2016. március 11., péntek

98,2 % elutasítja a bevándorlók kötelező kvóta szerinti Magyarországra betelepítését (1000 fős minta alapján)Az olvasók így szavaztak "Migránsok kötelező kvóta szerinti Magyarországra betelepítéséről" - 1000 fős minta alapján

Kérdés volt:

A VÁLASZ

A VilagHelyzete olvasók által leadott 1000 szavazat alapján elmondható, hogy 

98,2 % ELUTASÍTJA és NEM-et mond az Európai Unió azon tervére, miszerint a Közel-Keletről és Afrikából érkezett bevándorlókat KÖTELEZŐ kvóta alapján kellene befogadni és letelepíteni az EU országaiban, így Magyarországon is.

1,8 % támogatja csak a befogadásukat ! 

Megoszlás nemek szerint

Férfi szavazók : Elutasítja 98,7 % Helyesli 1,3 %
Női szavazók: Elutasítja 97,2 % Helyesli 2,8 %

34 megjegyzés:

 1. Kíváncsi lennék, hogy a 2,8%-nyi női helyeslés mögött (különös tekintettel a kölni eseményekre) vajon milyen megfontolások húzódhatnak ...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. a "minél rosszabb, annál jobb"

   Törlés
  2. Egyébként nagyon fontos leszögezni, hogy a bevándorlás, lényegét tekintve nem az iszlám beáramlása, még akkor sem, ha tucatszám épülnek mecsetek Nyugat-Európában, még akkor sem, ha lassan több lesz a burkás nő Párizsban, mint miniszoknyás, és még akkor sem iszlám probléma, ha minden utcasarkon "Allahu Akhbar"-t hallani. A konfliktust nem az iszlám okozza, ugyanis igazi iszlám hatás a mór hódítás óta nincs Európában.

   Ami itt problémaként (magát iszlámnak feltüntetve) megjelenik az egy egészen más dolog. Nevezetesen a Ráktérítő környéki népek által hordozott, a rassz karakterükhöz hozzátapadt idegen erő, a "lemúriai szubsztrátum". Ez a trópusokon lekötött, az ottani népek törzsek szempontjából mondhatni természetes tudati erő. Jellemzője a fokozott okkult érzékenység, a természeti lényekkel, démonicitásokkal, sötét asztrális áramlásokkal való intenzív kapcsolat, illetve a létezésen túlra mutató transzcendencia iránti érzékenység szinte teljes hiánya. A tropikális szféra a földi környezet legalsó pontja. A bujaság, a fülledt asztrális kavargások területe. Az ide született emberek másként nem is tudnának életben maradni, csak az említett "szövetségekkel".

   A probléma akkor kezdődik, amikor ez az erő a tropikális lekötöttségből felszabadul és kilép "természetes" környezetéből. A ráktérítői népek fokozottabban kietettek ennek a hatásnak, először e lelki szférában, később már a rasszjelleget átformálva komoly problémát kezdett jelenteni az ottani népek, törzsek számára. Ennek a "kezelésére" jött létre az iszlám: regulálni és átformálni a lemúriai szubsztrátumot.

   Az európai ember azonban szisztematikusan felbolygatta ezt az egyensúlyt, amiből egy sajátos jelenség jött létre. A sötét szubsztrátum kezdett ismét erőre kapni, és egyfajta sajátságos öltözetként az iszlámot használni. Megjelent a vallásos köntösbe bújtatott örjöngés. Mára oda jutottunk, hogy a "dzsihadista" (már az elnevezési is blaszfémia) az iszlám maradványait bűzös rothadt maradványként a hátán viselő ember alatti lény lett (valójában: hominális-animális-fantomális keveréklény). Az egyre fokozódó és egyre brutálisabb bűncselekmények ennek az ébredező szubsztrátumnak a rovására írhatók, nem pedig a valláséra. Ezt érdemes többször, alaposan átgondolni.

   A rasszok között - minden híresztelés ellenére - vannak különbségek. Azonban csak egy beteg elme gondolhatja azt, hogy bármelyiket is ki kellene írtani, vagy iktatni. Meg kell érteni, hogy a lét hiererchikus, mindennek és mindenkinek helye van benne. A maga területén. Ezt felforgatni valójában az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény.

   A lemúriai szubsztrátum az európai lelket is megtámadta, ennek az elemzése azonban sokkal messzebb vezetne. Elég itt most annyi, hogy első intenzívebb fellángolása a "Nagy Francia Forradalom" idejére tehető, amikor a forradalmárok gyakorlatilag kiirtottak egy francia tartományt.

   Francois Joseph Westermann tábornok a következőt írta a Konventnek: "Vendée nincs többé... A kapott parancsok alapján lovakkal tapostattam agyon a gyerekeket, lemészároltattam a nőket, akik így nem szülnek több brigantit. Nincs egyetlen fogoly, aki ezt felemlegetné: kivégzettem mindet.” A történészek szerint a hadsereg 160-200 ezer embert ölt meg.

   A témával kapcsolatban lásd a "Huhogók" című filmet.

   Törlés
  3. A megfontolás kézzelfogható : Abból a kificamodott tudati állapotukból fakad (a 2%-nak), hogy azt képzelik magukról, hogy irányítás alá fogják fogni a rajtuk kívül álló emberiség 98-99 %-át !
   részletes magyarázat : https://www.youtube.com/watch?v=BvA1ld9qcB8

   pedig, ha esetleg nem értesültek róla :jelenleg az egyik vezérük ellen is elfogató parancs van kiadva :
   http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-04/edmond-de-rothschild-in-geneva-targeted-by-french-criminal-probe

   Törlés
  4. Helo!
   Lemúria nem egy szellemileg fejlett kultúra?
   És mi az a szubsztrátum?
   És milyen más szubsztrátumok vannak még a lemúriain kívül?
   És honnét ez az infó?

   "Ennek a "kezelésére" jött létre az iszlám: regulálni és átformálni a lemúriai szubsztrátumot.Az európai ember azonban szisztematikusan felbolygatta ezt az egyensúlyt..."
   Pontosan mivel bolygatta fel?

   Köszi.

   Törlés
  5. Kedves Szer Elem! A téma kibontásához először is el kell foglalnunk azt a nézőpontot, ahonnan kellő magasságból

   áttekinthető és egy szinoptikus egységben elhelyezhető ez a probléma. Nem segíti a megértést: a politikai (alacsonyrendű derivátum), a vallási (szociális, morális támasz), filozófiai (szellemi önkielégítés,

   a Lényeg érintése nélkül) szempontok. De nem segítenek az általánosan ismert "összeesküvés elméletek" sem, mert már ezek is csak sokszoros lenyomatok. Amit kiindulásnak választható, az valami olyasmi, amit keleten cittamatra-nak (csak-tudat-tannak) neveztek, vagy amit mondjuk Hamvas Béla, még inkább Kaczvinszky József választott szemléleti bázisának.

   A világ léte tudati lét, tapasztaló szubjektumtól független léte nincs. A világ a tudat valósága, minden folyamata a tudat (azaz a lét) különböző erőinek megnyilvánulása, kölcsönhatása alapján épül fel és bomlik le. A világ, mint objektumnak a milyensége a tudat szubjektív középpontjának éberségi, önátélési szintjétől függ, benne a létrendi létrán elfoglalt helyzete tükröződik.

   A lét egy sajátos bennefoglaltságon alapuló hierarchia alapján bomlik ki a lét centrumából és szigorú alá-fölérendeltségeket mutatva létrehozza a világ (benne a test, lélek, szellem) színes tagoltságát. Minden
   megnyilvánulás foglalata az Ember (Adam Kadmon, Manu, Purusha). Minden az Emberben van. Tőle származnak a galaxisok, a magasabb létformáktól kezdve az emberek, állatok, növények sokaságán keresztül egészen a létezés legsötétebb talapzatáig a kozmikus gyökértermészetig.

   Az egyéniesült ember a világkorszakokon keresztül, fokozatosan alászállva nyerte el a jelenlegi körülhatárolt az alacsonyabb létsíkokba belemerevedett formáját. Jelenlegi önazonossága a lelki szférában van, a testi felé némileg eltolódva. Egyre fokozódó alsó és egyre gyengülő felső befolyásoknak van kitéve. Ezek alapján tehát:

   - sztrátum: egy adott létsík
   - szubsztrátum: minden olyan erő, amely lefelé húzó hatást gyakorol rá
   - szupersztrátum: minden olyan erő, amely emelő hatást gyakorol rá

   Lemuriai erők egy előző nagy világkorszak, Maha-Yuga ember alá süllyedt maradványaiból álltak össze. Olyan létesülési erők, amely az ember túl korai mineralizálódásával függnek össze. A jelen világkorszakba átkerülve ezek már a tropikális létben lekötött démoni erőkként jelentek meg. Korábbi korszakokból nem csak sötét erők "áramlottak" át a jelenlegibe, hanem mondhatni pozitívak is. Ezeket "lar"-oknak nevezték. Érdekes, hogy a rómaiak is ismerték ezeket az erőket, és egyaránt tisztelték mindannyiukat. A lemurokat azonban baljós, szerencsétlenséget hozó lényekként, a larokat pedig jóságos démonokként ábrázolták. ...folyt...

   Törlés
  6. ...folyt...
   A másik roppant érdekes dolog, hogy Madagaszkár szigetét is nevezik Lemuriának, pedig semmiféle köze nincs a fentebb tárgyalt korokhoz, vagy erőkhöz. Az azonban több mint feltűnő, hogy él itt két olyan majom fajta amiknek igen érdekes nevet adtak valakik. A LEMUR FULVUS RUFUS az a majom, amely például a Madagascar című animációs filmben, mint egy "humoros" ceremóniamester tűnt fel, a másik a HYLOBATES LAR LAR, vagy közönséges nevén a gibbon.

   A szubsztrátumok minden modern ember tudati terében jelen vannak, normális esetben egy látens, de szabályozott rejtettségben. Ennek szabályozására jöttek létre a vallások. A vallás szociális védőháló, önmagában, mint szakrális képződmény nem alkalmas spirituális felemelkedésre, de legitim alapot nyújt(hat) ehhez. A világ alászállásban van, exponenciálisan gyorsul az elszellemtelenedés. Korábbi szellemi utak bezárultak, járhatalanná váltak, az offenzív spiritualitás és megvalósítás helyébe a vallások deffenzív szakralitása lépett. Több, mint valószínű, hogy ennek felismerése állhatott a "szent isváni fordulat" tehát a nyugati kereszténység felvétele mögött is.

   A "felvilágosodás" korát, és általában a modern kort a tibeti hagyomány a kibocsátott mérgek korának nevezi. Valami elszabadult, zabolázatlanná vált, aminek "lent" lenne a helye, az felszínre jött. Ez a "modern gondolatok", természettudományos "felfedezések" és a földi mennyországot ígérő utópiák kora. A szubsztrátumok kezdték elfoglalni a lélekből kivonuló (kitagadott) szellem helyét. Azt persze senki nem vette észre, hogy minden világmegváltó eszmét, ideológiát, elképzelést már nem az ember önmaga gondolja. NEM! Helyette EGY BETOLAKODÓ IDEGEN ERŐ, A SZUBSZTRÁTUM GONDOLTATJA MAGÁT. Ezt a tudatilag csökkent éberségű ember, mint saját gondolatot éli át. De ez az erő generálja azokat az izző érzelmeket is, amik például Petőfi vagy Tóth Árpád forradalmi verseiben kifejezésre jutnak, továbbá a tudományos darwinizmus, a liberalizmus mögött is ezek a NEM autonóm tudati folyamatok állnak.

   A lemuriai szubsztrátum az emberi tudat felbomlasztását, a létezés teljes elsötétítését, széthullasztását szolgálja. Feladatuk, hogy a halálerőket a tudat olyan régióiba is bevigyék, ahol azok közönségesen nincsenek, tehát létmérgezést hajtanak végre. Ezek a szubsztrátumok azonban megújító és megváltó szerepben is feltünhetnek, Ilyen a new ages irányzatok többsége, de helytelenül értelmezett, visszályára fordított vallási ortodoxia is. Az utóbbinak a köntösébe bújva árasztja el a lemuriai szubsztrátum Európát.

   Törlés
  7. Viator az hogy valamiféle feketemágiás hadakozás tanui vagyunk vélem de nem feltétlenül az a migriktől jön(bár azok valóban nagyon alacsony tudati szintet képviselik a kollektiv tudatban) hanem a politikusok és a vezető államok részéről! - akik valami olyas dolgokkal foglalkoznak a jónép pénzéből erejéből finanszirozva miközben az éhezik mint a : https://www.youtube.com/watch?v=cbhlrrzs6Xg&list=PLUZmY-7kJOAqG4yyaGvs3m9qnmwHIUhr4&index=1

   Igy aztán nagyon nehéz egyéni szinten tenni is ellene...és pont ez a cél!

   Hogyan is indult be? Nekiláttak "demo kráciát demo csökkentett krácia vezetés) vinni ezekbe a térségekbe ugy hogy közben összeugrasztották a törzseket a vallási rétegeket majd xarrá bombázták az otthonaikat!

   Itt sajnos egyszerre ezt a menekültáradatot otthontalanná téve ránkuszitották(térkép pénz utazáshoz) az európai ember eltüntetése érdekében....párszor megpróbálták hát nem tudom....

   A coran pont onnan nőt ki ahonnan a tóra és a jujdejó átirva évszázadok aktuális politikai érdekében...0 minőségü spiritualitással...lásd a sok pedo botráyt ami ua mint a feketék magatartása Kölnben=a másik testének agressziv használata mint valami tárgyé.

   A másik mert összetett a jazidik a történelmi jászok a sziriai kurdok pedig a még annó 400 években ottmaradt hunok leszármazottai...ha megnézed a föld durva gócpontjait a valamikori hunok skyták földrajzi helyein vannak csupa véletlenül..tibet ujguriával kiegészitve és ukrajna Kiev mint Árpádék városa szülőhelye.... A világban minden parapata nélkül egyfajta nép tisztogatása van hogy genetikája eltünjön végre ami zavarja egy másik rég óhajtott álmának megvalósulását...

   Csak azt nem tudom amikor megkapja mit is tesz a megkapott óhajjal?

   Mert igy önmagát is kipusztitja ugy ahogy a bolhák a kutyát a halálba küldik ahogy szivják a vérét.

   Törlés
  8. Ja és már nagyon régóta vérfertőző házasságok okán totál diló az elit de a migrik jórésze is!

   Na ezért pusztitják a volt hun népeket mert itt ez a módi soha nem divott. A tartsd tisztán a véred pont erről szól hogy ne fertőződjék el a vérfertőző kapcsolatokban hanem genetikailag a hibás gének a jókkal javitani tudják egymást...Tehát pont a tiszta vérüeket pusztitják!

   Törlés
  9. Viator, nagyon érdekes, amit írsz. Ritkán látni ilyet. Bakos Attila munkásságára hasonlít...őt ismered, illetve az általa vallott nézeteket?

   Törlés
  10. Ismerem. Sok mindenben egyetértek vele. Ő az indiai hagyomány alapos ismerője. Ha a védikus hagyomány felől nézzük a dolgot, akkor ő a vaisnava (visnui) szempontokat veszi zsinórmértéknek, hozzám viszont a saivita (sivai) megközelítés áll közelebb.

   Törlés
  11. Köszönöm szèpen a gyors vàlaszodat. Nem lepett meg, hogy ismered, Atlantiszról, Lemúriáról komolyabbat ( eddig :) ) még csak tőle hallottam. Még azt szeretnèm megkérdezni, hogy erről a sivai megközelítésről tudnál-e nekem magyar, esetleg angol nyelvű forrásokat ajànlani ( könyv vagy weboldal is lehet ).Köszi előre is ès szép napot!

   Törlés
  12. Kedves Zsigulics! A sivai utakról sajnos nem nagyon van magyarul irodalom. Angolul szerintem a legjobbak:

   Mark Dyczkowsky - The Doctrine of Vibration
   https://archive.org/details/TheDoctrineOfVibration-MarkDyczkowsky

   Gavin D. Flood - Body and Cosmology in Kashmir Saivism

   Általában Abhinavagupta írásai. Szerencsére magyarul is megjelent egyik fő műve az 'Összegzés a Bhagavad Gītā valódi és titkos értelméről'
   http://persica.hu/bhagavad-gita.html

   Mindezeket megelőzően azonban kell egy bizonyos fokú elővételezettség a "nonduális" gondolkozás elsajátításához. Alapmű ezzel kapcsolatban:
   http://turiya.vidya.hu/konyvtar/tradicio/guenon/lenysokf/index.html

   Rendkívül nehéz olvasmány, ráadásul nem túl jó a magyar fordítás, de az általa tárgyalt téma jelentősége gyakorlatilag felbecsülhetetlen. Érdemes sokszor elolvasni és alaposan átgondolni minden szavát. Nem saivita írás, de lényegében a nondualizmus másik alapműve Kaczvinszky József - 'Kelet világossága' című háromkötetes munkája. A szerző Patanjali híres jóga-szútráiból indul ki és egy nagyjából teljes metafizikai rendszer bontakozik ki a mű végére. Csak a legeltökéltebbeknek ajánlom, mert már a könyv elején kirázza az embert, mind a vallásos tespedtségből, mind pedig a new ages magabiztosságból. Felelősséggel ki merem jelenteni, hogy a világon valaha írt legjobb jóga könyvek között a helye. Apró hibái vannak, de nagyszerű és nagyon fontos könyv. Még egyszer megismétlem: a könyv veszélyes, aki nem kellően rugalmas szellemi téren és nem kellően integrált személyiség, inkább bele se kezdjen.

   Még egy megjegyzés a végére. Vallásos oldalról szinte mindig a new age irányzatai közé sorolják a jógát. Ezeknek a "kritikusoknak" (Sajnos köztük Gál Péternek is)nem sok fogalmuk van arról, hogy mi a jóga. Ami alapján ők ítélkeznek ilyenek, mint "baba-mama jóga"(!!!), "kismama jóga", "jóga az üzleti életben" "intenzív rádzsa jóga kurzus" és hasonlók, amelyeknek még érintőlegesen sincs semmi közük a jógához. Ezek nyugati agyrémek - jó pénzért.

   Törlés
  13. Vidd csak a sötétségbe az embereket te is viator, nehogy véletlenül is rátaláljanak arra az Útra aki a Krisztus... aki az Élet... Vagy szerinted ez a sok szemét (amiket itt ajanlgatsz) fog majd üdv‎össéget adni az embereknek? Ennyire nehéz megértenetek, hogy miről beszélünk?

   Törlés
  14. Kedves Ria! A napkeletről érkezett bölcsek, sőt mágusok (Μάγοι από ανατολών – magoi apo anatolón ’mágusok keletről’ - Mt 2,1–16) vajon hogyan ismerhették fel, hogy ki született Betlehemben. Ha keleten csak barbár, bálványimádó népek éltek, akkor hogyan lehet, hogy ezek a nemes emberek mégis felismerték a betlehemi gyermek valódi kilétét? Ezek a "magoi"-ok csökkentik a keresztény hagyomány érvényességét vagy növelik? És ők gyarapodtak ezzel az eseménnyel vagy sem? Ezek a mágusok egy vallás követői voltak, vagy valami másé?

   Törlés
  15. Viator! Te ezek szerint jógázol?! De jó! Apukám is próbálta, de aztán elment tőle a kedve. Elmeséled, hogy az igazi tradicionális jóga a te életedben mit jelent a napi gyakorlatban? Milyen jógát gyakorolsz, milyen gyakran, kitől tanultad, mit hozott az életedbe ez a fajta jóga? Azért kérdem, mert én még nagyon fiatal vagyok, te meg, ha nem tévedek, már elég idős, és érdekelne hogy az igazi jógának milyen hosszútávú hatásait élvezed, én most karatézom, de szeretnék a jóga útjára lépni a gyakorlatban. Ezért kérlek ne idézetekkel válaszolj, meg elméletekkel, hanem inkább az érdekel, neked mit jelent a jóga, valahogy a személyes tapasztalat mindig hitelesebb, meg szerintem hiába van meg fejben az elmélet, ha nincs mellé gyakorlat, akkor ez annak nem út, aki nem is járja, csak útleírás, és az önmagában meg minek, olyan mint a street view.(-:
   Van nagyobb gyereked? ő is jógázik, át tudtad adni neki?

   köszi,üdv:Panka

   Törlés
  16. Kedves Panka! Úgy nem "jógázok", ahogy azt gondolod. Feltételezem a jógatornára gondolsz (ászanák), ezek azonban a jőga felületéhez tartoznak, nem a lényegéhez. A jóga az élet végső kérdéseire adott végső válaszok egyik lehetséges rendszere. Ennyiben érdekes számomra. Őszintén szólva semmiféle jógát nem ajánlok. Egyrészt azért, mert felnőtt kor előtt ez teljesen értelmetlen, felnőtt korban is csak keveseknek és komoly előkészületek után ajánlott, ha a mai világban képes erre valaki egyáltalán. Ha az ember komolyan érdeklődik a téma iránt, akkor annak a szemléletmódjával érdemes foglalkozni. Minél nagyobb horderejű egy dolog, annál veszélyesebb is. A jóga sosem volt a tömegek útja. Ezt mindig szem előtt kell tartani.

   A fentebb említett könyveket Zsigulicsnak írtam, neked még egyáltalán nem ajánlom. Amivel viszont foglalkozol az nagyon hasznos egy ilyen úton. Nevezzük ezt előjógának. Minden olyan tevékenység ajánlott, amely képes összeszedni és rendezettségben megtartani az ember személyiségét. Hiszen a világ és a korszellem éppen ezt próbálja egyre intenzívebben támadni. Tartsuk minél távolabb magunktól a liberalizmus befolyásait, hiszen ezek célja a tudati összetartottság szétzilálása, az ember lezüllesztése. Ezért a karate egy nagyon hasznos tevékenység, de a táncok (kisebbik lányom is táncol), főleg a népi tánc, vagy az íjászat, kézilabda, vagy a sakk, zenetanulás és minden egyéb olyan tevékenység nagyon hasznos mert megtanít küzdeni, koncentrálni, céltudatossá tesz, és eloszlatja azt a - manapság nagyon divatos - illúziót, hogy a dolgokat könnyen meg lehet kapni. Az igazi értéket nagyon nehéz megkapni. Lányaim rendszeresen eljárnak mezőgazdasági munkákra, leginkább, hogy érezzék mit jelent a teremtő munka, mit jelent a fegyelem, a ritmus és minden olyan dolog, ami az embert méltó módon emberré teszi. Ha ezen az úton képesek vagyunk járni, már nagyon sokat tettünk magunkért.

   Törlés
  17. Nem igazán értem viator, hogy a napkeleti bölcseknek mi köze van az általam feltett kérdésekhez, hacsak nem oda akarnál kilyukadni ezzel, hogy a keveredésre épülő vallás, ugyanúgy üdvösséget hozhat-e az emberiségnek, mint a tiszta és egyszerű keresztyéni hit, ami viszzatérést jelent Istenhez Krisztus közbenjárásával. Ha Krisztus ki van hagyva ebből (márpedig a ker. valláson kivül semmilyen más vallás nem vallja Krisztust, max. megemlÍti), akkor be kell látniuk minden más vallás követőinek, hogy hamis úton járnak, mivel hogy: " Es nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által (Krisztus által) üdvözülhetnénk" (ApCsel 4:12).
   A napkeleti bölcsek ismerték az egykori mezopotámiai próféta, Bálám jövendölését: "...csillag származik Jákóbból és királyi pálca támad Izraelből" (4 Mózes 24:17), és ez alapján indultak el a Messiás születési helyére, Betlehembe, amit Mikeás próféta jelölt meg (Mikeás 5:2). Igy tehát; a törvény és a próféták élesztették a reménységet a Messiás várásra minden nép számára, de mint ahogy a zsidóság is, úgy más népek is az elkövetkező időkben, bálványimádásba süllyedtek, mert nem értették meg, hogy a Messiás nem földi megváltást hoz el, hanem a bűntől való megváltást. Isten üdvtörténetében ui. mindig az örökkévalóság a tét. Krisztus nem földi, hanem örök váltságot szerzett (Zsidó 9:12), mégpedig minden egyes ember számára (aki őbenne hisz), mivel Isten nem személyválogató. Földi élete idején a zsidók evilági uralkodónak tekintették Krisztust, és azt remélték, hogy megszabadÍtja őket a római elnyomástól. De csalódniuk kellett, mert Jézust keresztre feszÍtették. Krisztus azonban a királyok Királya volt, és örökkévaló birodalmába távozott, hogy ott helyet készÍtsen mindazoknak, akik alárendelik magukat uralmának.
   Vajon alárendeli e magát Krisztus uralmának minden vallás a keresztyén valláson kivül? Tudnál-e bizonyságot tenni emellett viator - szemlélve a világ helyzetét? Hiszen még te magad is azt vallod, hogy "a jóga az élet végső kérdéseire adott végső válaszok egyik lehetséges rendszere"... Krisztus helyett a jógarendszer... bravó. A bűneidből is a jóga fog megváltani? Azokkal mi lesz?

   A Biblia nem tudósÍt arról, hogy maguk a bölcsek hazatérésük után, miféle vallást gyakoroltak, az ő küldetésük az volt, hogy a hazájukba is elvigyék a Messiás megszületéséről szóló örömhÍrt, de hogy ez Krisztushoz való megtérést eredményezett-e hazájuk népében...(?) - szerintem, nem nehéz kitalálni.

   Törlés
  18. Kedves Viator, ismét köszönöm szèpen hosszú és részletes válaszod. Igyekszem majd utána járni - Kellemes Ünnepet!

   Törlés
 2. a megtervezett folyamat... https://www.youtube.com/watch?v=BvA1ld9qcB8

  VálaszTörlés
 3. Hát, ezt nem sok olvasó fogta fel a velejéig, mint ahogyan talán én sem.
  De egy bizonyos: Nem akarunk más kultúrát" (bár lehetne a többséget kulturáltnak tekinteni) TÖMEGÉVEL BEFOGADNI, Marcsi néni és az én szomszédságomba!
  A mérnök megy Merkelhez, a kretén meg a nyakunkon marad!
  Mit fognak ezek csinálni?
  Azt hiszik, hogy majd a mi pénzünkön hamar megtanulják a nyelvünket+diplomát szereznek?
  (...)
  Isten óvjon ezektől!

  VálaszTörlés
 4. A szíriai "kis világháború" után vissza kell menniük.
  Addig legyenek itt, azért van a tábor!
  Ne tovább!
  És nem másokért.

  VálaszTörlés
 5. Sajnos nem bírom szó nélkül, hogy ha az adott bevándorló még az alfabetikus ábécét sem ismeri, ugyan hogy a fészkes fenébe fog beilleszkedni?
  Nem egy hamar!
  -természetesen a szíriai jogosultakról beszélek-
  A többi mára remélem repül" vissza.

  VálaszTörlés
 6. Egészen friss hír. https://www.rt.com/news/335554-putin-orders-syria-withdrawal/
  Ennyit a "megmentőről", meg a 3.VH-rol. "objectives achieved"

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. http://vs.hu/kozelet/osszes/kivonulnak-az-oroszok-sziriabol-0314?utm_source=hrstrt&utm_medium=rss&utm_campaign=main

   Törlés
  2. Bocsanat, ez csak angolul de eleg csak nezni is

   http://www.aol.ca/article/2016/03/14/2-women-risk-lives-to-capture-footage-under-isis/21327329/?icid=maing-grid7%7Ccanada%7Cdl1%7Csec1_lnk2%26pLid%3D680739

   Törlés
 7. Azt ugye tudjátok h Viktor már rég aláírta az ezt eldöntő EP határozatot? :D

  VálaszTörlés
 8. ... és Európa elesett.
  "Úgyis szar volt már." :-)

  VálaszTörlés
 9. "olvasók által leadott 1000 szavazat."
  Jaj, ez olyan cuki!
  Végre kéne csinálni egy olyan közvéleménykutatást is, ami azt venné górcső alá, hogy vajon 1000 olvasónak hány százaléka lehet potenciális és tényleges tökfilkó, gyengeelméjű, funkcionális analfabéta, küldetéstudatban szenvedő bumburnyák és nem utolsó sorban flúgos és elmebajos őrült. :-) :-) :-)


  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Es azt ki dontene el, te?Ezt a szar rendszert (velem eggyutt) az ezer+1 tartja csak eletben.

   Törlés
  2. A szavazók értelmi képessége és erkölcsi nívója nem számít az országgyűlési, az önkínzmányzati és az európai parlamenti gombnyomogató választáson sem, és nem csak nálunk, hanem szerte, az EU-ban sem.
   Amelyik EU-s ország törvényhozása megpróbálta kirekeszteni a hivatalos orvosi igazolással rendelkező értelmi fogyatékosokat vagy a fegyházban ülő gyilkosokat az előbb felsorolt szavazásokból, azt az EU bürokratái megbüntették.

   Ez a demokrácia!

   Törlés
  3. A szavazók értelmi képessége és erkölcsi nívója nem számít az országgyűlési, az önkínzmányzati és az európai parlamenti gombnyomogató választáson sem, és nem csak nálunk, hanem szerte, az EU-ban sem.
   Amelyik EU-s ország törvényhozása megpróbálta kirekeszteni a hivatalos orvosi igazolással rendelkező értelmi fogyatékosokat vagy a fegyházban ülő gyilkosokat az előbb felsorolt szavazásokból, azt az EU bürokratái megbüntették.

   Ez a demokrácia!

   Törlés
  4. Tökéletesen egyetértek, György. Ha egy autót, ne adj' Isten repülőt, sőt akár egy motorcsónakot akarsz irányítani komolyan bizonyítanod kell az alkalmasságodat és rendszeresen vizsgáznod. Ha ilyen egyszerű dolgok működtetéséhez bizonyítani kell az alkalmasságot, akkor a legfontosabbhoz, egy ország, nemzet irányításához miért nem? Hiszen arról szavaz a "nép", hogy ki irányítson. Honnan tudná az egyszerű ember, hogy hogyan kell egy országot irányítani? Ehhez nem kell alkalmassági vizsga (a jelölőnek és a jelöltnek is)? Az orvosi tevékenységhez akkor miért kell? Miért nem végezhet szívműtétet bárki? Vagy miért nem szavaztatják meg a kórház lakóival, hogy Sípos professzor hogyan varrja be az aortát? Hiszen a "nép szava Isten szava". A kérdések természetesen álnaív kérdések voltak.

   Törlés
  5. És ha már nagypéntek van ma, idézzük meg Karinthyt, aki minden politikusnál jobban átlátta a "népi döntés" súlyos ellentmondásosságát. Kik is döntöttek nagypénteken arról, hogy ki menjen a keresztre? Íme a novella:

   http://www.szepi.hu/irodalom/kedvenc/kt_030.html

   Nagyon rövid, érdemes elolvasni. Minden benne van.

   Törlés