Az emberi faj eltitkolt történelme - Az emberiség eredete


Elgondolkoztató videót osztunk meg most az emberi civilizáció múltjával kapcsolatban. A film erőssége, hogy nem valamiféle kizárólagos elméleti dogmát próbál felállítani, hanem rengeteg konkrét régészeti lelet kapcsán indítja el a teljesen logikus kérdést: vajon tényleg primitívek voltak az emberiség ősei? Vajon tényleg a huszonegyedik század embere a fejlődés csúcsa? Mit tud kezdeni a mai hivatalos történelemszemlélet azokkal a leletekkel, melyek világ szinten egyre több helyen bukkannak elő és a napnál világosabban bizonyítják a jelenlegi dogmák tarthatatlanságát és hamisságát? (Jó mélyen elhallgatja, múzeumok jól őrzött pincéibe száműzi vagy megsemmisíti őket.)

A boszniai piramisok kapcsán már a 30.000 éves múlt sem meghökkentő senkinek, aki tanulmányozta már ezt a területet, a filmben szereplő leletek pedig zömében 10.000 évnél jóval régebbiek, az elkészítésükhöz szolgáló technológiák pedig a mai kor emberének is fejtörést okoznának olykor. Hogyan lehetséges akkor, hogy mindezeket holmi primitív, kőbaltával rohangászó egyedek készítették volna el? Véleményem szerint a mai történelemszemléletet csak az elitnek az emberi tudatosságot mindenáron uralni akaró törekvései tartják fennt. A világszerte hatalmas mennyiségben található bizonyítékok mind egyértelműen azt mutatják, hogy az igazság nagyon messze áll attól, amit  ma „történelemoktatás” címen az emberi tudat manipulálására használnak fel. A spiritualitásuktól megfosztott emberi tömegek, pedig jelenleg könnyen manipulálhatóak a múltjuk igazi ismeretének hiányában. (Atlantisz és Lemúria „legendája” lassan egyre közelebb kerül a tudományos bizonyíthatósághoz a napjainkban visszatarthatatlanul felszínre törő igazság fényében.)






A filmben megfigyelhetőek egyes leleteken különleges írásjelek. Ezekről több helyen üvölt a rovás és ékírás alapú ősi kultúrákkal való rokonság, illetve párhuzam. A fenti kép a filmben Klaus Dona szerint preszanszkrit írásjeleket tartalmaz, és ő igen óvatosan fogalmaz. Ám aki ismeri a magyar rovásírást annak nem kell nagy erőlködés hogy felismerjük rajta rovásábécénk jeleit. Az Orion (Nimród!) csillagjegy  szerepe a bemutatott tárgyak egy részénél pedig a sumír-pártus-szkíta-hun-magyar vonal szempontjából nézve enyhén szólva is nem elhanyagolható súlyú kérdéseket vet fel. De nem folytatom, inkább mindenkire rábízom, hogy miként értelmezi a filmben szereplő tényeket.
2012. Augusztus 10. 

Nefertiti és EHNATON 


kiállítási darab a kairói múzeumból
"Stela képviselő Akhenaton, Nofertiti és három lányát egy informális jelent
gazdaság egy fülbevaló ki Meryet-Amon (később vezetője királyné társuralkodó Smenkhare), a
Legidősebb gyermeke között áll a szülei, míg lánya (aki idő előtt meghal)
és Ankhesenamun (később Tutankhamen felesége), illetve az álló-és ülő
az anyjuk ölében. "

A kép rengeteg elárul még a felületes szemlélő számára is. De mit is kell nézni?












ezt itt nem egyiptomi lelet, hanem Cahuachiban találták!



Másutt is találtak hasonlót. Nem érdekes? Egy faj, jelen van az egész bolygón. És teremtett magamögött hagyományt, ami a fej torzítását "királyosítását" eszközli a nép hitének erősítéséért. Véleményem szerint ez a süveg, amit hordanak éppen a fej formát hivatott --követni-- elrejteni a köznép álltal ismert az ősi, az általános formába illeszteni a fejedelmit, királyit, idegent.

Véleményem, mikor a kultúrában a későbbi századokban megjelent, a fej két oldalát erőteljesen kiemelő fejfedő, az is hasonló szereppel született. Elvegyülni a tömegben. Az idegent és másságot leplezni.

Sok érdekes genetikai vonulat kerülhette meg a bolygót anna kellenére, hogy a fejlettebb életforma hatalmas távolságokra voltak egymástól. Ennek lehetnek egyszerű és értelmetlen magyarázatai is. De ki ne ismerne ilyesmit. A feltételezések mellé ha jut bizonyítás is, az érdekessé teszi a történetet. Ha valaki ismeri a világ nyilvános tárlatainak anyagát és ismer titkokat is, átfogó képet kap arról a régi világról amit egy-egy területen talált lelet önmagában soha nem mondana el. Hallgatna, és csak egy érdekes mementója lenne a multnak.


EHNATON



Ehnaton az Arvisurák tanúsága szerint is Aton tiszteletére vette fel nevét. Aton pedig Ardvisura-Anyahita legkisebb fia volt, akit születésekor ugyan a Van nevet kapta, de 20 éves korában a szellemi és ügyességi viaskodásban az első lett. Ezzel pedig elnyerte a jogot, hogy új nevet vegyen fel. „Aratás havának 10. napján újjászületett és kiérdemelte az Atom-Aton-Óton nevet.”

"A Tat Testvériség ha
lhatatlan mesterei úgy döntöttek, hogy egy Krisztus-tudatú személynek kell királlyá válnia ahhoz, hogy az Egyiptomban fellépő komoly problémákat meg tudják oldani. Hogy elképzelésüket megvalósíthassák, kivétel nélkül minden hagyománnyal szakítaniuk kellett. Az akkori uralkodót II. Amenhotepet egy szívességre kérték. Amenhotep fia éppen a trónra lépés küszöbén állt, mikor Toth fizikai testben megjelent a király előtt és olyasmit kért tőle, amit egyébként egyiptomi király sohasem tenne meg. Nem tudni hogyan, de Tothnak valamiképp mégis sikerült II. Amenhotepet rábeszélni arra, hogy ne a fiát, hanem egy külső vérvonal képviselőjét ültesse a trónra.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Miután megkapták a királytól az engedélyt, létre kellett hozniuk az élő testet, ami nem volt éppen könnyű feladat. Hogy hozzájussanak a halhatatlan génekhez, olyasvalakikhez kellett fordulniuk, akik már halhatatlanok voltak, mert azok eltérő kromoszómaszámmal rendelkeznekDNS-ük 44 + 2 helyett 46 + 2 kromoszómát tartalmaz. Így hát elmentek Ay-hoz és Tejéhez, akik bele is egyeztek abba, hogy interdimenzionálisan egy gyermeket nemzzenek, s a gyermek hamarosan meg is született. A csecsemőt átadták II. Amenhotepnek, hogy követhesse őt a trónon. A kisgyemek tehát felcseperedvén Egyiptom királya lett. III. Amenhotep később szintén nemzett gyermeket, aki IV. Amenhotep, majd Ekhnaton néven vált ismertté. Ő volt az, akinek különleges szerepet szántak. Kis várakozást követően Ay és Teje egy újabb gyermeknek adott életet, aki a Nofertiti nevet kapta. Együtt nevelkedett Ekhnatonnal, majd ő lett a felesége is. Ekhnaton, Nofertiti és gyermekeik tehát valójában nem igazán (földi) emberek voltak.

Ekhnaton megközelítőleg 4,5 m magas volt, míg Nofertiti - fajának többi tagjához képest - kissé alacsony, mindössze 3 m magas volt. Lányaik szintén igen magas termetűek voltak. Ezen állításokat megerősítő bizonyíték is előkerült nemrég, ugyanis Amarnában, Ehnaton városában két koporsóra leltek. Az egyikben egy hétéves gyermek csontjait találták meg –ám ez a gyermek 2,1 m magas volt! Ez a lelet jelenleg valahol a Kairói Múzeum alagsorában pihen, s várja jobb sorsát.

2012. Szeptember 8. Tiltott régészet

Vannak olyan archeológusok, akik évek (évtizedek) óta nem publikálhatnak, a szakma gyakorlatilag száműzte őket, mert olyan kutatási eredményeik, leleteik vannak, amelyek nem illeszkednek a hivatalosan is elfogadott, tanított őstörténeti elméletbe. Miről is van szó?

Olyan leletek kerültek elő, melyek bizonyíthatóan sok tízmillió vagy százmillió évvel korábbi emberi tevékenységet bizonyítanak, mint a legkorábbi hivatalos ősemberi, előemberi tevékenységek idősávja. Ilyenek pl. a dinoszauruszok idejéből fennmaradt emberi ( - nem ősemberi!) lábnyomok (a mocsárban haladó dínót követő, a lábnyomában lépkedő ember nyomai), ősi, megkővült rétegekből előkerült kalapács, acélgolyó vésett sávokkal, stb.

Ezek a dolgok nem illeszkednek a mostani evolúcionista világképbe ezért tűzzel vassal írtják az ellentétes elméleteket, az ilyesmivel foglalkozó kutatókat ellehetetlenítik, kutatásaikat betiltják, leleteiket elzárják, letagadják. Ismerős az eljárás, ugyan az mint a tiltott energetikai találmányokkal kapcsolatban... 



Kb. 2,8 milliárd éves vésett acélgolyó.



Dínó és emberi lábnyom - minimum 65 millió éves.






Kb. 500 millió éves kalapács.

 500 - 590 millió éves megkővült lábnyom ( - bizony, valóban cipős !! )