2013. július 8., hétfő

Az emberiség valós származása mikor lesz nyílt titokból igazság?


Vajon az eugenista nagyokosok Darwin és Huxley evolúciós elméleteinek megbukása, bizonyítékok hiánya és óriási lyukaktól sebző teóriái után - amit mai napig sem sikerült igazolni, csupán feltételezés, amit tényként adtak be millióknak - vajon mi lesz a következő, ami magyarázatot adhat az ősi kérdésre: 

KIK IS VAGYUNK ÉS HONNAN SZÁRMAZUNK MI EMBEREK ? 

Ez a téma természetesen már "ősidők óta" foglalkoztat, ahogy sokunkat szintén. Először elmondom, amit én tudok: 
Miért is érdekes ez és hogyan kapcsolódik jelen civilizációnk berendezkedéséhez ? 

Nos, ami engem legjobban érdekelt és amit ma már tudok, az az, hogy a 13 Család vérvonala eltér DNS-struktúrájában a miénktől, hiszen származásuk is szorosan kapcsolódik a Nephilimekhez és visszamegy nem sokkal a vízözön előtti időkbe. 
Ezek a lények alkották azt a vérvonalat, amiből néhány kivált és megalkották a mostani 13 családot. Sokan azt gondolnák földönkívüliek, de valójában a Földön maradt első teremtmények és azok leszármazottai. 
Ezért is kutatom már régóta olyan érdeklődéssel, hogyan kapcsolódik össze az ő történetük az emberiség létrehozásával és történelmünk alakításával.....

Tudom jó lenne egyszer az igazságot is hallani, nem csak a készen kapott elméletet, amit jó előre megfogalmaztak nekünk valamelyik 33.fokú szabadkőműves nagymester páholyában....
Voltak ősök, akik tudták és vannak ma is társaságok, akik féltve őrzik a titkot. Ez tény.
De miért titok ez egyáltalán ? Teszi fel a kérdést egy józan gondolkodó....A következő írást innen vettem, de illusztrációkkal kiegészítettem. 
Nem mondom, hogy igaz, sem azt, hogy nem, de gondolat-ébresztőnek és egy kutatás elindulásához mindenképp érdekes információk vannak benne !

Az emberiség valós származására utaló egyértelmű információk a Bibliában már csak elvétve találhatóak, mivel az egyház a kezdetektől fogva eretnekségnek tartotta, és üldözte azt a nézetet, mely szerint a „teremtő atyáink“ (az angyalok) valójában éppoly hús-vér humanoidok voltak mint mi. 

Ennek a politikának sajnos számos ős-zsidó (arámi) szöveg áldozatául esett, s mára végleg elveszett. De van egy kivétel is, az Énokh könyve, mely soha nem került bele a bibliai kánonba, s csak mint apokrif szöveg van nyilvántartva, annak ellenére, hogy 1947 után a kutatók ezt is megtalálták Holt-tenger melletti barlangrendszerekben a többi ószövetségi irománnyal együtt.

A híres Holt-tengeri tekercsekről van szó: Wikipédia Otthonról is elemezheti a holt-tengeri tekercseket! http://dss.collections.imj.org.il/ „A bibliai kéziratokon kívül apokrif vallásos szövegek és pszeudepigrafikus (ál-szerzőségű) iratok is előkerültek, mint az Újszövetségben is idézett Énokh könyve … “
James Biberkraut professzor a „genesis apocryphon“ nevü holt-tengeri tekercs tanulmányozása közben, mely tartalmazta Énok könyvét is.

Forrás: http://digitalcollections.library.yale.edu/0/1963280.jpe
Énokh könyvét már korábban , a 18. században megtalálták a mai Etiópia területén, magyar nyelvre a híres misztikus író, Hamvas Béla fordította le, s adta ki „Henoch apokalipszise“ cimmel még 1945-ben ( e-könyv formájában letölthető például innen: http://slidintune.uw.hu/ebook/index.php )

A Hamvas által írt bevezető szöveg nagyon de nagyon közel áll bizonyos alapigazságokhoz, az olvasása közben az a benyomásom támadt, hogy Hamvas már az ö idejében tudott/rájött bizonyos dolgokra.

Hamvas Béla:
(s most tessék ezt az idézetet türelmesen végigolvasni, mert fontos infókat tartalmaz)


„Akadtak azonban kutatók, akik Henóch könyvének keletkezését sokkal előbbre tették. Néhányan több ezer évről beszéltek, egyesek pedig azt mondták, hogy a művet közvetlenül az, özönvíz után írták. Ha ezeknek a kutatóknak igazuk van, akkor Henóch vagy Kr. e. 8000-ben, vagy Kr. e. 12.000-ben élt, mert az özönvizet újabban ehhez a két időponthoz szokták kötni. 
Hogy Atlantisz pusztulásával szoros kapcsolatban van, mint Mereskovszkij hiszi, lehetséges. 
Sokan azt mondják,hogy Henóch az emberiség legrégibb könyve, nála csak Hermés Trismegistos és a Véda régibb és tulajdonképpen nem is az özönvíz utáni időből, hanem még azelőttről származik. És soha senki sem vonta késégbe, hogy azt a művet, amelyet Henóch apokalypsise alatt ismerünk, az emberiség egyik örök könyvének kell tartani."

"Az őskor nagy prófétáiról, apostolairól az emberiség tudta, hogy ők Seth fiai. Ezek a nagy bölcsek és nagy jótevők a kínai Laotse éppen úgy, mint a mexikói Quetzalcoatl, az egyiptomi Hermés Trismegistos, az iráni Zarathustra és a görög Orpheus."

… 
Szólni kellene arról is, hogy az özönvíz-emlékek hogyan jelentkeznek az egyiptomi, az iráni, a kínai, a hindu, az indián hagyományban és Henóch Noéja miképen felel meg a hindu Manu-nak, a mexikói Quetzalcoatl-nak, a perui Manco-Ceapacnak, az egyiptomi Menesnek, az iráni Jiam-Shid-nak. Szólni kellene természetesen az álomlátásokban szereplő “fehér biká”-ról is, akit Iránban Kaimorts néven tiszteltek, de megtalálható Egyiptomban, Krétában, Görögországban, Indiában és Kínában is”

(idézet vége)


Az igazság az, hogy ezek az“ istenek“ – s erre Hamvas is rájött – valójában mind ugyanannak az erőnek a képviselői voltak. Feltehetően mind aldebarani kötődésű, hús-vér humanoid földönkívüliek vagy hibridek voltak. Egytől egyig. A lista még kiegészülhet a skandináv Odinnal, az inka Viracochával, a kolumbiai muszka indián Bochicával, s még folytathatnám. 

Nem hihető? Nézzük meg a Wikipédiában például Bochicát, a kolumbiai indián istent.Ismétlem: indián istent, nem keresztényt.

Éppen úgy néz ki, mint a mi apostolaink! Pedig még jóval, de jóval azelőttről származik, hogy Kolumbusz felfedezte volna Amerikát!

A Wikipédia szerint: „Similarly to the Incan god Viracocha, the Aztec god Quetzalcoatl and several other deities from Central and South American pantheons, Bochica is described in legends as being bearded. The beard, once believed to be a mark of a prehistoric European influence“
„Hasonlóan az inka Viracochához, az azték Quetzacoatlhoz és sok más közép és dél-amerikai „istenhez“, Bochica is mint (fehér) szakállas humanoid van ábrázolva. A szakáll a történelem előtti időkből származó „európai“ befolyásnak vélhető” – a Wikipédia szerint.

Nos, nem európai, hanem igazából aldebarani humanoid ET befolyásnak.
“Bochica a muszka indián civilizáció alapító atyja volt, aki a legenda szerint erkölcsösségre és a törvények betartására intette, s mezőgazdaságra és más szakmákra tanította meg az indiánokat.”

Vagyis éppúgy mint ahogy az ős- zsidókat is a mi bukott őrangyalaink (a „felvigyázók“ itt "The Watchers"-nek van fordítva Enoch-könyvében) tanították meg effélékre. Ahogy Hamvas is írja a „Henoch apokalipszise“ bevezetőjében:

„Henóch elbeszéli, hogy amikor a Felvigyázók a föld leányaival tiltott szerelmi viszonyba léptek, nekik rejtett tudásukat elárulták. Megmutatták nekik a növények titkait, a gyökerek titkait, hogyan, miből, mit lehet főzni és készíteni. Az embereket megtanították a fémek kiolvasztására, arra, miképpen kell kardot, fegyvert, pajzsot, nyilat, eszközöket, ékszereket készíteni; megtanították őket a csillagos ég titkaira, a csillagjóslásra, az arc kifestésére, a bódítószerek készítésére“

S most nézzük meg Viracocha, az inkák istene körüli „ellentmondásokat“:
http://en.wikipedia.org/wiki/Viracocha#Controversy_over_.22White_God.22

„… but his first creation were brainless giants that displeased him. So he destroyed it with a flood and made a new, better one from smaller stones.[6] Viracocha eventually disappeared across the Pacific Ocean (by walking on the water).“

„… az elsö teremtményei agyatlan óriások voltak, melyeket később árvízzel pusztított el…. Viracocha később eltűnt a Csendes Óceánon (a vízen járva)“

Szóval Viracocha is a vízen járt, mint a mi Jézusunk, s óriásokat kreált, mint a mi bukott angyalaink, s özönvízzel pusztította el őket, mint a mi keresztény „teremtő istenünk“ is. Kételkedik még valaki afelől, hogy az inka indiánok ősvallását ugyanaz az erő hozta létre mint a mi kereszténységünket is?


Vagy nézzük meg ezeket a perui Moche indián „istenszobrokat“, melyek jóval a spanyol hódításokelőtt készültek: Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Viracocha

A hasonlóság a mi fehér szakállas, őszhajú arkangyaljainkra feltűnő. A négy figurából három fehér ruhát visel, mint a mi angyalaink… vagy akár a pápa is.


Wikipédia: „Spanish chroniclers from the 16th century claimed that when the conquistadors led by Francisco Pizarro first encountered the Incas they were greeted as Gods, “Viracochas”, because their lighter skin resembled their God Viracocha”
16. századi spanyol krónikák szerint amikor a Francisco Pizarro által vezetett spanyol kolonizátorok először találkoztak az inka indiánokkal, az inkák mint „viracochákat“ (isteneket) fogadták öket a fehér(ebb) börszínük miatt.

Erröl elöször Pedro Cieza de León krónikás számolt be 1553-ban, késöbb Pedro Sarmiento de Gamboa , majd a szintén krónikás Juan de Betanzos is mint „fehér istent“ emlegette Viracochát, akit sokszor fehér szakállal ábrázoltak az indiánok.

Mondani se kell, hasonló állítások terjengtek Quetzacoatl, az azték isten felől is.De nézzünk meg pár őskori „istent“ a világ többi tájáról is:

Balról: a Hamvas Béla által is említett taoista „filozófus isten“ Laotse 

Jobbról: a skandináv Odin 
Mi a fene, ezeknek is ősz fehér szakálla és haja van…
Mint a görög isteneknek is, a mi arkangyaljainknak is, a dél- és közép-amerikai indián isteneknek is…

Bár Laotse kinézetét az idök folyamán már „kínaiasította“ a történetírás, még mindig felismerhetök rajta az árja (“ isteni“) jegyek.

Valójában egyik „isten“ sem volt földi ember, hanem aldebarani kötödésü, földönkívüli humanoid, akik mint (spirituális) tanítómesterek érkeztek a Földre, hogy segítsék az “új teremtésüket” új társadalmak létrehozásában, vagyis hogy folytatódhassék a nagy genetikai kísérlet....


Az Énok könyvében találhatóak utalások korábbi, „őskori civilizációkra“ is, melyek még a mostani teremtés előtt léteztek:„Láttad, hogy Azazel mit követett el, hogyan tanította földön az igazságtalanságot és az őskorok titkát, amelynek otthona az ég, hogyan árulta el. Hogyan fedte fel az embereknek a rejtélyeket, az az Azazel, akinek hatalmat adtál, hogy társai fölött uralkodjon.“

„őskorok titkát, melyeknek otthona az ég“

Mint már említettem, ez a jelenlegi „teremtés“ (civilizáció), mely kb. 10 000 évvel előtt kezdődött, már a hetedik a sorban, a hatodik Atlantisz volt, az ötödik az egyiptomi Szfinxet és „nagy piramisokat“ hozta létre kb. 50 000 évvel ezelőtt, akárcsak a dél-amerikai és kínai piramisokat is, lévén globális volt. A még korábbi civilizációnak mára nem maradt nyoma.

Ezek a bukott (és nem bukott) angyalok, melyek a legutóbbi teremtésben részt vettek jó 10 000 évvel ezelőtt, éppoly hús-vér fizikai humanoidok voltak, mint mi, például az előbb említett Azazel szíriuszi humanoid volt, Lucifer aldebarani humanoid, Mihály arkangyal szintén aldebarani, Gábriel a Fomalhaut csillagrendszerböl
( http://hu.wikipedia.org/wiki/Fomalhaut ), Rafael a Regulusból
( http://hu.wikipedia.org/wiki/Regulus_(csillag) ), Uriel arkangyal pedig az Antares csillagrendszerböl jött ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Antares ) – mindüknek viszont valamilyen plejádi/aldebarani kötődöttsége volt.
  

Ne feledjük, hogy amikor egy faj olyan fejlettségi szintre jut el, mint ezek a humanoidok, akkor a csillagrendszerek közti utazás csak annyit jelent számukra (lásd „Se a tér, se az idö nem az, aminek a legtöbb ember hiszi“ c. írást ), mint mondjuk nekünk beülni egy autóba, s elmenni egy szomszédos városba. Sok ilyen humanoidok által lakott csillagrendszer között szövetség van, ami nagyjából a mi országainknak felel meg. A legnagyobb ilyen humanoid ET szövetség a Galaktikus Fényszövetség.

Ezek a fejlett humanoidok sok-sok ezer évig is elélnek (innen a „halhatatlanság“ motívuma a Bibliában), s néhányan közülük mind a mai napig látogatják a Földet inkognitóban, legtöbbet Mihály jár el megnézni a teremtését, bár kétlem, hogy nagyon büszke lenne rá.

Bár az „angyali“ szó a köznyelvben a „nagyon jó“ szinonimája, a valós jelentése ennek a szónak „hírnök“ v. „égi hírnök“, és inkább semleges kicsengése van.

Ergo:
„Nem bukott angyal“ , „arkangyal“ NEM EGYENLŐ „nagyon jó angyallal“, hanem az aldebarani kormányzótanácshoz („istenhez“) engedelmes angyallal

„Bukott angyal“ SEM EGYENLŐ „rendkívül gonosz angyallal“, hanem inkább lázadó angyallal, aki nem követte az aldebarani kormányzótanács főgenetikusának (JHV =Jahvénak) azon fő utasítását, hogy az új kreatúrát, a földi embert tartsa úgymond „szent ártatlanságban“.

Vagyis ne mondja el neki azt, hogy ők ott milyen társadalomban élnek, ne tanítsa meg öt semmire, se az ö tudásukra, se az ö szokásaikra, ez ugyanis éppoly beteges „náci“ társadalom (és degenerálódó DNS) kifejlődéséhez vezethetett volna majd a Földön, mint amilyen az övék ott Aldebaranban. S amint látjuk, vezetett is… A cél soha nem egy technológiailag tőlük is fejlettebb faj létrehozása volt, hanem mindenekelőtt egy tőlük morálisan és spirituálisan fejlettebb fajé, mely tőlük sokkal több érzelmet képes produkálni. Egy „különb humanoid“, s az áhított új DNS csak úgy fejlődhet ki, ha az új kreatúra tökéletesen jól érzi magát, nincsenek gondjai, mindene megvan, tökéletesen gondoskodnak róla, magyarán paradicsomi körülmények között él.

Na most, ezt rontotta el Lucifer, Azazel és a többi bukott angyal azzal, hogy túlzottan megkedvelték az új kísérleti emberkét (föleg a nőket….), s elkezdtek nekik mesélni a szokásaikról (az ö „rossz szokásaikról“) , megtanították különböző mesterségekre, amit nem lett volna szabad, mivel azzal a veszéllyel járt, hogy az új kreatúra is éppolyan társadalmat fog létrehozni mint az övék, és semmivel se lesz különb tőlük, se morálisan, se spirituálisan, se sehogyan.

Lényegében erről szól az Énok könyvének első része is, például:


„Azazel pedig megtanította az embereket kardot és kést, pajzsot és vértet készíteni és megmutatta nekik az érceket és az ércből való munkát és karkötőt és ékszert és a mesterséget, hogyan kell a szemeket festeni, miképpen kell a szemöldököt kirajzolni és megmutatta a ritkábbnál ritkább és drágábbnál drágább köveket és festékeket és cserére alkalmas dolgokat. A földön pedig nagy és szörnyű istentelenség terjedt el és az emberek lealacsonyodtak és útjaikon, mint az eszeveszettek tévelyegtek”


S ugyanennek a burkoltabb, szimbolikus kifejezése az „Ádám és Éva“ története is a Bibliában:

Ádám és Éva megkísértettek és levették az almát a „tudás fájáról“ == Luciferék beavatták az új kreatúrát a bukott angyalok tudásába és (rossz) szokásaiba.

Miután Luciferék elrontották a kísérletet, tört ki ugye a háborúskodás az ET-k különböző frakciói közt (melyet a Biblia luciferiánus háborúkként emleget) abból kifolyólag, hogy egyes frakciók már ellenezték a további kísérletezést, lévén a korábbi kísérletek mind csődöt mondtak, s annak ugye nincs értelme, hogy tízezer évenként létrehoznak egy újabb civilizációt („teremtést“) a Földön, melyet aztán el is pusztítanak, vagy az felszámolja saját magát.

S hogy mégis folytatják a kísérletet mind a mai napig, annak az az oka, hogy ez egy olyan technológiailag magasan fejlett humanoid ET faj ott Aldebaranban, melyet már erősen akadályoz az alacsony morális, spirituális és érzelmi szintje a további fejlődésében, így más lehetőség híján lényegében kénytelen folytatni ezeket a kísérleteket! A baj viszont az, hogy ez a mostani kísérlet is csúfosan félresikerült (már pár ezer évvel ezelőtt), s előbb-utóbb döntést kell majd nekik hozni, hogy mi legyen velünk is. Hogy egyáltalán érdemes lesz-e megmenteni, s később megpróbálni integrálni a saját civilizációjukkal a jelenlegi emberiséget (a Bibliába mint„Jézus második eljövetelét“ tették bele ezt a lehetőséget). 
S végződhet nagyon jól, de nagyon rosszul is ránk nézve.

NEM MONDOM, HOGY MINDEZ IGAZ, SEM AZT, HOGY NEM, de tény elég sok mindennel egybevágnak a fent leírt dolgok és elgondolkodni mindenképp érdemes az egybeeséseken !

Aki még többet szeretne erről olvasni, ajánlom a cikk többi részét is és a fenti dokumentumok tanulmányozását! Az emberiség származása 1.rész, 2. rész

Kapcsolódó VilagHelyzete cikkek:
Miért vezet minden tudás THOT-hoz és miért is van "hermetikusan" elzárva - Thoth Smaragdtáblái

Az emberiség valós származása mikor lesz nyílt titokból igazság?

Ahol véget ér a valóság...ott kezdődik a hit ?... Az viszont kioltja a logikát....

Az emberi faj eltitkolt történelme - Az emberiség eredete
(SBG Buddha - VilagHelyzete.com)
◢ BLOG: VilagHelyzete.com 

◢ Azonnali Alternatív VilagHelyzete hírek: AlternatívHírek.com
◢ Youtube-csatorna: VilagHelyzeteTV
◢ Legnagyobb FB-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
◢ Párhuzamosan futó FB-oldal (az előző törlése esetére) : https://www.facebook.com/VilagHelyzete
◢ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog

285 megjegyzés:

 1. Csak ennyit mondok: Jézus Krisztus e világ megváltója, az élő Isten Fia, nem idegen lény ! A bibliai igazságok és ezek a kissé zavaros infók nem zárják ki egymást. Csak tudni kellene a prioritást helyesen használni. De súlyos hiba, ha a Biblia igazságait alárendelik (rosszabb esetben elvetik)a zavaros ezoterikus és paleoasztronautás elméleteknek. Honnan vette a szerző pl. azt, hogy az Aldebaran csillag rendszeréről ki származik ? Mert ez biztos nincs benne sem az Igében, sem az Énoch könyvében. Nem kell mindig a sci-fi film fílinget ráhúzni mindenre. Mindig csak ezek a humanoid idegenek, még Isten is. Egy frászt ! Csak egy kérdés, őt ki teremtette, és miért emberszerű minden "idegen" ? Van megoldás erre a kérdésre, lds. Teremtés könyve (az almát meg felejtsék már el, szó sincs róla). A témáról pedig mindenki szíves figyelmébe ajánlok egy nagyon alapos értekezést:
  http://churchofgod.hu/content.php?act=nefilim
  (még mindig :-))

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ha már ennyiszer szóba jött, akkor megkérdezném, hogy milyen intervallumot ölel föl a nefilimek földi ténykedése? Mikor jött az első, mikor ment az utolsó?

   Törlés
  2. Az intervallum nehezen határozható meg, mert két nefilim berontás volt, egy nagy egyetemes az özönvíz elõtt, majd egy jóval kisebb méretû, lokális (a kánaáni területeketn) az özönvíz után. Az elsõ a nagy sátáni “aranykorszak” kb. ezer évig tartott, aminek következménye volt a föld özönvízzel való elpusztítása.
   Mint láttuk, a maja naptár jelen Nagy Korszaka i.e. 3114-gyel kezdődik, s ez a dátum az özönvíz előttre visz bennünket. Ádám e dátum után még 40 évet élt, de életben voltak még Seth (3874-2964), Enos (3769-2864), Kenán (3679-2768), Mahalálel (3609-2714), Járed (3544-2582), Énok (3382, elragadtatása 3017), Matuzsálem (3317-2348), Lámek (3130-2353). Tehát Noé kivételével (aki i. e. 2948-ban született) minden pátriárka élt még i. e. 3114-ben. A Vigyázók lázadása, aláereszkedése és asszonyokkal történő paráznasága Járed, Énok apjának idejében történt meg. Mahalálel egy erre az eseményre vonatkozó prófécia alapján nevezte el fiát Járednek (jelentése aláereszkedés, SHD 3382). Járed 430 esztendős volt i. e. 3114-ben, s tudjuk, az angyalok földre ereszkedése ezidőben történt meg. A történet jól ismert az Énok könyvéből, az asszonyokkal paráználkodó, lázadó angyalok számos tudományra is megtanították az embereket, ami bizonyos naptárismereteket is tartalmazott (v.ö. Énok 8:3). Az angyalok és asszonyok keveredéséből óriások születtek, akikre gyakran félistenekként tekintettek az átlagemberek. Így ez a naptárkezdeti dátum nagy jelentőséggel bír.
   http://churchofgod.hu/content.php?act=2012_apokalipszis

   Törlés
  3. Köszönöm.

   Ezekre támaszkodva, akkor kijelenthető hogy Kr.e. 4500 előtt sem a mai értelemben vett ember, sem nefilim nem járt még a Földön?

   Törlés
  4. nekem igazából jézus pont olyannak tűnik mint egy mai ezoterikus csaló, mindenféle trükkök és hazugságok ezrei amivel belehet csapni a sok ostoba embert, mert azt hiszik igazat mond

   Törlés
  5. @Rotschild Csabi:

   Valaki nagyon föl akarja bőszíteni keresztény testvéreinket, sőt még a pártus Jézus hívőket is. :) (Azt ne mondd, hogy ez pont a nefilimekről jutott eszedbe fölvetni. :P)

   Törlés
  6. Csaba barátom.

   "nekem igazából jézus pont olyannak tűnik mint egy mai ezoterikus csaló, mindenféle trükkök és hazugságok ezrei amivel belehet csapni a sok ostoba embert, mert azt hiszik igazat mond"

   Akkor neked még nagyon sok tanulnivalód van.:)

   Törlés
  7. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  8. -.-" Biblia bla bla .... és ez is csak bla bla... van ezer meg ezer sztori ami egymásnak ellent mond és mindben találni valami valósat és igazat, szóval ufók? vagy Jézus? akár ősi nép? mind csupa legenda amik vagy igy történtek vagy nem :) ostoba ember volt és lesz, aki tömegben buta mint a szamár és csak bólogat mint a fa kutya. A lényeg lényege lehet ezer topic vagy téma erről de viszont ha Jézus? elvileg ugy is vissza jön ha ufók nincs baj itt vannak velünk ha ősi nép akkor mi is ki halunk nem kell az agyalás értelmetlen. :)

   Törlés
 2. Ha már lúd...

  http://www.youtube.com/watch?v=o2_AK3GRcNg

  VálaszTörlés
 3. Válasz. Az első (és legsúlyosabb)nem sokkal Ádám után, az özönvíz előtt volt (lsd.Énoch könyve). Az utolsó most is tart (lsd. idegen hibridizáció), ez titokban folyik, nem vagyok beavatva a részletekbe, de nem sokáig fog tartani, még ha a java hátra is van. Jézus Krisztus eljövetelével radikálisan befejeződik ez a gyakorlat, és sok minden meg fog változni (az Univerzumban is). Üdv

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Értem, akkor a vége még bizonytalan. Jóslást nem is várnék. :)

   "Nem sokkal Ádám után" az mennyi számszerűsítve?

   Törlés
 4. A vége a legkevésbé bizonytalan ! Lsd.: Jelenések Könyve. Jézus legyőzi az egész lázadó királyságot (NWO-estől, antikrisztusostól kezdve sátánig és bukott angyalaikig és idegen lényeikig bezárólag). Az hogy hány száz évvel Ádám teremtése után kezdődött a "berontás" meg benne van az Énoch Könyvébe meg a feltett cikkben is, nem tudom pontosan (de vannak ennél sokkal lényegesebb momentumok is). Olvasd el, mert tuti több igazság van benne, mint abban a kissé bulváros Enigmában (műsor, el kell adni, főleg hogy van már konkurenciája házon belül)!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Akkor szerinted biztonságos dátum az a fenti Kr.e. 4500?

   Törlés
  2. 6000 éves az emberi faj. Hogy előtte mi volt azt nem tudjuk, de valószínűleg volt korábbi Ádám előtti faj(ok). Lsd.: tohuvábohu (Teremtés legeleje).

   Törlés
  3. Akkor a teremtés megelőző 6 napja, az több mint 13,5 milliárd évnek felel meg?

   Ezt a tohuvábohu-t Mózes első könyvének elején találom?

   Ty

   Törlés
  4. Igen a Biblia második mondata. A csillagászok által datált 13.7 milliárd év könnyen lehet téves. Én nem tudom mikor teremtette Isten a világot, azt tudom, hogy a mostani ember 6000 éves. Van egy keresztény elmélet: "The Gap Theory" (Rés elmélet), mi szerint Isten újra teremtette az életet és az embert a Földön.
   A „tóhu va bóhu” állapotra azt mondja, hogy: a „puszta volt” helyett „pusztává lett” a föld, mert a gonosz lények és Isten rajtuk végbevitt ítéletei azzá tették. Több más Ige érthetőbb ennek a fényében, de tudományosan is ("emberelődök" és őshüllők mint hüllők földi uralkodásának valószínűleg sátánhoz volt köze.)
   A réselmélet szerint a korábban élt élőlények, mint a dinoszauruszok, vagy az előemberek, amelyek kőzetrétegében nem találhatóak a mai élőlények, vagy akár a modern ember (Ádámi teremtés), korábbi angyali kreációk eredményei, nem pedig Isten teremtményei, mint a hat napos teremtéskori élőlények. A genetika olyan, mint az terv- vagy alaprajz. A teremtés pedig, mint épületek felépítése, és ilyen téren az Isten fiai, a lázadók angyalok mindenféle élőlényt, vagy akár kezdetleges előembernek nevezett élőlényt összehoztak, próbálkoztak, de tökéleteset nem tudtak alkotni. Kb.: ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy mérnök csapatból - akik jelen esetben az istenek, a felséges fiai - egy pár mérnök kiválik, és ismerve a tervrajzokat, azok egyes részleteit és építkezés mibenlétét saját szakállára kezd el mindenfélét építeni, vagy a már ismert tervhez képest hasonlót összehozni, mint ami a leendő tervben benne van. Majd amikor nem sikerül, akkor újra és újra próbálkozik. Az újabb és újabb katasztrófák után nagy számú faj hirtelen megjelenése ezt bizonyítaná. Ezekre a próbálkozásokra az előemberek adják a légszembetűnőbb példát, amelyek történelmi léptékkel kis időközökkel váltották egymást (pár százezer év), a különböző embertípusok. (különböző -pitekusok, neander-völgyi stb.). A tudósoknak erre az a következtetése, hogy egymás után téve a csontokat azt feltételezik, hogy ezek az embertípusok egymásból fejlődtek, de azt nem tudják megmagyarázni, miért ilyen gyorsasággal. A rés elmélet szerint ezek teremtés-próbálkozások, és ezért lehetséges az időben sűrűbb megjelenés, a katasztrófák után a gyors nagyszámú faj megjelenése is ennek köszönhető. stb.
   Ez kissé meredek, de a valóság is meredekebb mint gondoljuk.
   Üdv

   Törlés
  5. Ezek szerint akkor amióta élőlények léteznek a bolygón azóta volt 6000 évnyi "igazából" isten akarata szerinti élet, és az azt megelőző több száz millió évben pedig mindenféle szörnyűség? Pökhendi önjelölt teremtők, önfejű kísérletei. Nem hagyott a Atya kicsit sok mozgásteret az avatatlanoknak ebben a teremtésben? Most is a sátán uralkodik, de erre azt mondjátok hogy az emberek hibája, mert engednek a kísértésnek. De hát akkor még nem is volt ember... miért nem vágott rendet az Atya a beképzelt angyalok között? Százmillió éveken át gyötörték az élőlényeket...

   Na mind1 is. Gondolom tudod Arpiel hogy ebben is nehéz lesz konszenzusra jutnunk. :) Nekem ez leginkább úgy fest, hogy akik a bibliát írták már eredetileg sem volt fogalmuk semmi ilyenről. Összelopkodták a sumérektől, lefordították amit tudtak, meg kiszínezték a saját gondolatviláguk szerint. Ezekkel a dátumokkal/évekkel pl. alaposan mellényúltak. Aztán ahogy haladt az idő és a tudomány, tarthatatlanná vált a dolog és akkor szülték meg ezt a rés elméletet. A fentieken kívül nekem még az is bajom ezzel, hogy akármit is garázdálkodtak a bukott angyalok az Ádámot megelőző évmilliókban, ez mindenképpen az univerzum megteremtése után kellett, hogy legyen. Vagyis a teremtés első napja után. Na most a 6 nap leírásában erről szó sincs. Illetve ez az egész több milliárd éves időszak kap össz-vissz egy halvány utalást. Majd a maradék szűk 4000 évről megtöltik az egész könyvet.

   Nem tudom, te ezt nem érzed erőltetettnek? Valahogy mindig mindenki csinálhat itt mindent csak pont a teremtő isten akarata nem érvényesül... nem éppen tükrözi az amúgy bibliai erőviszonyokat. Vagy urunk pont azt szereti ha nincs rend? o.o De ha korai a következtetésem, akkor szólj. Pláne ha van még olyan információ,ami átértékeli ezt a helyzetet.

   Ja meg ha Riából már nem tudom kihúzni... (Semmi perverzkedés! Kikosarazott...) Szóval mi a helyzet azzal az igerésszel, ahol az atya vonja magához az embert? Akkor most a teremtő választ hogy ki térhet meg vagy az emberek?

   Törlés
  6. Engem kérdeznél én azt mondanám a keresztények választják ki magukat Isteni ihletéssel. :)

   Törlés
  7. Köszönöm a felajánlást, de konfrontatív válasszal tele a padlás nálam is. :)

   Mostanában ez van rajtam, hogy igyekszem minél több hozott anyagból dolgozni. Hagy mondják ők, nem viszem bele a dologba az előítéleteim. (Kivéve ilyen nyilvánvaló trollok esetében mint Ubi.) Feltűnően jobb hangnemet sikerül megütni így. Nézd pl. Arpielt... nem volt jellemző ez a hangnem eddig köztünk. Love@Peace@Harmony mindenhol. :) Még Riánál is megrepedt a jég, mikor a végén megszületett bennem ez a felismerés. Még szép álmokat is kívángattunk egymásnak a végén. :)

   Törlés
  8. Valaki másnak életközelibb keresztény kronológiája akad esetleg? Vagy ez az Arpiel által vázolt beosztás a konszenzusos keresztény álláspont?

   Törlés
 5. Lusta disznók (vagyunk mind)!

  Kintröl, kivülről várjuk a választ, kik vagyunk. Sőt tovább megyünk (minnél távolabb magunktól), ki teremtett és miért (?).
  Saját egonkat (részben védelmezőnket) nem hallgatatjuk el egy kicsit sem.
  Elárulom ő keresi "odakint" a választ.

  Presszáld egy kicsit, pl piszkáld egy kicsit ezzel a kérdéssel, amit neki kell feltenni saját magának: kivagyok te?
  A válasz: te nem én vagy.

  És nincs trükk, vagy varázslat, ez egy rázos rész. Kemény menet lesz.
  Évek fognak eltelni, nem veszed észre a változást, nem fogod fel mi is történik
  benned, de meg fogod élni a csodát. Csak tedd végre a dolgod.

  Imádom a játékait. Ezért szeretem az ilyen oldalakat olvasni. Vagy az olyanokat, ami a világ a gazdaság össze omlásáról, össze esküvéseiről ír.
  Olyan izgalmas túlélő, hadi, menekülő terveket, ösztönöket tud gyártani, hogy oda se neki. Aztán lehiggad, és vissza adja a beszélő pálcát.

  Rájössz, hogy milyen gyönyörű és nagyszerű világban élünk, ami értünk van a szó legszebb értelmében. Elcsodálkozol a növény és állatvilágban, hogy teszik a dolgukat.
  Nincs bennük kétség, félelem, csak az teszik aniért vannak. Semmi több.

  És van valami ezután is, ha eddig elértél. De ezek a dolgok is csak most történnek velem, nem tudok többet írni erről. De évek fognak megint eltelni.

  Nem érdekel ki, meg miért teremtett. Van-e cél, értelem benne. Ami most van az érdekel.
  Meg és át élni, és ez nem az egon keresztül.

  Menj ki a kertbe, az erdőbe, rétre. Tarst olyan állatot (ők nem fognak hazudni neked),
  amelyik nélküled is megtudna élni a természetben nélküled. Van egy fajta amit nem irok meg, keress. Ez nem instant dolog amit megkapsz, mint egy bölcsességek könyve. Fedezd fel önmagad. (Pedig ezt az instant dolgot imádjátok, minden ott van elöttetek, még filmet is csináltak köré, emlékezz a mátrix1-re - ismerd meg önmagad)

  Lustsággal keztem, azzal is fejezem be. Az első lépéshez még fel se kell kelned a fotelból. Lusta disznók (vagyunk). A válasz: te nem én vagy.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az egész lényegét írtad le. Minden benne van. Köszönöm. Lehet, hogy évekig tart rájönni erre, de ha egyszer sikerül..nincs visszaút... Van, akinek talán csak élete végén adatik meg ez...
   Mindenünk megvan, ami kellhet és minden a szemünk elé van téve, ez is hatalmas igazság. Annyi a dolgunk, hogy létezzünk, éljünk, minden érzékünkkel és érzésünkkel együtt ! Nem tegnap, nem holnap és majd egyszer, hanem MOST.

   Törlés
  2. Ebbe csak begolyozni lehet.
   Ez nem ment meg sem élettől sem haláltól.De tetszetős mert leveszi a felelősséget rólunk,hogy van Teremtő és el kell számolnunk.
   Ezt Crowley is tudta, ne foglalkozz semmivel, nincscél,nem tudod minek vagy, csak kegyél,tégy amit akarsz.....dehát pont ezt teszi mindenki odakint és ezért nincs rend.

   Törlés
  3. Nem vagyok nagy hive a bölcselő szövegek idézésének, de ez most ide kivánkozik.

   "Nem az a szabadság, ha azt teheted, amit akarsz,
   hanem az, ha nem kell tenned, amit nem akarsz." (Jean Jacques Rousseau)

   Talán ha erről a feléről fogod meg a lét fonalát........... Jah. A fent leirtaktól még nem leszel nihilista.

   Törlés
 6. egyébként a múlt nem igazán számít mert:
  - régen is és most is folyamatosan hamisítanak és eleve milliónyi része van amit már sohasem lehet megfejteni
  - az a legfontosabb hogy most mire vagyunk képesek
  - az a leglogikusabb feltételezés hogy a létezés vissza fele végtelen, vagyis igazából bármilyen régre jutunk el azelőtt is lesz végtelen sok idő
  - igazából tudjuk honnan származunk, az ok-okozati törvényszerűségekből származunk amelyek végterméke hogy így-úgy összejött az emberi agy, leborulás a magas szintű összetettség előtt

  VálaszTörlés
 7. Kedves SBG Buddha!

  Voltak jó írásaid. Sajnálom, hogy elveszítetted az ítélő képességedet. Azt is sajnálom, hogy egyre gyakrabban.

  Tisztelettel:

  Egy olvasód.

  VálaszTörlés
 8. Szia Buddha

  Szeretem az írásaid, de szerintem hagyd a Bibliát. Elkövetted a két legnagyobb hibát,amiről maga a Biblia ír h ne tegyük. Kiragadtál verseket és arra építettél fel egy tant(?),mesét(?) stb. és nem vetted figyelembe a Biblia egészét, h miről is szól,mit üzen. A legfontosabb üzenetet le se írtad, - tudom nem illet volna a képbe, de ha már Jézust említetted, egy-két sort írhattál volna, h miért jött mit tett stb. - de hát az érzéki emberek ezt nem ért/het/ik (ahogy a Biblia is írja, emberi okoskodással,érveléssel sosem fogod megérteni, csak lelki/szellemi szinten , nyitott szívvel)). A bűn kérdést be se hoztad - minek ugye? nem is létezik, hisz mindent másoktól kap(t)unk - életet, tudást stb. - se azt h lehet rendezni. Megint ott tartunk, h - ha a Biblia Istene (Jézus/Jahve stb) egy idegenlény volt, - akkor 1. a Teremtés nem igaz(?) 2. Őket ki teremtette? Vagy honnan lettek? 3.Ők ki(k)től kapták a tudást? 4. Jézus kereszthalálának mi értelme volt? 5. A bűn kérdése még mindig nem megoldott stb stb

  Szval kedves Buddha a Biblia szavait idézve :

  1.
  Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.
  2.
  Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
  3.
  Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik,


  hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;


  4.
  És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.


  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Gulyás Norbert!
   Gratulálok a válaszodhoz!TALÁLÓ!!

   Törlés
  2. Hagyom és a Bibliát, de mivel nagyon sok mindent befolyásol az, amit beletettek és az is, amit nem, így néha elkerülhetetlen szóba hozni a benne foglaltakat, hiszen utalnak arra a tudásra is, amit elzártak előlünk.

   A Bibliát nagyon sokan szavakként és mondatonként értelmezik, még magyarra fordítva is, pedig, a Biblia valójában egy kódgyűjtemény, aminek üzenete hozzáférhető beavatottak számára. A széles tömegek viszont csak,tanítást és a hit alapját látják benne. Annál sokkal több és nem egyedülálló.

   Törlés
  3. Sajnos nem tudom megfejteni a szükséges beavatottság hiányában, de van pár olyan mű, aminek hasonló a küldetése: ilyen pl. a Zóhár, amit közülünk csak kevesen ismerhetnek, de a Talmud is.... Nem vagyok ehhez a kultúrkörhöz tartozó, mivel római katolikus vagyok és ebben a kultúrában nőttem fel, de azt tudom, mekkora tudás van abban is elrejtve.

   És megemlítek egy olyat is, vagyis kettőt, amit a mai napig nem tudtak megfejteni, sem tudósok, sem nyelvészek és egyhatalmas enciklopédia kódolt formában. Számomra kisebbik jelentőségű a Voynich-kézirat..., a sokkal nagyobb jelentőségű a Codex Seraphinianus....

   Egyszer lehet írok róla cikket, ami azért nehézkes és kényes téma...mert ez utóbbit még ember fia nem tudta lefordítani... ennek ellenére tudom, hogy ki írta anno és ismerek olyat, aki hozzá is fér a benne lévő tudáshoz... Csak még az idő nem jött el, hogy napvilágra kerüljenek az információk... Érdemes a neten belenézni és lenyűgözőnek fogjátok találni Ti is...

   Én mindig azt mondom, az igazság annál sokkal több, hogy egyetlen irányvonalba, hitvilágba beleragadjunk. Érdemes és csodálatos belemerülni egyikbe is másikba is, de nem szabad beszűkíteni saját látásmódunkat sem... Volt élet 2000 évvel ezelőtti történések előtt is és 20 ezer évvel előtt is.... Remélhetőleg lesz majd az elkövetkező 2 ezer évben is.....
   Na béke mindenkinek.... Én a gondolkodást helyezem a középpontba és a kutatást, inkább ébresztőnek és elindítónak szánom a cikkeimet.....

   Törlés
 9. Vajon milyen nyelven íródott az a bizonyos Énoch könyve?
  ( Ha ezeknek a kutatóknak igazuk van, akkor Henóch vagy Kr. e. 8000-ben, vagy Kr. e. 12.000-ben élt, mert az özönvizet újabban ehhez a két időponthoz szokták kötni.)
  Hiszen a bibliai tanúság szerint EZUTÁN lett jól összezavarva az EGY nyelvet beszélők nyelve :D

  VálaszTörlés
 10. Van is miért Norbertnek gratulalnod Unknown,hiszen a blog gazdaja mar megint ideöntött valami szennyet,de te mire "klassz"-oltal?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Amire csak akart. Keresztény létedre itt fröcsögsz meg még nő is vagy szégyelld magad. Miért nem tudod elfogadni a másik gondolatát,érzését,útját? Neked az másnak meg más. Amennyit itt fröcsögtél már és ennek hatására sem fordult a keresztény gondolkodás útjára akkor jó lenne elgondolkodni. Vagy valamit rosszul csinálsz vagy egyszerűen abba kéne hagyni.
   Múltkor mondtad ez neked ételt és hitet ad. Hagy kérdezzem meg hogyan kapsz ételt belőle. Hit gyülin keresztül húzzátok az embereket vagy úgy ha felolvasol a nyílt utcán a bibliából akkor ad valaki egy szendvicset? Tényleg érdekel.

   Törlés
  2. Nem téged kérdeztelek D.N.S
   A szemtelenséged mellett pedig elkondolkozhatnal azon,hogy,ha elvetnek egy magot az vajon azonnal termést hoz e?

   Törlés
 11. No keresztény testvérek, ha már ilyen szép számmal összegyűltünk...

  Megreszkírozná valaki Ádám teremtésének évszámát belőni, legalább nagyjából? Antenor COG-os hivatkozása alapján a legrégebben Földre lépett nefilim Seth volt Kr.e. 3874-ben. Először is elfogadjátok-e ezt az állítást? Ha igen, akkor vegyük hozzá Arpiel állítását miszerint Ádám 100 évvel az első nefilimek előtt teremtetett. Vagyis Kr.e. 3974-ben. A tévedések elkerülése végett csapjunk hozzá pár száz évet - gondoltam. Így jött ez a Kr.e. 4500. Szóval erre ha lennétek kedvesek reagálni...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Talæltál, ez a világ nem régebbi mint kb. 6000 év, amugy sokatmondo a neved, tudod hogy elveszett vagy de legalább kereső.és ez jó.

   Törlés
  2. Lehet, hogy sokat mondó; de sokaknak sok rosszat mond. :)

   No köszönöm az állásfoglalást. Még valaki? Kíváncsi lennék a többiek véleményére is pls.

   Törlés
  3. Elveszett Keresõ. A hivatkozásban sehol nem áll az, hogy Seth volt az elsõ nefilim, hanem az, hogy Járednek, Énok apjának az idejében szálltak alá. Ami nem jelenti azt sem, hogy Járed maga érintett volt.

   Törlés
  4. Akkor a te meglátásod szerint mikorra helyes datálni Ádám teremtését?

   Törlés
 12. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 13. Egyszer egy hires evangélizátorhoz lépett oda egy férfi:
  -Lelkész úr, 10 kérdésem van, ha mindet megválaszolja, akkor hiszek...
  Erre a lelkész:
  -Barátom, menj el, térj meg, és elmúlik mind a 10 kérdésed.
  Pár év mulva mikor újra találkoztak, a lelkész megkérdezte a férfit:
  -na, megvan még a 10 kérdésed?
  -Már nincs, megismertem Jézust, megtértem, ninca több kérdésem...


  Igy van ez, kutathatjuk honnan jövünk, hová tartunk... ezt csak hit által lehet megismerni. Hisz a hit a reménylett dolgoknak valosága és a nem látott dolgokrol valo meggyőződés.
  A Biblia első fejezetei elmondják amit tudnunk kell... a nephilimek, vagy óriások is emberek voltak,hatalmasok, de nem termetre, hanem az emberiség zsarnokai, mint ma Rotschildek...
  Ezek azon nők fiai, akik istenfiakkal, démoni lelkekkel házasodtak, vállaltak közösséget. Itt sokan testi kontaktusra gondolnak, de szellemi lények, angyalok között a mennyben nincs házasság sem szex. Szóval megszállott médiumok, nők gyermekei lettek világurak, erről van szó, úgy mint ma. Tudjuk, hogy az elit többsége sötét, lucifer hivők,persze az ördög nekik adja a világot,mert leborulva imádják...
  Amugy meg az emberek bármit hajlandóak elhinni, csak ne legyen benne a Bibkiában-mondta Napoleon.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "megismertem Jézust, megtértem, nincs több kérdésem..." - a rendszer betalált. Ez az az állítás, ami fogva tart titeket; még a saját fölfogóképességetekkel szemben is. Ezért vitatkozunk Riával, és valószínűleg veled is ezért fogunk. :)

   Amúgy üdv a közvélemény kutatásban, ezennel te is kvalifikáltad magad a válaszadók közé. :) A felhívást kicsit fentebb találod.

   Törlés
 14. Ma ugyanez zalik mint Noé napjaiban-sok sok elit tag van, sok sok hatalmaskodo óriás, ha úgy tetszik nephilim.
  Széleskörű a perverzitás,paráznaság-mint Sodoma és Gomora esetében.
  Épül a Bábel torony-épülnek az úniók,a világkormány.

  Ezeknek Isten egyszer már vėget vetett, külön külön.

  Jézus az ajtó előtt áll, nemsokára belép a történelem ajtaján és minden szem meglátja.
  Úgy lesz mint Noé napjaiban.Az emberek ittak,ettek,házasodtak és NEM VETTEK ÉSZRE SEMMIT.

  VálaszTörlés
 15. "Darwin és Huxley evolúciós elméleteinek megbukása, bizonyítékok hiánya és óriási lyukaktól sebző teóriái után - amit mai napig sem sikerült igazolni, csupán feltételezés, amit tényként adtak be millióknak"

  -még soha senkinek nem sikerült cáfolni a több millió bizonyitékkal alátámasztott evolúciós elméletet...de én is felajánlok egy millió forintot annak, aki tudományosan megcáfolja (komoly), itt a remek pénzszerzési lehetőség

  "a 13 Család vérvonala eltér DNS-struktúrájában a miénktől"

  -bizonyíték?

  "Ezek a lények alkották azt a vérvonalat, amiből néhány kivált és megalkották a mostani 13 családot. Sokan azt gondolnák földönkívüliek, de valójában a Földön maradt első teremtmények és azok leszármazottai."

  -erre bizonyíték?

  "Az igazság az, hogy ezek az“ istenek“ – s erre Hamvas is rájött – valójában mind ugyanannak az erőnek a képviselői voltak. Feltehetően mind aldebarani kötődésű, hús-vér humanoid földönkívüliek vagy hibridek voltak. Egytől egyig."

  -erre bármiféle bizonyíték?

  " Megmutatták nekik a növények titkait, a gyökerek titkait, hogyan, miből, mit lehet főzni és készíteni. Az embereket megtanították a fémek kiolvasztására, arra, miképpen kell kardot, fegyvert, pajzsot, nyilat, eszközöket, ékszereket készíteni; megtanították őket a csillagos ég titkaira"

  "Valójában
  -Azt is elmondták nekik, hogy a Föld csak egy kis bolygó, amelyik a Nap körül kering, a Naprendszer pedig a Tejút csillaggaxis része, amely csupán egy a több milliárd galaxis közül amely a Világegyetemet alkotja?...ezek a TÉNYEK melyik ősi nagyokos könyveben
  olvashatóak?

  "Valójában egyik „isten“ sem volt földi ember, hanem aldebarani kötödésü, földönkívüli humanoid, akik mint (spirituális) tanítómesterek érkeztek a Földre, hogy segítsék az “új teremtésüket” új társadalmak létrehozásában, vagyis hogy folytatódhassék a nagy genetikai kísérlet"

  -egy pinduri bizonyíték erre az ökörségre?

  "Mint már említettem, ez a jelenlegi „teremtés“ (civilizáció), mely kb. 10 000 évvel előtt kezdődött, már a hetedik a sorban, a hatodik Atlantisz volt, az ötödik az egyiptomi Szfinxet és „nagy piramisokat“ hozta létre kb. 50 000 évvel ezelőtt, akárcsak a dél-amerikai és kínai piramisokat is, lévén globális volt."

  -ezt melyik ujjból lehet kiszopni?

  "Uriel arkangyal pedig az Antares csillagrendszerböl jött"

  -Nocsak, mikor, mivel?

  "Ne feledjük, hogy amikor egy faj olyan fejlettségi szintre jut el, mint ezek a humanoidok, akkor a csillagrendszerek közti utazás csak annyit jelent számukra (lásd „Se a tér, se az idö nem az, aminek a legtöbb ember hiszi“ c. írást ), mint mondjuk nekünk beülni egy autóba, s elmenni egy szomszédos városba. Sok ilyen humanoidok által lakott csillagrendszer között szövetség van, ami nagyjából a mi országainknak felel meg. A legnagyobb ilyen humanoid ET szövetség a Galaktikus Fényszövetség"

  -ez a tudás milyen megfigyeléseken alapul?

  "Miután

  Engem végezetül csak az érdekel, hogy MIÉRT?...Miért hisz valaki bármiféle bizonyíték nélkül egy mesét igaznak, s miért nem fogadja el azt, ahol milliónyi bizonyíték van mellette?...Hol írnak a dinoszauruszokról a "nagy könyvek"? -ott vannak kiállítva a csontvázaik a múzeumokban, több millió éves leletek, megnézhetők, hozzáérhetők, miért nem fogadják el?...hinni valamiben csak vakon lehet...és értelmes embernek hiszik magukat...na a végén most már igazán szemét leszek és elárulom: Nincs Télapó!...


  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. http://valtozas.network.hu/blog/valtozo-emberek-klubja-hirei/a-termodinamika-cafolja-az-evoluciot

   http://www.fenyportal.hu/cikk.538.a_del-afrikai_femgolyok_titka_az_evolucio_cafolata.html

   http://2012.blogol.hu/read?perm=2986352

   http://harunyahya.hu/hu/books/2765/AZ--EVOL%C3%9ACI%C3%93S--CSAL%C3%81S/chapter/1510/4-Fejezet-A-r%C3%A9g%C3%A9szeti-leletek-c%C3%A1folj%C3%A1k-az-evol%C3%BAci%C3%B3t

   Jössz egy millával...

   Törlés
  2. Az evolucios elmelet azoknak valo, akik elhiszik, hogy veletlenek vagyunk es nincs semminek celja sem ertelme....tehát azt teszek amit csak akarok, hisz nem tartozom senkinek elszamolassal...A modern sátánsta király, Aleister Crowley jelmondata is ez volt, tégy amit akarsz!
   Pedig ott legbelul mindannyian tudjuk hogy van lelkiismeret es a halal ellen is iszonyodunk, a testunk, lelkunk, mindenunk. Van istenemlékünk az édenkertből.....
   Jézus nélkül nem megy, ő mindent elkészitett, de mi mégis arccul köpjük....
   Az veszik ek csak, aki valóban eldöntötte, nekem nem kell Jézus!
   Ne járjunk úgy mint Voltaire, a nagy felvilagosult.....halálos ágyán is ördögi módon az istent szidta, de úgy hogy még barátai sem vusektek már el........és mielőtt meghalt ezt mondta:Mégis van örök élet és én ELVESZTEM.

   Törlés
  3. Kedves Elveszett kereső, ez egyik sem a Nature-ben jelent meg, s minden tévképzelgésüket meg leht magyarázni.

   Törlés
  4. Ja van itt még egy olyan dolog is, hogy a hivatalos álláspont szerint kb. 6,5 millió évvel ezelőtt jelentek meg az első olyan egyedek, amelyek egyértelműen elváltak a majomtól és az emberré válás útjára léptek.

   Na mostan hogyan is használtuk fel ezt a 6,5 millió évet? Kb. 6.493.000 évig a majomtól odáig jutottunk, hogy volt kőbaltánk. Majd a maradék 6-7000 évben a kőbaltától eljutottunk a Holdra szállásig meg a kvantumfizikáig. Kb. ezrede időtáv alatt... akinek ez nem piszkálja a realitásérzékét, azzal baj van. :)

   Törlés
  5. @Ubi:

   A Nature magazin neked a biblia? Gondolom azt is tudod, hogy a gazdáid írják; nyilván ezért ragaszkodsz. :)

   Amúgy meg vagy nem olvastad el amit linkeltem, vagy nem szeretnéd szóba hozni mások előtt. :) Semmiféle fantáziálásról nincs szó, tények ezreivel találkozhattál volna ha veszed a fáradságot. De hát neked nem az informálódás a cél.

   Törlés
  6. Akkor maris küldheted a felajanlasodat Kent Hovind-nak Ubul,akit éppen azért csukattak börtönbe (2016-ban szabadul) az evolucionistak,mert megcafolta az elméletüket.Figyeltél?: ELMELETUKET.
   Itt megismerheted ot,es a föld korarol szolo eloadasait is 12 részben,magyar forditassal.
   http://www.youtube.com/watch?v=cCMzc28viDs

   Törlés
  7. Kedves Elveszett és Ria, sajnos halaszthatatlan tapétázásban vettem részt, ezért nem jutott időm a jelzett dokumentumok tudományos vizsgálatára...majd alkalomadtán jövök a cáfolatukkal...esetleg bele lehet gondolni, milyen volt az élet 200 éve, és milyen most...de talán elég szemléletes a mobiltelefonok evolúciója is...például az új Galaxy van már nyolcmagos processzorral!!!...mennyire van az már egy néhány évvel ezelőtti asztali számítógép képességeitől is...vagy az adattárolás...és ez csak pár év...nem pár ezer, nem is pár száz, csak néhány év...

   Törlés
  8. Ubul,
   A Te istened Darwin és a bibliád az evolúciós elmélete, már rég kipurcant. Az USA nagyos sok államában betiltották a tanítását. Hogy még itt Európában még habzsolják, de ez már csak idő kérdése, míg a magad fajták "evolúciós csillaga" le nem áldozik.

   Az istenednek köszönhetően nagyon lemaradtál a fejlődésben, nem a technikaira gondolok, bezárkóztál Darwinnal és majd mikor el kell menned csak rothadó hús marad belőled. A lelked szánalmasan üresen és éhesen, tengődik nem adsz semmilyen táplálékot neki.
   Föltételezhető hogy nem is rendelkezel lélekkel csak üres, rideg, érzelmektől mentes, hibrid testtel.

   Törlés
  9. @epsion:

   Nem maradt ő le semmiről, csak újfent kiélvezi hogy ennyien rápörögnek az újabb képtelen faszságra amit idelök. Bár gyakorlatilag "Game, set, match!" padlóra lett küldve rögtön az elején. Mostmár csak nagyképűsködik, a cáfolatokat módszeresen ignorálja, és csak ontja a következő adag téves állítást. Szigorúan egó-birizgálós, leereszkedő, "olyan buta vagy, hogy meg sem magyarázom" stílusban; hogy az egó is kapja a kiképzést. Hakapeszi újratöltve... ha még emléxünk.

   Szerintem tökéletesen kiiktatja a vitaalapot ha mindig módszeresen felemlítjük eddigi érdemi megnyilatkozásait prominens témákban:
   - A Monsanto jó.
   - Háttérhatalom nincs.
   - Eugenika, népességcsökkentés, oltások.
   - és a mai újdonság: darvinizmus

   A kiskőműves zsebkönyv első 4 fejezete lefogadom. :))))

   Törlés
 16. 1. Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének.
  2. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közűl, kiket megkedvelnek vala.
  3. És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.
  4. Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.
  Itt a válasz, csak el kell olvasni, az óriások nem ufok, csupán híres-neves emberek. Ha utteccik sztárok, celebek, szupergazdagok és népsanyargatók. Hisz ma sincs másképp,nem? Ha segítségül hivod az okkuktizmust vagy magát lucifert, az ördögöt és lépten nyomon a mindebtlátó szemet propagálod meg más illuminátus szimbolikát, akkor tuti a sike, a pénz,a hatalom.... A 13 bankár vérvonal különösen fertőzött lelkileg, ki tudja mennyire mentek bele a sótét oldal dolgaiba, bár a médiában nyomatott propagandából itélve eljuthattak a megszálottságig. Meg is kapták a hatalmat e világ urától....

  VálaszTörlés
 17. Eszembe jutott a Nagy Sándor c. Film, abban döbbentem rá hogy az anyja egy spiritiszta, ördögi nő volt. Kígyók közt altatta, nevelte a gyermekét, állandóan istenként bánt vele. Meg is lett a gyümölcse, hisz Nagy Sándor a pár világbirodalom egyik ura lett...Na ilyen az mikor-istenfiak,démoni angyalok bemennek egy nőbe, az fiakat szül, az meg egy híres neves ember lesz, óriás...... Csak ebbe belehalt pár ember a világon, bármennyire romantikus is a nagy hódito figurája. Ezek és a mainhatalmasok nem többek mint iszonyu megszállott, istentelen, hatalomittas gátlástalan emberek.....

  VálaszTörlés
 18. Gyerekek, az ėnokh könyve nincs benne a Bibliában.....
  A Biblia utokso szavai közt az áll-, hogy-bárki hozzátesz vagy elvesz belőle, az átkozott.
  Ennyut erről az apokrif-vagy inkább antikrisztusi tanításról.
  Isten a Bibliát készen adta, nem kell más, nem kell több.....

  VálaszTörlés
 19. Ja, ha neked megvan az eredeti példány, akkor okés...

  VálaszTörlés
 20. Virag,az Enokh könyve a kanonizacio elott benne volt a mi Bibliankban is,a mai etiop es kopt keresztyének Bibliajaban még ugyanugy megtalalhato...tajékozodj kicsit.
  Ezt itt pedig a Church of God honlapjarol egy rövid copi:

  "Az Énok könyve tehát egyértelműen rámutat, hogy Azázel és társai a mélységbe lettek zárva, mert bűnre vezették az emberiséget. Látható az is, hogy Azázelt a vezérükként említik, akinek Isten az emberiség megrontását tulajdonította. Itt hozzátehetjük, hogy Azázel jól kivehetően nem azonos Sátánnal, mint azt sokan vélik. Mindent összevetve, ez ugyanaz a mélység, mint amiről a Jelenések ír, ahonnan majd az elzárt szellemek ki lesznek engedve, mielőtt elpusztulnak a végítéletben.

  A Biblia csekély számú, de hasonló információt ad a démonok fogvatartásának helyéről. Egy ilyen közvetett információ a Luk. 8:25-33 versekben található, ahol egy embert megszállva tartó démonok attól féltek, hogy Krisztus a mélységbe fogja őket küldeni. Mint azt a korábbi fejezetekből már láttuk, a mélység az a föld mélyében lévő börtön, ahová Azázel, és az emberekkel vétkező angyalok el lettek zárva az özönvíz előtt. Ez egyben az a hely, amelyről a Júd. 6; 2Pét.2:6; 1Pét.3:19 írásrészek említést tesznek, amit a fentebbiekben már láttunk. Ha összevetjük az összes idevágó idézeteket a Bibliából, és a felhasznált extrakanonikus iratokból, akkor láthatjuk, hogy Azázel az elzárás alá került legádázabb lázadó angyal a mélységben fogvatartott szellemlények közül, s a legmagasabb rangú oda elzárt lény. Azázel volt, aki megtanította a háborúskodást és egyéb gonoszságokat, s akinek – a kanonizált Szentírás szerint – minden bűn a fejére van olvasva:

  Énok 10:8 És az egész föld megromlott a munkáikon keresztül, melyeket Azázel tanított: neki tulajdoníts minden bűnt (lásd még Énok 8:6).

  Eme elzárás helye a mélység, amelyről János beszél a Jelenésekben, s ahonnan a fogvatartott gonosz szellemlények szabadon lesznek bocsátva, hogy az ötödik harsona megfúvásával gyötörjék a megtérni nem akaró emberiséget. Az angyal, akinek a kezében van a kulcs, Isten utasítására nyitja meg a mélységet, hogy a kiszabadult démonok öt hónapon át kínozzák azokat, akiknek homlokán nincs Isten pecsétje (Jel. 7:2-8)."

  Oriasok marpedig voltak,gondolj Joshuara es Caleb-ra,akik kikémlelték Kanaan földjét.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az én Bibliám mindent elmond az én Uramról, nekem teljesen elég. Isten az Ura a Biblia keletkezének is, ha jónak látta volna, bekerül abba amit sokszáz millioan forgatnak ma, sok száz éve. Változatoj vannak, mint a jehova tanuinál is, de abban sok változtatás can, ilyen csekélységek mint pk. A Róma 9,5, náluk nem mindörökké áldandó Isten Jézus... A BIblia az egyetlen mérce, és hidegen hagy hogy ki mit talál, és melyik népcsopirt tesz hozzá vagy vesz el belőle. A Biblia lelki könyv, nem gondolom hogy Isten azért hozta el az özönvizet,mert óriások meg ufok jöttek a világra. Bolond az aki azt gondolja hogy démonok meg óriások közösültek a nőkkel.

   Törlés
  2. Amugy meg teljesen mindegy, ott volt Goliat is. De nem irjanhogy hany centi magas volt. Lehetett az 2,5 méter....nekem az is óriás. De az özönviz nem a nagytermetü emberek miatt jött, hanem a gyötrö hatalmasok miatt, a megsokasodott gonoszság miatt.

   Törlés
  3. Ria ,majd megkérdezzük a mennyben Jézust, hogy hogy is vot ez az óriásos dolog, nem?
   Ez teljesen mindegy ma itt nekünk. Jézus a központi téma. Ne hozzuk ide még a dínókat is?
   Bár szó van behemót állatról valahol a Bibliában, amelyik hosszú nyaku......

   Törlés
  4. Schwaben barátotok meg partizni akar Jézussal.
   Nem tudom mit akarsz megkérdezni Jézustól amikor te már úgyis tudod. Vagy nem???

   Törlés
  5. Gondolod hogy egy örökké valóságon át csak ácsorogni fogunk a mennyben?
   Végre mindent meglátunk, megértünk szinről szinre, Jézus sok mindenre választ ad....
   Mi miért történt azbéletemben, család életében....megmutatja kereszt halálát is akár,persze nem nyomorult dvd-n valami ondolált haju ficsur képében.....ott tudni és érteninfogunk mindent, és egy örökkévalóságon át ismerjük meg az életet, magát Istent.....és ott az aszó,hogy nem értem, vagy unalom értelmetlen lesz.....

   Törlés
  6. Miért nem tudod mi történt az életedben? Nem voltál ott és nem élted át? Vagy mi? Sok mindent nem értek amit írsz de ezt végképp nem.

   Törlés
  7. A bukott angyalok közösültek nokkel Virag,es nem az oriasok,akik e közösülésbol lettek.Ezeket az oriasoat kellett volna kiirtaniuk Izrael fiainak mind egy szalig Isten parancsara,de nem tették.Ha engedelmesek lettek volna,ma nem volna a hattérhatalom,vagyis a Merovingok.

   Törlés
  8. Kedves Virág. Ha az Énoch Könyve nem kóser, miért citát belőle Jézus, János, Pál stb. ??? Szóval nyugodtan komolyan veheted, csak mert ezt a témát kerülik a gyülikben. Tabu. Csak szerintem Isten előtt olyanok nincsennek !
   Ezt olvasd el:
   http://churchofgod.hu/content.php?act=nefilim

   Törlés
  9. Akkor figyelj Virag! "Es kijöve a Filiszteusok taborabol egy bajnok férfiu,akit Goliathnak hivtak,Gath varosabol valo,kinek magassaga hat sing (hat könyök)es egy arasz vala"(1 Samuel 17:4).Na,csak mert azt irtad,hogy "nem irja".

   Törlés
  10. "Biblia-csata"? :-D

   Mi a helyzet a papság által kicenzúrázott 95%-al...?! Nag Hammádi-i lelet...?

   http://hu.wikipedia.org/wiki/Nag_Hamm%C3%A1di-i_lelet
   http://en.wikipedia.org/wiki/Nag_Hammadi_library

   Törlés
 21. Tovább gurul a keresztény-vélemény-kutatás... :)

  Reklámozok még holnapig, nehogy elsikkadjon; aztán megszűnök. Addig pedig mindenki elnézését kérem, akit zavar vagy unja.

  Tehát a kérdés továbbra is Ádám teremtésének illetve az első nefilimek érkezésének hozzávetőleges időpontja. Eddig Virág elfogadta a Kr.e. 4500 körüli becslést. Arpiel és Antenor is ennek a környékén lófrált, de végleges/egzakt választ egyelőre nem adtak. Kérném még a többieket (Ria, Schwaben, Unknown, Jeromos, Szémann testvér, meg mindenki más aki kereszténynek vallja magát), hogy lehetőség szerint foglaljanak állást.

  Köszi

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Már írtam, kedves E.K. hogy az emberi (ádámi) faj 6000 éves.

   Törlés
 22. Kedves hívők, itt is bizonyságot adtok arra hogy mennyire meg vagytok tévesztve és föl lehetne sorolni ki a bigott és ki a felvilágosultabb hívő.
  Csak két példa:
  Míg Virág tökéletes csapdába esett az "ezerszer" átírt "modern" Bibliának,
  "A Biblia utolsó szavai közt az áll-, hogy-bárki hozzátesz vagy elvesz belőle, az átkozott."
  Addig Ria egy felvilágosultabb irányzatot képvisel, de a Biblia nem engedi őt tovább lépni, de már azért világosabban látja az ott leírtakat és főleg figyelembe veszi az apokrif írásikat.
  A megosztottságotok elárulja hogy a Bibliát mégsem az Istenetek írta vagy diktálta és csak az van benne amivel az orrotoknál fogva vezethetnek benneteket.
  Gondolkozzatok el rajta és higgyetek tovább, de legyenek kérdéseitek.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem szeretik a kérdéseket. Veszélyesek... :)

   Törlés
  2. eNem tudom ki az, vagy kik azok akik megvezetik a hivőket. A Biblia majd 6000 év történelmét irja, különbözö emberek és korok iratait tartalmazza. Kétlem, hogy ekkora távlatban ennyi ember bármi okbol is össze tudott volna beszélni,hogy jol megvezessen bárkit. Sok ószövetségi könyv ír a megváltorol aki akkor még sok száz évig meg sem született. És mikor kersztre ment, Ézsaiás már előtte soknszáz évvel leirta szórol szóra mi fog Jézussal történni.......Nekem a legnagyobb öröm tudni hogy Jézus feltétel nélkül szeret és vele élhetek,nem kell meghalnom soha.Neked mit ad a te hited vagy hitetlenséged,jobban örülsz annak hogy majomszármazéknak mondanak és egy hiábavaló cél nélküli evolucios melléktermékként kell itt szenvedned és biztos a halálod?Ha ennyi, akkor igazuk van a népességcsökkentő eazme és pusztuljon az aki felesleges, nem mindegy?

   Törlés
 23. Egyet értek mindazokkal, akikazt mondják: A Biblia igaz.
  Elolvastam a két írást, amire hivatkozik a bejegyzés. Nagyon szép dolgokat ír le az írás második része a vérvonalakról, meg Wilmos hercegről, mint majdnem antikrisztusról, de mi a vége. Csak nem Jézus Krisztus győzelme?
  A Biblia szerint az.
  Ajánlom mindenki figyelmébe jános 3. 16-ot.
  Azt hiszem ez önmagáért beszél.
  beszél.
  Lehet itt a keresztényeket fröcsögéssel vádolni kedves ezoterikus gondolkodók, szívetek joga. De az tény, hogy akinek Jézus krisztus belépett az életébe, az más ember lett.

  Nem mondom, hogy minden magát kereszténynek mondó ember tökéletes és jó. Ha ez így van, az nem isten és az Ő fia hibája.
  Nem vitatkozni akarok, mindenki azt gondol, amit akar. Mert isten a szabadság Istene. Jogod van ellen állni neki. Ő majd ítél Krisztus által élőket és holtakat.
  Szép estét mindenkinek.

  VálaszTörlés
 24. Na a ma este utolsó reklámja - üdvözölve E.V.-t keresztény testvéreink soraiban:

  Tehát a kérdés továbbra is Ádám teremtésének illetve az első nefilimek érkezésének hozzávetőleges időpontja. Eddig Virág elfogadta a Kr.e. 4500 körüli becslést. Arpiel és Antenor is ennek a környékén lófrált, de végleges/egzakt választ egyelőre nem adtak. Kérném még a többieket (Ria, Schwaben, Unknown, Jeromos, Szémann testvér, meg mindenki más aki kereszténynek vallja magát), hogy lehetőség szerint foglaljanak állást.

  Köszi, holnap este eredményhirdetés! :)

  VálaszTörlés
 25. Kedves Szerkeszto. Irhatnal egy cikket a bizonyos "Relytett kez" beszelgetesrol.
  Sajnos tisztaban vagyok vele hogy nagyon nehez dolgod van, hiszen barmirol is irsz legyen foldonkivuli, paleoasytronautikai, vallasi barmi osszeeskuveses temarol az emberek nem tudnak ra normalisan reagalni. Ez abbol adodik hogy nem ertik hogy minden mindennel osszefugg...
  Aki a titkos kormany osszeeskuvesek hive, annak durva tema a hatterhatalom.
  Aki a hatterhatalom hive, annak durva tema a spiritualitas, ezoteria.
  Aki a spiritualitas, ezoteria hive annak durva tema az illuminati, titkos tarsasagok.
  Aki a titkos tarsasagok hive, annak durva tema a foldonkivuli kerdes... folytathatnam, a vallasrol meg nem is beszelve...
  Az egesz egy iszonyat bonyolult, es mely dolog.

  Nemtudom mar ki mondta a kovetkezot de nagyon szepen megfogalmazta:
  A valosag valojaban sokkal melyebb mint barmely sci-fi.

  Tudom hogy lennenek sokkal melyebb temak amikrol igazan lehetne beszelgetni, de ha irnal roluk jonnenek az emberek hogy "bolond" vagy.
  Ugy mint annak idejen szinten nem lehetett irni ufokrol, es valamifele hatterhatalmi osszeeskuvesrol, mara meg mar szinte egyertelmu dolgok ezek...

  Ideje lenne melyen belemenni dolgokba, valahol el kell kezdeni, nem lehet itt varni hogy a tucatjaval erkezo "osszeeskuveses" oldal hatasara az emberek kutakodni kkezdenek es felnyilnak a szemei elott olyan temak minek gyokereit egy ilyen oldalon lebolondozzak felremagyarazzak sot osszesegeben nem is ertik az olvasok.

  VálaszTörlés
 26. Én jobban aggodom amiatt, hogy Jézus azt mondta, az evangélium hirdettetik az egész világon és akkor jön el a vég. A világon ma már nincs fehér folt, ahol még ne történt volna meg. Itt is, ti is olvassátok nap mint nap, az internet is tele van az evangéliummal....vajon mennyi van hátra?

  VálaszTörlés
 27. A nephilim szó amúgy nem is óriást vagy hasonlót jelent, nem is ufot. A naphal gyökér szóból ered, jelentése bukottak, fallen ones.....
  Isten erre a világra embert teremtett, semmi extra hasonlot.....Istenen, angyalokon, bukott angyalokon kivül más itt nem járt és nem is jár.
  Na de eleget lamentáltunk ezen.....
  Az ige sokmindenre válszol, amire nem...azt nem is kell eröltetni

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Én jobban aggodom amiatt, hogy Jézus azt mondta, az evangélium hirdettetik az egész világon és akkor jön el a vég. A világon ma már nincs fehér folt, ahol még ne történt volna meg. Itt is, ti is olvassátok nap mint nap, az internet is tele van az evangéliummal....vajon mennyi van hátra?"
   Azért van tele mert teledobáljátok.
   Ti várjátok a véget nem Mi. Tele vagytok fél-elemmel. Ennyi pont

   Törlés
  2. Akkor mondj valami biztatot most te és dobáld tele a netet.
   Az összekellfogni utopiát hagyd ki, mert 6000 éve pont az nem megy és nem is fog.
   Mindenki azt teszi ma is amit jónak lát, és ennyi önzés, vélemény, bűn nem hoz egységet soha a nyomorult életben. Ha egy karmesterre figyelne a világ, itt kivirulna minden. De lehet-, hogy megkapjátok, de az nem Krisztus hanem az antikrisztus lesz.
   Jöhet még olyan kaliberű ember,aki kihuz minket ebből a gazdasági fertőböl,nem számit hogy Isten vagy maga az ördög,és ha eljön, mi tárt karokkal várjuk-ezt Henry Spaak volt Ensz főember mondta.......
   Jöhet még olyan ember aki egyesiti a népeket, vallásokat, toleranciát hirdet, gazdasági csodát tesz, átmeneti békét tesz....ezt imádnák az emberek.(átmenetileg,hogy aztán egyben kiirtson mindenkit, aki egy picit is nem tetszését nyilvánitja.....)
   De az hogy Jézus megmossa a mi mocskos szivünket, ingyen,kegyelemböl és örökéletre vigyen, az már büdös.

   Törlés
  3. Ezért D.N.S.:
   „Aztán így szólt hozzájuk (Jézus): „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” (Mk 16, 15-16)
   Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! (Máté 28,19-20)

   Törlés
  4. Amerika ma ugyanezt csinálja a demokrácia zászlaja alatt, keresztényi pátosszal. Papíron az is legalább ilyen jól néz ki. :)

   Törlés
  5. A hazug vagy téves elképzeléseddel szemben, pedig ennyit a félelemről (ezzel a hozzáállással nagyon félretrafálsz, nagyjából csak minden pont fordítva van mint ahogy írod):
   "Nem a félelemnek lelkét adta nékünk az Isten; hanem az erõ, a szeretet és a józanság lelkét." (2Tim 1,7).
   „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet,
   Mert, a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben”
   1 János 4,18
   Ajánlom szíves figyelmedbe a félelemről:
   http://www.shp.hu/hpc/web.php?a=udvosseghirdetoi&o=1168462982

   Törlés
  6. Természetesen nem neked címeztem E.K., kedves örökítőanyagnak !

   Törlés
  7. @Virág:

   Valld be, hogy élvezed azt, hogy mocskos a szíved. :) Még őszintébben és önfeladóbban le lehet borulni és ellökni a felelősséget, nem? Gyorsan meg is jegyezném, hogy ne vedd a szívedre amiket írok - ha ez megy...

   Némelyikőtök olyan nekem kicsit mint a légy az ablaküvegnél. Mindegy hanyadik koppanás, csak megy és megy és megy... Haragszol te erre a világra, az nekem a gyanúm. Azért kell ez a nagy gyászos/bűnös világkép. Persze ez csak légből kapott ötletelés... egy azonban tuti: sem magaddal, sem a teremtett világgal nem vagy megbékülve. Cáfolj, ha van mit. :)

   Törlés
  8. "Nem a félelemnek lelkét adta nékünk az Isten; hanem az erõ, a szeretet és a józanság lelkét." (2Tim 1,7). Na most... Ez sokatoknál nem látszik (Schwaben,Virág)
   Akinek nem inge....
   Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” (Mk 16, 15-16) Bérmálkoztam és hiszek is. (csak nem úgy mint ti) ettől én még nem tagadok meg senkit.

   Törlés
 28. Es jonnek a vallasos emberek akik minden kerdest a bibliaval magyaraznak... mintha nem letezne semmi fele mas szentiras a vilagon csak az egy es igaz konyv. Nahmeg az egyetlen igaz isten, neki egyetlen igaz fia....stbstb blabla bla. Hivo ember vagyok, de ahogyan csamcsognak a keresztenysegen-vallason az emberek az hihhetetlen. :(

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ha több isten van és több vallás és igazság akkor végünk van.
   A vallások egyik istene sem olyan mint Jézus:-)
   Mindegyiknek teljesitenünk kell, kiszolgálni, nehogy megharagudjon,nekünk kell megváltást elérni.
   Jézus mindent ő maga tett helyettünk és értünk. Mondj mégegy ilyen istent. Ez nem emberi gondolat........

   Törlés
  2. Te hivo ember vagy Nyitogato? Igazan? Es kiben vagy miben hiszel? Mert hogy nem a keresztyének Istenében,azt mar latom.Azért azt elarulom neked,hogy azért mert valaki azt mondja magarol,hogy keresztyén,még közel sem jelenti azt,hogy valoban az.Batran ki merem jelenteni,hogy ma,sokkal több a névleges keresztyén a vilagban,mint a Krisztusban ujjaszületett keresztyén.Aki az ujonnan születése altal be van töltekezve Isten Szellemével.
   Ha esetleg van Bibliad,olvasd el a Janos evang.3:3-5-ig terjedo igeverseket,ahol Jézus ezt mondja Nikodémusnak:"Bizony bizony mondom néked;ha valaki ujonnan nem születik,nem lathatja az Isten orszagat.
   Monda néki Nikodémus:Mimodon születhetik az ember,ha vén? Vajon bemehet-é az o anyjanak méhébe masodszor,és születhetik-é?
   Felele Jézus:Bizony bizony mondom néked,ha valaki nem születik viztol es Szellemtol,nem mehet be az Isten orszagaba."Ami testtol született,test az; és ami Szellemtol született,szellem az.
   Ne csodald,hogy azt mondam néked:Szükség néktek ujonnan születnetek.
   Tovabba: Apostolok Cselekedetei 2:36-38: "Bizonnyal tudja meg azért Izrael haza,hogy Urra és Krisztussa tette ot az Isten azt a Jézust,akit ti megfeszitettetek.
   Ezeket pedig mikor hallottak,szivükben megkeseredének,és mondanak Péternek es a többi apostolnak: Mit cselekedjünk, atyamfiai, férfiak? Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyajan a Jézus Krisztus nevében a bunöknek bocsanatjara; és veszitek a Szent Szellem ajandékat." Ez jelenti,az Isten Szellemével valo betöltekezést.
   Istenhez megtérve pedig az az ember van,aki ezt hiszi: "Mert ugy szerette Isten e vilagot,hogy az O egyszülött Fiat adta,hogy valaki hiszen O benne,el ne vesszen,hanem örök élete legyen."
   Mit jelent hinni Isten Fiaban? Hinni kell az embernek azt,hogy Jézus meghalt a kereszten a vilag bunéért.De nem a naponként elkövetett kisseb-nagyobb vétkekért (azért is természetesen,hiszen az is a velünk született bunbol fakad),hanem az elso emberpartol,az os szüleinktol örökölt,vagyis,az eredendo bunünkbol.Aki ezt hiszi,annak örök élete van Isten orszagaban.Miért,kitol mitol kellene hat,egy hivo embernek félnie?
   "Ha Isten velünk,kicsoda ellenünk?"( Roma 8:31).

   Törlés
  3. Ezek utan csodalkozhat azon barki is,hogy nem valaszolunk némely,(ma még elveszett) ember olyan fajta kérdéseire,amikor azon agonizalnak,hogy Jézus mivel töltötte az ifjukorat,vagy mi lesz az Ausztral benszülottek üdvösségével.Ez a hatalmas kegyelem nem érdekli oket,az annal inkabb,hogy Jézus a nevelo apja mellett(aki acs volt),hany szöget vert be egy nap alatt a truss-ba,vagy hanyszor mosott labat... stb.
   A misszionariusaink mar mindenhol ott vannak szerte a vilagban (voltak is mindig),akikhez pedig nem jutott,vagy jut el az evangélium,azokrol majd Isten gondoskodik a maga modjan.Mindenkinek magara legyen gondja elsosorban - peldaul térjen meg,es menjen hirdetni az evangéliumot az emberevokhöz is.

   Törlés
  4. Egy szoval sem mondtam h kereszteny vagyok, de egyik vallast sem tartom magamenak. De nemertem mert eroltetitek mindenkire, es minden temara a keresztenyseget... szoval a keresztenyseg nelkul elveszunk, csak az az egyetlen jarhato ut? Eleg beszukult 2000 eve tarto latasmod ez szamomra... Nah mindegy is hagyom a vitat mert tenyleg iszonyat hogy minden cikk, foleg az ertelmes cikkek alatt jonnek a bibliabol idezo jezus megment minket emberek es terelik a lenyegi beszelgetest...

   Törlés
  5. @Ria:

   Fölkeltem. :) Tudom, tudom...

   De hát minden a régi, te is szajkózod ugyanazt. :) (Tudod, nem csak 3 bennszülöttről van szó hanem emberek milliárdjairól; de úgy nézem hogy hiszel benne hogy ha sokszor leírod akkor igazzá válik.)

   Nem "kell" válaszolni, csak hát ez is "szép keresztény viselkedés", hogy mikor érdemben szó van róla akkor durcázol és megsértődsz hogy kerüld a témát, bezzeg mikor a saját mondandód támogatod vele, akkor újra előszeded ezt a nyilvánvaló valótlanságot.

   "Jézus a nevelo apja mellett(aki acs volt),hany szöget vert be egy nap alatt a truss-ba" - szerinted szögek beverésétől lett az Jézus akinek a világ ismeri? Kalapált, kalapált aztán egy nap eldobta a kalapácsot és a valaha élt legnagyobb tanító lett. Veszek én is egy adag szöget asszem, ezt ki kell próbálni.

   Ja te még most alszol egyébként... :) Szóval aludj jól. :)

   Törlés
  6. Hat ezek utan tényleg jobb,ha aludni megyek (dolgoztam még a computeren),es kösz,talan sikerülni fog jol aludnom...[barcsak ne olvastalak volna mielott lefekszem:).]

   Törlés
  7. Menni fog az, én nem izgulok. ;)

   jó8

   Törlés
  8. Szoval,...hat igen...még minden a régi....De nem lenne az,ha a mar hosszu honapok ota tarto isteni kinyilatkoztatas alapjan altalunk hangoztatott és elétek tart Igazsagot (aki egy Személy) felfogtatok volna.Ugy akkor mar joval beljebb lennénk,amikor is elkövetkezhetett volna annak az ideje is,hogy egyrészt:megértsétek,miért is ragaszkodunk annyira a hitünkhöz,es miert tartjuk ratok nézve is annak szükséges voltat megértetni veletek a megmenekedésetek érdekében, - es nem pedig a részletkérdésekben hagyni elveszni benneteket - masrészt: ratérhettünk volna mas egyéb,szamotokra oly "fontos" kérdésekre is...esetleg.
   Mar többször megirtam,hogy nem azért vagyunk itt,nem azért küldettünk hozzatok,hogy az üdvösségeteket semmiképp nem szolgalo (es éppen ezért felesleges) kivacsiskodasaitokat kielégitsük.
   Isten vonni akarna benneteket Jézushoz,de ti nem akarjatok.Az Iras pedig ezt mondja:
   "Közeledjetek Istenhez,és majd O is közeledni fog hozzatok" (Jakab levél 4:8),mert csak ezutan tud Isten az O Fiahoz vonni - akinél azutan nem lehet am szorakazni...nem lehet a bunötöket tovabb dédelgetni...azt,az O labai elott le kell rakni.Es ez az,amit ti nem akartok... - na ja, elvégre szabad akarata van mindenkinek...kinek ehhez,kinek ahhoz.
   Az én idonkénti hallgatasom pedig nem csak azért van,mert (teljesen jogosan) sértve érzem magam, - amit egy bocsanatkéréssel mar rég lerendezhettél volna - hanem azért,mert amig alapveto kérdéseket nem értettél meg, (hiaba irogatom ki a bibliai idézeteket,ami felett nem elnézned kellene felületesen,hanem a mély értelmét meglatni) addig rad (vagy barkire) nézve semmi haszna sokadlagos dolgokkal foglalkozni.Amikor pedig mégis valaszolok valamely kérdésedre[félretéve az érdekedben még a sértettségemet is,a nagy irgalmassagomban:)],az nem azért van,hogy azzal a "mondandomat tamogassam",hanem azért,mert olyankor ugy tunik,valami mégis megvillant az agyadban,az igazsag meglatasara, - amit ugyan,te hazugsagnak vélsz.

   Na,de minek is beszélek én itt annyit,amikor mar amugy is "besültem",akit még az 5 éves szomszéd kislany is "lenyomna".O majd biztosan meg fogja tudni mutatni neked azt az utat,aminek a keresésére indultal,mint elveszett kereso.

   Es,hogy az oly hon ohajtott vagyadat is kielégitsem végre,(szintén félretéve a fent mar emlitett dolgot),elküldöm itt neked azt,ami bizonyara ennek eleget tesz:
   http://www.urantia.org/hu/az-urantia-konyv/124-iras-jezus-kesei-gyermekkora

   Azt gondolom,ezzel be is fejezhetjük végleg az egymas közötti diskurzust,es sajnalom,hogy igy alakult,
   bye.

   (A benszülöttek sorsa iranti gyötrödésedre,megnyugtatasul mar szintén valaszoltam).

   Törlés

 29. Ezért tettem fel e kérdésemet:"Es kiben vagy miben hiszel?" ,erre a kijelentésedre: " Hivo ember vagyok, de ahogyan csamcsognak a keresztenysegen-vallason az emberek az hihhetetlen. :("...rendben vagy ma?

  VálaszTörlés
 30. Gratulálok Mindenkinek!

  Hogy itt mennyi Nagyokos van!

  Mit tudtok TI az igazságról? Kutattatok TI valaha? Ismertek ősi nyelveket? Láttatok egyszer is régi iratokat? Akkora tudóknak tartjátok magatokat, hogy ez már az olyan mérsékelt embereket is kiborítja, mint én!!!

  Milyen könnyű lehülyézni azt, aki nem elégszik meg a HATALOM hazug tanításaival, és keresi az igazságot! Ilyen Buddha! Mindenkiben, akinek van egy kis esze, fel kellene vetődni annak, hogy mi is az igazság??? Kinek higgyünk?

  Folyton Biblia! Emberek írták!!! A HATALOM saját érdeke szerint használta, kirugdosva belőle a lényeget! Hogy a fenébe lehet ebben hinni??? A Biblia egy zagyva keverék, a folyamközi magyarság ősi írásait kiforgatta és megírta a zsidó saját szájíze szerint!!! TI nagy Biblia értők nem olvastok? Vakok vagytok?

  Nem csak Buddha az, aki próbál a hazugságokon átlátni. Vagyunk még így néhányan! A világ tele van megtévesztéssel. Honnan tudjuk ki mondja, írja az igazságot???
  Honnan???

  Amúgy milyen kereszténységről beszélünk??? Ez zsidó kereszténység, a jézusit kicsinálták! Keressetek már rá a nikai zsinati anyagokra!!!

  Bennem is felvetődött már ki volt Jézus. Valóban az Isten Fia? De melyiké? A Teremtőé? Kié? Egy nagy katyvasz az egész! Sosem jutunk közelebb az igazsághoz, ha nem vagyunk elég nyitottak. Ki kell dobni az avult tanulmányokat, a HATALOM igazságait!!

  Sosem értettem, hogy a " vallásos " emberek hogyan lehetnek ennyire elfogultak, ennyire begyepesedettek??? A Biblia szent, a Biblia tartalmát nem lehet kétségbe vonni? Miért mi a aBiblia? És mi van a Badiny által fordított sumír bibliával, mely sokkal előbb keletkezett??? Mi van a kővel, melyre rá van írva Jézus születése előtt 2000 évvel, hogy a Világ Világossága meg fog születni??? Még sémiták sem léteztek akkor!!! Erre mit mondtok nagy keresztények??? Mit mondtok arra, hogy a ma sumírnak nevezett nép magát magharnak nevezte??? Minden baromság csak az nem, amit TI tudtok?

  Ha az igazság kerül szóba, vagy egyszerűen egy kritika, az miért a kereszténység bántása??? A zsidó-kereszténység elmúlt 2000 éve után ezt az irányzatot egyszerűen a kukába kell tenni, hogy az igazi jézusi tanítások, vallás végre utat törjön a feledésből, szándékos eltitkolásból!!!
  A világ legmocskosabb, legvisszataszítóbb vallási irányzata a zsidó-kereszténység az örök hazugságokkal, pedofil papokkal, hataloméhséggel, döbbenetes gazdagsággal,más népek legyilkolásával, más népek pótolhatatlan ősiségének lerombolásával, a HATALOM örök kiszolgálásával.

  TI ebben hisztek??? Gratulálok! Én gyűlölöm ezt a mocskos, hazug világot. Én úgy érzem a zsidó-kereszténység tőlem magyartól annyi mindent vett el, amit nem lehet jóvá tenni!!! Nincs múltunk, tönkre tették az ősiségünket, a hitünket, a Jézusunkat, mindent! Nekik köszönhető, hogy ma Magyarországon,- amikor már minden tudás, könyv beszerezhető, melyek elmondják az igazságot-így gondolkoznak emberek!!!

  Na most már sértve érezhetitek magatokat zsidó-keresztények...

  Remélem hamarosan nálatok is világosság gyúl a sötétség helyén.

  " Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz. " János 12.46.
  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az ördögnek vannak ilyen platina lemezei, amit állandóan feltesz és hallgatják- a Bibliát is csak emberek irták. Azok irták,de Isten Szentlelke gondoskodott arról mit irjanak le és mi kerüljön bele....
   Tudod akkor mentek jol a dolgok is a világban ,mikor ébredések,megtérések voltak....Ma inkább többnyire az ördög fujja a notát, azért olyan hazug és szörnyü minden.

   Törlés
 31. RIA!

  A probléma ott van, hogy a keresztény vallás ráerőszakolja magát az emberekre.. A keresztény térítők ott vannak mindenütt? Miért kell ott lenniük? Mivel jobb a kereszténység, mint hinduizmus, vagy a mohamedán vallás??? A legnagyobb szemétség pedig az, hogy a keresztények tűzzel-vassal térítettek. Miért kell a zsidó-kereszténységet terjeszteni???

  Ezen egyszer is elgondolkodtál már? Miben jobb ez, mint a mohamedánoké? Jobb a Biblia, mint a Korán? A török megszállás alatt a törökök sosem kényszerítették a saját vallásukat ránk!

  Egynek örülök! Hogy napról napra nő azoknak a száma, akik megismerik az igazságot. A magyarok többsége a lelke legmélyéről utasítja el a zsidó-kereszténységet az erőszakossága, förtelmes múltja miatt.

  De ettől még a magyarok nagy része hisz Istenben, és Jézusban! Ez nem a mi vallásunk, SOHA NEM VOLT AZ, SOHA NEM LESZ AZ! Mi magyarok jók, könyörületesek, becsületesek vagyunk. Nekünk sosem kellett más nép földje, vagyona! Tőlünk ez a zsidó szemlélet messze áll!

  Hát viselkedjünk végre MAGYARUL! Hogy akik fentről néznek végre büszkék lehessenek. Mert most inkább csak sírhatnak...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "A probléma ott van, hogy a keresztény vallás ráerőszakolja magát az emberekre." - no azért mi sem finomkodunk épp velük. :) A ráerőszakolás az meg azért túlzás, nem tartottak kést senki torkához. Legfeljebb képzeletben. :)

   Ha nem venné sok ember ennyire személyes ügynek az ideáit, sokkal élvezetesebben (és sérülés nélkül) lehetne vitatkozni. Én azt a tanítást nagyon hasznosnak tartom, ami azt mondja hogy a lelked nem egyenlő a gondolataiddal. Gondolatokkal lehet csatázni, csak a lelkére ne vegye senki. De persze csinálja mindenki ahogy akarja, ez csak az én javaslatom.

   Kard ki kard! :P

   Törlés
  2. Hihi, mi magyarok jók,konyoruletesek,becsuletesek vagyunk?!?
   Nincs nég egy ilyen nép,aki ennyire nyomorult.....a mi nyelvünk káromolja az Istent a legtöbb változatban, hazug,csaló, nem érdeklem nép vagyunk.....és istentelen,ezért vagyunk itt ahol....
   Minspdenki szidja a politikzsojat ordenáré modon,otthon meg ha hiv szakembert, egyböl azt mondja neki:dehogy számlával, számla nélkül kérem a javitást......
   Elvakult, holyag nép vagyunk....

   Törlés
  3. Virág.
   Ha kicsit jártasabb lennél a pszichológiában, és a spiritualitásban, bizonyára nem mondtál volna el ennyi mindent MAGADRÓL.:)

   A MAGyar egy lélekminőség, nem pedig egy állampolgárság, amint az látszik is..

   Törlés
  4. Virág ezután a megszólalásod után csak annyit mondhatok; szégyelld el magad.
   Pont az ilyen ostoba gondolkodás miatt (is!) tartunk ott ahol.

   Törlés
 32. Üdv mindenkinek!
  Mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy amit most fogok veletek megosztani tartalmaz tudományos tényeket, egyéni gondolatokat és tapasztalatokat is egyaránt, nem állítom, hogy a leírtak megoldást és választ adnak a kérdésekre, sőt igazából még többet vetnek fel. Lehet pár emberből felháborodást fog kiváltani a nézetem, őket kérem ne úgy olvassák majd a sorokat mint egy támadás a valóságuk vagy hitük ellen, hanem mint egy másik embertársuk véleményét a témáról, aki szintén tévedhet és valószínűleg téved is, mert az igazságtól oly messze állunk, mely már ijesztő.
  Mindenek előtt vegyük azt az alap tényt amit mindenki elfogad, és induljunk ki ebből, miszerint emberek vagyunk. Tudattal rendelkező lények egy bolygón a galaxisunk egyik csillagrendszerében. Mint ilyen lények, három alapvető kérdést teszünk fel az életünk során, bár szerintem jónéhányan már ennél a lépésnél lemaradtak. Mert tudni illik az értelem és az intelligencia, érzelmi és gondolkozási egyaránt, határozza meg mire van igényünk és mennyire távolodunk el ösztöneinktől. Igen ösztönökről beszélek, melyeket lehet sokan nem tapasztanak meg úgy ahogyan kellene, de beszéd ide vagy oda valahol mindjáan beismerjük, még ha csak magunknak is, hogy azokban a pillanatokban, mikor valamilyen érzelem elborít minket és háttérbe szorul a logika, a mérlegelés és hagy ne ragozzam tovább, a kontroll megtartása is szörnyen nehéz. Indulat, kiabálás, csapkodás, káromkodás de ebbe szintén nem akarok belemenni, tudja mindenki magának. Tehát a három kérdés: Ki vagyok én?; Honnan jöttem?; Mi a létezésem értelme?;

  VálaszTörlés
 33. Szia Buddha és többiek!

  Elöször is köszönöm válaszod (persze a többiekét is)

  A saját véleményem az, h kell lennie egy abszolult Igazságnak, ami/aki minden és mindenki felett áll, kell lennie egy OK-nak ami mindent és mindenkit létrehozott, SZEMÉLYES-nek is kell lennie hisz mi emberek is azok vagyunk. Az Univerzumot nézve vagy csak simán a Földünket tanulmányozva szabályokat,törvényeket találhatunk amik által tőkéletesen müködik minden,ami arra mutat h ÉRTELMES tervezővel van dolgunk.

  A Biblia tanítását azért nem szeretik az emberek mert:

  1. olyan nagy erkölcsi mérce van leírva benne, aminek egy ember sem -(volt)- képes megfelelni. (csak halkan jegyzem meg, az idegenek/ufok/gyikemberek stb, miért adtak volna ilyen Törvényeket (pl 10 Parancsolatot a zsidóknak ? gondolom jó poénnak tűnt :))/igen lehet azért h kordában tartsanak minket - csak ha tovább olvassuk a Bibliát főleg az Újszövetséget az egész értelmét veszti/

  2. A másik ami miatt nem szeretik és amiért igazából az ember elutasítja az Istent (a Biblia Istenét/ Jézust/Jahvet), h egy nap mindenkinek felelnie kell a tetteiért egy nap Isten számon kér minden szavadért és tettedért és valljuk be az ember nagyon nem akarja ezt.

  Becsüllek és minden tiszteletem a tiéd Buddha (és azoké akik keresnek,kutatnak az Igazság után), ahogy írtad katolikus vagy, akkor tudod h Jézus milyen kijelentéseket tett:

  1. Nincs más Isten rajtam kívül. (se Allah, se Buddha stb)
  2. Én vagyok - Jézus - az Igazság. (az abszólult, a minden és mindenki felett álló)
  3. Én vagyok - Jézus - az Út. (tehát nincs más tan, nem minden út vezet Rómába vagy a hegytetőre)
  4. Én vagyok - Jézus - az Élet. (minden más élet amit Isten - Jézus - nélkül töltesz el, hiábavaló és csak árnyéka annak amit Jézus adhat.)
  5. Jézus az egyetlen olyan Isten(kép) aki eljött, lejött az emberkért, aki életét adta érted, értem, aki elrendezte a bűn kérdését, aki minden hibánk ellenére, aki nem várja el h tegyél érte valamit, h elfogadjon ( a keresztnek ez is a lényege), Ő ott a kereszten kijelentette:

  ELVÉGEZTETETT

  És h ez mit jelent? Azt, h már minden ember(!!!) igazzá vált Jézusban, Isten nem kárhoztat többé, (igazából a Törvény az ami kárhoztat) nem úgy tekint le ránk h keresi az embereket ki mit vétkezett stb, (persze ehhez hinni kell Őbenne ez a feltétele mondhatni) - ( nincsenek már Törvények, szabályok amiknek meg kell felelni - Jézus félre tette - nem kívülről befelé kell megváltozni, hanem Jézusba vetett hitünk alapján - megtérés által (ami a görög eredetiben gondolkodás megváltoztatását jelenti) belülről - a szívünkből - kifelé kezd megváltoztatni).

  Folyt. Köv.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Barátom!

   Jézus Tibetben tanult. Youtube: Hogyan lett Jézusból Krisztus?

   Én Szcientológus vagyok. A Szcientológia alkalmazott vallási filozófia. Azaz, amit megtanulsz, tudod alkalmazni a gyakorlati életben. Ezek a tanfolyamok. Az auditálás, aminek egy része konfesszió, a sok gyötrelem terhétől szabadítja meg a lényt, a sok rárakódott kéreg alól szabadítja fel.

   A vallás, ahogyan mi tekintünk rá, egy út. A Szcientológia alapja a Buddhizmus és a Védák. (Sok embernek a nagyon precíz szerkezete miatt tűnik furcsának, vagy idegenkedik tőle. Pedig csak arról van szó, hogy szilárd keretet kapott, amitől nem lehet eltérni. A vágyott megkönnyebbülést és a feltérképezett szellemi szabadságot csak a standardokhoz való ragaszkodás árán lehet elérni, ellenkező esetben a nyereségek nem lesznek tartósak, a javulás nem a várt mértékű lesz. Sajnos a vallások zömében sok a meg nem értés, és emiatt a megmásítás.)

   Nagyon igaz és szép, amit írsz, belülről változol, javulsz, és leszel hasznára így másoknak. Én ezt úgy látom magam előtt, mint egy nagy abroszt, amit ha összecsípsz és felemelsz, emelkedik vele a környezete is. Ha egy másik pontját is kiemeled, annak a környezete is emelkedni fog. Ha több ilyen pontot felemelsz, egy idő után az egész abroszt felemeled. A nyugalom és a béke, amit a társadalomba tudsz így bevinni, és ettől mindenki jobban érzi magát!

   A Szcientológiában folytatott tanulmányaim rávezettek arra, ki vagyok, honnan jöttem, miért vagyok itt, hová megyek. Izgalmas és felemelő!

   A Hit Te Magad vagy! Szeretettel: István

   Törlés
  2. Kedves István, a vallásod származásából kihagytad a sátánizmust (könnyebb emészthetőség kedvéért luciferizmus).
   L. Ron Hubbard élettörténetéhez hozzátartozik, hogy szoros kapcsolata volt Aleister Crowley feketemágiát gyakorló szervezetével, és ez idő alatt igen mélyre süllyedt mind erkölcsileg, mind szellemileg. A szexuális szabadosságot megkövetelő rituálék éppen annyira közel álltak hozzá, mint a démonidézés. A feketemágiát gyakorló szektatagok visszaemlékezései szerint Hubbard igen erős természetfeletti képességekkel bírt, és “felsőbb intelligencia” segítségét élvezte. Megemlítik, hogy megidézte Babalon-t, az Elfajzások Anyját (ezt a démont néhány gnosztikus és esszénus gyökerű szekta, és néhány elfajzott kabbalista szereti idézgetni). Állítólag miután elhagyta Angliát és az Egyesült Államokba ment, felhagyott a feketemágiával, de munkásságát és az általa létrehozott szervezet tevékenységét áttekintve folytatta azt. Létrehozta az egyik legkidolgozottabb szellemi elfajzást, messze túlszárnyalva Aleister Crowley-t.
   Hirtelen ennyit a múltról, de a sort folytatva nem lenne elég betű...

   Törlés
 34. Ki vagyok én?

  Véleményem szerint egyetlen egy dolog biztos életünk során, minden ember meg tudja állapítani magáról, hogy létezik, él, van individuuma vagy más szóval ő egy egyén. Mindenki ezt mondja magáról, de érezni csak önmagunk érezzük igazán, mások és környezetünk megértését ez a korlát határolja. A körülöttünk lévő világot érzékszerveink segítségével tapasztaljuk, és kezünkkel, szánkkal ... stb, hatást is gyakorolunk rá. Ebben nem különbözünk jóformán a hangyáktól sem, a hangsúly a tudaton van. Tehát az embert két rész alkotja a test és a tudat/lélek/szellem mindenki annak nevezi aminek akarja. A testünk egy roppant bonyolult és csodálatos biológiai gépezet, melynek központja az agyunk. Olyannyira fontos szervünk, hogy ha valami picit nem úgy paszol ahogyan kellene, akkor irány a sárga ház. Fogantatásunk pillanatától kezdve életünk végéig egy kód határozza meg szervezetünk felépítését, milyen lesz a hajunk vagy épp a szemünk színe, mikor nőnek ki a csontfogaink, mikor kezdünk el öregedni és még sorolhatnám. Ez a kód a DNS. Minden testi pozitívumunk és negatívumunk bele van írva, ez alapján fejlődik ki az agyunk, mely az egész testünket vezérli majd életünk során. Mivel a környezet is hatással van testünkre melyben "lényegünk" található, tudatunk a környezet hatására formálódik. Még mielőtt tovább lépnék, figyelmébe ajánlom mindenkinek, Maurice M. Cotterell : Az istenek a földön járnak c. írását, melyből megtudtam egy roppant fontos dolgot, ami alapvetően egészítette ki világképemet az ember és a világegyetem kapcsolatáról. Röviden, a csillagunk sugárzásának testre gyakorolt hatását vizsgálták, melyből sok érdekes dolog ki is derült. Például, hogy abban a pillanatban mikor az apai és anyai DNS összeolvad, a lánc struktúrája nagyon könnyen roncsolódhat vagy változhat meg. Meg is teszi, méghozzá a napból a földre jutó sugárzás hatására, mely hellyel közel ciklikusan ismétlődik az év hónapjain keresztül. 12 fő sugárzást intenzitást különböztetünk meg, ami megfeleltethető a 12 alapvető személyiségi beállítottságnak. Érdekes az is, hogy 12 csillagjegyet különböztetünk meg, valamint hogy az úgynevezett próféták/messiások követői is javarészt 12-en voltak. Sokan nem tudják azt sem, hogy még fajunk fent maradása is csillagunktól függ. Volt egy kísérlet, melyben három hónapra levittek egy nőt olyan mélyre, hogy a napból érkező sugárzást leárnyékolja a talaj. Másfél hónap után megszűnt a menstruáció, nem volt peteérés. Mikor feljött véleménye szerint másfél hónapot max kettőt töltött lent, oly mértékben eltorzult az időérzéke. Nem biológia órát akartam tartani, csupán éreztetni azt, hogy szervezetünk mennyire is része annak, hogy kik vagyunk.

  Folyt. köv.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "A testünk egy roppant bonyolult és csodálatos biológiai gépezet, melynek központja az agyunk. Olyannyira fontos szervünk, hogy ha valami picit nem úgy paszol ahogyan kellene, akkor irány a sárga ház."
   Erre csak a the living matrix cáfol rá. Mennyivel jobban megélem az életemet mint ti.

   Törlés
  2. http://vimeo.com/32192005
   Itt a video magyar felirattal. Nem muszáj hinni benne de ezt el is mondják ha nem hiszel a változásban nem is fog megtörténni.

   Törlés
  3. A videó roppant érdekfeszítő, és ha az írásom egészét veszed majd amikor kész lesz, megtalálod benne az ide vonatkozó részt. A testi résznél nem akartam belemenni ilyen dolgokba, mert visszautalni a nehezebbről a könnyebre egyszerűbb mint egy staféta alatt mindent elmondani. Van igazság tartalma a videónak nem kevés, de nem kell szentírásnak venni ezt sem, mert egyből beüt a szemellenzős ló szindróma. És ezt így kijelenteni: "Mennyivel jobban megélem az életemet mint ti." Egy másokat lenéző, én központú személyiségre vall, aki önmagát akarja igazolni, ahelyett hogy megértene másokat. Nem tudom miért volt erre szükséged, hogy beszúrd, de ha tényleg azon az úton járnál amit keresel, nem tennél ilyet. :D

   Törlés
 35. Nos lépjünk tovább a lélekre/tudatra/szellemre. Lényünk ezen részét az érzelmi és a gondolati világ alkotja, mely nagyjából egyenlő részben befolyásol minket. Mind a kettő külön fejlődik, lehet valaki érzelmileg hideg viszont zseni, vagy a leggazdagabb érzelemvilággal rendelkező empátiabajnok akinek a szorzótábla is nehezen megy. Látjuk valahogy egyik véglet sem felel meg annak akik vagyunk. Vannak okosabb emberek, vannak butábbak, vannak szinte érzelemmentes gyilkosok és vannak qunatumfizikusok. Kényes egyensúly ez, mely formálódik egész létünk során. A kisgyerek ha egészséges családi körülmények közé születik szeretettet és törődéssel van elhalmozva, viszont gondolattal fel alig tudja fogni mi történik, csupán hozzá mérten két hatalmas lényt lát akik biztonságban tartják vigyázzák és gondozzák. Viszont ha valami nem eszerint a séma szerint megy, apa iszik, vagy anya idegbeteg és ezek még !enyhe esetek! a gyerek érzelmi világa már torzul és rántja magával a gondolkozásit is, mivel a kettő együtt adja a lényünket. Jön a dominóeffektus, és már nem egy olyan emberé válna az illető, mint amilyen lehetett volna. A túlzott féltés és vigyázás is veszélyes, hisz csak önálló lények vagyunk, kell hogy néha elessünk és fájjon mert az élet így kerek. Nagyon sok ilyen tanuló szakasza van az embernek, és mindegyik a személyiségének egy más szféráját formálja. Óvoda, iskola, munkahely igazából az a mondás, hogy amilyen a mosdó olyan a törölköző azon mondások egyike amelyek mindig és mindenkor megállja a helyét. Szépen lassan kialakul az emberben az önkép, felfogja mi is ő majd felismeri, hogy a két lény akit ő olyan nagynak hitt, apa és anya is csak emberek. Sok ember él a földön. Végül jön az elkerülhetetlen kérdés: Ha nem apa és anya, akkor ki fog rám vigyázni?! A válasz sem késlekedik: Isten. Véleményem szerint ez a gyökere a hitnek. Ha úgy tetszik a hit tagadása annak a félelemnek, hogy az egyén tudatán kívül nem létezik nagyobb erő. Ezzel egyet lehet érteni vagy nem, de az biztos, hogyha pár másodpercre beleképzeli magát az ember abba, hogy nincs a halál után semmi és az univerzum törvényszerűségeinek hideg, véletlen teremtményei vagyunk csupán eléggé üres és félelmetes. Az embernek kell a hit, szüksége van rá, létének elemi része. Amint említettem vannak okosabb és butább emberek, az hogy mi elégíti ki hitünket, nagyban függ attól milyen emberekké váltunk és mennyire van helyén az eszünk. Egy helyes érzelmi értékrenddel rendelkező ember anélkül is tudja, ölni bűn, hogy olvasta volna a tíz parancsolatot. Bonyolult dolgok ezek, de a lényeg ugyan az. Higgyen bárki bármiben, ha eljön az út vége lesz tovább? Megmarad e a tudat aki vagyok? Test nélkül létezhet? Mivel igazi teljesen megbízható válaszokat nem tudunk adni jelenleg, a kérdések válasza visszakanyarodik oda ahonnan ered, és zsákutcába torkollik. Hit. Mikor ezt felismertem, megpróbáltam kitörni ebből a láncból és visszavezettem az egészet oda, ahonnan ered. Ember vagyok. Azt, hogy ki vagyok én, senki nem fogja tudni megmondani nekem, még egy felsőbb hatalom sem ha van olyan, egyedül egyvalaki, Én. Ekkor 15-16 évesen nem emlékszem pontosan, hagytam fel ténylegesen minden földi vallással, és ahelyett hogy a lelkem eredetét kívül keresném belül kezdtem kutatni. Sokkal kisebb és átláthatóbb hely, mint a világegyetem. Megtanultam meditálni, anélkül, hogy buddhista vagy akármilyen ehhez hasonló vallásnak osztanám a világnézetét. Ennyit mondok: Megérte. Lehet mást vártatok ettől a fejezettől, valami tutit, ami rávilágít arra, hogy kik vagyunk a világban, megmondom szerintem kik. Egyéniségek, akiknek legalább akkora kaland megismerni más egyéniségeket mint önmagunkat. Ez maga a csoda, olyan emberekkel beszélgetni és figyelni a szavukra akik nem mi vagyunk, vallás ide vagy oda. Ebben a tudatban élve, már boldog az élet. Tudom, tapasztalom! :)

  Folyt. köv.

  VálaszTörlés
 36. Namostakkor.
  Idő nincs.
  Tér nincs.
  Idő is, tér is tudati teremtmények csupán. Ha nem hiszed, járj utána!

  Az élet egy illúzió.
  A halál is egy illúzió. Ha ezt sem hiszed, járj utána!

  Csak a tudat létezik, de arról meg nincs semmilyen definíciónk.

  Akkor most miről vitázunk?
  Arról, hogy ki milyen illúziót tapasztalt meg eddig?
  Magánügy :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szerintem meg pont a magánügyön kell beszélnünk de hiába beszélünk mert nem is tudja a másik feldolgozni/megérteni ,hogy működik a dolog. Se betegség se stressz semmi negatív. Ezek mik ha nem jó dolgok. Ha belőlem kéne megélniük az orvosoknak, kórházaknak, gyógyszercégeknek azonnal szakmát váltanának. Ennyi.

   Törlés
  2. A tudat Te Magad vagy. A statikum. Ami létezik (azaz van), és tudja, hogy tud. Ennyi. A test meg egy szén-oxigén motor. Elég nyamvadtak vagyunk, hogy belezártuk magunkat, de van még lejjebb is. Bár most már fölfelé kéne menni, oda, ahonnan jöttünk. Amikor még nem volt anyag, energia, tér és idő.

   Törlés
 37. Az az én "nagy bajom" ezzel a pro és kontra-keresztény vitával, hogy istenfélő testvéreink - nagyon is tudatosan - nem hajlandóak átlépni bizonyos mesterséges határokat. Ezzel persze ők a keresztény tudás kizárólagosságát és a tanok koherenciáját próbálják erősíteni (hiszen minek is ezen kívülre menni, ha ez a teljes isteni igazság és minden ami ennek ellentmond csak hazugság lehet). És ezzel kikerülhetetlenül pont az ellenkezőjét érik el. Ha valóban olyan sziklaszilárd és kikezdhetetlen lenne a keresztény világkép, akkor nem lenne félnivalójuk. És ami a legfontosabb: nincs olyan, hogy valami komfort zónán kívüli. Az isteni igazságnak (ha elfogadjuk, hogy van ilyen) mindenre kiterjedőnek kell lennie és ha bárhol, bármi ellenkezik vele, akkor az egyetlen lehetséges magyarázat az, hogy a kiindulási elmélet mégsem az egyetemes isteni igazság. Hiszen mindent Ő hívott életre, minden tőle/belőle fakad; ezért minden létező szükségszerűen csak abba illeszkedő lehet. Ha valami olyat talál az emberfia, ami nem passzol, akkor az elméletben kell keresni a hibát és sosem a valóságban. Szerintem.

  Nézzünk pár példát, mire gondolok:

  A biblia eredete. Szinte egybehangzóan elutasítják a mai egyházat az ő összes bűnével együtt. Ebben nagyjából egyet is értünk. Arra azonban már gondolni sem hajlandók érdemben, hogy kanonizáló atyáik jogfolytonos örököseiről van szó. Régen még jók, sőt egyenesen kivételesek voltak. Kivételesek, hiszen megszállta őket valami isteni szellem, ami által maga az Úr válogatta le rajtuk keresztül a fontos és a fölösleges tanításokat. Majd ezen isteni kiválasztottak - különösebb átmenet nélkül - egyszercsak Krisztus egyházának ádáz ellenségei lettek. Na most akkor hogy is van ez? Én nem várom, hogy az első szellő hatására minden hívő elrebbenjen imádott vallása környékéről is; na de hogy a fenti esetet valaki magyarázatra nem szorulónak ítélje... Vagy ami a még jobb: "Úgysem mertek volna belenyúlni, mert az Isten szava." :) Isten minden parancsával szembeszegültek, majd pont ez lenne kivétel. Vagy ha ennyire külön dolog a földi egyház és Krisztus mennyei egyháza, akkor nem kéne külön bibliájuknak is lenni?

  Hogyan van az, hogy a hatalom eltűri, hogy milliárdszám olvassák a bibliát, kövessék a vallást? Mikor azt látjuk közben, hogy minden alternatív elméletet támogató bizonyítékot eltüntetni igyekszik. Fölvásárolják mindenféle magánemberek vagy múzeumok a kellemetlen leleteket, lezáratnak ásatásokat, és a szokásos véleményhatalmi gépezettel kigúnyolnak mindenkit aki a tiltott területre lép. Eközben a tévében "legális" a miatyánkozás. Ha ez a keresztény dolog ennyire az elnyomók érdekei ellen lenne, akkor így állnának hozzá? Megint csak egy olyan kérdés, amit nem hajlandóak érdemben vizsgálni keresztény testvéreink.

  Aztán a szőrszálhasogatósabb, részletes kutatást, önismeretet igénylő témák. Itt van a bosszúálló, büntető isten kérdése. Itt van az örökös kínok közt szenvedés 60-80 évnyi "bűnös" életért cserébe. Itt van az alternatív igeértelmezés kérdése. Mindenre csak egy sablonos választ hajlandóak adni: "Az ige nem ezt írja." "Ez nem isten törvénye." Hiába a sok könyv, videó, idea amit fölvetettek nekik, többször és többen kijelentették, hogy még elolvasni/meghallgatni sem hajlandóak. "Nem tudom mit mondasz, de biztosan nem igaz." Ez egyszerűen pökhendi és buta viselkedés. Ha valamire nem veszi az ember a fáradságot, hogy megismerje, akkor ne is legyen véleménye. Szerintem.

  VálaszTörlés
 38. Aztán az is érdekes felvetés, hogy az ige meg a kereszténység nem önmagukban létező entitások. Az elmének - mint fogadó közegnek - azt nyilván be kell fogadnia, értelmeznie. Hogyan ellenőrzöd, hogy amit te ennek vagy annak hiszel az csak a fejedben létezik, vagy az a valóság? (Ugye itt beugranak a spirituális dogmák is miszerint minden amit valóságnak érzékelsz az az elméd kivetülése, de ez most itt túl messzire vezetne...)

  Akkor... (bocs ez már sokszor volt) az is érdekes logika, hogy minden fölmerülő problémára a bibliából hoznak választ. A kereszténységen belüli eszmecserében ez lehet, hogy elégséges; de ha maga a kereszténység a kérdés tárgya, akkor elég olcsó húzás bibliai idézetekkel dobálózni. A bíróságon sem csak a gyanúsítottat kérdezik ki, különben minden pernek felmentés lenne a vége. De ezt a határt sem hajlandóak átlépni, sőt egyenesen szent szövegük meggyalázásának tartják. Pedig hát isten, Jézus, a mennyország meg minden más is vígan ellenne a biblia nélkül is. Mint ahogy el is volt jó pár ezer évig. Akkor is léteztek isteni törvények, amik meghatározták a teremtett világ működését. Tehát a biblia nélkül is létező és megismerhető dolog isten és az ő teremtése. De ugye ez is tiltott zóna.

  Márpedig ezen alapkérdések érdemi tisztázása nélkül teljesen illegitim dolog a keresztény tanok propagálása, igazságként kezelése. Ez nem ártó vagy jó szándék kérdése, ez nem istentelenség vagy megtértség kérdése; ez csak egyszerű objektivitás lenne ha hajlandóak lennének rá. Szóval ez a "baj". De igazából nem is baj, csak ez van. :)

  VálaszTörlés
 39. Honnan jöttem?

  Biológia vonatkozásában már kifejtettem a dolgot fentebb, amit itt hozzátennék az az a felháborító dolog, hogy többen úgy dobták kukába az evolúciót, mintha egy szakadt póló lenne, amit már senki nem hord. Nem állítom, hogy hibátlan és foltok nélküli teória viszont vannak olyan tudományos tények amik mellet nem lehet elnézni vagy semmibe venni. Aki ezt teszi önző, ugyanúgy mint aki kijelenti, hogy a földön kívül nincs élet. Egyszer egy barátom megkérdezte tőlem, hogy bizonyos állatfajok télen honnan tudják, hogy fehér kell legyen a bundájuk színe? Tudatosan nem csinálhatják... akkor meg? Ezen a kérdésen először köpni nyelni nem tudtam, mert hát ugye tényleg nem lehet tudatos, de valahogyan mégis megtörténik. Ugye "Isten" nem így teremtette meg őket, ez hülyeség. Majd mondtam neki, hogy szerintem úgy van ez, hogy eleinte mikor még a nyulak kifejlődtek valami őstől, vagy egyszerűen csak új környezetbe kerültek, azok a példányok akiknek télen világosabb volt a bundája, kisebb eséllyel estek ragadozók prédájává mint azok akiknek sötétebb. A világos bundaszín öröklődött tovább tehát az utódokba és a hosszú idők során kialakult a téli bunda. Na mármost, ha ilyen "kis" léptekben működik az evolúció, nagy léptekben is működnie kell, sőt sokkal drasztikusabb mértékben. Viszont azt nem merem kijelenteni, hogy az ember csakis ennek az alkalmazkodási folyamatnak köszönhetően jött létre. Szintén ugyanez a barátom még általános iskolába, mikor történelem órán tanultuk a három keletkezési elméletet, (evolúciós, vallási, idegenek) mondott egy érdekes dolgot. "Mi van akkor, ha Isten megteremtette a világot, az idegenek meg beleavatkoztak az evolúcióba?!" Azóta is sokat jut ez eszembe, és teóriákat is építettem már fel nem egyet, olvastam is jó párat, mint pl a fenti mesét. A legjobb az egészbe, hogy az idegenek és beavatkozás nyomát mindegyikben felfedeztem valamilyen módon, és történelmi bizonyítékok is erre utalnak. A pontos és teljes igazságot úgysem tudjuk meg, kivéve ha egyszer a fejesek úgy nem határoznak, hogy elmondják. De sokszor megfordult a fejemben az is, mi van ha ők sem tudnak semmit. Persze ez igen valószínűtlen, tehát lényeg ami lényeg találgatásokon vitatkozni megint csak belefáradtam így visszamentem a gyökerekhez, az egész univerzum létrejöttéhez. Mivel szintén nem fizika órát tartok, lapozzunk addig a pontig míg megszületett bennem a felismerés, miszerint nem is az a helyes kérdés honnan jöttem, hanem az, hogy hol vagyok. Mi a valóság? Mi az ami körülvesz? Ez igazi? Nevetségesnek tűnhet ez addig a pontig, amíg a szintén tudományosan bizonyított és elismert egyik legszebb kísérlet mibenlétét meg nem érti az ember, ez pedig a kettős rés kísérlet.

  Folyt. köv., de nem biztos hogy ma.

  VálaszTörlés
 40. csatlakozzatok a világkormányhoz :)

  https://www.facebook.com/pages/Magyar-Vil%C3%A1gkorm%C3%A1ny-L%C3%A9trehoz%C3%A1sa-P%C3%A1rt/378461488921197

  https://plus.google.com/105826852835147255336/posts/H3p5MRgXvgv

  VálaszTörlés
 41. Sajnos nem tudok ennyi hozzászólást elolvasni, de úgy látom Buddha, a végén még nevet is kell változtatnod, hogy ne kapj hányást a szemedre :) keresztény testvéreinktől.
  De az írásra térve, vagy az emberiség valós származására, vagy akár a bibliára, melyben az is írva vagyon, hogy mi Isten képmásai, fiai, lányai vagyunk, sőt Jézus még ezt is überelve mondja, hogy "istenek vagytok", meg hogy "nem ebből a világból valók".
  Ezek után ugyan miért fontos az, hogy ezt a bőr szkaffandert rajtunk éppen ki alakítgatta, tökéletesítette, hacsak azért nem, mert a Teremtőt még mindig egy ősz öregembernek gondolják egyesek ülve a felhőkön, vagy az ember teremtéstörténetét is földi, anyagi viszonylatban tudják csak értelmezni. Arról nem is beszélve, hogy a paradicsom is csak háromdimenziós az ő földhözragadt képzeteikben. Ugyan ki olyan vakmerő, hogy a szellemet az anyagból magyarázza, vagy a teremtéstörténetet az anyagból kiindulva vezesse le?
  Ha csak egy kicsit is közeliteni akarjátok az igazságot, itt van ez könyv, töltsétek le és olvassátok el:
  http://bitshare.com/files/pmvqnaki/Molnu00e1r-Edit-Az-u00dar-Evangu00e9liuma-I..pdf.html

  VálaszTörlés
 42. Érdekes felfedezésre tettem szert, amit gondolom majd hamarosan a tudomány is igazol, köszönve nektek kedves Világ helyzete olvasók és fogyasztók.
  Mindezt egy tudományos lapban kellene közölni, de megtisztellek benneteket, s Ti kaptok tudomást róla elsőként.

  Szóval, a hit (vak hit, bigott vallásosság, összesküvéselméletekben való hit, stb.) az egy egy génektől öröklött "hiba", pont úgy, mint a homoszexualitás. Ezeket az embereket nem lehet meggyőzni semmivel, úgyanúgy, mint ahogy egy homoszexuálist sem lehet sikeresen átnevelni. Nagyon érdekes a nemi hasonlóság is. A homoszexuális férfiak valójában belül nők, és általában sokkal erőteljesebben nők, mint a normális nők. A "hiszékenyek" is általában a nők szoktak lenni, de a "leghiszékenyebbek", a legbigottabbak, azok már itt is férfiak. Érdekes, hogy vannak átfedések is, lehet itt gondolni a papok pedofil dolgaira, de ezek lehetnek véletlenek is, illetve elképzelhető, hogy egészen közeli génszkaszok módosultak.

  Röviden ennyit, a részletekről lehet vitatkozni.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Na most, ha egy molekuláris genetikus (mint ez a Dean Hamer) elkezd egy teljesen más szakterületet művelni, szakbarbárrá válik.Szenzációhajhász könyve pedig nem tényekről, hanem csak egy általános lelki alkatról szólnak.
   Ubi! Ha egy kicsit is komolyabban akarsz a témával foglalkozni, olvasd el Carl Jung pszichoanalitikus nemrég megjelent, kicsit terjedelmesebb lélektani tipusok c. könyvét, ebben a saját lelki alkatodat is felfedezheted :)

   Törlés
  2. a vak hit az egy gondolkodási hiba, semmi több

   Törlés
 43. Nemrég utánanéztem, valaki esetleg jutott-e már hasonló következtetésre, s valóban ez a Dean Hamer úr is mondott hasonlót, szóval akkor már ketten vagyunk :), mindenestre én tőle teljesen függetlenül, ma délutánig még a nevét sem hallottam (becsszó)...de a vak hit nem lehet csupán gondolkodási hiba, hiszen akkor a józan ész segítségével lehetne véleményüket formálni, de mégsem lehet, szóval kell lennie valami sokkal erősebb erőnek, ami mindezt fékezi...és itt jönnek a gének és a párhuzam a homoszexualitással...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. erősebb erő? igen, például hogy nem mernek ellent mondani,tartozni akarnak valahova, nem mernek szembe nézni az igazsággal mert az félelmetesebb stb., ezernyi érzelmi oka van

   Törlés
  2. a buziság szintén nem genetikai, a 99,9%-a hibás gondolkodás vagy külső programozás, például amióta a médiában menő dolog buzinak lenni azóta a buzik száma megsokszorozódott

   Törlés
  3. De itt mitől félne, hisz mindenkinek nickje van, tehát a közösség nem szólhat érdemben bele...a valahova tartozás általában nem véletlen, még a legerősebb személyiségeknek is olykor szükségük van egy csoportra vagy személyre. Az igazsággal való szembenézés fóbiája lehet egy ok sok egyénnél, hiszen általában önmagának hazudik az ember a legtöbbet, viszont a józan észnek, az észérveknek is kellene, hogy legyen hatásuk, de ezeknél az egyéneknél ez nem működik...szerintem nem olyan könnyű felvállalni a másságot, a legtöbben sokáig tagadják, mielőtt tényleg felvállalnák...

   Törlés
 44. szerintem ez annyira igaz es meg en ki egeszitenem azzal hogy a rossz angyal vagy is satannak neve TOT volt o volt az aki miatt el pusztolt anktartiszi vilag majd o volt az ki az egyiptomi sirokat epitette es szet szorta az angyalokat es monta nekik hogy ezt a vilagot maguknak formaljak:) csak JHV segit nekunk hogy konnyebben viseljuk a rossz dolgokat :) itt jott kepbe JEZUS meg az apostolok:):)

  VálaszTörlés
 45. Túl hosszú ezrét linkelem kérlek olvassátok el, és aki okosnak érzi magát a témában, ERRŐL mondjon véleményt:

  http://pastebin.com/Uv2MD0Wf

  VálaszTörlés
 46. Ejj, Buddha, ezeket miért kell?
  Kolonizátor? Laotse? Kötődöttség? Hogy csak párat említsek.

  Néha kifejezetten fájdalmas téged olvasni.

  Ízlelgesd csak:
  Gyarmatosító, Lao-ce, kötődés.

  Szép nyelv ez, kérlek ne rongáld.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. sorry, de ziccer:

   http://www.youtube.com/watch?v=BSIEaxmscCo

   Törlés
  2. Jaj, jaj,... ott van az elején, hogy ezt az írást honnan vettem át. De igazad van egyébként.

   Törlés
 47. Kösz Nyitogató. Én becsuktam (elolvasás után), ki sem kellett volna nyitni (Panndora szelencéjét) ! Dettó

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nah hogy hogy? Csak nem eretnekség? Hiányzik belőle a "Jézus", vagy pár keresztény kulcsszó?
   Tényleg nem értem mire gondolsz.
   Nem tűnik logikusabbnak mint jézus krisztus, az egyetlen teremtőnk fia?

   de tudod mit?! had nyitogassam még azt a szelencét:
   http://pastebin.com/qpDk6Hgc

   Teljesen komolyan mondom mindenkinek, hogy aki kicsit szeretne tudástbővíteni, keressen rá a "Rejtett Kéz" dokumentumra. nehéz olvasmány, de ha felfogod, segíthet. Természetesen, az örök mondás igaz. Semmit ne vegyél készpénznek, járj utána, gondolkozz rajta...

   Törlés
  2. Arpi el Az örökítőanyagra: DÉNES ebből jött a D.N.S jó mi?
   Ezzel a kis cinizmusággal szerinted mennyire szolgáltad az urat? A 10 parancsolatot sem tudjátok betartani akkor először nem azt kéne gyakorolni. Az ilyen eltévedt lelkeket mint schwaben vagy virág akik csak olvassák a bibliát de nem értik, nem ezeket kéne felvilágosítani. Nem velünk kéne vitatkozni.(mondjuk Kereső elvan veletek) Főleg nem úgy ,hogy egy másik utat Ti ki sem próbáltok mivel csak Egy útban hisztek.

   Törlés
  3. D.N.S. Bocsánat ha megbántottalak, ugyanis mi sem áll tőlem távolabb, mint a cinizmus. Remélem nem gondolod komolyan, hogy a DNS az mindenkinek Dénesnek ugrik be (soha eszembe nem jutott). A dezoxiribonukleinsav annál inkább. De azért ha újjal mutogatsz másra (most rám), sose feledd, hogy minimum három új mutat vissza. Egy az út, egy az Isten: "én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet, senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam (Jézus)". Ennyi. Mi nem veletek vitatkozunk, hanem ti vitatkoztok rajtunk keresztül Jézussal !

   Törlés
  4. Akkor Jézus elég gyenge ellenfél. :)

   Törlés
  5. Amúgy ezzel nem kevesebbet állítasz, mint hogy ti magatok is isteni kinyilatkoztatásokat tesztek. Azért ez kicsit vad nem? :) Bár volt kitől tanulni, régi keresztény hagyomány. :)

   És igen kedves DNS, egész jól elvagyok velük. :)

   Törlés
  6. Jól kimagyaráztad...
   Te azt írtad örökítőanyag nem pedig D.N.S
   A válaszadás lehetőségével éltem csak abszolút nem sértettél meg csak tükröt mutattam. :(

   Törlés
  7. Kedves Nyitogató ! Találó neved van, de vigyázz hogy melyik ajtón mész be. Sok rossz van, de csak egy jó ! Idézem Pandora szelencéjét a Wikipediából:
   "Ebben az időben az emberek még paradicsomi állapotban éltek, semmiféle baj nem gyötörte őket. Egy nap azonban Pandóra kíváncsiságból kinyitotta a szelencét, amiből az emberiségre szabadult az összes csapás (betegség, bánat, szegénység, bűn, ínség, szenvedés, keserűség, öregség, gond, irigység, gonoszság) Pandóra megijedt és gyorsan lecsapta a szelence fedelét, amiben egyedül a remény maradt benn. A világra szenvedéssel teli időszak köszöntött, míg Pandóra újra ki nem nyitotta a dobozt, hogy a remény is kiszabaduljon."
   Az idézett írásod is ilyen, azzal a különbséggel, hogy a remény hiányzik belőle. Nos ha már az analógiánál járunk, azok az ősi bölcs, és igen magvas gondolatok melyeket föltártál, még mindig Lucifertől származó tanítások, eszmék és tudományok, bármennyire is vonzóak és elgondolkodtatók. Az ősi okkult kabbalán, gnoszticizmuson meg zoroasztrizmuson keresztül ez mind nem újdonság, viszont a gonosztól származik. Nekem nem kell. Ha valaki a Jézustól (aki legyőzte Lucifert avagy sátánt, és mellesleg az életét adta érted is) származó igazságok helyett ilyen forrást válasz, hát vessen magára. Nagyon sajnálom. Ugyanis ennek kemény bőjtje lesz (vagy már van).

   Törlés
  8. "Örökítő anyag (főnév): A sejt magjában elhelyezkedő rendkívül fontos szerves vegyület, óriásmolekula, amely két spirálisan (csavarvonalban) egymás mellett futó hosszú szálból áll. A sejt felépítésére és működésére vonatkozó összes információt tárolja. (Az örökítő anyag szabja meg a sejtben felépülő fehérjék aminosav-sorrendjét.) Szerkezetéből adódóan a sejt képes erről a vegyületről pontos másolatokat készíteni. A másolatok a sejt szaporodásakor (osztódásakor) az utódsejtbe jutnak, és ezzel biztosítják a tulajdonságok átörökítését. Ezért hívják ezt az anyagot örökítő anyagnak. (Az örökítő anyagot DNS néven is szokták említeni. Ez a vegyület nevének rövidítése. A teljes név ismertetésére és annak magyarázatára itt most nem térünk ki, mert az alaposabb kémiai ismereteket igényel.) "
   Bocs, azt hittem ezt tudod. Magamból indultam ki, túl sokat tanultam biológiát.

   Törlés
  9. Nagyon vicces keresztény vagy te árpika :)
   Innentől vissza adlak Keresőnek mert ez ahogy Ő fogalmazta ("egyre szánalmasabb")

   Törlés
  10. Igazad van E.K. Mi Isteni kinyilatkoztatásokat teszünk. Sőt Te is tettél már, mikor az Igét idézted, mert azt emberek írták ugyan, de sokszor nem embertől származó gondolatokat, tanításokat. Ezért mindenkinek elérhető ez a "kegy" hogy kinyilatkoztassa Istent !
   “Mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek”.(2 Péter 1:21.)
   "A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített." (2 Timótheus 3,16-17)
   csak egy szóra...
   "Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak" Jézus
   (Lukács 21:33)

   Törlés
  11. Köszönöm Dénike ! Adjon Isten ! :-)

   Törlés
  12. @Arpiel:

   Jó hát ezzel az isteni kinyilatkoztatás kérdéssel úgysem jutunk előrébb. :) Lapozzunk is szerintem. Ha lehet akkor visszafelé. Ez a korszakolós téma nincs még kivesézve... nem írnám le mégegyszer, itt van kicsit fentebb.

   Törlés
 48. Kedves István!

  Légy szíves írj a neved mellé valamit, mert így azt hiszik, mi ugyanazon személyek vagyunk. Pedig nem! Én is megteszem!!!

  Köszönettel

  István1

  VálaszTörlés
 49. Gyerekek! Itt az örök életben senki nem hisz? A testről megy a vita? Jaj ne! A Biblia propaganda-anyag, ez OK, de Jézus valós személy volt, aki tényleg tudott "csodákat" tenni, amit egyébként mi is meg tudnánk tenni, ha elhinnénk. De nem akarom őt leértékelni egyáltalán, a nagysága a végtelen szeretet megnyilvánulása, ami mindennél fontosabb és nagyszerűbb.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Itt ezen a blogon vagyunk Mi és vannak Ők. Mi akik áthelyezzük gyakorlatba akár Jézus tanításait Ők meg csak terjesztik az igét mást nem csinálnak ettől Mi vagyunk az elátkozottak ,kárhozottak stb... Tömören ennyi.
   Nekik csak a mennyország létezik. Arra meg készülj fel a szcientológiádat is kifogják kezdeni.
   Kitartást kívánok előre is. Üdv.

   Törlés
  2. Jézus valós személy? :) Aki még nem látta a Zeitgeist című filmet, gyorsan pótolja. http://www.youtube.com/watch?v=ETy6KHfNaIk

   Hozzátenném, hogy mindennek amit alig tudtam elfogadni a film mondanivalójából utánanéztem, és rá kellett jönnöm legalább 70%-os igazság tartalma van!

   Törlés
  3. Elnézést a másik István már szólt h jelezzem nem ő vagyok. Ez kimaradt. -Seraph-

   Törlés
  4. Na akkor lépj be Csabi és Ubi mellé a klubba. :) Hakapeszi a posztumusz tiszteletbeli elnök. :)

   Törlés
  5. Ellenérvek helyett támadás a reakciód. Úgy látom nincs kivel vitatkozni és eszmét cserélni. Megmutattad ki is vagy valójában.

   -Seraph-

   Törlés
 50. @István @D.N.S
  Igen bizony! De a hit nem jó ha vakhit. Következésképp ők nem hihetnek olyasmiben, amit még fel sem képesek fogni. De mi, akik tudjuk, hogy nem vagyunk elveszettek - mert velünk vannak, akik a lelki fejlődésben egy olyan szintre jutottak, amit minekünk elképzelni is nehéz - ők vigyáznak ránk , ők terelgetnek minket, és mi közelebb jutottunk hozzájuk.
  A tűzokádó igaz-hitűek lehúzó viselkedésükkel maguknak ártanak a leginkább. Elvenni tőlünk azt, amiért már megdolgoztunk, ugyse tudják.
  A többi IQ-bajnok meg villoghat a diplomájával. Kit hatnak meg vele?
  Jézust megölték (és ezt már sokadszorra írom, mert nagyon szeretném kihangsúlyozni), mert a szeretetet hirdette az öntelt kiváltságos viselkedéssel szemben. És ma is sokan megölnék. Ennyire komoly az elvakult önimádó ember bősz haragja.

  VálaszTörlés
 51. Jézust a zsido farizeusok azért ölették meg,mert Isten Fianak es a Messiasuknak mondta magat.Amikor pedig Jézus megöletésérol irsz valamit,lehetoleg tedd azt is hozza,hogy fel is tamadt...hogy azért errol is tudjanak az emberek pléhbanos.Azota ott ül az Atya jobbjan.

  VálaszTörlés
 52. Válaszok
  1. Akkor költözzünk össze, kíváncsi ember vagyok. Még sosem láttam istent ülve...

   Mennyi a havi rezsid? Nyilván beszállok...

   Törlés
  2. Felcsigáztad! Külön szobátok lesz?

   Törlés
  3. Ugy néz ki,Kereso par nap ota mar lejjebb adta,es mar egy jellemtelen,gyerekes gyava kutyaval is összeköltözne...csak hogy lathassa Istent ülve.:)
   Na,mentem aludni,nalam hajnali 3 van.

   Törlés
  4. Ha anyukád is olvassa ezt a blogot, ki fogsz kapni hogy ilyen későig fent maradtál. :) Ilyet nem szabad leírni, amatőr vagy. :P

   Egyébként Istenért bármit, ilyen apróságok nem tarthatnak vissza!

   No jó8

   Törlés
  5. Legalább megszületett Ria önismerete: "egy jellemtelen,gyerekes gyáva kutya"

   Törlés
  6. Ezt én írtam róla... :) (bár a jellemtelen szerintem nem szerepel az eredeti szövegben)

   De a gyáva kutya nagyon is ül! :) Ezt ő is tudja. :P De mosmá alszik... majd később visszatérünk erre.

   Törlés
  7. Rossz megfigyelo vagy D,N.S...amiket felsoroltam,azokkal Kereso illetett engem odébb.

   Törlés
  8. Kösz kereso,tuntem is.

   Törlés
  9. Ezért is van még mit tanulnom mert még nem látok mindent át. Nem úgy mint Ria aki már beszélt Istennel meg még Jézust is látja a jobbján. :)

   Törlés
  10. Te azt hiszed amit látsz ? A hit nem a láthatatlan valóságról szól ? Nagyokos. Tömény gúny, irónia és ítélkezés. Jó jellemrajz. Gyümölcséről ismerik meg a fát !

   Törlés
  11. Mondtam már beszélgess Keresővel Ő még szeretné is. Neked meg nem savazni kéne hanem odatartani a másik orcádat!!! Teee keresztény. 10 parancsolat erre koncentrálj.

   Törlés
  12. Keresztény vagyok de nem hülye ! Semmi alapod nincs se törvényre se Igére hivatkozni ! Képmutató !

   Törlés
  13. Gyerünk add ki, menni fog az... Mond el valójában mi bánt? Mi meghallgatjuk ha tudunk segítünk is de csak egy másik utat tudunk felajánlani.

   Törlés
 53. Egyébként miert nem latogatsz el hozzank is,ha annyi sok kérdésed van? - marmint az Idok jelei.hu-ra? Vagy nem is tudod,hogy vagyunk?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Biztos nem hallott még róla pont úgy mint a kontrollblogról sem. :)

   Törlés
  2. A kontrolblog nem olyan jo,mint a miénk...mar lattam oket korabban,eleg unalmasak...csak olyan szabvany...a miénk izgibb.

   Törlés
 54. Na jo...a lelki szemeiddel te is meglathatnad,mondjuk,a megtérésed utan,ahhoz nem is kellene,hogy összeköltözzünk,es ugy még szemtol-szemben is lathatnad majd odafönt...na,és még talalkozhatnank is.
  Egyébként Istent,nagy I-vel lehetoleg légyszi'.

  VálaszTörlés
 55. Na mi a helyzett Kereso?...csengetett a postas?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kurva postás mindig akkor jön, mikor épp neked készülök írni. :)

   Na visszatérve, majd meglátogatlak oszt kémleljük az Atya jobbját együtt. Lesz mit nézni... :)

   Az időkjelei fixen olvasott oldalam, csak a komment szekciót nem látom a sok tömjénfüsttől. :) Meg amúgy is nehezen illeszkednék be. Ez a sok sátáni hang a fejemben, ott nem találna szép fogadtatásra.

   Törlés
 56. @Ria. Igen tudom, hogy feltámadt. De számomra sokkalta fontosabb az a tanítás, amit ránk Ő a Tanítómester, akit több nép is elismert (De! Ő az egyik a sok közül!) hagyott ránk. Éééés az hogy felment a Mennybe, az számomra azt jelenti, hogy a Lelki fejlődésben egy általunk nem ismert szintre lépett. Ahova mi is eljuthatunk - igény szerint ugye.
  A lehetőség adott MINDENKI számára. De az hogy TE kit fogadsz el Tanítómesterednek, és azt miért akarod folyton másokra ráerőszakolni, az kérem szépen két KÜLÖN dolog.
  Az Ő békéje nemcsak Őáltala felsmert és tanított dolog, hanem még SOKAN MÁSOK is ismerték ezt a tanítást már Őelőtte is.
  És mielőtt valakit azzal vádolsz, hogy az ördög csapdájába tévedt, gondolj a kijelentésed SÚLYÁRA!

  VálaszTörlés
 57. Ej ez a postas...
  Mit mondanank a férjemnek? Ki vagy és miért jöttél?
  Az idok jelein nem kell feltétlenül commentelni is.elég,ha csak olvasgatsz ott.Annak a sok satani hangnak a fejedben,jot tenne a tömjénfüst egyébként.

  VálaszTörlés
 58. Emberek, ti most kajak egymást ócsároljátok? Ez a nagy igazság keresés? Én szégyenlem magam a helyetekben.

  -Seraph-

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az jól jön, mert mi kurvára nem szégyelljük. Még jól is eshet a párhuzam Krisztussal. :)

   Törlés
  2. Akkor folytassátok, örültem, hogy itt lehettem. Megint sok újat tanultam. További szép napot emberek. :)

   -Seraph-

   Törlés
 59. Jól van István, nekem tetszik a te higgadtságod, és igazat is adot neked.

  VálaszTörlés
 60. A "Biblia-szakkörösök" figyelmébe is ajánlanám az alábbi magvas előadást: ;-)

  ______________________________________________

  Klaus Dona: The Hidden History of the Human Race (March 2010) - Az Emberi Faj Titkolt Történelme

  http://www.youtube.com/watch?v=y47sh_iXpik

  leírva (en): http://projectavalon.net/lang/en/klaus_dona_2_interview_transcript_en.html
  ______________________________________________  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Én is adnék egy kis feladványt keresztény testvérkéinknek.
   A bibliai teremtés könyvében ez van írva:
   "Isten újra szólt: "Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá." Ter.1.27. Vagy ,
   "Azután így szólt az Úristen: "Lám, az ember olyan lett, mint egy közülünk, ismer jót és rosszat." ter.3.23.
   Vajon miért beszél többes számban Istenről itt a biblia ?
   Én nem vitatom Isten EGY-ségét, de gondolkozzatok is, ne csak olvassatok !

   Törlés
  2. Akkor válaszol neked egy keresztény, mondom mán beszállok itt a buliba, mert nagy itten a keresztény ellenesség.
   1.Isten a Logosszal beszélget eközben (Jézussal) - magunkhoz hasonlóvá (de nem olyat mint amilyenek mi vagyunk - Úr)
   2.Mivel a Sátán felnyitotta az ember 3. szemét arra, hogy van rossz is a világban és lázadni köllene, ezért olyanok lettünk mint az istenek, hasonlóvá lettünk Istenhez, de nem vagyunk Istenek.
   A többes szám magának a Logosznak szól, nem nekünk. Én is ajánlom nektek Hénoch könyvét, abban sok igazság kitárulkozik, de mivel az atyák megrémítőnek tartották, nem tették bele a Bibliába, de hiteles történet, még egy aranykori embernek is!
   Ezért mondom nektek, hogy így-úgy, de mind meghalunk.
   Meghal a postás, meghal az ács, meghal a mérnök, meghal a közgazdász, meghal a zsidó, meghal a magyar, meghal a cigány, meghal a ponty, meghal az üregi nyúl.
   Na az emberekre visszatérünk, és meghalunk, hát... hogy mondjam, cink lesz szerintem az, hogy majdan ott állsz Isten előtt és azt mondod: "no, gyöttem oszt had reinkarnálódjak." Isten mondani fogja: "ki vagy?"
   De ha én meghalok és neadjisten 0% reinkarnálódok, akkor röhögve mondom majd az elfelejtető átkot szóró goblinnak, hogy no nem nekem volt igazam:D Én meg tudom oldani ezek után, de ti nem. Ezt nevezik az Úr félelmének.
   De akkor semmi gond, ha valljátok Jézust... Ő is majd megvall titeket bármiben is hittetek. Ja és ne vitatkozzatok ennyit, mert árt a szépségnek, és öreg korotokban csupa ráncok lesztek.
   Végezetül: tegnap láttam egy ufót, szivaralakút, a pesti csöves meg elszívta...gondolhatjátok, hogy mennyire ártott az a tüdejének.
   Na áldás békesség, dícsértessék az Úr Iesus Christost, erős vár a mi Istenünk!

   Törlés
 61. "A Jézus Krisztus (Fiú), az Atya, a Szent Szellem nevében" Mindhárom Isten. Jézus Krisztus volt a teremtés kivitelezője, az Atya volt a kigondoló, Szent Szellem (Lélek) pedig ki is ment a "helyszínre". A 3=1

  VálaszTörlés
 62. A válasz eddig helyes. De ki a Szent Szellem ?

  VálaszTörlés