légkörét az Egyesült Államok és a Szovjetunió közti konfliktus határozta meg. 


A NAM kinyilvánítottan az imperializmus ellen küzdő államok jogait védi és egyfajta független bíróság szerepét tölti be. A mozgalom egyben a világgazdasági rend átrendezése mellett is elkötelezett. A Szovjetunió összeomlását követően a NAM politikáját a globalizáció jelensége, az eladósodás, a gazdasági gyarmatosítás és a nemzetközi szervezett bűnözés elleni fellépés határozta meg. Mivel a NAM tagállamok nagy része egyben ENSZ tagállam is, az ENSZ belelát a NAM működésének egy részébe, viszont a NAM tagállamoknak több ENSZ határozat is köszönhető, ami a tagállamok közös érdekképviselete nélkül egyébként nem született volna meg.Ennek köszönhetően az ENSZ a találkozót megelőzően a következő nyilatkozatot adta ki:
1.) Elítéli a megszálló izraeli erők palesztin lakosság elleni támadásait a palesztin városokban, különösen a Jenin menekülttáborban
2.) Elítéli, hogy a megszálló erő, Izrael nem hajlandó együttműködni a közgyűlés tényfeltáró csoportjával a Jenin menekülttáborban az ENSZ Biztonsági Tanácsának
3.) Hangsúlyozza a Közel-Kelet térsége valamennyi népének biztonságának és jólétének fontosságát, és elítéli a tömeges halálesetekkel járó erőszak, terror alkalmazását a palesztin és izraeli civilek ellen
4.) Követeli az ENSZ BT 1402 (2002) határozatának azonnali megvalósítását
5.) Követeli a 2001 december 5-én Genfben kiadott deklaráció azonnali megvalósítását nemzeti, regionális és nemzetközi szinten is
6.) Utasítja a főtitkárt a Jenin és más palesztin települések területén történtekről az átfogó jelentés elkészítésére minden elérhető forrás és információ bevonásával
7.) Követeli, hogy a megszálló hatalom Izrael hagyjon fel az ENSZ humanitárius tevékenységének akadályozásával a megszállás alatt tartott területeken, különös tekintettel a Vörös Kereszt és az ENSZ újjáépítésért és munkahelyteremtésért felelős bizottságára, illetve hogy Izrael tartsa tiszteletben a szabad mozgás és tartózkodás jogát, biztosítsa a humanitárius ellátmányokhoz való szabad hozzáférést
8.) Felszólít az azonnal szükséges ellátás és alapvető szolgáltatások biztosítására, a jelenlegi humanitárius helyzet megoldásában és az újjáépítésben való segédkezésre, beleértve a palesztin hivatalok épületeinek újjáépítését is
9.) Mindkét felet felszólította a krízis megoldására tett törekvéseinek megduplázására, és a tárgyalások újrakezdésére minden témakör kapcsán, beleértve a független palesztin állam megalapítását is
10.) A tizedik különleges pont meghatározását elnapolja és felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a tagállamok kérésére újabb gyűlést hívjon össze kifejezetten e kérdéskör megvitatására

Ez a cionista rendszerben is komoly aggodalmakat váltott ki - a hét folyamán Izrael figyelmeztette Ban Ki-moon-t, az ENSZ főtitkárát és más vezetőket, hogy ne essenek az iráni propaganda csapdájába, mikor az El Nem Kötelezettek Mozgalmának csúcstalálkozóján részt vesznek. „Nincsenek kétségeink affelől, hogy az iráni állam ezt a találkozót propaganda célokra és politikájának legitimálására fogja felhasználni” (Yigal Palmor, a külügyminisztérium szóvivője)
„Felszólítunk minden odalátogatót, hogy vigyázzanak az ilyen manipulációkkal, és ne essenek ebbe a csapdába” Martin Nesirky, az ENSZ szóvivője külön bejelentést tett, hogy a főtitkár Izrael (és az USA) tiltakozása ellenére is személyesen tesz látogatást a csúcstalálkozón, és személyes megbeszélést tart Mahmud Ahmadinedzsád iráni elnökkel. Ezt hallván az USA ENSZ nagykövete, Susan Rice szintén felszólította az ENSZ főtitkárt a távol maradásra. De mindez sikertelen maradt és az ENSZ-főtitkár ott volt !

A legmagasabb rangú delegáltak közt van az egyiptomi elnök Mohamed Murszi, a kubai vezető Raul Castro, és India miniszterelnöke Manmohan Singh. Ez még nagyobb felháborodást váltott ki a nyugati országokban, főleg az után, hogy Hamenei ajatollah a csúcstalálkozót megelőző héten rákos daganatnak nevezte Izraelt.Egy az Oslo Times-nak adott interjúban az iráni nagykövet már a találkozót megelőzően bejelentette, tisztában vannak vele, hogy az iráni atomprogram kapcsán tárgyalásokat folytató „5+1 országok” közül többek politikai okoknál fogva nem vesznek részt a találkozón – és ha a tárgyalások nem az elvárásnak megfelelően alakulnak, akkor számítani lehet arra, hogy a tárgyalásoknak vége szakad, és a Nyugat szerepe nyilvánvalóvá válik.

Az El Nem Kötelezettek Mozgalmának jelenlegi találkozója azért is kiemelkedően fontos, mert először kerül megrendezésre úgy, a világ egyetlen nagyhatalma sem áll ki mellette támogatóan, így a szervezet egy különálló nagyhatalmi blokk formálódásának tekinthető.

A héten megjelent a Washington Postnak egy száma, ami már nyíltan felszólítja Ban Ki-moont, hogy ne vegyen részt Teheránban a konferencián, mivel Iránnak ez a konferencia kiváló lehetőséget ad, hogy a nyugati szankciókkal szemben nemzetközi ellenállást indítson be. A Haaretz cikkeiben Izrael elsődleges félelmei jelennek meg, mikor arról írnak, hogy a rendezvény elsősorban a palesztin állam nemzetközi támogatásáról fog szólni, és különösen amiatt aggódik, hogy ebben az ENSZ főtitkár is részt vesz. A Haaretz cikkeinek megjelenését követően a Washington Post ezt a találkozót 
„az USA, az ENSZ és az ENSZ BT-vel szembeni ellenállás fesztiváljának” nevezte. 

A Haaretz szerint „azzal, hogy Ban kezet ráz Ahmadinedzsáddal, átlépte a végső határt, mert legitimizálja az iráni elnök Izrael-ellenes és antiszemita propagandáját”


Nem csak az ENSZ főtitkár látogatása váltott ki hasonló reakciókat, az indiai miniszterelnök, Manmohan Singh Teheránban tett látogatását ugyanígy fogadták a nyugati államok. De ez nem is az első alkalom, hogy a szövetség hitelességét egy tagállam politikájára hivatkozva kérdőjelezték meg, a 14.-ik találkozót követően (2006-ban) a kubai kormányra hivatkozva történtek hasonló esetek. 

Irán 30 vezetőt lát vendégül, köztük India, Egyiptom és Kuba vezetőit, ami egyben azt is bizonyítja, hogy a Nyugat törekvése Irán nemzetközi elszigetelésére sikertelenül zárult. 
Az iráni külügyminiszter, Ali Akbar Szalehi azt nyilatkozta, 
„több mint 100 ország jelezte részvételi szándékát, közülük 30 ország képviselteti magát a legmagasabb szinten. Irán történetében ez az eddigi legnagyobb volumenű nemzetközi politikai rendezvény.” 

Ebben a két napban ugyanis Irán bizonyítja, hogy helyen van a nemzetközi politikában annak ellenére is, hogy a nyugati országok mindent megtesznek Irán nemzetközi politikából való kizárásáért. Ugyanis összesen hétezren jelennek meg a rendezvényen, beleértve a politikai, vallási vezetőket és a média embereit (ami nem utolsó sorban az ország turisztikai ágazatának is 50 millió dollár közvetlen bevételt jelent). Az iráni média pedig bátran kijelenti (mert kijelentheti), hogy ezek alapján a nyugatiak törekvései a rengeteg befektetett pénz és energia ellenére is sikertelenek voltak.
 
A NAM konferenciának ugyanis egyik központi témája, hogy a NAM tagállamok együttesen fellépnek az ellen, hogy a cionisták és az Egyesült Államok beavatkozzon a szír belpolitikába és kényszerített rendszerváltást idézzen elő katonai erővel. 
Ugyanis 2008 októberében a szír hatóságok lényegében helyreállították a rendet az országban. Azt követően kezdtek a nyugati államok és az arab szövetségesek teljes erőbedobással dolgozni az ország káoszba borításán, azóta több szír nagyváros helyén csak romhalmazok állnak. Az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint a találkozón döntés fog születni ebben az ügyben, és általánosságban a tagállamok hasonló jellegű problémáinak megsemmisítéséről. A nemzetközi terrorizmus elleni közös fellépésről - ez talán egy újabb katonai szövetségi rendszer kialakulását jelenti, de a végső közleményekből majd egyértelműen látszódni fog, miről van szó. Ez beleillik az El Nem Kötelezettek Mozgalmának profiljába is, ami az 1979-es határozat óta a tagállamok önrendelkezésének, függetlenségének, területi egységének és biztonságának szavatolása.

A következő találkozó három év múlva Venezuelában kerül megrendezésre, és ez a két esemény együtt nemzetközileg egy sokkal nagyobb fordulópontot jelent: hogy újra létrejön a kétpólusú világ, még a világháború kirobbanása előtt. Ebben a viszonylatban pedig az ENSZ-szel szemben az El Nem Kötelezettek Mozgalma jelenti az alternatívát, és mint alternatíva, kiutat jelent minden államnak, ami a hanyatló Nyugatnak hátat fordítana. 


Az El Nem Kötelezettek Mozgalma egy olyan, nemzetközi, nemzetek feletti fórum szerepét fogja betölteni, ami a cionizmus és a Nyugat világméretű vereségét követően azt a szerepkört töltheti be, amit mindig is az ENSZ-nek kellett volna, de a cionizmus megjelenése miatt már az alapításkor eltorzult, és így feladatát ellátni nem tudta.Forrás : A bejegyzés szövege a Jövőnk.info-ról származik

71 megjegyzés:

 1. Csakhogy kicsit lelombozzam a cikkből áradó egyfajta pozitív kisugárzást.
  Halkan megkérdezem, hogy az ENSZ mióta is ítéli el és szólítgatja fel különféle nyilatkozatokban Izraelt a palesztinokkal kapcsolatban? Ezeket mint láthatjuk igen komolyan vették eddig is.

  Ez az "új" nemzetek fölött álló szervezet meg... háát... lehet, az elgondolás szép és követni való, meg talán még hasznos is lehetne. Csakhát... személy szerint nem fűzök hozzá nagy reményeket.

  S két apróság.
  Egy. Tito Jugoszláviája független volt a Szovjetuniótól? Tényleg?
  Kettő. Az "Arab-tavasz"-ról mintha valami olyasmit lehetett volna hallani anno, hogy a kirobbanásában nem kis szerepet játszottak, holmi gumitalpú srácok, akiknek mindenféle bujtogatás, meg izgatás vót a feladatuk.
  Persze lehet rosszul tudom. Vagy csak ismét nem vagyok túl pozitív. (Lehet még mindig a pénteki Safarov-ügy utóhatásai rágják az agyamat. Amiről ugye ismét csak nemsokmindent közöl a hazai fősodrat.)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Érdemes megnézni, hogy kik és milyen szándékkal alapították az ENSZ-et. Többek között.

   Törlés
  2. ENSZ - UN
   http://kepfeltoltes.hu/120514/ensz_un_33_mason_www.kepfeltoltes.hu_.gif

   http://www.google.hu/images?q=illuminati+33
   http://www.google.hu/images?q=illuminati+33+un

   13 x 13 = 169 -- "G", 60 és 90 fok
   http://kepfeltoltes.hu/120125/img_one-dollar_illuminati_1776_2012_1666_666_13_mason_monas_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
   http://www.google.hu/images?q=mason+compass

   Törlés
  3. S azon is töprengtem pár pillanatot, hogy milyen igaz, a sötétben nem lehet látni, meg jól tájékozódni - mán annak ugye, aki nem eme közeget tartja életterének. De vajon a fény nem takarja ugyanúgy el a valóságot, mint a setét (az előző gondolatmenetet követve)?
   Kissé cizellálatlanabbul fogalmazva: Azt tény, hogy francokat se látni a tök sötétbe, de akkor se jobb ha a embernek kiég a szeme a nagy fényességtől.

   ...

   Hogyan festene a föld, ha eltűnne róla az árnyék? Hiszen árnyékot vet minden tárgy, minden ember, kivétel nélkül. Itt van például a domb árnyéka. Csak nem akarod megkopasztani a földgolyót, hogy eltávolítsál róla minden fát, minden élőlényt, csak azért, hogy fantáziád kielégítsd, és elgyönyörködhess a kopár fényben?

   Törlés
 2. Az hogy az egypólusú világ polarizálódik, annak is köszönhető, hogy az USa-ban is hatványozódik a gazdagok kapzsisága.Senki nem akar adót fizetni. Amerika olyan hatalmas belső belső problémákkal küzd, hogy "cincognak az egerek". Az USA az adóelkerülést segítő kiskapuival saját magát bomlasztja azzal ,hogy egy hatalmas offshore világot építettek a háta mögött. Egy új Tax Justice Network(TJN)jelentéséből kiderül, a becslések szerint $ 21 - $ 32000000000000 , 21-32 trillió dollár ! rejtett, lopott vagyon van, (és ez csak egy hivatalos becslés, mekkora lehet a valóságban) , amelyet a Wall Street bankjai kezelnek, és a kormányzati politika védi őket.
  http://tjn-usa.org

  Ismeritek a kisgömböc c. mesét ?
  http://www.youtube.com/watch?v=hfgbd_D4Pc4

  VálaszTörlés
 3. Teljesen nyilvánvaló, h akció reakciót eredményez! Usrael erötfitogtat, szankciónál, magyarul növeli a feszültséget ezzel egy célt szolgál félelmet kelt ami nagyon is passzol a NWO elképzelésének! A belpolitikai feszültségek elterelésére is kiválló eszköz- jól bevált sémák ezek - a folyamatos ellenségkép ismételgetése!

  Nem állítom, h a "Nem elkötelezettek"(!) fogja világot megválltani, hiszen jól felfogott érdekük az egyéni/nemzeti érdekérvényesítés, de "egységben az erö" elv szerint szükségszerüen kell/ett kialakulni egy ilyen pólusnak! Ehhez nem kell nagy jóstehetségnek lenni, mondhatnám ez is pszichológia!
  Az viszont tény, h aktualitása/idözítése a legjobbkor jött Iránnak, mert még ha elviekben is - jó lehet a pénz/gazdaság/fegyver az úr ott is -, de jó alkalom mindannyiuknak, h kitörési pontot találjanak és mutassanak, a nagypofájú nyugattal szemben!

  VálaszTörlés
 4. Köszi a cikket SBG Buddha!

  Amúgy én úgy tudtam az ENSZ is a globalistáké...

  VálaszTörlés
 5. Komolyan azt gondolja valaki, hogy egy Irán v. Észak Korea féle állam bármiben jót hozhat. Azt hiszi valaki, hogy ezek az add hoc szövetségek komolyan, nem globalisták, nem hatalommániásak, nem gonoszak, mint az ördögi (szó szerint) USA (NWO) ??? ÚR ISTEN ! Ez komoly ? Ennyire hogy lehet valaki beszűkült, korlátolt, naív és ost..ba (elnézést, senkit nem akarok megbántani) ? Mert ha antiszemita akkor értem. Ez elég gyakori mostanság kis hazánkban. De ha nem, akkor hogy gondolhatja ezt a butaságot komolyan. Oszd meg és uralkodj ! Nem ismerős ? Egyik ördögi banda megy a másiknak. Ez olyan mint a maffiaháború. Mert ebben nyög az egész emberiség. Ez van. De nem sokáig. Könyörgöm, ne emberi okoskodástól meg szervezkedéstől várjuk a megoldást. Az már rég megvan. Úgy hívják megváltás. Azt meg megváltó szokta csinálni (egyszer és mindenkorra). Van neve is: Jézus Krisztus (nem a katolikus vallás figurájára gondolok). NEM lehet ezt a világrendszert és helyzetet, időt (máskor sem lehetett
  ) megérteni szellemi dimenziók nélkül (materialistán). De ördögi tanokon (New Age, okkultizmus, ezotéria stb.) keresztül meg nem érdemes.
  Kimondom: itt majdnem mindenki hasonlóan a korszellemhez (a "mátrix"), egy bizonyos csapáson halad, amiről azt hiszik az a jó (igaz) irány. Miközben ugyan abba a gödörbe visz mint amit le akarnak leplezni, csak másik járatlanabb úton. Bukott angyaloktól és démonoktól kapott tanácsok és részigazságok alapján (lsd.: aliens, New Age stb.) nem lehet igazságban és világosságban járni. Ezt a világot nem lehet materiálisan megérteni vagy legalább még leleplezni sem. Ha meg belemennek a szellemvilágba, abból csak csapdába esés lesz, minthogy Világosság és Igazság (Jézus Krisztus) nélkül ott csak elesni lehet. Vak vezet világtalant !Egy mondás: "az ördögnek az volt a legnagyobb trükkje, hogy elhitette: nem is létezik". Jézus szerint e világ "istene" sátán. Ha Ő ezt mondta, elhihetjük. De Ő legyőzte sátánt meg a halált. Ez ami most folyik kis világunkban, az utolsó nagy összecsapás (Armageddon)előtti mozgolódás. Az antikrisztus eljövetelének előkészítése (NWO). Nem sok idő még (max.néhány évtized, de inkább év) és lesz 7 év az ördögé. De akkor a végén visszajön a Király és leveri őt is és megítéli a világot. Ezért nem az illuminátusokkal kell foglalkozni (ők csak sátán kivitelezői), hanem azzal a Megváltóval, aki egyedül meg tud menteni ettől a nyomorúságtól és a saját ítéletétől is (a megtérés során). Apokalipszis (leleplezés) legyen, de Igazságban és kijelentésben. Ha ez nem kell, brutális szívatás lesz.
  "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen... Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta." (Jn 3:16,36)
  „Akié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.” (1Jn 5:11-12)
  "Megismeritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz titeket." (János 8:32)
  „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14,6)
  http://idokjelei.hu/ ITT VAN A FRANKÓ !!!
  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qi4z5AH3nycJ:www.whoisjesus-really.com/hungarian/impact.htm+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
  http://keresztenyfilmek.com/bizonyitekok/260-viszaly-a-mennyben-cosmic-conflict.html

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Miért érzem azt, hogy neked szimplán csak annyi a bajod, hogy ők nem azt a vallást gyakorolják, amit te?

   Másrészről igazad lehet abban, hogy valószínűleg ők sem a legtisztább szándékkal teszik amit tesznek.

   Törlés
  2. asd + ....körülbelül ugyan ez a 2 gondolat fogalmazódott meg bennem...arpiel még mindig a dogmákat erőlteted, hol ott volt már néhány utalás, hogy ezt nem kellene...ne keverd bele a megváltódat, hiszen ez most nem teológiai kérdés/vita, szimplán csak politikai...te jó ég...most olvastam végig amit írtál...no comment
   "Nem sok idő még (max.néhány évtized, de inkább év) és lesz 7 év az ördögé." legalább a próféciákkal legyél már tisztában, mert ez így hiteltelen..

   Törlés
  3. bizony 7 évre teszi a Biblia az Antikrisztus uralkodását.

   olvasgass, művelődj KILL uminati!

   Törlés
  4. Azért mókás ám látni, hogy egyes arcoknál ha politikai téma, akkor gyön a vallás. Ha meg más akkor is.
   Persze egy szinten a politika az vallás, a vallás meg politika.

   Oké. Ez az egész csak terelgetés, meg kendőzés. S mivel a emberkék többsége úgyse lát szélesebb képet (és még a kevésnél is kevesebbről tud) nekik azért elég. Lehet hörögni, füstölögni, meg ilyenek...

   Következ kis off:
   Most viszont kissé elgondolkodtam azon, milyen pocsék lehet valójában ennek a fickónak, akit sokan a Patásként emlegetnek. Mer ugye ücsörög szépen egy tábla előtt és tologatja a bábukat a Nagy Játszmában. De nem tud normálisan koncentrálni a csatára, amit (egyesek szerint) a Kaporszakállúval vív, mert folyamatosan csuklik (annyit emlegetik mindenféle arcok, miközben a saját hibáikat próbálják rátestálni/rákenni). A Kaporszakállú meg csak somolyog a bajsza alatt, mert ő nem csuklik. Helyette a fia csuklik néha. De ő ugye nem játszik.
   Fura egy képzet nem?
   S azon is töprengtem pár pillanatot, hogy milyen igaz, a sötétben nem lehet látni, meg jól tájékozódni - mán annak ugye, aki nem eme közeget tartja életterének. De vajon a fény nem takarja ugyanúgy el a valóságot, mint a setét (az előző gondolatmenetet követve)?
   Kissé cizellálatlanabbul fogalmazva: Azt tény, hogy francokat se látni a tök sötétbe, de akkor se jobb ha a embernek kiég a szeme a nagy fényességtől.

   Törlés
  5. Arpiel, aki nem veszi alapkőnek többnyire, amiket leírtál, az vagy nem érti, vagy szimplán így járt.. Ez az oldal pont, hogy nem a politikáról szól (ugye...). Soha ne add fel, a fény vezessen utadon és minden rendben lesz ;)

   Törlés
  6. Köszönöm a bátorítást, Isten legyen veled is. És ne tévézzémán !

   Törlés
 6. Van egy olyan érzésem, h megint kéne írnom 1 rövid összefoglalót... ám ezt most passzolom, majd később. Úgy is lesz még pár szakértő aki ide fog termelni érdekes dolgokat.
  Annyit azért leírok, csak emlékeztetőnek: már mondtam, h az emberi történelmet nem megéred és nem az emberiség formálja. Az emberi történelmet feltalálják!
  Ugye, ha így ilyen szemmel nézünk ezekre a hírekre...

  Nos, jó éjt mindenkinek és kellemes napot előre is a holnapihoz! :-)
  Béke s harmónia!

  VálaszTörlés
 7. A Megvalto elegge kesik, de tudjuk a Bibliat, mar sokszor atirtak, a valos Bibliat meg ember nem latta, ugyhogy en inkabb arra tennem ra a szivemet,...amit a Vatikan atirt...a maguk javara a maguk vilagrendjere, Bort isznak Vizet predikalnak...mindenesetre jo Tanitok voltak a vilagban,,,,sok embert megtevesztenek maig is...haborukat, vagyonokat halmoztak fel ok is a szamlaikon...ugyhogy nehivatkozzunk a Bibliarra, mar regota az Illuminat iranyitja a vatikant,,,,sok artatlan aldoztak fel Isten neveben.....szoval Hajra Iran, aki nem volt sosem foglalo, de a a Foglalok akik meg a mi kis orszagunkat is elakarjak foglalni...nemhiaba van a magyargyulolet reszukrol......nem kell Iranig menni. helyben mar van az orszagunbka Satant szoglalok, 300 szabadkomuves.......benne a mi kormanyunk is.....

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Kovács Éva !

   Nem késik a megváltó, hisz nem (csak) ember, hogy lekéssen dolgokat.
   Kettő: tojok a Vatikánra meg a RKE-rs, semmi közöm hozzájuk, sőt nekik sem sok az élő Istenhez. Nem vagyok vallásos, én újjászületett keresztény hívő vagyok. Súlyos hiba kiönteni a fürdővízzel együtt a gyereket is (RKE kontra Biblia és élő kereszténység). Egyébként sajnos igazad van.
   Három: Irán. Na ebben nincs. "Hajra Iran, aki nem volt sosem foglalo" hát ebben van némi orbitális tévedés. Úgy emlékszem a mai Irániak a Perzsák utódai (erről ennyit). Ami meg a jelenlegi helyzetet jelenti, senkinek ne legyenek illúziói afelől, hogy egy morálisan meg (az olajtól eltekintve) gazdaságilag meg politikailag suttyó országról van szó, ahol nem kívánnám Önnek hogy ott legyen nő (egyszerűen nem értem, hogy védheti főleg egy nő Iránt, majd ha ott élne...), ha csak nem élvezi megalázást, a jogfosztást, a verést (savat hivatalosan a nők képébe önteni és egyéb aberált örgödi nyalánkságok). Erre mondják, "nehogy má a nyúl vigye a vadászpuskát" vagy "hogy kerül az asztalra a csizma". Lehet, hogy az angol-szász-USA blokkot az illumináti vezeti, de Iránt meg a többi szutyok állammocskot (pl.Észak Korea sőt az Oroszok is) is a sátán. Ez az egész nyomorult bolygó az övé lsd.: "Majd felvivén őt (Jézust) az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban. És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom; Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz" (Lk 4:5-7) De nem lesz így örökké !

   Törlés
  2. Nyah... csak mer ráérek, és nincs jobb dógom. Offoljunk még kicsinyt. Mer az jó. (Ugyan kicsit szétveri az alaptémát boncolgató reagokat, de ezt mán úgyis megszokta mindenki.)
   Tehát...

   arpiel:
   Hogy is mondja Gandalf a Gyűrűk Urában Frodónak? Ha jól emlékezem valahogy így: Egy mágus, sosem késik, mindig akkor érkezik, amikor annak itt van az ideje.

   Iránnal kapcsolatban kifejtett véleményed kissé... hogyismondjam?... nem tűnik túlzottan szeretetteljesnek. S igen csúnyán ítélkezés szaga van. Holott, mintha a Könyv is emlegetné hogy Istené az ítélkezés joga. Ugyebár. Bár lehet rosszul tudom. Az meg ugye jelenleg nem túl számottevő érv, hogy teszem azt kétezer évvel ezelőtt a Irániak Perzsák vótak, akik hódítottak, meg gyilkolásztak, meg izé... tudod a birodalmak mán csak ilyenek. Mindazonáltal ha emlékezetem nem csal - s lehet hinni a különféle könyveknek, kishazánk népének ősei is hülyéreverték és kirabolták majnem egész Európát. Ugye. (Ha meg az elmúlt százegynehány esztendőt tekintsük, akkormeg... hát nem fényelt a csillagunk olyan szépen.)
   A múlt elmúlt. (Csak, hogy ilyen közhelyes legyek.)
   Továbbmenve. A moralitás mint olyan szintén nézőpont kérdése. Az arrogancia viszont nem túl hasznos tulajdonság ám. Azért lenézni országokat/népeket mert a gazdaságuk, politikájuk, vagy szokásaik, jogrendszerűk nem hajaz az európai (meg amrik) példára elég érdekes. De ez persze a saját kis véleményed - gondolom.
   Ezzel meg nem lehet mit kezdeni. Ha ilyen, hát ilyen.
   (Persze ha netán a felemlegetett országokba keverednél véletlen, azért hasznos lenne nem fennhangon emlegetni az ilyen hozzáállást. Ugye.)

   Jah... és még egy. De ez inkább kérdés. Hogyis van ez a "Nem vagyok vallásos, én újjászületett keresztény hívő vagyok." dolog?

   Törlés
  3. Igazad van. Kissé elragadtattam magam, mert nehezen tűröm a kegyetlenséget (ami az iráni nőkkel kapcsolatos). Nem arroganciából írtam csak szívből.
   Először is: a vallás az, mikor az ember csinál magának istent. De ne tévedjünk meg, fordítva is igaz lehet. És az is. Én megtaláltam Őt az egyet (JAWH: Vagyok aki Vagyok). Gyűrűk ura nekem kissé ezoterikus, nem emlékszem a részletekre, de kijavítanálak, Jézus nem mágus. Sőt inkább antimágus, akár a mágus lehet így az antikrisztus. Komolyabban, sátán e világ "istene" (ezt Jézus mondta). és ennek megvan a jól látható következménye (ezt nem is kellene bizonygatni). De szét kell választani a sötétséget a Világosságtól. Lsd.: János evangéliuma (sokkal jobb mint amit én megfogalmazhatok).
   Van egy jó cikk erről a világhatalmi birodalmi kérdésről:
   http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/199902/az_istenemberek_a_tortenelem_foszereploi
   Újjászületés:
   http://nepekbarkaja.shp.hu/hpc/web.php?a=nepekbarkaja&o=ujjaszuletes_5P6C

   Törlés
  4. Csak kíváncsiságból:
   Mi a különbség a varázslat és a között amit Jézus csinált?

   Törlés
  5. asd:

   Hát szabad ilyen hirtelen, mindenféle figyelmeztetés nékül pofonrugni a elkötelezett hívőket? :D

   arpiel:

   Magánvélemény következ (amivel lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni is):
   Jujj... Német Sanyi bácsi.
   Háát... ez a fickó azért nem biztos, komoly támasz kellene legyen emberek életében. Sok fura dógot lehetett hallani róla anno. Persze lehet, a gaz Patás ármánykodása miatt. (Hát persze. Ugyan mi másért?)
   Az újjászületéses link meg... aham szóval egy Keresztény irányzat. Értem. Nincs is ezzel gond, elvégre minden ember a maga választotta úton csámborog (vagy máshogyan; a maga keresztjit cipeli).
   Azt mondjuk nem épp értem tisztán, hogy hogyan is gyön össze Jahve, meg a Vagyok aki Vagyok vonal, meg az Egy. Dehát én ugye nem vagyok túl mívelt ezen téren. Csak azon töprengtem el picit, hogy ezt a "vagyok aki vagyok" mondást még nemigen hallottam eleddég egyik Keresztény felekezet képviselőitől sem. Ellenben páran már hivatkoztak ilyesmire a "Bal kéz" útján járók közül.
   Szóval, ahogy Véder apánk mondotta volt; "zavar van az Erőben".

   Törlés
  6. Kedves Quedra ! Nyugodj meg nincs zavar az erőben. Erről a Szent Szellem gondoskodik. Az egy az Isten pedig ugyanő vele, mint Jézus is.

   Kedves Asd ! Látszólag nem sok, de eredetét tekintve nagyon sok, lényegi. Jézus Krisztus csodákat tett (természetfeletti hatalom beavatkozása a természetesbe), betegeket gyógyított, démonizáltakat szabadított meg, halottakat támasztott az életre (ma is teszi Szent Szellem által). Az ún. varázslás a terminológia szerint a sötét oldal (mert van ilyen, nem csak a Jediben) általi manipulációja a természetes szintnek, szintén természetfölötti (szellemi) hatalommal. Célja a megtévesztés, manipuláció, megkötözés, betegség és halál, démonok, bukott angyalok és sátán szelleme által. Azt gondolom jelentős a kettő közötti különbség.

   Törlés
  7. Aprile
   Minden vallási kultúrának megvan a maga sara PL: zsidóknál külön járdát kellet a kialakítaniuk a nőknek .Az iszlámban meg vannak elvárások .Az iráni női jogok nem tudom honnan veszed ,hogy annyira rossz a helyzetük ?Rész vehetnek a választásokon iskolába járhatnak stb.
   Irán nem akar terjeszkedni hatalmát más országokon gyakorolni mint izrael .Az iráni atomprogram békés célú izrael attól van kiborulva ,hogy nem irányíthatja Iránt .A védekezéshez minden nemzetnek joga van és reagálhat a fenyegetésre .

   Törlés
  8. Már ne haragudj, de ezt a mesét másnak add be. Kinőttem már a mesékből: "Az iráni atomprogram békés célú". Idézett hír: "Ahmeniezsád azt viszont kifogásolta, hogy Oszama bin Laden al-Kaida-vezért lelőtték és nem állították bíróság elé, és olyan „daganatnak” nevezte Izraelt, amelyet el kell törölni a térképről." Szerinted egy ilyen elmebeteg diktátor mire akarja használni az atomenergiát. Mikor van elég energiahordozója (olaj, gáz)! Ébredjetek már föl ! Egy ilyen Szaddam meg Kadhafi félét védtek ??? Tipikus hiba, valakiről kiderül, hogy nem kóser (pl.Bush), akkor nyaljuk az ellensége fenekét, az biztosan jóságos drága lélek. Mekkora naivitás !

   Törlés
  9. Ja és semmiféle külön járda nincs Izraelben (voltam kint), ne keverd Szaudi Arábiával vagy valamelyik másik arab országgal a Szent Földet(kivétel talán Libanon).

   Törlés
  10. Egyébként arpiel vagyok és nem Aprile.

   Törlés
  11. Namost... csak hogy értsem.

   arpiel:
   Azt mondod van különbség abban, hogy Jézus (Isten vagy a Szellem) vagy egy varázscsávó eszközöl egy rászoruló fickón gyógyítást, zavarja el a megszállót, vagy támasztja föl a hótat. Mármint megítélés szempontjából. Mert azért azt talán beláthassuk, hogy szigorúan a említett fickó felől nézve, (vagyis technikailag... mégha a külsőségek talán mások is) ez nem sokat számít. Ő aztán (mán a megsegített pacák) tök jól elvan azzal megjavították, nem hallja a fejében a sutyorgást, vagy nem dögölt meg.
   De... a Keresztény felekezetek (vagyis a Könyv) vajon mér hörögnek annyira az olyan arcokra, akik ugyanazt a hatást el tudják érni, mint egy a Szellem által megszá... izé... átlényegített hívő? Csak nem szakmai féltékenység?

   Ha meg azt nézem, csóri emberke, aki elvan magának és nem nagyon lát ki a saját kis világából hogyan is dönti el melyik természetfeletti vonallal találkozott ép? (Úgyértem, miközben tök boldogságos, hogy megoldották a baját.) Mert megmondják mondják neki? Vagyis az egyik szerényen somolyog és méltatja Jézust, vagy az Urat. A másik meg esetleg kér valami juttatást, vagy egy későbbiekben behajtható szívességet? (Magánvélemény: Ha azt nézzük a hálára való apellálás is ugyanolyan kufárkodás, mintha eccerűen kérnek valamit.)
   Továbbmenve, és maradva az általad felemlegetett dogmáknál. Az nem biztos belemegy a fejembe, hogy a gaz/lator démoni lepergett szárnyas, aki a Patást szoligálja mi a franckarikának vesződne a felemlegetett példa fickó megjavításával, ha neki a gyilkolás, a fertőzésterjesztés és egyéb ilyen "mókás" dolgok a feladata? Ha azt feltételezzük, ugye, hogy eme gaznak picivel fejlettebb a hát... elméje (merhogy képes kihasználni olyan törvényszerűségeket, amiket a átlagcsókák csodának, vagy varázslásnak neveznek), akkor minek feccölne bele több energiát egy elvégzendő faladatba, ha megtudja oldani eccerűbben is?
   Tudtommal... vagyis... máshogy... A Kereszténység által lefestett démoni képek egy meglehetősen célirányos gonoszságot sejtetnek a hívők ellenségeként. Abba meg ugye nemigen fér bele ilyen tögymörgés, hogy szöszöljön egy fickóval, miközben a rászánt időt nyugodtan fordíthatná mondjuk a közeli város elrohasztására is.

   Depersze ez az egész szócséplés most csak azért vót, mer ilyen kedvem kerekedett.
   A duális világképen egyenlőre nemigen tudunk átlépni.
   S ha jobban belegondolok, ez az egész egy cseppet sem számít.

   Törlés
  12. Tehát lényegében az aki nem a megtestesült "szentlélek", de van valami mágikus képessége az csak a "gonosztól" származhat és kizárólag csak "rossz" dolgokra használhatók, és ugyan így vice-versa a Jézus képességei, csak "jóra"?

   Mert, ha maradunk Gandalfos témánál, ő azért elég jó arc volt, annak ellenére, hogy antikrisztusnak nevezhető a vallási figurák szerint (ha létezett volna valaha), de tulajdonképpen jóra használta a gonosz mágiát. Akkor ez egy jó antikrisztus, vagy mifene? :D

   Szerintem a mágia - ha létezik ilyen - egy olyan dolog amit lehet jóra és rosszra is használni, de önmagában semleges. Mint az atomenergia.

   (Ui.: Tudom, hogy nem létező alakokról vitatkozni enyhén röhejes, de kíváncsi vagyok mi sül ki ebből a végén.)

   Törlés
  13. Vissza a politikai részhez.

   arpiel:
   2012. szeptember 4. 23:50.
   Ezen megszólamlásod ismételten kissé egyoldalúnak tűnik. Vagyis készpénznek veszed, amit a média sugall: Irán és minden lakója gonosz s az egyetlen mód a megállításukra, ha Amrik, vagy Izrael jól pofonrugja őket (mintahogy csinálta vót Afganisztánnal, Irakkal, stb.). Más mód nincs. És punktum!
   Ez szerintem hülyeség. Az mondjuk lehet nem túl szerencsés módozat (mer tovább kelti a feszültséget a térségben), amit a iráni vallási és politikai vezetés csinál kommunikációs szinten, hisz tudjuk azt is, a szó időnként gyorsabban öl mint a golyó, de...
   Az arab világnak csak egyetlenegy hibája van a Nyugat vezető államai szerint. Mégpedig az, hogy létezik. Ezért muszáj őket valami mód, folyamatosan cseszegtetni. (Ha nem lennének, ez a probléma se lenne - de tuti találnának mást, amivel lehetne a feszültséget kelteni, meg befolyásolni az átlagemberkéket.) Ezen nincs mit szépíteni. A Nyugatnak köll a Közel-Keleten lévő ásványi-kincs bázis. De mivel arrafelé elég közel vannak az oroszok is, akikkel ugye szintén nem vót túl jó (mán a felszínen) a kapcsolatuk sokáig, hát izmozni nem biztos megéri nekik. Hisz könnyen előfordulhat megszívják, ha haderővel mennek olajért meg földgázért. Ezért használják a kerülő módszereket. Sunnyognak, sutyorognak, bujtogatnak... aztán halásznak kicsit a zavarosban. Ennek a módozatnak a folyománya Szaddam, meg Khadafi megdöntése. (Az mondjuk ugye ezen hírek szemlélőit általában nem zavarja, hogy az említett államok lakói nem is nagyon foglalkoztak a nyugati életszínvonallal, - amíg valami fickó el nem kezdte traktálni egyesek fejét - elvoltak maguknak a saját életmódjukkal.)
   Hamegmán bin Laden... Ez a vonal is mintha tipikus sunnyogós módszer lenne. Értem ezalatt: kiképzik, ellátják hadianyaggal, aztán "csodálkoznak" vannak önálló gondolatai és ellenük fordul, meg gondot okoz. Ám mikor esélyes lenne, hogy megfogják és nemzetközi kikérdezése következne "véletlenül menekülés közben hátbalövi önmagát".
   Mint köztudomású a hullák csak igen ritka esetekben cseverésznek.
   A megoldás pedig kényelmes.
   Kicsit ugyan lehet páran ráncolják a szemöldöküket egy darabig, vagy csúnyán néznek, de idővel elfelejtik az esetet. A kínos információ nem kerül napvilágra.
   Mindenki bódog.

   Kérdezek: mért vizionálják mostanában meglehetősen sokan, hogy aki atomot hasít (mer mondjuk kezd rágyönni, hogy a fosszilis energiahordozók nem tartanak örökké) az rögtön minden környező államalakulatot le akar bombázni/rakétázni?
   A hódításoknak általában gazdasági és területszerző indokai vannak. Mi a francot kezdene bármelyik hódító egy olyan főddarabbal, amire csak nagy nehézségek árán tudnának betelepedni (vagy onnan bármit kitermelni) mer monnyuk vagy még két-háromszáz évig sugárzik?
   Ha valamely államról kiderül, hogy tömegpusztító fegyvereket vetett be csak azért mert neki kellet valami plusz (gazdasági vagy egyéb vonalon), azt nagy eséllyel a nemzetközi körök nemcsak gazdaságilag fogják szankcionálni, hanem a vezetőit is megdádázzák. A hatalmon lévő arcok ezért ettől picit óvakodnak - lévén nekik a pozíciójukkal járó hatalom és a érte kapott életszínvonal a lényeg.

   Mondjuk ez az egész csimbók, ami most Irán környékén folyik eléggé összetett, és mink átlagcsókák nem is igen látunk bele minden részletébe. Ez tény.
   De az talán botorságnak tűnik, hogy minimális információk alapján bármelyik oldalnak "elkötelezzük" magunkat.
   Az persze megint más dolog, többen pozitívabban viszonyulnak az arab államokhoz. Hiszen elég rátekinteni pár hírportálra vagy kinyitni pár XX.-XXI. századdal foglalkozó irományt s máris kiderül pár olyan dolog, ami mondjuk Amrikot (a kéretlen világcsendőrködése miatt), vagy Izraelt (palesztin helyzet okán, vagy mer mindenbe beleugat) nem tünteti fel jó színben.
   Ugye.

   Törlés
  14. arpiel
   Nem tudom ki szált meg agy másik országot és szabadon gyilkolja a palesztin lakosságot .Gyereket használva pajzsnak a telepesek az izraeli katonák mögött lőttek a palesztinokra .Ki tarja fönn a legnagyobb "haláltábort" a Gázai övezetet .izrael folyamatosan fenyegeti a környezetében lévő államokat akik a szabadságukért harcolna .Irán nincs atombombája izraelnek nem írt alá semmilyen nemzetközi szerződést a használata ellen mert akkor be kéne ismernie ,hogy van neki atombombája .Iránba demokrácia van izraelben apartheid.A két ország különbsége izrael mindent megtehet következmény nélkül Irán ha védekezik akkor is ő a gonosz .Iránnak nem kell atombomba hogy legyőzze izraelt .
   Oszama bin Laden-t a CIA képezte ki még a hidegháború alatt azért nem fogták el nehogy beszéljen . Szaddam az USA szövetségese volt azért is támadta meg Iránt .
   Néz a háttérbe hogy ki irányítják kinek van érdeke ebben a konfliktusban. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G3-HeU8mm74
   Ajánlom mindenkinek aki igazat szeretné olvasni a kuruc.info-t .

   Törlés
  15. Arpiel te agymosott állat. Takarodj innen, mert itt megvilágosult emberek vannak, nem ilyen zombik. Mindenhova irogatod azt amit kitudja hányszor írtak át 2000 év alatt és kik. Jössz az Irán ellenes dumáddal, meg hogy megbüntet az Isten ha szidjuk izraelt. Melyik isten a 2000 közül amiben hittek?!!?! MELYIK? Menj innen. Csak az időd pazarolod. Romney+Izrael megtámadja Iránt te meg majd örülsz, lesz itt pár cikk addig, meg akkor is aztán kész, mi tudjuk az igazságot. Te meg igy fogsz megrohadni.

   Törlés
  16. Kedves Quedra!

   Igen rosszul látod a dolgokat. A "gaz patásnak" nem a tested kell, hanem a lelked, nem fűződik ahhoz semmi érdeke, hogy városokat rohasszon - sőt! miképp hatalmát csak itt a Földön tudja érvényesíteni, pont a városodás, a tömörülés a cél.! Lásd a történelmen végigvonuló nimródi gondolatot, Bábeltől a Római Birodalmon át egész az Európai Unióig. De hogy lásd, mennyire nyilvánvaló ez a cél, nézd meg az EU székházát.

   Kedves asd!

   írod:
   "Mert, ha maradunk Gandalfos témánál, ő azért elég jó arc volt, annak ellenére, hogy antikrisztusnak nevezhető a vallási figurák szerint (ha létezett volna valaha), de tulajdonképpen jóra használta a gonosz mágiát. Akkor ez egy jó antikrisztus, vagy mifene? :D"

   igen, sok embert fog megtéveszteni - ha csak gonoszságot mívelne, senki nem dőlne be neki.

   az Antikrisztus egy olyan ember lesz, aki békét hoz a világra egy iszonyú háborút követően. egy megnyerő, kiváló verbális képességekkel rendelkező, magát karitatívnak feltüntető személy lesz. iszonyú vagyonokat fog szétosztani az emberek között (mit gondolsz, minek halmoztak fel ezek a bizonyos családok ekkora pénzeket, hogy legyen? egy fenét... nekik nem a pénz kell, hanem a hatalom... az Antikrisztus eljövetelére gyüjtöttek).

   Törlés
  17. Nem annyira kedves thirdeye !

   Erre mondom én azt, hogy áldjon meg téged az Úr, szabadítson meg téged Ő, és adjon neked világosságot ! Imádkozom érted.

   Törlés
  18. Minden kedves hozzászólónak. Teljesen elszomorít az az állapot amit a sok hozzászólás mutat. Nagyon könnyű dolga lesz, sőt van a megtévesztőnek (akár antikrisztusra akár sátánra gondolok), mert olyan szinten nem látja itt szinte senki a fától az erdőt, hogy az tragikus (tisztelet a kivételnek). Az igazság odaát van, és Ő Jézus Krisztus, mert Ő ismeri a világot (ha már Ő teremtette), ezért vele kell kezdeni a kapcsolatot, ha vele jóban van az ember fia, utána már senki nem tud megvezetni.

   Törlés
  19. thirdeye:
   Borítékolható volt megszólamlásod hatása. A személyeskedést sokan nehezen viselik.
   Viszont elértél valamit. Ami lehet később neked ugyan nem fog tetszeni, de... ők segíteni akartak. Ugye. ;)
   A megfényesedett fickókra való hivatkozásod közel sem biztos, hogy fedi a valót. Inkább szélesebb látókörrel bíró egyéneket mondanék. Már a többségre.

   asd:
   Úgylátom filozófiai vagy mágiaelméleti(?) felkérésed Gandalffal kapcsolatban kissé hamvába holt lévén a Kereszt elkötelezettjei nem törik kezük-lábuk, hogy megsegéljenek a megértés göröngyös útján.
   De csak mer ilyen kis segítőkész fickó lettem hirtelen - eléd tárom az én olvasatomat. (Max. még egy emberke néz bornyúnak. Vagy ért egyet véleményemmel.)
   Tehát. Azt gyorsan szögezzük le, hogy az erő, vagy energia, ami a "mágikus" képességek egyfajta, hát... alapanyaga valóban semleges. A felhasználó, alakba/formába kényszerítő akarat az, ami egyfajta irányt szab neki.
   Gandalf azért hívódott a első részben Szürkének, mert bizonnyal alkalmazott élete folyamán olyan formulákat is, amik mások kárára voltak. Vagyis szigorúan véve tett gonoszat is. S Középfölde világán ö testesítette meg a középutat az tündék és Szauron, a jó és gonosz között. Aztán mikor lenyomta a Balrogot s kicsit meghót - meg közben lépett pár szintet és kasztot váltott :) átkonvertálódott jóvá. Hisz legyőzött egy démont s közben Szarumán is összekoszolta a szép fehér varázslókepenyit azzal szoligálni kezdte a Szemet. Tehát ki kellett egyenlíteni a erőviszonyokat a történetben.
   Ámde ha Gandalfot áthelyeztük volna a mi kis világunkba a középkornak nevezett igen vicces időszakba, akkor hamar eltüzelték volna a Sejtánnal való cimborálással okán. Hiába bizonygatta volna, vagy igazolta volna tanukkal a Szent Inkvizíció előtt, hogy csak jóra és az emberek megsegítésére használta erejét. Mivel ezen esetben sosenem hallott volna a Könyvről, vagy az azt használó papokról (akik között bizonnyal akadt kevésbé ájtatosabb fajta is, de mondjuk Hermész-rendi varázsfickó is) így nem is tartozhatott volna közéjük. Tehát egyenes útja lett volna egy kellemes kis kérdez-felelek játékra valami várbörtön mélyin, aztán vagy ott feledik párszáz évre étlen-szomjan, vagy a nép okulására rendeztek volna számára egy kellemes kis nyilvános kivégzést. Természetesen Szentek ereklyéinek hathatós segedelmével. Az Úr nagyobb dicsőségére.
   Ebböl a levezetésből talán kitűnik, hogy ama véleményre hajlok miszerint a Keresztény Egyház tele volt olyan pofákkal, akik bírták a régiek tudományát, ellenben nem szerették a konkurenciát. Ezért azt állandóan lenyakaztatták, kerékbe-törették, vagy eltüzelték hidegebb téli napokon.

   Jeromos:
   Látom nem figyelsz teljesen.


   És most jöjjön egy egy olyan elgondolás, aminek hallatán páran legelébb leizzadnak, aztán sűrűn vetik majd a keresztet, papárért, meg gyógyítóért óbégatnak aztán híjják a jezsuitákat és nekem nem lesz túl kellemes. :)
   Tehát, mi van ha Jézus nem létezett? Pontosabban csak egy emberiség gerjesztette idea vót? Egy olyan entitás, akiben megtestesült az akkori népek megbocsájtás utáni vágya.
   Ezen elgondolásra tennék azért pár pontot. Bár eredetileg egy Seth nevezetű fickóé vót.
   Tehát, felkérem a Kereszt híveit a jezsuitákat és az "imádkozom éretted szegény bűnösért" leküzdhetetlen imakényszert kéretik nem személyem ellen bevetni. Ugyanis azt gorombaságnak leszek kénytelen értékelni. ;)

   Törlés
  20. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  21. Quedra
   Annyira akarnak segíteni mint a 2 vh-ban a Szovjet csapatok .

   arpiel
   Ne nézd az atv-t az csak butítja az embereket ahogy a szekták is leginkább a hit gyüli az 100% izrael támogatja a tagok meg 100% zombik .Az ilyenek csak vakbuzgókat csinálnak akiket könnyebb irányítani befolyásolni és feláldozni .

   Törlés
  22. Mondom másodjára. Látom nem figyeltek teljesen.
   Ez szórakoztató. De tényleg.
   Vagy csak furán fonom a szavakat. Vagy a szók értelme torzul, míg a fejemből átkerülnek a kommentbe. Vagy csak eccerűen bolond vagyok. Vagy a megvilágosodás ráment a szemekre. Vagy a monitorok nem megfelelő rezgésszámon működnek.
   Ezek csak lehetőségek. De az is előfordulhat mindezek együttesen lehetnek a meg nem értés okai.
   Ám akkor is szórakoztatóak.

   Törlés
  23. Kedves Quedra !
   Jó a kérdés, de vajon komolyan föl tetted e valaha fordítva ? Régen az antropológia tanárom mindig elmondta a szemeszter elején, hogy mennyivel nehezebb dolguk van a hitetleneknek, mert mondjuk ha meghalnak és igazuk volt, akkor mi történik: semmi. A hívők is leélik az életüket (legfeljebb visszafogottabban) meghalnak, megint semmi. De mi van ha a hívőknek van igazuk (menny és pokol a két út) ?? Akkor a hitetlenek nagyon rosszul járnak. Kicsit primitív a logika, de mindenképp hibátlan. Persze nem ez a kereszténység meg nem is ezért tér meg az ember (nem vallásról beszélek !)
   Ha van még egy kis nyitottság vagy kíváncsiság, akkor kaphat választ is a kereső:
   http://www.gotquestions.org/Magyar/Jezus-Krisztus.html
   http://www.christiananswers.net/hungarian/q-eden/edn-t005h.html

   Törlés
 8. Azért születtünk ide emberként, hogy tegyük amit tennünk kell. Miért gondoljátok, hogy majd más megoldja a problémánkat, amit mi okoztunk? Ez nem szanatórium! Persze az egónknak nagyon jól esik, hogy csak várom a megoldást valami magasabb dologtól, entitástól és addig se kell foglalkoznunk a nehézségekkel. Sajnos ez nem működik szerintem. Ha szart csináltunk, nekünk is kell élnünk benne. Ha eljön a nagy szar, majd rájövünk, hogy rosszul csináltuk és akkor esetleg kapunk segítséget, ha kérjük. Isten boldogan és szeretetteljesen engedi, hogy a karmikus kiegyenlítésünk megtörténhessen. Értünk ;)

  VálaszTörlés
 9. Keshe video magyar felirattal

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UWg3WNMqMpc

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ez érdekes téma ! De már régóta húzódik. Tesla kezdte megcsapolni ezt a teret: az étert. Más néven vákuum vagy null ponti tér. Itthon Dr. Egely György próbálkozik már úgy 20 éve ezzel a parafizikával. A fő áramú tudomány és csatlósai tiltják vagy csak tagadják, hamisítják, elfojtják, agyonhallgatják. De kezd kifolyni a kezükből a kvantumfizikában meg a csillagászatban (sötét energia) is.
   Csináljátok meg otthon: http://www.vntv.hu/vivanaturavideo.php?vid=6b6bcaa70

   Törlés
  2. Éljen a VÁKUUM ENERGIA !

   Törlés
 10. Köszi Évi a videjót! :)

  Szívesen együttmüködnék olyanokkal akik ebben a témában konkrét eredményeket értek el. ill. akikkel használni lehetne ezeket a felfedezéseket!

  köszönettel, Viking, a Tibor mailem: azenebarat@gmail.com

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nagyon szívesen ) Közben találtam a könyvjelzőmben egy másik ilyen jellegű oldalt is:

   http://www.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert44/JoeC_Felepitese.html

   Törlés
  2. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
 11. Számoljátok össze, milyen együttműködést netán segítséget remélhettünk valaha az USA-tól, akármelyik történelmileg gyarmatosító országtól, esetleg az EU-tól, aztán ebből mi valósult meg, különösképpen az EU-s testvéreink milyen hatékonyan segítettek nekünk gazdaságilag felzárkózni és életképes partnerré válni, amilyenek egyébként simán lennénk magunktól is ha nem folytanak el mindenféle jogcímen, esetleg vessetek egy pillantást erre az összehasonlító ábrára ami az USA áldásos tevékenységét hasonlítja össze Iránéval (http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/539257_400374700030510_543304584_n.jpg) aztán véleményem szerint bizakodjatok bátran.

  Ha senki nem segít rajtunk, de hagynak élni, akkor gatyába rázódunk.
  Értékes kapcsolatokat kéne kialakítani a feltörekvő és öntudatra ébredő eddig elnyomott nemzetekkel és Putyinékkal is, és valóban ne legyünk semmilyen tekintetben gyarmata senkinek. Akinek meg már azok vagyunk ebben a nagy liberáldemokráciában, azokat le kéne pattintani a francba, most, mikor a fellegváraik düledeznek és a NAM-tól fosnak. A jelen kormányt is el kéne küldeni a ku. anyj.-ba, de előtte felelősségre vonni, és tisztességtelenül harácsolt vagyonát elkobozni. (az előző elitgarnitúrákkal egyetemben).

  Szinte vicces, mégsincs kedvem röhögni rajta, még poszt-szovjet államban is előfordul, hogy az ex-miniszterelnököt bebörtönzik és kártérítést fizet, mert népe számára előnytelen kereskedemi szerződést kötött. Ez alapján itt is lehetne új börtönöket nyitni, és rögtön megtölteni.

  VálaszTörlés
 12. Olyan érzésem van, hogy a hatalmi tengelyek létrehozása egy VH előszelei.
  Ezután már csak a casus belli hiányzik, azt meg könnyű gyártani...

  VálaszTörlés
 13. Gyerekek! Egyszerű az egész, pont ide vág.

  http://www.youtube.com/watch?v=5r_ej1nGJZU

  Ezt a filmet a Dictator-t nézze meg aki csak tudja, mert sok alap igazság van benne! Sok hülye aki ezt megnézte és röhögött rajta, az nem is fogja fel, h saját magán röhög. Persze vicces, ez a színész nagyokat tud alakítani. Ugye lás Borat. Az is jó filmje volt.
  Dictátor, ide tartozik és aktuális is!

  VálaszTörlés
 14. Ismét köszi Évi! :)

  Ne legyek telhetetlen? ...de egy müszaki rajz sokat segítene! :)
  köszi, Viking, a Tibor

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem telhetettlenség, csak vedd figyelembe hogy a neten ugyanúgy keringenek falsh free energy leírások azon célból hogy a kísérletező kedvű embereknek elvegye a kedvét a kísérletezéstől. Lásd, én megépítettem a Tesla Switch -et. És marhára nem működött. Pedig az állítólag eredetinek titulált kapcsolás szerint csináltam. Aztán jöttek a Tesla Switch alternatív kapcsolásai is. És milyen csoda azok sem működtek. De én nem adom fel. Mos egy másik megoldáson kísérletezem.

   Megjegyzem nem hiszem hogy Tesla hülye lett volna vagy direkt rossz leírásokat közölt volna, mint inkább valaki/valakik belenyúltak és pont annyit módosítottak rajta hogy ne működjön.

   Törlés
 15. Szívesen segítenék de sajnos műszaki rajzot nem tudok küldeni. Viszont itt

  http://szabadenergia.lap.hu/

  úgy látom, elég bő a választék ingyenenergia témakörben :)

  VálaszTörlés
 16. Nem tudom láttátok-e ezt , de ha tényleg igaz akkor igen csak befellegzett az energiaiparnak.
  http://paramoral.eu/comment.php?comment.news.2071

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A magyarok ebben is előrébb járnak pl.: Papp József, Bóday Árpád, Egely György (úgy 20-40 éve)

   Törlés
  2. Ez link nagyon beindította a fantáziámat! Szerintem lesz még migrénje usraelnek! Hát ezért olyan fontos a "faroknak", h harapjon a kutya?!
   Holnap, 6.-ika! Kiváncsian várom a "tüzijátékot"!

   Törlés
 17. Ismét egy érdekes bejegyzés,érdekes hozzászólásokkal.Mindkét fél dicséreetet érdemel,mert ez a szük kör-ami egyre jobban bővül-követi a világeseményeket.Sajnos azonban az emberek többsége nem törödik ezzel...esznek-isznak,és mint a strucc bedugják a fejüket a homokba.Pedig nagyon is kell ezzel foglalkozni,mert világrengető események előtt állunk,amik mindenkire hatással lesznek.A most végbemenő globális változások egy összetett jel részei,amik arra engednek következtetni hogy drámai változások állnak be hamarosan.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ah, nem... a változások szépen lassan következnek be jelenleg is folyamatában. Néha drámai eseményekkel gyorsítva ha kell. A strucc pedig nem dugja a fejét sehova! :-)

   Törlés
  2. Ebben megegyezünk..a folyamatok már beindultak, a jelek globálisan láthatóak az egész föld9n.A strucc meg inenis bedugja a fejét a földbe-persze jelképesen....Az emeberek többsége nem törődik azzal ami most történik,úgy vélik ilyen mindig is volt a világ teremtésétől kezdve.Mint anno Nóénál..semmivel semtörődtek..Vagy egy csomó katasztrófa előjeleinél.De most olyan katasztrófa lesz ami egyszer és mindenkorrra megváltozat mindent és mindenkit.

   Törlés
 18. Magyarország is szerepel az országok listáján:

  http://www.keshefoundation.org/en/introduction/the-kf-center/123-events/312-the-second-international-presentation

  VálaszTörlés
 19. Valami új poszt jöhetne már, kezd pangani a dolog frissességben. Unatkozom! XD

  VálaszTörlés
 20. És még egy dolog ami miatt én bizakodó vagyok hogy igaz a történet .
  Nem tudom hallottatok e róla de Irán " lenyúlta " Az USA egyik szupertitkos kémrepülőjét
  . Valószínűleg ezzel a technológiával.
  Itt a link a HVG ből:
  http://hvg.hu/vilag/20111213_dron_iran_obama

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ha a drónra gondolsz akkor igen átvették az dzsipiesz irányítását és ott szállították le ahol akarták .

   Törlés
 21. Nagyon szórakoztató volt olvasni,amit irtatok.
  Ugyan eléggé elkanyarodtatok a témától,de sok hozzászólás nagyon is elgondolkodtató volt.

  VálaszTörlés
 22. say something about it
  http://www.ejobspk.com/

  VálaszTörlés
 23. Online Tv Episodes Sports Previews Movies News
  http://onlinesports03.blogspot.com/

  VálaszTörlés
 24. FASHION DESIGN FOR YOU
  http://the-fashion-design-articles.blogspot.com/

  VálaszTörlés
 25. New Pashto Drama
  http://newpashtodrama.blogspot.com/

  VálaszTörlés
 26. Product/Service
  Just click on 'Like' www.fashiondesignforyou.com our email (fashionshoppk@gmail.com)
  https://www.facebook.com/fashiondesignforyou

  VálaszTörlés