2013. április 28., vasárnap

Miért vezet minden tudás THOT-hoz és miért is van "hermetikusan" elzárva - Thoth Smaragdtáblái


„A szellem egyetlen mozdulatában benne van az élet összes törvénye. Egyetlen csepp vízben benne van a végtelen óceán rejtélye.” (Hermes Trismegistus)
A Föld csak látszólag anyagi fogalom, mindenki olyan tér-idő keretek között él, amilyen a tudati megvalósítása...

Korábban (anno) mikor a világ összefüggéseit elkezdtem kutatni, hamarosan első felismerésként megtaláltam a 13 vérvonal, a 13 Család létezését és rejtett működésének szálait, melyek egészen napjainkig meghatározzák a teljes emberiség történelmét. 

Az, hogy ezt a piramist Illuminatinak vagy egy rejtett hatalomnak nevezzük teljesen mindegy.
Egyet bizton tudok állítani, sokan összekeverik és 1776-tól számítják csak létezésüket: az Adam Weishaupt féle bavariai nemességből megalakult Illuminatus Társaság létrehozásától .... Akiket viszont én a piramis csúcsán állóknak látok, ők ennél sokkal ősibbek és nem győzöm árnyaltan fogalmazni, sok mindenben mások, mint az emberek...
Mert a valódi irányítók és a rejtett tudás őrzőiként létező ősi vérvonalak nem száz vagy ezer éve, hanem több ezer, sőt tízezer években mérhető idők óta jelen vannak a bolygónkon. 

Amikor először kapcsolatba kerültem "velük", hamar rá kellett döbbennem két dologra:
- egyrészt tényleg az égvilágon semmit - ha optimista vagyok, akkor úgy fogalmaznék - vajmi keveset tudunk csak a világ működéséről és az azt meghatározó erőkről.
- Másrészt mindig ugyanoda jutunk vissza, az ősi Egyiptom területére, illetve az ott élő civilizáció tudásához. 

A legszomorúbb az egészben, hogy a legtöbb kérdésre a mai napig nem kaptunk választ - vagy azért mert elfogadtuk a legegyszerűbb tálcán kínált válaszokat igazságként, amit a szabadkőműves tudomány igaznak állított be.....Vagy azért mert igényünk sem volt erről többet megtudni.

Alapvető kérdés lenne számunkra (és ezt szó szerint idézem) : "ha tudnátok, hogy kik hozták létre az egyiptomi civilizációt és kiknek a leszármazottai voltak vagy honnan jöttek, akkor sok mindent megérthetnétek...." 


És ez tény ! Ami pedig számomra is sajnálatos - de el kell fogadnom látva a jelenlegi fejlettségi szintet - , hogy a mai napig nem mondják el, és az emberek 99%-ának fogalma sincs, honnan is származik az emberiség. Kik is vagyunk mi valójában?
Miért beszélek én is úgy gyakran, hogy vagyunk "mi" és vannak "ők" ?..... Az, hogy a Darwin-féle eugenista evolúció hazugsága már régen megdőlt - bár soha nem is volt bizonyított - , az édeskevés ahhoz, hogy a valódi igazsághoz közelebb kerüljünk.
Mert nem ok nélkül tartják ezt éppen annyira elzárva előlünk. 
Ha megtudnánk, hogy DNS-szerkezetünk nem véletlenül lett olyan, amilyen.... Hogy élnek köztünk olyan "személyek", akiknek más... Hogy nem minden isteni és még csak nem is bibliai, hanem sokkal prózaibb beavatkozás eredménye... 
Hogy a tobozmirigy és Horusz szeme miért annyira hasonlatos és mennyire nagy erő rejlik benne, ha nem lenne genetikailag és mesterségesen is blokkolva...... Szóval lenne itt még miről mesélni......

Hiszen a mai napig nem tudunk megválaszolni olyan kérdéseket, hogy
- mit jelent az, hogy az istenek együtt éltek bizonyos ideig az emberiséggel.... ?  
Minden ábrázoláson Mezopotámiától az egyiptomi hieroglifákig és festményekig egyértelműen ábrázolva vannak és szerepelnek a leírásokban. (Én nem tudom olvasni a hieroglifákat, de ismerek olyat, aki igen...)
- pl. a sumérok civilizációja miért épül arra, hogy az istenek égi járműveiken leszálltak az emberek közé és átadták tudásukat a kiválasztottaknak (honnan tudtak a Plejádok csillagképről,  amit rendszeresen ábrázoltak egy Nibiru nevű "valamivel" együtt; miért vágtak mérnöki pontossággal átjárókat sziklákba, amik ma már sehová nem vezetnek.....sorolhatnám...)

- miért épültek és mire használták a piramisokat ? (Már most szeretném tisztázni, hogy nem temetkezési helyek voltak, egyetlen sírkamrát nem találtak piramisban....).

Nem beszél ugyanez a "tudomány" :
- az egész Földet behálózó energetikai rendszerekről,
- arról, hogy az egyiptomiak ismerték az elektromos áramot,
- arról, hogy mi a szerepe az obeliszkeknek a piramisok mellett és miért vittek Egyiptomból Párizsba, Londonba, Rómába, Washingtonba és a világ megannyi pontjára belőlük....
- arról, hogy a piramisok nem csak "álltak ott"a fáraók nagyságát hirdetve, hanem működési elvük volt....

Ha mindezeket tudná sok ember, akkor már nem is lenne meglepő, hogy az atlantiszi mágia hogyan befolyásolta modern nagyvárosok felépítését. Amit sem a történelemórákon, sem az építészetben nem tanítanak és mégis rengeteg mindent áthat és meghatároz.....
- hogy miért nem véletlen a mai Párizs tájolása és elrendezése, és miért olyan, mint az egykori Alexandriának ?
- Miért van ott az egyiptomi Ízisz és Ozirisz mindenhol ? Még az eredeti Íziszt jelképező Pharosz-i Világítótorony, mely az irányt mutatja visszaköszön Pharos-Isis = Paris összevonásban....
- miért volt egy régi terv valóra válása a Pei által a Louvre udvarán felépített üvegpiramis ?
- Washington DC utcái miért éppen speciális alakzatban lettek megtervezve a szabadkőműves alapító atyák égisze alatt ? Sőt miért District of Columbia a neve...
Miért ez a sok "kolumbiánus" név Columbia Egyetem, Columbia Pictures, melynek szimbóluma szintén a "fényhozó".....
- A hatalmas George Washington szobra miért hasonlít kísértetiesen Baphomet ábrázolására és miért mutat mindenhol egyik kezével fel, a másikkal lefelé.....?


- Röviden: ők tudtak (és tudnak)  valamit, amit mi nem....

Ennek egy külön blogot indíthatnék, mert órákig tudnám mesélni, csak az átlagembereket ez már nem érdekli sajnos. Ha elég sokan szeretnétek, persze szívesen mesélek róla.....


Előkerül a mágia egyik fontos tétele, amit alkalmaznak ma is:
"As above, so below" (Amint fent úgy lent is)
"Minden, amit a Földön tesznek vagy mondanak, a magasságokból veszi eredetét, ahonnan az összes lényeges tulajdonság szétárad mérték és egyensúly szerint, így semmi sincs, ami nem fentről származik és nem oda tér vissza."

Tudom, már megint sokat beszéltem, de mindig így járok..... :( Végül a hosszúra nyúlt bevezetőm végén, elmondanám az apropót, mert akármerre kutatgatok, mindig előkerül egy entitás - szándékosan nem nevezném személynek, embernek meg semmiképp - THOT vagy THOTH, akinek a tudása meghatározza és összefogja ezt az egészet. (SBG Buddha)Ő volt THOT,
majd "új nevén" Hermes Thrismegistus....


A magyar nyelv ezt az ősi tudást nagyon szépen tartalmazza, hiszen ezen civilizációk leszármazottai kapcsolatban álltak a MAG népével is..... :
Amikor azt mondjuk magyarul, hogy a tudás vagy bármi "hermetikusan el van zárva", akkor sokaknak fogalma sincs róla, hogy pont Hermes, azaz Thoth tudásának elzárására utalunk.
Ha a smaragdtábla írásjeleit megfigyeljük, nekünk magyaroknak rögtön szembe kell, hogy tűnjön rovásírásunk jeleivel való hasonlóság...

Az itt lefordított táblák története furcsának és hihetetlennek tűnhet a modern tudósok számára. Koruk lélegzetelállító: Krisztus előtt 36 000 évvel keletkeztek. 

Szerzőjük Thoth, egy atlantiszi pap-király, aki az ókori Egyiptomban kolóniát alapított miután az anyaország elsüllyedt. Ő építette a gizeh-i Nagy Piramist, amelyet tévedésből Keopsznak tulajdonítanak. (Lásd A Nagy Piramis-t, Doreáltól.) Ebben az épületben testesült meg az ókor nagy bölcsessége, és ide rejtették el az egykori Atlantisz titkos feljegyzéseit és eszközeit.

Thoth körülbelül 6 000 éven keresztül vezette Egyiptom népét i. e. 56 000-től egészen i. e. 50 000-ig. Ez alatt az időszak alatt az ókori barbár nép, akiket Thoth és más atlantisziak vezettek, a civilizáció magas fokát érték el. Thoth halhatatlan volt, ami azt jelenti, hogy legyőzte a halált, és csak akkor távozott a világból, amikor ez szándékában állt, és még akkor sem a halál útján. Hatalmas bölcsessége a különböző Atlantiszból származó népek kolóniáinak urává avatta, ideértve a Dél- és Közép-Amerikában élő egyes népeket is.

Amikor elérkezett az ideje, hogy Egyiptomot elhagyja, Thoth a Nagy Piramist az Amenti termeinek bejárata fölé emelte, és ebben helyezte el feljegyzéseit. Legmagasabb rangú emberei közül őröket jelölt ki ezeknek az őrzésére. Később ezek leszármazottjai lettek a piramis főpapjai, Thothot pedig a bölcsesség Isteneként, a nagy "feljegyzőként" tisztelték mindazok, akik földről való távozása után születtek. A legenda szerint az Amenti termei az alvilág termeivé, az Isten termeivé váltak, amelyeken a léleknek át kellett haladnia a halál után, hogy ítéletben részesüljön.

Későbbi korokban Thoth egója a smaragdtáblákon leírt módon újra emberi testet öltött. Ily módon háromszor inkarnálódott, utolsó inkarnációjában Hermész, "a háromszor születettként" ismerték. Ekkor hagyta hátra azt az írást, amelyet a modern okkultisták Tabula Smaragdina-ként ismernek. Ez tulajdonképpen egy későbbi és jóval szűkre szabottabb bemutatása az ókori misztériumoknak.

Az ebben a könyvben lefordított táblák száma tíz, melyeket Thoth a Nagy Piramisban helyezett el a Piramis papjainak védelme alá. A tíz táblát 13, azaz tizenhárom (!!!) részre osztottuk, hogy jobban lehessen dolgozni velük. Az utolsó két tábla olyan hatalmas és mélyreható dolgokat érint, hogy jelenleg tilos azokat az egész világ tudomására hozni. Mindamellett azokban is amelyekkel itt közre adunk olyan titkok rejlenek, amelyek felbecsülhetetlen értékűek a figyelmes olvasó számára. 
El kell olvasni ezeket, nem egyszer, hanem százszor, mivel csak így bontakozik ki igazi jelentésük. Az egyszeri olvasás által fölfedezhetjük a bennük rejlő szépséget. A behatóbb tanulmányozás a kereső számára a bölcsesség útját mutatja meg.

Letöltés: PDF

Most néhány szót arról, hogy ezek a hatalmas misztériumok több évezredes titkosítás után miért épp az újkor embere számára kerülnek felfedésre.
Krisztus előtt 1300 évvel Egyiptomban, az ókori Khemben, zavargások támadtak és papok utaztak a világ különböző tájaira. A piramis papjai közül néhányan a smaragdtáblákat talizmánként magukkal vitték, hogy ezek segítségével hatalmat gyakorolhassanak a kevésbé fejlett Atlantiszból származó népek főpapjai fölött. 
A legenda szerint a smaragdtáblák birtoklói Thoth-tól kapták a hatalmat.

A smaragdtáblákat birtokló papi csoport Dél-Amerikába ment, ahol egy virágzó nép, a mayák között telepedett le. Az ő hagyományaik őrizték meg legnagyobb mértékben az ősi bölcsességet. A X. században a mayák a Yucatán félszigeten telepednek meg, és a smaragdtáblákat az egyik Nap Isten templom oltára alá helyezik. Miután a spanyolok meghódítják őket, és városaik elnéptelenednek, a templomok kincseire a feledés leple hull.

Tudnunk kell, hogy az egyiptomi Nagy Piramis egykor és ma az a hely, ahol a jelöltek a misztériumokba való beavatást megkapják. Jézus, Salamon, Apolóniusz, és mások is itt válnak beavatottá. A könyv szerzője (összeköttetésben áll a Nagy Fehér Páhollyal, amely a piramis papságán keresztül is kifejti tevékenységét) megkapta az utasításokat, hogy hogyan kerítse elő és hogyan vigye vissza a smaragdtáblákat a Nagy Piramisba. Ez különböző kalandok után, amelyekre itt most nem térünk ki, megtörténik. Mielőtt visszavitte volna a táblákat, engedélyt kapott azok lefordítására, és arra, hogy a táblákra vésett bölcsességről egy másolatot megtartson. Ez 1925-ben történt. Csak most érett meg az idő arra, hogy a táblák tartalma részben megjelenhessen. Tudjuk, hogy sokan megvetéssel nézik majd mindezt. Az igazi tanítvány viszont képes olvasni a sorok között, és igazi bölcsességet nyer. Ha a fény bennünk van, akkor a táblákba vésett fény visszatükröződik majd.

Most néhány szót szólnék a táblák anyagi szerkezetéről. Tizenkét smaragdzöld tábláról van szó, amelyek egy alkímiai transzmutációk során keletkezett anyagból készült. Elkoptathatatlanok, és ellenállóak minden egyéb anyaggal szemben. A táblák atommag szerkezete gyakorlatilag stabil, ami azt jelenti, hogy nem észlelhető semmilyen változás benne. Ez a fizika ionizációs törvényeit meghazudtolja. A táblákon az ókori Atlantisz írásjelei találhatóak, olyan írásjelek, amelyek az összeszedett gondolatok előtt értelmet nyernek, amint az olvasó elméjében a megfelelő rezonáns rezgéseket életre keltik. A táblákat aranyszínű ötvözetből készült abroncsok fogják össze, az összefogó abroncsokat egy ugyanabból az ötvözetből készült pálca tartja össze. Ennyit a külső anyagi megjelenésről. Az itt található bölcsességek az ókori misztériumok alapját képezik. Annak aki figyelmes elmével és nyitott szemmel olvassa a smaragdtáblákat, a bennük rejlő bölcsességek százszorosan feltárulkoznak.

Hiszed vagy sem, olvasd el, és a táblákon található rezgés megelevenít egy választ a lelkedben. 


„Való, tévedéstől mentes, biztos és igaz mindenek felett, hogy ami fent van, a lentihez hasonló, s ami lent van, a fentihez, beteljesítvén az Egyetlen számtalan csodáját. Ahogyan pedig az összes dolog az Egynek elgondolása szerint lett, úgy minden ebből az Egyből vette eredetét egyetlen átváltozás által. Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, s a Föld tartja fenn.

Ő a jelenségek valamennyi megnyilvánulásának nemzője a világ egészében, hiszen a tökéletesség benne rejlik erejében. Ha a Földre vetül, elválasztja annak elemét a Tűztől, a finomat a durvától, s nagy óvatossággal emelkedve onnan lassanként a Mennyekig hatol, majd ismét visszahull a Földre, egyesítve magában a felsőbb és alsóbb dolgok befolyását.

Így lehet tiéd az egész világ világosságának dicsősége, s minden sötétség menekül majd előled. Ebben rejlik valamennyi erő szilárd állhatatossága, mivel minden megfoghatatlant áthat éppúgy, akár a tömörebb állománnyal rendelkezőket. Így lett e világ létrehívva, s ezáltal válnak oly csodás átváltozások elérhetővé, melyeknek elve ugyanez. Azért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világ bölcsességének mindhárom része birtokomban van. Amit a Nap hatásairól mondhattam, befejeztem. Elvégeztetett!”


AZ ATLANTISZI THOTH SMARAGDTÁBLÁI:

I. Smaragdtábla: Az Atlantiszi Thoth története
II. Smaragdtábla: Az Amenti Csarnok termei
III. Smaragdtábla: A bölcsesség kulcsa
IV. Smaragdtábla: A Megszületett Tér
V. Smaragdtábla: Unal lakója
VI. Smaragdtábla: A mágia kulcsa
VII. Smaragdtábla: A hét Úr
VIII. Smaragdtábla: A misztériumok kulcsa
IX. Smaragdtábla: A tértől való szabadulás kulcsa
X. Smaragdtábla: Az idő kulcsa
XI. Smaragdtábla: A fent és a lent kulcsa
XII. Smaragdtábla: Az ok és okozat törvénye és a Prófécia kulcsa
XIII. Smaragdtábla: Élet és Halál kulcsai
XIV. Kiegészítő Smaragdtábla: A Jelképek
XV. Kiegészítő Smaragdtábla: A Titkok Titka

Ez itt csak egy "gagyi" főáramú filmecske, de érdekességnek lehet megér egy egyszeri nézést. A baj csak az, hogy nem az igazat tartalmazza......(SBG Buddha - VilagHelyzete.com
)

◢ BLOG: 
VilagHelyzete.com)
◢ Youtube-csatorna: VilagHelyzeteTV

◢ Legnagyobb FB-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
◢ Párhuzamosan futó FB-oldal (az előző törlése esetére) : https://www.facebook.com/VilagHelyzete
◢ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog
◢ Azonnali Alternatív VilagHelyzete hírek: http://alternativhirek.blogspot.com

302 megjegyzés:

 1. Azt a jó ég és minden magasságosság, mi ez?:D Ennyi idő alatt elolvastam és beláttam a sorok közé, az ember előtt titkolni kell a tudást, jelenti ki Thot. Csak a 13 család tudhatja, az egyszerű (gój) barbár nem? Én nem tudhatom?
  Buddha mennyi időt fordítottál erre? Hatalmas gratuláció a kitartásodért, még ha vannak is kételyeim ezzel kapcsolatban. Párszor még elolvasom, és összehasonlítom. Ja és egy kérdésem lenne, hogy ki tud Ó-atlantisziul?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Ennyi idő alatt elolvastam és beláttam a sorok közé" számoljunk kicsit: 18:23 Buddha felteszi ide a cikket. amig átrágod magad a cikken és a képeket is megnézegeted kb. 3-5perc. mert tényleg gyorsan olvasol tételezzük fel elolvasod söt tovább megyek értelmezed is magadban az egészet ahogy te fogalmazol beláttál a sorok közé. szoval 37perc alatt elolvastad értelmezted söt még megjegyzést is irsz ami szintén 1-2perc mert gondolom gyorsiro is vagy. gratulálok fény gyermeke. hol lehet jelenkezni ilyen tudás megszerzésére? magán orákat is adnál?

   Törlés
 2. Ajánlom figyelmetekbe még a Hórusz Szeme sorozatot, az itt leírtakkal hasonlatosan, egyiptológia kicsit másképp! :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hórusz szeme 10 rész listán, igazán megéri megnézni:
   http://www.youtube.com/watch?v=LA00PxS0OQE&list=PL872DFFF97721EC51

   Törlés
 3. Üdv!Engem érdekelne hosszabban is a történet, csak nem tudom hogyan tudnánk kapcsolatba lépni.(Ez az első hozzászólásom, általában csak olvasgatni szoktam.) Esetleg ha van rá lehetőség megadok pár elérhetőséget: e-mail -> mbalazs11ster@gmail.com Skype: yorsky.kauro

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Többféle irodalma van a témának, és ha még nem olvastad, ezt mindenképpen tudom ajánlani.
   http://hu.scribd.com/doc/23674482/Beavatas-Elisabeth-Haich-I-resz
   Tudom még ajánlani Molnár Edit könyveit, abból is elsősorban a Piramis üzenete c. könyvét, de a többit is olvasd el ha egy kicsit mélyülni akarsz! :)

   Törlés
 4. http://www.youtube.com/watch?v=EOvkFLK1fn0

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen megnéztem, és örültem is, de amíg mi nézelődünk, valaki más a tettek mezejére lép. Egy magyar (pesti) ismerősöm JÁRT is ott és saját szemével és egyéb érzékeivel kutatta az ottani misztériumokat. Na ez az amikor valaki nem csak szócsépléssel üti el az idejét, hanem keres-kutat, és nem sajnálja rá a fáradtságot. És itt nem akarok senkit se kritizálni, de vannak olyanok, akik csodálatos dolgokat tesznek. Mindig is voltak. Akár tetszik, akár nem. És ők nem egyik-másik titkos meg féltitkos társaság szennyesében turkálnak, bocsi...
   :-)

   Törlés
 5. Avatara előadásait ajànlom a témàban. Youtube-on több is fennt van.

  VálaszTörlés
 6. Ez aztán a tömény okkultizmus. Én okultam már korábban belőle, ki is szálltam, és tudom ki áll mögötte. Nem a "jó fiúkhoz" tartozik. Erre mondják, csöbörből vödörbe. A názáreti Jézus Krisztust meg ne keverjük már ide ! Mit keres a csizma az asztalon ? Csak itt a csizma az asztal. Bocs. Komolyan van olyan épeszű ember aki a sötét háttérhatalom összes vívmányait (okkult eredetű tanok tömkelegét gyakorló Illumináti, Szabadkőművesség stb.) semmibe véve ilyen eredetű tanokhoz fordul ? Idézet: Példabeszédek 26:11 "Ahogyan a kutya visszatér okádására, úgy ismétli meg bolondságát az ostoba."
  Oh my God !!! Te jó Atya Úr Isten !
  De hát ha ismernék az "ellenséget" már nem is tűnik olyan hihetetlennek. Inkább szánalmas meg elszomorító. Ébredést ebből is ! Ehhez viszont nem elég az emberi erő, természetfeletti problémához természetfeletti segítség kell. Jézus kell hozzá, aki Isten és Szabadító !

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Arpiel teljesen egyetértek veled! Én is amikor elolvastam végig, először leesett, hogy "nagy nyomokban Illuminati" szagot éreztem. Én is elsőnek felkiáltottam, hogy Mein Gott:D
   Jézust belekeveredik mindenbe, ami azért valljuk be tényleg elszomorító. Azt írja ez a könyv, hogy a Mester az alvilágban Jézus Krisztus. Alvilágban? Mester?
   Én nekem más erről a véleményem: Alvilág Mestere: Sátán Mester
   Meg sem lepődök, hamarosan az fog történni, hogy aki keresztény azt fogják mondani rá, hogy negatív energiát sugárzunk és közveszélyes "barbár"nak számítunk.
   Ez a könyvféleség merőben hasonlít a Talmud tanaihoz.
   Agyrém ez Arpiel, Agyrém.

   Törlés
  2. Sajnos a biblikus természeted nem teszi lehetővé számodra a megkülönböztetést ebben a témában.
   Ha adhatok tanácsot : "Ne építs falakat, amíg nem tudod, mi az, ami bent marad, és mi az, ami kint reked." /Robert Frost/

   Törlés
  3. Hulivuli, kérlek magyarázd el nekem miért van állat feje Thoth-nak és miért nem jelenik meg ember formában?

   Törlés
  4. arpiel és Schwaben, ne erőlködjetek, nem a számotokra lett smargdtáblákra írva a tudás és a bölcsesség, mert nem vagytok azon a tudat szinten hogy befogadnátok és megértenétek. Most még nem.

   Jézus azért van belekeverve, mert igen is a nagy piramisban kapta a beavatást.
   Jézus mindezeket tudta és tudja és még sokkal többet, csak a a beavatatlanok nem értik és a Biblia nem magyarázza el a tudatlanoknak, mert visszaélnének vele.
   Legyetek nyugodtak, új szelek fújnak, de ahhoz hogy Jézus újra eljöjjön a Földre pontosan az kell hozzá hogy az ilyen tudás és bölcsesség már a birtokunkban legyen, beégetve a lelkünkbe.

   Míg az emberiség nagy része a tudatlanság mocsarában ténfereg addig ne várjátok Jézus újra eljövetelét.

   Törlés
  5. Epsion, Jézus beavatást kapott? Kitől? Hol? Hol van ez leírva? Mi bizonyítja?
   Mibe avatták be? Tudatlan és "tudásvágyas" emberek között miért teszel különbséget? Jézus nem emberi testben jön el, ahogyan ezt előtte a hangyászfejű Thoth tette. De miért van hangyászfeje? Ezt kérdezem. Aki megválaszolja annak hatalmas gratuláció.

   Törlés
  6. http://www.kislexikon.hu/hermes_trismegistos.html

   Törlés
  7. Gyerekek. Ne vicceljetek már ! Innen néhány köpés a NWO ideológiája és vallása. Az ősi okkult beavatásokra és "bölcsességekre" épül. Komolyan ennyire vakok vagytok ? Minden sértés és cinizmus nélkül kérdezem.

   Törlés
  8. Epison: Kérlek mielőtt ekkora emeletes és elementális ökörségeket írsz, legalább olvasd el mit mond a kijelentés szövege, az Ige Jézusról. Az Újszövettségre gondolok, és főleg az evangéliumokra. Onnan megismerheted Jézust, és mindjárt elkezdesz tisztulni, és szabadulni.
   http://gyogyito-jezus.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1169599

   Törlés
  9. Nem csak agyrém. Kimondom: sátánizmus !

   Törlés
  10. "Innen néhány köpés a NWO ideológiája és vallása"
   Tévedsz ! Egy az Isten, egy a tudás. Akiket említesz, csak ellopták a tudást, nem az övék.Minden az Istené, minden tőle jön. Túl sokat képzeltek az NWO ideológusairól. Nagyon is kiszámíthatóak, kisstílűek.
   Akkoriban Jézusnak a tudása is ördögi volt a farizeusoknak - szerintük az ördögök segítségével űzte az ördögöket :)
   Kidobjátok a fürdővízzel a gyereket is, mert néhány faszkalap rátenyerelt (már jóideje) arra ami nem az övé. Gondoljatok bele, még Lucifer sem rendelkezik önmagával, Istenből merít, másol, lop, és még el is hiteti veletek, hogy van bármilye is. Ha a biblikus hitetek szerint már legyőzetett, miért akarjátok olyan nagysággal felruházni őt, amivel nem is rendelkezik ?

   Törlés
  11. Kedves Hulivuli. Megnyugtatlak, legyőzetett ! És annak győzetett le, aki elfogadja a legyőzőjét (Jézust). Tehát magadra jól mondtad. Jézus Krisztus visszajövetelének fő célja pont az lesz, hogy ez a győzelem egyértelmű legyen. Addig is vegyük úgy mint földalatti mozgalmat. A lényeg úgy sem látható, a szívekben dől el. De ez a töméntelen okkult badarság sokkal inkább kötődik ahhoz a bizonyoshoz akiről írtál. Említetted a farizeusokat. Ugyan azt mondták amit a fenti cikk szerzői is mondanak a keresztényekről. A patás ott röhög az egész piramisos, atlantiszos, idegenes, egyiptomos cucc mögött ! Ez a nefilim magyarázat. Te is okulj, ne légy okkult. Add át az életedet Jézusnak és Ő megmenti azt.
   http://churchofgod.hu/content.php?act=nefilim

   Törlés
  12. Na persze, ha nem a ti szájatok íze szerint adtam át, akkor nem érvényes. :)
   "Ahol a lélek, ott a szabadság".
   Hol éltek ti ? Csak nem az alvilágban ? :)
   Ez már régen nem földalatti mozgalom !!!

   Törlés
  13. Oké Toth. Majd te csinálod helyettem.

   Törlés
  14. Arpiel,Schwaben egyetértek veletek, ez egy agymosó anyag, ezeken a fórumokon könnyen megvezethetők a tudatlan és a témában sekély tudású emberek. "Avatara" pedig valódi nevén Bácsfi Diána a korábbi karlendítős botrányhős egy az apja volt belbiztonságis őrnagy, egy kiszemelt provokátor mostanra pedig egy leszakadt lepukkant sátánista ribanc, jólfizetett keresztényellenes agymosó.

   Törlés
  15. árpa, nem is számítottam másra, neked csak az létezik hogy mások fogadják el a te válaszaidat, de a szemed már nem tudod kinyitni. Pont ez a lényege az egésznek hogy a mi szerettet szabadkőműves társaságunk egyiptomból származik és csak az élet titkait őrizték meg amíg el nem lopták/be nem kebelezték a sátánisták.

   Törlés
 7. Miért van ennek az istenembernek ilyen madárhangyász feje?:D Nem tudott volna emberi alakban megjelenni, ha valóban Isten küldte volna? Ez itt a nagy tudomány, meg az, hogy kígyós botokkal szaladgáltak, ami jelenleg is a gyógyszeripar-varázsital keverés tana.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. schwaben.
   Téged a könyv boritoja érdekel vagy ami benne van?

   Törlés
  2. A kettő valószínűleg igencsak összefügg. Vagy nem erről szól a fáma ?

   Törlés
 8. Nekem már több mint egy éve megvan Dr. Doreáltól a Thoth Smaragdtáblái persze magyarra fordítva.

  Többször is olvastam, Doreál magyarázatai nélkül, mindig erősebb hatása alá kerültem.
  Bizonyíthatom hogy több olvasás után hatalmába kerít egy rejtélyes erő ami föltárja előtted az ismeretlent.
  Ez nem imakönyv, nem történelem könyv, nem legendák és mítoszok gyűjteménye,

  ez a Bölcsesség és a Tudás misztériuma.

  Akit nem érint, nem tudja megérteni akár milliószor is elolvashatja, csak üres mondatokat fog olvasni ami számára érhetetlen.

  Idézetek a Thoth Smaragd Táblákból:
  "Az ember testhez kötött csillag,mígnem legvégül megszabadítja küzdelme. Csak igyekezet által, a legjobbat adva virágzik új életre csillagod. Annak csillaga, ki tudja mindennek kezdetét, azonnal megszabadul az éjszakától."

  "Emlékezz, hogy minden mi létezik csupán más formája annak, ami nem létezik. Minden minek léte van más létezésbe megy át; Kivétel te sem vagy ez alól. Ismerd fel a törvényt, mert az minden. Ne keresd a kívüle eső utat, mert nem létezik csak illúzióid csalásában."

  "A bölcsesség úgy közelít az ember gyermekéhez ahogy ő közelít a bölcsességhez. Korokon át a fény rejtve volt Ébredj fel, és légy bölcsé!"

  Amit most már nagyon hiányolok az az utolsó két tábla, szerintem már itt lenne az ideje ezekről is tudni.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. http://www.crystalinks.com/emerald14bw.html

   Ha magyarra gondoltál akkor nem szóltam :D 15. is ott van alatta.

   Törlés
 9. A kritika stílusa a kritikust minösíti, nem a témát.Köszönet a munkádért!!!!!

  VálaszTörlés
 10. ettől sokkal aggasztóbb kérdés, hogy az embereket miért nem érdekli hogy a fidesz és az mszp maffia csalással megnyer minden pályázatot, mindenhol milliárdokat lopnak el az emberektől, ezeket már a tévében és a rádióban is nem egyszer bemondják, de az emberek mégis szavaznak rájuk, ha nem vesszük a nem szavazókat és ha nem vesszük azokat akik semmit sem halottak még a politikáról, akkor marad egy rakás ember, akik a fehér európai genetikájuk ellenére rendkívül, hihetetlen mértékben hülyék, hogy lehetnek ennyire alacsony szinten?

  VálaszTörlés
 11. egyébként meg a piramisokban semmi különleges nincs, egyszerűen bemutatják hogy régen, a józan paraszti ésszel és matematikai és csillagászati ismeretekkel milyen épületet tudtak megépíteni, rengeteg egyszerű, de jól működő módszer van arra hogy az ember felépítsen hatalmas piramisokat, bőven volt idejük, bőven volt munkaerő, semmi különleges nincs a dologban

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. http://www.youtube.com/watch?v=EOvkFLK1fn0
   most már ideje lenne megnézni és utána véleményt alkotni. a mai ember nem tudná megépiteni. 2.500.000 kötömb 20év alatt ha ragaszkodunk a siremlék történethez.

   Törlés
  2. a mai ember annyira beképzelt és annyira távol áll a munkától hogy emiatt képtelen felfogni hogy modern eszközök nélkül is nagyon preciz dolgokat lehet megépíteni

   Törlés
  3. Látom nem sikerült megnézni vagy ha sikerült nem sikerült feldolgozni. Olyan témába miért kell beleszolni amihez halvány lila fingod sincs csaba. réz és kö szerszámmal azért megnézném hogyan faragja ki bárki is a gránitot. A mai teknikával ezt egy lézeres gyémánt vágoval ellátott gép végzi. esztergályos vagyok mielött még hozzá szolnál egy okosat. a gizai nagy piramisnak 8 oldala van nem 4, ismerték a méter,könyök,pi,aranyarány,fénysebesség fogalmát. gondolom ezt sem igy gondoltad.

   Törlés
  4. dns te nem érted, több ezer évvel ezelőtti dolgokról van szó, közben meg a pár évtizede vagy pár száz évvel ezelőtt történtek is agyon vannak hamisítva, nem tudják mi volt több ezer évvel ezelőtt, millió dologról nem maradt fent leírás, ha levesszük a feltételezéseket és a történelem hamisításokat, akkor csak pár darab cserép edény és néhány pici leírás marad, semmi más, gyakorlatilag nem tudnak semmit, nem tudják milyen építészeti módszerek és oktatás volt, nem tudják milyen szerszámok voltak, nem tudják mekkora területet jártak be, nem tudják azt se hogy akkor igazából milyen volt az ottani környezet, egy terület 50 év alatt is sivataggá válhat és fordítva

   Törlés
  5. csaba barát
   IGAZAD VAN. megfelel a válasz. Pedig nincs!!!

   Törlés
  6. Csaba Barát...nagyon sok mindent szeretnék neked mondani és már sokadjára írom neked ezt a kommentet, de még egyszer utoljára megpróbálom...csak remélni tudom, hogy érteni fogod amit szeretnék...mit is tanították az iskolában a könyvek...több tonnás 2-10, köveket először leúsztattak a folyón (józan paraszti észnek itt bukik a történet) majd pedig kötelekkel és fadarabokkal mozgatták azt...ennyire nincs logikád? :) 150 méter magasba egy 30fokos leejtőn 450 métert tesz ki ez az útszakasz...5 személyautónak megfelelő súlyt a rabszolgák leejtőn felfele kötelekkel húztak fel...kezded érteni miről beszélek? tiszta sor, hogy az ember kreatív és nagyszerű dolgokat tud produkálni, de ne vicceljünk már...hogy magyarázod meg azt, hogy egyiptomban találtak olvasztott köveket? a mai technika sem tudja reprodukálni...mivel magyarázod az annunaki koponyákat? de nézzük el máshova...mivel magyarázod, hogy a maják x 1000 évvel ezelőtt láttak egy 36 ezer évente ismétlődő csillagászati ciklus vég és kezdőpontját...ezer meg ezer millió dolog van a világban amit az agyaddal nem érthetsz meg...nem tudjuk felfogni ennek a világnak a nagyságát és a szépségét ameddig ebben a testben vagyunk...ameddig korlátok közé szorítanak...jah és nincs elzárt tudás? :) prekogníció, pszichokinézis, sejtregeneráció...egyes emberek ezekre mind képesek vagy voltak a történelemben...már hogy ne lenne ősi tudás?

   Törlés
 12. Én magam nevében tudok beszélni...a mában élek de ahhoz, hogy tudjam mi lesz holnap és megértsem a mát tudni kell a múltat...a Shaolin Kung-Fu is egy nagyon jó példája a tudás öröklésének....ajánlom szeretettel keress az interneten Tai Qi videókat ha ideges vagy és csináld a gyakorlatokat....szóvall engem érdekel ha a múltról beszélsz a fikázó fakekkel meg ne foglalkozz testvérem :D Amithaba!

  VálaszTörlés
 13. Buddha, Buddha.. díjazom a humorérzéked! :) Az elmúlt hetek újabb keresztény rohamát visszaverendő. :) Persze most majd megint jönnek, de addig is hagy pukkadozzanak illetve gyakorolják a fejük homokba dugását. Addig is itt van pár aranyköpés a műkedvelőknek:

  "Ez aztán a tömény okkultizmus."

  De sebaj, mert Schwaben Holmes egyből szagot fogott:

  "Ennyi idő alatt elolvastam és beláttam a sorok közé" :)

  "Nem tudott volna emberi alakban megjelenni, ha valóban Isten küldte volna?" - Isten ugyebár csak emberalakban küldhet bárkit is bárhova. :) Mi a szar ez a madárhangyász??? :)

  "legalább olvasd el mit mond a kijelentés szövege, az Ige Jézusról" - Vagy inkább próbáld meg ezt helyette:

  -Gazsi, loptál-e tyúkot?
  -Nem loptam én biza!
  -Ja, akkor jó.

  Majd pont a biblia fogja elárulni a saját hazugságát nem?

  Schwabennek külön gratuláció az önismereti fejlődéshez:

  "negatív energiát sugárzunk és közveszélyes "barbár"nak számítunk."

  Remélem szereztem pár kellemes percet nektek. Jó8

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nonono Elveszett Kereső, azért álljunk már meg!
   Nem keresztény szempontból kérdeztem, miért van Thothnak ilyen feje? Erre az egyszerű kérdésre válaszoljatok, ha megkérhetnélek titeket.
   A másik kérdésem az lenne, hogy ki tud ó-atlantisziul és ki fordította le a táblákat?
   A harmadik kérdésem, hogy Jézus miért az alvilág Mestere és miért nem a fényé?
   Negyedik kérdésem, a bűnnek nincs büntetése, mindenki jó csak fejlődnie kell?

   Törlés
  2. A bűn önmagában hordozza büntetését.Ezt az egyszerű tanítást már János apostol is leirta. Isten nem büntet !!! A sötétség nem tudja befogadni azt, amire nem képes. A saját lelkiismeretedben is felismerheted ezt, ha rosszat teszel, amikor neheztelsz, vagy haragot érzel bármi, bárki iránt is. Jézus nem csak a fény Mestere, hanem az alvilágé is, mert legyőzte azt, ilyen egyszerű.
   Ezért lesz az elválasztás is. Mindenki azt választja, ahová tartozik. A tízparancsolatotok is tiltások, pedig a tudatalattink nem ismeri a ne szócskát.Ha csak egy kicsit befogadnátok a tudást, nem csak tiltanátok a számotokra ismeretlent, és nem félnétek annyira tőle, hanem megértenétek a bűn természetét.
   Az pedig, hogy miért ibiszfejjel ábrázolták Thotot, már belinkeltem, csak nem nyitottad meg.

   Törlés
  3. @Schwaben:

   1. Nos ha ennyire kíváncsi vagy Thoth fejének eredetére ott a gugli, én nem csinálnék házi feladatot helyetted ha nem gond... Mielőtt azonban ezt a történetet is fölfűznéd kedvenc isten-sátán füzéredre, gyorsan és hangsúlyozva megjegyezném, hogy válaszodban nem volna célszerű megint beleerőltetned valamelyik kedvenc okkult/sátánista eszméd kliséjébe amit most írok. Tehát amikor veled ellenkezek például ebben a vitában, akkor az nem azt jelenti hogy egyben a cikk mondandóját védelmezem. Nem minden ilyen fekete-fehér, mint ahogy szereted láttatni a dolgokat. Ezen megközelítésednek köszönhetően lettem én a szemedben aranykoros, Nimrud imádó és okkultista meg ilyenek... Engem különösebben nem zavar a véleményed, de téged félrevezet.

   2. Ezt a demagóg kérdést... :) Gondolom te az összes bibliai nyelv mestere vagy és sosem hittél a fordításoknak, csak eredetit olvasol, igaz? :) Bár hát az isten szava, úgysem hagyná megmásítani. Azzal minden rendben.

   3. Huli megválaszolta.

   4. Igen.

   Törlés
  4. Elveszett Kereső:
   Látom elérted a tudati szintet, megvilágosodtál. Örülök neki, teljes komolysággal mondom. Ahogyan egyikőtök sem, se a Google nem tudta megválaszolni, hogy miért van íbisz feje Thothnak. Thoth-ot, megtalálták Izraelben is a rózsakeresztesek, és lám Baphomet nevet adtak neki. Ő volt Baphomet, a jelenlegi szabadkőműves isten, akit ti Jézussal azonosíttok.
   De rögtön kitérek egy másik kérdésre, ha ez az igazság, miért nem repültetek ki még a testetekből és jártátok be a végtelen űrt? Hol van a tudásotok a nagyvilágban? Elmondom mi a helyzet. Nem akartok dolgozni(vagy sajnos nincs munkátok) és valamivel el kell csapni az időt. Semmi sem fog változni halálotokig. Addig kár is pocsékolni a szót. Halálunk után majd elbeszélgetünk a nagy Kozmoszban. Addig várni kell a valódiságotokra, addig nem fog senki sem hinni nektek. Bizonyítani, bizonyítani, bizonyítani. Nem látok bizonyítékot semmire.

   Törlés
  5. Na látod mennyire betegesen vágyod, hogy azt gondoljam, amit te képzelsz rólam? :) Annak ellenére, hogy százszor leírtam még arra sem vagy képes, hogy fölfogd. Nem véletlenül írtam, hogy buta vagy mint a kő és cenzúrázod meg kiszínezed a saját tudatod is. Hol a szarba írtam le valaha is, hogy én megvilágosodtam? Mikor dicsőítettem az aranykort vagy Toth-ot? Mikor írtam, hogy a megvilágosodás azzal jár, hogy kilépsz a testedből és repkedsz a világűrben? Mikor írtam le valaha is, hogy a fenti cikkel 100%-ig egyet értek és semmi kétségem? Segítek mert eddig mindig csak költői kérdésekként tettem ezeket föl: SOHA! Remélem belefér az agyadba négy betű meg egy írásjel. (Most ide kéne Janesz Elek szókincse a nyomatékosításhoz.) Megint bele akarod erőltetni a nézőpontom a te csökött világképedbe. És annyira el vagy benne merülve, hogy föl sem fogod amit csinálsz. Csak mániákusan ragasztgatod a kedvenc kis címkéidet mindenre.

   Ez a nem akartok dolgozni szöveg meg... csak a szűkölő kutya vonyítása. Megintcsak a saját hülye eszméid kivetítése. Mert ugyebár a napnál is világosabb, hogy akinek Tothról merészel negatívtól különböző gondolata támadni az csak valami naplopó lehet meg ingyenélő... keresztény logika. :)

   "Nem látok bizonyítékot semmire." - ez lehetőleg maradjon is így a lelki békéd érdekében, elvégre nem vagy túl jóban az igazsággal. Akármennyire is idegen gondolat számodra a reinkarnáció, az fog végül megszabadítani. Jelenlegi gondolkodásoddal javaslom a gyónást. :) Szerencsés szabadulást kívánok!

   Sátánista haverod

   Törlés
  6. Meddig szeretnéd még kinozni magad ezzel az emberrel. Nézd levegönek ugysem tudod ,tudjuk meggyözni semmiröl. jános elekkel sem foglalkozol akkor vele miért? beszélj inkább egy fának az is elöbb befogad egy ujat mint ez az ember.
   Okos enged...

   Törlés
  7. Köszi a jótanácsot, igazad is van. De annyiban ellenkeznem kell, hogy nem a magam igazáért csinálom. Nem is sváb barátunk legyőzéséért. Legfőképp a "szemlélődő harmadik félnek" illetve azért kicsit abban is reménykedek, hogy azért idővel kikezdhető ez a makacsság. :) Szóval felebaráti szeretet vagy mifene... :)

   No meg nem árt időről-időre megmérettetni az elképzeléseim és felülvizsgálni őket, nehogy én is olyanná váljak mint ő. :)

   Törlés
  8. Mindenki szereti felmérni a tudását de ezt nem egy bolonddal teszi.

   Törlés
  9. Kedves DNS én örülök, hogy "Elveszett Kereső" válaszolt Schwaben-nak, én vagyok az a bizonyos "harmadik" ki olvassa, s bevallom szeretem elolvasni a hozászolásokat, mert bizony sokszor olyan mély gondolatokat találok amit sehol máshol nem.
   Kedves "Elveszett Kereső" csak arra ügyelj, hogy ne húzzon a maga szintjére "Schwaben", amit érzek irányodból az egy fjlet lélek kisugárzása, még egyszer nagyon örülök, hogy olvashattam a válaszodat.

   Törlés
  10. Köszönöm a kedvességet, igyekszem nem egó növesztésre használni. Az egész amúgy is csak nézőpont kérdése. Elég magasról szemlélve mindannyian csak "férgek" vagyunk. Nem sokat mond el valakiről ha ő a szemétdomb királya. Én meg még attól is messze vagyok. :)

   Arról nem is beszélve, hogy ez a vitatkozás azért lehet ám kétélű fegyver is. Lehet, hogy sokaknak ez rántja le a leplet a keresztény, léleknyomorító hazugságokról. De van akiben ez csak további ellenállást szül az igazsággal szemben. És csak még jobban elveszejti őket. Bár a rossz útról való visszafordulás kétféleképpen is megtörténhet. Az egyik nyilván a józan belátás, a másik meg a valótlanságok végtelen hajszolása. A belátás ugye "csak simán" visszavisz a jó útra. A másik esetben pedig azért következhet be pozitív fordulat, mert mikor az ideák és a valóság közti szakadék egyre csak nő; a legcsökönyösebb tudat sem képes áthidalni a folyamatosan növő távolságot. Makacsság és félrevezetettség kérdése, de előbb-utóbb elszakad. Szóval akár ellenkezés okán, akár belátás okán; de ugyanaz a történet vége. Csak az egyik nem olyan fájdalmas. Vagy csak ezzel nyugtatom a lelkiismeretem... :)

   Törlés
  11. Jajj te jó ég!
   Mi történik veletek emberek? Gondolkozzatok már egy kicsit. Ilyenek írtok, hogy az elit Istentől veszi az energiát, mivel minden Istentől van. Ez milyen kijelentés? Istenben nincsen gonoszság, csak jóság, mindig a jó célért harcol BÁRMI ÁRON. Ti olyan dolgokat fejlesztettek ki magatokban, mint pl. az egó kérdése. Az a baj, hogy így írásban is bepörögtök és egymást támogatjátok, amikor kb. 3 ember full ellentétes nézetet vall közületek. Az egyik ateista nézetet vall, a másik sok isten nézetet vall, a harmadik egy Isten nézetet vall, a harmadik szerint Jahve egy földönkívüli. Na most ti jó páran ezeket az eszméket támogatjátok, de azért blog ez, hogy elmondhasd a véleményed. Olyanokat ír némelyikőtök, hogy hagyjad már Schwabent, ne foglalkozz vele. Hát ez mi, ha nem kirekesztés? Az ég világon semmi bölcsessége nincs itt senkinek.
   Ha annyira buddhista bölcsek akarnátok lenni, akkor olyanoknak kéne lennetek mint egy kínai szerzetet minimum, erre ti is ugyanúgy támadtok. Józan paraszti eszetek sincs semmihez, mivel ilyen Thoth-os dolgokat imádtok. Imádjátok ezt, de ne mások megvetésével. Aki keresztény az az is marad, aki meg nem hajlandó Isten igéjét elfogadni, az megcsonkosul lelkileg.

   Törlés
  12. Schwaben...azt azért ne felejtsd el, hogy az én hitem miatt nem öltek egyetlen embert sem...az én hitemben nem ésszel kell tudni isten létét, hanem a lélekkel érezni azt...te beszélsz az egóról, mikor süt rólad, az írásaidról, hogy nem tudsz beletörődni, nem vagy képes egyszerűen feldolgozni, hogy talán nincs igazad...

   te vagy az aki egy írás mögé bújuk is azt az elméével próbálja meg értelmezni...
   te 20 perc alatt elolvastad a cikket és te átlátsz a sorokon...én hónapok óta keresem a válaszokat magamban, de nem merek ilyen kinyilatkoztatást tenni, hiszen tudom, hogy még az út legelején járok...tudod mi ISTENI érzés? mikor meditálsz...mikor lélek által vezérelt vagy és nem kötözködni akarsz megsérteni az embereket és harcolni a saját igazadért...nem hogy lélek által vezérelt nem vagy, de még tudatos sem...ne haragudj meg, tudom ezek kemény szavak, de ameddig be tud csapni téged az egód, ameddig az agyaddal akarod felfogni ezt a világot, ameddig egy mások ember által fabrikált bálványban hiszel, addig nem lesz előrelépés...tudod ezt úgy mondom, hogy 1 éve rossz ember voltam...önző, arrogáns, ki a fasza gyerek ha nem én...kívánom, hogy te is menj végig azon az úton amelyen én és éld úgy minden napodat, mint az eddigi legboldogabbat...nem tudok többet hozzá fűzni a dologhoz...engem isten jobb emberré tett...isten nem kéri azt, hogy harcolj érte...isten nem kéri azt, hogy kinevess, megvess, lenézz embereket...majd ha saját magadban akarod megtalálni a választ és nem odakint, akkor érteni fogod miről beszélek...addig teljesen meddő ez a vita köztetek, hisz mindenkiben tombol az egó és a meggyőződés, hogy "nekem van igazam"...kívánok neked is és mindenkinek további szép napot, boldog és fejlődésben gazdag szép életet!

   Törlés
  13. Isten valóban nem akarja, hogy lenézz másokat. én viszont szeretem, ha normálisan beszél valaki akárkivel. 1 éve rossz ember voltál azt írtad, önző, arrogáns, de most milyen lettél? Én nem nevetek ki itt senkit, szimplán űrt érzek a tudásuk iránt. Igen, ameddig élsz fejlődsz és utána vége. Ha elérted az életed végét, azzal bezártad az ittlétedet és utána döntenek felőled.
   Önmagamban viszont nem keresek semmit, Istenben keresek mindent. Nem meditálok, hanem imádkozok. Az egó szót, én helyettesítem a duális rendszerrel. 2 fajta hatás értheti az embert(lelket): a ROSSZ hatás és a JÓ hatás.
   De megbocsáss Killuminati, páran itt azt mondják, hogy Jézus Egyiptomban a piramisban egy beavatást kapott valami nagyobb hatalomtól. A beavatás szó jelentése, hogy valakit beavatsz egy nem nyílt rendszerbe, vagyis egy háttérhatalmi rendszerbe, amely egy bizonyos csoport kulturális vagy ideológiai nézeteit vallja. Jézus maga a Szent Lélektől kapott Isteni berögződést ebbe a világba, a világ megtisztításáért. Isten maga jött le a Földre, mint Ádám idejében. Csak itt Jézus két utat jelölt ki nem egyet. Jézus két útja a következő: Keskeny ösvény, fáradalmas, bántalmazott, fájdalmas.
   Arany ösvény: gazdag, világi, nagyzolási stb.
   Megvan mindenkinek a keresztje amit viszünk a vállunkon halálunkig. Valaki süket, valaki vak, valaki nem tud járni. Ezek mind próbatételek.

   Törlés
 14. üdv.
  (én se nagyon szóltam még hozzá, inkább csak érdeklődve figyelem az oldalt/hozzászólásokat)
  Még nem olvastam el a "Toth" bölcsességeit, de átfutva a mai bejegyzést ... kicsit azért az össze vannak kuszálva a szálak, megspékelve egy kis zavaros okkultizmussal. ez "csak" egy puzzle a "történelmünkből". ... magyarázkodás helyett javasolnám áttanulmányozni ezt az oldalt (link legalul) én is mostanában találtam rá. (jól összefoglalja a jelenleg még a nagyközönség számára ismeretlen dolgokat hogy jobban megértsük jelenkorunkat). De legalább ez is szóba került :)

  Lépj eggyel hátrébb és szemléld a dolgokat kicsit távolabbról,egészében összefüggéseiben ne csak a fát az erdőt is nézd.

  Javaslom szép sorban olvasni a baloldali menüben fentről lefelé, legalább is a Sumer részt. Egyébként Thot smaragdtáblái is megvannak említve csak kicsit nagyobb rávezetéssel ...
  http://maga-a-valosag.hu/?page_id=39

  VálaszTörlés
 15. Kedves hitetlen hívők (arpiel, Schwaben és mások)

  Jézussal kapcsolatban egy kis Biblia iskolát tartok, csak nektek.
  Próbálok majd érthető lenni, hogy valamennyire megértsétek és a végén majd kérdéséket teszek fel.

  A Biblia szerint: Jézus története Szűz Máriával kezdődik, akinél megjelenik két angyal és elmondják neki gyermeket fog szülni és így is történik.

  A Biblia nem írja: A magzat megkapja Jézus lelkét még Mária méhében.
  Megszületik a kis Jézus, aki ugyanúgy bekakál, bepisil, etetni kell és óvni a betegségektől, szóval gondozni mint más halandó gyermeket.

  A Biblia ezzel a résszel kb. 5 éves koráig foglalkozik. (nem írom ide mert ismeritek)

  Aztán nagyot ugrunk a Biblia szerint és kimarad kb. 15-20 év az életéből.
  A Biblia szerint innét már részletesebben foglalkozik Jézussal, templomi atrocitás, keresztelkedés, vándorlás, tanítás, 12 apostol, árulás, keresztre feszítés, föltámadás.
  Nagy vonalakban ennyit olvashatsz Jézusról a Bibliában.

  Ami nagyon furcsa nálatok hogy nem tesztek fel kérdéseket, sem magatoknak sem másoknak Jézus életével kapcsolatban és csak a bizonyos bemagolt részeket emelitek ki az életéből a Biblia szerint. Csak ennyik vagytok?

  Ha Ti nem tesztek fel kérdéseket akkor én fogok nektek, de sumákoljátok el a válaszokat.
  1) Jézus születése után, máris tudatában volt azzal hogy ő Isten fia?
  2) Nem kellet előbb megtanulnia járni, beszélni, majd írni olvasni?
  3) A hiányzó 15-20 év alatt hol járt, ki tanította és mikor döbbent rá arra hogy Ő Isten fia?
  4) Miért nem írnak erről az évekről a Bibliában? (remélem nem azzal jöttök nekem elő hogy segített az apjának 15-20 évig az ácsszakmában)
  Nos ez a 15-20 év a döntő, amiről szépen hallgat a Biblia. Nektek fölösleges volna leírni és nem fogom, mert nem értenétek meg és hintenétek a szenteltvizet.

  5) Keresztelő Szent János kitől kapta a jogot hogy keresztelhessen? (mert ezek szerint a keresztény hit már előbb meg volt mint ahogy azt a Bibliában leírják)

  Jézus soha nem alapított vallást, Ő csak elhintette a magokat.

  Az akkoriban alakuló keresztény szektákat aztán később üldözték, majd erőszakkal szétverték és csírájában irtották ki. Csak egy keresztény szekta, az erősebb és a véresebb maradhatott életben és mindezt Isten nevében tették.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Miket beszélsz te sátánfattya? :) Valódi kérdések? Logika? Tényszerűség? Kit érdekel? Mind csak a sátán műve. A biblia mindent leír és egyértelmű, hogy hogyan kell értelmezni. A hitelessége kikezdhetetlen, hiszen isten szava. :) Az okkultista kérdéseidre ne is várj választ! :)

   Törlés
  2. Annyi zavaros dolgot lehet itt olvasni, hogy az ember csak kapkodja a fejét. Ha meg akarjátok ismerni a valóságot, akkor olvassátok el ezt:

   http://www.atlanlyra.com/atlan_foldonkivuli_valosag

   Hihetetlen, rettenetes, - de ez az igazság!

   Törlés
  3. Köszönjük Pisti,

   Bár egy pár évet késtél az infókkal ;) ... szerintem elmondható hogy aki ezen ill hasonló oldalon megtalálhatóak- olvassák azokat-, nem mond újat a linkelt oldalon felelhető infó (most ne vitázzunk a tartalmi részről magáról,) és ugyanolyan "zavaros" mint a többi ... de hogy még miután a mézes madzagot elhúzza és pénzt is kér érte ... hmmmm no comment

   Törlés
  4. kedves Epsion,a jelenlegi biblia egy erősen cenzúrázott gyűjtemény.nagyon sok evangéliumot kihagytak belőle,ami nem szolgálta anno a keresztény egyház érdekét,és ne zavarja meg a hívők gondolatait.a netten apokrif iratok címszó alatt nagyon sok mindent meg lehet találni.
   Keresztelő Szent János nem kapta senkitől sem a "jogot" a keresztelkedés,(a vizbe merítés)egy rituális megtisztulás volt az ő "szektájuk" között.
   hát bizony már Jézus előtt is voltak keresztények.gondolok itt az egyiptomi Aton hívőkre,akik tudomásom szerint először mondták ki hogy egy az Isten.és az ő jelük volt az Aton keresztje.(erről képeket a netten találsz)

   Törlés
  5. Kedves Lolek. Féligazságaid közt van jó pár tévedés is.
   Először is közkedvelt tudatlan és okkult álláspont a több evangélium a négyen (Máté, Márk, Lukács, János) kívül, meg amit erről írtál. Vannak apokrifek melyeket a legtöbb keresztény elfogad (melyek összhangban állnak az Ószövettséggel és az Újszövettséggel meg akár a qumrani tekercsekkel is), és vannak nem kóser "evangéliumok" melyeket joggal és ésszel nem fogadnak el pl.: az okkult gnosztikusok (Mária meg Júdás stb.) Ezek bizonyítottan 100 és 200 közötti eretnek tévtanok, melyeknek semmi közük sem Istenhez, sem a kereszténységhez (lsd. Da Vinci kód és egyéb badarságok, melyek szellemi eredetiei a mai Illumináti és szabadkőműves sátánista bandák működésének alapjai).
   Kettő. Bemerítő Jánost nem szekták hanem a Szent Szellem töltötte be és hívta el, hogy előkészítse az útját annak akinek a saruszíját sem tartotta méltónak megoldani. A názáreti Jézus Krisztusról van szó.
   Három. Sajnos nem vagy tisztában a keresztény szó jelentésével, ebből adódóan a tartalmával sem. Ami pedig nem elvi vagy ideológiai kérdés, hanem merő gyakorlat és élő valóság. Nagyon sokan azt hiszik (tévesen), hogy a kereszt szóhoz bármi köze van. Elárulom az ég világon semmi ! A keresztény egy gúnyos szó volt arra az imádatra és bolondulásra, amivel követték Jézust a választottjai. "Sültbolond Jézusért" (Keith Green). A keresztet nem is ismerték vagy beszéltek róla, azt Nagy Konstantintól eredeztetik, mert ő ment csatába a kereszt jelével (aminek megint nincs köze Istenhez, hiszen ebből lett a kereszténység legnagyobb megrontója, nem akarok senkit megbántani...) Azt is rosszul tudod, hogy kik mondták az egy Istent. Azok a zsidók voltak (köztük Jézus is) először Ábrahám. De előtte az özönvíz előtt mindenki tudta ezt.
   Szóval nagyon sajnálatos, hogy az ide beíróknak halvány fogalmuk sincs az élő Istenről, az Ő fiáról, szelleméről, a kereszténységről stb. Ellenben az ősi tanító, figyelő, vigyázó (Watchers), szabad a gazda ? tehát az emberi fajt megrontó bukott angyalok (Nefilimek) özönvíz előtti és utáni az egész világ okkultjának alapot adó tanításait és emlékeit buzgón keresik és követik.
   Roppant szomorú. Persze teljesen beleillik a folyamat a Biblia próféciáiba és a NWO mai irányzataiba és világeseményeibe. Ennek vége az antikrisztus hét éves ámokfutása, majd Jézus Krisztus visszajövetele és rendrakása, és milleniumi királyságának eljövetele lesz. Ennél biztosabb "jövendölést" itt még senki nem olvasott. Mert nem tőlem van, hanem attól a Szent Szellemtől aki ezt mondta Jánosnak Patmosz szigetén, és bekerült abba a könyvbe, melynek próféciái mind teljesültek egytől egyig (több száz) 3500 év alatt, és elég jó eséllyel a maradék is pont így fog bejönni. Bízhatunk benne.

   http://www.pdfdownload.org/pdf2html/pdf2html.php?url=http%3A%2F%2Fwww.szaboferenc.hu%2Fkonyveim%2Fbizhat.pdf&images=yes

   Törlés
  6. nekem már csak az nem tiszta ha te igy képben vagy akkor a vatikán területén élö papok, püspökök, pápa miért engedi be az illuminátikat a saját államukba. nem érzik a rosszat vagy nem tudnak a terveikröl? van az a pénz és titkos szerzödés amiért inkább szemethunynak az felett mit is szeretne csinálni a háttérhatalom az emberekkel. ha már beszélülnk a multrol akkor beszéljünk a jelenröl is. miért nem határolodik el az egyház az illuminátiktol?

   Törlés
  7. D.N.S. Ne keverd a dolgokat. Talán túl óvatos voltam. Az lenne a furcsa, ha elhatárolódna. A kereszténység nem azonos a vallással ! A vallásra igaz lehet az itt hozzászólók többségi negatív és sztereotíp véleménye. Oké. De az igazi kereszténység köszönő viszonyba sincs ezzel.
   „Jaj néktek képmutató írástudó és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek tetszenek, belől, pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.” (Máté 23: 27). Így már fölismered ?
   Szóval az Illuminátinak nem a kereszténységhez, hanem sokkal inkább ennek a cikknek a témájához van köze. Ez tömény klasszikus okkultizmus.

   Törlés
  8. Arpiel. nem nem ismerem föl.
   Kérdés: ha te lennél a pápa szolnál a népnek,hogy van egy háttérhatalom vagy nem?
   a kérdés egyszerü. nekem ne evangéliumokat másoljál be hanem egy egyszerü igennel vagy nemmel válaszolj.

   Törlés
  9. Arpiel
   Persze teljesen beleillik a folyamat a Biblia próféciáiba és a NWO mai irányzataiba és világeseményeibe.
   Akkó mi a gondod?

   Törlés
  10. Az hogy a rossz oldalon állsz. A Bibliai prófécia nem csak a jó dógokat írja le, hanem a rosszakat is. Ettől még ég és föld a kettő. Most egy ilyen rövid de veszélyes időszakban vagyunk. De neked meg mindenkinek kell választani, Jézussal vagy nélküle. Mert Ő az Alfa és Ómega. Az origó. A mérce. A törvény. Az élet. Az út. Az Igazság. A szeretet. A kegyelem. Az üdvösség. A felmentő ítélet. De a bíró is. A pantokrátor (Univerzum fenntartója). Stb.

   Törlés
  11. És az mégcsak el sem gondolkodtat, hogy a bibliai próféciák,( szerintem inkább programozások) és az NWO "mai" irányzatai ilyen jól összepasszolnak?

   Törlés
  12. Ne haragudj, de te szoktál azon gondolkodni, hogy vizet igyál először vagy inkább meg kell nyitni a csapot. Ugye hogy nem. Na én sem szoktam azon amit kérdeztél. Amit írtál olyan Gizikés meg gőzekés dolog. Képtelenségben hajazza azt amit a farizeusok mondtak Jézusnak: "A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették: „Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével.” Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: „Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa?" Máté 12,23.
   Szóval nehogy mán a lekvár tegye el a nagymamát. Ha valami túl jól működik, pl.bejönnek a bibliai próféciák, akkor a hitetleneknek gyártani kell valami okoskodó magyarázatot, hisz nem jöhet be, mert ők ezt nem hiszik. Ezért még az ilyen beteg gondolatok sem ritkák. Természetesen teljesen abszurd és hamis álláspont amit írsz. Nagyon egyszerű, az Ige pontosan prófétálta és prófétálja meg a világ eseményeit, mert Istentől van. Fogadd el. Neked is jobb lesz, békét találsz és még bölcsebb is leszel. A NWO irányzatait ismerem, pont ezzel a cikkel passzolnak össze. Miről beszélsz ? Baphomet, görög meg római "istenek", "valósítsd meg magad", "világosodjál meg" stb.

   Törlés
  13. Az mitől programozás, hogy Jézus azt mondta Jeruzsálem templomáról, hogy itt kő kövön nem marad amit le nem rombolnának. Aztán pár év múlva a rómaiak lerombolták úgy a templomot, hogy a tűz miatt elolvadt aranytárgyak miatt fölszedték még a padlóköveket is, hogy kiszedjék az aranyat ??? Ne haragudj, de te sokkal inkább programozol ezzel a hülyeséggel.

   Törlés
  14. Hát ez nem volt éppen kimerítő válasz kérdésemre, inkább mellébeszélésnek tűnik.
   " A NWO irányzatait ismerem, pont ezzel a cikkel passzolnak össze. Miről beszélsz ?"
   Én erről:
   "Persze teljesen beleillik a folyamat a Biblia próféciáiba és a NWO mai irányzataiba és világeseményeibe."
   Amit szintén te írtál. Tehát a bibliai próféciák és az NWO mai irányzatai és világeseményei szerinted is SZINKRONBAN VANNAK.
   Véleményem szerint azért, mert sajnos azonos a gyökerük.
   "Ne haragudj, de te sokkal inkább programozol ezzel a hülyeséggel."
   Melyikkel?
   "Nagyon egyszerű, az Ige pontosan prófétálta és prófétálja meg a világ eseményeit, mert Istentől van."
   Attól az Istentől amelyik megátkozta a kígyót, mert igazat mondot?
   Amelyik öldöklésre bíztatta híveit?
   Akitől félni kell? És aki ezek szerint azt is prófétálja, hogy itt az Antikrisztus fog uralkodni? Nálad lehet, hogy így is lesz.:)
   Érdekes, én egy másik Őstennel találkoztam utamon, akinek elsődleges, alapvető lényege a SZERTETET, eszébe sem jut átkozódni,(főleg az IGAZSÁG kimondása miatt!), és nem eltiltja, hanem örül az Ember tudásvágyának, mert ezzel fogja megismeri a világot, önMAGát, vagyis ŐT MAGÁT, ŐSTENT, a Forrást, amelyből MINDEN ÉS MINDENKI származik.
   A többi csak (sajnos a legtöbbeknél programozott) illúzió.:)
   Tehát Te mitől félsz ennyire? Nyugalom van.:)   Törlés
  15. Amit összeírsz, az merő zagyvaság, káosz. Innen is egy kicsi, onnan is egy marék, nincs benne logika, se következetesség. Kiragadsz egy kis istenképet a Bibliából aztán adsz hozzá egy kis modern kori sátánizmust (Anton LaVey), gyúrod a saját képedre, ami tetszik jöhet. Komolyan gondolod, hogy majd te vagy én vagy akárki fogja megmondani a teremtőnek, hogy mi a dörgés ? A mai sátánistákat akarod összehozni a kereszténységgel vagy a Bibliával. Rögeszmések ezek a gondolatok. És tudod mit ? Nem is lehetnek mások. Aki okkult dolgokkal foglalkozik, örülhet hogy az elméje ép marad (most nem túlzok, orvosi értelemben). Láttam már karón varjút. Meg több depressziós meg neurózisos okkult embert (sajnos halált is). Hogy a kígyó igazat mondott ? Hűha. Nagyon nagy tévedésben vagy. A hazugság atyjától várod az igazságot ? Az Igazságot (Jézust) meg nem ismered vagy megveted. Kedves felebarátom, a diagnózis kiábrándító, de nem végzetes. Sátánista vagy még ha nem is vagy ezzel tisztában. De van szabadulás, mindenből ! Csak Jézus Krisztuson át vezet az út (mert az Ő maga) az Istenhez és az örök életbe ! Nincs félelem, mert a teljes szeretet kiűzte a félelmet. Jézus Krisztus a fiúság szellemét adja nem a félelemét. Az Igazság pedig szabaddá tesz. Az pedig az örök élet, hogy megismerjük Őt és aki Őt küldte, az Atyát (bevallom ezek nem az én gondolatai voltak, hanem az Istenéi, te is utánajárhatsz).

   Törlés
  16. "Amit összeírsz, az merő zagyvaság, káosz"
   Szerinted.:)
   Viszont bízom benne hogy olvassák olyanok is, akik kkülönbséget tudnak tenni az IGAZSÁG, és a hazugság között, és segíti őket útjukon az, amit leírtam .

   Törlés
  17. Igazad van Arpiel! Egy út van az Atyához, ez nem Thoth, nem Ozírisz, nem Ré, nem Buddha, nem Lao Ce. Ez Jézus Krisztus. Ő az igazság, az ösvény és minden ami jó.
   Szulthan, tessen, mennyen fel a sátánisták (angol vagy magyar) oldalára, olvasson utána, hogy mit írnak. Ugyanezt írják, amit itt mindenki. Meggyalázzátok Jézus Krisztust,hogy Baphomet(Thoth)-ot akartok belőle csinálni.
   Ez a cikk tömör, kőkemény okkultizmus. Ez megkérdőjelezhetetlen. Töményen le van Énok könyvében írva, hogy kik őrzik az alvilágot, ahol raboskodnak a rosszak. Ugyanezt leírja Thoth, hogy ő az alvilágba száll a vigyázókhoz.
   Baphometet imádatja veletek az illuminati, ehhez nem kell ész.
   Az az egyetlen(kimondom) ocsmány dolga a cikknek, hogy Jézust belekeverik megint. Jézust hagyjátok már ki mindenből ami okkult. A ti istenek Baphomet, a miénk Arpiellel Jézus. Ennyi a különbség.

   Törlés
  18. Látjátok? Ez lesz ha valaki túl fiatalon tanul meg írni-olvasni. :)

   @Schwaben:

   Akkor te nem játszhatsz többet a mi homokozónkba, ok? :)

   Törlés
 16. Buddha, a táblák tartalmával kapcsolatos kérdésekre hol lehet válaszokat kapni?
  köszi

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Pontosítanék: az olvasás közben felmerült kérdésekre.

   Törlés
 17. Kedves Budha!
  Kitörölheted a hozzászólásomat, de ez egy pár embernek már feltűnt.
  Az igazság mint az élet utat tör magának!
  Ez a cikk központilag lett létrehozva és Te az Ő fizetett bérence vagy. Máskülönben miért törölted volna ki a hozzászólásomat?
  Ez a cikk korábbi a tiédnél:
  http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/04/az-atlantiszi-thoth-smaragdtablai.html#.UX5zsaKeOCY
  És mennyi hasonlóság...
  Forrásmegjelölés?
  NatGeo...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Látom, most meg a másik jól bevált stratégiát alkalmazod: A figyelmen kívül hagyást.
   GRATULÁLOK!

   Törlés
  2. Bár azért csak a NatGeo végett még nem kiáltanék egyből tolvajt, de engem is kezd érdekelni Buddha válasza. :)

   Törlés
  3. Szia Kereső!
   Nem csak a natgeo. Ha nincs takargatnivalója, akkor miért törölte ki az előző hozzászólásomat?
   Abban csak annyi volt pluszban, hogy néhány hónapja a NatGeo nyomatta a Titanic témát, ami azonnal megjelent egy csomó honlapon is és a Jehovás Őrtorony újságban is.
   Ez már így szerintem több mint elgondolkodtató.
   Magam részéről inkább befelé fordulva, vagy a természetet megfigyelve keresem az igazságot.
   Nem mondom, itt is van igazság, de elterelés is van bőven.

   Törlés
  4. Válasz: Nem olvasok Jehovás újságokat, így semmi rálátásom nincs, hogy ott mi jelenik meg és mikor. A Titanic téma sem értem, hogy jön most ide, hiszen amióta az eszemet tudom, valamelyik csatornán rendszeresen előjön a Titanic elsüllyedése.
   Lehet, hogy volt a NAtGeo-n, de én nem tudok azon az összefüggésen elgondolkodni, amit Te látsz, pláne válaszolni rá. Hiszen ezt Te kapcsolod össze, én erre hogyan adhatnék magyarázatot.

   A másik felvetésre: A cikk teljes első felét saját szavaimmal írtam, hiszen azokat saját tudásomból raktam össze. A második rész után, a beillesztett könyv alatt olvasható: "(ennek a második résznek a forrása: Ujvilagtudat)"...

   Végül: a hozzászólást véletlenül a JaneszElek féle piszkolásokkal együtt véletlenül jelöltem ki törlésre azokkal együtt, amiket maguk a hozzászólók töröltek, csak a nyomuk ott maradt. Ezért elnézést kérek. :)

   Törlés
  5. Köszönöm a választ! A kételyeim azért megmaradtak, de ez az én dolgom.

   Törlés
 18. Olyan, mintha az apám lenne
  bár róla semmit nem tudok..
  Kegyes, de törvényei változatlanok.

  VálaszTörlés
 19. Thotnak Ibisz feje van. Az Ibisz az egyiptomi kulturában az irás szimbóluma volt.
  Jézus is földi emberi testben élt emberként...soha nem mondta magáról hogy isten hanem azt mondta "az atya és én egyek vagyunk!" - ezt viszont mindőnk mondhatja mert teremtéskor minden belőle, vele, általa lett ami lett!

  Jézus lement az alvilágba és megkötötte az alvilág fejedelmét....tessenek Tamás evangéliumot is forgatni ne csak a farizeus papokét akik elállják az utat benem mennek de a többieket se engedik be! Ma sem!

  VálaszTörlés
 20. Budha ez a könyv MO-n 2001 ben jelent meg...legalábbis az enyémben ez a dátum van.Akkor mitől van elzárva?

  VálaszTörlés
 21. Gratulálok Buddha!

  Sikerült teljesen nyilvánvaló módon színt vallanod, de úgy, hogy a sok megvilágosult igazságkereső veresre tapsikolja piciny kis tenyerét, hogy sikerült ismét a fejüket a homokbadugó keresztények orrát megpöckölnöd.
  Javaslom, ne állj meg itt. a következő írásodban nyugodtan told a pirospozsgás megvilágosult orcájukba, valójában kit is szolgálsz te. írd le nyíltan, megnevezve... látható, nincs mit vesztened. ezek után úgy fogják enni szavaidat, mint a messiássét.

  hajrá, buddha, hajrá... csak bátran.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Egy olyan gondolatkört osztottam meg, mely a valóság része és tudást rejt a színfalak mögött. Ez most jó vagy nem, mindenki döntse el maga....
   Mondtam már, nem céllal teszek itt semmit....Hanem valahogy gondolataim és érdeklődésem kivetülése itt minden.... Nem kell vele foglalkozni, tapsikolni meg pláne nem.....

   Aztán, hogy "kit is szolgálok én" ? Valaki megmondhatná, mert saját magamnak sincs fogalmam róla, hogy kit igen, vagy kit nem szolgálok vagy mit nem..... Szóval....

   Nem gondolom, hogy az ember mikor az igazságot keresi és ezen az úton szabad emberként járja végig a gondolatokat, tudás-morzsákat, úgy hogy szerencsére semmi béklyó nem köti gúzsba....akkor ezzel bárki számára vagy bárki ellen tenne.

   Ha valakinek segítenek gondolataim, hát hajrá....Azt hogy iszzák vagy nem isszák, nem különösebben izgat. Ha meg az ilyen igazságkeresésért mondjuk antikrisztusnak kiáltanának ki, az sem érdekelne ugyanúgy....

   Törlés
  2. Jeromos atya is bejelentkezett. :)

   Egyre gyerekesebb, hisztérikusabb a nyomulás. Olvassátok el összesűrítve Arpiel, Schwaben és Jeromos hozzászólásait. Olyan mint valami középkori inkvizíciós tárgyalás. :D

   Lehet, hogy mégis jön az aranykor? o.o Nagyon vinnyognak már azok, akiknek nem esik jól a napfény.

   Ja és a te kedvedért is ideírom Jeromos, hogy ezen megnyilvánulásom nem egyenlő azzal, hogy Toth imádó/követő vagyok. (Tudom, hogy olyan jó lett volna ebbe belekötni.)

   Törlés
  3. nem kell Buddha a pártatlan igazságkereső képében tetszelegned, mert te is tudod, én is tudom, hogy ez nem igaz.
   és az igen nagy probléma, ha nem tudod, milyen oldalon állsz... akkor milyen alapról osztod az észt? egyszer innét, egyszer onnét? - érdekes mód egyfelől sosem. vagy akkor mégis valamilyen oldalon állsz?

   Törlés
  4. nézd kereső... én valami mellett és nem elvtelenül, meggyőződés nélkül valami ellen határozom meg magam (szavaddal élve - kapis?)

   hisztéria? félreérted indíttatásom - hidd el, igen nyugodt vagyok... amiért izgulok, az a te és Buddha lelki üdve... ám kezdem azt látni, hasztalan.

   és csak jótanácsként... nem az a lényeg, hogy mit követsz, hanem hogy mit (kit) nem.

   Törlés
  5. Pont azért! Mert számomra nincs egyszer innét, egyszer onnét.... Ez csak addig létezik, amíg nem kezded el tudatosan látni ezeket a korlátokat, melyek a tudatot szabadságát korlátozzák legjobban és gátjai a megismerésnek...
   Az igazság nem valamelyik oldalon van. Azokkal én nem is tudnék mit kezdeni, akik magukat kötik gúzsba valamilyen hitelvek mentén vagy mások béklyóit hordják tudtukon kívül abban a hitben, hogy ők ezzel valakit vagy valamit szolgálnak.
   Ez egy szélmalomharc lenne és nem is célom. Látható, hogy sokan, milyen érdekes girbe-gurba utakat bejárva vívják a igaz és még igazabb hitűek csatáját és mindezt értelmetlenül a végkifejlet szempontjából.

   Egyetlen egy dolog miatt viszont én is élvezem ezeket: mert a gondolkodást fejleszti és én is tanulok abból, mások hogyan látják a világot.

   Törlés
  6. a megismerés egyetlen egy gátja a felületesség, amit te messzemenően képviselsz.

   Törlés
  7. "Azokkal én nem is tudnék mit kezdeni, akik magukat kötik gúzsba valamilyen hitelvek "

   ja, hogy neked nincsenek hitelveid? akkor elvek nélkül írogatsz?

   egy gondolat a hitelvekről (azaz a dogmákról):

   "
   „A haladás modern gondolatának fogyatékossága abban áll, hogy szüntelenül olyasmire irányul, mint teszem azt, a kötelékek elszaggatása, a határok eltörlése, a dogmák elvetése. Pedig, ha szellemi gyarapodás létezik egyáltalán, annak bizonyára azt kéne jelentenie, hogy egyre határozottabb meggyőződések, egyre határozottabb dogmák felé haladunk. Az emberi agy olyan gépezet, mely arra szolgál, hogy általa következtetésekre jussunk - ha nem jutunk következtetésekre, a gép berozsdált. Ha valakiről azt mondják, hogy túlságosan is okos, hogy higgyen, olyasmivel szembesítenek bennünket, ami majdnem önellentmondás. Olyan ez, mintha egy szögről azt hallanók, túlságosan jó ahhoz, hogy egy szőnyeget odaerősítsen, vagy egy reteszről azt mondanák, hogy túlságosan erős, hogy egy ajtót zárva tartson. Carlyl módjára aligha határozhatjuk meg az embert olyan állatként, amely szerszámokat készít. A hangya, a hód és sok más állat készít szerszámokat abban az értelemben, hogy apparátust hoznak létre. Az ember olyan állatként határozható meg, aki dogmákat alkot. Miközben egy hatalmas filozófiai vagy vallási rendszeren belül dogmát dogmára, következtetést következtetésre halmoz, egyre emberibbé válik ama egyetlen helyes értelemben, melyet ez a szó kifejezni képes. Midőn kifinomult szkepticizmussal dobja félre egyik doktrínát a másik után, midőn elutasítja, hogy önmagát valami rendszerhez kösse, midőn azt mondja, hogy kinőtt a definíciókból, midőn azt állítja, hogy nem hisz többé a véglegességben, s midőn saját képzeletének ködében Istenként ül a trónon és semmiféle hitvallást nem fogad el, de mindegyiken elmélkedik - épp e folyamat által süllyed vissza fokozatosan a kóbor állatok bizonytalanságába, a fű magatudatlan létébe. A fáknak nincsenek dogmái.”

   (G. K. Chesterton)

   Törlés
 22. A tudás van elzárva és nem a könyv. Ez csak egy könyv, ami itt van és ez maximum utal és árnyalja azt a valódi tudást, ami a smaragdtáblákon le volt írva. Sokat elolvasva belőlük van esély, hogy megcsap minket a szele annak az igazán ősi "valaminek".... Az igazi részei ennek a tudásnak mai napig is csak beavatottak számára érhetőek el és azon belül sem mindenkinek.

  Mint ahogy a Bibliába sem kerültek bele olyan evangéliumok és olyan tanítások, melyek veszélyeztették volna a hatalom csúcsán állókat. Pedig a Biblia is csak meséskönyv ahhoz képest, amit babiloni mágiaként tanultak Mezopotámiában, majd ez Egyiptomban is jelen volt. Nem hiába lett a babiloni mágia is bizonyos elemeivel beemelve a Talmudba, amikor létrehozták és mai napig alkalmazzák bizonyos körök.
  Ezek a társadalmak, illetve akkor is csak a vezetők és beavatottak tudást kaptak és halmoztak fel, sőt alkalmazták a mindennapokban.

  Amikor ezeket hallva egyesek átkokat kezdenek szórni, hogy ez mekkora hülyeség, mert a Biblia mindenek tudója és egyedüli válasz mindenre...akkor ebből nagyon jól látszik is, mennyire nincs fogalmunk arról, mi minden létezett Jézus Krisztus előtt is. Ő 2000éve volt a Földön, csakhogy azelőtt 45-50ezer évvel itt civilizációk éltek és nyelveket használtak. Ebben az időintervallumban ez a kétezer év egy pillanatnak tűnik....

  A másik fontos momentum, amin azért érdemes elgondolkodni: hogy ha az istenek bizonyos ideig köztünk éltek, vajon honnan jöttek és miért is távoztak el. Ráadásul mivel szorosan kapcsolódnak az első emberekhez, így nem is csoda, hogy mind a Bibliában, mind a keleti Mahabharata hatalmas elbeszélésekben fontos szerepet kapnak.....

  Olyan mintha most meg kellene tippelnünk, mi lesz itt 10 ezer év múlva. Mondhatom, hogy lövésünk sincs. Akkor miért merünk sokszor ítélkezni, hogy mi létezhetett vagy sem 10-20-50 ezer évvel ezelőtt.
  Mi itt a Krisztus óta eltelt 2000évhez képest 100éve kezdtünk el autót használni és villamos áramot is alig régebben...50éve tudjuk, mi az, hogy informatika...

  Ehhez képest olyan technológiák vannak már most is egy szűk elit számára, hogy csak ámulok.... Ha nem tudnám, az agyam nem hinné el.....
  Akkor mi lehetett több ezer éves civilizációk kezében ?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Mint ahogy a Bibliába sem kerültek bele olyan evangéliumok és olyan tanítások, melyek veszélyeztették volna a hatalom csúcsán állókat"

   pl?????

   Törlés
  2. "Nem hiába lett a babiloni mágia is bizonyos elemeivel beemelve a Talmudba, amikor létrehozták és mai napig alkalmazzák bizonyos körök."

   alakul ez... csak így tovább.

   a Talmud ám az igazi bölcsesség... ott a Tudás. ugye?

   Törlés
  3. Jajj. Milyen technológiák vannak számukra? Nagyon kiváncsivá tettél! De gondolom nem mondhatod el :(

   Törlés
 23. http://ittvannak.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=274

  VálaszTörlés
 24. @arpiel,
  Hinni szeretném hogy újra eljön Jézus és elsöpri ezt a fertőt, gonoszságot, ármánykodást, újkori rabszolgatartást és végre tisztességgel és becsülettel élhetnék ezen a Földön.
  De ha látja mi folyik már jó pár éve itt az emberek közt, akkor hol késlekedik?
  Ha majd hullani fognak az emberek a éhségtől, szenvedésektől, betegségektől akkor talán újra ellátogat közénk?
  Ha nem fátylon keresztül nézed ezt a világot akkor látnod kell hogy merre tart az emberiség és ha nem lesz hamarosan változás akkor sokan fognak meghalni, ehhez nem kell jövendölés.
  Jézus késik, itt volt 2000 éve de csak kevesen hallgatnak rá, azóta is folyamatosan a bűn és a rablások uralják ezt a helyet.
  A pénz lett az isten és Jézus csak valamilyen megváltó, nem történt megváltás mert akkor az emberek nem tudnának hinni a rablóknak és nem hagynák becsapni magukat a tolvajoknak.
  Könnyű az az olyanoknak a Bibliával hadonászni akiknek van mit a tejbe aprítani és nem kell a fillérjeit beosztani egyik hónapról a másikra hogy legalább a kenyeret meg tudja venni. Pedig tisztességes emberek, becsülettel élnek de ezek már lassan éhezni fognak, eddig jutottunk és még sokkal rosszabb lesz.

  Mire vár Jézus?
  Miért gondtalan a tehetősebb réteg aki mások pénzét rabolja legálisan?
  Ez bizony úgy tűnik hogy itt ezen a Földön a gonoszok birodalma virágzik és nincs itt Istennek hatalma.

  Hiába szeretnék hinni Jézus újra eljövetelébe és kérdés hogy már akkor nem-e lesz késő, ha a fertő már a szánkig ér.
  Fuldoklunk arpiel, fuldoklunk!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "De ha látja mi folyik már jó pár éve itt az emberek közt, akkor hol késlekedik?
   Ha majd hullani fognak az emberek a éhségtől, szenvedésektől, betegségektől akkor talán újra ellátogat közénk?"

   mit gondolsz, akkor jön el, mikor te látod jónak? Jézus megmenteni jön és nem segíteni. Mit gondolsz, a Fókusz és az Aktív közt kapcsolgatva kinézel és "jééé! ott van Jézus!"

   szemére veted, hogy nem jön, de még a bizodalmadat sem adod? akkor mit adsz? hm?

   Törlés
  2. Epsion. Jó a kérdésed és érthető. De nem a türelmetlenség a gond, hanem az egyéni felelőség. Igazad van, hogy a szájig ér a szenny, de Jézus nem tudja sem akarja a világot megmenteni. A világban élő embereket akarja. Egyenként, külön külön. Mint induvidumokat. Ha Te átadod az életedet neki, és megtérsz, akkor megváltoztat, megment, örök életet ad, és le fog peregni rólad a mocsok. Nem leszel érzéketlen rá, sőt. Mindenben igazad van, csak a végeredményben tévedsz. De az pont elég a kárhozathoz. CSAK Ő tudja és fogja ezt a szarkupacot helyre tenni, NEM más álmessiás, önmegváltás, okkult eszme stb. Hidd el amit Ő tett: tökéletesen elegendő, megbízható és alkalmas mindenre amire kell ! A rossz hír, hogy a neheze még hátra van, a jó hogy rövid lesz (tudom ez a 10-20 év relatív). De utána jön Jézus Krisztus 1000 éves földi királysága. A változás egyéni, és belső (szív és szellem). Térj meg hozzá, és megismered Őt és kiutat kapsz (mentőöv) !

   Törlés
  3. Jézus igy szolt: "Jojjetek énhozzam mindnyajan,akik megfaradtatok es megterheltetettek,és én megnyugosztlak titeket.
   Vegyétek föl magatokra az én igamat,es tanuljatok meg tolem,hogy én szelid es alazatos szivu vagyok:és nyugalmat talaltok a ti lelkeiteknek.
   Mert az én igam gyönyöruséges es az én terhem könnyu"(Maté evang.11:28-29).

   "Gyönyörködjél az Urban es megadja néked szived kérését"(Zsoltarok 37:4).

   "Gyermek voltam,meg is vénhedtem,de nem lattam,hogy elhagyotta lett volna az igaz (Istenben hivo),magzatja pedig kenyérkéregetové"(Zsoltarok 37:25).

   Ria

   Törlés
 25. epsion
  láttam valamit irtál de ki is törölted? szoval?
  a vatikáni területre miért is engedik be az illuminatit? szerintem elég sok a hivö ember a vatikánnak csak közölni kéne az emberekkel ,hogy igen van egy háttérhatalom aki nektek embereknek rosszat akar. miért nem tesz semmit? ök is várják vissza jézust azért nem lépnek semmit?

  VálaszTörlés
 26. A Talmudot nem ismerem és nem is igazán tudnék róla elmondani 10 mondatot sem, így ebben a témában nem tudok nyilatkozni. Amikor ezt a babiloni tudást tanulmányozgattam, akkor került be a képbe, hogy akiket megbíztak a Talmud alapjainak kidolgozásával, ők ezt a babiloni mágiát igen behatóan figyelembe vették. Ennyit tudok össz-vissz... Bár gyors utánanézéssel ez megtudokolható....

  A Bibliába bekerült alaptételekről nem szívesen beszélek, mert mély vitákban nem tudok olyan frappáns idézeteket és példabeszédeket idézni, mint egyes műveltebb hozzászólóink...de

  Gondolok itt arra például, hogy Maria Magdolna fontos szerepét és igazi lényét ma már gyakorlatilag bizonyítottan igyekeztek kisebbíteni és elbagatellizálni.
  A nőben és a nőiségben veszélyt láttak az egyházra nézve, holott egy egészséges ember és egy egészséges család alapja. Ahogy Jézusnak is legfontosabb követője és apostola volt.

  A másik, ami kérdőjelek tömegét veti fel, hogy szavazással döntöttek el nagyon sok tételt, ami bekerült, illetve kimaradt a Bibliából, például a legfontosabb, hogy Jézus halandó legyen vagy halhatatlan...

  A Bibliából kihagyott evangéliumokról nyáron már írtam külön nagy cikket - az igazi kereszténységről, amit a katarok és a bogumilok mentettek át évszázadokon keresztül, amíg a pápaság ki nem irtotta őket, mert ez volt Jézus igazi öröksége és az Egyiptomban kapott tudás továbbvitele. A kiirtásuk után sem halt meg ez, mert a Templomos Lovagok óvták Jézus és az egész ősi tudásnak az örökségét. Okkal tértek vissza Salamon Templomához és óvták azt, ami ott volt (van). Az pedig senki számára nem titok, hogy a Templomosok mai örökösei pont némely fontos titkos társaság, mely szimbólumaiban is vállalva ezek hordozója.
  Szóval sok minden nem elveszett, hanem beavatatlan szemektől elzárva jó helyen megtalálható: pl. a Frigyláda, a Szent Grálként keresett kehely és számtalan ősi irat, amiben ezer dolog le van írva abból az atlantiszi tudásból, ami az egész bejegyzés apropóját adta. Pl. a halhatatlanság vagy olyan technológiák titka, ami még nem, de lehet soha nem is lesz elérhető a pórnép számára. Hiszen az senkinek nem is lenne érdeke és semmi jó nem is származna belőle...
  Csak ez annyira összetett és olyan bonyolult, hogy lehetetlen egy hozzászólásban olyat írni, amibe ne lehetne belekötni.
  Tudom, most is jó sok mindent összehoztam, de vállalom, hogy "kapom majd az ívet", hogy honnan szedem ezeket a baromságokat.... Maradjunk annyiban, hogy pont onnan, ahol a fent említett dolgoknak helye és szerepe van....

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "A Bibliából kihagyott evangéliumokról nyáron már írtam külön nagy cikket - az igazi kereszténységről, amit a katarok és a bogumilok mentettek át évszázadokon keresztül, "

   azt hiszem történelmi ismereted erősen frissitésre szorul.

   mind a Bogumilok, mind a katarok gnosztikus (és nem keresztény) tanokat vallottak. a földet, az anyagot sátán alkotásának vallották, így a gyermekszülést elítélték, az öngyilkosságot ellenben pártolták. nem vallották az esküt, nem hittek szentségekben, nem hittek a megváltásban. ez lenne az igazi kereszténység???

   félinformáltságod vérlázító.

   Törlés
  2. "az Egyiptomban kapott tudás továbbvitele"

   az Egyiptomban kapott tudás a Talmudban, a kabbalában van tövábbörökítve. olvasd el a Talmudot, osztán gyere vissza.

   Törlés
  3. "hogy honnan szedem ezeket a baromságokat.... Maradjunk annyiban, hogy pont onnan, ahol a fent említett dolgoknak helye és szerepe van...."

   biztos forrásból, mint a teleportálós videót... csak azért nem röhögök, mert sírnivaló.

   Törlés
  4. Kedves Buddha! írod: "a Templomos Lovagok óvták Jézus és az egész ősi tudásnak az örökségét."

   Ahogy én tudom, a Templomosok a középkorban a mai bankárkaszt megfelelői voltak, csak akkoriban még volt annyi erejük a királyoknak, hogy azt mondhassák: Nem fizetünk! Jézus szellemisége ettől teljesen eltérő, az viszont igaz, hogy a Katarok hitvilága hasonlított hozzá. Azzal meg az a baj, hogy róluk nem sokat tudunk, mert az üldözőik tollából ismerjük őket, de Jézus is elítélte azt, aki itt a földön gyűjtötte a mammont.

   „Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.”

   Törlés
  5. Ebben teljesen egyetértek veled. Ezekből lettek a szabadkőművesek (valójában megkötözött).

   Törlés
  6. Na így van. A templomosok miután birtokába kerülted a "tudásnak",egyből kitaszították őket a katolikus egyházból. A templomosok Baphometet imádják a mai napig. Ez a Baphomet nevű valaki, ez megegyezik Beliállal és a többi ördöggel.
   Ha a tudásról akar valaki olvasni, a kabbalista zsidók ajánlják a talmudot.
   A kabbalisták a tudás őrzői, ilyen volt Thoth is. Egy pillanat alatt le lehet buktatni ezt a Thothos írást, azzal hogy Thoth kijelentette amikor elsüllyedt Atlantisz, hogy "elmegyünk a barbárokhoz". Ez a Talmudba is le van írva, csak barbár helyett "gój" szót használnak.
   Buddha ezzel a védekezéssel most nagyon mellélőttél:D, saját magad csapod be.
   A katarok és a bogumilok köztudottan imádták a Sátánt, és pontos ütésekkel megfékezték a terhességet. Ennyit erről és a tudásodról.

   Törlés
 27. amugy a földön minden 7. másodpercben meghal valaki az éségtöl,szomjuságtol,betegségektöl mégsem jön senki. ez van egy jo ideje.

  VálaszTörlés
 28. "A másik, ami kérdőjelek tömegét veti fel, hogy szavazással döntöttek el nagyon sok tételt, ami bekerült, illetve kimaradt a Bibliából, például a legfontosabb, hogy Jézus halandó legyen vagy halhatatlan... "

  mi van?

  VálaszTörlés
 29. Röviden és tömören: én nem a könyvekről, igaznak kikiáltott hitelvekről akarok vitázni! Ez szemmel láthatóan egy meddő vita lenne, hiszen nem a lényegről folyik és nem is vezet sehová.

  Egy olyan dologról írtam, ami valamikor az ősi időkben létezett és öröksége tetten érhető manapság is. Jelei ott vannak teljes városok felépítésében és építészetében. Maga a tudás pedig egy szűk kör kezében van. Amiről beszélek minimum időszámításunk előtt 4000 évvel létezett, de ennél még régebbre mutat.

  A cikknek semmi köze sem a Bibliához, sem Jézushoz. Azokban az időkben, amikről fentebb szó van, még ezek a fogalmak sehol nem voltak....

  De hogy egyeseknél ezek hogyan keverednek bele még a több ezer évvel Jézus előtti időkbe is, arra már hadd ne nekem kelljen válaszolnom és THOTH vagy Hermes Trismegistus gondolatait megvédeni az Inkvizíció ítélőszéke előtt.....

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Röviden és tömören: én nem a könyvekről, igaznak kikiáltott hitelvekről akarok vitázni! Ez szemmel láthatóan egy meddő vita lenne, hiszen nem a lényegről folyik és nem is vezet sehová. "

   akkor miről? fantazmagóriákról?

   vagy amit te állítasz az nem egyfajta hitelv? az nem írás? akkor az mi?

   "már hadd ne nekem kelljen válaszolnom és THOTH vagy Hermes Trismegistus gondolatait megvédeni az Inkvizíció ítélőszéke előtt....."

   milyen inkvizicióról beszélsz? hadd ne kelljen megvédened mások által leírt általad oldaladon nyilvánosságra hozott gondolatokat?

   hadd de... ha nem tudod megvédeni, akkor csak úgy bedobtad? értem.

   ezzel erővel írhatnál a bádogemberről is.

   Törlés
  2. Bármire válaszolok, ha tudok, ami a témához kapcsolódik. Még mindig nem érted, ez a bajom! Valahogy próbáld már elképzelni akkor ha kérhetem, hol itt a gond:

   hogyan lehet értelmes vitát folytatni úgy, hogy az ember beszél Egyiptomról és a hozzá kapcsolódó tudásról...majd megjelennek emberek, akik Jézussal és a Bibliával hozakodnak elő és ebbe a zsákutcába kellene nekem belemenni és ott reagálni az Ő dogmáikra, amik köszönőviszonyban sincsenek azzal, amiről a gondolataimat eleve leírtam...

   Talán egy példával könnyebb: Olyan mintha előadást tartanék a reneszánsz festészetről, majd támadások érnének azért, hogy miért nem vagyok képes válaszolni őslényekkel kapcsolatos, vagy esetleg Platon filozófiai kérdéseire....

   Pont azért mert a kettőnek semmi köze egymáshoz és nem az a mai beszélgetés témája.

   Egyébként éppen azért teljesen mindegy, mert beszélhetek én bármiről, akár az emberiség manipulálásától kezdve, az Velociraptorok életmódjáig bármiről, hol kötünk ki ebből tanulságként.....
   Hogy ez mind a hamis út, a Sátán piszkos műve, ami általam megnyilvánul, hogy fel merek hozni gondolkodtató témákat..., mert bizony az egy és igaz út az Jézus Krisztus és semmi más. Márpedig a Bibliában minden ott van, csak nem akarjuk észrevenni....

   Nos ezeket a köröket én már nem futom újra, ha nem baj, inkább küzdőtér gyepén átvágva levágom a felesleges kanyarokat, mert a tüdőm kiköpném, mire ezen a maratoni körözésen elkísérném a fanatikus futókat...

   Remélem ez nem gond.

   Törlés
  3. de gond...

   egyrészt említve lett Jézus (a copy paste-nél biztos elkerülte a figyelmedet), másrészt nagyonis köze van a fenti írásnak a Bibliához (nem kell nagy történésznek, vallástörténésznek, vagy teológusnak lenni ennek felismeréséhez)

   Törlés
  4. Persze, hogy van köze a Bibliának is, hiszen az sem építhet semmi másra, mint az azt megelőző korok tapasztalatára és tudására. Özönvízzel, megváltóval együtt.
   Ha utánanézel, Te is pontosan meg fogod találni Jézus megfelelőjét az azt megelőző időkben, sőt ki fog derülni, hogy még a születésének körülményei és ideje is hasonló lesz...

   Törlés
  5. kérlek segíts Buddha!

   hol találom meg Jézus megfelelőjét?

   Törlés
  6. De még egyszer mondom ez nem egy bigott katolikus oldal és nem is hit gyülekezete, hogy minden csak egy irányba vezessen.
   Az igazságot keressük és abba belefér a valóság megannyi aspektusa szerintem.

   Képtelen vagyok beleragadni abba az egybe és soha nem is akarnám másokra erőltetni a saját utamat. Mindenki járjon azon, ahol ő fejlődni, okulni vagy másokat boldogabbá tenni tud. Béke!

   Törlés
  7. hol találom meg Jézus megfelelőjét?

   Törlés
  8. "és abba belefér a valóság megannyi aspektusa szerintem. "

   a valóságnak hány helyes aspektusa van?

   Törlés
  9. Buddha,
   Legalább 1 db névre én is kíváncsi lennék(Jézus megfelelője). Hallottam már hasonló állításokról, de mind hazugságnak bizonyult.....és szerintem ez is az lesz. Nos?

   Törlés
 30. .Buddha ! A tudás nemsokára felszínre kerül, nemcsak a beavatottak számára lesz elérhető.Olyan dimenziók nyílnak meg az emberiség számára, amiről még csak nem is álmodott.
  Egyébként nemcsak Thot, hanem Izisz, Ozirisz, Hórusz is , és még volt jópár "isten", akik embertesteket öltöttek magukra Atlantisz bukása után Egyiptom földjén, hogy égi tudásukkal tanítsák az egyszerű embereket. Felhasználták mágikus erejüket és bölcsességüket, és hidat képeztek testükkel , szellemükkel ég és föld között.
  Őket hívták egyébként őrzőknek, akiket az az elsődszellem küldött a Földre, akitől származik az emberiség nagy része, és aki aztán Jézus testében végigviszi a megváltást, mert erre emberszellem nem képes, csak olyan messiásszellemiség, aki az Atya első teremtéséből származik.
  Az egyiptomi istenek megjelenésével aztán megjelentek azok az ártó luciferi küldöttek is, akik mintegy javító-nevelő célzattal kaphattak csak testeket, de rossz célokra használták földi életüket, és inkább csak pusztitottak és ártottak. ilyen volt Seth például, aki megölte Oziriszt, az isteni küldöttet. Erről egyébként az óegyiptomi hagyományban bőséges irodalom áll rendelkezésre.
  A mostani elit semmit sem tud, csak egyfajta árnyékát annak a tudásnak, amely majd rendelkezésre fog állni az emberiség számára, ha eljön az ideje. Ahogy az atlantiszi tudás is, mikor rossz kezekbe került, betemette az azt felhasználókat, úgy lesz most is azokkal, akik gonosz terveket szövögetnek az emberiség ellen.. "Mert aki másnak vermet ás, maga esik bele."
  Még mielőtt valaki megbotránkozna ezen az íráson, csak megemlíteném, hogy Jézus maga mondja a Bibliában, hogy "Istenek vagytok".

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jessica. Nem úgy van az ! Bugyuta, balgatag botorság.
   Szépen kérlek, hogy inkább okulj, ne légy okkult, olvasd el ezt (mert ez tényleg igaz):
   http://churchofgod.hu/content.php?act=nefilim

   Isten áldjon és segítsen !

   Törlés
 31. OHHHHH MYYYYY GOD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  VálaszTörlés
 32. Buddha. Most komolyan. Mi jöhet még ? Aleister Crowley, Helena Blavatsky, a bölcsek köve, fekete mágia, halottidézés, woodoo ? Ezekből annyi van mint a fene. Jól megmutattad az erő sötét olalát ? Valójában Te egy Sith lovag vagy ?

  VálaszTörlés
 33. Én egy Jedi lovag vagyok, és kezem már a fénykardon ! Az Erő velem van !

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A népek alszanak, és kollektív lelkiviláguk ami számukra mese és fantázia, nagyon sok is valóságos elemet is tartalmaz. Az őshagyomány, amit igyekeznek meseként beállítani, nagyon is valóságos volt, csak a mai kor ateizmusa úgy gondolja, kinőtt ezekből a gyermetegségekből. Nem véletlen, hogy egy gyermek lelkivilága közelebb áll a valósághoz, mint a felnőtteké, akiken mostanság nagyon látszik a kiszáradás, kiszikkadás, a puszta anyag romhalmaz hite. Az elit nagyon is tudatosan operál ezekkel a szimbólumokkal, "mese"-elemekkel, és hatnak is rendesen az ateizmusba belehülyült népek lelkivilágára. Ti , akik azt hiszitek, már kinőttetek a mítoszokból, nem is tudjátok mit veszítettetek el !

   Törlés
 34. @SBG Buddha: Az egyik dolog, amit megfigyeltem , hogy a 'Jeromos' legnagyobb hazugsága az , hogy ő aggódik a te lelki üdvödért. Valójában tüzet okád rád és minden kiszemelt áldozatára, és nem építőjellegűek a hozzászólásai, hanem sokkal inkább romboló jellegűek.
  A másik dolog, ami megfigyeltem, hogy ezt a blogot nem az üresfejű trollok lepték el, hanem a túlbuzgók, akik azt képzelik, hogy még mindig van annyi hatalmuk, hogy téged és másokat megfélemlítsenek. És aki mások megfélemlítésére gyúr, az az ördög vendége. Aki többször veszi a szájára sátán nevét, mint Istenét, az szintén.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. mit dumálsz... egy alkalommal nem írtam le, hogy Sátán.

   és mi van akkor ha esetleg hazudok (amit nincs jogod feltételezni, hiszen nem ismersz), az min változtat? attól Buddha kevésbé lesz felületes?

   Törlés
  2. Pléhbános. 1. Mi az a troll ? Ember ? Állat ? Idegen lény ? Nefilim ? Anyázás ?
   2. Ha újat akarunk építeni, nem kell először lerombolni a régi rosszat ?
   3. Te melyiket választod: "megnyugtató hazugság" vagy "kényelmetlen igazság" ?
   Ezt egy ezós honlapon láttam, de elárulom, keresztények csinálták.

   Mit mond a Biblia a félelemről?

   Válasz: A Biblia a félelem két sajátos típusáról tesz említést. Az első ezek közül a javunkat szolgálja és üdvözlendő, a második azonban káros, ezért úrrá kell lennünk felette. A félelem első típusa „az Úr félelme”. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy félünk Istentől, hanem inkább azt, hogy csodáljuk az Urat hatalmáért és dicsőségéért, ám ezzel együtt megfelelő tisztelettel hajtunk fejet a haragja előtt is. Más szóval, az Úr félelme Isten teljes lényének a maximális elismerése, ami azonban csak akkor lehetséges, ha megismertük Őt, és tudjuk, hogy milyen tulajdonságokkal bír.

   Az Úr félelme számtalan áldással és jótékony hatással jár. Az Úr félelme a bölcsesség kezdete, és elengedhetetlen feltétele annak, hogy megértsük a világ dolgait (Zsolt 111:10). A bölcsességet és a fenyítést csak az ostobák vetik meg (Péld 1:7). Ezenkívül az Úr félelme életet, békességet, nyugalmat és megelégedést szül (Péld 19:23). Az Úr félelme az élet forrása (Péld 14:27), és ez jelent oltalmat és menedéket a számunkra (Péld 14:26).

   Éppen ezért az istenfélelem a félelem nagyon is javasolt formája. Ezzel szemben a Bibliában említett másik típusú félelem a legkevésbé sem jár jótékony hatással. Ez az a bizonyos „félelem lelke”, amelyről a 2Timóteus 1:7-ben olvasunk: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” A bátortalanság és a rettegés sohasem Istentől ered.

   Olykor mégis félünk, és úrrá lesz rajtunk a „félelem lelke”, melyet az Istenbe vetett maradéktalan bizalom és Isten szeretete révén győzhetünk le. „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” (1Jn 4:18) Senki sem tökéletes, és Isten ezt nagyon jól tudja. Ezért is van tele a Biblia a félelem legyőzésére biztató igékkel. Isten Mózes 1. könyvétől kezdve egészen a Jelenések könyvéig újra meg újra arra szólít fel bennünket, hogy ne féljünk.

   Ézsaiás könyve 41. részének a 10. versében például így olvassuk: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” Gyakran a jövőtől és attól félünk, hogy mi minden vár ránk, de Jézus emlékeztet bennünket, hogy Isten az ég madaraira is gondot visel, hogy ne törődne akkor a gyermekeivel? „Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok.” (Mt 10:31) E néhány versben a félelem számos fajtájáról szó esik. Isten azt mondja, ne férjünk attól, hogy magunkra maradunk, túl gyengék vagyunk, nem hallgatnak meg bennünket, vagy hogy betöltetlenül maradnak a szükségeink. Ezek a figyelmeztetések végigvonulnak a Biblián, és a „félelem lelkének” számos megnyilvánulási formájáról lerántják a leplet.

   A Zsoltárok 56:12-ben ezt írja a zsoltáros: „Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!” Csodálatos bizonyságtétel ez arról, hogy micsoda erő rejlik az Istenbe vetett bizalomban. A zsoltáros megismerte és megértette Isten hatalmát, ezért bármi történjék is, bízik benne. A félelem legyőzésének tehát az Istenbe vetett teljes és maradéktalan bizalom a kulcsa. Aki bízik Istenben, nemet mond a félelemre. Istenhez fordul a legborúsabb időkben is, és rendíthetetlenül hiszi, hogy Ő majd elrendezi a dolgokat. E bizalomnak Isten ismerete a forrása és Isten jóságának a biztos tudatából táplálkozik.

   Ha egyszer megtanultuk Istenbe vetni a bizalmunkat, soha többé nem kell félnünk, bármivel kerüljünk is szembe életünk során. A zsoltárossal együtt mi is magabiztosan hirdethetjük: „Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké ujjonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet.” (Zsolt 5:11)

   Forrás: gotquestions.org

   Törlés
 35. Hat... kedves Arpiel es Jeromos,ez itt mar tényleg egy tébolyda... es jol mondod Arpiel,ez satanizmus,mégpedig a legjavabol.A bloggazda rendesen eladta a lelkét az ördögnek.Itt mar sokat tenni nem tudunk.Jézus elküldott bennünket széles-e vilagra,hogy hirdessük a jo hirt es az igaz Utra (aki Jézus maga) vezessük az embereket,erre mit csinal ez a satan szolgaloja? - emberek tömegeit vezeti a pokol felé vezeto utra,vagyis emberéletekkel jatszik.
  Vajon mivel fog védekezni Isten elott,amikor ott fog majd allni a tronja elott a szamonkérés napjan? Nem szeretnék a helyébe lenni,az egyszer biztos.

  Ria

  VálaszTörlés
 36. A Biblia 98x beszél az ördögrol,54x a Satanrol es 19x beszél együttesen ördögfi-rol,ördöngösökrol ördöguzokrol stb.

  Ria

  VálaszTörlés
 37. Teljesen mindegy milyen köntösbe bujtatja magat a nagy fenyhozo,lucifer vagy akarki...a satan van mogotte akit nem tudunk mi megfogni,leleplezni...ugy osszekeverte az embert ezzel a sok vallassal,spiritizmussal,ufokkal,okkultizmussal,osi baromsagokkal,hogy ebbe csak belecsavarodik az ember...keresheti egy eleten at ezek eredetet,igazsagat de ramegy foldi elete es orok elete...nem fognak kimerito es megnyugtato,bekesseggel teli valaszt adni es ami a legfobb nem oldja meg eletunket,a vilaget sem es Nem ment meg a halaltol..."Jezus Krisztus az ut,az igazsag es az elet...' nelkule nincs Elet sem ezen a vilagon,sem sehol mashol...de sok ember ezt most itt olvava az oklet razza, mert a nagy fenyhozo, a satan bennunk is elosueretettel munkalkodik....ordogi termeszet reszese lettumk az edeni bukas ota...na Jezus ezert halt meg helytted es helyettem...aki ezt atveszi hittel,az megszabadul es orok elete van

  VálaszTörlés
 38. Tenyleg nem semmi, hogy beszelhetsz te amennyit akarsz istenrol,Jezusrol...egy olyan korban,ahol pesten a pszichiatriai betegek70℅a a hitgyulibol kerul ki...es joggal mndjak az orvosok,emberek,hogy 'na Jezusrol nekem ne beszelj, nezd meg a gyumolcset...' csakhogy van 'mas Jezus,mas lelek es mas evangelium', ami az ordogtol van...Az igazi Jezusnak igy is van hatalma barkit megkeresni es megtalalni......ha engem is megkeresett, barkit megtud...meg Teged is

  VálaszTörlés
 39. Amugy nagyon elegem van mar ebbol a szemet vilagbol,bar a vilag mindig az volt...Jezus barmikor eljohet, mi szoltunk...addig is vannak korulottem emberek, akik nincsenek a 'barkaban' meg, o ertuk erdemes meg csinalni... ha addig nem jon el, meg egy 30 evet jo esetben kacagva kibirok,hisz az elso 30 ugy fustolt el hogy csak neztem,hehe...szoval kedves sorstarsak, nem kell csuggedni, mi vagyunk a gyoztesek,tortenjen barmi...ha meg hitevesztve,hitefogyva,fajdalmak kozt bicegsz mint en is e napokban,nezd meg a 1992derek redmond videot a youtubeon...Isten ugy visz be a celba,mint a fiu apja...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Jezus barmikor eljohet" szerintem 20:00 vagy 21:00-kor fog eljönni de azt üzeni lehet kicsit késik kb ugy 2-3 ezer évet. kitartás tezsvéreim. uton van. valahol ,valamikor. melyik uton hát a 67-es uton de lehet a 66-os.

   Törlés
  2. D.N.S. Van az a határ ! Te most átlépted. Tudod lehet egymással szórakozni, gúnyolódni, cinikusnak lenni stb. De nem a megváltóddal. Aki érted vállalta ezt a sz..os földi életet (gondolom megérted, hogy Istenként jobb volt fönt), szenvedett, jól elverték, szétvágták a hátát (lsd.: Mell Gibson Passio, nem túlzás a film!), megalázták. Miért ? Mert szent volt, és magára vette a te nyomorod, bűnödet, átkodat, halálodat is. Meghalt ártatlanul, majd kiköpte a halál és a pokol, mert nem maradhatott lent, de lerakta a batyudat. Ezért te csak erre vagy képes ? Szánalmas. Egy mentséged van, amit imádkozott Jézus a kereszten lógva: bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek ! Te sem tudod mit beszélsz ! Hát tudd meg, amíg nem késő ! Isten áldjon, és kegyelmezzen neked felebarátom !

   Törlés
  3. Tömjén Arpiel, tömjén... itt csak az segít, hagyd a szöveget. :)

   Törlés
  4. A tömjén (lat. olibanum) a fűszerszagúak (Terebinthales) rendjébe, a balzsamfafélék (Burseraceae) családjába tartozó, Északkelet Afrikában és Délnyugati Ázsiában honos egyes Boswellia-fák kérgéből kivont - főként templomokban - füstölőszerül használt mézgás gyanta.

   Törlés
  5. hát nem miattam ott sem voltam!!!

   Törlés
  6. azért higgyem el mert mások evangéliumban leirtak történeteket vagy mert mel gibson megfilmesitette és nem keveset keresett rajta. én nem ártottam senkinek az életemben söt. de ezt nem veled fogom megosztani. elöbb fogok vagy nem is mert már láttam ufot (számomra legalábbis ismeretlen repülö tárgy volt) mint csodát. hagyjál logva! imádkozzál sokat és kérd istent ,hogy vigyen vizet AFRIKÁBA.

   Törlés
  7. Mindenki miatt ! Talán bűntelen vagy ? Vagy legyőzted a halált ? Kaphatsz még kegyelmet meg örök életet. Megérdemled ? Nem. Mégis megkapod ha kéred. Pedig ott sem voltál...

   Törlés
  8. De Ő ott volt, és most is itt van !

   Törlés
  9. igen büntetlen vagyok szinte egy csiszolatlan gyémántra hasonlitok. nem hiszed? miért nem hiszel nekem? ezt is tiltja a vallás.

   Törlés
 40. Kedves Szémann, nézd vissza hozzászólásaitokat jó? A ti szövegetek van tele ökölrázással hahó!
  Azt hiszitek, hogy amit ti hit címszó alatt műveltek, annak van köze ahhoz, amit ti állítotok magatokról?
  Igen barátom győzni fogunk,de nem mások lealacsonításával. Teccik tudni?
  Itt senki nem áradozott a sátánról annyit mint ti. Ennyi.

  VálaszTörlés
 41. A problémákat nem Jézusnak kell megoldania, hanem az emberiségnek. Belülről kell indulnia a változásnak, kezdve azzal hogy befejezzük a gyűlölködést, szitkozódást stb. Aki keresi az igazságot, az meg is találja, előbb vagy utóbb. Ráerőltetni senkire nem lehet.

  Gregg Braden: Az Isteni Mátrix nyelve
  AMI valahogy mindig KIMARADT A FIZIKA tankönyvekből...a KVANTUMFIZIKA és hogy mi köze van ennek a szívhez, szeretethez, tudatossághoz, érzelemhez, DNS-hez stb.
  http://www.youtube.com/playlist?list=PLcJrDM5iWUZJpqy_gskm4ZCt-ugUmfrZB

  David Icke: Ébred már az oroszlán 1-4 rész, magyar felirattal
  http://www.youtube.com/playlist?list=PLQKWj3qzPLk5HYroJaQ0jNaRCh5jpy-D7

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Erről van szó. Erről írt Unkown. Amire te hívatkozol az maga a megtévesztés, megcsalattatás, önmegváltás abszurdiája. Te ki tudod magadat húzni a sárból, a hajadnál fogva ? Elárulom nem. Jézus (csak) ember ? Elárulom nem. Az emberiség problémái túlnőnek önmagán, és természetfelettiek ? Elárulom igen. Jézus természetfölötti, és meg tudja ezeket oldani ? Elárulom igen. Bocs a pökhendi stílusért. De ez van. Ha az egész világ megfeszül és együtt erőlködik úgy ,hogy mindenki besz..ik, akkor sem lesz másként.

   Törlés
  2. arpiel, Jézus és Isten valóság és igazság! Ez így van, de nem vallási okokból meg hitrendszerek miatt, hanem az univerzum törvényei szerint. Ahhoz hogy segítséget kapjunk kívülről, nekünk is tennünk kell valamit!! Egy gyűlölködő, agresszív emberiségen miért segítene bárki, miért segítene Jézus? Mi alakítjuk a valóságunkat, és fontos, hogy az emberiség összefogjon, és arra gondoljon, amit szeretne elérni, és soha ne gondoljuk hogy tehetetlenek vagyunk!!

   Törlés
 42. https://www.youtube.com/watch?v=PMTsG2cx-GA

  VálaszTörlés
 43. Már nem is kell sem cáfolni, sem okoskodni. Aki csak elolvassa vakbuzgó inkvizítor testvéreink irományait - különösebb rávezető kommentár nélkül is - beláthatja micsoda fanatizmus és über-egó kiabál belőlük. Akinek ez nem nyitja föl a szemét, annak semmi sem fogja.

  Inkvizítor testvéreinknek pedig:

  http://www.aranykelet.com/napkelet/category.php?id_category=91

  http://www.rozsafuzer-vasarlas.hu/index.php?mid=1&kid=17

  Füstöljétek be kicsit a monitort. :)

  VálaszTörlés
 44. Inkvizítor testvéreim, ha tehetnétek akkor a saját Bibliátokkal vernének agyon, mert mást hiszünk a Teremtőről és mást Jézusról.
  Buddha vagy más próféta már vért kíván tőletek. Számotokra minden más okkultista tudás, már büdös sátánizmus és bele se szabad nézni, mert elkárhozol és a kénköves pokolban fogod végezni.

  A Thoth smaragdtáblái is ezek közé tartozik és átkokat szórtok azokra akik bele mernek nézni, nem beszélve a nemrég restaurált eredeti Júdás evangéliumára, ami szerintetek a sátán műve. Az Apokrif iratokat ha tehetnétek akkor elégetnétek, nehogy beleolvasson valaki és másként látná a világot.

  Megnyugtatlak a Vatikánban minden írás megvan hét lakat alá zárva. A birkanyájnak nem szabad tudni erről, sőt...

  A végén csak ti fogtok maradni akik csak gyűlölködni és átkozódni tudtok?
  Ti lennétek Jézus kiválasztottjai?
  Milyen lesz aztán a Föld emberisége?
  Hiszen akkor meg egymást fogják ütni és átkozni, mert akkor már nem lesz mást.

  Megnyugtatlak kedves inkvizítor testvéreim, nem azon az úton haladtok hogy Ti legyetek a kiválasztottak, mert a megbocsájtás, szeretet és tisztelet, nálatok nem létezik.

  Bezártátok magatokat a Bibliába és semmit sem tanultatok Jézustól!  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. már megint ez a félinformáltság felébredt (nem ám birka) barátom.

   kezdjük azzal, hogy az Apokriffeket senki nem akarja elégetni, azok nem mondanak ellent a Bibliának - egészen egyszerűen nem tekintjük részeként. azokkal nem lenne több a Biblia. én olvastam az apokriffot, valószínű, te nem, ha ilyet állítasz.

   folytatva azzal, Júdás evangéliuma nem evangélium. stílusára nézve sem, hisz ez a kérdés-felelet a gnosztikus írások sajátja volt. a másik, hogy nem tartalmazza a feltámadást, ami nélkül nem lehet evangéliumnak nevezni (hisz nincs benne az örömhír), arról nem is beszélve, hogy valószínűsíthető keletkezése későbbi, mint a Biblia utolsó könyve. ne a natgeoról tájékozódj, mert az nem az alaposságáról híres.

   remélem nem bántottam meg érzékeny lelked, szavaimat nem veszed átkozódásnak, gyűlölködésnek - íráskor a jószándék vezérelt.

   Törlés
  2. Igazad van. És gondolkodjunk már el! Jézus arra tanította az emberiséget hogy tehetetlen?? Hogy egymást gyűlöljék? Nem a szeretetre próbált tanítani?? Arra tanított hogy kereszténység meg vallás legyen meg vallások amivel embereket egymásnak lehet uszítani?? És ennek jegyében rengeteg embert le lehet gyilkoljanak??? NEM!! A Bibliát sajnos sok helyen meghamisították, átírták, kihagytak belőle.. És nem véletlenül. A vallással pedig elferdítették a dolgokat, bezártak egy kalitkába...Sokan egy kereszthez imádkoznak, mert ezt tanították nekik! Így megakadályozták hogy az emberek az igazi Istent és Jézust találják meg. Jézus felemelkedett mester.

   Törlés
 45. és pusztán jószándékból megmutatom mely egyházat alapította a fenti cikkben említett könyv írója (gondolom, nem néztetek utána):

  http://www.bwtemple.org/

  VálaszTörlés
 46. az osi tudast nem lehet eltitkolni , csak probaljak ,mindenki szamara elerheto ezert
  a haboru nem fizikai sikon tortenik hanem az elmekben
  ha kozelebb szeretnenk kerulni az igazsaghoz eloszor az univerzum alaptorvenyeivel kell tisztaban lenni kutatni ,megismerni ,megerteni oket es akkor minden kerdesre megkapod
  a valaszt

  VálaszTörlés
 47. Azért az is elgondolkodtató, hogy a cikkben megemlített építészeti és város-elrendezésbeli dolgokra vonatkozó felvetésekre senki nem reagált, nem hozott egy-egy saját kutatási anyagot, pedig abban abban nagyon szépen tetten érhető mindaz, amiről beszéltem az egyiptomi tudás kapcsán.

  Ehelyett mi viszi félre a beszélgetést? Mindig ugyanaz: hogy mi van a Bibliában, illetve az a szakállasnak ábrázolt rendkívüli képességű ember, akinek legendái védelmében képesek emberek egymást üldözni vagy kiátkozni....

  A hit csodákra képes és erőt ad,nem fér hozzá kétség...de a vak hit ezzel szemben nem ad teret semmi másnak és senki más igazságának.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jogos meglátás. :) Azt azért nem merném magamnak megengedni, hogy egyértelmű következtetéseket vonjak le ebből és az ehhez kapcsolódó ismeretanyagból; de kategorikusan baromságnak titulálni a dolgot ugyanakkora hiba. Százezer szám van egyértelmű tárgyi bizonyíték, hogy a dolgok nem lehettek úgy ahogy tanítják meg ahogy a biblia mondja. És szánalmas magyarázat az egészet a nefilim szöveggel agyoncsapni. Mert ha megnézitek - házi inkvizítorainknak többre nem futja. És nem büdös a nyilvánvaló képtelenség határáig sem elmenni a kérdésben.

   Valamikor régen már belinkeltem, de már elsikkadt; és most újra aktuális:

   http://www.youtube.com/watch?v=fTSpkffdBnI - Mark Passio - Difference between Satanism and Luciferanism

   http://www.youtube.com/watch?v=UVKCJklf3oo - Was 9/11 A Masonic Ritual Sacrifice? Mark Passio (ebben van részletesen szó a városok tervrajzairól)

   http://www.youtube.com/watch?v=tt2I9w_wV3Q - Mark Passio - Consciousness, Polarity & The Human Brain - WOEIH Part 1 of 4

   http://www.youtube.com/watch?v=_bCEDWzT8TU - Mark Passio - Occult Influence, Mind Control & Astrotheology - WOEIH Part 2 of 4

   http://www.youtube.com/watch?v=q3As_ilhTLg - Mark Passio - Subversive Symbolism, The Hegelian Dialectic & The Globalist Agenda - WOEIH Part 3/4

   http://www.youtube.com/watch?v=pWwPFw7Dk60 - Mark Passio - Sovereignty, Natural Law & Grassroots Solutions For REAL Change - WOEIH Part 4/4

   Van itt Icke-re, Jordan Maxwell-re meg Terence McKenna-ra és Michael Tsarion-ra hivatkozás bőven, úgyhogy a szkeptikusoknak is lesz min csámcsogni. De ha valaki hajlandó figyelni és maga értelmezni a dolgokat, akkor melegen ajánlom. Emberünk föloszlatja azt a ködfelhőt, amitől ez az egész okkultizmus (ami csak annyit jelent, hogy rejtett - a negatív felhang csak utólagos társítás), szimbolika meg miegymás ilyen kis képzeletbeli világnak tűnik. Jó szórakozást!

   Törlés
  2. jelzem én voltam kb. 5. hozzászolo aki egy videot tett fel egyiptomi piramisokrol és nem a history vagy a natgeo készitette. gondolom senki nem nézte meg mert ha megnézte volna nem itt tartanánk.

   Törlés
  3. Mondjuk tényleg érdekes, hogy ennyire megszállták ezt a blogot a radikális keresztények. Máshol nem tapasztalom ezt (az Idők Jelei más, mert az deklaráltan keresztény szemszögből elemez).

   Minek köszönhető ez a kitüntetett figyelem?

   Törlés
  4. MN. Ennek: miért a radikális okkultisták jobbak. Pszeudoluciferánus ki mit tudot játszotok. Komolyan nem látjátok, hogy kilóg a lóláb ? Kérdezem én: mit keres a csizma az asztalon ? Ez egy NWO és korunk főáramú médiáinak leleplezésére szolgáló ébresztő blog. Nem ? Oké. Tudjuk ennek a globalomán háttérhatalmi eltnek az eszmeiségét, vallását. Oké. De hát könyörgöm majdnem pont az amiről áradozik ez az egész cikk. Oké ? Ennyi. Csak az a kérdés, hogy ez szándékos vagy csak a szokásos megtévesztettek naiv álma. ez a jobbik eset. Kérdezem ezt tőled SBG Buddha.

   Törlés
  5. Elveszett Kereső ! Még mindig nem vagy megtalált ? Légy az, csak tőled függ. "Emberünk föloszlatja azt a ködfelhőt, amitől ez az egész okkultizmus (ami csak annyit jelent, hogy rejtett"
   Csupán csak. Neked ez csak ? Tudod ebben az egy szóban benne van minden. Ez csak sátánra és királyságára (nefilimek v.bukott angyalok, idegenek, hibridek, démonok, meg akikről nem tudok) jellemző. Isten nem kamuzik, nem sumákol, és nem rejti el az igazságait ! Nyílt lapokkal játszik ! Ez a különbség (meg a többi).

   Törlés
  6. Nem mondom hogy jobbak, de nem is látok itt olyat. A csizma pedig úgy kerül az asztalra, hogy felcsapjátok rá. Nagyjából olyan ez, mint amikor valaki akkor is át akarja kísérni az anyókát a zebrán, amikor az nem is akar átmenni, nem arra vezet az útja, de ti áttuszkoljátok, ha beledöglik is. Itt mindannyian vendégek vagyunk, ha valamit Buddha meg akar osztani, akkor megosztja, ti is leírhatjátok a véleményeteket, de ami itt folyik, az egyszerűen kontraproduktív.

   Ezzel az erőszakos mentalitással csak eltaszítjátok a kereszténységtől azokat is, akik netán érdeklődnének abban az irányban...

   Törlés
  7. @arpiel:

   Miért teszel úgy megint mintha ma "találkoztunk" volna először? Ismered a nézeteim, nem? Akkor meg lehetne annyi belátásod, hogy meg sem próbálod nekem megint idevetni a keresztény dumát. Látom ezúttal az "okkult" szóra ugrottál rá, adtál neki jelentést (tőlem függetlenül!), majd jól leleplezted a saját felvetésed. :D Schwaben is ezt csinálja mindig, biztos robotok vagytok... :)

   "Tudjuk ennek a globalomán háttérhatalmi eltnek az eszmeiségét, vallását." - a ti könyvetek is az ő ölükben volt dajkálva a kezdetektől fogva. Az más kérdés, hogy ti ezt csak úgy simán letagadjátok. Ill. Ria érvelését szeretem még, ő szerinte "nem mertek volna" belenyúlni, mert az isten szava. Aztán megint kiköpi a cumit és be kell pelenkázni... :) Ugyanazért ítélsz meg másokat, mint ahogyan te is hiszel. Többször nem szeretném leírni: cenzúrázod az agyadból a valóságot. Ez így nagyon tökös, csak nem vezet sehova.

   Azon kívül ne felejtsük el azt az "apróságot", hogy én nem agitáltam senkit, nem ajánlottam, hogy bármilyen vallás szerint térjen meg vagy ilyenek. TI vagytok azok, akik bármilyen tietekétől eltérő gondolatot elítéltek, a gondolóját megbélyegzitek, örök szenvedéssel riogatjátok és megtérésre szólítjátok. És ami az egészben a legegetverőbb gyalázat, ahogy van képetek kijelenteni, hogy nektek már sikerült megfejteni isten tanításának lényegét, teremtésének működését, stb. a biblia által. Csak a hazugság behatárolható, definiálható egység. Az igazság végtelen és fölfoghatatlan szerintem, így hát én mindenkit, aki az ellenkezőjét állítja magáról végtelenül önhitt és buta embernek tartok. Amit bravúrosan vissza is igazoltok a viselkedésetekkel.

   És akkor itt át is csaphatunk MN megjegyzéséhez:

   "Ezzel az erőszakos mentalitással csak eltaszítjátok a kereszténységtől azokat is, akik netán érdeklődnének abban az irányban..." - Isten ments! El ne riaszd őket ettől a viselkedéstől! Jobb szolgálatot nem is tehetnének az emberiségnek, mint nevetséges viselkedésükkel elriasztani a tétova lelkeket. Itt mutatják ki a foguk fehérjét (és emögött felsejlik egyben az léleknyomorító ideológia amit gazdáik plántáltak ebbe a vallásba). Valami bibliaórai kis pusmogás félrevezetően szelíd lehet. Szóval nem baj ez, minél több ilyen velős megnyilvánulás szerepel a nevük mellett, annál inkább a helyére kerül ez az agyrém, amivel mindenkit tukmálnak. :)

   Törlés
  8. "Senki sem számít a Spanyol inkvizícióra!":)

   Törlés
  9. Kedves Elveszett Kereső!

   Én nagyon fontosnak tartom Jézus tanításait, és a Bibliát is, és fontosnak tartom, hogy az ember ismerje! A legjobb felállásnak viszont azt tartom, ha előzetes ideológiai képzés nélkül vizsgálódik, és leginkább a lelkiismeretére hallgatva dönt igaz vagy hamis csengésű szavak között! Ami pedig ugyanúgy fontos, hogy ne csak onnan tájékozódjon az ember. Személy szerint nem szeretnék senkit sem eltántorítani a kereszténységtől, de ettől a viselkedéstől igen.

   Törlés
  10. Beismered e hogy lepraktáltál az ördöggel, vallod e hogy éjjel fekete macskává változva lerágtad a szomszéd tehenének tőgyét ? A tüzes vasra vallod e ? Excomunicatio ipso facto. :-)

   Törlés
  11. kedves Buddha!

   honnan veszed, hogy a hitem vak lenne? mit hiszel, mondott nekem valaki valamit és én azt föltételek nélkül elhittem? hát baromi rossz helyen tapogatózol. igen szkeptikus vagyok bármivel kapcsolatban, semmit nem eszem meg meggyőződés nélkül, viszont megvan az a tulajdonságom, hogyha a kulcsomat megtaláltam a zsebemben, akkor nem fogom tovább keresni fiókokban, az ágy alatt.

   és kérlek ne próbáld degradálni hitemet azzal, hogy a keresztény felfogás szerinti Isten egy szakállas bácsika, mert itt ilyen primitív istenképet kizárólag a hozzád hasonlók emlegettek, keresztények nem.

   megismétlem kérdéseimet:

   - milyen alapon állítod, hogy a katarok, bugumilok képviselték az "igazi" kereszténységet

   - milyen alapon igazolod a fenti írás igazságát (ami állításoddal szemben nem a te kutatási anyagod, nem te beszélsz erről, hanem egy egyszerű kontroll, utánajárás nélküli ctrl-c, ctrl-v billentyűkombináció eredménye), ha saját bevallásod szerint nem ismered a Talmudot, ha láthatóan fingod nincs a kabbaláról, a Bibliáról.

   - utánanéztél-e a forrásnak, hogy a cikkbe belinkelt pdf milyen tanokat valló felekezet terméke (ha igen, hogy tartod összeegyezthetőnek hitvallásoddal, ha nem néztél utána, miért nem tetted)

   Törlés
 48. SBG Buddha, ha lenne még valami ehhez a témához, szivesen elolvasnám. Felvilágosodás, fény, tudás elérése. Említetted a cikkben, hogy ha lenne érdekeltség, még írsz a témáról. Csak tessék :)
  prigoscrm@gmail.com

  VálaszTörlés
 49. Hamvas Béla Sors és aritmológiája mindig elvarázsol, akárhányszor elolvasom.Értelmet nyer minden. A fiziológiás, analitikai gondolkodásom is átalakul, és olyan intuitív magasságokba repít, ahol minden zavart egyesít bennem. Hamvas egy zseni volt, csak ajánlani tudom.
  http://users.atw.hu/onallosag/hamvas/Tabula_Smaragdina.pdf?atw_rnd=168741642

  VálaszTörlés
 50. http://www.youtube.com/watch?v=EOvkFLK1fn0

  Ezt mindenkinek látnia kell.

  https://ncore.cc/torrents.php?action=details&id=1216958 HD-ban.

  A piramisokkal üzenni akartak nekünk, nem is akármit. Ízelítőnek: csinálj egy kört a piramis körül, aztán belül. Vond ki a belső kört=299.7262

  4 oldallat területe/alaplap területe=aranymetszés

  aranymetszés/látható magasság=3.14  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. D.N.S2013. április 28. 19:18
   http://www.youtube.com/watch?v=EOvkFLK1fn0
   nem akarlak elkeseriteni de ezt felraktam már 2 napja de szerintem senki nem nyitotta meg mert jézusrol beszél ami nem ehhez a cikkhez tartozik.

   Törlés
  2. és az is aranyos töled ,hogy egy ncore-os torrentet tettél fel (nekem pont van) de akinek nics az sajnos marad a jutyubosnál

   Törlés
  3. Láttam már ezt a videót nagyjából két hónapja. Érdekes, én sem gondolom, hogy azok építették a nagy piramist vagy a Szfinxet, akinek tulajdonítják, de az ért nem szóltam hozzá, mert nem tudok olyat hozzátenni, ami említésre méltó, így inkább hallgattam. :-)

   Törlés
  4. Nem láttam hogy kitette, valahogy arpiel intelligenciája elnyomta :D Nagy felbontásban jobban figyel az ember és beleéli magát.

   Törlés
 51. Ezt a dokumentum filmet mindenkinek ajánlom, igaz feliratos, de megtudjátok belőle azt a fontos részeket Jézus életéből amik hiányoznak a Bibliából.

  Hogyan lett Jézusból Krisztus? (Jézus Indiában és Tibetben)

  Hol járt, mit csinált Jézus azokban az években, amelyek hiányoznak az Újtestamentumból, és amelyek életének több mint 80 százalékát teszik ki?

  http://www.youtube.com/watch?v=QuRhwM1Id1I
  (klikk a feliratokra)

  VálaszTörlés
 52. Már tényleg elhiszem, hogy ha rendelet, törvény lesz rá.... üldözni és ki fogtok irtani minket, már semmi kétség... SEBAJ, ez is a program része:)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Amikor a keresztények üldözést és kiirtást fantáziálnak itt, akkor igazolódnak igazán Freud és Jung gondolatai a projekcióról, amely nem más, mint saját hibáink kivetítése a külvilágra.
   Egyszerű barátom, a hited nevében a fél világot kiirtották és üldözték, amint látod itt mégis értelmesen próbálunk beszélni veletek, dehát ti mindenáron a PROGRAMot akarjátok beteljesíteni, a világtörténelem legnagyobb tudatmanipulálását. Nem fog menni.:)

   Törlés
  2. "Egyszerű barátom, a hited nevében a fél világot kiirtották és üldözték"

   mondjuk, ez azért nem felel meg az igazságnak.

   a másik, hogy ha a nevedben teszek valami rosszat, arról te, vagy én tehetek?

   "itt mégis értelmesen próbálunk beszélni veletek"

   na ne mondd! állítások kapcsán kérdéseket tettem fel. egy (mondom egy) választ nem kaptam, csak hogy vakhitű vagyok, csak, hogy bigott vagyok.

   egyezzünk meg, ezek nem értelmes válaszok.

   "dehát ti mindenáron a PROGRAMot akarjátok beteljesíteni, a világtörténelem legnagyobb tudatmanipulálását"

   tis, csak még észre sem veszitek.

   Törlés
  3. Szevasz Jeromos, légyszíves idézd azt a kérdést amit nekem feltettél és nem válszoltam rá, különben azt kell mondanom, hogy ismét nem mondasz igazat, mint amikor azt állítottad, hogy a COG-ból "tulajdonképpen félmondatokat" idéztem, ami szintén nem volt igaz.

   Ugye megérted hogy ha egy, a hite védelmében hazudozó barátomra nem pazarolok több energiát.

   Törlés
  4. Egyrészt tökéletesen egyet értek Szul thannal Szémann testvér kivetítése kapcsán. Ne felejtsük el, hogy ők max. ilyen dolgokat kaptak a nyakukba mint "hülye", "bigott", "elvakult", stb. Ezeket sem teszi ki épp a vitrinbe az ember, de azért álljon már meg a gyászmenet. Mi mit kaptunk? "Sátán szolgája", "sátán fia", "okkultista", stb. Te kitől félnél jobban? Attól aki hülyének gondol vagy attól aki az ördög földi munkásának? Ugye, ugye... de azért nektek kell féleni, "nyilvánvaló". :)

   Aztán javasolnék megfontolásra még egy gondolatmenetet:

   Ha ezek az ókori meg középkori "sátánista" civilizációk valójában a háttérhatalom ideológiáját jelentik és nefilimek alapították őket, a kereszténység pedig az igaz hit ami ettől megszabadít... akkor miért hagyják hogy a biblia milliárd szám hozzáférhető legyen, milliárdszám legyenek keresztények a bolygón? És miért pont az állítólagos sátánista vallásuk és kultúrájuk részleteit tagadják el, hazudják el, akadályozzák az ásatásokat, stb.? Ha a kereszténység lenne az egyetlen szabadító igaz hit ezek az ókori hagyományok pedig maga a sátánizmus, akkor nem pont ezeket propagálná a hatalom és a kereszténységet nyomná el? :)

   Ja jó, ilyen kérdéseket nem kéne föltenni... azt a sátánista mindenemet! :)

   Törlés
  5. "Szevasz Jeromos, légyszíves idézd azt a kérdést amit nekem feltettél és nem válszoltam rá"

   többesszámot használtál... idézlek "mégis értelmesen próbálunk beszélni veletek"

   "hogy a COG-ból "tulajdonképpen félmondatokat" idéztem, ami szintén nem volt igaz."

   összefüggéseit figyelmen kívül hagyva idéztél a cog-ról, ami lehet hogy egész mondat volt, mégis a szövegkörnyezetből kiragadva, az eredeti szándéktól eltérő értelmezést adva neki... ezt nem tudtad még megemészteni?

   Törlés
 53. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 54. http://www.hamvas.comlu.com/tabula%20smaragdina.htm

  VálaszTörlés
 55. Látom senkit sem érdekel a film amit belinkeltem, pedig tényeken bizonyítanak Jézus életéről. Mindenkinek meg kellene néznie hívőnek, ateistának és a semmiben sem hívőknek is. Szánjatok rá 2 órát, nem fogjátok megbánni.
  Nagyon fontos tények kerülnek elő Tibetből Jézusról.
  Ha az egyház elfogadná ezeket a tényeket, szerintem hónapokon belül darabokra hullan az egész róm. kat. vallás, ezért meghazudtolnak mindenkit aki ilyeneket állít, pedig tények bizonyítják.

  Szó van benne többek közt hogy Indiában és Tibetben milyen rettenetes vérengzést és rombolást végeztek a gyarmatosító Portugálok Vasco de Gamma vezetésével az akkori római pápa jóváhagyásával.
  Isten nevében 600 hindu templomot gyaláztak meg és fokozatosan 600 templomot romboltak le 131 faluban...
  Még mindig nem vagyok elfogult a katolikus hittel szemben.
  Megtévelyedett korszak volt az a pápa jóváhagyásával.

  Közben magam is átvettem és feltöltöttem a csatornámra:
  http://www.youtube.com/watch?v=C0cPxmRt5V0
  (klikk a fordításra)

  Lássátok is ami évezredekig titok volt!

  VálaszTörlés
 56. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 57. Hazugságok alapján nem fog "darabokra hullani az egész róm. kat vallás". Csupa hajánál fogva előrángatott hazugság és koholmány. Nem igazán meggyőzőek számomra az itt felvonultatott "titkok" és úgynevezett "dokumentumfilmek" ezért én maradok a "darabokra hulló rom. kat" - vallás mellett. Bácsfi Diána, bocsánat "Avatara" "egyháztudós" (...)blődségei sem tudtak meggyőzni. Tőle személy szerint nem is várható más, ebben az esetben igaz hogy nem esik messze az alma a fájától.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Fölkészült, tájékozott é megingathatatlan vagy. Igazi mintakeresztény! Csak így tovább! :)

   Törlés
 58. Meg kéne már látni, hogy a vallás elferdített nagyon sok mindent az igazságból! És megakadályozta, és még most is akadályozza hogy az emberek megértsék az igazságot, az univerzum törvényeit. Fejlődési folyamatban vagyunk, ez egy út, amit mindenki választhat, de senki más nincs aki helyetted bejárja ezt az utat. Akinek van rá igénye, keresse a válaszokat, és meg fogja találni.

  VálaszTörlés
 59. Én sokat gondolkodtam rajta.

  Jézus "megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig." (Filippi levél 2:7–8)

  Miért ne lehetett volna felesége, gyermekei, miért ne mehetett volna el Ázsiába, Európába tanítani ? Nem ismerünk 25 évet az életéből. Amit ismerünk, az által egy olyan szentet faragtak belőle a vallások, aki sokak számára megközelíthetetlen. A megváltás számomra sokkal teljesebb azzal, ha tudom, hogy volt felesége, gyermekei, mert ezzel a férfi-női kapcsolatot is átélte, átminősítette, felemelte. Ha teljesen hasonlóvá akart válni az emberrel, akkor ez miért ne lenne lehetséges ? Állítólag a keresztény misszionáriusok azért nem tudták tériteni a tibeti embereket, mert amikor meséltek Jézusról, ők csak bólogattak - "de hiszen ismerik őt".
  Miért lenne ezzel kevesebb a megváltás, ha globálisabb szinten "intézte" ezt Jézus ?
  Hiszen először még az apostolok sem értették, és csak a zsidókra vonatkoztatták a megváltás kegyelmét. Akkor most mi akarjuk megcáfolni a töredékes ismereteinkkel azt, hogy ez nem lehetséges ? Miért mi akarjuk megmondani a Léleknek, hogy mi lehetséges és mi nem ? Miért mi akarjuk irányítani Őt ?
  Jézus ismerte a reinkarnációt.Keresztelő Jánosról is megmondta, hogy ő Illés. Keresztelő is kételkedett benne, nem igazán tudta ki Jézus, földi királyságot várt volna ő is. Jézus viszont tudta, hogy Illésnek nem csak prófétálnia, hanem vezekelnie is kell János testében, mert mikor Illésként kiirtotta a Baal papokat, nem Isten vezérelte akkor tetteit. Ez a probléma azokkal , akik a Bibliát szó szerint veszik, mert meghasonlanak azzal a gyilkos istenképpel amit kiolvasnak belőle, ahelyett, hogy kérnék a vezetést a Lélek által.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szaporodjanak csak a szögek abban a koporsóban, amire kereszténység van írva... :) Nem hiába, bármerre indulsz; ahogy kilép az ember a dogmatikus értelmezésből minden irányban csak ellentmondásokat talál.

   Törlés
  2. jézusnak nem volt csaja. neki egyszer nem volt merevedése reggelente ezért nem mária magdolna (magdaléna) volt a csaja. neki nem voltak ilyen halando érzési mint a merevedés. soha ismétlem soha nem elégitette ki magát mint ember. csak nekünk halandoknak fekete bárányoknak van merevedése.

   Törlés
  3. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés