2018. január 2., kedd

Globális hadviselés - Irán van az USA-Izrael és a NATO célkeresztjében a III.világháborúra készülődve - Hatalmas átfogó elemzés a Global Research oldaláról magyarul


Globális hadviselés - Irán van a célkeresztben a III.világháborúra készülődve

Hatalmas átfogó és lényegretörő elemzés jelent meg a fenti címmel a Global Research oldalán. Az első betűtől az utolsóig érdemes elolvasni, de egy klikkeléssel akár lefordítani is.

A bekezdés így hangzik:
"A legfrissebb hírek már mind arról szólnak, hogy Iránban elkezdődött az a 'titkos terv', ami már egyáltalán nem rejtőzködik és melynek célja Irán lerombolása és destabilizálása, ehhez első lépés a 'színes forradalom' észak-afrikai mintára.

Irán destabilizálása és megtámadása a Pentagon asztalán van már évtizedek óta, de az 1990-es évek közepe óta mindenképp.

Jusson eszünkbe Wesley Clark - Az USA betervezett háborúi c. előadása vagy Benjamin Netanyahu ENSZ-ben tartott színjátéka a képletes Irán = Bomba táblájával a kezében.... 

Mára mindez nevetségesség tárgyává vált nemzetközi színtéren - Irak nemlétező tömegpusztító fegyvereihez hasonlóan - , a helyzet mégis végletesen komoly, ami a CIA és a Pentagon "feszültségkeltés politikáját" illeti... (SBG Buddha - VilagHelyzete megj)
A mostani cikk fő gondolatai - Michel Chossudovsky már 2010-ben publikált írásából származnak. 

"A középtávú stratégiai cél megcélozni Iránt és semlegesíteni Irán szövetségeseit. A hosszabtávú cél pedig közvetlenül célba venni Kínát és Oroszországot.

Míg Irán középtávú cél, a haderű telepítését a Közel-Keletre és Közép-Ázsiába egy percre sem szabad korlátzozni. A globális katonai agenda erre már létre lett hozva.

Az USA és a NATO partnerek koalíciós csapatainak és haderejének telepítése a világ minden régiójába folyamatosan zajlik.

Az USA jelenlegi akciói Észak-Korea partjainál (2010-es cikkről beszélünk!) beleértve a háborús játékok hadviselést és katonai gyakorlatokat Dél-Koreával mind ennek a globális tervnek a részei."
(Michel Chossudovsky, August 1, 2010)

Global Warfare. Preparing for World War III, Targeting Iran

Michel Chossudovsky - Global Research - 2010. Augusztus 1.

Az emberiség veszélyes kereszteződéshez érkezett. Az előkészületek Irán megtámadásához "előrehaladott készültségi állapotba" jutottak. Hi-tech fegyverrendszereket telepítenek, beleértve a nukleáris tölteteket is. 
Ez a katonai forgatókönyv már az 1990-es évek közepe óta a Pentagon 'tervezőasztalán' fekszik.


"Először Irak, aztán Irán" - derült ki az 1995-ös titkosítás alól kikerült US Központi Parancsnokság dokumentumból

Az eszkaláció a katonai agenda része.
Míg Irán a következő célpont Szíriával és Libanonnal együtt, a stratégiai haderőtelepítés egyszerre fenyegeti Észak-Koreát, Kínát és Oroszországot. 

2005 óta, az USA és szövetségesei, beleértve a NATO partnereket és Izraelt mind egyaránt részt vesznek egy kiterjedt katonai terjeszkedésben és újfajta fegyverrendszerek telepítésében. Az USA, a NATO és Izrael légvédelmi rendszerei teljesen összehangolva működnek. 

Ez egy koordinált törekvés a Pentagon, a NATO, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) részéről, számos nem-NATO tagország bevonásával együtt, beleértve a frontvonalban lévő Arab államokat (Mediterranean Dialogue és az Istanbul Cooperation Initiative), Szaúd-Arábiát, Japánt, Dél-Koreát, Indiát, Szingapúrt, Ausztráliát is.

A NATO 28 NATO tagállamból áll. Másik 21 ország pedig tagja az Euro-Atlanti partnerségnekEuro-Atlantic Partnership Council (EAPC), A 'Mediterranean Dialogue' és az Istanbul Cooperation Initiative 10 arab államot, plusz Izraelt foglalja magában. 

Egyiptomnak, a Perzsa-öböl államainak és Szaúd-Arábiának a szerepe (a csillagászati katonai kiadásaival) különösen jelentős tényező. Egyiptom ellenőrzi a hadihajók és olajtankerek áthaladását a Szuezi-csatornán. Szaúd-Arábia és az Öböl-államok tartják ellenőrzés alatt a Perzsa-öböl dél-nyugati partjait, a Hormuzi-szorost és az Omani-öblöt. 

"2010 júniusában Egyiptom egy izraeli és 11 amerikai hadihajónak adott áthaladási engedélyt a Szuezi-csatornán, mely egyértelmű jelzésküldés volt Irán felé.... Június 12-én a helyi sajtótermékek tudósítottak, hogy Szaúd-Arábia megadta a jogot Izrael számára, hogy használhassák légterét.... !"(Muriel Mirak Weissbach, Israel’s Insane War on Iran Must Be Prevented., Global Research, July 31, 2010)

A 9/11 utáni katonai doktrína, ez a masszív haderőtelepítés része a "Terrorizmus elleni globális hadviselés" szlogennek, mely már nemcsak a nem állammá szerveződött szervezeteket veszi célba (lásd al-Kaida vagy ISIS), hanem az úgynevezett "a terrorizmus állami szponzorai" bélyeget megkaőpó országokat. Ez pedig, mint látjuk, lehet bárki, akire ráaggatják: Irán, Szíria, Libanon, Szudán...stb.

Az új amerikai katonai bázisok létesítése, a modern fegyverrendszerek telepítése, beleértve a taktikai nukleáris fegyvereket is, mint megelőző védelmi katonai doktrína részei vannak beadva a közvéleménynek a "Terrorizmus elleni háború" megnevezés ernyője alá bújtatva.

Háború és Gazdasági Válság 

Az USA-NATO és Izrael háborújának megindítása Irán ellen még ennél is tovább mutat. A háború és a gazdasági válságok szorosan összekapcsolódnak. A háborús gazdaságot ugyanis a Wall Street-ről finanszírozzák, mely az USA államszervezetének legnagyobb hitelezője is egyben. 
Az USA fegyvergyártói az Amerikai Védelmi Minisztériumtól dollármultimilliárdokat kapnak a modern fegyverrendszerek megrendeléseiért. Cserében "az olajért vívott háborúban" a Közel-Kelet és Közép-Ázsia közvetlenül kiszolgálja az Anglo-Amerikai olajóriások érdekeit is.
Az USA és szövetségesei folyamatosan verik a "háborús dobokat" és a 'tam-tam' a világgazdasági depresszió mélypontján egyre hangosabb, nem is említve, hogy a világtörténelem legnagyobb környezeti katasztrófája előtt állunk. A sors fintora, hogy az egyik legnagyobb globális játékos (a BP = British Petrol) fontos szerepet játszik a Közel-Kelet / Közép-Ázsia sakktáblán, mint Anglo-Persian Oil Company és nem mellesleg ők voltak a felelősek a Mexikói-öböl történelmi jelentőségű környezetszennyezésében is.

Irán a világ globális kőolaj-, és földgáztartalékainak 10%-ával 3. helyen áll Szaúd-Arábia (25%) és Irak (11%) után. Csak összehasonlításképpen az Egyesült államok a világ ugyenezen tartalékaiból mindössze 2,8%-kal rendelkezik! 

Az emlegetett Közel-Kelet / Közép-Ázsia térség az USA-nál 30-szor annyit: a világ kőolaj-, és földgáztartalékainak 60%-át birtokolja.( Eric Waddell, The Battle for Oil, Global Research, December 2004).

Irán gazdasági vagy katonai támadásával nem csak az Anglo-Amerikai ellenőrzést akarják visszaszerezni a térség olaj/földgáz gazdasága felett, (beleértve a szállítási útvonalakat és vezetéket), hanem kihívást akarnak intézni a térségben már jelenlevő és befolyással rendelkező Oroszország és Kína ellen is. 

Média és Dezinformáció 

A közvélemény, amit teljes mértékben a média befolyásol - a média-hípe-től függően lehet támogató, közömbös vagy totálisan tudatlan is - attól függően, hogy mit célszerű fenntartani.
Az 'ad hoc' büntetőintézkedések Irán ellen és az iráni nukleáris létesítményyek ellen tökéletes példa erre és egy mindenre kiterjedő háború részei.

Míg az amerikai és izraeli nukleáris töltetek telepítése részei a háborús előkészületeknek, addig ezek bevetésének és egy esetleges nukleáris háborúnak a 
pusztító következményei mégis teljes mértékben el vannak bagatellizálva és triviálisak, meg sem említik őket...

A 'jelen válság', mely az emberiséget is fenyegeti ennek ellenére a média és a kormányok szándékainak megfelelően nem a háború, hanem a globális felmelegedés. A média fabrikál egy olyan válságot, ahol nincs válság: "egy globális félelmet" - emlékszünk a H1N1 globális járvány propagandájára, majd elülésére? - Mégis senki nem tűnik úgy, hogy tartanak egy USA által okozott nukleáris háborútól! El sem jut az emberek tudatáig. 

Az Irán elleni háborút úgy tálalják a közvélemény számára, mint egy kérdést a sok közül. nem úgy, mint fenyegetést "Szülőbolygónk" számára, ahogy a globális felmelegedéssel teszik. Nem szerepel a címlapokon. A tény viszont, hogy egy támadás Irán ellen eszkalációhoz vezethet és potenciálisan "globális háborút" indít el a Földön, ez már nem vita tárgya ma.

A Gyilkolás és Rombolás KultuszaA globális gyilkológépezetet ugyanolyan gyilkoló és pusztító kultusz tartja fent, ahogy a Hollywood-i filmeket, a főműsoridők háborús és gyilkossággal teli sorozatait. 

Ezt a fajta kultuszt, ahogy azóta kiderült (és erről a VilagHelyzete / Alternatív Hírek oldalakon is beszámoltam) a CIA és a pentagon irányítja és finanszírozza, mely egyben ennek a háború propagandának is az eszköze. 
"Az ex-CIA ügynök Bob baer mondta el azt a cikkben is":
"Szimbiózis létezik a CIA és Hollywood között és kiderült, hogy maga az egykori CIA-igazgató George Tenet is jelenleg kint van Hollywood-ban és stúdiókkal tárgyal." (Matthew Alford and Robbie Graham, Lights, Camera… Covert Action: The Deep Politics of Hollywood, Global Research, January 31, 2009).

Az amerikai hírszerzés és a hadügyminisztérium eddig 1800 filmet és tévéshowt cenzúrázott.

„Az amerikai kormány kezében van Hollywood!” Szervezetei nemcsak manipulálják a forgatókönyveket, de még meg is akadályozzák, hogy a Pentagonnal, illetve a hírszerzéssel szemben kritikus filmeket leforgassanak."

A gyilkológépezetet globális szinten telepítik az egyesült parancsnoki struktúra keretein belül. Rutinosan részt vesz ennek segítésében a kormányok intézményei, a médiák korporációja, az Új Világrend agytröszt szervezetei és értelmiségijei, stratégiai kutatóközpontok, mint a béke és a globális fellendülés megkérdőjelezhetetlen eszközei. 

A gyilkolás és erőszak kultúrája az emberi tudat részévé lett téve. A háborút széles körben elfogadjuk, mint a társadalmi folyamatok egyikét.
Hiszen az Anyaföldnek szüksége van rá, hogy védelmezzük és megvédjük. 

"Legitimizált törvényessé tett erőszak" és törvényen kívüli gyilkolás "terroristák" ellen úgy vannak beültetve a nyugati demokráciákban az emberek agyába, mint a nemzetbiztonság eszközei. 

"Humanitárius háborút"
tart fenn a nemzetközi közösség. Nincs elítélve, mint háborús aktus. A létrehozóit még meg is jutalmazzák, mint akik hozzájárultak a világbékéhez.... 

Irán tekintetében, ami a háború helytelen legitimizálásához szükséges az jelen esetben a "Globális Biztonság" illuzórikus fogalmára hivatkozás. 


Egy "Megelőző" légicsapás Irán elen azonnal eszkalációhoz vezetne. - ezt kell belátnunk! 

Ahol Irán lenne egy megelőző légicsapás központja, ott az egész régió, a Földközi-tenger keleti térségétől Kína nyugati határáig Afganisztánnal, Pakisztánnal együtt fellángolna, kiterjedne Szíriára és Libanonra, potenciálisan vezetne egy III. világháborús forgatókönyvbe.
Ahogy az USA-NATO ezt előre már megfogalmazta, azonnal Irán nukleáris létesítményeit bombázná le.
Ami valószínű folytatásként következne: az egy mindenre kiterjedő támadás mindkét háborús fél katonai és civil létesítményei, infrastruktúrája, gyárai, kikötői ellen.....

Jelenleg [2010] három különböző hadszíntér van a Közel-Kelet / Közép-Ázsia tekintetében: - Irak / Afganisztán-Pakisztán / Palesztina.

A 2010-es cikk időpontjában a szerző még nem tudhatta, hogy hamarosan Szíria ellen is megindítja az USA - CIA a szétzüllesztés stratégiáját, a terrorcsoportok felfegyverzésével, majd háború kirobbantásával Assad eltávolítására


Ma 2018. Január 2-án ugyanennek a bevezetőnek az epizódjait vehetjük észre Iránban is. Csakhogy Irán nem Szíria, annál sokkal nagyobb falat. És ha Szíriában sikerült vereséget mérni az USA saját iszlamista terroristáira Oroszország segítségével, akkor kétségünk se legyen afelől, hogy Irán mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy tanulva a tapasztalatokból és a sorozatos provokációkból, szankciókból még erőteljesebb választ adjon egy esetleges támadásra. Arról nem is beszélve, hogy nincs egyedül, hiszen Oroszországot és Kínát is a háta mögött tudhatja...

A legnagyobb veszély pedig nem is a helyi háborúban, de még csak nem is a menekültek millióinak megindulásában lenne, hanem a gomb megnyomásában, mert Irán megtámadásával a helyzet azonnal eszkalálódna..., hiszen Izrael, mint fő agresszor azonnal "terítékre" kerülne Szaúd-Arábiával együtt.  (SBG Buddha - VilagHelyzete saját megjegyzés....)

Az aktuális üzenetek és fejlemények az amerikai elnöktől íme:Kattintás a Global Research cikk folytatásához...


Kapcsolódó korábbi VilagHelyzete cikkek: 
20 ok Irán megtámadása ellen..., de ki valójában a Farkas és ki a Bárány?
Az iráni elnök hatalmas beszéde az ENSZ-ben Palesztina kapcsán!

Kinek is van titkos atomfegyvere és atomprogramja valójában ? TELJES FILM

(Fordította: SBG Buddha - VilagHelyzete.com)
◢ BLOG: VilagHelyzete.com)
◢ Youtube-csatorna: VilagHelyzeteTV

◢ Legnagyobb FB-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
◢ Párhuzamosan futó FB-oldal (az előző törlése esetére) : https://www.facebook.com/VilagHelyzete
◢ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog

◢ Azonnali Alternatív VilagHelyzete hírek: http://alternativhirek.blogspot.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése