2013. november 23., szombat

Új régészeti leletek felülírják a történelmet és alátámasztják a védikus írásokat? A mai civilizáció egy régebbi ismétlődése?


Az Oroszország Hangja és más források arról számoltak be, hogy 300 millió éves alumínium gép darabját találták meg Vlagyivosztokban. Szakértők azt mondják, a talált fogas léc gyártási folyamat és nem természeti erők műve. A történelem ciklikusan váltakozik. A felhőkarcolókkal tűzdelt megalopoliszok nem új keletűek. Sok millió évvel ezelőtt is volt (vagy lehetett) nem egy ilyen világ, mint a mai.

Zamanskaya szerint, egy Vlagyivosztoki illetőségű férfi egy hideg téli estén bukkant a fogasléc formájú fémre, ami egy széndarabból állt ki, amivel éppen az otthonát akarta fűteni. 
A felfedezése megbabonázta, és mint felelős polgár úgy döntött, hogy segítséget kér a Primorye régióban élő tudósoktól. Miután vezető szakértők megvizsgálták a fémtárgyat, a férfi megdöbbent, mikor megtudta felfedezésének feltételezett korát. A fémdarab feltehetően 300 millió éves, amire még a kutatók is csak azt tudták mondani, hogy valószínűleg nem természeti erők hozták létre, hanem azt valaki legyártotta. Az, hogy kik használhattak alumínium fogaskereket még az idők hajnalán, továbbra is megválaszolatlan kérdés.

A lelet nagyon hasonlít egy fogazott fémlécre, melyet mesterségesen hoztak létre. Olyan, mint a mikroszkópoknál használt fogasléc, illetve különböző műszaki és elektronikai eszközökben használatos alkatrész, mondja az író Natalia Ostrowski a KP UA Daily munkatársa.

Napjainkban viszonylag gyakori, hogy furcsa tárgyak kerülnek elő ásványi anyagokból. Az első ilyesfajta felfedezés még 1851-ből való, mikor Massachusetts-i bányászok találtak egy cink-ezüst, díszített vázát egy kibányászott kődarabban, melynek korát egészen a kambriumi időkre datálták, ami körülbelül 500 millió évet jelent. 
Hatvanegy évvel később amerikai tudósok Oklahomában egy vasedényt találtak, ami egy széndarabba volt ágyazódva, és ami 312 millió évesnek bizonyult. Aztán 1974-ben egy romániai homokkő bányában egy alumínium szerkezet részét találták meg, melynek eredete ismeretlen volt. Egy kalapácsra vagy egy Apolló űrhajókon használt lábtámaszra hasonlított, a darab korát a Júra korzsakra tették, melyet ember akkor nem készíthetett. Mindezek a felfedezések nemcsak, hogy tanácstalanná teszik a tudósokat, de aláássák a modern tudomány legalapvetőbb tanításait is.

A fémdarab, amit nemrég Vlagyivosztokban találtak egy újabb tény, ami zavarba ejti a tudósokat. A széndarab, amiből a tárgy előkerült a Chernogorodskiy bányából, Khakasia régióból került Primorye-be. Tudva, hogy a szénkészletek ebben a régióban körülbelül 300 millió évesek, orosz szakértők csak arra tudnak következtetni, hogy a tárgy csak a szén képződése előtt kerülhetett oda.

Egy másik kérdés, ami nagyon érdekli a tudósokat, hogy az alumínium ötvözet vajon földi eredetű-e? Meteoritok tanulmányozása alapján ismert, hogy létezik a földön kívüli eredetű alumínium-26, mely ezt követően magnézium-26-tá bomlik le. A 2%-os magnézium tartalom talán jelentheti, hogy a darab a földön kívülről érkezett. De lehet bizonyíték korábban a Földön létező ismeretlen civilizációk létezésére is. Mindenesetre további vizsgálatok szükségesek ezen feltevések megerősítésére.
Az első vizsgálatokat Oroszországban végezte az anomália kutató és biológus Valerij Brier, aki az alumíniumból vett mikroszkópikus méretű mintákat tanulmányozta. Valery Brier röntgendiffrakciós elemzésnek vetette alá a fémet. Ez azt mutatta, hogy nagy tisztaságú alumíniumról van szó, melynek mindössze 2-4% százalékos a magnézium tartalma. A Szentpétervári Magfizikai Intézet főmunkatársa Igor Okunev is megerősítette a lelet korát.

Egy Cape Nazimova közeli orosz szigeten végzett tengerfenék alatti 9 méter mélyen történt szikla minta fúrásakor egy furcsa fémötvözet került felszínre, melyet a történelem előtti korban a homokkő tartósított, korát 240 millió évesre tették. A különleges ötvözet drabjai szokatlan összetételűek voltak, és nem tett túl jót a fúrógépnek sem. Az ötvözetek egyértelműen mesterségesek voltak, amit csak intelligens lények hozhattak létre, mondta Brier.


Nem olyan régen szintén Oroszországban találtak egy mechanikus szerkezetet, mely vulkáni kőzetből került elő, korát 400 millió évre becsülik.

Megállapítást nyert, hogy a Kamcsatka-félszigeten, 150 mérföldre Tigil falutól a Szentpétervári Egyetem régészei furcsa kövületeket találtak. A leletek megbízhatóságát igazolták. Yuri Golubev régész és társai elcsodálkoztak azon, hogy a szakértők szerint ezek egy valamiféle gép alkatrészei.


A legősibb vázát 1851-ben Massachusetts-ben egy kőbányában történt robbantás eredményeként fedezték fel. Ez egy ezüst-cink váza, melyen szőlőre hasonlító díszítés látható. A váza életkorát 534 millió évesnek találták, ahogy a sziklát is, amiből előkerült.
Egy másik furcsa lelet amit egy darab szénben találtak, egy fém edény, ahogy a képen is látható. 1912-ben Oklahomában került elő, korát 312 millió évre becsülik.
Romániában 1974-ben, egy homokkő bányában nem kevesebb mint 1 millió éves alumínium alkatrészt találtak, ami egy kalapácsra vagy a “Viking” és az “Apollo” űrhajókon található lábtámaszra hasonlít.

Az emberi faj rejtélyes eredete c. könyv olyan bizonyítékokat tár elénk, amelyek alátámasztják azt, hogy a jelenleg ismert darwini elképzelés nem helyes. Michael A. Cremo ismeretterjesztő előadása könyvének anyagából. 
Az emberi faj rejtélyes eredete című könyv 1997 novemberében jelent meg magyar nyelven, s gyors egymásutánban még kétszer került kiadásra. — Ebben az időben Michael A. Cremo hazánkban járt, s nyilvános előadásokon, egy vitafórumon, televízió és rádióműsorokban, valamint a sajtó képviselői számára adott interjúkban mutatta be kutatómunkája eredményét. Az alábbiakban nyilvános, diavetítéses előadásának rövidített formáját közöljük.
Michael A. CremoAz emberi faj rejtélyes eredete
Nagy tisztelettel adózom Charles Darwin és korai követői előtt, hiszen hasonló helyzetben voltak, mint amilyenben én vagyok most, és azt hiszem, nagyon nagy bátorságra volt szükségük, hogy megtegyék azt, amit tettek.

A darwinizmus alapvető tétele az, hogy a hozzánk hasonló emberi lények primitívebb elődökből fejlődtek ki. Először a mai majmok és emberszabású majmok ősei léteztek, utána az ember elődei, a majomemberek illetve ősemberek, végül pedig a hozzánk hasonló emberi lények. Az emberi faj eredetével kapcsolatos kérdésekre azonban másféle válaszok is vannak. Amikor az emberek a darwini elmélettel szembenálló véleményeket hallanak, általában azt gondolják, hogy ezek biztosan a Bibliából származnak.

Engem az inspirált a kutatásra, hogy huszonöt éven keresztül tanulmányoztam India ősi írásait. Ezek az ősi szanszkrit írások többek között arról számolnak be, hogy a hozzánk hasonló emberi lények rendkívül hosszú időn keresztül éltek együtt majomemberszerű élőlényekkel. Más szóval, a majomemberek elképzelése nem egy új dolog − ezek az ősi írások is hasonló élőlényekről beszélnek. Nagyon érdekesnek találtam ezt, s azon tűnődtem, vajon létezik-e valamiféle kézzelfogható bizonyíték, amivel ez alátámasztható lenne.

Egyesekben persze felvetődhet az, hogy megfelelő dolog-e tudományos kutatómunkát végezni ősi könyvekből származó elgondolások alapján. De ha szigorúan tudományos szempontból nézzük, teljesen mindegy, honnan származik egy elképzelés: jöhet a saját elménkből, egy ősi könyvből, egy barátunktól − a lényeg az, hogy van-e olyan bizonyíték, amely alátámasztja az elméletet. Nyolc éven keresztül teljes körű régészettörténeti kutatómunkát végeztem.

Általában azt halljuk, hogy az összes valaha felfedezett bizonyíték az emberi evolúció bevett elméletét támasztja alá. Az alaptörténet úgy szól, hogy körülbelül kétmilliárd éve kezdődött el az élet a bolygón, s úgy ötvenmillió éve jelentek meg a legelső majmok és emberszabású majmok. Mintegy 4-5 millió évvel ezelőtt jelentek meg az első ősemberek, az Australopithecusok, körülbelül száz, vagy kétszázezer évvel ezelőtt pedig a legelső modern típusú emberi lények. És általában azt halljuk, hogy az összes felfedezett bizonyíték ezt a bevett forgatókönyvet támasztja alá.

Nyolcéves kutatómunkám alatt azonban arra a felfedezésre jutottam, hogy az utóbbi százötven évben a régészek és az antropológusok hatalmas mennyiségű olyan bizonyítékot fedeztek fel, amelyek azt támasztják alá, hogy e hosszú idő szinte teljes tartamán keresztül olyan emberi lények, amilyenek mi is vagyunk, ugyancsak léteztek a bolygón. Ezeket a leleteket szakavatott régészek, geológusok és paleontológusok fedezték fel, tudományos folyóiratokban számoltak be róluk, és tudományos konferenciákon vitatták meg őket. De azt találjuk, hogy e leletanyag teljes egészében hiányzik a mai kézikönyvekből. Miért van ez? Erről a Tiltott régészet című könyvemben beszélek, amelyben több száz olyan esetet mutattam be, amelyek azt bizonyítják, hogy sok millió évvel ezelőtt is léteztek emberi lények.

A könyv nagy figyelmet keltett a tudományos világban. És nem csupán negatív reakciókat váltott ki, pozitív visszajelzések is vannak. Például az egyik tudománytörténeti folyóiratban, a könyv egyik precenziójában az állt, hogy előttem még senki nem pillantott bele ilyen mélyen a régészet történetébe. A világ számos egyetemén, régészeti tanszékén is beszéltem, s számos régészeti konferencián tartottam előadásokat. Mindig azt hangsúlyozom, hogy legalább tudniuk kell az összes olyan bizonyítékról, ami tanulmányaikhoz, kutatási területükhöz tartozik. Azt mondom nekik: „Bármit is szeretnétek kezdeni ezekkel a bizonyítékokkal, az a ti dolgotok, de legalább tudatában kell lennetek minden létező leletnek. Talán úgy ítélitek meg, hogy a bizonyítékok egy része elfogadható, egy másik része viszont nem, de legalább tudnotok kell róla, hogy léteznek.”

Miért hiányzik annyi lelet a mai szakkönyvekből? Ennek az oka egy olyan folyamat, amit én tudásszűrésnek nevezek. Azok a jelentések, leletek, amelyek összhangban vannak az általánosan elfogadott elméletekkel, nagyon könnyen átjutnak ezen a szűrőn. Azokat a jelentéseket pedig, amelyek élesen szemben állnak az elfogadott elméletekkel, általában elutasítják. Így vagy feledésbe merülnek, vagy mellőzik, illetve bizonyos esetekben elhallgatják, tudatosan eltussolják őket.


<—- 500 − 600 millió éves vasból készült váza

Ma este csak egy párat szeretnék megosztani Önökkel abból a több száz esetből, amiket a könyvemben részleteztem. Az esetekkel kapcsolatban két szempontot fogunk figyelembe venni. Először is az ember rendkívül ősi múltjának tényleges bizonyítékait, másrészt pedig a tudásszűrés folyamatát vizsgáljuk meg, és megpróbáljuk feltárni annak az okát, hogy miért nem hallunk manapság ezekről a leletekről. Mivel a régészetnek az egész történetét megvizsgáltam, a ma este bemutatásra kerülő esetek egy része természetesen régebbi, más leletek viszont újabb keletűek.

Az első eset egy múlt századbeli kaliforniai felfedezés. Aranylelőhelyre bukkantak Kaliforniában, s bányászok dolgoztak a helyszínen, hogy felszínre hozzák az aranyat. Vájatokat fúrtak a sziklába, s az aknákban, több ezer lábnyi mélységben, olykor emberi csontvázakat, lándzsahegyeket és mindenféle kőeszközt találtak a hegy különböző pontjain. Ezekben a leletekben az a szokatlan, hogy a szikla, amelyben találták őket, a korai eocén időszakból való, vagyis több mint ötvenmillió éves. A geológusok nagyon alapos vizsgálatnak vetették alá a helyet, s mind egyetértettek abban, hogy a rétegek ilyen idősek. Persze a modern régészet szemszögéből ez igencsak meghökkentő dolog. Senki nem számított arra, hogy olyan bizonyítékra bukkannak, ami az ember ötvenmillió évvel ezelőtti létezését támasztja alá. De a bizonyíték ott van, s a tudományos világnak Dr. J. D. Whitney számolt be róla, aki akkoriban Kalifornia állami geológusa volt. Egy nagy könyvet írt a leletekről, amit a Harward Egyetem adott ki.

Miért nem hallunk manapság ezekről a felfedezésekről? Ez Dr. William Holmesnak, a washingtoni Smithsoni Intézet tudományos munkatársának köszönhető. Azt mondta, hogy ha „Dr. Whitney értette volna az emberi evolúció modern elméletét, akkor nem hozta volna nyilvánosságra a felfedezéseit, az elébe táruló bizonyítékok hatalmas mennyisége ellenére sem.” 
Más szavakkal, hogyha a„leletek nincsenek összhangban az elfogadott elmélettel, akkor, bármilyen meggyőzőek is, félre kell őket tenni!”

Sajnálatos dolognak tartom, hogy a tudományos közösségen belül van egy réteg, amely inkább ideológiai, politikai mintsem tudományos okok miatt kötelezi el magát a darwinizmus mellett. S ez a leletek kezelésében is megmutatkozik. A tudásszűrés folyamata ez, ami mind a mai napig tart. Tavaly egy televíziós műsorban szerepeltem, amit az MBC, az Egyesült Államok legnagyobb tévétársasága készített. A tévéprogram Az ember rejtélyes eredete címet viselte. A műsor készítése során azt javasoltam a producereknek, hogy menjenek el a berkeleyi Kalifornia Egyetemen lévő Természettudományi Múzeumba, ahol e leletek találhatóak, s filmezzék le őket. Nem mondom most el az egész történetet − a lényeg az, hogy a múzeum vezetői mindenféle kifogásokat találtak, s végül nem engedték meg, hogy a tévétársaság lefilmezze a leleteket. Ez egy valódi “X akták” eset, s nem egy olyan dolog, ami csak a televízióban történik.
A tudományos közösségen belüli politikai rétegben nagy felháborodást keltett, amikor a műsort leközölték a televízióban. A vezető tudományos szervezetek tagjai arra akarták rávenni a kormányt, hogy büntesse meg az MBC tévétársaságot, amiért az amerikai népnek bemutatta a műsort. Megpróbálták rábírni a Szövetségi Kommunikációs Bizottságot (ami az Egyesült Államok kormányának az a szerve, amely a tévétársaságok számára kiadott engedélyekért is felelős), hogy több millió dollárral büntesse meg a tévétársaságot a műsor bemutatása miatt. Noha a próbálkozás nem járt sikerrel, maga a tény, hogy ilyen irányú erőfeszítéseket tettek, azt mutatja, hogy van egy réteg a tudományos közösségen belül, amelyik nem szívesen látná, ha nyílt párbeszéd folyna az emberi eredettel kapcsolatos összes bizonyítékról.

Vajon manapság is tesznek-e hasonló felfedezéseket? − kérdezhetné valaki. Az előbbi leletek kora 40-50 millió év, amikor, a bevett elmélet szerint, még csak a legelső majmok és emberszabású majmok léteztek. S ahogy mondtam, azt az ellenvetést tehetné valaki, hogy rendben van, a múlt században történhetett ilyesmi, de vajon fedeznek-e fel manapság is ehhez hasonló dolgokat? A válasz: igen, ma is fedeznek fel ilyen leleteket. 

- 1979-ben Afrikában, Tanzániában, Mary Leakey több tucat lábnyomot talált. A fizikai antropológusok, akik megvizsgálták a lábnyomokat, azt állították, hogy azok teljesen megegyeznek a mai ember lábnyomával. De olyan kőzetben találták őket, ami majdnem négymillió éves. A jelenlegi elképzelések szerint abban az időben nem létezhettek olyan élőlények, melyek ilyen lábnyomokat tudtak volna hagyni. Akkor viszont milyen magyarázatot próbálnak adni ezekre a lábnyomokra? Azt mondják, hogy négymillió évvel ezelőtt élt egy majomember Kelet-Afrikában, amelynek a lábnyoma pontosan olyan volt, mint a miénk, s ő hagyta ezeket a nyomokat. Ez egy nagyon érdekes javaslat, de nincs semmilyen kézzelfogható bizonyíték, amivel alátámasztható lenne. Az akkoriban létező majomembernek, az Australopithecus afarensisnek a csontjait már megtalálták. Megtalálták a lábcsontjait is, ám a lábujjai sokkal hosszabbak, mint az emberi lábujjak. Egy ilyen láb nem tudott volna olyan lábnyomokat hagyni, mint amilyeneket Mary Leakey talált Tanzániában. A tudomány csak egyetlen olyan élőlényt ismer, ami ilyen lábnyomokat hagyhatott maga után: ez a hozzánk hasonló emberi lény.

Egy másik példa a tudásszűrésre. Mexikóban, egy Hueyatlaco nevű helyen, az antropológusok árkokat ástak a földbe, s nagyon fejlett kőeszközökre bukkantak. A kőeszközök korát megállapítandó, megkértek egy geológust, hogy határozza meg a kőzetréteg korát, amelyben találták őket. A geológus, Dr. Virginia Steen-McIntyre, munkatársaival együtt négy különböző módszert használt a lelőhely korának meghatározására, s mindegyik módszer kb. háromszázezer éves kort mutatott. Ez két ok miatt is különös. Az egyik az, hogy ebben az időben sehol a világon nem létezhettek olyan élőlények, akik ilyen eszközöket tudtak volna készíteni. Másrészt Észak-Amerikában, kb. harmincezer évvel ezelőttig nem is élhetett emberi lény. Tehát az, hogy hozzánk hasonló, háromszázezer évvel ezelőtt élő emberek bizonyítékaira bukkantak Mexikó területén, meghaladta azt, amit az antropológusok el tudtak fogadni, ezért megtagadták, hogy nyilvánosságra hozzák a geológus kormeghatározását. Ehelyett húszezer évben határozták meg a lelőhely korát. A geológus pedig, aki a háromszázezer éves kormeghatározást adta, nagyon nagy nehézségekkel találta magát szembe a szakmájában, melyet végül fel kellett adnia. Amikor cikket írtam e felfedezésekről, eredetileg a kőeszközökről készült fényképeket akartam hozzá felhasználni, de amikor engedélyt kértem az antropológusoktól a fényképek megjelentetésére, azt válaszolták, hogy csak abban az esetben járulnak ehhez hozzá, ha nem említem meg a lelőhely háromszázezer éves korát. Ez egy újabb példa a tudásszűrés folyamatára.

Természetesen hosszasan folytathatnánk a sort, több száz ilyen esetről tudnék Önöknek beszámolni, sok héten át beszélhetnék róluk.

A kőeszközök nagyon fontos régészeti leleteknek számítanak. A múlt évszázadban Carlos Ribeiro, Portugália vezető geológusa sok száz kőeszközt fedezett fel húszmillió éves kőzetrétegekben. Hasonló korú kőeszközökre bukkantak Franciaországban is, melyekről a Francia Tudományos Akadémia tudományos folyóirataiban jelentek meg beszámolók. Egy német geológus, az Indiai Geológiai Szolgálat szakembereivel együtt húszmillió éves leleteket fedezett fel Burmában. A felfedezések eme nagyon érdekes sorát, a 40-50 millió éves kaliforniai aranybánya-leleteket, a nagy számú húszmillió éves kőeszközt, az ötmillió éves afrikai lábnyomokat stb. szemlélve azt láthatjuk, hogy igencsak ellentmondanak annak a jelenleg elfogadott elméletnek, mely szerint az emberi lény százezer évvel ezelőtt jelent meg.

Előadásom hátralévő két-három percében egy rövid pillantást vethetünk arra, hogy vajon milyen messzire nyúlhatnak vissza a leletek az időben? A The Geologist című tudományos újság egy nagyon érdekes jelentést közölt egy emberi csontvázról, amit Illinois Államban találtak kilencven lábbal (2,7 m) a föld alatt. A jelentés szerint, közvetlenül a csontváz fölött, érintetlen, szilárd kőzetréteg volt. Illinois állami geológusától megtudtam, hogy a kőzetréteg, ami alatt a csontvázat találták, háromszázmillió éves. Egy másik jelentés olyan aranyláncról számol be, amit kb. háromszázmillió évesre datált szénben találtak. A Scientific American beszámolót közölt egy fémvázáról, amit ötszázmillió éves kőzetben tártak fel. 

Számos olyan beszámoló is van, melyek jóval régebbi korokba nyúlnak vissza. Dél-Afrikában például fémgolyókat találtak, párhuzamos vésetekkel az egyenlítőjük körül, több mint kétmilliárd éves ásványi üledékben. A régészet teljes történetét megvizsgálva azt találjuk, hogy több száz olyan bizonyíték van, amely azt támasztja alá, hogy hozzánk hasonló emberi lények mérhetetlenül hosszú ideje léteznek már e bolygón. Természetesen majomemberek is léteztek, de a leletanyagot megvizsgálva azt látjuk, hogy pusztán egy időben éltek az emberekkel, s nem az történt, hogy az egyik a másikból fejlődött volna ki. 
Szóval úgy tűnik, hogy a jelenlegi, az ember eredetére vonatkozó darwini elméletet nem támasztják alá a tények.

Aktuális-e a védikus tudás a modern világban ? Videó-előadás-beszélgetés
Forrás: (Írta) : AnathDas / aranykor.freeblog.hu

50 megjegyzés:

 1. Az ember újra és újra elpusztul és újjá születik még tökéletes nem lesz.Ezzel csak az a baj,hogy teremtőink sem tudják az okát,hogy miért vagyunk képtelenek tanulni a multból.Mindig minden kezdődik előlről.Nézzetek hülyének,de valami nem okés a világgal.Többre vagyunk képesek mint amit elhitetnek velünk...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jól látod, keresgélj a Szcientológiában és megtalálod a válaszokat!

   Törlés
  2. Óvatosan a Szcientológiával! Már nem az aminek indult, bár a következtetései helyesek. Amióta Szervezet let olyan mint az inkviziciós "szeretet" egyház Meghalt a próféta jöttek az üzletemberek…

   Törlés
  3. :D a scientologia csak hubbart találmánya a pénzgyűjtésre és hatalom elérésére :D

   Törlés
  4. A nagyapám a Gábor Én Martin vagyok:Tanítana-e engem valaki?Érdekelne az új elmélet a nagy Bumm helyett Érdekelne,hóvá tűnt a sok víz az özönvíz után? És érhette-e a Földközi tenger vize a Sfinxet?,mikor beszakadt a fal a Giblaltári szorosnál? köszönöm Martin

   Törlés
 2. Az emberiség nem úgy jön és megy egy pár milliárdos évben mint azt ahogyan nagyon sokan elképzelik. Magát a keletkezés válfaját nem ismerik, vajon mihez viszonyít a tudomány???? Már több tudományos eredmény alátámasztotta az - a - b - q - elméletemet. Most ismét egy olyan labilis helyzet, amely az állításaimra tereli a figyelmet. Mi is az az - a - b - q - elmélet???? Ajánlom olvasásra az ISMERETLEN című írásaimban leírtakat. Megtalálható a http://noshogy.blog.hu oldalamon. TENGERPICI

  VálaszTörlés
 3. E leletek létezésére van egy nagyon egyszerű és kézzelfogható magyarázat. Az özönvíz előtt élt emberektől származnak a tárgyak és a lábnyomok. Nem több száz millió, hanem úgy ötezer éve keletkeztek, csakúgy, ahogyan a kőzetek, széntelepek, amelyekben találták őket.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Na Ria, itt a te lelki társad! Velem mellélőttél. :D

   Törlés
  2. Mirol beszélsz Kereso? A férjemnek ennek éppen az ellenkezo véleménye volt rolad par honappal ezelott...

   Törlés
  3. Egyébként ugyanezt mondanam én is, amit Hoffman J. - teljesen ugy igaz!

   Törlés
  4. Minden tiszteletem dacára, a Biblia egy igencsak cenzúrázott izraelita mesegyüjtmény kb mint az ezeregyéjszaka meséi. Hiszek egy felsőbb "valamiben" de nem egy ilyen iromány hatására!

   Törlés
  5. Na, hogy értsd is mirol beszelek Kereso (kar, hogy még mindig ezen a nick-en kell szolitsalak): A férjem nagyjabol figyelemmel kisérte az elmult honapok egymassal valo csatarozasainkat, amibol is arra a véleményre jutott, hogy mi ketten igazan jo lelki tarsak vagyunk, mégha vitatkozunk is.
   (Na... a végén még hozzad akarna adni feleségül... :) amire te (nyilvan): - Jaj, jaj mindent csak azt ne! :)

   Az pedig, hogy valakivel egyetértek valamiben, még nem jelenti azt, hogy lelki tars vagyok vele. :-P

   Törlés
  6. Hoffman József
   Teljesen egyetértek a hozzászólásoddal .
   Dr kent hovind videokat érdemes lenne megnézni mindenkinek . Tanulságos.

   Törlés
  7. Az özönvíz előttről? Arról a gigantikus hajóról beszélsz, ami legalább 8.7 millió x 2 állatot vitt el a hátán akik nem ették meg egymást de emellett táplálkoztak és nem párzottak a 40 napos esőzés alatt? :D

   Mielőtt belém kötsz: ennyi állatfaj él ma, 5000 év alatt sok új nem jelenhetett meg. Számolhatsz ennek a számnak a tizedével is, az is csak 870.000 faj két képviselővel.

   Kérlek számold ki mekkora hajó kell ehhez a feladathoz, nem beszélve mennyi anyag kell hozzá és hány ember és mennyi idő. Azt is mond meg, hogy mi annak az esélye hogy az állatok nem 100km sugarú körben telepedtek le utána a hajóról, hanem a föld egész területén megtalálhatóak? (sokuk pedig nem tud úszni és még repülni sem...)((és már voltak kontinensek, szóval azt az érvet is buktad hogy átmásztak és leszakadtak)) Vagy ennyi idő alatt jelent meg ennyi faj újra?

   Törlés
  8. Hovind anyagok, ha valakit esetleg érdekel. http://www.teremtes.com/letoltesek.php (Ha akarod letöltőd, ha akarod csak lejátszod)

   redneck

   Törlés
 4. Csak akkor nem abban a földrétegben találták volna meg!

  VálaszTörlés
 5. vagy egyszerűen ráborult a hegy ezekre a tárgyakra és ezért vannak több millió éves kövek között

  VálaszTörlés
 6. Nos ha a világ valóban 5000 éves lenne, elég sötét lenne az éjszakai égboltunk, mivel ugye csupán a max 5000 fényévre lévő csillagok fényét láthatnánk. Arra meg esélyünk sem lenne hogy a kb 2 millió fényévre lévő szomszéd galaxisunk felfedezzük. Egyszerűen ugye nem lett volna ideje ideérni a fénynek. Hogy Isten mimódon teremtette a világot, az nem a mi dolgunk. Hogy is tudnánk felmérni a végtelen tudását parányi képességeinkkel.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. felejtsd el az isten mémet, a világot a fizikai törvények és a hozzánk hasonlatos vagy fejlettebb lények teremtik a tudásuk, technológiájuk segítségével, isten sehol sincs

   Törlés
  2. " Hogy Isten mimódon teremtette a világot, az nem a mi dolgunk" De a mi dolgunk,hiszen jelenleg a részesei vagyunk és ezért vannak a kinyilatkoztatott írások és azok a személyek,akiknek megvalósításuk is van,hogy mi is megértsük mindezt és hasznosítsuk.

   Törlés
  3. szerintem az a leglogikusabb hogy nem kellet teremteni a világot, mert a világ mindig is létezett valamilyen formában

   Törlés
  4. kedves Csaba Barát.

   A világ (világok) végtelen fennállása minden, csak nem logikus.
   ha a világ, vagy a világok egymásutánisága végtelen, akkor eddig mennyi idő telt el?

   Törlés
  5. végtelen idő telt el, mit nem lehet ezen a nagyon egyszerű dolgon felfogni?

   Törlés
  6. tehát a végtelen idővel ezelőtti esemény és a most közötti idő eltelt... vége lett.
   ez egy olyan végtelen, ami véges?

   azt azért tudd, számosság növelésével nem jutsz végtelenbe... mert a végtelen és a véges közt nem nagyságrendi, hanem minőségi különbség van.

   Törlés
  7. a te életedben is el telik a mai nap ideje, ugyanígy el telik a végtelen időben egy napnak az ideje, ez nem befolyásol semmit

   Törlés
  8. "tehát a végtelen idővel ezelőtti esemény"
   nincsen végtelen idővel ezelőtt eltelt esemény, meg van mindennek az ideje hozzánk képest, ezt ne keverd össze azzal hogy akármeddig vissza fele lehet számolni
   ha ismered a pontos idejét akkor mostantól vissza felé megnézzük az eltelt időt, hozzánk képest lesz egy idő nagyság, például 5 milliárd év, de akármeddig számolhatunk vissza fele

   Törlés
  9. "nincsen végtelen idővel ezelőtt eltelt esemény"

   tehát csak véges idővel ezelőtti esemény képzelhető el... akkor hol a végtelen?

   "de akármeddig számolhatunk vissza fele"

   akármeddig, de az mindig véges marad... amúgy jelen fizikai ismereteink szerint az idő csak az ősrobbanásig vezethető vissza.

   Törlés
  10. "felejtsd el az isten mémet, a világot a fizikai törvények és a hozzánk hasonlatos vagy fejlettebb lények teremtik a tudásuk, technológiájuk segítségével, isten sehol sincs"

   És a fizikai törvényeket meg a fejlettebb lényeket ki teremtette? :)

   Az időhöz:
   Súlyos hiba lenne az időt egy lineáris vonalként értelmezni. Sokkal közelebb vezet a megértéshez az, hogy ha „visszafelé” eljutunk valaminek a kezdőpontjához, az nem más, mint valaminek a végpontja. Mindezt elhelyezve a térben (téridő) egy kört kapunk, amely mentén az „idő” haladása valóban végtelen. A világegyetemben mindennek az „élete” ciklusokból, körökből áll, így alkotva meg a végtelenség illúzióját, viszont „időről” és „térről” beszélni csak a megnyílvánult (teremtett) világegyetemben van értelme, az üdvösségben időtlenség és határtalanság van.

   Törlés
  11. nektek hiába beszél az ember, a legegyszerűbb dolgokat sem fogjátok fel

   Törlés
  12. Mazsola! ahhoz, hogy ilyen megállapításokat tégy, definiálnod kéne az idő fogalmát, mert az események egymásutánisága (amit a modern tudomány időnek tekint) bizony nem ciklikus, és nem is hat végtelennek.

   amúgy a "végtelen" és a "határtalan" nem azonos fogalmak.

   Törlés
  13. Csaba Barát! a végtelen bevonása minden esetben ellentmondást szül... lehet, azt hiszed érted, ám erről valójában szó sem lehet, mert nincs mit érteni a végtelen idő fogalmán, ugyanis az önellentmondás.

   Törlés
  14. nem veszitek észre hogy teljesen értelmetlenül túlbonyolítjátok, ráadásul mindenféle kitalált zagyvaságot tesztek hozzá, közben jól látszik hogy kicsit sem fogjátok fel a dolgot, vissza böfögitek a kedvenc értelmetlen, logikátlan gondolatokat amiket valamelyik könnyből vagy filmben látatok, de az értelme nulla

   nincs semmilyen kör, nincs semmilyen ciklus benne, nincs semmi, és pláne nincs semmilyen romantikus baromság, ha az egész univerzumot kívülről nézzük akkor egy teljesen egyszerű, minden behatástól mentes lineáris idő van, és ugyanúgy számolsz vissza mintha a tegnapot néznéd, csak bármeddig vissza fele mehetsz, hozzánk vagy akármihez viszonyítva meg van a pontos ideje mindennek

   plusz tegyük hozzá hogy idő mint olyan az csak virtuális számítás, mint ahogyan a szorzás vagy az osztás is csak egy virtuális dolog, semmi több

   és az nem tartozik ide hogy a rendszeren belül a különböző gravitációs vagy a különböző gyorsaságok miatt máshogyan telik az idő a különböző helyeken, itt most az egész mindenség idejéről van szó, amit kívülről nézünk

   Törlés
  15. tudom hogy az idő virtuális jelegét sem fogjátok fel sokan, ezért elmagyarázom
   ha például van egy különleges labda, aminek a belsejében az atomoknak és az energiáknak semmilyen módon nem változik az állapota és a helyzete akkor a labdában lévők szemszögéből mennyi idő telik el? a helyes válasz az hogy nulla idő telik el, persze én kívülről rámondhatom hogy a labda belsejében lévő dolgok az órám szerint pl. 10 éve vannak a labdában tökéletesen stabil állapotban, de attól még a labda belsejében 0 idő telt el

   vagyis az idő egy virtuális számítás amit használhatunk külső vagy belső szemlélőként és leggyakrabban egy állapot változás leírására használjuk, mert ez a számítás jelentősen megkönnyíti a világ megismerését

   vagy például hiába vagyok pl. 1000 evés, ha az én testemben a sejt osztódás és egyéb dolog sokkal tökéletesebb mint egy másik emberben(pl. nem veszít annyi telomert http://hu.wikipedia.org/wiki/Telomer), akkor valójában a testem nem egy 1000 évesnek felel meg, hanem mondjuk 300 évesnek, a testem számára ez esetben valójában 300 év telt el, nem pedig 1000

   Törlés
  16. Mazsola kezdte el az időt misztifikálni...

   Az idő események egymásutánisága, egy leképzés, egy segédfogalom.

   a kérdés az, hogy az eseményeknek lehet-e végtelen folyása.

   közelítsük meg máshonnan.

   aszondják, két pont közötti szakasz végtelenül továbbszakaszolható.
   ha ez így van, akkor feltételeznünk kell egy olyan állapotát, amikor a két pont közti szakasz végtelen sok szakaszra van bontva. (ha még elvileg sem képzelhető el ilyen állapota, akkor kilőve a végtelen szakaszolhatóság lehetősége, mert aminek még elvi esélye sincs, az a lehetetlen). szóval... ha nincs ilyen állapot, akkor nem szakaszolható végtelenül, ha van ilyen állapota, akkor szakaszolhatóságának végére értünk, így az nem lehet végtelen. folyton ez a fránya önellentmondás.

   ha a végtelent behozod az időnél, ugyanez az ellentmondás van.... hiába feltételezel egy mindig előző állapotot, az mindig csak véges lehet.... az lehet marhanagy, barominagy, hihetetlenül nagy, de marad a végesben és még elvi síkon sem tud kilépni abból. tehát, hogy azt mondhasd hogy az idő végtelen, akkor végtelen lépés elvégzésére van szükség, de végtelen lépés elvégzése nem lehetséges, mert az elvégzés, az befejezettséget, máshogy fogalmazva végességet jelent.

   Törlés
  17. de igen, lehet a végtelenségig vissza felé számolni az időt, lehet a végtelenségig szakaszolni, nem tudsz olyan számot mondani aminél ne lehetne még nagyobb szám

   meg itt semmilyen szinten nincsen szó két pont közötti szakaszolásról, itt csak egy úton megyünk, aminek sosem érjük el a végpontját

   te valamiért értelmetlenül minden áron egy különleges végpontot akarsz kijelölni aminél nincs tovább, de nincs ilyen végpont, ez jelenti a végtelent

   van egy út, az út eleje A, a mostani helyzetünk, az út vége pedig nem létezik, nincsen B végpont, csak az út van, aztán erre megint teljesen értelmetlenül azt fogod mondani hogy ez így nem lehet, pedig de igen, lehet, A-hoz képest pedig tudunk viszonyítani

   itt semmilyen ellentmondás sincs

   "hogy azt mondhasd hogy az idő végtelen, akkor végtelen lépés elvégzésére van szükség"
   nem, nem kell, meg eleve nem is lehet végtelen időt lépni, szóval ez a kijelentés értelmetlen

   Törlés
  18. mivel a végtelen idő vagy tér végtelen, pont ezért nem is lehet tökéletesen bizonyítani, de ez nem jelenti azt hogy ne létezne végtelen

   attól függetlenül hogy nem láttam még földönkívülit, még létezhet, főleg hogy a földönkívüliek létezését nem zárja ki semmilyen logika

   a végtelen múltat nyilván nem lehet bizonyítani, viszont a logika kizárja azt a lehetőséget hogy a múlt véges, mivel a tökéletes semmiből nem alakulhatott ki létező, ez egy rendkívül erős logikai érv a végtelen múlt mellet

   Törlés
  19. "meg eleve nem is lehet végtelen időt lépni"

   csak végeset? és azt végtelenül megteheted? nem teheted meg, mert ha megteszed, akkor vége lesz.

   ha kicsit gondolkodsz... nem lehet valamit azzal igazolni, hogy azért van, mert soha nem érheted el, mert te tulajdonképpen emellett kardoskodsz....

   "nem tudsz olyan számot mondani aminél ne lehetne még nagyobb szám"

   nem tudok, de a nagyobb is véges. te nem tudsz olyan számot mondani, ami után nem véges, hanem a végtelen jön.

   Törlés
  20. "és azt végtelenül megteheted? nem teheted meg, mert ha megteszed, akkor vége lesz."
   megint egy rendkívül hibás kijelentést teszel, DE IGEN, számolhatsz a végtelenségig vissza felé, semmi sem akadályozza meg, csak egyszerűen sohasem lesz vége, örökké csinálhatod ah mondjuk örökké fiatal marad a tested, hihetetlen hogy ezt nem vagy képes felfogni

   Törlés
  21. Az idő fogalmát nehéz lenne definiálnom, tekintve, hogy nézetem szerint nem is létezik. :)
   (tehát egyetértek Jeromossal, hogy ez csak egy segédfogalom)
   Az idő csak egy emberi felfogásrendszer, ezen bolygó viszonyítás-rendszerében, ami egy másik bolygón már nem érvényes. Nincs idő, csak mozgás. A Világegyetemben nincs egyforma idő (relatív), hanem ciklikus mozgás van, minden égitest, galaxis stb. kör, forgó és/vagy spirális mozgást végez (mint pl. a Föld tengely körüli körforgása, és Nap körüli spirális mozgása). Ezeket a ciklusokat lehet mérni, vagy felosztani (1 Föld-forgás = 24 óra), de ez csak olyan önkényes emberi dolog, ami másik viszonyítási rendszerben már nem érvényes.
   (a tudomány hivatalos idődefinícióját nem ismertetem, mindenki meg tudja keresni, szerintem komplett baromság a cézium atommal :) )

   Az idő csak egy emberi találmány, egy fikció. A Világegyetemben "mindössze" ciklusok vannak, mozgások, spirálok, kinyílások-záródások, nincs olyan hogy "idő". Amíg egy bolygó eljut A-ból B-be azt a tartományt lehet időként mérni és felfogni, de lehet csupán mozgásként, utazásként, fejlődésként is. Az ember kidolgozott egy viszonyrendszert, amihez igazodni próbál, persze, amikor ilyen tempóban pörögnek az események, akkor az ember által kidolgozott rendszer egyre kevésbé bírja a terhelést, most van az, hogy "nincs időnk semmire". Ezek után kérdezhetnénk joggal, hogy a ciklusok már önmagukban is kiadják az időt, nem? Vagy az nem ciklus, hogy az óra mutatói rendszeres időközökben ugyanarra a számra mutatnak? Vagy a napkelte és napnyugta talán nem ciklikus? E jogosnak tűnő kérdések mindegyike az ezen a bolygón kialakult bioritmusból fakad. A bioritmus a ciklikusságból fakad. A ciklikusság meg az állandó "kör"mozgásból fakad. A mozgást energia indította el. Az energia meg az intelligens, Végtelen Teremtőből ered. Belátható, hogy nincs itt semmiféle "idő" - minden a mozgásra, energiára és információra vezethető vissza. A Végtelennek miért lenne szüksége órára? :)

   Törlés
  22. mindegy, felesleges bármit írnom, egy hibás program forog benned amiből nem tudsz kitörni, semmire sem reagál

   Törlés
  23. mazsola te meg felejtsd már el ezt az állandó ciklus dolgot, alapvetően a változást mérjük, ami nem feltétlenül egy ciklus

   Törlés
 7. Az ,hogy a szén 300 millió éves nem biztos hogy az is ami benne van. A szén izotópos vizsgálat alapja, hogy a szén izotópok viszonylag pontosan meghatározható korából következtetnek a nem szén izotópok korára. Magyarul, ami nem szén annak a kora kb hasra ütés, ami sok esetben igaz lehet sokban meg nem...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Máté D! Amennyiben az a bizonyos szén 12 m mélyen van és teljesen körül öleli a tárgyat akkor igen nehéz azt feltételezni, hogy az az alumínium amit "nem is oly rég" találtak fel odaesett és ily kevés idő alatt oda is kövesedett. Az, hogy a nekünk tanított őstörténet egy fasság számtalan régészeti lelet bizonyítja. Valamiért a valóságot nem szabad tudnunk mert valami vagy valaki(k) megakadályozzák a tisztességes kutatást. Már szinte szégyen, hogy mennyi ilyen lelet megtalálójáról bizonygatják, hogy kókler, szemfényvesztő és nem szabad komolyan venni. A média óriási hatalom azt hisszük el amit bemond. Az, hogy hány szavahihető ember látott földönkívülit az nem számít. Egyszer bemondja Pauchman Péter vagy egy másik az RTL-ről vagy a TV2-ről 20 másodperc vágóképpel máris mindenki elhiszi.

   Törlés
  2. ne haragudj Máté, de neked fogalmad sincs, hogy működik a szénizotópos kormeghatározás,

   Törlés
  3. Máté, szerinted csak a 12-es C-izotópos kormeghatározás létezik? Kérlek nyiss ki egy könyvet vagy csapd fel a wikit és olvasd el a következő fejezeteket: izotópok fogalma, kormeghatározás, felezési idő , radioaktivitás (!!!) Te hol voltál fizikán?

   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_isotopes_by_half-life

   Te eddig mit hittél? Szerinted ami ide le van írva az kamu és hasraütés? Jézusom...

   Törlés
 8. talán olyan új elméletet kell felállítanunk, amibe "beleférnek" az eddigi leletek. Talán olyat, hogy itt a Földön pár millió évenként újrakezdődik az élőlények evolúciója, és benne az emberé is, és talán mindig is ugyanúgy, vagy közel hasonlóan ér véget - a földi élőlények szempontjából. Ebbe beleférnek az 50-100 millió évenkénti kő nyílvesszők, vas vázák és alumínium fogaskerekek, a bibliai történetek pár 10 ezer éve is, és Darwin elmélete is, simán. Csak húzzuk meg a földi idővonalat és tegyük rá az egyes régészeti leleteinket! Van ilyen oldal? ;)
  Ami ennél érdekesebb következtetés lehet, hogy a földi evolúció mindig közel hasonlóan alakul: pl. minden emberi lét kihalása utáni új fejlődési ciklusban ugyanolyan, vagy közel hasonló emberi lény fejlődik ki itt a földön. Lásd leletek díszítése, anyaguk kiválasztása, funkcionalitása, mérete. - Ez ahhoz hasonlít, mint amikor egy kísérleti lombikban mindig ugyanolyan, vagy nagyon hasonló anyagokat, élőlényeket tudunk létrehozni, bármennyiszer is próbálkozunk. Tehát a Föld fizikai, kémiai, stb. tulajdonságai eleve elrendelik az ember "kifejlődését", persze ebbe még nagymértékben beleszól a Naprendszer tulajdonságai, és kevésbe a Tejútrendszer és "objektumai", és na persze néha-néha egy-egy távoli meteorit is, ami "véletlenül" becsapódva teljesen lenullázza a földi élővilágot, hogy aztán kezdődjön minden elölről. :) - Szeretlek titeket, mint Föld a Napot, mint a Galaxis a Naprendszert,... :)

  VálaszTörlés
 9. Kisfaludi György a teremtés üzene , ablak.hu vagy téridőfizika.hu

  VálaszTörlés
 10. Arra gondoltam, egy ilyen szintű beszélgetésbe mindenképp be kellene kapcsolódnom. Aztán meg arra, hagyom inkább és csak utalnék arra, amire eddig senki az idővel kapcsolatban: a karma akar ma! Majd győzött a józan ész és először azt mondanám, amikor nekem kellett helyben kitalálnom az idő definícióját, amikor meditációban kérdezték, azt mondtam: az események egymásutániságát a 3D csak úgy tudja megjeleníteni, ha létrehozza az időt. Következtetés, az idő, mint olyan, csak 3D-ben működik, mert csak ebben a környezetben van értelme. Ezért mondják magasabb dimenziókból, hogy nem lézető fogalom, bár kétlem, hogy tudnák, ücsörögnek emberi alakjaik nekik is, akik ülnek vagy 2 órát, aztán hazamennek vacsorázni, de ha nem érnek 8-ra haza, az asszony mérges lesz. A 300 millió éves leletekben lévő tárgyak odősebbek, mint a szénréteg, mert a szén akkor még folyadék volt, amikor beleestek. Hacsak valaki nem szórakozik transzportációs kísérletekkel és tárgyakat transzportál a földbe.

  VálaszTörlés
 11. Az időt egyszerűen nem lehet meghatározni pontos, állandónak hitt fizikai szemszögből. Az összes definíció borítható más elméletekkel. Mindenki másképpen látja ill érzékeli az időt ezért ezt egy líneáris vonalként nem lehet meghatározni. Ha egy kicsit töröm az agyam akkor számomra az idő egészen egyszerűen csak tellik, másként a gondolati síkon és másként a biomechanikus ruhámban. Ezért sajnos el kell fogadnom, hogy ezen a létsíkon sajnos soha nem fogom tudni megérteni, hogy mi is az idő vagy egyáltalán megfogalmazható e? Ez lehet az én korlátoltságom eredménye is vagy éppen az, hogy képes vagyok belátni ezt. Hmm ezen azért meditálni kell még.

  VálaszTörlés