2015. január 7., szerda

Putyin nagymester zseniális sakk-mattja a Nyugat gazdaságának zsákutcáját és a petrodollár végét jelenti


Egy zseniális cikket ajánlok és osztok meg én is veletek, amit mindenkinek el kell olvasni ! A szakújságírók e-mailen küldözgetik egymásnak: „Olvastad ? Nem ? Mondj véleményt te is! Szerintem, szuper !” A rengeteg tovább-posztolás okán utóbb nagyon nehéz lett megállapítani, hogy ki az eredeti szerző.
De ez egy túlságosan is jó írás! Ezért is volt az, hogy a keresés addig folytatódott, amíg az eredményre nem vezetett: a szerző – DMITRIJ KALINYICSENKO.

Nyugaton Putyint hagyományosan azért szokták kárhoztatni, hogy a KGB-nél szolgált. Ezért ez egy kíméletlen, erkölcstelen, stb. ember. Putyint mindenfélével meg szokás vádolni. Ám soha, senki sem vádolta Putyint azzal, hogy nincs esze. Bármivel is vádolják azonban ezt az embert, az csak megvilágítja a gyors, analitikus gondolkodásra való, illetve azt a képességét, hogy egy szempillantás alatt képes legyen meghozni világos, megfontolt politikai és gazdasági természetű döntéseket.
A nyugati sajtó nemritkán egy olyan nagymesterhez hasonlítja Putyin eme képességeit, aki képes nyilvánosan is villámpartiban szimultánt játszani, egyszerre több sakktáblán. Ha megfigyeljük azokat a legutóbbi fejleményeket, amelyek az amerikai és a nyugati gazdasági életben mentek végbe, akkor elmondhatjuk: Putyin személyisége eme szegmensének értékelésekor a nyugati sajtónak abszolút igaza van.

Dacára a Fox News és a CNN stílusában előadott számtalan győzelmi jelentésnek, a Nyugat gazdasága, élén az amerikaival, mostanra Putyin csapdájába esett. És hogy miként lehetne szabadulni ebből a csapdából, azt Nyugaton senki sem látja: senki sem találja a kiutat. És minél inkább igyekszik a Nyugat kivergődni ebből a csapdából, helyzete annál inkább egyre reménytelenebbé válik.

De hát miben is áll a lényege annak a kétségkívül tragikus helyzetnek, amiben a Nyugat, az USA találta magát ? 


És miért hallgat, hallgatnak erről, mint valami főbenjáró hadititokról, az egész nyugati sajtó, a vezető nyugati közgazdászok? Nos, hát, tegyünk egy kísérletet arra, hogy az éppen most végbemenő gazdasági események lényegére rájöjjünk – méghozzá úgy, hogy ennek során lehetőleg minél jobban elvonatkoztatjuk önmagunkat a morál, az erkölcsiség, a geopolitika tárgyalásának legapróbb összefüggéseitől is.

Nos, hát, miután a Nyugat, élén az Egyesült Államokkal tudatára ébredt ukrajnai kudarcának, azt a célt tűzték ki maguknak
, hogy – az orosz költségvetés bevételi forrásai szempontjából is fontos exportbevételeinek, az orosz valuta- és aranytartalékok alapvető forrásának, a kőolaj, és következésképpen a földgáz árának a leszorításával – megsemmisítsék az orosz gazdaságot. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a Nyugat által elszenvedett ukrajnai kudarc valójában nem elsősorban katonai és politikai természetű. 
A kudarc valódi oka, hogy Putyin igazából nem volt hajlandó a Nyugat ukrajnai projektjét az orosz költségvetés terhére finanszírozni. Miáltal a Nyugatnak ez a projektje eleve életképtelenségre ítéltetett, a közvetlen jövőben és távlatilag is.

Legutóbb, még Reagan idején, a Nyugatnak a kőolajárak csökkentésére irányuló taktikája még sikeres volt, és a Szovjetunió felbomlásához vezetett. Ám a történelem nem ismétli önmagát. Ez alkalommal minden másképpen sül el a Nyugat számára. Az, amivel Putyin a Nyugatnak válaszolt, egyszerre emlékeztet a sakkra is, és a dzsúdóra is. Ez utóbbiban az ellenfélnek a támadásra felhasznált erejét ő, saját maga ellen fordítják – miközben a védekező fél csupán minimálisan vesztegeti saját erejét, eszközeit. Putyin tényleges politikája a külvilág számára nem nyilvános. Ezért Putyin tényleges politikája nem a hatást, hanem a hatékonyságot tűzi ki célul.

Csak nagyon kevesen vannak azok, akik értik, hogy Putyin e pillanatban voltaképpen mit is művel. És gyakorlatilag nincs olyan, aki tisztában lenne azzal, hogy a továbbiakban mit is fog csinálni. Bármennyire is furcsának tűnjék is ez most, Putyin – és csakis természetes aranyért – orosz kőolajat és földgázt ad el.

Putyin, persze, ezt nem kürtöli világgá, mint valami tolakodó reklámot. És, természetesen – közbülső fizetési eszközként – továbbra is elfogadja a dollárt. Ám az olaj és a gáz eladásából befolyó dollárokat azonmód átváltja természetes aranyra !

Ahhoz, hogy ezt megértsük, elegendő megtekintetni, hogy Oroszország arany- és valutatartalékában milyen ütemben nő az arany mennyisége – illetve ezt összevetni azzal, hogy ugyanabban az időszakban milyen mennyiségben nőttek az olaj és gáz eladásából származó orosz valutabevételek. (A felső grafikon a sanghaji tőzsdén be-, illetve visszaváltott arany mennyisége látható, míg az alsó grafikon a hetenkénti visszaváltásokat mutatja, – mindkettő tonnákban, illetve 2009 és 2014 között.)

Mi több, az év harmadik negyedében Oroszország természetes arany vásárlásai példátlanul magas, rekord szinteket értek el. Ez év harmadik negyedében Oroszország, hihetetlen mennyiségben vásárolt aranyat, összesen 55 tonnát. Ez több mint amit – a hivatalos adatok szerint – a világ összes többi országának központi bankjai, együttvéve, vásároltak! (A 6. ábra mutatja, hogy melyik ország mennyi aranyat vásárolt: a név szerint felsoroltakon kívül az összes többi központi bank – egyenként kevesebb, mint egy tonnával – együttvéve 3 tonna aranyat vett.)
Összességében véve, a világ összes országának központi bankjai 2014 harmadik negyedében 93 tonna drágafémet vásároltak. Összességében ez volt egy huzamban a 15. olyan negyedév, amikor központi bankok tisztán aranyat vásároltak. A világ központi bankjai által összesen megvásárolt 93 tonna aranyból Oroszország részesedése, a maga 55 tonnájával, egészen elképesztő.

Nem is olyan régen brit tudósok ugyanarra a bizonyos következtetésre jutottak, ami pár éve az Egyesült Államok Geológiai Szolgálatának szakvéleményében vált ismertté. Mégpedig: Európa nem tud meglenni az Oroszország felől érkező energiahordozók nélkül. 
Ami angolról a világ bármely más nyelvére lefordítva azt jelenti: „A világ nem lesz képes a túlélésre, ha az energiahordozók világméretű egyenlegéből kihagyjuk az Oroszországból érkező kőolaj- és földgázszállítmányokat.”

Így az olajdollár hegemóniájára épülő nyugati világ egyszeriben katasztrofális helyzetben találta magát. Amelyben a Nyugat nem tud meglenni az orosz kőolaj és földgáz nélkül – ám Oroszország mostantól csak természetes aranyért cserében lesz hajlandó eladni olaját és földgázát.
Putyin mostani játszmájának pikantériája abban rejlik, hogy az a mechanizmus, amelynek keretében Oroszország csak aranyért adja energiahordozóit, immár attól függetlenül működik: kész-e a Nyugat arra, hogy az önmaga által mesterségesen leszállított árú arannyal fizessen az olajért és a gázért, vagy sem.
Oroszország ugyanis – folyamatos dollárbevételekkel rendelkezvén az eladott kőolaj és földgáz után – bármikor vásárolhat e dollárokért aranyat. Méghozzá a mostani, pont a Nyugat által minden, szabályos és szabálytalan módon leszorított árakon.

Azaz olyan aranyárakon, amelyeket az FRS és az ESF a töredékére szorított le, szemben az olajdollárnak a piaci manipulációk révén mesterségesen felfújt vásárlóértékével. Egy érdekes tény: az Egyesült Államokban mára a törvény erejével bír az, hogy az amerikai kormány egy különleges részlege, az ESF (Exchange Stabilization Fund) – a dollár árfolyamának stabilizálása céljából – lenyomja az arany árát.

A pénzügyi világban axiómának számít az a tétel, hogy az arany: az antidollár.– 1971-ben Richard Nixon amerikai elnök becsukta az „aranyablakot”: megszüntette a dollár szabad átválthatóságát az aranyra – noha azt az Egyesült Államok korábban, 1944-ben, Bretton Woodsban ezt garantálta.

– 2014-ben Vlagyimir Putyin orosz elnök kinyitotta ezt az „aranyablakot” – fittyet hányva arra, hogy mit gondolnak és mondanak erről Washingtonban.

Pedig a Nyugat éppen most áldoz óriási erőket és eszközöket arra, hogy lenyomja az arany és az olaj árát. Hogy ilyenformán, egyrészt, a dollár javára torzítsa el a mostani gazdasági realitásokat. Másrészt pedig megsemmisítse annak az Oroszországnak a gazdaságát, amely nem hajlandó a Nyugat engedelmes vazallusának a szerepére.


A helyzet most, momentán, az, hogy az olyan csereeszközök, mint az arany és a kőolaj, a dollárhoz képest aránylag gyengévé és alulértékeltté váltak, ami a Nyugat kolosszális gazdasági erőfeszítéseinek a következménye.

Putyin pedig, mindeközben, a Nyugat erőfeszítéseivel mesterségesen erőssé tett dollárokért adja el az orosz energiahordozókat. Melyekért azonmód aranyat vásárol fel – mely éppen a Nyugat igyekezetének következtében, most mesterségesen leértékelt. Putyin játszmájában van még egy érdekes momentum: az orosz urán. Melynek köszönhetően ég ma az Egyesült Államok minden hatodik villanykörtéje. Mely uránt Oroszország ma szintén dollárért ad el az Egyesült Államoknak.

Ily módon a Nyugat azzal a dollárral fizet Oroszországnak a kőolajért, a földgázért és az uránért, mely dollár vásárlóértéke, magának a Nyugatnak az igyekezete következtében, mesterségesen magas, a kőolajhoz és a földgázhoz viszonyítva. Ám Putyin csak arra használja ezeket a dollárokat, hogy értük kivonja Nyugatról annak természetes aranyát, amelynek dollárban kifejezett árát éppen a Nyugat szorította le mesterségesen.

Putyinnak ez az igazán ragyogó gazdasági kombinációja olyan helyzetbe hozza a Nyugatot, az USA-val az élen, mint azé a kígyóé, amely dühödten és eltökélten harapdálja saját farkát.
A Nyugat számára felállított gazdasági aranycsapda elgondolása, valószínűleg, eredetileg nem Putyintól származott. Az elgondolás alighanem inkább Putyin gazdaságpolitikai tanácsadójáé, Glazjev akadémikusé. Különben miként lenne az lehetséges, hogy Glazjev állami hivatalnokot – akinek feltételezhetően nincs köze az üzlethez –, sok más orosz üzletemberrel együtt, Washington személy szerint felvétette a nyugati szankciós listákra? A közgazdász akadémikus Glazjev elgondolását Putyin ragyogóan megvalósította – miután előzőleg bebiztosította a maga számára kínai kollégája, Hszi Csin-pin teljes támogatását.

Ezzel összefüggésben különösen érdekes lehet az Orosz Központi Bank első elnökhelyettesének, Kszenyija Judajevának a novemberi nyilatkozata. Aki azt hangsúlyozta, hogy a Központi Bank, szükség esetén, az import kifizetésére bedobhatja aranytartalékait. Nyilvánvaló, hogy a nyugati világ által elfogadott szankciók idején, ez a nyilatkozat a BRICS országainak, mindenekelőtt pedig Kínának szólt. Az, hogy Oroszország az árukért kész nyugati arannyal fizetni – mint kiderült – Kínának nagyon is jól jött. Hogy miért – erről szól az egyik korábbi írás.2


Kína nemrégiben bejelentette, hogy nem növeli tovább dollárban kifejezett arany- és valutatartalékait (AVT). Ha figyelembe vesszük, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatokban az előbbi deficitje állandóan növekszik (a jelenlegi egyensúly immár 5 az 1-hez, Kína javára), akkor ez a nyilatkozat, pénzügyi nyelvről lefordítva azt jelenti:
„Kína a továbbiakban áruiért nem fogad el dollárt”. A világsajtó jobbnak látta nem észrevenni a legújabb kor pénzügyi történelmének ezt a kolosszális eseményét. 
És itt a kérdés még csak nem is az, hogy Kína, szó szerint, nem lesz hajlandó dollárért adni áruit. Kína természetesen ez után is el fogja fogadni a dollárt – ám csupán mint az áruiért járó közbülső fizetőeszközt. Ám Kína, miután megkapta a dollárt, nyomban meg is fog tőle szabadulni, és arany- és valutatartalékainak struktúrájában a dollárt valami mással fogja fölváltani. Különben nem lenne semmi értelme annak, amit a kínai pénzügyi hatóságok bejelentettek: 

„A továbbiakban Kína nem fogja tovább növelni dollárban kifejezett arany- és valutatartalékait”. Vagyis Kína a különböző országokkal folytatott kereskedelméből befolyó dollárjaiért többé nem fog amerikai állami kincstárjegyeket (treasuries) vásárolni. Ahogy azt korábban állandóan tette.Vagyis Kína a jövőben valami másra fogja cserélni azokat a dollárokat, amelyek a továbbiakban nem csupán az Egyesült Államokkal, de általában bármely más országgal való kereskedelméből befolynak – hogy „ne növelje tovább dollárban kifejezett arany- és valutatartalékait”. És itt jön a legérdekesebb kérdés: mi lesz az, amivel Kína fel fogja váltani a kereskedelemből befolyó dollárjait? Milyen valutára – illetve milyen csereeszközre? A mostani kínai pénzügyi politika elemzése arra enged következtetni, hogy – a kereskedelemből befolyó dollárjait, vagy legalábbis azok jelentős részét – Kína szép csendben aranyra fogja átváltani, ahogy azt már, de facto, teszi is.

Ebből a szempontból az orosz-kínai kapcsolatok pasziánsz kártyajátéka nagyon szerencsésen alakul mind Moszkva, mind pedig Peking számára. Oroszország közvetlenül aranyért, annak folyó árán vásárol árukat Kínától. Kína pedig az aranyért, megint csak annak folyó árán, orosz energiahordozókat vesz. Ebben az orosz-kínai idillben mindennek van helye: a kínai áruknak is, az orosz energiahordozóknak is, és az aranynak, mint kölcsönös elszámolási egységnek is. 

Ebben az idillben csupán egy kéredzkedő számára nincs hely: a dollárnak. 


És ebben nincs semmi különös. Minthogy a dollár se nem kínai áru, se pedig nem orosz energiahordozó. A dollár csupán egy közbülső pénzügyi elszámolási eszköz – egy fölösleges közvetítő. Márpedig két önálló üzleti partner együttműködéséből a fölösleges közvetítőket, előbb-utóbb, ki szokták iktatni.
Itt mindjárt külön meg kell jegyezni: a természetes arany világpiaca eltörpül a tényleges olajszállítások világpiacához képest. A természetes arany világpiaca ráadásul még inkább mikroszkopikus, ha összevetjük a kőolaj, a földgáz, az urán – a különböző áruk – tényleges szállításainak világpiacával.

Az arany megnevezésekor a hangsúly azért van a „természetes” szón, mivel természetes (és nem papíron lévő) energiahordozóiért cserében Oroszország aranyat von el a Nyugattól. Mégpedig az energiahordozók kézzel fogható, és nem papíron megvalósuló leszállításáért cserében. Ugyanígy jár el Kína is, amikor – a jelenlegi, mesterségesen, többszörösével leszállított árú, ám valóban létező aranyat – elvonja a Nyugattól. Ellenértékeként annak, hogy kézzel fogható áruit ténylegesen leszállítja.

Nem váltak be a Nyugat azon reményei sem, hogy Oroszország és Kína – az általuk leszállított energiahordozókért, árukért cserében – elfogad majd mindenféle pénzérméket, illetve „papír aranyat”. Oroszországot és Kínát ugyanis, végső fizetőeszközként csupán az arany – az pedig csak mint kézzel is tapintható fém – érdekli.

Közbevetőleg: A papír alapú arany forgalma – csupán, mint az arany határidős szállítására adott kötelezvény (futures) – havonta mintegy 360 milliárd dollárt ér el a piacokon. Ezzel szemben havonta csak mintegy 280 millió dollár értékben valósul meg arany tényleges szállítása. Ami a kereskedések során ezer az egyhez arányt teremt a papír alapú, illetve a természetes arany között.

Amikor Putyin beveti azt a mechanizmust, hogy a piacról ténylegesen kivonja a Nyugat által mesterségesen leértékelt egyik csereeszközt (az aranyat), cserében egy, a Nyugat által mesterségesen felértékelt, másik csereeszközért (a dollárért) – ezzel elindította azt a visszaszámlálást, amellyel véget ér az olajdollárnak a világszerte élvezett hegemóniája. 


<<< Ez jelentheti az USA és a Nyugat számára a végső gazdasági kiütést. K.O.
/* Sajnos egyéni megérzésem arra sarkall, hogy ennél a pontnál az Irányítók, a háttérhatalom közbe fog lépni, hiszen nem azért hozták létre a jelenlegi FED-típusú magán.központi bank-rendszert, hogy a Paul Warburg által kivitelezett Irányítói hálózatot egykönnyen feladják !
Semmi áron nem fogják....., azaz egyenes út vezet a végső világháborúba, melyből az emberek megtanulják és elfogadják majd azt a világrendet, ami követi a kásozt. Hiszen pusztulásnál minden csak jobb lehet....... (SBG Buddha - VilagHelyzete megj.) / 

Ezzel Putyin bevitte a Nyugatot abba a zsákutcába, amelyből hiányzik bármiféle pozitív gazdasági perspektíva. Mostantól a Nyugat fordíthat bármekkora erőfeszítéseket, bármekkora eszközöket arra, hogy mesterségesen növelje a dollár vásárlóerejét, csökkentse az olaj árát, és mesterségesen leszorítsa az arany vásárlóerejét.
A gondot az fogja okozni a Nyugat számára, hogy a rendelkezésére álló természetes arany készletei végesek. Ezért minél inkább fog törekedni a Nyugat arra, hogy a dollárhoz viszonyítva elértéktelenítse a kőolajat és az aranyat, annál gyorsabb ütemben fognak apadni az egyre olcsóbb aranyból rendelkezésére álló, ám távolról sem végtelen tartalékai. 

E Putyin által mesterien megjátszott gazdasági kombináció során a természetes arany a Nyugat tartalékaiból gyors ütemben áramlik majd át Oroszországba, Kínába, Brazíliába, Kazahsztánba és Indiába – a BRICS országokba. Ha természetes aranyból való készletei továbbra is ilyen ütemben csökkennek majd, a Nyugat által megteremtett, az olajdollárra épülő világrend összeomlása előtt a Nyugat már nem fog tudni tenni semmit Putyin Oroszországával szemben. Azt a helyzetet, amibe Putyin az Egyesült Államok által vezetett Nyugatot hozta, egy sakkjátszmában úgy hívják: a felek egyike időhiányba („Zeitnot”) került.

A nyugati világ még soha nem látott olyan gazdasági eseményeket, jelenségeket, mint amilyenek a szemünk láttára mennek végbe. A Szovjetunió – amikor estek az olajárak – sietve eladta aranyát. Oroszország, ezzel szemben – megint csak az olajár esésének közepette – az aranyat sietve vásárolja. Így Oroszország immár közvetlenül aláásta az olajdolláron alapuló világuralom amerikai modelljét.

Az olajdollárra épülő világmodell arra alapszik, hogy az USA nemzeti valutája domináns szerephez jutott a világ valutáris rendszerében. Ami lehetővé teszi, hogy a Nyugat országai – élükön az Egyesült Államokkal – más országok és népek munkájából, anyagi tartalékaiból éljenek. A dollárnak a világ valutáris rendszerében játszott szerepe abban áll, hogy ez a valuta a kereskedelmi ügyletek lezárulásának, végső fizetőeszköze. Ez azt jelenti, hogy az amerikai dollár, a világ valutáris rendszerében, a felhalmozás olyan végső csereeszköze, melyet nincs értelme más csereeszközökre átváltani.
Ám az, amit a BRICS országai – élükön Oroszországgal és Kínával – most csinálnak, az gyakorlatilag megváltoztatja a dollár szerepét és státuszát a világ valutáris rendszerében. Moszkva és Peking együttes akcióinak eredményeként az Egyesült Államok nemzeti valutája, végső csere- és felhalmozási eszközből csak afféle közbülső csereeszközzé változik. Amelynek csupán az a rendeltetése, hogy ezt a közbülső csereeszközt átváltsák egy másik és valóban végleges csereeszközzé: arannyá. Így a dollár gyakorlatilag elveszíti szerepét, mint a csere- és felhalmozás végső eszköze – átadva eme mindkét szerepét egy másik, általánosan elismert, nemzetiségtől és politikától független monetáris eszköznek: az aranynak.

A Nyugatnak hagyományosan két módszere volt arra, hogy elhárítsa az olajdollárra épülő világmodell hegemóniáját, és a Nyugat ebből eredő aránytalanul széleskörű előjogait fenyegető veszélyeket.


1. Az egyik ilyen eszközt jelentették a színes forradalmak.
2. A másik ilyen eszköz – amit a Nyugat rendszerint akkor vet be, amikor az első eszköz nem válik be –: a katonai agressziók, a bombázások.

Oroszország esetében azonban a Nyugat számára a kettő közül egyik sem alkalmazható: vagy azért, mert lehetetlen, vagy azért, mert elfogadhatatlan.

Mégpedig azért, mert, először is: az orosz lakosság – ellentétben sok más ország lakosságával – semmiképpen sem hajlandó szabadságát, gyermekei jövőjét felcserélni az akár már most rögtön is megkapható nyugati kolbászra. Ez már azokból a nyugati közvélemény-kutatásokból is nyilvánvalóvá válik, amelyekben Putyin népszerűsége rekordmagasságokban található. Például az a személyes barátság, ami Washington favoritját, Navalnijt fűzi McCain szenátorhoz, igen csak nem tett jót sem neki, sem Washingtonnak. Azt követően, hogy erről értesült a sajtóból, az orosz lakosság 98 %-a immár semmi másnak nem tekinti Navalnijt, mint Washington vazallusának, az orosz nemzeti érdekek elárulójának. Ezért azok a nyugati szakértők, akik a valóság talaján állnak, még csak álmodni sem mernek bármiféle színes forradalomról Oroszországban.

Ami a második, a Nyugat számára hagyományos módszert, a közvetlen katonai agressziót illeti: Oroszország se nem Jugoszlávia, se nem Irak, se nem Líbia. Bármilyen Oroszország ellen, orosz területen indítandó, nem nukleáris hadművelet esetén a Nyugatot, élén az Egyesült Államokkal, megsemmisítő vereség várja. 
És a Pentagon tábornokai – akik ténylegesen az irányítói a NATO erőinek – ezzel nagyon is tisztában vannak. Ugyanígy nincs esélye egy Oroszország elleni nukleáris háborúnak sem, beleértve az un. „megelőző és lefegyverző nukleáris csapás” koncepcióját is.
A NATO egyszerűen nem rendelkezik egy olyan csapásmérés technikai lehetőségével, ami által teljesen hatástalanítani lehetne Oroszország nukleáris potenciálját, e potenciál számtalan megnyilvánulásával egyetemben. Ebben az esetben elkerülhetetlen lenne egy tömeges, megtorló válaszcsapás az ellenségre, annak területére. És egy ilyen válaszcsapás kumulált ereje éppen elegendő lenne ahhoz, hogy a túlélők utóbb már irigyeljék a holtakat. Vagyis egy nukleáris tűzpárbaj eleve nem jelenthetne megoldást az olajdollárra épülő világrend érlelődő összeomlásának problémájára. 
Jobb esetben ez jelentené e világrend történetében a zárófejezetet, az utolsó állomást. Rosszabb esetben ez elvezetne a nukleáris télhez, minden élőlény kipusztulásához – kivéve talán a baktériumoknak azokat a mutánsait, amelyek a sugárzás hatására keletkeznének.

A vezető nyugati gazdasági réteg látja a végbemenő jelenségeket, tisztában is van azok lényegével.

A vezető nyugati közgazdászok, kétség kívül, tisztában vannak azzal, hogy a nyugati világ – beleesve Putyin gazdasági aranycsapdájába – milyen mélységesen tragikus és kilátástalan helyzetbe került. Hiszen a Bretton Woods-i megállapodások létrejötte óta mindenki jól tudja azt az alapvető szabályt:
„Akinek több az aranya, az állapítja meg a játékszabályokat”.
Ám Nyugaton erről mindenki hallgat. Mégpedig azért hallgatnak, mert senki sem tudja, hogyan lehetne most már ebből a helyzetből kikeveredni.

És, éppen ezért, ha valaki elkezdené elmagyarázni a nyugati közvéleménynek a végbemenő gazdasági katasztrófa minden részletét, akkor ez a bizonyos közvélemény az olajdollárra épülő világrend hívei számára legszörnyűbb kérdéseket kezdi majd föltenni.
Amelyek így hangzanak majd:


– Meddig lesz képes a Nyugat természetes aranyért olajat venni Oroszországtól?

– És mi lesz az olajdollárral az után, hogy a Nyugatnak elfogy majd a természetes aranya – amivel kifizethetnék az orosz kőolajat, földgázt és uránt, továbbá a kínai árucikkeket?

Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre ma Nyugaton nem tudja a választ senki.Hát, uraim, ezt hívják sakk-mattnak. A játéknak vége.


Forrás: Transform.hu

134 megjegyzés:

 1. Azért a cikk irója megfeledkezni látszik a legördögibb variációról - mégpedig hogy Putyin, Obama, Merkel, Szarkozy, Blair & Háttérhatalom Főkolomposai egy mentőcsónakban menekülnek majd, miközben mi fönt ragadunk a "Titanic"-on! Az emberiség árulói nagy valószinűséggel földönkivüli nyomásra viszik szinpadra az emberiség létszámcsökkentésének globálisan kontrollált, Luciferi szinjátékát, mint ahogyan azt az azóta meggyilkolt (kell e ennél jobb bizonyiték???) Phil Schneider amerikai geológus előadásaiban tanúsitotta. Csakis egy földönkivüli fajnak lehet érdekében oly módon kontrollálni az emberiség térhóditását, mely mód NEM teszi lehetővé az ingyen energiák megcsapolásának elterjesztését, illetve az ingyen energia fölhasználása által a világürbe való emberi kirajzást és gyarmatositást. Ez ugyanis a földönkivüli rabszolgatartóink felségterülete - majd bolondok lesznek konkurrenciát teremteni maguknak... Az olajbiznisz védelmének kifogása ugyanis lerágott csont - a magánkézben lévő Federal Reserve és vazallusai révén emberi? látszat-"vezetőink" ugyanis annyi pénzt tudnak nyomtatni, amennyit csak akarnak. Az ingyen energiák tűzzel-vassal történő "üldözésére", a szándékos, tévé-általi népbutitásra sokkal logikusabb magyarázat a földönkivüli irányitók érdekvédelme - az intergalaktikus gyarmatositás csakis az Ő, mármint a földönkivüliek előjoga. Ahogyan a sumérok is emlitik, az emberiség csupán egy génmanipuláció által kifejlesztett, ásványkincskitermelő (pl. arany) rabszolga faj, egy Föld nevezetű földönkivüli gyarmaton. Bob Lazar, MIT-n végzett atomfizikus szerint (aki nem mellesleg egy UFO!!! működési elvét vizsgálhatta), egészen pontosan 64 génmanipuláció eredménye vagyunk és földönkivüli rabszolgatartóink "nemes" egyszerűséggel csupán "konténer"-ekként hivatkoznak ránk. Nem kell sok kreativitás hozzá, hogy minek a konténerei lehetünk számukra - lehetséges, hogy bányászati funkcióin kivül az emberiségnek van egy még ennél is értékesebb szerepe: gén, DNS és szervbankként (más szóval konténerként) szolgál földönkivüli rabszolgatartói számára. Talán ezzel is magyarázható az a számtalan emberi eltérités, emberrablás és állatcsonkitás olyan országokban mint az USA, ahol valószinűleg hivatalos egyezmény létezik az ezen tevékenységek fölötti szemhunyásról. Tehát a puzzle elemei szépen összeállnak azok számára, akik veszik a bátorságot hogy farkasszemet nézzenek a kiábránditó, de annál logikusabb valósággal. Hát igen, erre is alkalmazható a mondás: "Az igazság akkor is igazság, ha senki sem hisz benne. A hazugság pedig akkor is hazugság, ha mindenki hisz benne." Wake up! Welcome to the real world! The world of WAR against HUMANITY!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. nem ismersz egyetlen egy földönkívülit sem, fogalmad sincs milyenek, mit gondolnak és hogy mit akarnak, szóval ne találjálj ki nem létező állításokat, amelyeknek semmi alapja sincs

   Törlés
 2. ...még egy apró, de annál fontosabb adalék, szintén Phil Schneider előadásai nyomán: bár földönkivüli rabszolgatartóink sokkal régebbi, és éppen ezért intelligensebb, NEM emberi faj képviselői, mint mindig, az örömükbe egy kis üröm is vegyült. Konkrétan ez azt jelenti, hogy ősi, egyre inkább elöregedő fajuk kezd szaporodás-képtelenné válni, ezért nagy szükségük van "vérfrissitésre". Méghozzá a külön erre a célra kitenyésztett, génmanipulált "konténerektől", emberektől. És hogy ki is ez a Phil Schneider és hogy miért gyilkolták meg? Ő egy olyan geológus és katona volt egy-személyben, aki több évtizeden keresztül fúrt szuper-gyors lézertechnológiával olyan földalatti alagutakat és városokat (DUMBs), amelyek a létszámcsökkentés idején majd jól jönnek az emberiség árulói számára. Tette mindezt úgy, hogy hű hazafiként, katonaemberként mindaddig tartotta titoktartási esküjét, amig egy, az Elittel megtöltött földalatti tanácskozóteremben azzal nem kellett szembesülnie, hogy az un. "észt-osztó" helyeket mind un. Magas Szürke földönkivüliek foglalták el. Tehát, mint ahogyan az előadásaiból is kiderül, teljesen normális, felelősségteljes tudósként egy ilyen óriási sokkhatásra volt szüksége, hogy belássa: rossz oldalon állt! A meggyilkolása mögött pedig az állt, hogy bár halálos rákos beteg volt egy idegenekkel folytatott földalatti "tűzharc" nyomán, idő előtt félre kellett állitani őt, mielőtt mindent kitálalt volna. Phil Schneider ugyanis elkövette azt a hibát, hogy a Magas Szürkékkel kapcsolatos élményét NEM osztotta meg az előadásai során, igy ezzel okot szolgáltatott arra, hogy félreállitsák! A hihetetlennek tűnő, de annál logikusabb sztorit legjobb barátja mondta el, Phil halálát követően... Béke egy valódi hazafi, és az emberiség igaz barátjának poraira!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A negatív földönkívüliekről és céljaikról amit elmondtál, nagyon helyénvaló, leszámítva azt, hogy ők hozták volna létre az emberiséget (mert nem, a szürkék csak Roswell óta vannak kapcsolatban a Földdel, a mai emberiség pedig nagyon kevert, 22 földönkívüli faj génjei találhatók meg benne, úgy negatívaké, mint pozitívaké, pl. szíriuszi (pozitív civilizációk) génjei).

   DE!

   Teljesen megfeledkezel arról, hogy nem csak negatív földönkívüliek vannak, HANEM POZITÍVAK IS! Akik az emberiségért dolgoznak, értünk vállalnak nap, mint nap áldozatot, s várják és tesznek is azért, hogy végre felébredjünk spirituális alvásunkból és anyagba ragadtságukból és magunk kezébe vegyük sorsunkat!

   Többet erről pl. itt olvashatsz egyedüli tiszta forrásként magyar nyelven: www.spiritufo.ditro.hu

   Üdvözlettel,
   Indiánmagyar

   Törlés
  2. nem ismersz egyetlen egy földönkívülit sem, fogalmad sincs milyenek, mit gondolnak és hogy mit akarnak, szóval ne találjálj ki nem létező állításokat, amelyeknek semmi alapja sincs

   Törlés
  3. Miért te hányat ismersz wazze hogy osztod az észt? És milyen szó az hogy "találjálj" ilyen szó nem létezik a magyarban! Tehát javaslom hogy először tanulj meg helyesen írni, mondjuk a 8 általánosban mielőtt itt a közösben okoskodnál!

   Törlés
 3. Ezzel "csak" az a probléma, hogy a világgazdaság éves tőzsdei fizikai arany eladása 3,36 mrd $ (1200 $/uncia árfolyamon) és csak az orosz éves kőolaj export 86,14 mrd $ (a mostani nyomott 50 $/hordó árfolyamon).

  VálaszTörlés
 4. "Kis" adalék (elférne a cikk végén is):

  http://www.hidfo.net.ru/2014/12/31/putyin-csak-mosolygott-es-fillerekert-visszavasarolta-az-orosz-gazdasagot

  (zseniális)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Az InSerbia hírügynökség által publikált elemzés szerint Oroszország néhány nap leforgása alatt felvásárolta az orosz vállalatok 30%-át, ami mindeddig külföldi tulajdonban volt, és emellé mintegy 20 milliárd dollár profitra tett szert."

   A zseniális mondatokon túl, hol lehet ezeket leellenőrizni, hol a bizonyíték? Kérdezem.
   Azok a külföldiek meg, csak így hipp-hopp, jön Vuk, eladták hirtelen mindenüket Putyinnak...és ráadásul mindannyian veszteséggel is :D:D:D
   Komolyan mondom gyerekek ez túl szép, hogy igaz is legyen. Nem gondolod Mazsi?


   Törlés
  2. A gazdasági mellett információs háború is dúl, ezt nem kell részletezni. Éppen emiatt egy-egy hír valóságtartalmát a hétköznapi ember leellenőrízni nem igazán tudja. Legfeljebb tendenciákból következtethet bizonyos folyamatokra.
   Én az utóbbi hetek sajtóhíreit nézegetve arra lettem figyelmes, hogy nagyvállalatok, milliárdosok, stb. sorban hagyják el az orosz piacot, ami a süllyedő hajó effektusra enged következtetni. Ezzel összefüggésben zuhanórepülésbe kezdett az olajár, a rubel, szóval csak a szokásos, dolgoznak a tőzsdecápák stb. és ez mind-mind összefüggésbe hozható a háttérelit szokásos gazdasági szarkavarásával.
   Nem nehéz belátni, hogy egy ilyen helyzetben az orosz fél bizony lépéskényszerben van, amit - ha ez a hír igaz - nagyon ügyesen oldottak meg, és kihasználták, visszájára fordították a helyzetet saját előnyt kovácsolva. Szóval szerintem ez akár tök igaz is lehet, elvégre a "magyar" kormány is valami ilyesmit játszik csak kicsiben, szépen vásárolják vissza a közműcégeket, földeket, ingatlanokat stb. - ami valami hasonló logikára utal, mint amit a medve csinált, csak ők nagyban és néhány nap alatt.

   Az arany-bizniszt is simán el tudom hinni, mindenki tudja, hogy az arannyal fedezett pénz hosszú távon mindig is többet ér, mint a papíralapú, meg a digitális - kamukibocsájtás. Szóval minden valamire való nemzeti vezető ezekben a hidegháborús időkben aranyat és erőforrást halmoz, nem papírt gyárt, mint a FED. A még ennél is igazabb vezetők meg fogják magukat és szépen visszanyúlnak a szakrális gyökerekhez, amiből aztán valódi táplálékhoz juthatnak.

   Na de nem is ez az érdekes ebben, hanem az, amit itt fentebb is felvetettek, hogy mi van ha ez az egész csak egy előre megtervezett színjáték, ahol minden "neves" szereplő csak teszi a rá osztott dolgát? Mi van, ha ez az egész is a Nagy Terv és Játék része, előre kigondoltan, medvét hozva előnybe, karvalyt hozva kapkodós helyzetbe ... - ahogy egy igazi bábmesterhez illik, játszva az emberekkel? Sőt, továbbmenve, még egy hatványra emelve a sztorit: a bábmestert irányító istenek/ufók (amelyik tetszik) ügyes húzása lenne ez? Mely - még egy hatványra emelve - végső soron a Teremtés egy hétköznapos ügylete?.. :) Végső soron minden pillanat és minden mozdulat a Teremtés folyamatos műve, így tehát ez is, és én már régóta nem hiszek a véletlenekben...

   Nehéz ezt már átlátni, inkább csak érezni lehet, hogy a játék éppen merre fordul, alakul. DE azok a bizonyos malmok őrölnek ám folyamatosan..

   Törlés
  3. Mazsola, ezt Neked írtam ma:
   http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2014/12/2015-az-illuminati-eve-lesz-madonna.html?showComment=1420750447970#c6602353646409401482

   Törlés
 5. "Egy zseniális cikket ajánlok és osztok meg én is veletek, amit mindenkinek el kell olvasni ! A szakújságírók e-mailen küldözgetik egymásnak: „Olvastad ? Nem ? Mondj véleményt te is! Szerintem, szuper !” A rengeteg tovább-posztolás okán utóbb nagyon nehéz lett megállapítani, hogy ki az eredeti szerző.
  De ez egy túlságosan is jó írás! Ezért is volt az, hogy a keresés addig folytatódott, amíg az eredményre nem vezetett: a szerző – DMITRIJ KALINYICSENKO."

  És ezzel a szép intro-val mát hintába is ültették a kedves olvasót,...tisztelet a kivétel.
  Aki nem érti annak kikódolom. A vérprofi újságírók egymásnak küldözgetik ezt az írást, mert annyira jó. Ha a profi újságíróknak az a véleménye, hogy egy szuper írás, akkor azok csak tudják miről beszélnek nem? Ez tehát csakis igaz lehet. Gyorsan olvassuk el mi is és küldjük tovább másoknak, más blogoknak, hadd tudja meg az egész világ mi az igazság. Csak, hogy nálam felmerült néhány kérdés,...itt mindjárt a Hideg Háború2 közepén(valójában még csak az elején, de az most nem számít).

  És ki az a DMITRIJ KALINYICSENKO, ha meg szabad kérdeznem ?
  És hol található meg az eredeti cikk a tehnowar.hu-n? Mert én nem találom. A Transform.hu is csak az orosz blog linkjét teszi közzé és nem a szóban forgó "szuper" cikk linkjét. Apropó tehnowar.ru cikkek. Rá klikkeltem kb.10 db. cikkre de egy alatt sincs a szerző megjelölve. Senki sem adja a nevét a cikkekhez. Az oldal nem is teszi közzé szerkesztőjének, szerkesztőinek nevét. Mondanám, hogy fura, de aztán eszembe jut, hogy az egy orosz csipp-csupp blog, amelyben időnként orosz propagandát is közzé kell tenni. Erről ennyit.
  De nem, van még. Véletlenül nem Putyin volt az aki 2014 december elején az ország éves értékelőjén kb. 2 év türelmet kért az oroszoktól, mert az ország gazdasági támadás alatt van, amiért külföldi erők a felelősek? Most akkor mi van, ki hülyít kit? Putyin a nyerésre álló oroszokat vagy Putyin a vesztésre álló oroszokat?
  És ahogyan mondta már valaki előttem, a Putyin félék sosem veszítenek, csakis a nép,...de az mindig. Különböző statisztikák? Churchill idézete óta nevetnem kell azokon, akik ma még hisznek bármilyen statisztikában.

  Ps. checkmate my ass!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A putyini diktatúra fenntartásának feltétele, hogy fel kell számolni a maradék független médiát (ez meg is történt egy hete a tomszki TV2 sugárzási engedélyének felfüggesztésével), a lakosságot (és a külföldön orosz befolyás alá vont médiákat, pl. hídfő) kőkemény hazug propagandával kell tömni, hogy elfogadják az "átmeneti nehézségeket", és ne lázadozzanak az életfeltételeik romlása ellen.
   Való igaz, hogy a szakújságírók e-mailen küldözgetik egymásnak a cikket, sőt a különböző gazdasági témájú cikkek alatt és fórumokon is linkelgetik ezt is, meg a múltkori hídfős cikket (Putyin csak mosolygott, és fillérekért visszavásárolta az orosz gazdaságot), csakhogy pont azért linkelik, hogy szénné röhöghessék az agyukat ezen a sok agyatlan baromságon.
   Miközben az orosz GDP nem éri el a világ 3%-át, a gazdaság bevételeinek több mint 50%-át kitevő energiahordozók ára felére csökkent, a rubel erős gyengülése miatt az összes technológiai importcikk jelentősen megdrágult, a dollárban eladósodott orosz vállalatok a csőd szélén, a bankok a csőd szélén és nem jutnak a szankciók miatt külföldi hitelhez,a Gazprom 20%-os elbocsátást jelentett be és jelentősen megvágja a beruházásait, de azért a legyőzhetetlen Putyin ebben a helyzetben felvásárolja a nyugat összes aranyát :DDD és zseniális húzással olcsón felvásárolta a megrokkant, elértéktelenedett vállalatokat, amelyek persze ezután sem érnek egy vasat sem :)
   Eme inverz közgazdaságtan szerint a rubel gyengülése = a dollár napokon belül bedől :)
   A dollár árfolyama leszarja, hogy az oroszok pár nyomoronc közép-ázsiai diktatúrával (Eurázsiai Unió! ) egymás között mostantól nem dollárral kereskednek (eddig sem tették), láthatóan folyamatosan emelkedik az árfolyama, ugyanis a dollár népszerű menekülődeviza, a befektetők szívesen tartják benne a pénzüket, a putyini propagandával ellentétben a dollár értékét nagyon kevéssé befolyásolja hogy milyen mértékben használják a kereskedelemben, inkább függ USA gazdasági, katonai erejétől, és a gazdaság növekvőképességétől, a bele vetett befektetői bizalomtól.
   De persze az orosz propagandakonteó, miszerint szegény Putyint csak azért támadja a gonosz háttérhatalom, hogy megakadályozza a dollár bedöntésének zseniális tervét, nagyon népszerű a gazdasági analfabéták, és a paranoiás konteóhuszárok körében :)

   Törlés
  2. Wait, there are some good news for our russian brothers and sisters. Vodka is about to get cheaper!
   The russian state agency that regulates the alcohol market said this month, that it will slash vodka prices in February by about 16%. :)

   Törlés
 6. Nos a hozzászólásokat és ezt a káoszt látva inkább nem írnék különösebb véleményezést. Legyen elég annyi, hogy vannak benne jó magvas gondolatok, de nem ez a megoldások enciklopédiája.

  De egy dolgot kérnék valamennyi embertől.

  Kérlek (Tényleg Kérlek) benneteket, hogy írjátok már le őszintén a véleményeteket erről a vidiről és a készítőjéről!

  https://www.youtube.com/watch?v=GGhFtiWTG_4

  Érdekelne, hogy Ti mit gondoltok és éreztek erről.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Miert nem teszed ezt fel az Idok Jelei-re? Rajongani fognak erted, majd meglatod.
   Rajta, ne legy szegyenlos, nagyon segitokesz, szereto, begogado es megbocsajto nepseg van ott. Es ami a lenyeg, hogy az Irast naluk senki sem ismerheti jobban. A "Szent Szellem" you know.


   Törlés
  2. Nos, mivel annyira kértél bennünket, hogy nyilvánitsunk véleményt a "vidiről" és a készitőjéről (egyébként hány éves lehetsz? úgy 15-re, vagy az alá saccollak...) én rögvest megnéztem egy másik videót ugyanarról a csatornáról és arról mondok véleményt, ha már édesapád nem képes megtenni! Szóval kb. 2 percet néztem meg abból a videóból és ugyanaz a tinédzser éretlenség süt belőle, mint az itteni megjegyzésedből, tehát az a sanda gyanúm, hogy Te vagy annak a csatornának a tulajdonosa és az idétlen videók szerzője is! De teljesen mindegy, hogy Te, vagy másvalaki e a szerző - a lényeg, hogy az illető még dezinformátornak is baromi gyenge, úgy hogy Ti még a Piros Pirula lába nyomát sem csókolhatjátok meg, nemhogy kritikát fogalmazzatok meg az irányában. Végül, de nem utolsósorban, számodra a megoldások enciklopédiája mindenekelőtt édesapád kellene legyen, ahelyett hogy ilyen gyenge, éretlen (a feliratok tele vannak "Hihi"-vel) videókat készitesz, népszerűsitesz, vagy komolyan kérded a hozzád képest nehézsúlyúak véleményét ezekről! Most pedig nyomás az ágyba, pizsamaosztás!!!

   Törlés
  3. Látod egyikőtök szintjébe sem csalódtam. Sajnálom, hogy csat ítélkezni és bunkó, tapló módon bírtok válaszolni egy igen egyszerű kérésre. Ezek szerint, ha én kíváncsi vagyok és csak annyit kérek, hogy a vidiről mond meg a véleményed (nem rólam) az már itt a "fajtátoknak" halálos bűnnek számít. Tehát én dezinformátor volnék csak mert kíváncsi voltam valamire. És MI nekünk kéne összefogni, meg a békesség hamis illúzióit követni? Egy igazi ember is a gonoszság ellen van, de legalább megérti és tudja a tettek lényegét és okát. És most nézzetek magatokra.
   "Most pedig nyomás az ágyba, pizsamaosztás!!!"
   Ez nem sértő, hanem annyira röhejes és nevetséges. Lehet kicsit beszívott állapotba lehetsz, hogy ilyen idegesen válaszolsz egy kérésre.

   Törlés
  4. Tudom ám nem kéne, de azért mégis...

   Ha, és amennyiben ténylegesen érdekelt az itten karistoló arcok véleménye a linkelt videjóval kapcsolatban, akkó...
   Nem értem a reflexből való általánosításodat, csak mert kaptál két... hát... láthatólag nem tetszésedet elnyerő reakciót.
   S mivel magam lusta fajzat vagyok jól nem tekintettem meg végig (oké alig pár percig bírtam) a alkotást, mert... nézettségnövelő reklámfogás a felvezető szövege, valamint a készítője bizonnyal direkt használ olyan betűszíneket, hogy a átlagmuslincának kifolyjon a szemecskéje ha ha valami értelmet is kíván felszedni a videóanyagból a csillámzene hallgatása közben.

   Viszont. Ha mán megin' trollkodunk és szanaoffoljuk a fentebbi témát, a hozzám hasonló lusta dögöknek levezethetné valami értő egyén, hogy miképp lett mán megin' köze a aktuálgazdasági(politikai?) huzavonának a Patáshoz? (Azt leszámítva, hogy feszt csórit cseszegeti mindenki, ha valami nagy sunyiság történik a közelben.)

   Törlés
  5. Tévedés kedves KP. Nem mondtam sem azt, hogy tetszik, sem azt, hogy nem tetszik. Még nem néztem végig, ennyi az egész.
   Monte Cristo meg egy nagyon naiv valaki lehet, ha azt gondolja, hogy egy Piros Pirulát semmiben sem szabad kritizálni. Senki sem tökéletes, mindannyian hibázunk, vagy rosszul ítélünk meg dolgokat. A baj ott kezdődik, amikor ezeket nem akarjuk mások előtt is beismerni. Pirula is egy ilyen figura volt....sajnos.

   Törlés
  6. Quedra: Azt adtam csak, amit kaptam. Reflexből való általánosítás. Háát...igen.

   Redneck: Ha valóban így van, akkor téged félreértettelek és bocsánat! Van igazság abban is, amit Piruláról írtál.

   Törlés
  7. Szia, nos, 10 percet bírtam...

   Ez szerintem nem videó kéne legyen, hiszen csak szöveg, és azt könnyebb olvasni (és letölteni is!), mint egy képi felvételt, ahol a szöveg mögött állandó mozgás van.

   Ennek tetejébe még a 10. percben kezdtek megszűnni az értelmes mondatok is, mert hiányos szerkezetűek és nyelvi, helyesírási hibákban olyan gazdagságot mutatnak, ami a bicskanyitogató idegroham miatt lehetetlenné teszi a szöveg értelmezését.

   Engem az gondolkodtat el, hogy a "spirituális" tartalmú publikációkban miért olyan gyakori a nyelvi és helyesírási hibák olyan tömkelege és fajtája, amit a Havanna lakótelepi általános iskolában csak az 5. osztály végére írni megtanult gyerek sem lenne képes produkálni?...
   Honnan szalajtják ezeket a funkcionális analfabétákat ekkora létszámban, akik képesek nyelvileg ennyire beteg szövegeket létrehozni?...

   A Szalacsi riportja egy nívós tudományos értekezés ezekhez a fogalmazási torzszülöttekhez képest.

   Szóval a 10. perc után már nem tudok semmit kihámozni belőle, meg a szemem is kifolyt, mire idáig eljutottam.

   Törlés
  8. Szia!

   Köszi a véleményt. Én is hasonlóan gondolom, csak érdekelt, hogy ti mit gondoltok róla. Mert a szövegnek csúfolt roncstelepében megemlíti ezt az oldalt is, hogy na vajon az is ugyan honnan szedi az infóit. Gondoltam kirakom ide a linket és ha ti is az oldalon vagytok akkor megnézhetitek.

   Még egyszer köszi a véleményt.

   Törlés
 7. Nos ha az 55 tonna hihetetlen mennyiség,akkor 2008-ban a MNB /Surányi alatt/ 65 tonna ranyat adott el
  és maradt 3 tonna a nemzeti bankban !!! Akkor arra ki adott felhatalmazást és ki tudott róla ? Titokban
  történt !!!

  VálaszTörlés
 8. Fontos "vesd össze": Ben Fulford legfrissebb cikke szerint már bizonyíték van rá, hogy A DOLLÁR ARANYALAPÚ LETT: http://tinyurl.com/mqt63np (ujvilagtudat 2015. jan. 6-i cikke)

  VálaszTörlés
 9. Lássátok még David Wilcock cikkét a Fehér Sárkány Család (FSCS) aranyának eredetéről, mely Dél-kelet Ázsiában van, és hogy az arany egyáltalán nem "scarce resource" (szűkös erőforrás) és tetszik vagy sem, a FSCS eredetével máris összekapcsolódik a pénzügyi rendszer az exopolitikával.

  Wilcock Cikke: http://tinyurl.com/pjmewz4 (a karácsonyi cikk)

  ezt a részt érdemes keresni:
  WORLD WARS I AND II WERE THE MOST EPIC BANK ROBBERIES IN RECORDED HISTORY
  és ezzel a résszel bezárólag (még ezzel együtt) olvasni
  HUGE AMOUNTS OF GOLD WERE MINED AND STORED BY THE DRAGON FAMILY

  VálaszTörlés
 10. Sziasztok
  Redneck eszmefuttatása érdekes számomra.
  Oroszul nem tanultam de hátha vki aki tud talál a köv. link alatt "csemegét". A cikk vmelyik orosz verziója!
  http://investcafe.ru/blogs/mbcy/posts/46245#

  illetve 1 angol ny. version is:
  http://www.globalresearch.ca/grandmaster-putins-trap-russia-is-selling-oil-and-gas-in-exchange-for-physical-gold/5421567

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ez tenyleg jo lenne kedves Olga, mert en a gugli oldalforditoval "zatonyra futottam". Hiaba, azt ami nincs o sem kepes elovarazsolni. Ezek szerint van meg hova fejlodnie a google oldalforditonak is ;)

   Törlés
 11. Vajon miért nem tudom elhinni, hogy (már megint) kettészakadt, kétpolusúvá vált a világ? De ki ki ellen, vagy ki mellett ? Vajon kit, kiket kísértenek a múlt század eleji történések? Azok tanulsága sem volt arra elég, hogy rájöjjünk, hogy az emberi faj teljes szellemi kifárasztása és szabadságának feladása a tét ? Valahogy a konkoly minden inkarnációváltás során ugyanúgy visszahullik a látszólag ellenféltáborok elitjébe (de holló hollónak nem vájja ki a szemét) , felismerik egymást, - mert nyilván az árnyékvilág hozzánk közelebbi, sötét része is tervez, igaz rövidtávon, mert birtok-Léten belül érzi magát, és csökedék szellemlátását is már teljesen ez köti le (pedig a VALÓ : túllenni rajta :)
  Megvalósítani az NWO-t, birtok-léten belül tudni a Földet is ? Egy ilyen hatalmas, éppen ébredező élőlényt ? Ahogy G.Carlin előadta, úgy lerázza magáról az önmagát megmenteni akaró embert burjánzó mocskával, beszűkült játszóterével, magába roskadt sötét dimenzióival együtt, akár a bolhát , éppen csak arra a külső pöccintésre,jeladásra vár, a Teremtő ama bizonyos "hétköznapos ügyletére" ...

  VálaszTörlés
 12. minden téren az oroszok állnak rosszabul, ukrajna befog lépni a nátóba, az olaj árát mesterségesen elvitték hogy jól kibasszanak az orszokkal, a rubelt is kicsinálták simán

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Boccs... az olaj árát nem igazán mesterségesen vitték le. ilyen ez a piac, ha új termelő lép be véres konkurenciaharc kezdődik.

   Törlés
  2. Boccs... az olaj árát nem igazán mesterségesen vitték le. ilyen ez a piac, ha új termelő lép be véres konkurenciaharc kezdődik.

   Törlés
  3. Ajánlom minden érdeklődőnek az következökből mazsolázni: http://gurulohordo.blog.hu/

   lehet vitatni benne dolgokat, de érdemes összehasonlítani az itteni aranyos dolgokkal.:)

   Törlés
 13. (bocs hogy ide írom, mert OFF - illetve minden összefügg mindennel, itt a Játékteremben - Buddha Lacinak testhezálló, kiváló anyag)


  Jézusom, Károly! De hát mi történik itt? Csinálj már valamit!
  Szómágusok előnyben:

  JE SUIS
  CHARLIE


  És most főbb híreink egy-egy mondatban.

  Az előzményekből...

  PROVOKÁ-CION
  "A Charlie Hebdo nevű francia lap egyik legutóbbi üzenetében a Közel-Keleten előrenyomuló, Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet vezetőjén gúnyolódott."

  (és innentől a szokásos recept szerint)

  PROBLÉMA
  "Szerdán évtizedek óta a legvéresebb terrorcselekményt követték el Franciaországban a Charlie Hebdo székháza ellen, a szemtanúk szerint magukat az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat tagjainak mondó fegyveresek tíz civillel – köztük nyolc újságíróval – és két rendőrrel végeztek. Az iszlamista jelszavakat kiáltozó szélsőségesek vélhetően a muzulmán fundamentalisták kigúnyolása miatt rontottak rá a lapra."

  REAK-CION
  "Az együttélésünk módja elleni támadás volt"


  MEGOLDÁS

  "Új terrorizmusellenes program készítését jelentette be az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker. "

  "Juncker azt mondta, Európának reagálnia kell a tizenkét halálos áldozatot követelő terrorcselekményre. Megfigyelők szerint elsősorban az európai rendőri együttműködést szolgáló Europol erősítéséről és a tagállamok közti információmegosztás javításáról lehet szó, különösképpen a légitársaságok utasainak adatait gyűjtő, úgynevezett PNR-rendszer kiépítéséről. A rendszer tervét több nyugat-európai tagállam erősen támogatja, ugyanakkor az Európai Parlament kételyekkel fogadta azt. Az Európai Bizottság még 2011-ben nyújtotta be a PNR-rendszer tervét, de a parlamenti ellenkezés miatt azóta sem jutott előrébb a projekt."

  (most majd fog - kapott egy kis lökést... meg az IÁ elleni közhangulat is... irány Szíria!)

  "Frederica Mogherini, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azt hangoztatta, hogy a PNR-rendszer kiépítése "sürgős" feladat, különösen annak fényében, hogy sok európai fiatal utazik Szíriába és Irakba, hogy szélsőségesekhez csatlakozzon. A rendszerrel könnyebb lenne kiszűrni az ilyen potenciálisan veszélyes elemeket – mondta."

  Így megy ez kérem szépen. Csak okosan, tervezetten, ahogy kell.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ez azért elég gyanús. Rálőnek, semmi fej vagy testrázkódás, nuku agyvelő, de még vér sem,....csak egy lövés és a fickó szó szerint lefekszik(egy kicsit elkésve) halottnak tetetni magát. Bár mondjuk már az én szemeim sem a régiek.
   https://www.youtube.com/watch?v=i4TQfPm_oEk

   És a szokásos köret: "a CIA volt!".... "a MOSSAD volt!"

   Törlés
  2. Csatlakoznék Mazsihoz jómagam is. Ilyen dolgok kapcsán az számítana meghökkentőnek ha egyszer valóban egy pár gőzös fejű arab követné el. Sztem százalékban is csak törtek segítségével lehetne kifejezni, hogy hány "igazi" terrorcselekmény volt. Nekem ilyenkor mindig az motoszkál a kicsi fejemben, hogy azok miféle emberek lehetnek, akik elvállalják ezeket a melókat és tök ismeretlenül mindenféle idegeneket kinyírnak... Még az ilyen bértollnokok kapcsán csak-csak feldolgozható a helyzet, de mondjuk mikor egy iskolai lövöldözés szimulálása a feladat; akkor azért örülnék ha megállnának a gyászoló rokonok előtt egy gyors "Sziá"-ra...

   Törlés
  3. Annál is inkább mert ha jól tudom a dzsihád - a nyugati sajtó szóhasználatától eltérően - valójában belső harcot jelent, Isten útján való küzdelmet, amelynek célja saját hibáinkkal vívott harc, énünk megtisztítása. Ebből következik, hogy egy valódi dzsihádistának esze ágában sincs másokat megölni, épp elég harca van saját magával... amikor meg már letisztult önmagában, akkor meg végképp nem fog az utcán lövöldözni (jelen esetben tökéletes francia kiejtéssel...)

   Átlátszó ez már "uraim", nagyon átlátszó.

   Törlés
  4. Az ügy pikantériája, hogy jelenleg pont egy kóserboltban ejtettek túszokat a "merénylők"...

   Törlés
  5. Rátapintottál a lényegre Mazsola. A dzsihadot a muszlim hagyomány két részre bontja: a "kis szent háborúra" (jihad ul-asgar) és a "nagy szent háborúra" (Jihad al-akbar). Érdekes, hogy a "nagy" itt az ember belső világát jelenti, de nem csak a pszichikumát. A vallásos hagyomány az embernek nem pusztán a lelki világával kapcsolatban jelöl ki feladatokat, hanem jóval mélyebb "belső munkát" követel meg a követőitől (ontológiai szintű tisztítást).

   Miután a hívő megvívta belső harcát hamisságai, eltévelyedései, gyöngeségei ellenében (nagy szent háború), akkor - de csak akkor - jöhet a külvilági harc (kis szent háború). Ez persze legtöbbször nem fegyveres küzdelmet jelent, hanem sokkal "prózaibb", hétköznapi tetteket.

   A "nagy szent háború" nyugati, modernista átirata a "világ csak belülről változhat meg" oly' sokszor hangoztatott teóriája.

   Törlés
  6. Azért szögezzük le hogy Charlie nem Jézus még ha V.Károly imitá-cion-ként mostanság Erdélyben is sertepertélget egy. A végidőben már az van - az általános ébredés miatt - hogy a "kiválasztott" kalasnyikovozza a "kiválasztottat". A hitelesség kedvéért arab, francia, orosz, ukrán, usraeli vagy éppen magyar bőrbe bújva. A nem "kiválasztott" már semennyi pénzért sem hajlandó ilyesmire. Kör, pardon karika-túr-ázás-ra vagy éppen annak a megbosszulására. Ez ugyanolyan gyenge szabadkőműves színpadi jelenet mint RaszPutyin "3:33-as nagymestersége" a tőzsde-guruságban. Kamu az egész a figyelmet elterelendő a sokkal fontosabb dolgokról. És persze a káosz kiterjesztésére való törekvés is - ahol aztán lelket lehet "halászni" - amolyan gyűlölködő-öldöklőset.

   Törlés
  7. Szükséges leszögezni: sem az IÁ-nak, se a francia terroristáknak közük sincs semmiféle szent háborúhoz. Ezek embertelen bűncselekmények. Még akkor is azok, ha nem tudok azonosulni ennek a francia "szatirikus" lap undorító és gyomorforgató tartalmával.

   Törlés
  8. Mazsi es Viator! Ha az iszlamot szeretnetek megerteni, akkor azt javaslom, hogy eloszor kezdjetek el tanulmanyozni alapitojanak, Mohamed profetanak eletet,....a tetteit, tanitasait, parancsait.
   Arra is kene figyelni, mennyire ugyel a maistream az ilyen esetekben nem belekeverni az elkovetok ideologiai indittekaikat, sot....mas vezeto muszlim szoszolok segitsegevel kozze is teszik, hogy azok az elkovetok nem is igazi muszlimok hanem terroristak. Nem sok ISIS kivegzeses videot neztem meg eddig, mert nem szeretem az ilyesfele latvanyt, de azokban a dolgok mindig ugy zajlottak le, hogy nehany harcos ott voltak az aldozat(ok) mellet, ha kellett lefogtak azt, azokat, es az egyikuk a Koranbol olvasott fel valamit hangosan, aztan suru Allahu Akbar kiabalasok kozepete megtortent a kivegzes lefejezes formajaban,.......akar csak Mohamed profeta tette anno a 7. szazadban. Az ot koveto muszlim uralkodokrol mar nem is beszelve.

   Törlés
  9. Ebben lehet valami. És lehet, hogy abban is, hogy a konkvisztádorok talán az Evangéliumokból olvastak idézeteket, mielőtt lemészárolták az amerikai kontinens őslakosainak nagy részét. Mégis említsük meg az érem másik felét is. Ahogy a kereszténység is létrehozta a maga nagyszerű megnyilvánulásait (gótika, igazi lovagi eszmény, misztika, stb), úgy az iszlám is (szúfi, Mór kultúra, iszlám építészet, költészet, matematika, csillagászat, stb. )

   A modern korban nem a vallások, hanem a mai követők alacsony színvonala miatt szembesülünk ezekkel a problémákkal.

   Törlés
  10. No, úgy tűnik az igazságot (már megint) sosem fogjuk megtudni, mert - a szokott módon - likvidálták a felbérelt/behülyített elkövetőket. Téma lezárva, jöhet a PNR-rendszer, még egy "kamera" Európa testén.

   Törlés
  11. Mazsolanak ez a mondata nem tunt fel neked redneck? ---> "Annál is inkább mert ha jól tudom a dzsihád - a nyugati sajtó szóhasználatától eltérően - valójában belső harcot jelent, Isten útján való küzdelmet, amelynek célja saját hibáinkkal vívott harc, énünk megtisztítása. "
   Amellett, hogy igaz az, amit irtal, elsosorban erre kellett volna fokuszalj, ui. a tudatlanok nem tesznek különbséget a teremto Isten (Elohim) és Allah között.

   Törlés
  12. Lassan a testtel Mazsi. A CNN szerint a supermarketbol hianyzott a holgy. 1/2 oravak ezelott meg azt mondtak, hogy valszeg megszokott(erted nem? Korbe voltak keritve, de megszokott. No comment). Most azt mondjak, hogy nem is volt ott...talan. Fura, mert korabban arrol is jottek hirek, hogy a francia rendorseg meghekkelte a uzlet kamera rendszeret es ott egyutt lattak az elkovetoket, a feher not es a fekete ferfit. Mik vannak? :D

   Törlés
  13. A mára interna-cion-alista "terror" elnevezés eredetileg egy magyar szóösszetétel, annyit tesz mint: "Tér Őr". Ez a két szócska azokról a madár/madar/magyar táltos-avatárokról szól akik - mivel megtehetik - őrzik a TERET odafent és idelent is egyaránt. A magyar "térőr" - mondani sem kell - nagyon a bögyében van a vaskorvégi "kiválasztottaknak". Ezért kitalálták hogy az az ember aki nem a háborúikban gyilkolászik ecetera az terror-ista. Ehhez még kitalálták és persze meg is jelenítették az un. terrorizmust is a szervezeteikkel együtt. Sőt a háborút a létrehozott terror-izmus ellen. Mindezt azért hogy ezzel a napi szinten milliószor is használatos fekete szómágiával a tér-őr-öket negatív, gyűlöletes kontextusba tegyék. A magyar BirKa/KÁt BÍRó/Kígyótartó természetű Skorpió lényegű Nyilas/Kentaur/Centaur/10-es úr. Ha feltekintünk az égre a Kígyótartó csillagkép, a Nyilas csillagkép nyílhegye/Sagittarius3-csillag és a Skorpió csillagkép fullánkja/Lesath csillag TérŐr-ként - Ter/r/Or/istaként/ óvja-védi a "GC"-t/a Tejút galaxis centrumába vezető utat. Többek között a megannyi földi pokolbéli fajzattól. Hogy melyik földi ördögi lénynek szimpatikus tehát a TÉR-ŐR - természetesen egyiknek sem. Tehát a terroristák megjelenítése, a terrorizmus felmutatása a háttér6alom önmagából egyre jobban kivetkőzött irányítóinak és csicskásainak az érdeke. Ahogyan Charlie sem Jézus a Térőr sem gyilkológép/"terrorista". Nincs szüksége ilyesmire hiszen egy térőr magasan felette áll az őt szidó vakoló-megjelenítőnek. Az a nyomába sem érhet...

   Törlés
  14. Kerion, honnan lehet megszerezni ezeket az infókat?

   Törlés
  15. Kedves Ria. Remelem nem sertelek meg azzal, ha azt mondom, koszi, de mar van egy anyukam.

   Kerion. Amirol beszelunk az a idegen eredetu TERROR szo. Ketto db. R-el tecciktudni? Es koze sincs a magyar nyelvhez.
   De csak igy tovabb, mert ugy latom akadnak itt olyanok, akiknel ez a fele fantazialgatas magas szintu tudasnak jon le es nagyon szimpatikus.

   Törlés
  16. Akkor talan szolnod kellene anyukadnak redneck, hogy tanítson nagyobb figyelemre, ui. az ilyenek mellett nagyon nem szabadna egy keresztyénnek elsiklania. Vagy lehetséges, hogy tanitott csak te voltal rossz tanulo? (Mintha Kereso valami ilyesmirol beszélt volna neked az elmult évben...)

   Törlés
  17. A terror szó latin eredetű, alapvető jelentése: félelem, rémület, ijedtség. Tehát a szó nem a "módszerre" utal, hanem a kiváltott hatásra. Igei alakja a "terrere", megijeszt jelentéssel bír. Én nem zárom ki az esetleges "TéR őR" jelentést sem, csak nem tudom tetten érni azt a metodikát és azokat a viszonyítási pontokat, amelyekkel ezek a magyarázatok egy egységes (!) egésszé állhatnak össze. Kedvencem: Noé BáRKa=Női BuRoK. Ráadásul - ha a funkcióját nézzük - van is benne valami. :-)

   Törlés
  18. Sok olyan mindent csinálok, amit nem kellene és valószínűleg olyan is lehet bőven, amit csak egyszerűen nem veszek észre. Tehetek is róla meg nem is. Ilyen vagyok én....tökéletlen. Te viszont nagyon jól csinálod. Elárulom, hogy titokban még irigykedek is rád.
   Most viszont bevallom neked férfiasa Ria, hogy amikor az én anyukámat a billentyűdre merted venni, attól egy kicsit ideges lettem. A mondatod elolvasása után hirtelen szívritmus zavarom lett, és ez nem vicc. Él mondanám, hogy egyáltalán nem esett jól. Szóval legközelebb jobban oda kéne figyelned az ilyen dolgokra, mert már a szívem sem a régi. Megértésedet előre is köszönöm.
   Látom az előző üzenetem nem ment át, így akkor másképp mondom.
   Köszönöm Ria, nagyon kedves, figyelmes vagy, meg minden, de megvan a magam ritmusa. Hadd döntsem el én magam, hogy mikor reagálok valamire és kinek. Mit gondolsz, meg tudnád ezt szokni?

   Törlés
  19. Itt most megint csak az a szitu all fenn redneck, hogy egyrészt, figyelmetlen vagy, mert a masodik mondatomra ra sem hederitettél, masrészt, az anyukadat semmiben nem sértettem meg, mivel neked mondtam, hogy szolj neki egy olyan dolog érdekében, amirol ő eleve nem is tudhat, mivel nem latja a te itteni, vagy egyéb mas emberi közösségben folyo tevékenységeidet.
   Az a hivo, aki safarsaggal bizatott meg, az nem gyakorolhatja a bizonysagtevését az Istenre hallgato sziv fegyelme nélkül, vagyis nem az a megbizatasa, hogy vilagi emberekkel vilagi dolgokrol csacsogjon. Akinek pedig nincs közössége Istennel, az nem tudja azt sem, hogy mi a hivok egymassal valo közössége, igy nem is lehet csodalkozni azon, ha egy testvér figyelemfelkelto szavara lobban, mint a gyufa langja. Ugyanezért teszel olyan kijelentéseket is, hogy: "Hadd döntsem el én magam, hogy mikor reagálok valamire és kinek", mert fogalmad sincs arrol, hogy mit jelent Krisztus Testének tagja lenni, ahol is a tagok felelosek egymasért, és egymas cselekedeteiért is.
   A legelso hozzad irt hsz-om egy kérdéssel kezdodott, amit annak befejezéseként meg is magyaraztam, és amire éppen ezért meglepo volt az igaztalan és meglehetosen durva reakciod. Ha a szivednek jo indulatjabol szoltal volna, akkor egész egyszeruen megköszönted volna - ez lett volna igaz testvéri hozzaallas.
   Ha valamilyen oknal fogva hirtelen felindul egy ember, az semmiképpen nem okoz szivritmus zavart, mivel az mar egy eleve meglévo betegség valakinél. Biztosan tudom, hogy ez a dolog hogyan muködik, mert a férjemnél sok évvel ezelott szivritmus zavart allapitottak meg az orvosok, hozzateszem: sörrel, konyakkal whiskey-vel szokta ezt a zavart egyensulyban tartani :))), igy ha legközelebb ujra felbosszantanalak, azutan dobj be te is par kupicaval és maris helyre billen az egyensulyod minden szempontbol, ha egyéb mas, - ami igazan segithetne - nem hasznal. :)

   Törlés
  20. Mint írjátok a terror latin eredetű "idegen" szó. Csak azt felejtitek el hogy a latin meg jórészt etruszk eredetű, az etruszk meg magyar eredetű. És persze azt is elfelejtitek hogy a magyar az ami a mágikus ősnyelvhez a legközelebb áll - nem véletlen használja a masonic-illuminati "titkosításra vagy rejtett mágiáskodásra". Érdekes módon szinte mindig a valódi magyar ellenében. Lásd országszerte a Rossmann logót: amelyben - alig rejtetten - a nyilas/kentaur magyar egy a Kör-be zárt "RosszEmber" akit a reklám szerint szidó? lányoknak kell "jóvá puszilgatniuk". Nem a zsidó véletlenül a rossz ember és magyar pedig a jó ? Költői kérdés egy nyilvánvaló kárpát medencei idegen országfoglalás közepette.

   Törlés
  21. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  22. Ria, a Mester azt mondta, mielőtt hozzálátsz, hogy más szeméből kivedd a gerendát, vedd ki a magad szeméből a szálkát.
   Tudod, miért mondta?
   Mert ha a látómeződben van egy szálka, az torzítja a látott képet, és esetleg nem jól ítéled meg, mi torzítja másnak a látását, és esetleg éppen a szemét sérted meg, miközben kivennéd.

   (Lehet, hogy küldetésnek éled meg, hogy egy alkoholistával élsz, de ez tévedés. Vele élni önpusztítás és az ő betegségének táplálása. Ez a szálkád. Kizárt, hogy jól ítélj meg mentális, lelki dolgokat evvel a háttérrel. Az alkoholizmus családi betegség, tehát a család minden tagja olyan magatartást folytat, ami az alkoholizmus fenntartását táplálja. A kiegészítő játszmát játszó házastárs betegségének neve: kodependencia. Bocs az instant és nem kért diagnózisért, inkább az olvasóközönségnek szól, talán ezután kevésbé sérülnek a bejegyzéseidtől, kevésbé veszik majd magukra, helyesebben értelmezik és jobban együttéreznek majd Veled.)

   Kerion, itt a logó: http://sportmenu.net/wp-content/uploads/2014/09/rossmann_logo1_sportmenu.png
   Kerion, honnan lehet megszerezni azt a tudást, infót, amiket ide írsz?
   sszzeerreelleemm@gmil.com

   Törlés
  23. Figyelj Ria. A szitu szerinted, hogy figyelmetlen voltam. Onnan kezdve, hogy én ezt beismertem, teljesen fölösleges újra meg újra ugyanezért a dologért belém rúgnod.
   És ami az anyukámat illeti, ki vagyok én, hogy megmondjam anyukámnak, hogy mire tanítson meg még jobban? Felénk az ilyen nem szokás. Én nem ismerlek téged, de ismerem az ilyen gondolkodáshoz passzoló Írást. Tudod, itt és így kezdődik az ember lázadása az Isten ellen. A gyerekek megkérdőjelezik szüleiknek szavait, más "okosabb" tanításokat, tanácsokat fogadnak be helyettük, amiktől túl korán lesznek "okosabbak" náluk. Aztán elfüggetlenednek tőlük és végül elvilágiasodnak. Mesélnék még neked igaz dolgokat, de minek?
   Mesélnék még arról is, hogy miként kell, vagy inkább lehet megközelíteni a "világiakat", ha valamit el is szeretnél érni náluk, de minek?
   A whiskey-s pohár jelenségről is mesélhetnék neked, de minek?, úgy látom jól elvagytok vele.
   A Kereső így--a Kereső úgy-rol is volna mit mondanom, de nem akarok.

   Mondtam már, hogy te mindent tudsz elméleti szinten? Én arra emlékszem, hogy igen és sajnos azt tapasztalom, hogy továbbra is a történet gyakorlati részével vannak a problémák.

   A Jó Isten áldjon meg Ria...úgy családostól, ahogy kell.   Törlés
  24. Megtudnad mutatni Szer elem, hogy hol irtam én olyat, hogy a férjem alkoholista? Ha én azt irom, hogy a férjem sörrel, konyakkal whiskey-vel szokta a szivritmus zavarat egyensulyban tartani, az nalad miért jelent mindjart alkoholizmust? Esetleg akkor szolhatnal ilyet, ha pl. azt irtam volna, hogy a férjem naponta leissza magat a sarga földig, de még akkor se volna semmi közöd ehhez. Az orvos altal felirt gyogyszertol nem javult, inkabb rosszabodott az allapota, ezért folyamodott ehhez a modszerhez, (éppen az én javaslatomra, aki lebeszéltem ot a gyogyszerszedésrol) azota semmi panasza nincs a szivére, él, mint Marci hevesen. Azt sem közöltem, hogy a férjem hanyszor és milyen mennyiségben veszi magahoz a felsorolt "gyogyszereket", igy méginkabb ne vagdalkozz olyannal, amirol tudomasod sincs. Az ilyenfajta beszolasok a nagyon buta és nagyon rosszindulatu emberek szokasa.

   A többihez amit irtal, nincs mit mondanom, mert nem tartom valaszra érdemesnek.

   Törlés
  25. "Ha én azt irom, hogy a férjem sörrel, konyakkal whiskey-vel szokta a szivritmus zavarat egyensulyban tartani, az nalad miért jelent mindjart alkoholizmust? Esetleg akkor szolhatnal ilyet, ha pl. azt irtam volna, hogy a férjem naponta leissza magat a sarga földig."

   Rosszul tudod az alkoholizmus definícióját.
   Ebben a megnyilvánulásodban az alkoholisták jellegzetes bizonyítványmagyarázó, mentegetőző előadását mutattad be.
   A kívülállóknak világos a diagnózis.
   És semmi közöd hozzá, kinek mit írok rólad, nem neked írtam.;)

   Egyébként akik jóban vannak, megférnek a cigarettával, alkohollal - hovatovább még másokat is rászoktatnak -, azok démoni befolyás alatt vannak, ezt én mondom neked.

   Törlés
  26. Na, latom beindult a flugos futam. :)

   Törlés
  27. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  28. Ha valaki ennyire keményen elítéli, megveti a szenvedélybetegséget. Az vagy:

   1. Titkon maga is nagyon vágyik rá, ám neveltetése és saját mércéi meggátolják abban, hogy adózzon a vágynak. Ilyenkor szokás haragudni és irigykedni azokra, akiknek belefér hogy leszarják azokat a dolgokat, amit önmaga betart.

   2. Valaki fontos ember számodra belehalt/megnyomorodott az ivásba/drogozásba vagy az ezekhez vezető úton halad éppen. Te pedig nagyon haragszol ezért mindenki másra is aki ezt műveli magával.

   Így vagy úgy - neved ellenére - nem igazán fordulsz szeretettel azok felé, akiknek szüksége lenne rá. Még a legmegátalkodottabb alkoholista/drogos is maximum közönyt érdemel. Legalábbis ha te önálló felnőttként tudsz viszonyulni hozzájuk. Ha mondjuk gyerekkorodban voltál ráutalva ilyen emberre, az persze azért más. De most már azon túl vagy azon is, és a "pogányüldözés" nem szép dolog. Cipeld csak a magad keresztjét, más meg a sajátját.

   Bocsi, tudom én hogy nincs szükséged erkölcs-csőszre, de részegen mindig megered a nyelvem és hülyeségeket beszélek. :)

   Törlés
  29. Kereso,

   Te tényleg azt hiszed, hogy hülyét tudsz csinalni belolem, mert azt gondolod hogy nem tudom, hogy te vagy Szer elem nick alatt is? Ezt a legujabb hsz-odat is nagyon jol értem, hasonlo a multkorihoz.

   Törlés
  30. Milyen jol mondta John MacArthur egyszer. A szeretetert, az egyuterzesert nem feltetlenul kell keresztenyek koze menni, arra az is eleg, ha bemesz az elso barba, vagy kocsmaba.

   De hova tunt a Francia tuszdramas tegnapi posztod Buddha Laci? Csak nincs tamadas alatt az oldal. Vagy megis? Eltelt volna mar 1 ev? De gyorsan repul az ido....

   Törlés
  31. Nnnna, te is bevetted Kereso jatszadozasait redneck? Okos fiu vagy te is, latom.

   Törlés
  32. Már Szer Elem is ő? Ravasz....nagyon ravasz.

   Törlés
  33. Neked mi bajod, ha szabad kérdeznem? Es mi az az l betu az á és a t között?

   Törlés
  34. azzal védekezel, hogy kinek mi köze van ahhoz, hogy te mit írsz, hogy te mit gondolsz, hogy a te életedben mi történik, viszont rendszeresen ítélkezel mások tettei, tulajdonságai felett, megítéled az emberek személyiségét 1-1 hozzászólás alapján...talán erre mondják azt, hogy más szemében a szálkát is...rendszeresen a kereszténységről beszélsz, de sosem gondolsz arra mit tenne Jézus, csak a saját akaratodat erőlteted a másikra, NYERNI akarsz...mint egy jó kapcsolatban először megérteni kellene a másikat és csak az után megértetni magad...

   talán eljött az idő, hogy ne a képernyőt bámuld és ismeretlenekkel "harcolj" hanem magadba nézz és azokkal a hibákkal foglalkozz amik ott vannak, hidd el sokkal boldogabb és szabadabb leszel...

   Törlés
  35. Ria ez most mellé ment. :) De ne hidd el nekem, majd a válaszaiból úgyis egyértelmű lesz idővel, hogy Szer Elem sok dologban tőlem különböző nézeteket vall. Pl. biztos sosem sörözhetnénk együtt, pedig nekem a sör vallás. (Egy kis polgárpukkasztás, kerekedjen csak a szeme. :D)

   Törlés
  36. És hogy ne sodródjunk messzire a témától: Ha bizonyítékok nincsenek is épp a kezünkben egy-két dolog azért már kezd világosan kirajzolódni:

   Nagyon-nagyon fölkapta a dolgot a fővonalas média. (Nálunk is.)

   Politika úgyszintén.

   Kérdéses fejbelövése a rendőrbácsinak.

   A helyszínen "felejtett" személyi is visszatérő motívum.

   Az állítólagos elkövetők mind halottak. (Mint pl. Bostonban)

   Talán erre így most már nyugodt lelkiismerettel rá lehet mondani hogy cionáci/globalista/illuminati akciót láthatunk ismét. Micsoda meglepi....

   Törlés
  37. "Talán erre így most már nyugodt lelkiismerettel rá lehet mondani hogy cionáci/globalista/illuminati akciót láthatunk ismét. Micsoda meglepi...."

   En egy darab ciont, globalistat, vagy illuminatit sem lattam lovoldozni,....csak nehany beazonositatlan, maszkos fickot es a szokasos fel-ala rohangalo kozalkalmazottakat. Kie a nagayobb fefeloseg, a felbujtoje vagy az elkovetoje? Aze, aki a fegyvert atnyujtja, vagy aze, aki elveszi azt es elvegzi vele a piszkos munkat? Egy valos bunugyi nyomozasban az esetleges felbujto felderitese mindig masadrangu kerdes es csak akkor kerulhet sor ra, ha mar megvan, megvannak az elkovetok. A sorrend betartasa nagyon fontos. Ellenkezo esetben, az ilyen es hasonlo altalanositasokkal, vadaskodassal, uszitassal nem ertek el egyebet, mint hogy jol megagyaztok egy majdani boszorkanyuldozesnek. Es mi lesz, ha egyszer pont a te bejarati ajtodat rugjak be, a gyulolettol elvakult, de "igazsagot szolgaltato" plebs-ek?

   Törlés
  38. Ezt a fajta megközelítés is csak az általuk kimunkált jogrendszer követelményei miatt szükséges. Egy-két nehéz sorsú, kétségbeesett embert nem olyan nehéz találni a mai világban. Etesd, fegyverezd, ruházd, képezd ki és csinálja amit mondasz... Nem, még csak véletlenül sem szeretném elmosni az elkövetők felelősségét. Viszont ugyanígy nem szeretném, ha a szervezésben résztvevő többi emberke is benne lenne a felelősök körében. Mert mindenki felelős, aki azon dolgozott, hogy ez az akció sikerüljön.

   Az én ajtómon pedig sosem fog kopogtatni a haragos tömeg. Először a tűz közelébe kell menni, hogy megégesse magát az ember. Én meg nem megyek... Nem szervezek, nem vezetek, nem utasítok. Persze nagyon elfajzott időkben még ez is bizonyulhat kevésnek, hogy elkerülje az emberfia a felheccelt tömeg haragját. De ha már olyan idők jönnek, akkor majdnem minden mindegy lesz. Lényeg a lényeg: nem életszerű hogy ez velem előforduljon - még szélsőséges körülmények esetén sem.

   Az ügy általunk ismert részleteit tekintve meg... valóban csak következtetésekre hagyatkozhatunk. De ez mindennel így van. Nem igazán van senkinek lehetősége magánnyomozásba kezdeni... Némi logikára és a hivatalos sztorira hagyatkozva azonban bőven vannak kirívó részletei az ügynek. Túl sok fontos dolgot döntöttek már el "magányos őrültek" fegyverrel a kézben: Lincoln, Kennedy tesók, Lee Harvey Osvald, John Lennon, Bob Marley, Martin Luther King, Ferenc Ferdinánd, Malcolm X...

   Az ártatlanság heves vélelmezése közepette azért néha érdemes körülnézni...

   Törlés
  39. Ugyan mar Kereso... ha ezt megtudtad jatszani, mibol all neked a tovabbi valaszait/valaszaidat is ugy alakitani (ha egyaltalan fontos lesz még szamodra ennek bizonyitasa a következokben), hogy abbol két különbozo nézetet lehessen kiolvasni. Nalad az ilyesmi gyerekjaték, amilyen fantaziavilagod van.
   Ami különbséget érevettem eddig, az éppen csak annyi volt, hogy Szer elem nick alatt az azzal, ezzel szavak helyett, az avval, evvel (ez utobbi szerintem helytelen) változatot hasznalta(d), ami persze lehet szandékos is.
   Es, mint ahogy a keresztyén gyakorlathoz szorosan kapcsolodik az ima, ugy természetesnek tartom, hogy a te osmagyar vallasba vetett hitedhez pedig a sörivas.

   Törlés
  40. Az illuminált szó jelentését nem ismered?:-o
   Azt jelenti, részeg, nem beszámítható tudatállapotú.
   A neten csak ezt az értelmező szótárat találtam, de gondolom, a polcodon van jónéhány.
   http://wikiszotar.hu/wiki/magyar_ertelmezo_szotar/Illumin%C3%A1lt

   Törlés
 14. Ismét katasztrófa színészeket láttunk?

  https://www.youtube.com/watch?v=sZIRXbPwmhw

  Valószínűleg a szervezésben közvetlenül közreműködő - de a nyilvánosságba be nem kerülő - személyzet is már alulról szagolja az ibolyát az elkövetőkkel együtt. Lehet, hogy több halott van a belső takarítás után, mint az akcióban ahányan meghaltak.

  VálaszTörlés
 15. Az illuminált szó jelentését nem ismered?:-o
  Azt jelenti, részeg, nem beszámítható tudatállapotú.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az illuminált szot, mint melléknevet én is ismertem régebbrol és, mint a részeg ember jelzojeként (leginkabb azota, amiota megismertelek Kereso), de miért irtad a szo utan a -tus toldalékot? Ennek igy nem sok értelme volt. Ugyanakkor maga a szo -tus nélkül, jelent megvilagosodottat is (ez vagyok én itt nektek, ezért is hallgassatok ram mindenben, barmit mondok nektek) de ez még mind semmi, a fo dolog az, hogy még kincsetek is vagyok itt, méghozza egy egész kodexre valo, akire ha ratalaltok, rosszul biztos nem jartok. :))

   Törlés
  2. Viccet megmagyarázni?... De jó, legyen!
   Egy szójátékot csináltam, az egybegyűlteket (az ivásról való megnyilatkozássorozatuk után) részegek titkos rendjének csúfolva.
   Vili???

   Törlés
  3. Az ugyan "vili" amit itt magyarazni probalsz, de az mar nem annyira, hogy kikre gondolsz, akik itt arrol nyilatkoztak volna (méghozza sorozatosan), hogy barmit is innanak (függetlenül attol, hogy nyilvanvaloan mindegyikük fogyaszt valamiféle italt).

   Törlés
 16. Én vagyok Charlie ! - mondja az agyprogramozott nyugat részeken , Én vagyok Said and Cherif Kouachi ! Mondják az agyprogramozott közel-keleti részeken. A Charlie Hebdo lapot Hara-Kiri néven alapitották 1960-ban.
  Ezek után mondhatnák mindkét térfélen - én vagyok Hara kiri ? A média lélekmérgezése és agyprogramozása alapján igen, mondhatnák. Félrevezetett agyprogramozottak gyilkoltak szintén programozott és lelki mérgezett programozókat.
  DE KI VAGYOK ÉN ? E kérdésre e földi létben minden konkrét önmeghatározás öngyilkosság, ugyanis a kérdés a végtelenből jön és oda tér vissza.

  Indexről átvéve (néha ők is kimondják az igazságot: ..."Legelőször le kell szögezni, hogy a háború a lelkekért folyik. Módszertani szempontból ez összehasonlítható az ukrán konfliktussal is: végy egy kisebbséget, hecceld fel, finanszírozd, majd várd ki a végét. Ha nem akarnak harcolni, még küldeni is lehet oda katonákat/terroristákat segíteni vagy provokálni. Eközben pedig a küzdelem nem a slamasztikába kerülő kisebbségről szól, hanem a háttérben álló csoportokról, országokról.
  A globalizált terrorizmus korában az a sikeres, aki eléri, hogy ne az ő földjén folyjék a csata. A transzatlanti közösség 9/11 óta néhányszor azt hihette, hogy leszámolt az al-Kaidával, vagy hogy legalább lekötötte a Közel-Keleten, Afrikában őket. Ezek a vélelmek valóban és véglegesen megdőltek a párizsi merénylettel; az al-Kaida köszöni, jól van, és újra lecsapott Európában, még ha szerencsére a madridi vagy londoni méretet nem is tudta reprodukálni. A hangulat kritikus romlására viszont bőven elegendő lehetett. Párizsban elegendő volt ez a három terrorfélelemben és sokkban eltöltött nap, hogy a lakosság egy jó része bármit megadjon a biztonság illúziójáért...

  "Anat Berko izraeli kriminológus régóta kutatja az öngyilkos merénylők pszichéjét. A halálra is hajlandó terroristákat meglehetősen egyszerű rugók hajtják: a közösségi elismerés vágya, az elkövetés perceiben fennálló hatalom, hogy pár pillanatra az élet és halál urai. A nyugat-európai muszlim bevándorló közösségek egyre nagyobb elszegényedő részében a kilátástalanság és a perspektíva hiánya sok mindent képes kiváltani..."

  De a Közel-keletet sem lehet beskatulyázni:
  " Mihálffy Balázs (Abdel Rahman sejk) tudósítása a január 7-9. közötti teheráni iszlám konferenciáról:
  "...Irak síita és szunnita muftijai elképesztő képet festettek az országban kialakult vérengzésről, az iszlám új tanait, a „takfiriyát” valló ISIS eszeveszett gyilkolási hullámáról, akik bárhova mennek, először az iszlám helyi tudósait, vezetőit végzik ki, nem tűrve meg más nézetet valló embert. Áldozattá lettek Moszul és Baszra tudósai. Pótolhatatlan veszteség érte az iszlám világot és felmérhetetlen a kár, amit az új tanok hirdetői okoznak." (...) "Eddig sem volt titok, hogy az ISIS mögött az USA és Izrael áll. Ezzel a szörnyű eszközzel kívánják szekták közti háborúba kényszeríteni a térséget, főleg Iránt, melynek nukleáris kapacitása részükre fenyegető. Egy kitalált, iszlám színezetű, de inkább a sátánimádásra hasonlító pszichopata és mennyországba vágyó tudatlan társaság bevetésével elkerülhetik, hogy amerikai katonák essenek el egy Irán elleni háborúban, egyben az iszlám vallást is lejárathatják.. Az ISIS finanszírozása az USA szövetséges Öböl államokon keresztül történik…"

  Szóval Charlie vs. Kouachi ? Választani, azonosulni olyanokkal, akik egy térfélről valók ???

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. hulivuli!
   "Eddig sem volt titok, hogy az ISIS mögött az USA és Izrael áll."
   Mivel a ket emlitett orszag foldteruletbol illetve emberekbol all, talan definealnod kene azt, hogy mit ertesz USA es Izrael alatt. Kulonben megint elsiklunk a boszorkanyuldozes iranyaban.....mar megint.

   Törlés
  2. Usa a nyugati nagytestvér (egész Európa a zsebében van) , Izrael a nyugati kistestvér (a közel-kelet a zsebében van), a kelet meg most kezdi a lapjait kiteríteni. Vannak programozók és programozottak, és akinek nem inge ne vegye magára :)
   Mert mint fentebb írtam: "e földi létben minden konkrét önmeghatározás öngyilkosság".


   Törlés
  3. Gyakran mi magunk is rész-programozunk másokat, úgy hogy azt észre sem vesszük. Fontos tehát odafigyelnünk arra amit mondunk/állítunk, mert az könnyen hatással lehet mások gondolkodására is.
   De hadd kérdezzek valamit hulivuli. Te utálod az amerikaiakat?

   Törlés
  4. Nem.Sőt mi több, irigylem őket azért, hogy : nincs identitászavaruk, nem firtatják az eredet kérdését, vagy a hitelesség kultuszát, folyamatosan a jelen dinamizmusában élnek, Amerika maga a megvalósult utópia.Hogy abban az idillikus meggyőződésben és gyermeki bizalomban élnek, hogy ők a világ közepe, az abszolút minta mint igazság, jog, bőség, gazdagság. Az ilyen eredet és hitelesség nélküli népeké a jövő és a világ dicsősége. :))
   Európa és Ázsia csak másolni tudja őket sikertelenül. Hiszen azt a gyermeki bizalmat az utópiában, fejlődésben, szabadságban már elveszítettük vérzivataros történelmünk során, nem hisszük el hogy materializálódhat, hogy a gyakorlatba átültethető. Míg Amerika az eszmeiségeket is anyagiasítja, addig Európa még a materializmust is eszmeisíti, sajnos.
   Igen, ezt a "minden lehetséges, minden megvalósítható, nincs lehetetlen" gyermeki bizalmát , dinamizmusát irigylem bennük.

   Törlés
  5. Hulivuli! Ha az ember nem tudna meghatarozni önmagat, nem volna különb az allatoknal, akiknek sem öntudata, sem istentudata nincs. Az ember gondolkodasaban ott van személyiségének tudata. Az emberi szellem legmagasabbrendu gondolatanak tartalma: Isten. Gondolkodasi képessége bizonyítja, hogy az örökkévalosagbol ered és az örökkévalosagra hivatott. De az ember igy tudja elgondolni önmagat is. Az emberi ész arra is képesit, hogy lancolatos következtetésekkel eljusson a vilageszméig és az iszteneszme megsejtéséig. Amikor azutan az ember mindkettot gandolataiban hordozza - Istent éppugy, mint önmagat - akkor gondolkodasi képességeinek ebben az egybekapcsolodott szemléletében jut el személyiségének Istenhez VALO vonatkozasahoz és ezzel egyszersmind az Isten képéhez valo hasonlosagahoz, emberi létének méltosagahoz és nemességéhez.

   Törlés
  6. Fú, Ria, mennyivel jobb, amikor nem Biblia idézetekkel bombázol minket, hanem saját szavakkal, közérthetően írsz, mint pl. itt fent! Komolyan mondom évek óta ez az első hozzászólásod, ami igazán mélyrehatóan tetszik, és egyetértek is vele! :)
   Köszi!

   (legfeljebb egy kicsit továbbfejteném, de ez már az én hülyeségem...)


   OFF - illetve a fenti "illumináltus" flémhez kapcsolódó:

   A Francia elnök egyenes adásban bejelentést tett:
   Az illuminátus támadja Párizst:

   https://www.youtube.com/watch?v=6z9y-FtskzY

   :))

   Törlés
  7. Ehhez kapcsolódik

   Pillanatnyilag Emberi, Mindörökké Isteni - Mooji

   https://www.youtube.com/watch?v=qbb64QkMoDA

   Törlés
  8. Mégis azt kell mondjam Mazsola, hogy akar igy irok, akar ugy, ez mégsem hozott üdvösséget a szamotokra, mert ahhoz az Isten altal ujjaszült sziv allapotanak megvaltozasara és gazda cserére volna szükségetek. Az, hogy neked mélyrehatoan tetszik az, amit irtam, sot még egyet is értesz vele, az nem több annal, mint amikor a kirakatban megtetszik neked egy mutatós árú. Es ez engem nagyon elszomorít.

   Törlés
  9. Ria! Teljesen igazad van. Csakhogy én végig földi "konkrét" , RACIONÁLIS dolgokról irtam, és nem irracionálisról.Isten, üdvösség, isteneszme : ezek mind irracionális dolgok, melyek spekulatívak (a mai materialista világ számára) , és ezáltal nyitvahagynak bizonyos kapukat az önmeghatározásban. Én azokra gondoltam, akik lezárnak ebben az irányban, és megragadnak vélt állatszintű tartományukban, és még a magasabb világokat is a saját képükre formálják.

   Törlés
  10. Akkor miben van teljesen igazam, ha csakhogy te...?

   Törlés
  11. hulivuli! Köszi a választ. Hadd kérdezzek még valamit. Például az Amerika nevű országban kik hozzák meg (találják ki, terjesztik be, szavazzák meg, írják alá, hagyják jóvá) azokat a súlyos döntéseket, amiért a buta 1/2 világ Amerikára haragszik? Az őszinte, a saját népét és országát szolgáló politikusok? Vagy azok az amerikai politikusok, akik például 32.-33. fokú skót rítusú szabadkőművesek és, akik a testvériséget, a szervezetüket szolgálják?

   És végül de nem utolsósorban,...ik mennek el Afganisztánban, Irakban, Líbiában , Maliban, Burkina Fasoban stb.-ben "rendet fenntartani", "humanitárius beavatkozásokat" végrehajtani, a különböző NATO-tagországok teljes számú népessége? Vagy az adott tagországokból származó néhány száz, esetenként néhány ezer szörnyen ostoba szerződéses katona?

   Tudom, hogy még ennél jóval tovább is kilehetne szélesíteni ama bizonyos felelősséget, csak attól tartók, hogy akkor ki kellene terjeszteni ezt minden egyes országra, így Magyarországra is. Gondolom ezt te sem szeretnéd.
   A lényeg,...amiért vergődök.
   Ha netán vádaskodnánk, vagy megnevezünk dolgokat, helyzeteket, kérlek benneteket...ne általánosítsunk gyerekek,...ne beszéljünk országokban, népekben, hanem nevezzük nevükön a közvetlen felelőseket, vagy tegyük hozzá azt, hogy az amerikai, izraeli,francia, orosz (szabadkőművés stb.) vezetők teszik ezt meg azt, hozták meg a döntést a nép feje fölött és magyarázzuk el érthetően a helyzetet, különbséget téve az vezetők és katonáik gondolkodása és a többségek kitevő nem felelős lakosság között.

   Törlés
  12. Redneck, jogos, az engem is rettentően irritál, amikor egy a teljes lakosság körében 30%-os támogatással 2/3-ot nyert párvezér úgy mer nyilatkozni külföldi platformokon, hogy "mi magyarok szerint..."
   És rohadtul nem tetszik az sem, amikor pl. az index ír olyat, hogy "a magyarok ilyenek... meg olyanok", mert az én nevemben ne általánosítson senki.

   A nép - jelenkor történelmét tekintve - egyáltalán nem egyenlő annak (meg)vezetőivel. Egyik országban sem, szerintem mindenhol "ők" vannak hatalmon.

   Törlés
  13. Redneck! Az üdvösség mindig egyéneké, és soha nem országoké, népeké. A nép - ma inkább tömeg - agyilag olyan mint az őshüllő, az ösztön mozgatja.Ezért is létezik népkarma, melyet sajnos azok is kénytelenek benne elviselni, akik szembe széllel hugyoznak. Nyilván 300 millió embert nem lehet egy kalap alá venni, ezért a kifogásod JOGOS !
   Bár az USA mégis az a kísérleti öntvényforma, amiből nehezen vonódik ki az ottani állampolgár. Ahogy fentebb írtam, irigylésre méltó, és nagyszerű dolog a világ közepének lenni , az abszolút mintának mely birtokolja az igazságot, jogot, bőséget, gazdagságot. Ezt elveszíteni a halállal egyenlő.Mindenki két kézzel kapaszkodna bele. És ma ez történik.
   Miről is van szó valójában ? Indextől idézve : "A globalizált terrorizmus korában az a sikeres, aki eléri, hogy ne az ő földjén folyjék a csata....".
   És amibe te belekötöttél : "... Egy kitalált, iszlám színezetű, de inkább a sátánimádásra hasonlító pszichopata és mennyországba vágyó tudatlan társaság bevetésével elkerülhetik, hogy amerikai katonák essenek el egy Irán elleni háborúban, egyben az iszlám vallást is lejárathatják.. Az ISIS finanszírozása az USA szövetséges Öböl államokon keresztül történik…"

   Ergo, már az USA is a túlélésre játszik. Ahogy az egész világ. Mert igen is el lehet veszíteni a kölcsönkapott földet, bőséget, gazdagságot - és csak aki valamilyen kegyelem folytán képes átépítkezni lelkileg, szellemileg odaátra, az nem veszít semmit. Mi jobban érezzük a változás szelét, hiszen elbuktuk forradalmainkat, nem hiszünk az utópiában. Amerika viszont a megvalósult forradalom és utópia földje, ahol a vallás egyenlő az életmóddal és a rendszerrel, ahol nincs presztizse az engedetlenségnek és a törvény áthágásának sem, ez az a hirhedt amerikai konformizmus. .Ezért sem fog soha az amerikai nép fellázadni vezetőik ellen, mert elhiszik az amerikai álmot, az utópikus színjátékot, tapsolnak a cirkusznak, és talán már a sötétlelkű vezetőik is beleolvadtak ebbe az amerikai őshüllő néplélekbe.
   Mégsem ítélem el, meg tudom érteni őket. Mert ma az egész világ erről szól, és mindenki az álom fennmaradására, és a túlélésre játszik.

   Törlés
  14. "Mert ma az egész világ erről szól, és mindenki az álom fennmaradására, és a túlélésre játszik"

   Kivéve azt az elenyésző számú, ám de mégis jelentős befolyással bíró véleményformálót, akik igenis várják az álom végét... :)

   Törlés
 17. Szia Kerion.
  Visszaternek egy pillanatra a latin-etruszk-magyar nyelvek kerdesere. Utana neztem egy kicsit a dolgoknak es arra jutottam, hogy valo igaz amit resz-allittasz ebben a mondatban:"Mint írjátok a terror latin eredetű "idegen" szó. Csak azt felejtitek el hogy A LATIN MEG JORESZT ETRUSZK EREDETU, az etruszk meg magyar eredetű.",......csak hogy az a etruszk osi iras meg az o gorogbol volt atveve, az o gorogok pedig a foniciaiaktol szarmazik. Ha megnezunk es osszehasonlitjuk ezeket az irasokat, latni a hasonlosagot, sot olyan tablazatok is vannak, amelyben lehet latni mikent fejlodott ki a laltin a gorog es az etruszkbol. Az etrusk iras tulajdonkepen egy rovasiras fele. Nos,ugy tunik nagyon keves ilyen irt anyag lelet maradt fent, de tobb nyelvkutato is beleasta magat ezekbe az irasokaban es nemelyikuk el is tudja olvasni es le is tudja forditani azokat. Hallgattam ilyen olvasott etruszk hanganyagot es semmi koze a magyar nyelvhez., sot a rovasiras szeru "abece"-jukben
  -ben talalhato jelek sem egyeznek meg a magyar-szeleky rovasirassal. Szoval nem igazan ertem ezt a "az etruszk magyar eredetu" allitasodat.
  Itt egy tablazat, ami a etruszk iras fejlodeset es vegul a latinba valo atalakulasat mutatja. Es osszehasonlitaskepen ide teszem a magyar-szekely rovasirast is. Pontosabban mondva, ehhez kapcsolodo linkeket adok meg.

  http://www.ancientscripts.com/etruscan.html
  http://crowland.uw.hu/images/rovasiras/abc.html  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kerion nyilvánvalóan nem a hivatalos tudományból veszi az információit (ettől még bizonyára van irodalma), ezért kérdem én (most már hatodszor kb. az elmúlt év alatt), hogy Kerion, honnét valók az információk? Hogy juthatok én is hozzá?

   Törlés
  2. TOMORY ZSUZSA: MAGYAR-ETRUSZK ROKONSÁG KÉRDÉSE
   http://www.szittya.com/ETRUSZK.htm

   MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
   http://www.magtudin.org/Kur_Geza_ETRUSZK-MAGYAR_ROKONSAG.pdf

   Mario Alinei a magyar etruszk nyelvrokonság
   http://www.kincseslada.hu/magyarsag/content.php?article.256

   Ha komolyabban érdekel a magyar nyelv mélységei, érdemes Kiss Dénes munkásságával kezdeni. Pl.
   https://www.youtube.com/watch?v=LiuMW3RVry4
   https://www.youtube.com/watch?v=T5wqQPLlu9U
   https://www.youtube.com/watch?v=CImRF-CP-GQ

   http://mazsolameseszoba.blogspot.hu/2012/07/a-tudomany-felfedezi-teremtot-5resz-anyanyelvunk.html

   Törlés
  3. Akkor nézzük már meg hogy az etruszkokat fentebb úgymond mindenre "megtanító" görögök, de még a görög héroszok, mint például Héraklész, Akhilleusz tanítói kik is voltak anno a források szerint. Természetesen a skorpió lényegű magyar/madar/madár - égi eredetű - nyilasok/kentaurok voltak azok a fránya tudás-hordozók, tudást továbbadók. Az írások szerint a kentaurok - Ix-ion és "Héra" gyermekei - halandók valának, de például Keiron/Kheiron/Chiron halhatatlan volt.
   Most "véletlenül" éppen AZ VAN hogy minden az eddigiekben halandó szeretetelvű/magyar lélekminőségűvé vált ember - nyilas/kentaur/10-es úr/nő/-ként - halhatatlanná, de legalábbis "hegylakóvá" válhat. Újjászületve, testben és lélekben megtisztulva teremtheti meg - szó szerint saját maga - az un. Aranykort. Hogy a főníciaiak meg kánaániták valának, a kánaániták meg jórészt magyarok valának megint csak egy evidencia. Mindig csak ugyanoda lyukadunk ki > a magyar az ősnyelv, a magyar a mag/us-ős/, a Kárpát medence meg vala a Paradicsom - a fehér-fekete-sebes-2ős-3as-Kör-Ős terem-búrá-ját.
   www.rovasoldal.eoldal.hu/cikkek/170-kanaan-es-fonicia-magyar-lakossaga.html

   Törlés
  4. Szer Elem, most mondjam azt hogy járj "földi poklot" és ebből a sokkból főnix-madarként feltámadva - szeretetelvű módon felébredve-megvilágosodva, a mókuskerékből kilépve - táltosodj meg ? Mert ezt kell/ene/ tenni.

   Törlés
  5. Kerion itteni és a Mazsola meseszobajaban valo muködésével kapcsolatosan az a meglatasom, hogy: vagy a jezsutak beépitett embere, vagy szörnyen ostoba, de leginkabb mindketto. Bölcsen tennétek, ha jobban odafigyelnétek a munkassagara, éspedig olyan forman, hogy komolyan utanajarnatok annak, hogy miféle forrasbol szerzi az informacioit, de még magat az infomacio forrast is: miféle befolyas alatt allnak azok szerzoi. Az én Isten altal megvilagositott véleményem szerint satani, befolyasoltsag alatt.
   Ha hiszitek, ha nem, Isten szolt hozzam mar hetekkel ezelott, hogy figyelmeztesselek benneteket erre.

   (Ugy néz ki, hogy Szer-elem mar sejtegeti ezt, :) redneck és én viszont egészen biztosan tudjuk.)

   Törlés
  6. Kerion!
   Én még mindig csak a saját szememnek szeretnék hinni. Te azt állítottad, hogy az etruszk magyar eredetű.Én összehasonlítottam a kér írást és semmilyen hasonlóságot nem találtak köztük. Megnéztem az ógörögöt, amiből az etruszk bizonyíthatóan fejlődött, de a magyarhoz annak sincs köze. Tovább mentem és utána néztem föníciai ábécének, még mindig semmi. Aztán még visszább az ókánaánita ábécéig,.... mondom, még mindig semmi. Mi maradt még? Egyiptomi írások meg a sumer ékírás,...ezek sem nyertek. Nos akkor mi maradt még? Találkoztam egy ilyennel is, idézem "Székely földönkívüli vagy Székelyföldön kívüli?" Ezt így elsőre nem igazán értem, de talán akad itt valaki, aki megtudja magyarázni nekem.

   Törlés
  7. "Az én Isten altal megvilagositott véleményem szerint satani, befolyasoltsag alatt.
   Ha hiszitek, ha nem, Isten szolt hozzam mar hetekkel ezelott, hogy figyelmeztesselek benneteket erre.
   (Ugy néz ki, hogy Szer-elem mar sejtegeti ezt, :) redneck és én viszont egészen biztosan tudjuk.)"

   ??... Ezt miből gondolod rólam, Ria?
   Még csak meg sem fordult a fejemben ilyen.
   Épp ellenkezőleg.
   Ha nem volna szimpatikus a témája, nem érdeklődnék felőle, hogy minél többet tanulhassak róla én is.
   Akkor csak elsétálnék mellette.

   Törlés
  8. Szia Kerion!
   "Szer Elem, most mondjam azt hogy járj "földi poklot" és ebből a sokkból főnix-madarként feltámadva - szeretetelvű módon felébredve-megvilágosodva, a mókuskerékből kilépve - táltosodj meg ? Mert ezt kell/ene/ tenni."
   Ahhoz, hogy ezeket a történelmi adatokat tudjam?:-o :)
   Egy link nem sok, de nem is semmi. Köszi.:)
   Mazsolának is!

   Törlés
  9. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  10. Ja bocs Szer-elem, én a Kerion, satan keze altal vezetett iromanyai iranti érdeklodésedet latva gondoltam azt, hogy egyszeruen csak utana akarsz jarni annak, hogy honnan szarmaznak ezek az okkult tudomanyok. Okay, csak csinald.

   Törlés
  11. "Az én Isten altal megvilagositott véleményem szerint satani, befolyasoltsag alatt" - vannak azok az informaciok is, ahonnan Kerion veszi azokat. Ezt igy kell érteni.

   Törlés
  12. Kedves Ria - tetszik vagy nem tetszik - már réges régen felül-emelkedtem az olyanokon mint amilyen Te vagy. Úgy hogy bármennyire is igyekszel nem tudsz kihozni a sodromból, kár a gőzért. Egyébként - bár Sátán nem létezik csak emberi gonoszság - mond6ni tipikusan "sátáni" tevékenység a voltaképp mindig gyűlölködő ellen-menetel. A mindig valami vagy valaki - főként egy-egy adott konkrét személy - ellen való folyamatos szájkarate. Pláne Bibliával a kézben.

   Törlés
  13. Kedves Redneck miért viseltetsz ekkora direkt kötözködő ellenszenvvel a magyar múlttal kapcsolatos ébredés-megvilágosodás iránt ? Miért tüske a szemedben az hogy a magyarok - immár átlátva mindenkori ellenségeik hazug huncutságain - újra tudOMás-t szerezzenek önmagukról, régi történelmükről, valahai aranykori szerepükről. Jó ha tudod hogy ez a folyamat megállít6atlan és előbb vagy utóbb de mindenre FÉNY derül.
   "14000 year old runic script in ethiopia" - orosz régészek videója a youtube-on

   Törlés
  14. En nem azzal a szandékkal irtam azt, amit irtam, hogy azzal kihozzalak a sodrodbol kerion, hanem egyszeruen megirtam azt, amit Isten kijelentett szamomra veled kapcsolatosan.

   Satan (az ősi kigyo) marpedig létezik, a keresztyének Bibliaja (nem a te bibliad) 54 igeversben beszél a Satan létezésérol, aki altal (az ember édenkerti megkisértésekor) bejött a bűn a vilagba, és lettek az emberek gonoszak ezaltal. Isten az embert jonak teremtette: "Teremté tehat Isten az embert az o képére, Isten képére teremté ot..."(1Mozes 1:27). Mert habar az Istenhez valo hasonlatossag, mint szellemi-alaki adottsag, vagyis mint az ember személyiségének erkölcsi lényege tovabbra is megmaradt, mégis az Isten képe, mint szellemi birtok és mint tényleges valosagos allapot a bűnbeesés utan elveszett. Megmaradt ugyan a mechanizmus szerkezete, de működését megzavartak (a Satan altali bűnre csabitas megzavarta), de ez az elozetesen adott erkölcsi tisztasag Jézus Krisztus altal visszaszerezheto.... azok szamara persze, akik hisznek az isteni üdvtervben.
   A krisztusi megvaltas tovabbi célja, hogy az embert ne csak egykori tisztasaganak elveszett paradicsomaba vigye vissza, hanem hogy mindenekelott hivatasa céljanak dicsoségéhez és szépségéhez juttassa. Szentségének lényege pedig ezutan abban all, hogy jelleme fokozatosan megdicsoüljön, és a tökéletességnek erkölcsi istenhasonlosagaba emelkedjék.
   A Teremto az embernek harom lelki erot adott; akaratot, értelmet és érzést. A Legmagasztosabb (ergo Isten) ezekben akarja a maga sajatos, benso lényét teremtoileg megdicsoíteni.
   Az emberi szabad akarat szentsége legyen az Isten szent szabadsaganak tükörképévé.
   A bunösnek tehat nemcsak az élete, életének egész története bűnös, de a bűn az ember egész lényét is athatja, nemcsak akaratanak iranyat, hanem egész szellemi lényét, egész szubsztanciajat is. Ezért az embernek "uj emberré" kell valnia (Efézusi levél 4:22-24); "ujonnan kell születnie" (Janos evang. 3:3 -5). Tehat az egész embernek uj emberré kell teremtetnie - amire természetesen éppen azért, mert a természetében benne van a bűn, önmagatol nem képes.
   Mint ahogyan tehat a bűn egy külso kisértés altal jött be a vilagba, ugyanugy az ebbol valo megvaltatas is kivülrol, egy bűntelen személy altal (aki a Jézus Krisztust) kell történnie. Ez igazsag alapjan tehat senki ember ne gondolja azt, hogy csak ugy hipp-hopp egyszer eljön egy olyan kor amikor minden ember szamara nyitva lesz az örökkévalosag kapuja. Mooji és a hozza hasonlo többi álproféta éppen ezt a hazugsagot hirdeti nektek. Onmegvaltast hirdetnek... hogy csak ugy önmagatol, az Isten Fiahoz valo megtérés nélkül ez megvalosulhat. Meg sem emlitik a kivülrol, fentrol jovo megvaltast (Jézus Krisztus ott ül az Atyaisten jobbjan a mennyben) az Ur Jézust teljesen kihagyjak a történetbol, mert nem értik, hogy a bűnnel terhelt ember nem tudja megvaltani önmagat a bűnös természetétol, ilyet csak egyetlen BUNTELEN (mégegyszer mondom: külso megvaltas altal) személy, egy végtelen lény (szemben a véges emberrel) tud megvalositani:JEZUS KRISZTUS.

   Törlés
  15. A baj csak az, hogy az egy nagy semmi. 5- 6 kődarab egy asztalterítős asztalom, egy szobában. Néhány rovás írásra hasonlító jel, aminek se farka se eleje(jobbról-balra ugyebár). Az oda nem illő "betűkkel" meg mi legyen? Lefordíthatatlan "szekler-hungarian" írás. Nem lenne az első alaklom, amikor vállalkozó szellemű afrikaiak, egy kis pénzért, hülyét csinálnak a sápadt bőrű kutatókból, turistákból. Vannak afrikai volt kollégáim, barátaim, elég jól ismerem őket. Mindet rájuk lehet mondani, csak azt nem, hogy hülyék. Ha átverésről van szó, nincs párjuk. Gyerekjáték ilyen tégla méretű kő-leleteket hamisítani, az antikolási eljárásról már nem is beszélve. Ez lehet a mottójuk: "nálunk a turistáknak mindig igazuk van."(14.000 years old) Valamibű nekik is meg kell élniük, nem gondolod?
   A stokkolt felületű kültéri kőfalak viszont eredetiek lehettek és 100%-ban handmade. De azok "mindennapiak". Tudom miről beszélek, kőfaragó lennék, vagy mi a szösz...és csak part time-ban NSA ügynök :)
   Nem kötözködöm és tüske sincs a szemembe, mert nincs is miért. Állítottál valamit, de nem találtam rá semmilyen bizonyítékot, csak szépen elmondott, leírt magyar identitást fejlesztő meséket. Vannak, akik ebből élnek meg, vagy részben ebből. Szemináriumok, könyvek nem ragozom tovább.
   Most meg valamiért úgy érzem, hogy meg vagy sértődve :(
   Egyébként E.K. eltalálta. Mindezt meggyőződésből csinálom, de bízok benne, hogy egyszer kifizetődik.

   Ezt hallottad már? https://www.youtube.com/watch?v=F6PJoliPUwk

   Törlés
 18. The world in 2015, according to the CFR.

  The Center for Preventive Action of the Council on Foreign Relations has released its survey of action priorities for 2015. 2200 Washington personalities responded to a questionnaire which, rather than outlining a forecast for the coming year, establishes a hierarchy of concerns.

  According to this document, Washington is primarily concerned with the following issues:

  - 1. Intensification of the war in Iraq because of the Islamic State and tensions between Shiites and Sunnis.
  - 2. A deadly massive attack on the U.S. or its allies.
  - 3. An extremely disruptive computer attack against the United States.
  - 4. A severe North Korean crisis caused by military provocation, internal instability or a nuclear threat.
  - 5. A new threat of Israeli bombings against Iran following the breakdown of negotiations with Washington.
  - 6. An armed confrontation between China and its neighbors over disputed territories in the South China Sea.
  - 7. Deepening of the civil war in Syria due to foreign intervention.
  - 8. Surge of the violence and instability in Afghanistan after the withdrawal of NATO troops and the strengthening of the Taliban.

  According to the authors of the report, this list does not take future conflicts into account, but those in which the United States is likely to intervene, diplomatically or militarily.

  VálaszTörlés
 19. " FRANCIÁK IS MEGKAPTÁK AMERIKA CSOMAGJÁT, AMI ROBBANT

  Ha végignézzük a hírek cselekvéseseket bemutató láncolatát, abból egyértelműen az derül ki, hogy ezt a francia lap elleni támadást és a zsidó kóserétterem elleni támadást Amerikában főzték ki, ahol a CIA volt a főszakács és a recepteket Izrael adta. Több hírmagyarázó is utalt arra, hogy ez a franciák elleni támadás olyan volt mint amit Amerika ellen intéztek 2001-ben a WTC tornyoknál. Az amerikai toronyrombolások is „öntámadások” voltak, hogy ürügyet keressenek a „terrorizmus” elleni védekezésre, hogy ezáltal Afganisztánban és Irakban szabadon gyilkolhasson Amerika a bevont csatolósaival együtt, s persze az iraki olaj ellopása is beletartozott ebbe a közel másfél évtizedig eltartó gengszter vállalkozásba. Most ehhez hasonlót zúdítottak a franciák nyakába, úgymond fenyegető „terrorizmus” ürügyén."

  VálaszTörlés
 20. redneck: bmeg öcsém, Téged honnan a fészkes fenéből szalasztottak, hm???!!! Mert olyan hülyének lenni, mint Te ingyért és bérmentve hallod az óriási luxus! Legalább jól megfizetnek az agymenéseidért, vagy születésileg vagy ilyen tuskó??? Már régóta figyelem a ténykedésedet, de a következő "gyöngyszemet" a hozzászólásaid közül nem hagyhatom szó nélkül: azt irod hulivuli-nak, idézem: redneck2015. január 12. 12:17 "Mivel a ket emlitett orszag foldteruletbol illetve emberekbol all, talan definealnod kene azt, hogy mit ertesz USA es Izrael alatt. Kulonben megint elsiklunk a boszorkanyuldozes iranyaban.....mar megint." Mondd már meg nekem, hogy szerinted mi a bánatot kellene még "definiálni" az USA vagy Izrael alatt??? Mit nem értesz ez alatt, hm??? Vagy inkább csak azon ügyködsz, hogy más embereket piszkálj, már ha egyáltalán valaki vevő a baromságaidra??? Ennyit rólad... Mert aki nem érdemben foglalkozik az embertársai véleményével, hanem csak kötözködik, az pont ennyit és ilyen hangnemben érdemel!!! Ezúton szeretném felhívni a többi fórumozó figyelmét ezekre az olcsó taktikákra - ezek azt célozzák meg, hogy a témák érdemi taglalása helyett a beszélgetést érzelmi síkra terelve egyre inkább a személyeskedés irányába vigyék el. Legalábbis eddig... Mert egy taktika csupán addig működik, amíg fény nem derül rá! Szóval igyekszem jó példával elöl járni és a továbbiakban sem fogok foglalkozni az ilyen "véleménnyilvánítókkal" - most is csak azért tettem, hogy egy kicsit betekintést nyerjetek az igencsak "dezinformátor" szagú színfalak mögé!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jol ismerlek Teged,....igy nem tudok ra haragudni, sot...meg szeretem is ot. Es ez ellen semmit sem tehetsz. Tik-tak-tik-tak! Nem, nem az en oram ketyeg, hanem a Tietek. Tudom, hogy tudod, csak jol esik tudni azt, hogy tudod, hogy en is tudom azt, amirol azt gondoltad, hogy csak te tudsz :)

   Törlés
  2. Rednecket ne bántsd! Súlyos komplexusoktól szenved így is!

   1. Először is ne vedd el tőle a "moral highground"-ot. (Ő is szereti angolul virítani a dolgokat, hogy még okosabbnak tűnjön - szóval az dobja rám az első...) Ő vagy alapból szakértő valamiben, vagy épp frissen nézett utána. És mindig, kivétel nélkül észreveszi a pórnép számára túlzottan elrejtett lényeges részleteket. Majd magas lován nyugodva odabök vmi ilyet: "Hát öcsi, ezt még fontold meg." Amit úgy kell érteni, hogy "Te hülye gyökér állat! Látod mennyivel okosabb vagyok nálad is?"

   2. Az összeesküvések jó része csak népbutítás, hogy az olyanok zsebét tömjék vele mint Buddha Laci, meg a David Icke és hasonlók. Ezeket az első pontban leírtakhoz igazodó hangnemben, rendíthetetlenül ki is domborítja időről-időre. Már munkaórában is komoly ára lenne annak, amit ide leírt a jó ügy érdekében.

   3. Álproblémák generálása. Amire pl. te is rátapintottál, hogy ugyan kinek van még szüksége definícióra az USA és Izrael kérdésében. De nem rég rajtam is számon kérte az ártatlanság vélelmét szegény cionista elit ellen. Mert ugye rájuk fér az empátia... Illetve többször is élethűen elképzelte és meg is ijedt, hogy milyen lesz az amikor én despotává leszek az emberiség egy tragédisztikus napján...

   Szóval na, szenved a lelkem rendesen. Néha még szánom is érte... (Mgad is jelentősen enyhítheted ezt, ha nagyvonalúan megtartod abban a hitben, hogy okosabb nálad és hogy "Már megint megmondta a frankót!" Persze ezzel a leereszkedő hangnemmel igen jó ütőkártyát adok a kezébe, hogy a fejemre olvassa ugyanazokat, amiket én itt fentebb. De a mostanra több éves karrierje, notórius kötözködése, felsőbbrendűségi mániája és a tény, hogy szerintem nála többet csak Ria gépelt erre a blogra életében - mégiscsak legalább részlegesen megmentik a renomémat. Kár hogy leszarom szegényt... - mármint a renomét. :)

   Amúgy meg ja... zavaró, dezinformáló, hiteltelenítő munkássága, az amiről megismerszik. Hogy pénzért vagy meggyőződésből? Gyaníthatóan mindkettő... így vagy úgy sok kell legyen mindkettőből, mert ha valaki még nálam is lelkesebb és engem is túlél "észosztásban", akkor abban egy erőműre való tüzelőanyag kell hogy legyen. Én már rég kiégtem, csak néha lobban be ez-az... :P

   Törlés
 21. Lacival tényleg lehet "valami", máskor ő lenne az első aki tudósít egy ilyen Párizsi szintű eseményről...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Lehet, hogy ez a Senki Se kavart be neki... Csak kár hogy nem nyilvánosan. Akad itt pár kíváncsi ember...

   Törlés
 22. Mazsola, köszönöm az aggódást és Neked is "Kereső", tényleg szerettem volna tudósítani és cikket is írni az egész eseménysorozatról, de főleg a folytatásról, ami várható az elkövetkező hetekben ebből kifolyólag. Sajnos annyira rengeteg virtuális életen kívüli dolog sűrűsödött össze most nekem, hogy nagyon nehezen győzöm. Erre már csak "hab a tortán", hogy zajlik valami tényleg csúnya dolog és kavarás, amit mindenképp szeretnék tisztázni. Addig persze ugyanúgy próbálok a FB-oldalon informálni friss hírekről és cikk is lesz hamarosan.

  Egyébként nagyon örülök, hogy a törzsgárda "beszélgetőklub" itt hosszas eszmecserében folytatta a jó kis vitákat Ria, Redneck, Mazsola, Kereső, Kerion, Szer Elem...és sokan mások...

  Jó néha nekem is olvasni benneteket, nem csak fordítva igaz a képlet... :)
  Ilyenkor lehet megéri, ha egy-egy cikk megpihen pár napot, mert beindul a "hely kihasználása" gondolatok megosztására.... Hamarosan jelentkezem......

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nnna, lényeg, hogy nem történt veled semmi komolyabb baj Laci, és köszönjük, hogy életjelt adtal magadrol. :)

   Törlés
 23. Ria kedves (bár ez most itt nem az őszinteségi roham és a kölcsönös bókolások ideje, de) én annyira örülök, hogy már jó pár éve folyik egy színvonalas és rengeteg érdekes aspektusból nézhető vita, beszélgetés, eszmecsere az oldalon. Közted és mások között, a többiekkel, akiket megemlítettem és a sok mindenki mással is, akiket szerencsére hosszasan tudnék csak sorolni....

  Szóval a Te kitartásod és eltökéltséged példa értékű, de nyugodtan nevezhetem küldetésednek is, mivel láthatóan valójában ez az igazi hitvallásod... Benned a krisztusi út és az egy igaz Isten által kijelölt út minden sejtedben és életedben jelen van. Ezzel akár egyet ért valaki, akár nem, az csak egy dolog...., de elmenni emellett anélkül, hogy ne érzékelnénk ennyi idő után, nem igazán lehet !

  Így köszönöm a gondolatokat, tanításokat, történeteket, érveket, amiket akár pro, vagy kontra megosztotok egymással, mert nagyon jól tudom, hogy sokan olvasni is szeretik ezeket a beszélgetéseket, anélkül, hogy hozzáfűznének bármit is.

  Nem titkolom, hogy én sem mindig pusztán "hivatalból" olvasok el minden hozzászólást, hanem azért mert érdekel nagyon és szó szerint érdekes. Meg persze jó érzés egy ilyen értelmes közösségnek teret adni immáron 4. éve.

  Szóval csak elmélkedve az elmúlt hosszú időszakon, több szász cikken és a hozzáfűzött több ezernyi hozzászóláson, melynek burkolt vagy nyílt célja mindig is a világ jobbítása lett volna......
  tehát így hajnal 2 felé, az a legkevesebb, hogy kimondom, amire gondolok:


  Ria, Mazsola, Redneck, Hulivuli, Elveszett Kereső, Szer Elem, Csaba barát, Indián magyar, Exopolitika
  és még sokan sokan mások.....

  KÖSZÖNÖM én is ! :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jo ezeket a szavaidat olvasni Laci, legfoképpen azért, mert megnyugtato, hogy elégedettséggel tölt el az olvasotaborod itteni ténykedése, különösen, ha ugy érzed, hogy azok valoban épitoleg hatnak rad, mert - mint irod - szinvonalasnak, érdekesnek stb. talaltad azokat. Latod; fenn tartjuk neked az oldalt akkor is, ha nem vagy, muködtetjük mi nélküled is, igy rad mar nincs is itt szükség. :)) Na okay, az ujabb bejegyzéseidet azért szivesen veszik itt a legtöbben - szo, ami szo - de miutan feltetted ide, azutan nyugodtan magunkra is hagyhatsz, majd mi mindent szépen elrendezünk itt, mint tettük eddig is. :))
   Na jo, azért nagyon kedves toled, hogy kifejezted köszönetedet is, mint az a jo hazigazda, aki miutan vendégeket hivott a hazaba, megköszönte a szíves latogatasukat. :)

   Ami pedig engem illett... hát... mit is mondhatnék mást, mint csak annyit, hogy ami vagyok, az Isten munkaja bennem, ebben nekem semmi érdemem nincs azonkivül, hogy hallgattam az Ő hívó szavara, ami utan az életemet boldogan atadtam neki, amivel ezutan tetszése szerint rendelkezhet. Nekünk hivoknek, minden szellemi tulajdonunk kijelentés utjan jutott hozzank. A sorrend pedig a következo: 1, fény, vilagossag. 2. kijelentés, 3. élet, azaz Istenbol valo élet, és 4. az Ő teljes gazdagsaga, minden ami Ő. A feladatunk pedig; ezzel szolgalni az (még) elveszettek felé, mint Isten hű munkatarsai.
   Isten célja és szandéka mindenben az, hogy kijelentse Fiat, hogy "megmutassa... az Ő kegyelmének gazdagsagat, irantunk valo josagabol a Krisztus Jézusban". Ez az Ő örökkévalo célja, es ez kell legyen célja minden Krisztust követonek is. De - fajdalom - e megbizatasomban semmi vigasztalot nem lelek, amíg azt latom, hogy az altalam hirdetett evangéliumnak az emberek csak olvasoi, de nem megtartoi. Hasonlatosak az olyan emberhez, aki miutan megnézte magat a tükörben és elment, azonnal elfelejtette, hogy milyen volt. :)

   Isten kegyelme legyen mindnyajatokkal. :)

   Törlés
  2. Szia kedves Ria! Irtam két kommentet az Idők Jeleire még csütörtök délelőtt, de a blog vezetője Thea, azóta sem engedte megjelenni, úgy jartam most én is, mint ahogy te (csak talán én még nem vagyok teljesen letíltva onnan úgy, mint te. :) Találtam ott egy Ida nevű kommentelőtől egy Istent káromló hozzászólást, amit nem tudtam szó nélkül hagyni, de ez úgy látom, hogy már nem fog megjelenni. Megmutatnám itt neked ezt a két kommentemet, (amit remélem, hogy SBG Buddha most az egyszer elnéz nekem), mert jó volna, ha tudná a világ, hogy nem mindenki keresztény, aki azt képzeli magáról, vagy azt, hogy nem minden oldal keresztény amelyik ezt reklámozza magáról. Ezen az Idők jelein is csak az egymás marását látom, meg azt, hogy mindenki keresztényibb akar lenni a másiknál.
   Most a két kommentem amit Thea nem engedett megjelentetni: Ezt írtam Idának: """Itt Ida te most azt írod, hogy Jézus lesz az, aki a 3. majdan felépülő jeruzsálemi templomban ” Egy héten at sokakkal megerositi a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres aldozatnak és az ételaldozatnak, és utalatossagok szarnyan pusztit, amig az enyészet és ami elhataroztatott, a pusztitora szakad”????? Ez egyenesen Istenkáromlás szerintem. (Karoli ford. ), Ugyanis itt a Dan 9:27 egyértelműen az Antikrisztusról beszél!!! Ő lesz az (és nem Krisztus), aki ezeket az áldozatokat megszünteti és beül a templomba “Isten gyanánt mutogatva magat” (2 Thess 2:4), nem pedig a visszajövő Krisztus, (Te jó ég!!!!) aki ráadásul csak az Armageddonni csata-kor jön vissza, éspedig az angyalokkal és minden szentjeivel! [Tehát nem eljön, (mint majd az elragadtatáskor, amikor csak a felhokig jön el), hanem visszajön a földre és “leteszi lábát az Olajfak hegyére”. Égbekiáltó butaság a Messiás Jézust feltételezni az Antikrisztus helyett a Dániel 9:27-ben… Szerintem ez egyenesen Istenkáromlás. Békesség.""" Ezt pedig a "pokalipszis négy pacija" téma alá: """Sziasztok. Valaki itt megjegyezte pár nappal ezeőtt valakinek, hogy Thea soha nem csinálna olyat, hogy valaki kommentjét letörölné. Olyat persze, hogy nem csinál, de csak azért nem, mert nem is engedi át azok kommentjét, akikét ő nem akarja látni. Egyszerű nem? Thea pedig szép csendben suttyog erről. Ria is ezért nem tud ide írni már tavaly október óta mert le lett tiltva és még az olyan átlagos, normális kommentjei sem jelenhetnek meg amiket nem is konkrét személyeknek ír hanem csak általánosságban leírt vélemény. Én senkinek sem fogom ajánlani ezt az oldalt, mert én személyesen ismerem Riát és sem nem egy káromkodó sem pedig nem egy elviselhetetlen alak, épp ellenkezőleg! Ha valaki letiltja a személyét vagy letörli a kommentjeit csak azért mert nem egyezik az ő véleményével, nos abban sem szeretet, sem elfogadás, sem tolerancia nincs. Ez nem szabadság. Az ilyen egy álkeresztény aki soha nem ismerte meg az élő Istent. Kívánok belőle mihamarabbi valódi megtérést sok szeretettel.""" Szóval úgy tűnik náluk addig keresztény valaki aki ugyanazt gondolja amit ők... Vagyis hogy a Dániel 9:27 nem az Antikrisztusról hanem Jézusról szól.... Hát ez egy egetverő boszorkányság szerintem. Mindenesetre aki nem Jézust gondolja az Antikrisztus helyébe a Dániel 9:27-ben annak az íráasai nem jelenhetnek meg ot... Gyönyörű. Ezért van az, hogy lassan 10 esetből 10x menekülök az elől aki azt állítja magáról, hogy keresztény... Éppen ezért én sem hívom magam annak. Szégyen ami nagy általánosságban fut ma a világban a kereszténység zászlaja alatt. Minden szeretetem és tiszteletem a kivételnek.. Áldott napot Ria neked is és minden Testvéremnek és nem testvéremnek is! :-)

   Törlés
  3. Nnna, akkor mar nem csak engem ért ily nagy szerencse, hogy levagyok tiltva onnan, hanem téged is E.I.J.B.J. :) Eppen ezért gondolom, hogy nem panaszként irtad ezt meg nekem, hanem örömüzenetként, mivel az IJ-rol letiltva lenni csak jo dolognak tekintheto. :)
   Es hat igen... Thea az ilyenek felett siman atsiklik, mert neki tök' mindegy (a többieknek ott ugyszintén, ha egyikük sem reagalt erre a szörnyuségre), hogy Krisztus vagy anti-krisztus, mert nala a ketto egyre megy, mivel neki nem Isten igazsaga a fontos, hanem az, hogy az IJ jóhíre megmaradjon... Na de vajon, megmarad-e így? A hitetlenek szemében természetesen megmarad, mivel azoknak fogalmuk sincs arrol, hogy mi folyik ott, és arrol sem, hogy ha egyesek le vannak tiltva onnan (vagy vissza van tartva a hsz-uk) , akkor miért vannak letiltva. :)

   "A felülrol (Istentol) valo bölcsesség eloszor is tiszta (igazsagos), azutan békeszereto" (Jak 3:17) . Az alulrol (Satantol) jovo bölcsesség eloszor békeszereto SZERETNE LENNI, és ezért sohasem lehet tiszta (igazsagos). Nyilvanvalo, hogy ott ahol az igazsagot feladjak, nem lehet szo igazi bizonysagtételrol, igazi szeretetrol és igy logikus, hogy egymas építésérol sem.

   "Ezért, ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk Istennel, közben pedig továbbra is a sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem követjük az igazságot" (1 János 1:6).
   "Aki azt mondja: „ismerem Istent”, de nem engedelmeskedik Isten szavának, az hazudik, és az igazságnak nincs helye a szívében" (1János 2:4).
   "Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a (hitben)testvérét"(1 János 3:10).

   Ha pedig Thea megmarad ebben az allapotaban, akkor neki sajnos annyi lesz, mivelhogy: "Avagy nem tudjatok-é, hogy igazsagtalanok nem öröklik Isten orszagat? " (1Kor 6:9).

   Köszi az aldaskívanast, én is viszont neked ugyanezt.

   Törlés
  4. Szia Kedves Ria! Milyen érdekes, hogy hirtelen előkerült a csütörtöki hozzászólásom az IJ-n! :D

   Törlés
  5. Yes... csiribu csiribá, hipp és hopp... :) (de a masodik hsz-od azért még mindig nem, az majd talan a jovo héten). :)

   Törlés
  6. De most legalább megtudtuk, hogy nem az IJ. adminja a hibás, aki nem hagyta jóvá a hozzászólást, hanem az az illető, aki közzé tette volna a véleményét, de nem sikerült neki. Továbbá az is kiderült, hogy amikor valaki ezekről egy másik oldalon, például a világhelyzete blogon panaszkodik , akkor Thea azt az oldalt newage oldalnak aposztrofálja,...de amikor az Ida feltesz ugyanazon oldalról egy posztot az Időkjeleire, azzal a Theanak semmi baja, olyankor az nem számított newage oldalnak.
   Erről az egész esetről megint a George Orwell, Állatfarm-jának egyik híres parancsolata jut az eszembe, miszerint " „Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél."

   "Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek." Máté 15:14   Törlés
  7. Hat ja, valahogy igy all a helyzet: "...vakoknak vak vezetői ők..."
   Megkérdeztem E.I.J.B.J.-t, hogy szandékozik-e még valaszolni nekik ott, amire ezt a valaszt adta:
   "Nem foglalkozom velük. Írjanak amit akarnak. Szidhatnak is. Jobb dolgom is van annál mint ilyen ördögökre pazarolni a drága időmet. Ördögök ezek. Rafinált áskálódók..."

   Na de figyelj, van itt mas nyalanksag is: :) Ida szerint mar Krisztus is el lesz törölve az anti fellépése elott... :) Itt irja:

   "(Érdekességként, még megemlítem, éppen ma figyeltem fel arra, hogy a dánieli igeversben, amelyet írtam, hogy Krisztus eltörli a véres és hálaáldozatokat, de utána azt mondja a végidőre, hogy az “örökkévaló áldozat”, vagy “mindennapi áldozat” ( Aki a Krisztus) töröltetik el, az Anti-Krisztus fellépése előtt…!"
   Es erre éppen ma (vagyis tegnap) figyelt fel... minő megfigyelés... :) "éppen ma"... :)))

   Még a mult évben az IJ-történt technikai zavar miatt (akkor még elhittem, hogy technikai zavar okozza a problémakat) javasoltam Theanak, hogy kérjen tanacsot B.Lacitol, hogy ő miféle technikaval dolgozik, mivel nala minden zökkenő mentesen muködik a hsz-ok megjelenését illetoen (még törlési lehetoség is van). Valaszul megirta a véleményét a VH-rol (nem akarom megirni, hogy mi volt ez), kb. ugyanazt amirol itt te is irsz.
   Ahogy elnézem oket, a H. Janosnak irt valaszaikkal (mar Xenia is), most méginkabb tetézik a mas emberek kárára elkövetett vétkeiket.

   Törlés
 24. Csatlakozom az előtem szólokhoz! Nagyon is! Mert a szeretet fontoságát nen lehet elégé hanngsújozni és azt, hogy az erö egységben legyen ne külön-külön, mert ha külön-külön, akkor alacsonyab a tudatszint volumen és ha alacsony a volumen, akkor a mérgezö kondenzcsíkok felszivodásának az eséje IS (!) csekéj. Szóval kedves barátaim csak igy továb az Isten által kijelölt csapáson! A kristálytiszta tudat és a jóság legyen veletek és az emberi szolidaritás egyengese útjaitokat amere csak lyártok!

  Baráti csúcsüdvözlettel: Aura Tudatszint Aladár
  ui: Make love not war!

  VálaszTörlés
 25. Pénzt lehet nyomtatni, de aranyat nem. Egy kis háborús áramszünet, és a bankkártyák sem érnek egy fabatkát sem. Csak a szó szerint kézzel fogható értékért lehet majd pl. élelemhez jutni.
  ...és akkor lőttek minden közgazdasági tudománynak, mert minden csak a valósággal lesz mérhető.

  VálaszTörlés