2013. február 1., péntek

Amiről mindenki hallgat: Móricz János és a Tayos-barlang üzeneteinek felfedezése - a Betiltott Amerika c. könyv szerzője, Manuel Palacios Magyarországon beszélt erről


Joggal tehetnénk fel a kérdést, hogy a magyar média és a magyar tudományos élet miért nem foglalkozott soha azzal a világraszóló felfedezéssel, amit az ecuadori Tayos / Táltos - barlangban találtak és mindez Móricz János kutatásainak eredményeként került napvilágra ?
Hiszen az ott talált leletek egyértelműen bizonyítanák, hogy 
az emberiség történelme alapjaiban más, mint amit ma tanítanak, köztük természetesen a magyari népek őstörténelme is. Lehet ezzel már a választ is megadtam, hogy pont miért nem ? ...

Az emberiség kozmikus származását igenis el akarják titkolni előttünk.
(SBG Buddha)
Dr. Gerardo Pena Mattheus ecuadori ügyvéd, Móricz János egykori munkatársának magánkiadásban megjelent, egyedi dokumentumokat tartalmazó 600 oldalas könyvének fordítása, kiadása.

"Ezt a történetet a világ minden nemzetének meg kell ismernie"

Frissítés - 2018. Szeptember 9.
Varga Zoltán most augusztusban a Magyarok Országos Gyűlésén is tartott előadást. Ezt szeretném nektek megmutatni, mert érdemes meghallgatni mindenképp!

Frissítés - 2018. Július 11.

Móricz János munkássága Varga Zoltán és Lendvai Ferenc beszélgetéseFrissítés - 2018. Július 10.
"1967. szeptember 7-én este 7.30-kor megtartottam a sajtókonferenciát, melynek címe „El origen americano des pueblos europeos” volt. Meg kell jegyeznem, hogy Ongania államelnök arra kért, állítsak össze egy összefoglalást arról, amit ezideig elértem a kérdésben, s így született meg az a kisfüzet, ami tulajdonképpen az eddigi kutatásaim eredményét tartalmazza. Eredetileg ezt mellékeltem a barlangokról szóló beadványomhoz, amelyet annak idején Ongania államelnökhöz intéztem.

A sajtókonferenciára összegyűltek az összes argentin nagy lapok tudósítói, a rádió, a televízió riporterei, valamint a külföldi sajtó képviselői is. Rendkívül nagy számban jelentek meg tehát a konferencián, ami ilyen nagyvárosban csak rendkívüli alkalmakkor szokott sikerülni, amivel a teljes siker biztosítva volt. Számos más érdeklődő is megjelent és többen mindent magnószalagra vettek. Több mint egy óráig beszéltem. Az állandó fényképezés és filmezés valósággal elvakított. Mély csendben hallgatták előadásomat, s amikor befejeztem, hatalmas tapsviharral jutalmazták az összegyűlt újságírók. Ezután megindultak a kérdések: valóságos pergőtűz volt, amelyben a legnehezebb kérdéseket vetették fel. Régen elmúlt tíz óra, amikor még mindig kérdeztek, faggattak, s nem akartak elmenni.

Mikor végre befejeződött, sorjában jöttek gratulálni és jelezték, hogy holnap a század legnagyobb cikkét, információját fogják világgá röpíteni. Izgatott hangon tárgyalták az eseményt.

A nemzetközi sajtó argentínai alelnöke
 – aki német ember – közölte velem, hogy már évek óta nem emlékszik ilyen magas színvonalú sajtókonferenciára. Egy másik, ugyancsak német küldöttnek és nagynevű laptulajdonosnak is ez volt a véleménye.

Ezután barátaim, akik jelen voltak, elvittek egy közeli vendéglőbe, ahonnan addig nem akartak hazamenni, amíg meg nem jelennek a kora hajnali órákban a lapok.
Megvártuk tehát a lapokat, de azok semmit sem közöltek. Sem aznap, sem másnap, sem harmadnap, sem később.

Megtudtam, hogy az újságírók a szerkesztőségekben a sajtókonferenciámat „el complot del silencio”-nak, magyarul „a csend összeesküvésének” nevezték el.

Soha sehol egyetlen sor. A gondolkodó emberek arcára kiült a döbbenet: hát ennyire vagyunk? Ez a döbbenet mutatkozott meg Green arcán is. Úgy tudom, hogy Ongania is megdöbbent ettől a hallgatástól, attól a nagy, mély csendtől.

Ez hatalmas, óriási erőket sejtetett valahol, ahol nem kívánják hogy a kutatásaim eredménye s az ezzel kapcsolatban felmerülő adatok a nagyvilág, a nagyközönség tudatába kerüljenek.
Olyan nemkívánatos kérdéseket tártam fel, amelyek megzavarják a jelenlegi rend uralkodóinak a vágyálmait." 

/Meg kell jegyeznem, hogy a sajtókonferencián jelen voltak a nagy nemzetközi hírügynökségek is, amelyek pedig minden kis hírt s jelentéktelen eseményt azonnal világgá röpítenek./ 
....Frissítés - 2018. Január 12.
Szeretném megosztani veletek a legfrisebb kutatások eredményeit, amit a Móricz János által leírt Tayos-barlang és a 'fémkönyvtár', ősi civilizációk tudásanyagáról Varga Zoltán küldött nekem és kért meg a veletek való megosztásra.

Varga Zoltán a Móricz János Kulturális Egyesület elnöke és elkötelezett kutatója az örökségnek...

Manuel Palacios hazai látogatása után visszatért ő is Ecuadorba, ahol Quitoban a "TAYOS" film szakmai bemutatójára került sor. A mesterséges több száz kilomérteres barlangrendszerről, a shuar és a titokzatos óriás Iwia törzs tagjairól is beszél a legújabb riportműsorban. 

Frissítés - 2018. Január 08.
Nemrégiben Magyarországra látogatott Manuel Palacios a Betiltott Amerika c. könyv szerzője.
A Budapesten tartott előadása kapcsán mesélt a magyar olvasóknak magáról, és arról a hosszú és rögös útról, amelynek során megszületett az a könyv, amely sok szempontból megváltoztathatja az emberiség önmagáról alkotott elképzelését, s amelyben szépen rávilágít a magyar nép kulturális örökségének jelentőségére is.

A TÁLTOSOK BARLANGJA ECUADORBAN 
1969-ben ad hírt a nemzetközi média arról, hogy a magyar származású Móricz János egy ősi civilizáció eddig ismeretlen és feltáratlan földalatti birodalmára bukkant Ecuadorban.

Az ott élő őslakos shuarok vezették el a magyar kutatót ősi szent helyükre egy titkos barlangbejáraton. A hatalmas Andok-hegység alatt, az amazonasi esőerdő kapujában, ezer kilométereken át húzódó, sok helyütt emberkéz által épített barlangrendszer egyik csarnokában Móricznak ismeretlen eredetű tárgyakat, kincseket mutatnak a shuarok. Lehetne mindez egy nagy sikerű hollywood-i kalandfilm is, ám ez valóság.
A horvátnádaljai (mai Körmend) születésű és a II. Világháború óta Argentínában élő Móricz János a hatvanas években Ecuadorban dolgozik, egy német aranybánya megbízásából Morona-Santiago tartományban végez felméréseket. Az évek során barátság alakul ki közte és az ott élő őslakos shuar nép között. 

Móricz mesél nekik a magyarok mítoszairól, közte az ún. Arvisúrákról, miszerint őseink hajdanán aranylemezekre rótták az ősi történelmünket, a legutóbbi nagy kataklizma előtti és utáni történéseket.

A shuar vezetők előtt sem ismeretlen a történet, azonosságot vélnek felfedezni a magyar nép és a shuar nép eredet-mítoszai között. Mindezek mellett néhány közös szót fedeznek fel egymás nyelvében. A barátság és közös szálak miatt a shuarok úgy döntöttek, megmutatják Móricznak szent helyüket. Napokig haladva a föld alatt, Móricz eljutott a legtitkosabb termekbe, ahol több különböző méretű, úgynevezett galériát látott, melyben több ezer arany és egyéb fémlemez sorakozott körben a falakon. A lemezek ismeretlen írással voltak teleírva, volt közöttük vésett, rovott, de a legtöbb azonban nyomott volt, ami sorozatkészítésre utalt. Ezt a csarnokot Móricz arany- vagy fémkönyvtárnak nevezte el, mert beavatói szerint is ezeken az arany lapokon ősi üzenet volt írva. Más termekben több ezer kő-, és kerámiaszobor volt, amelyek a legkülönfélébb embertípusokat ábrázolták furcsa ruházatban. A shuarok szerint mindezeket egy régi nép, a mi szóhasználatunkban egy ősi civilizáció mentette ide egy ősi kataklizma elől. 

Ez a Tayos-barlang az ecuadori-perui határ közelében van, 1969 óta hivatalosan magyar elnevezéssel Táltos-barlangnak hívják. Évek során kiderült, hogy ez nem csupán egy barlang, hanem egy egész labirintus-rendszer, mely több ezer kilométeren és több országon (Dél-Kolumbiától, Ecuadoron, Perun át Chiléig, Argentínába, Bolíviába és Brazíliába átnyúlva) áthúzódik az Andok hegység alatt. Az őslakosok hite szerint a mai napig is élnek emberek, vagy legalább is valamiféle lények odalenn, méghozzá városokban.


Már ők sem emlékeznek mikor, és kik rejtették ide mindezeket. Ráadásul, a kincsek termei és a barlangrendszer több szakasza emberkéz által átalakított, tehát mesterséges földalatti alkotás, több száz méter mélyen, a több ezer méter magas Andok hegység alatt.
1969-ben hivatalosan is bejelenti felfedezését az akkori ecuadori elnöknek (José Maria Valesco Ibarra) abból a célból, hogy a térséget világörökségi területnek deklarálják, így megóvva az esetleges kifosztástól. A shuarok közlik vele, hogy eljött ugyan az idő, hogy a világ közvéleménye értesüljön a barlangról és a benne fellelhető tárgyakról, de azok onnan el nem mozdíthatóak, és a shuarok megkövetelik azok sérthetetlenségét.

 

Móricz további lépéseit a shuaroknak tett ígérete és saját lelkiismerete határozza meg. Egy hivatalos expedíció segítségével szerette volta bebizonyítani a földalatti világ létét és a leletek valódiságát. Az ecuadori kormány kezdetben hajlott az együttműködésre. A tényfeltáró expedíciót két szakaszban kívánták megvalósítani a tetemes költségekre való tekintettel. A körülbelül egy hónaposra tervezett kutatás profi csapatot és komoly felszerelést igényelt. Az első szakaszban a földalatti barlangrendszert kívánták feltárni, a második szakaszban a leletekig szerettek volna eljutni. A barlangrendszer bejárása után a folytatás késlekedik. A britekhez is eljut a felfedezés híre, Stan Hall szervezésével összeáll egy újabb csapat, amely vezetésére az amerikai űrhajóst, Neil Armstrongot kérik fel.

Azonban sem az ecuadori, sem a brit kormány nem tudja garantálni a leletek mozdíthatatlanságát, emiatt Móricz kilép az expedícióból a shuaroknak tett ígérete miatt. Természetesen a leletek pontos helyét sem árulja el a félkatonai csoportnak. 1976-ban elindul a Tayos-expedíció Móricz nélkül. Azóta egymásnak ellentmondó híresztelések láttak napvilágot eredményességével kapcsolatban.

A legelső jelentésben az egyik kutató szavai szerint annyi leletet találtak, ami több száz évre való kutatási anyagot szolgáltat a régészeknek.
Ezután hírzárlatot rendelnek el, majd bejelentik, hogy a föld alatt csupán mindenképpen egyedi jellegzetességű, de természetes geológiai képződmények találhatóak, valamint pár múmián és cserépedényen kívül mást nem találtak. A természetes geológiai képződmény tényének ellentmond, hogy sok helyen gránitlapokkal burkolták az eredetileg mészkőben vésett, átalakított járatokat. Már az 1969-es expedíció is leszögezte, hogy a járatok mesterségesek, hisz épp ez képezte a további egyeztetések és expedíció szervezés hivatalos tervének alapját. Ennek ellenére a brit expedíció után gyanúsan megváltozott a hivatalos állásfoglalás, és a mai napig az az állítás van érvényben, miszerint a barlang „természetes geológiai formáció”. Az összes fotó persze ennek egyértelműen ellene mond és önmagáért beszél!


Mindezen bizonyítékok elegendőek azon kijelentésünk megalapozásához – annak ellenére is, hogy a Móricz által említett aranylemezek még nem kerültek elő – hogy az emberiség történelme alapjaiban más, mint amit ma tanítanak, köztük természetesen a magyari népek őstörténelme is. Az emberiség kozmikus származását igenis el akarják titkolni elöttünk.
Móricz János 1991-ben belefogott egy nemzetközi konferencia megszervezésébe, melyen a nyilvánosság elé kívánta tárni mindezen elméleteket, bizonyítékokat. Hirtelen jött halála sajnos megakadályozta ebben. Itt a lehetőség munkájának folytatására!


Projekt-gazda bemutakozása

A Móricz János Kulturális Egyesület 2012-ben alakult. 2012 áprilisában ősrégészeti konferenciát szervezett Körmenden a magyar-argentín kutató, Móricz János munkásságát népszerűsítendő (info: www.juanmoricz.hu valamint www.konf.juanmoricz.hu) 
A konferenciát megtisztelte Dr. Gerardo Pena Matheus ügyvéd úr is, aki Móricz személyes jóbarátja és ügyvédje volt. 2011-ben. Móricz halálának 20. évfordulóják magánkiadásban megjelentette a \"Tayos-barlang kutatásának dokumentált története\" című 600 oldalas művét. E kötet a világon egyedülálló módon, hatalmas hiánypótlásként tartalmazza a dél-amerikai régészet talán legtitokzatosabb rejtélyének kutatását. Mivel a kutató Magyarországról származott és az ügyvéd úr látta a hazai kezdeményezés komolyságát, felajánlotta egyesületünk számára a mű fordításának lehetőségét. A Táltosok-barlangjának is nevezett rendszerben megbúvó titokzatos \"Fémkönyvtár\" utáni kutatás az egyik legnagyobb kihívás és megoldási lehetőség is egyben rejtélyes múltunk tisztázására. A könyvben leírt dokumentumok legnagyobb része mindeddig nemzetközi szinten is publikálatlan! Emiatt a titkok megismerésében, valamint a témára rárakódott mende-mondák tisztázása érdekében mérföldkő a kötet magyar nyelvű megjelenésének a lehetősége.

Projekt weblapja

(SBG Buddha - VilagHelyzete.com)
◢ BLOG: VilagHelyzete.com)
◢ Youtube-csatorna: VilagHelyzeteTV

◢ Legnagyobb FB-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
◢ Párhuzamosan futó FB-oldal (az előző törlése esetére) : https://www.facebook.com/VilagHelyzete
◢ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog

◢ Azonnali Alternatív VilagHelyzete hírek: http://alternativhirek.blogspot.com

27 megjegyzés:

 1. en bennne lennek egy expedicioba szivesen.szervezzuk meg

  VálaszTörlés
 2. Válaszok
  1. Amiket az 76-os expedíció illetve az azt következő 2010-es katonai felmérés csinált.
   Másról nem tudok. Golenya is volt ugyan egy barlangban, vagy 100km-re a TAyotól, de ott is nagyon meg tudott világosodni:) Persze fotó onnan is csak 4 db került elő, mert a kozmikus sugárzás, meg a pékek agyhullámai megakadályozták a fotózást.

   Törlés
  2. A pékek agyhullámai:))))

   Törlés
 3. Sziasztok, vannak információk nálam is, és van, akinél lehet érdeklődni a dologgal kapcsolatban.
  http://kaniraya.blogspot.hu/2012/01/moricz-janos-csodalatos-felfedese-tayos.html
  http://kaniraya.blogspot.hu/2012/12/tayos-barlang-uj-informaciok-moricz.html


  Agnes Golenya Purisaca, az aranykapu.hu (ő is mélyen foglalkozik Móricz János felfedezésével, a barlang jövőjével, stb... érdemes belekukkantani!) weboldal szerkesztője, tulajdonosa elmondta nekem, hogy ennél több információval és főképp a jövőbeni expedíciókkal kapcsolatos kérdésekben a
  Móricz János Kulturális Egyesület honlapját kell megkeresni, valamint legjobb, ha megkeresssük az elnökét, Varga Zoltánt. Én még nem vettem fel vele a kapcsolatot, de mindenképpen szükséges, hiszen ez a téma egy valódi mérföldkő mindannyiunknak!

  Szeretettel: Kaniraya

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. http://www.scribd.com/doc/108688680/Agnes-Golenya-Purisaca-Az-Aranykapu

   Törlés
 4. http://www.youtube.com/watch?v=6jBryPKfVgg&list=LLFO1Ul9BpUkQM1s-s0rsHkw

  VálaszTörlés
 5. Golenya Ágnes írásai érdekesek, de mostanára más irányt vettek, inkább félrevezetnek. Csak érdekességként használható. A hiteles forrás Móricz János magyarországi rokonához írt levelei, amelyek a neten megtalálhatóak. Egy könyvet adott ki, sajnos csak spanyol nyelven. Európában szinte fellelhetetlen. (Golenya Ágnesnek van egy!)
  Szorosan a témához tartozik Crespi atya gyűjteménye, amely az öregúr halála után természetesen eltűnt. A neten sok eredeti felvétel maradt kis múzeumának tárgyairól.
  Ilusék persze végig rajtuk tartották a szemüket és rájuk küldték a nemzetközi szélhámosokat és kalandorokat: Daniken (Istenek aranya), Stan Hall, valamint a nemrég elhunyt Neil Armstrong.
  Mivel Móricz János és Crespi atya is az emberiség valós eredetéről mesélő nyomokra bukkantak, így munkásságuk sorsa nem lehet más, csak az elhallgatás, a tudatból való törlés.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Purisaca Golenya Ágnes (Aranyasszony) jókat kirándul Ecuadorba, persze nem irigységből írom.
   Volt alkalmam vele egy pár mondatot váltanom, sajnos nagyon "elfoglalt" és a válaszai sajnos rám nem tettek jó benyomást.

   Nem sok maradandót hoz haza a Shuarok földjéről, egy pár fotó kivételével.
   Hát nem is riportokat jár ám oda filmezni az őslakosokkal, inkább jókat pihen a fárasztó itthoni munka után.

   Különben tiszta főnyeremény az indián őslakosok vendégszeretete, étel szállás ingyen, csak a retúr jegyet kell megvennie.

   Sajnálom hogy nincs jobb véleményem az Aranyasszonyról, úgy érzem az ő közreműködésével sehová sem jutunk, Móricz János félbe hagyott munkájától, amit ha be tudott volna fejezni, akkor az alapjában rengette volna meg a világot.

   Törlés
  2. Umna Pisti! Nekem is van egy "olyan" könyvem. Jelenleg is fordítjuk. Érdekes megvilágításba helyezi pl. a Daniken-ügyet is.

   A barlangi leletek köszönik szépen, jól vannak, a fémkönyvtár egyelőre sértetlen. Mivel a hírforrás a shuar törzsfőnök, az ezzel ellentmondó információkat terjesztők tehetnek egy szívességet...

   Nemsokára egy újabb hiteles szemtanu vallomása fog a médiában megjelenni.

   "Kedves" epsion! Golenya Ágnes maradandó dolgokat hozott haza Ecuadorból - ezzel együtt a kutatások folytatásának a lehetőségét is. Már diplomáciai körökben is tervezik a folytatást. Ehhez a retúr jegy megvételén kívül azért kellett dolgozni is. Remélem egyéb területen hasznos tagja vagy társadalmunknak (pl. jogász, bankár, adóellenőr, BKV-ellenőr), mert az itteni bomlasztó tevékenységed alapján jobb, ha nem szólalsz meg többet a témában. Ha ebben tévednék, úgy ezennel megkövetlek. Hidd el, azon érdeklődők írásait olvasnám szívesen, akik érdeklődve viszonyulnak a témához, nem bomlasztanak, mint Te. Ezt hívják építő jellegű hozzáállásnak. Hallottad már ezt a kifejezést?

   Törlés
  3. Igen Zolikám, csak én hülye nem tudok róla hogy mit is hozott haza az Aranyasszony Ecuadorból, de ha hozott is nem látszik, mert jól eldugta.

   Az egész csak arról szól, hogy nem lehet Móricz János hagyatékát tovább vinni, mert a lényege ennek a "kutatásnak" csak a pénzszerzés és ha lennének is eredményei Golenya Ágnesnak, azt nem adná ingyen a nemzetnek.
   Akkor tartsa meg!

   Ne áltasd magad, a fémkönyvtár már nincs a helyén, úgy mint Crepsi atya gyűjteménye, úgy ahogy illik szétrabolták azt.
   Tehát a fémkönyvtár már csak csali azoknak, akik feltétel nélkül hinni szeretnének benne.
   Ha akadna egy korrekt üzletember aki mindent finanszírozna egy expedícióra, természetesen csak a fémkönyvtár miatt, annak legalább egy fényképet kellene felmutatni, mert senki sem finanszíroz a semmiért, de nincs ilyen, mert már nincs mit lefényképezni.

   Ha most megint megvádolsz bomlasztással, akkor tedd, de ne feledd Móricz János nem egyéni vállalkozás, az ő felfedezését a fémkönyvtárról ami teljesen átírná a történelmünket és létünk igazi valóságát, igen is tudnia kell mindenkinek.
   Mindezt be kellene bizonyítani és a világ elé tárni, de nem sumákolva titokban és minden fontosabb információért pénzt kérni.

   U.i.: Egyetlen fényképet sem tud az Aranyasszony, sem más, felmutatni a fémkönyvtárról, ha olyan titkos helyen van, akkor bátran lehetne fényképet készíteni róla, hogy még a helyén van.
   De ez a fénykép sosem fog elkészülni, mert nincs már mit fényképezni, persze álmodozni és beszélgetni lehet róla.

   Törlés
 6. Ha lenne ilyen expedíció, én is szívesen csatlakoznék.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ha szeretnél látni kifosztott barlangot, akkor semmi akadálya.
   Mostanra már semmi látni való nincs ott.

   Törlés
  2. Ja, ahogy az iraki háborúban a győztes amerikai csapatok után settenkedő "expedíciók" rabolták ki a bagdadi múzeumot 2003-ban.
   Véletlenek nincsenek.

   Addig van az ott biztonságban, amíg a "civilizált" ember meg nem közelíti.

   Törlés
 7. Az a baj, hogy a történet az elmúlt 60 évben a legenda csúfos szintjén maradt, és marad is mindaddig amíg „ennek így kell lennie”...!
  A hatalom eddig sem engedte, hogy a Magyarság ősi múltjára 1%-ban is fény derüljön! Sőt az egész (közelmúlti) történelmünk másról sem szól!

  Isten éltesse hát sokáig rektorainkat mentorainkat és professzorainkat!
  Újra és újra eljutunk oda kedves barátaim, hogy széles az aljas megélhetési árulók palettája!

  Két út van, és egy bizonyos ponton az embernek el kell döntenie merre van az előre!
  Vagy a teljes ellehetetlenítés fenyegetéssekkel, és az egyéb a hatalom által jól be vált eszközkkel,vagy egy kényelmes fotel tekintéllyel és politikusokat megszégyenítő magas fizetéssel!

  Móricz János, vagy Boday Árpád, és még sok névtelen süllyesztőbe került, vagy köznevetség tárgyává tett ember (akiket tulajdonképpen hidegvérrel meggyilkoltak ha más nem akkor lelkileg mert belerokkantak a bánatukba) nem ezt az álnok,utat választották!

  Hittek benne, hogy a lelkiismeret és az igazság fontosabb, hittek az emberiségben, a Magyarságban!

  És a legtöbb ember ma már megmosolyogja ezeket az embereket!
  Sőt sokszor még maguk a legnagyobb spiritualitást hirdető emberek kerülnek át a szkeptikus blogra! És bizony a sok csalás és melléfogás célt ért náluk.

  Ugyanis ez a taktika! Elömlesztik az alternatív hírforrásokat 70% jól hangzó vagy nagy horderejű hazugsággal, csak hogy a maradék 30% is hitelét veszítse!
  Majd mindezt a hivatalos oldallal kinevettetve megcáfolják, és ezzel mindjárt vissza is rántják az egyént a "valóságba" az aktuális áremelések,az egzisztenciális ellehetetlenítés, a megosztás, és a politika világába!
  (mindezt természetesen egyéb eszközökkel is elősegítve)

  Egyszóval a materialista szűklátókörűség garantált!

  Hála a hivatalos áltudomány megkérdőjelezhetetlen tekintélyeinek! Akik Egyetemi szinten mossák a maradék fiatalság agyát dezinformácíók tömkelegével akik nem mások mint a szabadkőműves páholyok örökös, és jólfésülten behódolt bábfigurái!

  A Magas szintű hazugság, a folyamatos hazudozás pedig már szinte teljesen elviselhetetlen feszültségeket kelt!

  Mindez igazi csúcspontját a felsőoktatásban éri el, ahol a minden vizsgaidőszak után kötelezően megtartott non-stop drog-alkohol-szex--orgiák alapozzák meg a jövő értelmiségének, mint a „nemzet” élének „ékes” tudati, és erkölcsi színvonalát!  Mindig is ez volt a helyeztet!

  Gyanítható hogy a Visoko-i régészeti ásatások támogatásai is el fognak apadni szépen és csendben, merthogy értelmetlennek lesznek nyilvánítva még az ordító bizonyítékok ellenére is.

  Mert mi is „bizonyíték” a mai ember számára? Amit legalább napjában 2szer, de legalábbis a napi szennyhírlapok oldalain olvashat!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Elvileg szabadok vagyunk, de nem, gazdáink vannak akikhez hasonlóvá váltunk, csupán ez azért nem igazán tűnik föl, mert az összes ember párhuzamosan is hasonlóvá vált "Egy mindenkiért, mindenki egyért" ez így nagyon jól hangzik ha nem a jelenlegi gazdáink elnyomó szándékra alakított helyzetére támogatólag mondjuk, továbbra is csak azt tudom mondani, amilyen a példaképünk, vagy jelen esetben gazdáink, ahhoz hasonlóvá válunk.

   Törlés
 8. Rendkívül találó a helyzetelemzésed. :) Sajnos az eltökélt igazságkereső ezzel a bizonyos 30-70 aránnyal kell, hogy megelégedjen. Sőt néha sokkal rosszabbal. De így is lehet haladni. Ez szerintem még egy jó ideig nem lesz jelentékeny széles körben.

  Változás azért várható, mert nemsokára olyan dolgot vesznek el emberek tömegeitől, ami érdekelni fogja őket. Nagyon is! Pénz és minden, ami vele jár. Kaja, kocsi, ruha, fűtés, gyógyszer, stb. A boszniai piramisokra szarnak nagy ívben, de ezekre nem. És mivel a kifosztók és a történelem elhazudók ugyanazon szervezet emberei, ha mennek, akkor együtt mennek. Kérdés, hogy mennek-e és hogy mikor. De erről már beszéltünk nem rég.

  VálaszTörlés
 9. Nagyon is nem szarnak rá, komunista módra megpróbálják lekicsinyíteni a boszniai piramisok jelentőségét, de ha a világban több helyen is fölbukkannak ilyesmi különös leletek, akkor nem fogják tudni győzni leplezni a sok igazságot, elárasztja őket remélhetőleg, és új termőföld nő a helyükön.

  VálaszTörlés
 10. Köszönöm ezt a hasznos hozzászólást! Nagyon jól látod a dolgokat! Hamarosan összdől a kártyavár, az emberiség rá fog jönni, hogy a régi játékszabályok alapján nem lehet új világot építeni - legalább is ha marad, aki felépítse.

  VálaszTörlés
 11. Szervusz Zoltán!

  Zele Richárd vagyok. Olvastam a cikket és a hozzászólásokhoz való reakcióidat is.

  Eddig nem szóltam hozzá ehhez a cikkhez, de az egyik reakciód átolvasása után úgy gondolom, hogy néhány gondolatot azért írnék. Egyébként egyáltalán nem szeretem az ilyen felületeket, gondolataimat jellemzően könyveimben vagy cikkeimben szoktam megosztani másokkal.


  A Pena könyvvel kapcsolatban az a véleményem, hogy az egy reális információs bázis. Kutatható anyag. Azzal semmi gond nincs. Bár az ügyvéd úr semmiféle új információt nem oszt meg a közvéleménnyel, hitelesen gyűjtötte össze a dokumentumokat. Tudom, mert átnéztük közösen Lajossal.

  Amikor téged meghívott Lajos arra a stúdióbeszélgetésre, amin én is részt vettem (és amire hivatkozol) bíztam és reméltem, hogy az ilyen jellegű cikkek már nem fognak felkerülni a netre. Sajnos ez az írás tele van ellentmondásos információkkal, és nem ellenőrzött állításokkal.

  Felületes cikk írásához jogod van, hiszen te még nem írtál könyvet a témában és nem is rendelkezel önálló kutatási anyaggal. Most nem is ezért írok, hanem a kommented miatt, ami másokat kioktat, téged pedig úgy tüntet fel, mintha tudnál valamilyen konkrét dolgot a témával kapcsolatban. Idézem:

  "A barlangi leletek köszönik szépen, jól vannak, a fémkönyvtár egyelőre sértetlen. Mivel a hírforrás a shuar törzsfőnök, az ezzel ellentmondó információkat terjesztők tehetnek egy szívességet..."

  Tehát bárki, aki kérdéseket tesz fel, vagy kritikát fogalmaz meg, az "tehet egy szívességet"? Ez egészen pontosan mit jelent? Légy szíves fejtsd ki bővebben.

  "Nemsokára egy újabb hiteles szemtanu vallomása fog a médiában megjelenni."

  Lajos az én könyvemben már nyilatkozott (először). A könyvem több mint egy éve kereskedelmi forgalomban van és szerzői jogok védik. Légy szíves ne állítsd be a stúdióbeszélgetést úgy, mintha Lajos ott nyilatkozott volna először.

  Idézek tovább a kommentedből:

  "Remélem egyéb területen hasznos tagja vagy társadalmunknak (pl. jogász, bankár, adóellenőr, BKV-ellenőr), mert az itteni bomlasztó tevékenységed alapján jobb, ha nem szólalsz meg többet a témában."

  Na ezért a mondatod miatt írok most. Szerinted nem lehet kritikát megfogalmazni a témával kapcsolatban? A komment írója csak leírta véleményét Golenya Ágnessel kapcsolatban. Ezzel mi a gond?

  A könyvemmel kapcsolatban is olvastam már kritikus megjegyzést? És? Ha valakinek nem tetszik valami, azt szerintem nyugodtan leírhatja.

  Zoltán! Kérlek, ameddig nem rendelkezel önálló kutatási anyaggal /nem írtál könyvet(eket)/ légy szíves ne írd tele a netet ilyen írásokkal. Ha mégis megteszed, akkor pedig fogadd nyíltan a kritikus jellegű megjegyzéseket.


  Üdvözlettel

  Zele Richárd

  VálaszTörlés
 12. Sziasztok!

  Akkor most mi az igazság a Táltos barlanggal kapcsolatban?
  Létezik e még a barlang? És ha igen, akkor lehet e még eredményes kutatást szervezni, amely során bizonyÍtékokat szerezhetünk a magyarság történelmével kapcsolatban?

  Tisztelettel: gy laikus érdeklődő,


  Rátvai Roland

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szervusz Roland!

   Pontosan ezt kell tenni; amit javasoltál. Kutatni. De nagyon fontos az; hogy elõfeltevések nélkûl kell kutatni.

   Prekoncepcióval eleve nem szabad kezdeni semmiféle vizsgálatot. Ha átolvasod a saját kérdésedet; abban már eleve van egy elõfeltevés; ami hiba.

   Richárd

   Törlés
 13. Tegyünk tiszta vizet a pohárba:
  A Tayo barlangból még senki semmit nem hozott fel ! Semmi lelet nem került onnan elő !

  Ágnes asszony történelmi ismereteinek szintje egy ötödikesével egyenértékű, sajnos.
  Azért sajnos, mert bár önmagát sorozatban leégetheti, lejárathatja, az a baj, hogy ezzel Móricz emlékét és kutatásait járatja le.

  VálaszTörlés
 14. Akit egy kicsit is érdekel, és gondolkodó elme, az hamar rá fog jönni, hogy amit tanítanak, a fele sem igaz!
  A youtubon nézve a videót, ha csak fele onnan származik, már gondolkodóba kell esnünk!

  VálaszTörlés
 15. én csalásnak érzem ezt a móricz jános barlang dolgot, az ezzel kapcsolatos infók valahogy tipikus ezoterikus hazugságoknak tűnnek, persze előfordulhat hogy igaz, csak szörnyen ezoterikus csalás szaga van a dolognak

  VálaszTörlés
 16. Valóban van egy kicsi "alpári" beütése a dolognak, de mégis azt mondom, valahogyan kötelezni kéne a magyar államot, hogy vizsgálja ki a kérdést! Mert valóban: ha egy tizede igaz a dolgoknak, már rendkívül fontos lehet!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Annyi biztos hogy igaz belőle. Sok-sok aranylemezt találtak a barlangban, melyekre az egész Föld őstörténete volt följegyezve, rárajzolva. Az emberiség előtti időké is.

   Törlés