2024. január 23., kedd

RAGADOZÓK ÉS PRÉDÁK - Képzelt riport Sörös György ítélet-végrehajtóval - 2019. szept. 11.

Írta: H. Leó

Riporter: Sörös úr, Ön egy nemzetközileg elismert pénzügyi szakember és filantróp. Jelenleg Ön számít a leggazdagabb magyarnak a világon a 33 milliárd dolláros vagyonával. De azok számára, akik nincsenek tisztában azzal, hogy ki is Ön pontosan, bemutatkozna, röviden vázolva az életútját? Igaz az, hogy hóhérként kezdte a pályafutását az ötvenes években?

 

Sörös: A hóhér szót nem szeretem, nagyon elavult. Valóban ítéletvégrehajtó voltam a húszas éveim első felében Magyarországon. Egészen 1958 végéig dolgoztam ebben a szakmában. Szóval, jól tudja: ítéletvégrehajtóként kezdtem a pályafutásomat.

 

R: Ilyen, viszonylag szerény kezdetekből, hogyan tudott felépíteni egy akkora pénzügyi és politikai birodalmat, amivel ma rendelkezik?

 

S: Mint gondolhatja, a kivégzésekben nem volt sok pénz. Az ötvenes évek vége felé már az is látszott, hogy maga a munka is kifogyófélben van. Protekcióm volt az Ávónál, mert másodállásban spicli voltam, így sikerült átjutnom Ausztriába, onnan pedig tovább Kanadába a rokonaimhoz. Ők beírattak az egyik legpatinásabb amerikai egyetemre, ahol tagja lettem a Halálfej nevű titkos szervezetnek, és attól kezdve tulajdonképpen el is dőlt a sorsom és a jövőm.

 

A hatvanas években a Rothschild,  Rockefeller, és a többi bankár és iparmágnás család tagjai már nagyban építették ki a globalizáció alapjait, amihez kellettek a fiatal tehetségek. Aki el tudta kötelezni magát, hogy egy életen át szolgálja a céljaikat, azoknak nem volt semmilyen anyagi gondjuk a jövőben, és a legügyesebbek nagyon komoly hatalmi pozíciókba kerülhettek.

 

R: És melyek voltak az első megbízatásai az egyetem után?

 

S: A munkásságom első tíz évében mint gazdasági "rábeszélő" és behajtó tevékenykedtem. Ez abból állt, hogy a legnagyobb amerikai hitelintézetek megbízásából jártam a világot, leginkább a fejletlen országokat, melyek vezetőit rá kellett beszélnem arra, hogy vegyenek fel minél nagyobb hiteleket különböző grandiózus projektekre, helyi háborúkra, satöbbi, amiket azután nem tudtak visszafizetni. Az egésznek persze ez volt a célja, mert ezek a kormányok örökös szolgái maradtak a bankoknak és az amerikai titkosszolgálatoknak. Ha egy államfő nem volt hajlandó együttműködni a saját népe kifosztásában, akkor egyszerűen leváltottuk valamilyen botrány ürügyén, vagy eltettük láb alól.

R: De ha Ön a globalizáció mellé szegődött el, annak nem az lenne a lényege, hogy a szegény országokat segítse azzal, hogy felhozza őket a gazdagabb országok szintjére? Ahol mindenki egyenlő jogokkal rendelkezik?

 

S: Nem! A globalizáció lényege az, hogy mindenki egyenlően szegény legyen, és a végén a vezető bankár és iparos családok kezében összpontosuljon minden pénzügyi és politikai hatalom. A globalizáció lényege a monopolhelyzet, ahol a világ leggazdagabb családjai uralnak mindent és mindenkit. Ha úgy tetszik egy újfajta feudalizmus, ami a technokrácián épül. Vagy hogy még pontosabb legyek: a legfejlettebb technológiai eszközökkel kialakított és ellenőrzött emberi farm. Ez az új világrend lényege.

 

R: Ez szinte teljesen úgy hangzik, mint azok a rémhírek, amiket az összeesküvés-elméletek hívei terjesztenek állandóan. Ha már ennyire őszinte hangulatban találtuk, Sörös úr, lenne szíves bővebben beszélni erről az új világról, ahogy Ön nevezi, technokrata építményről, amit Ön és kőműves társai építenek?

 

S: Rendben, miért is ne? Az az igazság, hogy annyira előrehaladott fokon állunk már, hogy senki sem tudna megállítani bennünket, ezért nyugodtan fel is fedhetek néhány dolgot. Azonban ahhoz, hogy érthető legyen az új rendszer, előbb meg kell értenünk a vezető globalisták gondolkodásmódját és stratégiáját.

 

Mi úgy véljük, hogy két alapvető csoportja van az embereknek, úgyanúgy mint az állatoknak is: ragadozók és prédák. A ragadozókból kevés van, a prédákból sok. Mi, globalisták, vagyunk a ragadozók, míg mindenki más a préda. És mi, a világ ragadozói, azért egyesültünk, hogy kis számunk ellenére az uralmunk alatt tudjunk tartani nyolcmilliárd prédát. Ez első hallásra szinte lehetetlen feladatnak tűnhet, de nem az, hiszen pár száz év alatt megvalósítottuk a tervünket.

 

Egyértelmű, hogy ezt nem csinálhattuk nyíltan, mert körülbelül ezerszeres számfölényben van a másik oldal. Vagyis minden egyes ragadozóra legalább ezer préda jut. Mivel a világ lakosságának csak az egy ezreléke vagyunk, ezért okosan és titokban kellett szervezkednünk és eljárnunk az emberek érdekei ellen, rengeteg különböző félrevezetést alkalmazva, ami persze egy eléggé pontos meghatározása az összeesküvés szónak.

 

Tudnunk kellett egymás ellen fordítani a társadalom különböző csoportjait, először vallás szerint, aztán bőrszín alapján, majd a politikai nézeteiket követve. Később a nemeket ugrasztottuk egymásnak, nőket a férfiak ellen, aztán az olyan csoportokat, mint a homoszexuálisok és transzszexuálisok a hagyományos lakosság ellen. Megtévesztésünk annyira hatékony lett, hogy ma már vannak személyek, akik azt sem tudják eldönteni, hogy fiúk-e vagy lányok. Akkor mi esély lenne arra, hogy átlássanak ezen a hihetetlenül bonyolult, minden irányból csak az ő kárukat okozó társadalmi építményen, amikor azt sem tudják valóságként felfogni, amit a saját lábuk között látnak?

 

R: Ezek szerint Ön azt állítja, hogy szükségszerűen létezik egy világméretű összeesküvés, mert enélkül a jelenlegi globális rendszert nem lehetett volna kiépíteni?

 

S: Ez már régóta sokkal több, mint egy "összeesküvés". Ma már ez maga a politikai és pénzügyi rendszerünk. Nem kell többé bújkálni. Minden nyíltan megy, csak a vakok nem látják meg az ostobák, és azok, akiknek az a feladatuk, hogy ne lássák és tagadják, és félrevezessék a többieket. Ha vennék a fáradtságot, hogy tanulmányoznák az ENSZ vagy a Világgazdasági Fórum és egy rakás más globalista szervezet nyilvános kiadványait, akkor láthatnák, hogy minden le van írva bennük a kialakítás alatt álló új világrendről. Már nem titokban megy ez az egész, mint évtizedekkel ezelőtt.

 

Nagyon nem kell egyébként csodálkozni egy ilyen szintű összeesküvés létén, mert teljesen logikus a dolog. Ha Ön van abban a helyzetben 250 évvel ezelőtt, mint a Rotschild család volt, hogy pénzelni tudja az európai uralkodó családokat, finanszírozva háborúikat és extravagáns életstílusukat, amivel nagyobb vagyont harácsol össze, mint a föld összes többi gazdag embere összetéve, akkor nem akarná ezt az egyedi helyzetét tovább erősíteni azzal, hogy megvásárolja minden fontos embernek a támogatását és véleményét?

 

Az emberi hierarchia úgy van felépítve, hogy elég csak a vezetőiket kontrolálni, mert azok tovább irányítják a többieket. Ezért elég az egyezreléket megnyerni, lefizetni vagy megzsarolni, mert azok tovább kontrolálnak és dominálnak mindenki mást.

 

Nyilván, ha ma akarná ezt a világuralmi tevékenységét elkezdeni, nem lenne egyszerű dolga, mert nyolcmilliárdan vagyunk a földön, és rengeteg szálon futnak a dolgok. De ha a világuralmi vágyai kialakultak már az 1700-as években, amikor tizedennyi ember élt, és a világhatalom az európai uralkodó családok kezében összpontosult, akik fölött Önnek már komoly befolyása volt, akkor sokkal egyszerűbb a dolog.

 

És amikor minden újabb háború és forradalom után csak növekszik a családi vagyona és befolyása, akkor az csak természetes, hogy beszervez másokat is maga alá a világ különböző pontjain, akik egész iparágakat teremtenek meg és írányítanak a maga pénzével, és tovább képviselik a maga érdekeit és segítenek fenntartani a domináns helyzetét.

 

Ha ez a világuralmi model a népek és emberek közötti ellentéteket használja ki, és azzal növeli a profitját és befolyását, hogy finanszírozza mindkét oldalát egy-egy általa kirobbantott háborúnak vagy forradalomnak, akkor nem véletlen, hogy gyakoriak a pusztítások és öldöklések. És az sem véletlen, hogy azok a személyek, akik ezt a rendszert kiépítették, a háttérben maradnak, hiszen egyrészt miért akarnák magukat kitenni nyolcmilliárd préda dühének, ha ezek egyszer megértenék a valóságot; másrészt azok ellen nehéz harcolni, akikről nem is tudjuk, hogy léteznek.

 

Nem véletlenül vagyunk úgy felépítve, mint egy maffia szervezet: a törvények fölött állunk,  mindenhová elér a kezünk és  mindent titokban és kódokban csinálunk.

 

R: Ez a maffia hasonlat elgondolkodtató. Ha már ennyire őszinte velünk Sörös úr, vázolná a szervezetük felépítési szerkezetét?

 

S: Nagyvonalakban öt különböző rangfokozatunk van: tulajdonosok, ügyvezetők, kápók, verőlegények és pribékek.

 

Képzeljen el egy piramist, aminek a legtetején helyezkednek el a tulajdonosok, akiké minden a földön. Egy tucatnyi családról van itt szó, melyek mindegyike több száz nagyvállalatot és bankot tart a kezében. Ezek mindegyike dollár billiomos vagy trilliomos. Nem milliárdos!

 

Milliárdokban az ügyvezető réteg méri a pénzét, akik közvetlenül szolgálják a tulajdonosokat azzal, hogy vezetik a hatalmas cégeiket. Olyanokról van itt szó, mint Jeff Bezos az Amazontól, Bill Gates a Microsofttól, vagy a Google, Facebook, Twitter és Tesla vezetőiről és a többi befolyásos milliárdosról. Ide tartoznak még a nagy központi bankok és magánbankok vezetői, illetve az olyan pénzemberek, mint George Soros. Valamint az olyan kormányok fölött álló tanácsadók, mint Kissinger, illetve a titkos szolgálatok és a titkos szervezetek vezetői.

 

A rangban alájuk eső réteg a kápók, vagyis a különböző országok elnökei, miniszterelnökei, kancellárjai és egyéb vezető politikusok. Az ő dolguk, hogy minden flottul menjen az emberi farmon, hogy dolgozzanak és tejeljenek a prédák, és a tej felfelé folyjon a piramis csúcsára. Ide tartozik a pápa is és egyéb magas rangú vallási vezetők.

 

Közvetlenül alattuk vannak a verőlegények, vagyis a különböző hadseregek legmagasabb rangú tisztjei, a nemzetközi és országos rendőrfőnökök, az FBI igazgatói és a magas rangú bírák. Az ő dolguk, hogy fizikai kényszerrel fenntartsák a fenti három réteg, vagyis a tulajdonosok, ügyvezetők és kápók  uralmát, és a prédák közé csapjanak, amikor kell.

 

És végül a legalsó réteg a pribékek, akik a prédák előtt szerepelnek, és úgy tesznek mintha az ő nevükben beszélnének. Akik a propaganda, félrevezetés és agymosó munka oroszlánrészét végzik, mint a neves újságírók, a nagy újságok szerkesztői, írók, hollywoodi színészek, rendezők, énekesek és együttesek, valamint a politika, egészségügy, pénzügy, jog és más egyéb téren nyilatkozó szakértők és egyéb média személyiségek és celebek.

 

Nem mondom, hogy minden ilyen foglalkozású személy a mi beszervezett ügynökünk, csak azok, akik könnyen haladnak előre, és pénzért, rangért, befolyásért szívesen vezetik félre és dominálják a tömegeket a filmjeikkel, sorozataikkal, írásaikkal, könyveikkel, felszólalásaikkal és dalaikkal. Kialakítva bennük egy hamis képet a valóságról, abba az irányba terelve őket, amerre mi akarjuk, hogy tartsanak. Mivel ezek többsége a médián keresztül dolgozik és pénzért árulja magát, én legtöbbször csak médiaprostinak hívom őket.

 

A pribékek legalsó rétege az úgynevezett krízis színészek, akik egy-egy akciónk során eljátsszák a támadók, sérültek vagy szemtanúk szerepét. Ők nyilatkoznak a médiának, ahol a médiaprostik segítségével úgy alakítják a közvéleményt egy-egy támadásunkról, ahogy azt mi előtte elterveztük.

 

A tulajdonosok, ügyvezetők, kápók, verőlegények és pribékek gyakran vérrokonai egymásnak, még ha nagyon távolról is. Egyformán gondolkodnak, és összetartja őket a prédák elnyomásának és kifosztásának a közös célja. Ők alkotják azt az apró piramist a mindent látó szemmel, ami a nyolcmilliárd prédát szimbolizáló óriáspiramisnak a tetejére megy, ahogy az egydolláros bankjegyen is látható. Föntről lefelé mindenki ellenőrzi és uralja az alattuk állókat, és az érték, a pénz és a vagyon mindig fölfelé folyik. Pontosan úgy, mint a maffiánál.

 

Több különböző szó is használatos erre a ragadozó rétegre: a globalisták; a sátánisták; az egyezrelék; a világmaffia.

 

A ragadozók kedvenc szavai a prédákra: a rabszolgák; a jobbágyok; a csűrhe; a nyolcmilliárd birka.

 

R: Olyanokat mond Sörös úr, amiket még sohasem hallottam sehol. Ön szerint mitől számít ragadozónak valaki? Ha azt halljuk valakiről, hogy "sátánista", nehezen tudjuk elképzelni, hogy a jó oldalt képviselje, n em igaz? És hogyan működne egy ilyen emberi farm? És egyáltalán hogy lehet egy ilyen merőben új globális rendet az emberekre kényszeríteni? Hiszen csak lennének olyanok, akik felismernék, hogy mi történik, és lázadnának ellene, nem gondolja?

 

S: Ezek nagyon jó kérdések, és egy hosszabb okfejtést igényelnek. Egy átlagos halandó próbálja az életét a megszokott erkölcsi normák szerint élni. Vagyis: próbál nem ártani másoknak, igyekszik segíteni a szegényeken, szerencsétlenül jártakon. Bele tudja magát élni egy másik ember helyzetébe, és ennek megfelelően cselekedni. Nos, ez ránk, ragadozókra, egyáltalán nem vonatkozik, mert mi nem fogadunk el semmit ezekből az elvekből.

 

Számunkra az a "jó", ami nekünk személy szerint kedvező vagy hasznot hoz, előre viszi a mi életünket. Ha egy cselekedetünknek préda áldozatai vannak, legyen az bármekkora mértékű, de abból mi komoly hasznot húztunk, akkor az "jó" volt, függetlenül attól, hogy hány préda pusztult bele. Például a két világháborút, és minden egyes helyi háborút azóta, mi mint jó eseményeket könyveltük el, mivel rengeteg anyagi hasznot hoztak a ragadozó bankároknak, iparosoknak, politikusoknak, miközben csökkentették a prédák gyorsan szaporodó létszámát, és növelték a fölöttük gyakorolt hatalmunkat.

 

Egyszerűen összefoglalva, az érdekeink szöges ellentétben állnak egymással: ami jó a ragadozóknak, az rossz a prédáknak. De mi ügyelünk arra, hogy a tulajdonunkban lévő újságok, rádió, tévé, online és egyéb média ezt mindig olyan fényben tüntesse fel, mintha kedvezne a prédáknak. Mivel ők a híradások, cikkek, riportok, filmek és könyvek nagy részét csak kritika nélkül elfogadják, hiszen erre kondicionáltuk őket az elmúlt 200 évben, ezért nem látnak át ezen az egyszerű stratégián és képtelenek bármit tenni ellene.

 

Mi ragadozók a prédákra csak úgy nézünk, mint egy hatalmas birkanyájra, amit odaterelünk, ahová csak akarunk. A prédák szemszögéből nézve, a ragadozók pszichopaták és szociopaták.

 

Az igazság az, hogy olyan régóta folyik a legtehetségesebb ragadozók szándékos kiválasztása és kiképzése, hogy mára szinte egy másik fajjá váltunk. Ha a prédák alkotják a hagyományos emberiséget, akkor mi ragadozó globalisták vagyunk a szupermanek - sokkal magasabb IQ-val, sokkal nagyobb vagyonnal, sokkal erősebb ambícióval, mérhetetlen kapzsisággal és semmiféle gátlással.

 

Nekünk dolgozik a világ összes lényeges titkos szolgálata, mint a CIA, NSA, MI5, Mossad, satöbbi. (Azért "titkosak", hogy a prédák ne tudják, hogy mit csinálunk.) Nemcsak a magánbankok, de az országok központi bankjai is az ellenőrzésünk alatt állnak. Az összes nagyvállalat a miénk. A világmédia - ami úgy van beállítva, mintha az emberiség hangja és szeme lenne - minden létező formáját teljes mértékben ellenőrízzük. És persze mi vezényeljük a világ nagy katonai erőit, az amerikai hadsereget, a NATO-t, az orosz és a kínai hadsereget.

 

R: Nincs ebben ellentmondás, hiszen az amerikaiak és az oroszok, vagy egykor a szovjetek, egymás ellenségeinek számítanak, nem?

 

S: A látszat természetesen ez, mivel egy külső ellenség a leghatékonyabb formája egy lakosság belső ellenőrzésének. De a valóságban mi irányítjuk mindkét oldalt, és a tudtunk és beleegyezésünk nélkül egyik oldal sem kezdeményezhet semmilyen fegyveres vagy propaganda támadást egy másik féllel szemben. A világ- és nemzeti politikában minden koreografált már hosszú ideje. Semmi sem történhet véletlenül. Beleértve minden egyes háborút vagy olyan támadást, mint ami 2001 szeptember 11-én történt.

 

Minden előre meg van tervezve, részletesen kidolgozva a beavatott kápókkal, verőlegényekkel, médiaprostikkal és krízis szinészekkel, próbafutamokkal begyakorolva, mielőtt beindítanánk egy akciót. Minden akciónknak két lényeges célja van: az elsődleges cél az uralmunk kiterjesztése és a jövendő teljhatalmunk megvalósítása; a másodlagos cél minél nagyobb haszon húzása az akcióból. Két legyet egycsapásra.

 

R: Ma van a szeptember tizenegyedikei terrortámadások évfordulója. Tehát Ön azt állítja, hogy az összeesküvés-elméletek híveinek valamilyen szinten igazuk van, és nem a hivatalos változat az igaz?

 

S: Nyilvánvalóan agyhalott az az ember, aki azt képzeli, hogy 19 félnótás "terrorista" csak bicskával felszerelve képes lenne a világ katonailag legfejletteb és gazdaságilag leghatalmasabb országát sikeresen megtámadni. A hivatalos mese, amit kitaláltunk, önmagában egy külön pschy-op volt, hogy mérhessük, mennyire gyerekesen és primitíven gondolkodnak a propagandánkon felnőtt emberek. Nagyon kevés prédában maradt a józan emberi észnek és logikának bármiféle nyoma.

 

Több száz komoly ellentmondás és logikai bukfenc van a hivatalos változatban, amiről bárki értesülhet, aki tud használni egy kereső programot az interneten. Még csak pazarolni sem akarom rá a szót. Persze trükkösen a legtöbb esetben a pribékjeink oldalai jönnek itt fel elsőként, ahol cáfoljuk a konspirációs elméleteket. Mivel ezek ismert magazinok és média platformok, ezért a prédák csak egyszerűen elhiszik. Nem csoda, hogy ők a prédák, és hogy csöppet sem tiszteljük vagy sajnáljuk őket.

 

De így járnak azok, akik elhisznek egy nagy hazugságot: utána jön sorjában a többi nagy hazugság. Ez igaz a francia forradalomtól a világháborúkon keresztül a mai napig. Így a végén odajutunk, hogy már csak hazugságban élünk, mint a jelen pillanatban is. Bár nem hiszek a bűnben és bűnhődésben, de jól esik elmondani ezeket a "titkokat", amik nem kéne, hogy ismeretlenek legyenek bárki számára, aki tud olvasni és csak egy kicsit is használni a saját eszét.

 

Néha már nekünk globalistáknak is bosszantó, hogy mennyire buták a rabszolgáink, és mennyire képtelenek a saját érdekeiket felfogni és képviselni. Persze mi idomítottuk őket erre, és úgy látszik alapos munkát végeztünk.

 

R: A legfőbb érv, amit mindig felhoznak egy világméretű összeesküvés cáfolatára az, hogy képtelenség lenne titokban összeszervezni nagy politikai eseményeket, mint a szeptember 11 is, mert mindig lenne legalább egy pár politikus, újságíró, szakember vagy valamilyen ismert személy, akinek lenne tudomása a dologról és nem tudnák elhallgattatni. Nem igaz?

 

S:  Nem! Ilyen embereknek ma csakis az alternatív médiában lehet hangjuk, ami az emberek talán egyharmadához jut el. A fő tévécsatornákon vagy újságokban ilyen elméleteknek mindig csak a cáfolatát vagy csúfolását hallhatják. Azokat mi száz százalékosan ellenőrízzük a médiaprostijainkon keresztül. Semmilyen neves újságíró nem fog cikkezni ilyesmiről, mert ők egytől-egyig be vannak szervezve, beleértve a szerkesztőket, akiknek jóvá kellene hagyniuk az ilyen írásokat vagy tudósításokat. Mindegyik tudja, hogy az állásával vagy rosszabb esetben az életével játszik.

 

Abban hinni, hogy a globalista újságok, tévé- és rádióadók vagy közösségi oldalak a globalisták tettei vagy tervei ellen fognak beszélni, gyermekien naív gondolkodásmódra utal. Még az alternatív médiaportálok jó részét is mi futtatjuk, melyek elmondhatják az igazság egy-egy foszlányát annak érdekében, hogy bízzanak bennük az igazságot keresők, de sohasem tálalják a teljes valóságot, ahogy az ténylegesen megtörtént.

 

A nyolcmilliárd emberből kevesebben vannak olyanok, akik értik mindazt, amit elmondok itt önnek, mint ahányan mi ragadozók vagyunk. Tehát még mindig kisebbségben vannak hozzánk képest, de ráadásul nincs a kezükben semmiféle hatalom, sem katonai, sem politikai, sem pénzügyi. Az egyetlen esélyük csak az lehetne ellenünk, ha a másik nyolcmilliárd préda jó részével meg tudnák értetni, hogy mi történik a világban. Megnyugtathatom, hogy ez nem fog bekövetkezni, mert a többiek nemhogy nem hisznek nekik, de még gúnyt is űznek belőlük. Tehát valójában a nyolcmilliárd ember naívsága és butasága révén uraljuk, fosztogatjuk és nyomorgatjuk őket.

 

A prédák úgy képzelik, hogy a ragadozó vezetőik majd önszántukból jól bánnak velük és képviselik az érdekeiket. Micsoda tébolyult felfogás! Ahogy nem a farkasok dolga, hogy védjék a bárányokat, úgyanúgy nem a globalista politikusok és médiaprostik dolga, hogy képviseljék vagy védjék a rabszolgák érdekeit. Az a rabszolgák feladata! A te feladatod, hogy védd magad!

 

A mi dolgunk, hogy úgy viselkedjünk, ami a pszichopata természetünkből fakad: hazudjunk, nyerészkedjünk, csaljunk, raboljunk, erőszakoljunk, gyilkoljunk. Ezek a ragadozó magatartásformák. Butaság lenne bármi mást elvárni tőlünk. Az új világrendet építő globalista vezetőktől várni a segítséget az olyan, mintha 56-ban a fellázadt magyarok a megszálló szovjet hadseregtől várták volna, hogy felszabadítsa őket. Abszurdum!

 

R: Azt állítja, Sörös úr, hogy nincs egyetlen becsületes politikus sem a világban, aki a népe érdekeit képviselné?

 

S: Semmilyen katonailag, politikailag vagy gazdaságilag fontos országban nincs már ilyen vezető. Számunkra a legegyszerűbb az, ha a politikusok vagy a különféle nemzetközi szervezetek vezetői eleve közülünk, ragadozók közül kerülnek ki. Akkor velük könnyű bánnunk, mert értik, hogy mire megy ki a játék, és nem kell attól tartanunk, hogy elárulják az ügyünket.

 

Hogy demokrata vagy republikánus, baloldali vagy jobboldali színben indulnak-e a választásokon, az teljesen lényegtelen. Az csak a prédák megtévesztésére szolgál, mivel az összes párt összes vezetője a mi kezünkből eszik. És azt a kezet, ami etet téged, nem haraphatod meg.

 

Mindig a préda származású vezetők a problémásak, és akikben sohasem bízhatunk meg teljesen, ezért közülük csak olyanokat juttatunk fontos pozíciókba, akik eleve korruptak: vagy pénzzel könnyen megvesztegethetők, vagy valami nagyon kompromittáló dolog van a múltjukban, jelenükben, amiről mi konkrétan tudunk; vagy pedofilok és mi hagyjuk, hogy kiéljék magukat és filmre is vesszük azt. És egyéb hasonlóak. A lényeg, hogy könnyen zsarolhatók és fenyegethetők legyenek, hogy ezzel a vesztükbe vezessék a többi prédát. Igazi júdáskecskék.

 

R: Ezt még nem hallottam. Mit jelent a júdáskecske?

 

S: Ez egy létező jelenség. A vágóhidakon egykor kecskéket képeztek ki arra, hogy a többi állatot becsalják oda. Így azok nem tanúsítottak ellenállást, mert bíztak a másik állatban, és könnyeb volt lemészárolni őket. A júdáskecskék megúszták egy darabig, de a végén őket is mindig megölték. Ahogy a böllérek túljártak a vágnivaló állatok és aztán a júdáskecskék eszén, ugyanúgy játsszák ki a ragadozók a prédákat és a prédák áruló vezetőit.

 

R: Ha emlékeztethetem egy korábbi kérdésemre, amire még nem kaptunk választ: Hogyan tudják ezt az új világrendet bevezetni az egész földön ellenállás nélkül? Egy harmadik világháború után? Vagy fokozatosan évtizedeken keresztül, hogy a változások ne legyenek annyira észlelhetőek?

 

S: Az új globális rendszer kiépítése és bevezetése már hosszú évtizedek óta folyik. A kezdetei visszamennek a jakobinusokhoz a francia forradalom alatt, míg a kommunistákon keresztül elérünk a mai globalistákhoz. A kommunizmus szót lecseréltük a globalizáció szóra, mivel a véreskezű kommunisták lejáratták magukat azzal, hogy többszáz millió embert kínoztak meg, éheztettek halálra vagy írtottak ki.

 

A világmaffiának 250 év állt a rendelkezésére, hogy mindent kiépítsen és hogy felkészüljön az új rendszer bevezetésére. De ez biztosan nem egy újabb világháborút követően történik. Legalábbis nem a hagyományos értelemben vett háborúval. A rombolás és pusztítás szolgálta a céljainkat az első két világháborúban, de ma már ez nem így lenne a fejlett országokban.

 

Csak gondoljon bele, hogy mekkora befektetésbe és erőfeszítésbe került kifejleszteni az új totális kontroll-rendszer alapjait: kifejleszteni a komputereket és addig javítani azokat, amíg elférnek egy kis telefonban a zsebében, vagy a nanotechnológia révén akár a bőre alatt; kifejleszteni az internetet, lefektetni szerte a világban a kábeleket. Kifejleszteni, legyártani és beszerelni a több száz millió kamerát, melyek napi 24 órában figyelnek és felismernek minden egyes embert.

 

Megépíteni és felszerelni a hatalmas szerverfarmokat, ahol a titkosszolgálataink felvesznek és elmentenek minden emberi megszólalást és kommunikációt. A mobiltelefon rendszerek az antenákkal és állomásokkal, és a legújabb 5G technológiával. Az áramellátás, ami nélkül mindez nem működne, és egy millió másik dolog, ami kell a ragadozók teljes dominanciájához a prédák fölött. És a rengeteg beszervezett és kiképzett vagy megzsarolt vezető, hivatalnok, szakértő és médiaprosti, vagyis a titkos hadseregünk, akiket nem tehetünk ki halálos veszélynek szerte a világban.

 

Miért hagynánk ezt a drága és bonyolult infrastruktúrát mind elpusztulni egy világháború során? Nem, egy ilyen háborútól senkinek sem kell tartania. Olyan megoldást fogunk alkalmazni az új világrend bevezetésére, ami csak a prédákra veszélyes, de a környezetre vagy infrastruktúrára nem. Ahol egyszerre lezárhatjuk az egész bolygót, és minden ország engedelmeskedik egy központi hatalomnak, mint az ENSZ vagy az Egészségügyi Világszervezet.

 

Az új rendszer hirtelen fog bejönni, szinte egyik napról a másikra, hogy ne legyen senkinek gondolkodási ideje. Az egyik este lefekszik majd ebben az  úgynevezett demokráciában, és másnap felébred az új diktatúrában, új szabályokkal. Ennyire gyors lesz. Bár kétségtelenül az első néhány év az egy átmeneti időszaknak fog számítani. De ahogy megszilárdul az új rendszer, az alól nem kap felmentést senki. Aki nem hajlandó csatlakozni hozzá, annak az életét teljesen ellehetetlenítjük vagy csak egyszerűen eltesszük láb alól. De mindig titokban, mert nem akarunk mártírokat.

 

R: Ne haragudjon, Sörös úr, de számomra még mindig nehezen hihető, hogy hogy tudják ezt egyszerre bevezetni a földön? Ha például úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok képviseli és propagálja ezt a rendszert, akkor miért egyezne ebbe bele Oroszország vagy Kína vagy akár az Európai Únió? Mindegyiknek komoly hadserege van. Miért borulnának le egy másik hatalom előtt?

 

S: Először is, a felsorolt nagyhatalmak fölött áll egy még nagyobb hatalom, ami a ragadozók szövetsége. Az ún. nagyhatalmak csak gyarmatai ennek a szövetségnek, melyeknek megvannak a kiszabott feladataik. Nagyvonalakban például az USA a világ csendőre, míg Kína, Japán, Korea és Európa a világ termelői; Oroszország a többi fennmaradó országgal együtt az ásványkincs és alapanyag beszállítók, illetve olcsó munkaerő források. Egyik gyarmat sem cselekedhet a globalisták jóváhagyása nélkül. Másodszor pedig ez nem nemzeti keretek között fog történni, hanem egy olyan nemzetközi krízis fog kialakulni, amikor minden országnak egyfomán kell cselekednie a saját védelme szempontjából.

 

R: Én még mindig nem értem, hogy egy újabb világháborútól eltekintve, mi lehet egy olyan horderejű nemzetközi válság, ami lehetővé tenné, hogy egy világméretű zsarnokságot építsenek ki a mai demokráciákból? És hogyan profitálnának a globalisták mindebből?

 

S: Induljunk ki abból, hogy a történelemben nem történnek csak úgy maguktól a dolgok. Minden aszerint történik, hogy nekünk ragadozóknak mik a rövid és hosszú távú terveink, és hogyan valósítjuk meg ezeket.

 

Hadd mondjam el még egyszer, hogy biztosan megértsék ezt a kulcsfontosságú dolgot: az 1789-es francia forradalomtól kezdődően a történelem a ragadozók terveinek a megvalósításáról szól. Beleértve a napóleoni háborúkat, az amerikai polgárháborút, a 1917-es szovjet forradalmat, az első és második világháborút, és az összes többi háborút azóta; a szeptember 11-et és az iskolai és egyéb lövöldözéseket az USA-ban és másfelé.

 

Mint már említettem, ezek előre megtervezett események, amelyek lefolyásáról előre tudnak és aktívan résztvesznek bennük a politikus kápók, a verőlegények és a pribékek. Ez utóbbiak magyarázzák a helyzetet a médiában, a prédák szájába rágva, amit mi akarunk, hogy gondoljanak róla. Miközben a beavatott politikusok hozzák az előre megbeszélt intézkedéseket. Az egész egy színjáték, de valós következményekkel.

 

Minden kisebb vagy nagyobb esemény a mi céljainkat viszi előre.

A módszerünk három szóban összefoglalható: krízis, reakció, megoldás.

Amikor rá akarjuk venni a prédákat egy újabb fontos lépésre, ami a mi érdekeinket és terveinket szolgálja (de nem az övékét), akkor mindig gerjesztünk először egy válságot, háborút vagy egyéb krízis helyzetet. Aztán hagyjuk, hogy reagáljon erre a nehézségre az esztelen csűrhe, amelynek az általunk irányított vezetői majd követelni fogják azt a "megoldást", ami a mi eredeti célunk volt. És ami ezután könnyen bevezethető, hiszen maguk a prédák követelik.

 

R: Ez kicsit bonyolultnak tűnik így első hallásra. Mondana egy példát, hogy érthetőbb legyen a dolog?

 

S: Rendben, vegyük a szeptember 11-et. Mivel az új világrendet be akarjuk vezetni 2025-re, az ezredfordulóra sürgetővé vált, hogy korlátozzuk az emberek mozgás- és szólás szabadságát, hogy lehallgathassuk, amit beszélnek otthon és másokkal, hogy elszegényítsük őket, hogy eltávolítsunk olyan vezetőket, akik nem követték az utasításainkat, hogy minden ok nélkül letartóztathassunk és fogva tartsunk bárkit, aki veszélyt jelenthet az új rendszerre, hogy a még nekünk be nem hódolt kormányokat és politikusokat sakkban tartsuk, hogy annyi pénzt költhessünk háborúkra, amennyit csak akarunk. Ezek ellen a tevékenységek ellen törvények voltak akkor, amiket tudnunk kellett eltörölni és gyorsan újakat bevezetni helyettük.

 

Gondolja, ha 20 évvel ezelőtt kiállt volna az amerikai elnök a népe elé egy ilyesmi beszéddel:

"Holnaptól csak úgy repülhettek, hogy előtte végigfogdosunk benneteket. Meg fogjuk támadni az egész Közel-keletet, és háborús helyzetben fogjátok leélni a hátralevő éveiteket. Billiókat fogunk fegyverkezésre költeni, ami mind a ti zsebetekből jön majd ki. Lehallgatunk és felveszünk mindent, amit beszéltek. Lecsukhatunk benneteket bármikor bármiféle ok nélkül bármennyi időre."

Gondolja, hogy azok jóváhagyták volna azt? Nyilván hogy nem! És imhol termett a szeptember 11-ikei terror támadás, és rögtön utána az összes fenti dolog, és még egy sor újabb megszorítás, mind valóra vált. Ami elképzelhetelen lett volna 2001 előtt, az teljesen normálissá vált 2001 után.

 

Ebből az a lényeg, hogy a 2001-es támadás volt a krízis. Az utána jövő média által felvert hisztéria az al-Káidáról, Osama bin Ladenről és Szaddam Husszeinről váltotta ki azt a reakciót az amerikaiakból, hogy az egyetlen módja a biztonságuk megőrzésének az, ha rábízzák magukat az államra és követnek minden utasítást. Mennek harcolni, több adót fizetnek, befogják a szájukat, lemondanak a még megmaradt szabadságjogaik jó részéről, és hagyják, hogy azt kövessenek el a nevükben, ami csak szükséges az úgynevezett terrorizmus ellen.

 

Probléma megoldva, a prédák megfélemlítve, készen a végső leigázásra, míg a ragadozó világmaffia ismét gazdagabb lett, sokkal nagyobb hatalommal, mint korábban.

 

Egy bűnténynél mindig az az első számú gyanúsított, aki a legnagyobb hasznot húzza belőle. Akkor most józan emberi ésszel, maga szerint 19 arab terrorista támadta meg a tornyokat, akik soha az életben nem vezettek még repülőgépet, kijátszva a világ leghatalmasabb katonai védelmi rendszerét csupán egy dobozvágó késsel felszerelve? Vagy azok csinálták ezt, akik a rendszert felépítették és irányították, és elérték a támadással pontosan azokat a célokat, amiket előtte kitűztek?

 

R: Értem, hogy mit mond Sörös úr, de hogy vonatkozna ez a probléma, reakció, megoldás stratégia az új világrend bevezetésére?

 

S:  Ez könnyen átlátható és megérthető, ha abból indulunk ki, hogy mi a végső "megoldás" a mi szempontunkból nézve, hogy mi a globalisták közvetlen célja az új világrenddel. Bár erről nem szabadna beszélnem, de nem hiszem, hogy többen olvassák majd ezt az interjút, mint párszáz magyar, és ők sem fogják komolyan venni. Úgyhogy miért is ne?

 

A ragadozó stratégia lényege egyetlen szóban összefoglalható: monopólium. Monopólium és teljes kontrol minden és mindenki fölött. Addig mi nem nyugszunk, amíg mindent, ami értéknek számít ezen a földön be nem kebeleztünk. Addig nem nyugszunk, amíg minden egyes prédát külön-külön ellenőrízni nem tudunk, és kényünk-kedvünk szerint irányítani az életét.

 

A tudósaink évtizedek óta dolgoznak azon, hogy létrehozzák a rablánc és vasgolyó nanoméretű változatát, amit a prédák testébe rakhatunk, hogy belülről tudjuk őket irányítani, és ne kelljen többé olyan primitív külső módszerekre támaszkodnunk, mint a fluorid, aszpartám, higany, koffein és drogok, melyek fogékonnyá teszik az embereket a média által végzett agymosásunkra.

 

Miután sikerül ezt az új nanoméretű kontrollegységet a prédák testébe helyezni, azután ők génkezelt hibridek lesznek, akik zokszó nélkül végzik a dolgukat, és a ragadozó vezetőiket, mint isteneket fogják tisztelni. Nincstelenek lesznek, de mégis elégedettek. Önálló gondolatra és összefogásra, ezáltal lázadásra, képtelenek lesznek. Örökös rabszolgák lesznek ők is és az utódaik is az idők végezetéig.

 

Ez az a megoldás, amit mi meg akarunk valósítani. A kérdés az, hogy hogy tudjuk ezt elérni? A teljes kontrol technológiája már létezik, és egy injekcióval bevihető a véráramba, amin keresztül beépül az emberi sejtekbe, és onnan soha többé nem távolítható el. Nem olyan primitív chipről beszélünk, mint amiket a kutyákba rakunk, hanem igazi nanotechnológiáról, amit egy folyadékban a szervezetbe fecskendezhetünk, ahol a nanorészecskék összeszerelik magukat és beépülnek a testbe, átvéve afölött a hatalmat a most kiépítés alatt álló 5G mobil technológia segítségével. Minden emberi test csatlakoztatva lesz az 5G hálózathoz, ami után minden pillanatban tudjuk, hogy ki hol tartózkodik és mit csinál.

 

Rendelkezésünkre áll már az a technológia is, amikor az orrüregen át tudjuk közvetlenül az agyba juttatni ezeket a nem látható nanorészecskéket egy ártatlannak tűnő pálcika segítségével.

A kérdés az, hogy hogy tudunk nyolcmilliárd préda testéhez hozzáférni úgy, hogy ebből ők semmit se észleljenek, illetve hogy ezt ők maguk követeljék, mint a "megoldást" egy borzalmas krízisre, amit mi globalisták hozunk létre.

 

Hiszen ugyanúgy, mint 2001-ben, nem állhatunk ki most sem a prédák elé az igazsággal:

"Át akarunk programozni benneteket azért, hogy rabszolgák legyetek az életetek végéig és megszabhassuk nektek a létetek minden apró részletét, és hogy eldönthessük mi, hogy meddig éltek vagy hogy szaporodhattok-e vagy sem."

 

Milyen válsághelyzet tenné azt lehetővé, hogy a Föld teljes lakossága be legyen zárva a saját lakásába, csak abban reménykedve, hogy a ragadozó vagy júdáskecske vezetőik megmentik őket azzal, hogy a testükbe nyomnak valamit, amiről azt sem tudják, hogy mi az, de az adott pillanatban az tűnik az egyetlen jó megoldásnak a szorongatott helyzetükre?

 

Nos, véleményem szerint a legegyszerűbb és a leghatékonyabb módja egy ilyen merőben új diktatúra bevezetésének egy világjárvány lenne. Egy vírus, amit speciálisan mi fejlesztenénk ki a laboratóriumainkban úgy, hogy a hatása általunk irányítható legyen, de ami nem lenne veszélyesebb egy átlagos influenza vírusnál. Ez fontos a társadalom minden szintjére beépített munkatársaink védelme szempontjából. Nem kockáztathatjuk semmilyen kulcspozícióban lévő elvtársunk életét, akinek a tevékenysége és irányítása szükséges a teljhatalmunk kiépítéséhez.

 

Ugyanakkor egy világjárvány látszólag összefogná a világ országait, ahol nem egymás ellen versenyeznének a nagyhatalmak, hanem hasonló módon lezárva országaikat küzdenének együtt a vírus ellen. Egy ilyen vírus feltenné a koronát a több száz éves munkásságunkra.

 

R: Bocsánat, hogy közbevágok, de ha csak annyira lenne veszélyes egy ilyen vírus, mint egy szokványos influenza, akkor miért reagálnának rá másképp az emberek? Miért engednék, hogy bezárják őket?

 

S: Azért, mert a globalista médiában napi 24 órában azt a benyomást keltenénk, hogy sokkal gyorsabban terjedne és halálosabb lenne, mint bármilyen egyéb vírus eddig. Eleve a fertőzöttség mértékét csak azokkal a tesztekkel lehetne megállapítani, amiket mi gyártunk és állítunk be annak megfelelően, hogy milyen eredményt kívánunk elérni. Emellett a tesztelő pálcikák már tartalmazhatnák a hatóanyagot is.

 

Azonkívül bárkit, aki meghal valamiben, csak besorolhatjuk a vírus által elpusztítottak közé. A prédák borzalmasan hiszékenyek, ezért elég lenne csak megjátszani az egészet, még az sem kellene, hogy valós legyen a járvány. Ha hónapokon át mást sem hallanának az összes kápó politikus, médiaprosti és krízis színész szájából, mint hogy mennyire veszélyes a járvány, akkor simán elhinnék azt, függetlenül attól, hogy mondjuk a valóságban kevesebben hallnának meg a nagy járvány alatt, mint az előző években. A nyolcmilliárd birka figyelmét leköti a dolgok látszata. A valóság felderítése nem érdekli őket, mert ahhoz használniuk kéne az eszüket, ami - valljuk be - nem nagyon van.

 

A koreografált járvány egy sor másik kontrol-mechanizmusra is lehetőséget adna. Például kötelezhetünk mindenkit szájmaszkok viselésére. Követhetjük mindenkinek a mozgását a mobiltelefonján keresztül. Megkövetelhetjük, hogy tartsanak távolságot egymás között a prédák olyan szinten, hogy még csak ne is nézhessenek egymásra. Kijárási tilalmat rendelhetünk el, ha kell az egész földön, hogy az emberek ne tudjanak csoportosulni és összefogni. Természetesen mindezt az ő "védelmükben" tesszük, amit a birkák el is hinnének.

 

Hozhatunk egy sor új szabályt és törvényt, melyek majd szándékosan ellentmondanak egymásnak és legfőképp az emberi logikának. Azokat, akik zokszó nélkül követik ezeket a szabályokat, ráuszíthatjuk azon kevesekre, akik nem akarnak behódolni. Ha például kötelező lesz a maszk használata, a maszkosok megtámadják majd azokat, akik nem hordják azt. Így a nagy birkanyáj saját magát ellenőrízheti, a saját ostoba szintjükre visszahúzva azokat, akik megmenthetnék őket a rabszolgaságtól és a vesztüktől.

 

A szájmaszk persze nem a vírus ellen lesz, mert az annyit érne, mint egy drótkerítés a szúnyogok ellen. A maszk egy szimbólikus szájkosár lesz. Jobb, ha befogod a szádat és csak akkor nyitod ki, amikor mi megengedjük! A kijárási tilalom leple alatt összeszedhetnénk az összes rendszerellenes egyént, akiket korábban beazonosítottunk a közösségi oldalakon tett felszólalásaik és komentjeik alapján.

 

A kápóink és pribékjeink hitegethetnék a lakosságot azzal, hogy majd akkor visszakaphatják a korábbi szabadabb életüket, ha minden utasításunkat követik és hordják a maszkot, betartják a karantén megkötéseit és mennek teszteltetni és beoltatni magukat. Azonban ez csak üres beszéd lesz, mert az új világrend lényege nem az, hogy olyan legyen, mint a régi. A régi életét senki sem kapja vissza, és az új fokozatosan rosszabb és rosszabb lesz, míg minden egyes préda le nem süllyed a nincstelen rabszolgák szintjére.

 

Az egykori spanyol inkvizíció vagy a kommunista rémuralom mintájára felállíthatunk rögtönítélő törvényszékeket, hogy elbánjanak azokkal, akik nem hisznek a vírusban és a karanténban. Börtönbe zárhatjuk őket, elvehetjük a gyerekeiket vagy ingatlanjukat, vagy végső esetben ki is végezhetjük őket ezért, mint a nép vagy az állam ellenségeit.

 

A népesség már most is tucatnyi kis csoportra van megosztva, melyek kölcsönösen bizalmatlanok egymással szemben vagy kifejezetten utálják egymást. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy egyedileg elkülönítjük őket a járvány ürügyén, ahol távolságot kell tartaniuk a többiektől, akkor hogy fognának össze valaha is? Teljes összefogás nélkül az égvilágon semmi esélyük sincs velünk szemben.

 

Mi globalisták nemcsak a legmagasabb fokon vagyunk szervezettek, de kíméletlenül haladunk a célunk felé, ami a világuralom. És biztosíthatom róla, hogy mihelyt megszilárdul a hatalmunk az egész föld fölött, ott tűzzel-vassal fogunk uralkodni. A legkisebb ellenállást is a legnagyobb megtorlás fogja követni. Elvégre a globalisták a kommunisták leszármazottjai, és pontosan arra számíthatnak tőlünk, mint amiket annak idején a kommunisták műveltek a Szovjetunióban, Kínában és Kelet-Európában: rémuralom, megtorlás, táborok, éhínség és tömeges mészárlások.

 

R: Ha jól értem a mondanivalóját Sörös úr, akkor egy ilyen mesterségesen kirobbantott világjárvány és karantén lenne a "krízis" avagy "probléma", amire az emberek "reakciója" az lenne a médiából ömlő vírushírek nyomán, hogy borzalmasan félnének tőle, követelve rá a "megoldást", ami egy oltás lenne, amin keresztül egyfajta kontrolegységet vinnének be a szervezetükbe, melynek révén uralni tudnák őket? Én csak azt nem értem, hogy mi lesz azokkal, akik ezt nem lesznek hajlandóak csinálni? Mi van akkor, ha ezeknek olyan magas a számuk, hogy nem tudnak velük megfelelelően bánni?

 

S: Erre mi nyilván fel vagyunk készülve. Évtizedek óta tervezzük ezt az egészet a legapróbb részletekre is odafigyelve. Először is, amikor világjárványról beszélünk, akkor azt szószerint kell vennünk. Fognánk és lezárnánk a világ összes országát egy bolygóméretű karanténnal. Mindegy, hogy keresztény, muzulmán vagy buddhista. Mindegy, hogy fehér, fekete vagy barna. Mindegy, hogy fiatal vagy öreg. Engedély nélkül se ki, se be.

 

Hónapokon, ha kell éveken át nem hagynánk dolgozni a prédákat. Ez megfosztaná őket a jövedelmüktől és tönkretenné a gazdaság azon szektorait, amelyekre támaszkodnak a megélhetésükhöz. Ha ezt elég hosszú ideig csináljuk, akár több fázisban, mindig szigorítva a szabályokat, akkor néhány év alatt teljesen az államtól függővé tudnánk tenni mindenkit, aki fizetésből élt addig. Ugyanis ennyi idő alatt mindenkinek elfogyna a spórolt pénze vagy a félretett élelmiszere.

És hogyan jutnának újra élelemhez vagy pénzhez vagy munkához? Ha előbb megkapják az oltást. Ha kell, addig sanyargatunk és éheztetünk mindenkit, amíg be nem hódol.

 

Nem is beszélve arról, hogy micsoda lehetőségeket adna a lezárt országok tönkretett gazdasága nekünk magánbankároknak. Felajánlhatnánk például soha le nem járó kölcsönöket a kormányoknak, hogy valahogy tudják etetni és beoltatni a népüket. Így örökre az adósaink maradhatnának. Itt a jó zsaru/rossz zsaru taktika mintájára, a kápó politikusok úgy tehetnének, mintha ők nem akarnának kölcsönt felvenni, de hát a nép érdekeit védeni kell, úgy hogy a végén mégis beadják a derekukat. Szinte csorog a nyálam, ha belegondolok.

 

R: Bocsánat, hogy ismét közbe vágok, de elmagyarázná ezt a jó zsaru, rossz zsaru módszert? Mondana erre is példát, hogy érthetőbb legyen?

 

S: Ha valaki nem ismerné ezt az elnevezést, ez a detektív sorozatokból jön, ahol gyakran láthatunk olyan jeleneteket, amikor a gyanúsítottat beviszik a rendőrségre kihallgatni. Először beküldik hozzá a "rossz" zsarut, aki kiabál vele, fenyegeti és ijesztgeti. Aztán kimegy és beküldik hozzá a "jó" zsarut. Ez kedves vele, kávét hoz neki és így próbálja kicsalni belőle az igazságot. A lényege ennek a módszernek, hogy a két zsaru ugyanazon az oldalon áll, és egyik sem azért van ott, hogy képviselje a gyanúsított érdekeit, hiába hiszi ez tévesen, hogy a jó zsaru az ő szövetségese.

 

Ezt a taktikát a kápóink és pribékjeink állandóan alkalmazzák. Példaként mondjuk a lengyel miniszterelnök kiáll a népe elé, és azt mondja, hogy ő teljes mértékben a lakosság érdekeit védi, és nem fog kölcsönt felvenni. Ő a jó zsaru. Szidja az EU-t, szidja a Világbankot, szidja a Sorost. Ezek a rossz zsaruk. Aztán valahogy mégis úgy alakul, hogy a miniszterelnök minden igyekezete ellenére felveszi a kormány a kölcsönt. Amiből nyilvánvaló, hogy ő és az EU, a Világbank és Soros, mind ugyanabba a táborba tartoznak, és csak színlelik a lakosság előtt, mintha a miniszterelnök a néppel lenne.

 

Visszatérve az előző gondolatmenethez, a kötelező oltásokon, teszteken, maszkokon, kórházi felszereléseken és a járványhoz tartozó egyéb termékeken szintén hatalmas profitot kereshetnének a tulajdonosok, ügyvezetők és a politikus kápók. Magyarán: a prédák állnák a saját leigázásuk minden költségét. Zseniális, nem? Ráadásul úgy, hogy közben még a szájukat sem nyithatnák ki, vagy azért, mert az illegális lenne, vagy azért, mert a médiaprostijaink azonnal túlkiabálnák őket azzal, hogy vírustagadók és karantén megszegők. S ha kell a verőlegényeinket is rájuk uszíthatjuk. Kivezényelhetjük a rendőrséget vagy a katonaságot is az utcákra mondván, hogy "meg kell védeni a lakosságot a járvány ellen". Holott az egésznek csak az a lényege, hogy nehogy lázadni tudjon a sok birka az utolsó pillanatban, mielőtt a diktatúránk megszilárdulna.

 

A zsarnokság lényege az, hogy a zsarnok bárkivel bármikor bármit megtehet. És minden zsarnoknak mindig van egy jó kifogása, amivel elteheti az ellenzéket láb alól, és amivel terrorizálhatja az alattvalóit, megfosztva őket a velük született önvédelmi joguktól. A folyamat mindig ugyanaz, csak a kifogás más. Nem hisz az egyházban? Kínpadra vagy a máglyára vele! Nem hisz a kommunizmusban? Kínzókamrába vagy az akasztófára vele! Nem hisz a vírusban, a karanténban vagy az új világrendben? Diliházba, börtönbe vagy a táborba vele!

 

A globalista vezetőkön kívül nincs senki, aki felfogná, hogy mekkora változások előtt állunk. Nem adok többet 8-10 évnél és a társadalom felismerhetetlenül és visszavonhatatlanul megváltozik.

 

R: Mondana néhány példát Sörös úr, hogy mire számíthatunk a közeljövőben?

 

S: Szívesen, miért is ne. Vegyük sorba a legfontosabb változásokat.

 

--Az igazságot be fogjuk tiltani. Sajnos az igazságnak megvan az a hátránya, hogy ha elegen értesülnek róla, akkor érvényteleníteni tud több száz évnyi körültekintően és szisztematikusan felépített hazugságot. Ezért nincs más megoldás, mint betiltani az igazságot. A jövőben a törvény a legszigorúbb következményekkel tiltani fog mindent, amiről nem akarjuk, hogy a prédák beszéljenek vagy egyáltalán eszükbe jusson. Könyvek millióit fogjuk bezúzni vagy elégetni. Régi újságokhoz, cikkekhez nem lehet majd hozzáférni sem fizikailag, sem digitálisan. A Google, Facebook, Amazon és más nagy cégek ki fognak törölni minden olyan cikket, videót és egyéb kiadványt, ami a valóságot igyekszik felderíteni. Az összeesküvés-elméletek be lesznek tiltva és börtönbe csukjuk a terjesztőit. Csak olyan információhoz tud majd bárki hozzáférni, amit mi engedélyezünk.

 

-- Egy másik feltűnő változás lesz, hogy csak nagyon gazdagok és nagyon szegények lesznek a jövőben. A középosztályt eltöröljük azzal, hogy a hosszú karantén során tönkretesszük a prédák legfőbb megélhetési forrását, a kis és közepes méretű vállalkozásokat. Vagy a nagyvállalatokra vagy az államra lesznek utalva a megélhetésükhöz. Mivel nem lesz független jövedelmük, ezért ha enni akarnak, követniük kell a parancsainkat.

 

-- A készpénz minden formája megszűnik. Helyette jönnek a központi bankok digitális valutái, melyeket nemcsak százszázalékosan követni tudunk, de programozni is, hogy mire és meddig költhetik azt el. Nem lesz többé fekete jövedelem, nem lesz megspórolt pénz, ami biztonságot adhatna a szolgáknak. Egyik napról a másikra fognak élni, teljesen ránk utalva, örök bizonytalanságban.

 

-- Digitális nyilvántartásba vesszük az összes élőlényt a földön: az összes növényt, az összes állatot és az összes embert. Minden személynek saját és egyedi digitális identitása lesz, melyet bármikor, bárhonnan be tudunk azonosítani; s ami nélkül nem tudnak majd résztvenni a társadalomban.

 

-- Az európai és észak-amerikai fehér lakosságot beolvasztjuk, mivel az uralmunkkal szembeni ellenállást leginkább a fehérbőrű prédák tanúsítanak. Nem véletlen, hogy a legnagyobb háborúk és kommunista népírtások a keresztény fehér országokban történtek. A két világháború egyik legfontosabb célja volt a fehérek egymás elleni harca, ahol milliószámra írtották egymást. Ugyanez történt a kommunista rendszerekben, melyek alapvetően fehér országokban pusztítottak. A háború utáni időszakban jött a fogamzásgátlás, az abortusz, az 50 százalékos válási arány és az állandó propaganda a médiában a gyerekszülés borzalmairól és a gyereknevelés költségeiről, amik folytán az európai országok szaporodása oly mértékben megtorpant, hogy ma a kihalási szinten van mindenhol. Ezzel egyszerre elárasztottuk ezeket az országokat harmadikvilágbeli bevándorlókkal vagy vendégmunkásokkal. Az egésznek a lényege, hogy a fehérek átlagos 100-as IQ-ját levigyük 85-90-re, ami nem elég ahhoz, hogy átlássák, mi történik velük pontosan és ki csinálja azt. Így ellenállni sem tudnak.

 

-- Csak engedéllyel szülhet majd gyereket bárki. A prédák számát korlátozni fogjuk a jövőben, soha többé nem fog annyi ember élni a földön, mint ezekben az években. Engedélyt csak bennfentesek vagy fajilag vegyes házasságban élők kaphatnak. De 2030 után eleve nagyon kevés gyerek fog hagyományos szüléssel világra jönni.

 

-- Úgynevezett élő törvények lesznek, ami azt jelenti, hogy bármelyik pillanatban változhatnak, és büntetjük a prédákat minden szabálysértésért, függetlenül attól, hogy értesültek-e a legújabb változásokról vagy sem.

 

-- Az élelmiszer termelést és elosztást a legszigorúbban ellenőrízni fogjuk. Enni csak az kap, aki az új rendszer hű szolgája lesz. Sokan fognak éhezni vagy éhen veszni. De ez az ő hibájuk lesz. Miért nem figyeltek oda, amikor fontos lett volna, mint például most is.

 

-- Átalakítjuk az étkezési szokásokat. Természetes húshoz csak a globalista elit fog jutni, a szegények mind vegetáriánusok lesznek, bár a fehérje egy részét ledarált rovarokból vagy férgekből, esetleg nyomtatott műhúsból fogják megkapni. Csak annyi tápanyaghoz juttatjuk majd őket, hogy ne haljanak éhen, de ne tudjanak megfelelően gondolkodni. Az élelmiszer-adagolás szociális kredit rendszerhez lesz kapcsolva, mint jóformán minden más tevékenység is. Csak a teljesen behódolt, önálló gondolatokra képtelen, minden gyanú fölött álló jobbágyok bízhatnak a másnapi betevő falatban.

 

-- Repülőterekre, pályaudvarokra, állami hivatalokba, kórházakba, éttermekbe és egyéb nyilvános helyekre csak olyanok tehetik majd be a lábukat, akiknek a testében az ott elhelyezett szkennerek felismerik a digitális igazolványt. Aki nem lesz benne a rendszerben, annak az életét lehetetlenné tesszük.

 

-- A rendőröket felváltják majd a drónok. Egy nagyvárosban tele lesz velük az ég. De ott lesznek másfelé is. Mindent figyelni fognak és könyörtelenül büntetni. Nem lesz alkudozás a rendőrrel, és nem lesznek emberi tényezők.

 

-- Átnevelő táborokba küldjük azokat, akik nem hajlandóak együttélni az új világrenddel. Ezeket a táborokat már hosszú évek óta építjük. Csak az Egyesült államokban több mint ezer ilyen úgyneveztt FEMA tábor van, de készen állnak másfelé is. Amellett a stadionok, nagy pláza épületek illetve a kórházak vagy hotelek egy része szinte napok alatt átalakítható ilyen gyűjtő táborokká. Akiket át tudunk nevelni, megtarthatják az életüket, ha mást nem is. Míg a szabadságról és az emberi méltóságról prédikáló lázadók, akik nem lesznek hajlandóak megváltozni, mehetnek a névtelen tömegsírokba.

 

-- És végül, lesz egy új világfő, aki az összes ország és nép ura és zsarnoka lesz, és Sátán közvetlen helytartója ezen a földön.

 

Nagyon sok egyéb változás lesz még, hiszen nem hiába hívják ezt új világrendnek. Ha el akarja képzelni a jövő társadalmát, akkor vegye alapul a mai észak-koreai életet a legmodernebb megfigyelési és büntetési eszközökkel párosítva és szorozza be tízzel. De hamarosan látni fogja mindenki, mert az új rendszer bevezetésének az ütemterve 2025 és 2030 közé esik.

 

R: Hihetetlen dolgokat mond Sörös úr! Lehet hogy 100 év múlva lesz ebből valami, de a közeljövőben én ezt elképzelhetetlennek tartom!

 

S: Legyen magának igaza! De a valóság az, hogy jóformán mindenki, aki jelenleg életben van ezen a földön, már eleve béklyóba született. Már a világrajötte előtt el volt döntve az a pillanat, amely mindenkinek az életébe hamarosan beköszönt: amikor búcsút kell intenie az addigi életének, és felkészülni az újra. Amikor már nemcsak az ajtón kopogtat az új világrend, mint egy láncfűrészes gyilkos, hanem már bent lesz a nappaliban, túráztatva a fűrésze motorját, ahol csak idő kérdése, hogy mikor kezd el fröcsögni a vér.

 

Az emberek többsége még nem is hallotta azt a kifejezést, hogy "Új Világrend". Holott mindenki ebben az új rendszerben fogja tovább élni az életet, mégpedig sokkal hamarabb, mint azt most gondolnák. Mivel az új rendszerben katonai rend fog uralkodni, ezért mindjárt az elejétől fogva arra törekszünk, hogy megtörjük a prédákat, mint egy kiképző őrmester az újoncokat. Olyan új szabályokat kell majd betartaniuk, melyekre sohasem volt eddig példa. Akárcsak egy őrmester, aki megalázza, meggyötri és a sárba tapossa az újoncok egyéniségét és akaratát, pontosan ugyanezt fogjuk mi is tenni a föld teljes préda népességével. Akárcsak az új katonáknak, úgyanúgy az embereknek is meg kell szokniuk, hogy minden parancsot és utasítást végre kell hajtaniuk, függetlenül attól, hogy mennyire megalázóak vagy értelmetlenek ezek.

 

És az emberek túlnyomó többsége gondolkodás nélkül követni fogja ezeket az új nevetséges, megalázó szabályokat. Hiszen a médiából megszokott arcok, a megszokott bemondók, színészek, szakértők és más médiaprostik, illetve a megszokott vezető és ellenzéki politikusok fogják ezt eléjük tálalni mindegyik országban. És hogy hazudhatna egyszerre ennyi ismert ember szerte a világban, nem igaz? Csakhogy ők ezt nem úgy nézik, hogy hazudnak, hanem úgy hogy háborút viselnek. A világuralomért harcolnak, aminél nagyobb tét nem létezik. Ha kell játsszák a jó zsarut/rossz zsarut, hitegetnek, színlelnek, sírnak, nevetnek, színészkednek. Ami éppen kell az adott pillanatban ahhoz, hogy tétlen bódulatban tartsák a prédákat legalább addig, amíg eljutnak a partraszállás pillanatáig. Onnan már tudják, hogy megnyerték a háborút.

 

R: Szép kis jövőt festett elénk Sörös úr! Reméljük, nincs igaza, és semmi sem lesz ebből a lelketlen disztópiából. De ha mégis, akkor hadd kérdezzem már meg, hogy honnan veszik Önök a jogot ahhoz, hogy ezt csinálják a föld lakosságával?

 

S: A jognak ehhez semmi köze! Nem jog, hanem hatalom kell ahhoz, hogy ezt csináljuk. Hogy honnan vesszük a hatalmat? A nyolcmilliárd naív prédától, akik gondolkodás nélkül hisznek nekünk, bíznak bennünk és engedelmesen a kezünkbe adják azt.

 

R: Sörös úr, ha megenged még egy utolsó kérdést. Bár korábban említette, hogy nem az Önök feladata képviselni az emberek érdekeit, de lenne bármi tanácsa azzal kapcsolatban, hogy hogy tudnánk mégis elkerülni ezt a borzalmas jövőt?

 

S: Valóban nem várható el tőlem, hogy a saját érdekeim ellen beszéljek. De mivel úgysem számít semmit, mert alig fogják páran látni ezt a riportot, és azok sem fognak cselekedni...

 

Szóval, ha a globalisták hatalma onnan jön, hogy a prédák kritika nélkül elhiszik a propagandánkat és engedelmesen betartják a mi törvényeinket és parancsainkat, akkor az egyetlen kiút csak az lehetne, ha nem hiszik el többé a propagandánkat és hazugságainkat, és nem engedelmeskednek többé a törvényeinknek és parancsainknak. De ezt csak összefogva, egymást támogatva tudnák megtenni, hatalmas tömegekben, különben mi az egyedileg vagy kis csoportban lázadókat eltapossuk, mint a csótányokat.

 

Amellett tudniuk kellene kikapcsolni az általunk használt kontrol rendszer elemeit: a televíziót, rádiót és internetet. Tudna ma bárki is élni a mobiltelefonja, az internet, a Facebook, a Netflix vagy Google nélkül? Aki már most ezek rabszolgája, az a mi rabszolgánk! Nehéz elképzelni, hogy csak úgy le tudnának ezekről elegen mondani, és kimenni az utcákra és összefogni és tüntetni, s ha kell harcolni, mint 56-ban.

 

Vagy más szóval, a prédáknak vállalniuk kellene a felelősséget a saját rongyos életükért, összeszedve azt a pár csepp bátorságot, ami még maradt bennük, és feltenni maguknak azt a kérdést, amit minden magyar kívülről tud: "Rabok legyünk, vagy szabadok?"

 

Persze nem ennyire egyszerű a dolog, mert Petőfi népének volt legalább kardja, amikor az még fegyvernek számított. A mai fejlett országokban a baloldali és liberális támogatóink jóvoltából mi mindenhol előre betiltottuk a fegyvereket. Az egyetlen kivétel az Egyesült Államok, ahol minden próbálkozásunk ellenére sem sikerült eddig. Fegyverek nélkül pedig hogy fogja egy nép megvédeni magát? Legfeljebb csak úgy mint a palesztinok: dobálhatják a köveket a tankjainkra, drónjainkra és az állig felfegyverzett és jól kiképzett rohamosztagainkra.

 

Ráadásul, az új rendszer elől nincs többé hová menekülni, mint annak idején 56-ban. Nem lesznek szabad országok. Mindenhol ugyanaz a fenevad rendszer lesz, ahol Sátán az úr.

 

R: Egyáltalán semmi reményünk nincs?

 

S: A sátánista világuralom létrejöttének csak két achillesi sarka van: Az egyik, hogy milliós tömegek ébrednek fel egyszerre szerte a világban, akik hajlandóak lázadni, ellenállni és harcolni akár csak egy kővel a kezükben. A másik az, hogy a fegyveres erők, a katonák, rendőrök és polgárőrök, akiket a tömegek ellen küldünk, felismerik, hogy ők is csak prédák, és nemcsak megtagadják a ragadozók szolgálatát, de ráadásul a többi préda mellé állnak a fegyvereikkel.

 

De még akkor is, ha mindez valami csoda folytán bekövetkezne, nekünk még sok más trükk van a tarsolyunkban: kikapcsolhatjuk az internetet vagy telefonhálózatot, hogy a tüntetők ne tudjanak kommunikálni; kikapcsolhatjuk az áramot vagy elzárhatjuk a vizet és a fűtést a tél közepén. Bezárhatjuk az élelmiszerboltokat, vagy nem töltjük fel újra őket.

 

A tüntetéseket nem közvetítenénk a médiában, vagy elküldenénk rájuk a saját provokátorainkat és szabotőrjeinket, akik törhetnének-zúzhatnának mindent és mindenkit, s a média csak ezeket a jeleneteket közvetítené. Így a szótlanul, tétlenül otthon ülő prédák maguk követelhetnék, hogy a verőlegényeink teremtsenek már rendet.

 

Eleve kiképzett embereink vannak, akik a tüntetők és lázadók élére állnának, és belülről kontrolálnák az összes ilyen mozgalmat. Akik nyilvánosan azt mondanák, amit a tüntetők hallani akarnak, de a cselekedeteik végsősoron a globalisták céljait szolgálnák.

 

Vagy a legrosszabb esetben, ha mégis meghiúsítanák az új világrend beindítását 2030-ig, akkor várunk másik tíz vagy húsz évet. A prédák, ha fel is lázadnának, sohasem tudnának semlegesíteni bennünket. Pedig ha alkalmuk lenne félrehúzni a függönyt, a mindent kontroláló színfalak mögött csak pelenkás vénembereket találnának, akik rettegnek a haláltól, mert eladták a lelküket Sátánnak, és most próbálják az egész világot magukkal vinni a pokolba.

 

Ha őszinte akarok lenni, akkor rajtunk, ragadozókon kívül, a tevékenységünket követő és értő prédák  az egyetlen épeszű emberek a földön. Ők értik, hogy minden más, mint aminek látszik. Számukra borzalmasan nehezek lesznek az előttük álló évek, mert úgy fogják érezni, hogy belebolondulnak abba, ami történik. A többiek, akik egy állandó hipnózisban élnek, szó nélkül mennek majd a vesztükbe. Ez a fajta vakság, az önvédelmi és túlélési ösztön teljes hiánya bennük, felfoghatatlan lesz a még gondolkodni tudó, józan ember számára.

 

Mi ebből a tanulság? A végén az életed és szabadságod védelme mindig a te feladatod! Nem háríthatod azt át másra, és főleg az ellenségedre nem!

 

Tudom, sovány vigasz a nyolcmilliárd prédának, de legalább mi,  tulajdonosok, ügyvezetők és kápók, elmondhatjuk végre, hogy bekebeleztünk mindent a földön és sikerült leigáznunk mindenkit. Jöttünk, láttunk, győztünk. Vérözön lábainknál, s lángtenger fölöttünk.

 

Ahonnan én nézem a dolgokat, a prédák sorsa már megpecsételődött: itt állnak a pokol tornácán éjfél előtt egy perccel, és megdöbbenve néznek le a feneketlen mélységbe, ahonnan nincs visszaút... Még most sem értik, hogy rászedtük őket. Még mindig biztosak benne, hogy nincs "összeesküvés" és senki sem akar rosszat nekik. S ha esetleg mégis, akkor majd valaki más megmenti őket... Jöttek, láttak, buktak. Szolgaföldben nyughatnak.

 

Ilyen ez az élet. A farkasok foga csattog, a bárányok hallgatnak... de a hallgatás beleegyezés. Így mi szabadon végezhetjük kőműves munkánk utolsó simításait a hatalmas koncentrációs táborunkon, aminek a neve: Föld.

Írta: H. Leo 

"Olvasd el itt H. Leó más írásait is!"

Szerkesztette: A VilagHelyzete alapító szerkesztő újságírója