2014. szeptember 3., szerda

"Ott az írás a falon" - Imran Hosein tudós az ukrán-orosz helyzet történelmi valóságáról

Miért terjed vajon ez a videó fénysebességgel a közösségi oldalakon és az alternatív igazságkereső híroldalakon ... És miért nem kerül szóba a tartalma - maga a történelmi háttér - sehol egyetlen háttérbeszélgetés alkalmával sem a főáramú médiában ? 

Természetesen a kérdés költői, hiszen mindannyian tudjuk a választ. Számtalan tanulmányt, cikket és kutatást olvashattatok már a ez elmúlt 100-150 év tragikus eseményeinek valós hátteréről, az azokat kirobbantó és mozgató érdekcsoportok ördögi és mégis mesterien álcázott terveiről.

Aki ismeri és kicsit is kutatta akár a világháborúk létrejöttét, a francia forradalomtól, az amerikai polgárháborún át a bolsevik forradalomig lezajlott átalakulásokat, azoknak nagyon érdekes mozaikokat tartalmaz Imran Hosein sejk, tudós előadása, hiszen a téma szakértője, számos egyetemi diplomával rendelkezik és több egyetemen is tanított.

Hogy miért terjed ma már milliók között és miért kíváncsiak egyre többen a jelenkor eseményeihez is kötődő ilyen jellegű információkra ? 

A válasz egyszerű : mert az IGAZSÁG keresése ha egyszer elindít, akkor onnantól nem tudsz többé a hazugság mocsarában a többiekkel együtt vakon téblábolni .....

Ráadásul a jelen kor világpolitikai eseményei annyira bonyolultak és a háttérben lévő igazság megértése olyan szintű újfajta "felébredt" tudást és háttér-információkat igényel, amihez nélkülözhetetlen a hármas mottóm : Képezd magad ! tájékozódj ! Ébredj !
Ez igenis, energiát, nyitott tudatot és rengeteg időt igényel.....

Sajnos enélkül tényleg ott ragad az ember a globalista TV-híradók szintjén - magyarul fogalma sem lesz arról, mi miért történik jelenleg és milyen események várhatóak a közeljövőben.

És minél inkább utánanéz az ember az elhangzott összefüggéseknek, annál inkább rájön, hogy az IGAZSÁG TELJESEN MÁS, mint amit elhitettek és igyekeznek még jelenleg is a fejekbe beleverni.

Ezért nem értik az emberek a Közel-Kelet eseményeit ! Ezért nem tudják felfogni, miért is van valójában konfliktus Ukrajnában ! Hogy mi az oka a jelenleg Oroszország ellen is zajló propagandának és mi a mozgatórugója a 'Nyugat' által elindított káosznak Ukrajnában.

Nagyon sokan kerülik a 'kényes' témákat, pedig a magyarázat sok esetben egyetlen szóval összefoglalható : CIONIZMUS (a félreértések elkerülése végett szeretném leszögezni, hogy ez nem zsidó-összeesküvést takar ! Annál sokkal több, sokkal régebbi és ősibb mozgatórugói vannak....

A válasz magát a cionizmust is létrehozó nemzetközi háttérhatalom mindent átszövő hálózatában rejlik, mely jól kimutathatóan összpontosul nem csak az azt valaha létrehozó Rothschild-család köré, hanem gyakorlatilag a 13 család és szabadkőműves piramisa által működtetett gépezetben és végcélokban jelenik meg. Ha ebbe van egy kis betekintésed vagy némi fogalmad róla, onnantól a kirakós puzzle darabjai egyre világosabban illeszkednek majd össze.

Ahogy egy bölcs barátom mondta volt: "Minden az orrotok elé van téve és Ti mégsem látjátok meg ! Az emberiség nagyon sok lehetőséget kapott, hogy változtasson a sorsán, összefogjon és mégis képtelen erre." Sajnos jelenleg az Irányítókon belül is azon érdekcsoportok vették át a 'hatalmat', akik nem akarnak több időt hagyni és minél előbb el akarják kezdeni a 'végső terv' valóra váltását". Ebben már teljes az egyetértés közöttük, egyedül az eszközökben van még nézetkülönbség... 

(SBG Buddha-VilagHelyzete) 

Miután a videót megnéztétek, számos korábbi VilagHelyzete cikket és egyéb forrást ajánlok figyelmetekbe: 

*Az I. és II. VILÁGHÁBORÚ ÉS A REJTETT CÉL
* A FEDERAL RESERVE ÁLTAL PÉNZELT NÁCI NÉMETORSZÁG
AZ 1939-es SZÖVETSÉG A FEDERAL RESERVE és a "TENGELY" KÖZÖTT

- Mindkét oldalt ugyanazon emberek irányították, ugyanazzal a céllal.
- Több mint 100 millió ember halt meg teljesen más okokból, mint gondolták volna.
- Ezekben a háborúkban harcoló mindkét oldalt - tengelyhatalmakat és szövetségeseket - ugyanazon erők, nemzetközi bankárok irányították.
Ez a leghatalmasabb és legcsúfabb igazság, amivel szembe kell néznünk. 

A BOLSEVIK FORRADALOM OROSZORSZÁGBAN 1917-ben szintén FEDERAL RESERVE PROJEKT VOLT

Az alábbi linken bárki elolvashatja a Yale egyetem kutatásaiban a Bolsevik arany megszerzéséről írt tanulmánytAz egész bolsevik forradalmat, amelyből a majdani Szovjetunió kialakult (1917-22) nem is annyira titokban FED bankárok pénzelték !
>>>>
Az itt látható Robert Minor által 1911-ben a St.Louis Dispatch-ben rajzolt karikatúra ezt ábrázolja és a következő linken hatalmas cikket is olvashattok arról, hogy kik pénzelték Lenint és Trockijt (pl. Jacob Schiff a Kuhn, Loeb and Co. feje, aki személyesen fizette Trockij New-Yorkba utazásait). Ha nekem nem hisztek üssétek be bármelyik keresőbe, hogy "bolshevik revolution federal reserve" és kezdjetek el olvasni !


Imran Hosein: Egyetemi tanulmányait Karachiban folytatta (Pakisztán), de tanult trinidadi, kairói sőt svájci és amerikai egyetemeken is. Változatos és rengeteg utazással teli élete során volt imám (azaz muszlim vallási vezető) New Yorkban, volt igazgató az Iszlám intézet élén Miamiban és szolgálta hazája, Trinidad külügyminisztériumát is. 

Tekintélyes muszlim szervezetekben is megfordult, így például évekig dolgozott a Karachiban működő Muszlim Világkongresszusnak.Vitathatatlan szakértője az iszlámnak, amit a mawlana, azaz vallásszakértő cím is jelez neve előtt. (Amellett ma már a sejk megszólítás is megilleti.) Hosein ugyancsak szekértője a muszlimok szent könyvének a Koránnak és ezen felül utazásai során széleskörű tudásra illetve tájékozottságra tett szert a nyugati országok működéséről, a más vallások tanairól és a modern-kori történelemről is. Imran Hosein életműve nagyjából egy tucat könyvet ölel fel, melyek az iszlám lényegi elemeiről, terjedéséről, szerepéről szólnak.Imran Hosein előadásának szövegét is mellékelem itt külön, ha valaki szeretne utánanézni a benne foglaltaknak és összevetni a valósággal, vagy majd az elkövetkező hetekben, hónapokban zajló folyamatokkal. Köszönöm újra Sevaster 1-nek a segítségét ! 

"Ott az írás a falon"

1907-ben Nagy-Britannia és Franciaország felkarolta Oroszországot. Mézesmadzagot húztak el előtte. Gyere hármas szövetségünkbe. Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország.

A mézesmadzag egy ígéret volt: ha megnyerjük a háborút, amit az ottomán birodalommal fogunk vívni, megkapjátok Konstantinápolyt. Merthogy azt akarta Oroszország. De miközben az egyik kézben odaígértek valamit Oroszországnak, a másik kézzel visszavették. Ahogyan az arabokkal tették.  
Ezek az emberek félrevezetésből doktoráltak. Ha azt mondják, süt a nap, ne hidd el nekik. Menj ki, és nézz fel az égre. Nézd meg, hogy süt-e a nap.

Amikor az orosz hadsereg az 1. világháborúban harcolt, óriási veszteségeket szenvedett, a legtöbb áldozat orosz volt. És bár győzelemre állt, és az ottoman birodalom is már szép lassan omlott össze, az orosz hadsereg puskalövésnyire volt Konstantinápolytól, de ők nem akarták, hogy Oroszország megkapja Konstantinápolyt.
Nem ám. Mit csináltak tehát?

Orosz zsidók szervezték meg és hajtották végre a bolsevik forradalmat. Ezzel megdöntötték az orosz monarchiát. Megölték a cárt, az egész családot. Megbuktatták a "kormányt". 
Ezzel pedig kivonták Oroszországot a háborúból. Az orosz hadseregnek meg kellett állnia, vissza kellett vonulnia, tehát nem tudott Konstantinápolyba jutni.
Úgy is mondhatnánk, hogy az orosz zsidók hátba döfték Oroszországot. Ennél is többet tettek. Elhozták a kommunizmust. 

A kommunizmus nem azonos Oroszországgal?

Ezek az ostobák ezt nem értik meg. A kommunizmust azért hozták létre, hogy megsemmisítsék Oroszországot. Miért nem értik meg ezt ezek az ostobák? A kommunizmus nem azonos Oroszországgal. 
A kommunizmust azért hozták létre, hogy megsemmisítsék Oroszországot. Megsemmisítsék az orosz ortodox egyházat. Ezért hát létrehozták a kommunizmust és a Szovjetuniót.

A következő hatvan-hetven évben pedig a cionisták által létrehozott Szovjetunió hadat üzent a vallásnak. Hadat üzent az orosz ortodox egyháznak, megölték a papokat, lezárták a monostorokat, templomokat és így tovább. 60-70 éven keresztül.

Amikor pedig eljött a megfelelő idő és létrehozták Izraelt, ugyanez a Szovjetunió több millió orosz zsidó előtt nyitotta meg kapuit és megengedte, hogy Izraelbe vándoroljanak.
Ha valaki ma Izraelbe megy, azt hihetné, hogy Oroszországban van. Olyan sokan beszélnek oroszul. Ezek az orosz zsidók.

Aztán 6 évvel Izrael létrejötte után a Szovjetunió furcsa és különös dolgot tett.
A Krím-félsziget orosz terület. A Krím-félsziget Oroszország része.

A Szovjetunió úgy döntött, hogy odaajándékozza a Krím-félszigetet Ukrajnának.

Miért tették ezt? A történészek nem árulják el. 

Ezért most Imran elárulja.
Azért adták a Krím-félszigetet Ukrajnának, hogy ismét hátba döfjék Oroszországot.
Mert ha Oroszország elveszíti a Krím-félszigetet, az Izrael biztonságát növeli. A Krím-félsziget az orosz haditengerészet bázisa. Egyenes összeköttetés van a Krím-félsziget és Konstantinápoly között.

Ahhoz, hogy a Fekete-tengerről a Földközi-tengerre jussunk, át kell haladnunk a Boszporuszon.
Konstantinápoly városa pedig rögtön ott van a Boszporusz mellett. Szóval odaajándékozták a Krímet Ukrajnának.

Sohasem törődtek azzal, hogy megkérdezzék Krím népét és beleegyezésüket kérjék. Nem ám. Sohasem törődtek azzal, hogy az orosz nép engedélyét kérjék. Nem ám.
De erről nem akar Washington hallani.
Az ostoba ember, aki most az USA Fehér Házában ül.
Az az ostoba ember, aki bölcs embernek szeretné mutatni magát.Nem akar erről hallani.

De mi van az orosz nép jogaival? Nem sértik meg őket?
Nincs joguk arra, hogy egyezkedjenek Iránnal?
És arra, hogy a területeiket rendezzék? Amelyeket jogtalanul vettek el tőlük? Izrael beleegyezésével.
Obama nem akar erről hallani. Kellemetlen számára.
De ezen az imahelyen mi mindezt elmondjuk, akár kellemetlen, akár nem.
Ennél is többet tettek. Nemcsak hogy a Krímet adták oda Ukrajnának.
Odaadták Kelet-Ukrajnát is, a mostani Kelet-Ukrajna keleti része orosz volt. Orosz terület volt.

A Szovjetunió pedig ajándékként odaadta Ukrajnának.
Miért adták Ukrajnának?

A válasz: ekkor jött el a megfelelő pillanat, amikor ugyanazok, akik a Szovjetuniót létrehozták, most egy olyan eszközt kapjanak, amivel az összeomlását tudják okozni.

Azt az eszközt, amit most Venezuelában is használnak. A tömeges tüntetések.
Ezt csinálták Egyiptomban, ezt csinálták Tunéziában. Mesterei ennek.
Ezt tették a Szovjetunióval.

Azt hittem, hogy a Szovjetunió Allah akaratából omlott össze. Allah jóságából.
De tévedtem. Egy cionista volt az, aki a Szovjetuniót megdöntötte.
Mert már nem volt rá szükségük.

Ahogyan holnap rátok sem lesz többé szükségük, Szaúd-Arábia.
És ahogyan rátok sem lesz többé szükségük, Iszlámábád.
Mikor fogjátok ezt m
egérteni? Odavetnek benneteket a kutyáknak. Már épp eleget szolgáltatok.

Ezért hát megdöntötték a Szovjetuniót.
Miért? Azért, hogy Ukrajna létrejöhessen független államként. Ez veszélyt jelent.
Oroszország számára. Előkészítették az utat.

És most létrejön Ukrajna független államként. A kötél tehát szorul Oroszország nyaka körül.

És attól a naptól kezdve, amikor a Szovjetunió összeomlott, egészen tegnapig Oroszország és Ukrajna közötti a viszony mindig zavaros volt.

Az ukrán népnek azonban mégis kiváló érzéke és bölcsessége volt ahhoz, hogy oroszbarát kormányt válasszon.

A cionisták úgy döntöttek, itt az ideje, hogy utcai tüntetéseket vessenek be.
És tavaly októberben, novemberben, decemberben az egész világ láthatta.
Aztán ugyanez történt Caracasban is.


Végül pedig a cionisták megkapták, amit akartak.
Van rá pénz, küldhetik képzett embereiket. Mesterlövészeket a gyilkolásra. És így tovább. Molotov-koktéllal és más módon.
Végül pedig megkapták, amit akartak. Sikerült pusztítást véghezvinniük. Allah védje ettől Malajziát.Ámen!

Az ukrán elnök pedig elmenekült. Demokratikus módon választották meg az Ön módszerével, Mr. Obama. Az Ön szisztémája szerint.
Ukrajna törvényesen megválasztott elnöke. És menekülnie kellett.


Ezek a washingtoni, londoni és párizsi képmutatók azt akarják, hogy elhiggyük, milyen tisztességesek. Pedig nem azok.

Ahelyett, hogy a törvényesen megválasztott elnök oldalára állnának, és a jogállamiságot védenék, kimutatták foguk fehérjét. Azt, hogy képmutatók. Mert azonnal elismerték az új ukrán kormányt. Az új ukrán kormány oroszellenes. Ezt akarták éppen. Ezért döntötték meg a Szovjetuniót. Hogy létrehozzák Ukrajnát független államként.

Aztán végül oroszellenes kormányt szerezzenek Ukrajnában.
Ha Allah kegye folytán Putyin nem avatkozott volna be, és nem lett volna olyan látványosan sikeres, ez lett volna a terv.

Az új ukrán kormány belépett volna a NATO-ba. Oroszország pedig nem állíthatta volna meg.

Amikor pedig az új ukrán kormány belép a NATO-ba, a NATO fegyveres erőket küldene Ukrajnába. Akár atomfegyvereket. Aztán Ukrajna felveszi a harcot Oroszországgal, ráadásul Oroszországnak el kell hagynia a Krímet.
Bezárhatjátok a haditengerészeti bázisotokat.
A kötél most már szorul a nyakatok körül.
Oroszországnak be kell húznia a farkát a lába közé. És vissza kell vonnia a flottáját.
A Fekete-tengeri flottát a Krímből. Oroszország már nem haditengerészeti nagyhatalom.
Ripsz-ropsz, végetek van.

Izrael pedig ünnepelhet, ez volt a nagy terv.

De Allahnak is volt terve, és Allah terve sikerült. Ideje, hogy a muszlim világ felismerje, és belássa: nem tudom kormányainkat befolyásolni. Mit tehetek akkor?

Nem számít, hogy mennyi időt pazaroltok a kormányokra. De az emberek megértik, hogy ez volt Allah terve. Ők terveztek, az ellenség tervezett olyan sokáig.
Az utolsó pillanatban pedig Allah közbelépett.

Putyin pedig rá tudta venni Krím népét, hogy népszavazást tartsanak. Ők pedig 90,70%-os arányban szavaztak arra, hogy visszacsatlakozzanak Oroszországhoz, mert annak részei voltak. Vissza akarnak csatlakozni Oroszországhoz.

Putyin tehát sikerrel mérte az első csapást a cionista mozgalomra, amit az valaha is elszenvedett.  Jelentős vereség. A több mint 100 év során, amióta a cionista mozgalom létezik. Ha ez nem Allah jele volt, akkor ideje, hogy felébredjetek.

Putyin most már Kelet-Ukrajnában is sikeres.
Mert azok a washingtoni, londoni és párizsi kutyák ugatnak. Ugatnak.

„Oroszország csinálja ezt, Oroszország csinálja azt, ők csinálják ezt Kelet-Ukrajnában.”

De amikor az ukrán kormány ukrán fegyveres erőket küldött Kelet-Ukrajnába, azok nem akartak harcolni. Azt mondják, hogy nem akarnak saját népük ellen harcolni. Megtagadták a harcot.
Az ukrán kormány tehát csak úgy tudja a kelet-ukrajnai felkelést, a tömeges ellenállást leverni, ha Washington segítségét kéri. Gyertek, küldjétek tengerészeiteket.

Aztán mit fog Putyin csinálni?

Az orosz fegyveres erők az ukrán határon táboroznak.
Az ukrán katonák tehát megtagadják, hogy saját népük ellen harcoljanak. Két okból.

Az egyik ok: Miért csináljuk meg helyettetek a piszkos munkát? Nem fogunk saját népünk ellen harcolni. Mert ez nem a lelkünk szerint való.

A másik ok: Ha elkövetjük a hibát, és fegyverrel fordulunk az oroszul beszélő ukránok ellen, mit fog velünk tenni holnap az orosz hadsereg?

Ők pedig már mondták is. Putyin már mondta: „közbelépünk, és megvédjük a népünket.” Nemrégiben mondta.

Ott az írás a falon. Putyin győzelmet aratott a Krímben.

Akár tetszik ez a kormányoknak, akár nem, akár így szavaznak vagy úgy, nem számít már, mert mindannyian tudjuk, hogy úgy kell szavazniuk, ahogy a fegyveres erők diktálják.

Putyin második ukrán győzelméhez vezető úton halad. Ők pedig nem szenvedhetnek egymás után több vereséget.

Tehát ott az írás a falon. Pontosan úgy, ahogy Mohamed próféta mondta: A milhama, a nagy háború felé haladunk. Meddig fog tartani? Nem tudom, ti sem tudjátok. 
De jön a nagy háború.

Ott az írás a falon - Imran Hosein sejk

Egyéb kapcsolódó cikk: 
A világháborúk és Izrael létrejöttének elhallgatott előzményei

15 megjegyzés:

 1. Minden tisztelet mellett pontosítani szeretnék: az I. világháborúba nem 1907-ben hanem 1917-ben lépett be - nem Oroszország, hanem az 1905-ben alakult Szovjetunió.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem szeretném, ha Imran Hosein hiteltelennek tűnne. Az 1907-es dátumot jól mondta, ekkor csatlakozott a cári Oroszország (ami akkor még nem Szovjetunió volt) az antanthoz (szentpétervári angol-orosz szerződés). http://hu.wikipedia.org/wiki/Antant

   Törlés
  2. Hát.... van, aki kint homokozott töriórán, és volt, aki figyelt. Ez van.
   Csak ne lennének ilyen okosak.
   1905-ben Szovjetúnió???? Jesssssszusmária!

   Törlés
 2. 1881 . márc. 13-án megölték II Sándor cárt,III. Sándor 1881-1894- utóda a fia II. Miklós.
  1904 febr. 8.-án hadat üzent Japánnak a mandzsuriai válság elmérgesedett visszahívták a követeiket.
  Porth-Arthur ostroma okt-nov-i eleste után 1905 jan 22.-én megtámadták az anarchisták által fellázított k.15000 munkás a pétervári téli palotát , de 4 nap alatt a kozákok leverték a lázadást, 2000 halott és kb 5-6000 sebesülttel.
  A 19 hónapig tartó Japán-Orosz háború a postmounthi békekötéssel ért véget. 166766 japán és 320778 orosz áldozattal
  forrás: Tolnai Világtörténelem

  VálaszTörlés
 3. Érdekes látni, hogy a muszlim világ egy része számára Putyin egy hős, az első olyan ember, aki sikerrel szállt szembe az angolszász liberalizmus missziós terjeszkedésével. Nem csodálkoznék, ha képes lenne bevonzani a későbbiekben néhányukat BRICS-be, ahogy Kirgizisztánt, Tádzsikisztánt és Üzbegisztánt, hiszen elég gyűlölet van már az USA irányába, és nemcsak kelet felől hanem már Közép- és Dél-Amerika irányából is. És Amerika abban a pillanatban perifériára szorul, amint lúzer-birodalmában megszűnnek a jóléti társadalmi viszonyok, hiszen az egész liberty-látszat erre épül. Ilyen élesen nekimenni az oroszoknak nagy hiba volt, az USA ezáltal szinte az egész Kelettel kerül szembe, és bele fog törni a bicskája , a (BRICS) már tényleg éket fog ütni a dolláron - hatalmas néptömegre épülő új birodalom van születőben.
  Vagy talán ez a valódi cél ?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Közel jársz és jól látod, hogy az ellentmondások mögött valójában logika van (és ennek az oka az NWO felállítása).

   Törlés
  2. Ja, de először tömböket kell kialakítani, az nem számít, ha még egymás ellenében. Ez a törekvés indult el most Keleten, de a Közel-keletet is így akarják megszervezni. Európát föderalizálni akarják , és az Amerikai Egyesült Államok konstrukciója a minta, a nemzeti önrendelkezést pedig amennyire lehet, próbálják kiiktatni. Hogy a háttérben mindenhol a nagytőke és/vagy oligarchák keverik a kártyát, nos ezt sokak nem látják. Ez egy Irányított válság a hegeli dialektika alapján. Putyin is a globalizmust építi a BRICS-el, ki is jelentette, hogy erősíteni akarja szerepvállalását az IMF-ben, és a globális pénzügyi rendszer megreformálásában.Persze azért nem lesz ilyen egyszerű a folyamat, az az 1-2 csetepaté, vagy kisebb-nagyobb háború is bele fog férni, ahogy a történelem folyamán mindig is így volt.

   Törlés
  3. Nekem is egy "Hős" mióta macesz pucut kiebrudalta az országból. Dicsőség néked nagy Putyin!

   Törlés
  4. :)
   Békaperspektívából nézve tényleg nagy hős, Oroszország nagy (szerintem is utolsó) cár-atyuskája, a Rusz-hon megmentője, aki mellett a Nobel-díjas Obama kismiska a köbön.
   Na de Messiás azért mégsem lehet belőle, azt címet a zsidók másnak tartogatják :)

   Törlés
 4. "Ez az évszázad legégbekiáltóbb hazugsága! "
  Sajnos vége-a gyülölet népe nem nyugszik- ez már tényleg a vég.
  "Lehetetlent követel a hanyatló Nyugat, ez már világháborús hadüzenet"
  Oroszország semmisítse meg a Krím önhatalmú elcsatolását, hagyjon fel a kelet-ukrajnai szakadárok támogatásával, az Ukrajna területén végrehajtott mindenfajta egyoldalú katonai akció vagy felforgató cselekmény a nemzetközi jog kirívó megsértésének tekintendő - áll a NATO-Ukrajna Bizottság csütörtökön Newportban elfogadott közös nyilatkozatában.

  A NATO-tagországok állam- és kormányfői határozottan elítélték Moszkvát amiatt, hogy önhatalmúlag, jogellenesen elcsatolta a Krím félszigetet, és szándékosan destabilizálja Kelet-Ukrajnát, megsértve a nemzetközi jogi normákat. Felszólítják Oroszországot, hogy vonja vissza a Krím önhatalmúlag végrehajtott annexióját, amelyet a közös nyilatkozat elfogadói nem ismernek el.

  Ugyancsak követelik Moszkvától, hogy szüntesse be a kelet-ukrajnai fegyveresek támogatását, vonja vissza csapatait, hagyjon fel az ukrán határ mentén és az e határon átnyúló hadműveletekkel, tartsa tiszteletben a helyi lakosság jogait, beleértve a krími tatárokét is, tartózkodjék az Ukrajna elleni újabb agresszív akcióktól. Mindenfajta egyoldalú katonai lépés vagy felforgató cselekmény Ukrajna területén - bármilyen, akár humanitárius ürüggyel is történjék - a nemzetközi jog égbekiáltó megsértésének tekintendő - olvasható a dokumentumban. "
  forrás hunhír

  VálaszTörlés
 5. Minden idők legmagasabb rangú NSA informátora szólalt meg az UFO kérdésben

  http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2014/09/minden-idok-legmagasabb-rangu-nsa.html#.VAjxy8V_vkp

  VálaszTörlés
 6. A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete 2014. Szeptember 2

  http://www.tudatvaltas2012.blogspot.co.at/2014/09/a-galaktikus-foderacio-es-spiritualis_4.html

  VálaszTörlés
 7. SBG Buddha!

  Mikor leszel valóban Buddha és nyitod meg a tudatod, s szakadsz el a geocentrikus világnézetedtől és váltasz egy kozmikus, galaktikus világnézetre? Mert helyesek a meglátásaid, de ha nem a Földön "felülről" figyeled az eseményeket és helyezed kontextusba a dolgokat, nagyjából semmit nem értesz meg a valódi okokból, hogy mi miért történik a Földön.

  Pl. egy kis segítség kezdetnek a helyzet megértéséhez: http://spiritufo.ditro.hu/fenykontaktak-koezlesei/11-magyar-fenykontaktak/69-a-tejut-galaxis-kozmikus-toertenetenek-kronikaja
  Még most is javában folyik a 2. galaktikus háború és ennek egyik fontos állomása a földi csata is. pl.

  VálaszTörlés
 8. Gondolom nem csak nekem tűnik fel, hogy az orosz propaganda ennél nem is lehetne gyengébb. Ha pontoznám 10-es skálán mínusz 10-et kapna. A balek szerepét tökéletesen játszák, holott rengeteg adú van náluk. Putyin anno Jelcin-utódként tünt fel a semmiből… És azt ne higgyük, hogy a fő szervezőknek ehhez semmiközük.
  És ott van a kis magyar, Putyint utánzó bűvész, Orbán. Ha azt nézzük, hogy eddig mit ért el és nem azt amit beszél, akkor helyben is vagyunk. akkor látjuk ki is ő valójában…

  VálaszTörlés
 9. Putyin könnyekben tört ki - Miért? - Mit tud, amit mi még nem?

  http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2014/09/putyin-konnyekben-tort-ki-miert-mit-tud.html#.VAoSMcV_vko

  VálaszTörlés