2016. május 22., vasárnap

160 éve született Nikola Tesla - 'Ingyen-energia' az éterből átalakíthatta volna a világot


Idén 160 éve született Nikola Tesla!

Ki ne hallott volna már Nikola Tesláról (1856 - 1943), a híres szerb feltalálóról, akinek többek között a váltóáramot, indukciós motort és az első rádiót köszönhetjük. Találmányai kétségkívül mai modern világunk létezését alapozták meg; azonban Tesla legnagyobb találmányának, a Tesla-tekercsnek és a hozzá kapcsolódó drótnélküli energiaátviteli rendszernek a jelentőségét manapság jócskán alábecsülik.Tesla találmánya az Univerzum kifogyhatatlan energiájához, az éterhez biztosít hozzáférést.

/Már előre szeretném közbeszúrni, hogy a Tesla halála körül kialakított verzió teljes mértékben hazugság. Nem szegénységben halt meg, nem úgy és nem akkor.... Természetesen az csak a hivatalos "duma", hogy egy new yorki hotelszobában és szegénységben halt meg... Tesla nem halt meg, hanem "eltűnt"...Nem sok dokumentációt fogtok találni, de fontos tényező, hogy a dimenziók közötti ugrásokat is kutatta.... Ott volt az atombomba kifejlesztésénél is...  

Az alábbi képet is azért tettem ide, mert látható rajta Nikola Tesla ! 
Kormányzók, Tesla jobbról a 2.
Nos..nem vettek róla tudomást és nem volt ismert ??? Ugyan már ! Királyokat és elnököket ismer, ismeri Edisont és Mark Twaint..Westinghouse-t és az összes bankárt..  Ők mind használták Teslát, fizettek neki ! Vajon miért nem szerepel sehol a történelemkönyvekben ? Ezen érdemes elgondolkodnotok ! (Szerk. Megj. SBG Buddha) /

Nagyon sok félreértés van a Tesla-tekercs működése körül. Sokan úgy gondolják, hogy ez csak egy nagyfeszültségű transzformátor, melynek segítségével hatalmas elektromos kisüléseket lehet előidézni. A legtöbb embernek nagyméretű, gyűrűs oszlopok jutnak az eszébe, amiből sistergő, villámszerű kisülések indulnak ki. Ezek kétség kívül nagyon szépek és érdekesek, azonban semmi közük a Tesla-tekercs valódi funkciójához.

Egy jól működő Tesla-tekercs segítségével ingyen-energiához (másnéven nullaponti energia vagy éter) lehet jutni, ami azt jelenti, hogy nagyobb a szerkezet kimeneti energiája, mint a bemeneti, vagyis a "semmiből" nyertünk energiát a működése közben (működési hatékonysága nagyobb, mint 100%).
A legtöbb tudós ennél a résznél megáll, és mindenféle fizikai törvényt felhozva lehetetlenségnek, átverésnek titulálja az egészet. Ez legyen csak az ő bajuk, ha ilyen szűk látókörűek. Szerencsére vannak, akik továbbgondolják ezt a dolgot és fejlesztenek.... (megj..SBG Buddha-VilagHelyzete)


Egy ilyen tekercs jóval több, mint egyszerű transzformátor: kibocsátott impulzusaik gyorsabban terjednek, mint a fény, minden anyagon képesek áthatolni (Faraday-kalitkákon is, ami mutatja, hogy nem elektromágneses jellegűek), nagy távolságokra képesek utazni gyengülés nélkül, mely drótnélküli energiaátvitelt tesz lehetővé, valamint ingyen energia kinyerésére képesek. Lássuk, hogy fedezte fel Tesla ezt a hihetetlen dolgokra képes szerkezetet!

Nagyfeszültségű áramkör nyitásakor vagy záráskor egy rövid, nagyfeszültségű kisülés keletkezik (biztos, hogy mindenkinek beugrik a kép, amikor régebbi filmekben vagy régi kort ábrázoló filmekben felnyomnak egy hatalmas kapcsolót, amit szikrázás követ), ami az ő korában számos technikus halálát okozta, és amit ő diszruptív kisülésnek nevezett. Tesla a laboratóriumában nagyfeszültségű dinamó és  szikraköz (hasonló az autó gyújtógyertyájához) segítségével modellezte a jelenséget. A szikraközön működés közben gyors, rövid feszültségimpulzusok haladtak át, melyek során a közelben állók a bőrükön nyomást érzékeltek.

Tesla először azt gondolta, hogy valamiféle fizikai anyagból álló hullámok okozzák ezeket az érzéseket. Ezt elvetette, mikor rájött, hogy semmiféle anyag nem képes feltartóztatni a hullámokat - emiatt nem lehetnek elektromágneses hullámok sem.

Ezután növelni kezdte a feszültséget és az impulzusok gyorsaságát, és úgy találta, hogy ez a bőrön érzékelhető nyomás nagyságát is megnövelte. Kísérletei során kiküszöbölte a szikraközön áthaladó kisülés visszafelé vándorlását, mert ez csökkentette az eszköz hatékonyságát. Mikor a nagyfeszültségű impulzus átugrott a szikraközön, a vezető anyagának elektromos ellenállása megakadályozta, hogy azonnal áram tudjon folyni rajta. 

Megfelelően gyors impulzusokkal Tesla teljesen megakadályozta, hogy áram folyjon a vezetőben a szikra átugrása után, ami aztán visszafele sem tudott távozni;
 Tesla ezáltal sikeresen elválasztotta a feszültséget az áramtól. A tiszta elektromos potenciál (azaz feszültség) ezután érzékelhető lökéshullámokban távozott a szikraközből.
Tesla úgy gondolta, hogy a feszültséget az éter áramlása hozza létre a vezetőben, és az éter közegében terjednek az elektromágneses hullámok. Ez az éter fénysebességnél nagyobb sebességgel volt képes haladni és minden anyagon áthatolt; ez az anyag lehet az Univerzum alapanyaga. Tesla diszruptív kisülései longitudinális hullámokat hoztak létre az éterben, melyek terjedési iránya megegyezik a rezgési irányukkal (ilyen hullámok a hanghullámok is).
Ezeket a hullámokat néha "skaláris" hullámoknak hívják (innen ered a skaláris fegyver vagy skalárfegyver elnevezés, ami az éter hullámait használó fegyvereket jelent).


Tesla a kísérletei során rájött, hogy a kisülések időtartama és gyakorisága fontos tényező volt a biztonság szempontjából. A kisülés időtartamának csökkentésével és frekvenciájának növelésével a kisülés egyre veszélytelenebb volt az emberre nézve. Nagyobb frekvenciájú (tehát gyakoribb), rövid kisüléseknél teljes egészében megszűnt a fájdalom, a csípés valamint a hőhatás is, de a nyomás érzése megmaradt. Ezért volt az lehetséges, hogy gépeinek működés közben Tesla nyugodtan üldögélhetett a csapkodó szikrák mellett, ugyanis azok nem voltak rá veszélyesek. 
Ezt láthattuk a The Prestige (A tökéletes trükk) című filmben is, valamint, ha Tesla engedte az étert keresztülfolyni a testén, világított az égő a kezében.

Ha Tesla a szikra közelébe kondenzátort helyezett, az feltöltődött, valamint fémlemezzel összekötött égő világított. Ezek alapján rájött, hogy a rendszert drótnélküli energiaátvitelre is lehetne használni. Tesla jegyzeteiben arról beszélt, hogy ily módon az egész világot energiával tudná ellátni, de még szükség volt további fejlesztésekre.

Ezek közül az egyik a Tesla-tekercs volt. Szabadalmaztatott egy találmányt, ami során a diszruptív kisülések két vastag, rúd alakú vezetőn (primer tekercs) keresztül folynak. Ezeket egy lapos, csigavonalban haladó tekercs (szekunder tekercs, lásd a bal oldali képen) köré tekerte néhányszor, melynek drótja jóval vékonyabb volt, mint az előzőé. A primer és szekunder tekercsek tömegét úgy állította be, hogy azok rezonanciában legyenek egymással. A szekunder tekercs egyik végét földelte (ez növelte a hatékonyságot), a másikat pedig szabadon hagyta. A szikraközből kiinduló hullámok a primer tekercs felszínén haladnak, majd átugranak a másodlagos tekercsre, mely során a feszültség hatalmas mértékben megnő, és kisülések jelennek meg a szekunder tekercs végén. Bár a konstrukció nagyban hasonlít a hagyományos transzformátorokhoz, működési mechanizmusa nagyon távol áll tőlük.


A Tesla-tekercsben nem folyik áram.
 • Mivel nincs áram, ezért nincs mágneses indukció sem, ami a transzformátorok alapelve.
 • A feszültség nem a legkisebb ellenállás irányába áramlik (lásd még pl. Tesla hairpin áramkörét).
 • A szekunder tekercs nyitott, ami kizárja, hogy transzformátorként működjön.
Tesla ezután továbbfejlesztette a rendszert: egy fémgömböt helyezett a szekunder tekercs végére, mely megnövelte a hatásfokát valamint a kisugárzott impulzusokat egyenletesebben osztotta el, és a szekunder tekercs fölé további tekercset helyezett, aminél úgy találta, hogy a kúp alak volt a leghatékonyabb (más forrásokból is tudni lehet, hogy ez a forma hatékonyan gyűjti az energiát az éterből). A fejlesztések után több millió voltos feszültség létrehozására volt képes berendezésével. A hatalmas elektromos kisülések veszteségek a rendszerben, ezeket csupán szemléltetésre és kísérletezésre használta Tesla.

Tesla Colorado Springs-i laboratóriumában

  A gömb lehetővé tette, hogy az impulzusok egyenletesen terjedjenek minden irányban; az energiát sugárzó berendezés már kész volt, már csak egy vevőt kellett készíteni. Tesla számos vevőt tervezett. Ezekből néhány fémlemezekből állt, melyekbe a longitudinális hullámok beleütköztek, és feszültséget keltettek. Ezután ezt elektromos eszközök működtetésére lehetett használni. Tesla rájött, hogy a kibocsátott hullámokat egy szűk sugárba képes összpontosítani egy speciális csővel. Megfigyelte, hogy miután egy ilyen sugár egy ideig aktív volt, majd lekapcsolta a gépét, az éter ugyanúgy áramlott tovább a sugár helyén. Ilyenkor ha fémlapot tett az útjába, elektromos szerkezeteket tudott működtetni vele anélkül, hogy be lenne kapcsolva a gépe!

  Az éter egyik különleges tulajdonsága, hogy bizonyos fajta momentum, lendület megtartására képes, ezért Tesla gépe még kikapcsolása után is képes energiát sugározni. A fizika törvényeit már eddig is leromboló Tesla-tekercs ezek után már kétséget sem hagy afelől, hogy a fizika törvényeivel valami nincs rendben. Ezen kívül berendezései körül fényes aura alakult ki, ami idővel egyre csak nőtt.

  Tesla felfedezte, hogy ha hasonló szerkezetű vevőtekercseket készít, mint amilyen az adó (csak megfordítja a két tekercs helyét), sokkal nagyobb hatásfokkal tudja felfogni a sugárzott energiát. Ehhez a két tekercsnek rezonanciában kellett lennie egymással, ami szigorúan meghatározott méretparamétereket jelentett. Egy ilyen vevő segítségével több energiát volt képes nyerni, mint amit az adó sugárzott! A rendszer ugyanolyan jól működött, ha az adót is és a vevőt is Faraday-kalitkába tette, ami kizárja, hogy elekromágneses hullámok hozzák létre a jelenséget. Azt is megfigyelte, hogy ha az adót és a vevőt is földeli, több energiát tud begyűjteni. A Földet egy hatalmas éterraktárnak gondolta, amiből párhuzamosan tud a találmánya energiát nyerni a szikraköz mellett, vagyis a Földben és a levegőben sugárzott hullámokat is fel tudta fogni.
  Részlet A tökéletes trükk c. filmből

  Hatalmas adótornyokat épített, melyek minden irányba sugározták az éterhullámokat, melyeket ezután különböző távolságra elhelyezett vevők fogtak fel. A hullám intenzitása a távolsággal nem csökkent vagy csak elenyésző mértékben, sőt, néha nőtt. Egy alkalommal egy 40 km-re lévő ház összes elektromos szerkezetét (égők, motorok, fűtőtestek) ezzel a rendszerrel működtette.

   A shorehami és wardenclyffe-i torony
  Tesla ezt a technológiát tekintette élete legnagyobb művének, ami nem csoda, hiszen ezzel korlátlan, drót nélkül továbbított energiához lehetne juttatni az egész világot. Nem kell mást tenni, csak adótornyokat építeni és vevőket tenni a háztartásokba; a rendszer jóval több energiát termelt, mint amennyit használt, ezáltal megoldhatta volna a világ energetikai problémáját, és már 60-70 évvel ezelőtt beköszönthetett volna az emberiség Aranykora.

  De igen, ott a nagy DE. Mint ahogy sejthető, ez nem tetszett a hatalomnak, olajbáróknak, akik nem hagyhatták, hogy ingyen energiát sugározzon bárki is a világ körül, mert ezzel kicsúszott volna az irányítás a kezükből. A villamos energia nagy függőséget okoz: képzeljük csak el mai világunkat áram nélkül. Mi történik, ha áramszünet van? Megáll az élet. Tesla technológiájával mindenki függetlenedhetett volna az energiacégektől, a villanyszámlától valamint az áramszünettől. Egy háború során az egyik legnagyobb gond az áramszünet. Ennek is vége lehetett volna. De ahol nincs függőség, ott nincs hatalom sem, ezért nem hagyhatták, hogy Tesla találmánya elterjedjen. New York-i laboratóriumát felgyújtották, a tornyok építésének finanszírozását visszavonták, valamint lebontották őket.

  Meg kell jegyezni még, hogy Tesla számos alternatív felhasználási területet javasolt találmányának. Úgy gondolta, ha két torony között az ionoszférában továbbítja az energiát, azzal kivilágíthatja az eget éjszaka, mesterséges északi fényt létrehozva. Elméletben technológiájával antigravitációs szerkezetek meghajtása is lehetséges valamint fénysebességnél gyorsabb kommunikációra is felhasználható. Mivel egy csővel irányítani és fókuszálni tudta az éter hullámait, ezt fegyverként is fel lehetett volna használni.  A koncepció a halálsugár nevet kapta. 

  Gyakorlatilag ebből lett a mai H.A.A.R.P , amiről már sokat beszéltünk (Szerk.)

  Részecskéket lehetett volna felgyorsítani hatalmas sebességre a segítségével, amivel aztán az ellenséges repülőgépeket több ezer kilométerről el lehetett volna pusztítani -ezzel védelmi pajzsokat lehetett volna vonni városok, országok köré. Számos ország vezetőjének felajánlotta technológiáját, nem sok sikerrel.

  Tesla technológia a háborúban
  Tesla úgy gondolta, hogy ha terve megvalósulhatna, az a háborúk végét jelentené, ami az egyik álma volt. Ezzel párhuzamosan egy globális drótnélküli energiaátviteli rendszer kiépítése után az emberiség minden problémája megoldódhatott volna.
  A Tesla-tekercset azóta számtalan tudós (pl. Eric Dollard, Steve Jackson, Prof. Konstantin Meyl) és lelkes amatőr építette meg és bizonyította be róla, hogy valóban működik, és a fizika törvényeinek ellentmondó jelenségek létrehozására képes.


  Házilag készített Tesla-tekercsek  Összefoglalásul:

  • A Tesla-tekercs a diszruptív kisülés feszültségét növeli meg. A végső feszültség többezerszerese lehet a bemeneti feszültségnek. Mindez úgy történik, hogy a tekercs nem transzformátorként működik és nem folyik benne áram.
  • Az éter hullámait, melyeket a tekercs begyűjt és felerősít, és ami az áramtól elválasztott feszültség, felfogás után elektromos szerkezetek működtetésére lehet használni.
  • Ezen hullámok intenzitása a távolsággal nem csökken vagy csak elenyésző mértékben, sőt, néha nő
  • A hullámok bármilyen anyagon áthatolnak,  Faraday-kalitka sem állítja meg őket.
  • A hullámok egy bizonyos idő után akkor is tovább mozognak, ha a berendezés le van kapcsolva.
  • A hullámok fénysebességnél nagyobb sebességen képesek haladni.
  • És a legfontosabb: a rendszer több ponton is ingyenenergiát termel (1. szikraköz, ahonnan is nagyobb feszültségű impulzusok távoztak, mint amire a dinamó képes 2. maga a tekercs, 3. hullámok akkor is mozognak, ha a berendezés nincs bekapcsolva, 4. rezonanciában lévő vevő), azaz hatékonysága nagyobb, mint 100%.

   Ingyen energia létezik, de a tudomány fehérgalléros bűnözői is sajnos
  Gondolom kevesen vannak közöttünk, akik ne ismernék Egely György nevét.
  Személy szerint még gyerekkoromban olvastam könyveit és már akkor hallottam jó pár előadását és mindig megragadott az ingyen energia léte, az Univerzumból korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló és kicsatolható energia, amit Nikola Tesla felfedezett. Akkoriban a gömbvillámokról, azóta a hidegfúzióról hallhatunk sokat tőle, amit azóta kutat és meg is alkotott. (SBG Buddha-VilagHelyzete.com)


  Egely György anyagai megtekinthetőek:
  Írások: http://scribd.com/egelygyorgy
  Videók: http://vimeo.com/egely

  32 megjegyzés:

  1. Tom Bearden és John Bedini kvantum-vákuum nullponti energiával foglalkozó kutatók szintén megtekintésre érdemesek: Ph.D. Thomas E. Bearden az amerikai hadseregben kutatta a fősodrású tudomány szerint nem is létező éteri energiát (több, mint 800 oldalas könyvének címe Energy from the Vacuum), John Bedinivel együtt alkották meg szintén Energy From the Vacuum című, mára már két tucatnyi(!!!) DVD-ből álló filmsorozatukat (energyfromthevacuum.com), melynek producere azonban még a trailerek fordításait is letörölteti mindenhonnan: tudjuk, mert a miénket is volt szíves; lehet hogy beépített ügynök, ahogy a világ legnagyobb ingyen energia híroldala, a peswiki.com alapító-főszerkesztője, Sterling Allan is kiderült, hogy MI6 ügynökként támadta Mehran Tavakoli Keshét, aki ma a Földön több százan kutatnak, és ma már Sterling börtönben ül pedofília és pedofil-hálózat üzemeltetés miatt, amit videóiban többször büszkén vállalt is).

   Sajnos az ingyen energia elterjedésének legnagyobb akadályai maguk a feltalálók: kapzsiság és irigység, büszkeség, legkisebb mértékben félelem és a fekete öltönyös kopogtatók. Itt tartunk. Nem érdekli őket, hogy pusztul a bioszféra, mert nekik a pénz kell. Hogy azt nem fogják fel, hogy utána a szabadalom megy a polcba, ők meg pázsittápanyagnak, az is szomorú.

   Steven Greer a siriusdisclosure.com -nál ezért gyűjtött egy 24/7 bekamerázott laboratóriumra és most is egy új filmet azért akar csinálni a Sirius után, hogy bemutasson titkos technológiákat (melyeket már földönkívüli járművekből fejtettek vissza), mert csak totális nyílt forráskódú alapon tud majd egy ilyen megvalósulni. De őróla is úgy tudni, hogy a Sirius után a laborra összegyűlt pénzből ingatlant vett (legalább bérbeadásra, így tudja folytatni a tevékenységét, de akkor se szép: itt is a tudatosság, a pénz).

   Nem a nagy olaj-hadügyi-pénzügyi ipari vállalatok a nagy gond az ingyen energia terjedésében, hanem a kis emberek, kutatók, információval rendelkezők kapzsisága.

   VálaszTörlés
  2. A „vákuumenergia” az ionoszféra megcsapolása révén értelmezhető lenne fizikailag is!
   (nem a semmiből nyert energiát!)
   Az általa „időjárás-módosítóként” is megálmodott antenna rendszert a H.A.A.R.P amerikai projekt már rég létrehozta!
   Adunk egy impulzust, majd mikor a Föld felszíne felett végighalad, újra a kiinduló pontra érkezik!
   Ebben a pillanatba ismét adunk egy újabb impulzust.
   Folyamatosan erősítve pl: egy híd rezgését is fel lehet erősíteni, hogy leomoljon!
   (egyszerre trappolnak a katonák)
   -
   Kétségtelen, hogy voltak Teslanak anyagi problémái és ezért, lehet hogy kápráztató túlzásokba kellet néha esnie, ami a későbbi kritikusok alapjául szolgált.
   -
   Csak azt nem értem, ha a mai technológiával „2016 egy garázsban, létrehozok bármit egy barkácsárúházból” vajon miért nincs még senkinek ingyen energiája?
   -
   Összeesküvés elméleteketek tudom! -úgy hiszem mindet.
   Olvastam Egely György könyvét is a Tiltott Találmányokról még óvodás koromban, de még a Bevezetés a Téretchnologiába I-II- is megvolt, bár itt a fizikai professzorok is csak gondolkodnának.
   Ezért letettem.
   Titkon pl: az UFO-hitetlenek adnának oda mindent, ha bizonyosságot kapnának hitük cáfolatáról.

   VálaszTörlés
  3. Lehet, hogy nekem átmosták az agyamat a mérnöki képzés alatt, de úgy gondolom jól értjük hogyan működik a Tesla-tekercs, legalábbis nem látok semmilyen fehér foltot az elméletben. A tekercs egy légmagos rezonáns transzformátor, tehát nem úgy működik mint az elterjedt vasmagos transzformátorok (ez lehet a félreértések kiindulópontja), ahol az energia átvitelét a magba zárt mágneses erővonalak végzik, hanem rádiófrekvenciás induktív csatolással. A primer és szekunder tekercseket hangolni kell egymáshoz, a nagy frekvencia okán a vasmag a keletkező örvényáramok és a hiszterézis miatt eleve nem jöhet szóba. Persze a tekercseket valamennyire el is lehet távolítani egymástól, de az átvitt energia csökken, a villanykörték kigyújtása Teslának is csak egy 20 megavoltos tekerccsel és 30 méterre sikerült. Így nekünk is menne, sőt, azóta vannak félvezetőink, tirisztoros vezérléssel sokkal jobban is. Tesla egészen kiváló ember volt és számtalan jele van annak, hogy értékes találmányok nem válnak nyilvánossá, de a tekercs nem hiszem, hogy közöttük lenne.

   VálaszTörlés
   Válaszok
   1. 120 eve CSAK 30 meter?Hm, azt hittem akkor meg aram sem volt.Bezzeg most Mi a felvezetoinkel meg a tilisztoros bigyoinkal, megmutatnank annak a Teszla gyereknek.
    Hat mernok ur ,gratulalok.

    Törlés
   2. > Hm, azt hittem akkor meg aram sem volt.

    Rosszul hitted. Az 1890-es években már nemhogy áram, de elektromechanikus számítógép is volt, azzal összesítették az esedékes népszámlálási adatokat az USA-ban, illetve később könyveléshez is használták. (https://en.wikipedia.org/wiki/Tabulating_machine)

    > 120 eve CSAK 30 meter?

    Valójában nem a 30 méteren, hanem a 20 megavolton van a hangsúly.

    > Bezzeg most Mi a felvezetoinkel meg a tilisztoros bigyoinkal...

    Tirisztor, r-rel. Egy bistabil félvezető kapcsoló, a szikraközt lehet vele kiváltani, sokkal pontosabban, könnyebben és kevesebb zavarással vezérelve a primer tekercset.

    > ...megmutatnank annak a Teszla gyereknek.

    Szerintem Tesla nagyon élvezné ha ide kerülne és látná mire jutottunk. Szeretné ezt a kort, mosolyogva csóválná a fejét az egész kvantumfizikán, a lézeren, az integrált áramkörökön, csillogó a szemmel bólintana a mobiltelefonok láttán, imádná az Internetet, a Wikipédiát és valami menő helyen dolgozna a Szilícium-völgyben vagy a NASA-nál, de még valószínűbb, hogy tehetségével és kitartásával már rég a SpaceX vagy a Blue Origin vezető kutatómérnöke lenne és a Mars meghódításán törné a fejét.

    Törlés
   3. Az aramos temat ironikusnak szantam, az er betut ugyszinten.Olvasni meg tudok.A Marsot mar reg meghoditottak (nem vicc) Teszla elsirna magat a Szilicium volgyel eggyutt.

    Törlés
  4. Látom ez a "fórum" még a hozzáértő szakembereket is képes kigúnyolni, hogy a nevetséges kis álomvilága ne omoljon össze. :D
   "Gratulálok" robitsasnak legalább csökken ennek a mérhetetlen primitív oldalnak a színvonala.Irén Tolmácsnak pedig "csak így tovább" az őrület felé vezető útonA hidas példán sírva röhögtem... :D

   VálaszTörlés
  5. Hello Bojler, nem tisztem védeni az oldalt, mert sokszor elhangzanak a fórumozók részéről "hajmeresztő" dolgok, és néha nekem is ledobja a láncot az agyam, de többször olvasok -számomra- igencsak értékes/érdekes elgondolkodtató hozzászólást. És ez lenne a lényeg hogy gondolkodj -felismerd- megtartsd a (számodra) értékeset és a többit kezeld a helyén.

   De mérhetetlenül primitívnek nevezni (ahh)... ez magát az írót jellemzi. Mi alapján hoztad ezt a kijelentést (?) az egész oldal több évre visszamenőleg a fórumhozzászólásokkal kielemezted vagy erre az egyedüli Topicra alapozol?

   Definiáld kérlek a hozzáértő szakember fogalmát?
   Én nem vagyok gyakorló fizikus ezért nem is tudok érdemben vitázni a témáról. És degradálni se akarom az előttem hozzászólót félre ne értessék!
   De mivel -tudtommal- Tesla jóval megelőzte korát és még ma se tudják -hivatalos álláspont szerint- még csak megközelíteni/megérteni sem a cikkben leírt Tesla által kifejlesztett eszközöket ill a nekik titulált tulajdonságokat /képességeket ... és az az mögött rejtőző fizikát. Ezért nehéz lenne hirtelen szakembert iderángatni hogy mondja meg a véleményét.

   Másrészről, miért becsmérelsz le valakit csípőből, mikor te magad se tudod miről van szó és utána s néztél pedig Google a barátod. Erre gondolok

   ""Irén Tolmácsnak pedig "csak így tovább" az őrület felé vezető úton A hidas példán sírva röhögtem... :D""

   Nekünk erről már középiskolai fizika órán (pedig az már nagyon rég volt, még talán internet se volt) is említést tett a tanár bácsi ha emlékeim nem csalnak.

   kicsit bővebben:http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Rezonanc.htm

   persze az "egyszerre trappolnak" a katonák kicsit profán megfogalmazás de elméletileg lehetséges. Annyira hogy a londoni Millennium függőhidat (2000 ben) le is zárták és újra kellet vizsgálni mert pont ez a jelenség lépett fel a gyalogosok álltal. tessék rákeresni ...

   VálaszTörlés
  6. MrQ:

   A linkelt videóra is rá lehet keresni és ez alapján átgondolni,hogy mennyire gyorsan sikerült megoldást találni a hidas problémára, többek közt már jóval korábban mielőtt a Skywalk megépült.Nem a problémán nevettem,hanem az elavultságán.Tudnék még nagyon sok példát említeni pl: az Øresund híd,ahol ennél súlyosabb problémákkal kellett szembenézniük a mérnököknek és megoldották.

   https://www.youtube.com/watch?v=dn-ZuF-eirw

   Köszönöm a megjegyzését: "mert sokszor elhangzanak a fórumozók részéről "hajmeresztő" dolgok, és néha nekem is ledobja a láncot az agyam"

   Ha már nem kapcsolhatok le egy olyan oldalt,amely többet árt az emberiségnek, mint használ,akkor bizonyára nincs kifogása az ellen, hogy ott ekézzem ahol csak lehet a fórumtagjaival együtt.

   VálaszTörlés
   Válaszok
   1. Ez csak a szél fútta rezgése volt eme hídnak..
    https://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw
    REZGÉSE!

    Törlés
   2. Gondolom Irén Tolmács véletlenül sem értette meg az üzenetem.Legalább értelmezze amit írok!Köszönöm!

    Törlés
   3. Értem.
    Fikázol mindent és mindenkit ezen az oldalon.

    Törlés
   4. Remélem, hogy a lehető legtöbb embert sikerül "valóban" felébresztenem abból a rémálomból ami itt zajlik....

    Törlés
   5. "Ha már nem kapcsolhatok le egy olyan oldalt,amely többet árt az emberiségnek, mint használ,akkor bizonyára nincs kifogása az ellen, hogy ott ekézzem ahol csak lehet a fórumtagjaival együtt."
    Ez a valaszod a miert-es kerdesemre(vegre)...

    Törlés
   6. robitsas robitsas:

    Nagyon örvendetes hír, hogy amit idáig sem rejtettem véka alá az ily rövid időn belül végre leesett az Ön számára is.Hajrá!

    Törlés
   7. Vannak ennel sokkal kartekonyabb helyek is az emberisegre, nem probalnal meg ott kapcsolgatni, meg szantani vetni?

    Törlés
   8. Tehát akkor elismeri, hogy ez az oldal is kártékony? :D
    Ez már komédia kedves robitsas... :D

    Törlés
  7. A rezonancia kérdésére pusztán rá akartam világítani!
   IGEN!
   Már ...figyelembe veszik!
   De én nem egy híd leolmlásáról beszéltem, hanem a REZONANCIA öngerjesztő , vagy mesterségesen gerjesztett folyamatairól!
   A híd, csak egy példa volt, mert az mindenki számára értelmezhető.
   Enegriáról beszélünk, vagy sem?

   VálaszTörlés
  8. Mivel az oldal is minősíthetetlen anyagokkal szolgál a fórumozók számára, így bátorkodtam előállni én is a "másik oldal" mint ellenpólus véleményével természetesen hasonló színvonalon Egely Györggyel kapcsolatban.

   http://www.gyakorikerdesek.hu/tudomanyok__egyeb-kerdesek__538655-mit-gondoltok-egely-gyorgy-talalmanyairol-es-azokrol-a-talalmanyokrol-amiket-a-

   Azt hiszem tanulságos olvasmány!

   VálaszTörlés
  9. Valóban!
   Ezért van van ez az oldal!
   Köszönjük Bojler!
   A gyakorikérdések" kissé más KATEGÓRIA!

   VálaszTörlés
  10. Igaza van Irén Tolmács végre egyetértünk valamiben! :)

   Színvonalban ami a gyakori kérdéseken sincs túl magasra helyezve finoman behatárolva a 0 és az értéktelen közé, mindenképp képes ez az oldal alulmúlni még az előbb említettet is,mindezt úgy,hogy érződik ezen oldal és a gyk közti bőven kivehető evolúciós szakadék,természetesen a másik javára.

   VálaszTörlés
   Válaszok
   1. Irén Tolmács az Ön érdekében, kérem ne égesse még ennél is jobban magát,főleg ha nem érti az iróniát!

    Törlés
  11. Elgondolvám húszonéves léted...

   VálaszTörlés
  12. 20.000 gyerek eltűnik évente?
   ebből 4-5 ezer MEGRKERÜL
   De vannak százan akik sohasem!
   Ezek külföldi gyerekek!
   -...-

   VálaszTörlés
  13. Az iróniának és a BOJLER " szintnek is van egy határa!

   VálaszTörlés
  14. Irén Tolmács inkább tanuljon és képezze magát, mintsem ezeket a vállalhatatlan kijelentéseket tegye.Gondolom elfogytak az érvei és maradt a személyeskedés.Tipikusan mint a legtöbb konteó "hívő".Önmagát igazolja ezekkel mások számára,így egyszerűsítve az én dolgom,de a tudatlanságát elnézem. :)

   VálaszTörlés
   Válaszok
   1. Ohh, Boiler, ha tudnád, hogy ezen oldal történetében mennyi ilyen barom volt, mint Te... :D :D :D Az egy dolog, hogy fel sem tudod fogni az ilyen és hasonló oldalak lényegét, hasznosságát, még rombolni, betiltani is akarsz. No igen... Cáfolni nem tudsz, tiltsuk, mert káros. Szerinted.

    Ez a pozőrös magázódás meg egyenesen bicskanyitogató egy olyan platformon, ahol a tegeződés a bevett szokás. Pontosan úgy vitázol, hogy a másik szájába adod azt, amit hallani akarsz, majd jön a "tehát ezzel azt akarod mondani" fordulat, amivel megpróbálod magad, ill. az elméletedet igazolni. Vigyázz öcsi, van aki nálad is jobban tud vitázni, és még csak a szádba sem kell adni a szavakat kis gyakorló mérnökpalánta... ;)

    Törlés
   2. Kedves berczy04

    Látszik,hogy Ön a primitívebb, iskolázatlan fajtából való,mert nem érti a kommunikáció finom részleteit.Gondolom az illem az etikett vagy a protokoll nem igazán mond semmit egy ilyesfajta ember számára.
    Maximum az Ön fejében élhet az a kép,hogy engem szükséges legyőzni.Ráadásul csak magát járatta le az Öcsizéssel,ami nem épp a jobb vitaképesség,hanem inkább a gőg ismérve.Tanuljon és képezze magát,mert vitaképtelen jelenleg.

    Törlés
   3. Mivan boiler, nem bírod a kritikát? Számon kéred az etikettet, de annyi eszed sincsen, hogy ezen elv mentén észrevedd, hogy a neten a tegeződés a bevett etikett. Húzz a sunyiba az etiketteddel együtt, Te tájékozatlan barom! Kutya nem akar legyőzni, csak néha jól esik az embernek vulgárisan elküldeni a véres franca az ilyen pozőrös gyökereket. Ne vedd nagyon a szívedre, ilyen hozzáállással sokszor fog még előfordulni.

    Törlés
  15. Világ HELYZWTE!
   Eme BLOG rendkívüli

   VálaszTörlés
  16. Inkabb Off-olok valamit...
   Velemenyek?

   www.youtube.com/watch?v=8euu4fgmmK0

   VálaszTörlés